Økosystemer
Læsetid: 9 min.

Når en ulv skider i Yellowstone, begynder floderne at bugte sig anderledes

Kloden er som et spindelvæv af levende organismer, dyr og planter, der er indbyrdes forbundet med hinanden på kryds og tværs på måder, som vi ved meget lidt om. Det er en af årsagerne til, at vi har svært ved at forudsige, hvad klimaforandringerne i sidste ende vil få af konsekvenser
Ulve bliver betraget som økosystemingeniører. Da gråulven blev sat tilbage i Yellowstone National Park i 1995, satte den gang i en såkaldt trofisk kaskade, hvor hele fødekæden blev påvirket. Ulvene var skyld i, at kronhjortene ikke altid stod og græssede på de samme steder, men hele tiden bevægede sig rundt i nationalparken. Dermed fik blandt andet pile- og poppeltræer lov til at vokse sig store igen, og med træerne kom fuglene tilbage til de områder, som kronhjortene tidligere havde hærget. Der kom flere bjørne, fordi der var flere træer med bær på, og der kom ikke mindst flere bævere, som er afhængige af piletræerne.

Ulve bliver betraget som økosystemingeniører. Da gråulven blev sat tilbage i Yellowstone National Park i 1995, satte den gang i en såkaldt trofisk kaskade, hvor hele fødekæden blev påvirket. Ulvene var skyld i, at kronhjortene ikke altid stod og græssede på de samme steder, men hele tiden bevægede sig rundt i nationalparken. Dermed fik blandt andet pile- og poppeltræer lov til at vokse sig store igen, og med træerne kom fuglene tilbage til de områder, som kronhjortene tidligere havde hærget. Der kom flere bjørne, fordi der var flere træer med bær på, og der kom ikke mindst flere bævere, som er afhængige af piletræerne.

Lassi Rautiainen

Udland
13. juli 2017

Da den sidste ulv i Yellowstone National Park i USA blev nedlagt af jægere i 1930’erne, fik det store konsekvenser for parkens økosystem. Hvor store, opdagede parkens biologer først, da de satte gråulven tilbage i parken i 1995.

Rewilding-projektet med ulvene fik enorme konsekvenser for hele parkens økosystem. Vegetationen ændrede sig, bæverne kom tilbage, og selv floderne endte med at skifte form.

»Det var som at kaste en sten ned ad en bjergskråning, hvor forholdene lige præcis var sådan, at stenen ville udløse en lavine af forandringer,« fortæller Doug Smith, den ansvarlige biolog for Yellowstone Wolf Project på parkens hjemmeside.

Hvis en enkelt art som ulven kan være så vigtig, hvad betyder det så for biosfæren, for summen af alle økosystemer, at der udryddes 150-200 plante- og dyrearter om dagen? Det helt korte svar er, at det ved vi meget lidt om.

For det første fordi vi har begrænset eller manglende viden om de fleste af de utallige arter i naturen og endnu mindre viden om, hvordan de interagerer i det store billede. Og for det andet fordi summen af naturens delprocesser oftest er helt umulig at regne sig frem til.

Mulig massekollaps af havene

Klimaforandringer er i øjeblikket ved at ændre vores verden radikalt, og flere forskere mener, at det er et tegn på, at naturen er ude af balance. I århundreder har mennesket modelleret naturen og udnyttet dens ressourcer uden at skele til – eller forstå – hvad det kunne få af videre konsekvenser i det store billede.

For at løse klimaproblemerne bliver vi nødt til først at erkende, at naturen består af komplicerede økologiske sammenhænge, hvor alt levende – dyr, planter, celler – er forbundet på kryds og tværs.

Information vil i en serie artikler undersøge de store og de helt små sammenhænge, der har skabt den verden, vi kender. Vi begynder med at spørge, hvad naturvidenskaben – og verdens førende koralrevsforsker – kan fortælle os om altings forbundethed.

Charlie Veron var i 1970’erne den første fuldtidsforsker, der blev tilknyttet Great Barrier Reef i Australien, verdens største koralrev. Ifølge Charlie Veron er omkring halvdelen af verdens koralrev døde inden for de seneste to år på grund af blandt andet stigende havtemperaturer. En fjerdedel af alle havenes levende organismer bruger koralrevene til at finde mad og ly, så hvad sker der, når disse økosystemer dør ud?

»Det er et rigtig godt spørgsmål, som jeg selv rejste for ti år siden. Når du udsletter koralrevene, vil det formenligt betyde et økologisk massekollaps af havene, der vil betyde udslettelsen af enormt mange arter. Men vi ved det ikke,« lyder det bekymrende svar.

Det var den amerikanske økolog Barry Commoner, der som en af de første i den vestlige verden formulerede ideen om, at alt levende i naturen er indbyrdes forbundet. Commoner mente, at økosystemernes stabilitet afhænger af den biologiske mangfoldighed.

I bogen The Closing Circle fra 1971 nedfældede han fire love for, hvordan økologien – læren om hvordan levende organismer interagerer med hinanden og deres omgivelser – er skruet sammen:

1. Alt liv er indbyrdes afhængigt. Hvis én økosfære påvirkes, så påvirkes alle økosfærer.

2. Alt skal et eller andet sted hen. Affaldet forsvinder ikke af sig selv.

3. Naturen ved bedst. Det, vi tror, er forbedringer til at beherske naturen, vil givetvis ødelægge naturen.

4. Der findes ikke nogen gratis frokost. Udnyttelsen af naturen vil uundgåeligt gøre skade på den.

Sneboldeffekten i Yellowstone

Med ulvene i Yellowstone National Park fik forskerne et enestående indblik i, hvordan alt levende i naturen er knyttet sammen på kryds og tværs. 

Ulve bliver betraget som økosystemingeniører, og da de kom tilbage, satte de gang i en såkaldt trofisk kaskade, hvor hele fødekæden bliver påvirket. Ulvene startede med at gøre indhug i bestanden af kronhjorte, men først og fremmest var ulvene skyld i, at kronhjortene ikke altid stod og græssede på de samme steder, men hele tiden bevægede sig rundt i nationalparken.

Dermed fik blandt andet pile- og poppeltræer lov til at vokse sig store igen, og med træerne kom fuglene tilbage til de områder, som kronhjortene tidligere havde hærget. Der kom flere bjørne, fordi der var flere træer med bær på, og der kom ikke mindst flere bævere, som er afhængige af piletræerne.

Hvis du tror, at internettet er noget særligt, så er det intet at regne for det net, som svampenes tråde udgør i jorden. Svampeeksperten Paul Stamets kalder svampes net af tråde for jordens naturlige internet, der forbinder 90 pct. af klodens landbaserede planter med hinanden. Svampenes net hjælper både planterne med at suge vand op og styrker deres immunsystem, og i tilgift får fungien mad fra planterne i form af kulhydrater.

Også bæverne er økosystemingeniører, og med den nu voksende bestand af bævere blev der sat endnu en sneboldeffekt i gang. Bæverne byggede for eksempel dæmninger, der fik floderne til at forandre sig, og bævernes dæmninger er også i sig selv levested for utallige arter, der havde været fraværende i parken i årtier. Ulvene balancerede i øvrigt også bestanden af prærieulve, og det gjorde, at der kom flere kaniner og mus og dermed flere høge og ræve tilbage til parken.

Ganske få år efter, at ulvene blev sat tilbage i Yellowstone National Park, var parken fuldstændig som forandret. Parken var bragt tilbage den oprindelige vilde tilstand, og naturen havde genskabt sin egen naturlige harmoni. Alt sammen på grund af en enkelt art.

Hvor lidt vi i grunden ved

Biosfæren er ekstremt avanceret, og dybest set ved vi meget lidt om de mange dele, den består af, forklarer den canadiske videnskabsmand og forfatter David Suzuki i bogen The David Suzuki Reader. A Lifetime of Ideas from a leading Activist and Thinker.

»Enhver forsker burde vide, at vores uvidenhed om verden er betydeligt større, end det vi ved. Vi konstruerer vores politik for naturressourcer på baggrund af grotesk lidt og forudindtaget viden. Og fordi vi (forskere, red.) foretrækker at studere ting, der er store, så kommer mikroskopiske organismer såsom svampe i jorden, picoplankton i havet og selv insekter langt ned på forskernes statusbarometer,« skriver David Suzuki.

Som eksempel på vores mangelfulde viden nævner han insekterne. Dem findes der anslået 30 millioner arter af på kloden, men ud af det enorme antal kender vi i dag kun 10-15 procent, og for rigtig mange af disse arter er vi ikke nået længere end til blot at give dem et navn. Hvad deres funktion er, hvordan de er forbundet med hinanden, og hvilke roller alle disse arter har for opretholdelsen af balancen i naturens økosystemer, ja, det ved vi meget lidt om.

Og vores mangel på forståelse bliver uendelig meget større, når vi bevæger os ned under jorden, siger Flemming Ekelund, lektor på Biologisk Institut i København, der blandt andet arbejder med at forstå mikroorganismernes betydning. 

»Der er to verdener, og de er lige vigtige. Den ene kan ikke leve uden den anden. Om verden over jorden kan man i den klassiske biologi meget simplificeret sige, at livet foregår imellem relativt få aktører. Bien bestøver blomsten, koen spiser græsset og så videre. Det er nogenlunde til at forstå. Men når du kommer ned under jorden, så er det noget helt andet. Der er så kolossale mængder af forskellige enheder, der spiller sammen på måder, som vi ikke forstår,« siger Flemming Ekelund.

Med molekylære metoder har det vist sig, at der alene i en enkelt teskefuld jord er flere end 10.000 forskellige bakteriearter og sammenlagt endnu flere mikroorganismer, end der er mennesker på hele kloden. Og tager du en ny teskefuld jord blot et stykke derfra, så vil der være et nærmest uoverskueligt antal af andre arter.

De større sammenhænge er ikke i høj kurs

Selve disciplinen med at komme op i helikopteren og studere naturens sammenhænge fra en vis afstand trækker sjældent i naturvidenskabsfolkene.

Søren Rasmussen, cand. scient. i biologi og stifter af Albatros Travel fortæller, hvordan han i sin studietid fik besked på at fjerne ordet ’holisme’ fra en tekst. I sin nye bog Mennesket i Naturen – Naturen i Mennesket slår han netop til lyd for en holistisk tankegang, der forsøger at forklare sammenhængene i naturen fra et større perspektiv.

»Men det er kun sådan nogle som os, frie fugle og filosoffer, der kan tillade os at beskæftige os med det overordnede billede af, hvordan naturen hænger sammen,« siger han.

Det er Flemming Ekelund, lektor på Biologisk Institut i København, enig i:

»Det er ikke noget, der er i høj kurs inden for naturvidenskaben.«

Økosystemer er forskellige, og der er stor forskel på, hvad de har brug for. For eksempel er regnormene uundværlige hos os, men andre steder kan de gøre stor skade.

»Vi anser det for noget godt, at regnormene blander jorden rundt. Men det, som regneormene gør her i vores verdensdel, det gør tusindbenene i Nordamerika, i Afrika er det termitterne, og i New Zealand er det de landlevende tanglopper, der fylder den niche ud, som man siger,« fortæller Flemming Ekelund, lektor på Biologisk Institut i København.

»Det har givet anledning til mange ulykker, at vi europæere har slæbt blandt andet regnorme med til Nordamerika, for de nordamerikanske økosystemer har en helt anden karakter end dem, vi har her i Danmark, og deres økoystemer bliver ødelagt af regnormene.«

2+2=5

Einstein troede ikke, at partikler kunne påvirke hinanden, selv om de er fysisk adskilte, og kaldte kvantefænomenet for »a spooky action at a distance«. Den indbyrdes påvirkning af partikler – eller sammenfiltringen, som den også kaldes – viser, at selv for naturens byggesten er livet forbundet i indbyrdes sammenhænge, som vi stadig kun forstår en smule af.

Men ét er at kende til de enkelte byggeklodser i naturen, noget andet er, at deres adfærd ofte er fuldstændig uforudsigelig, når de interagerer med hinanden. Det er især noget, der optager klimaforskerne, blandt andet professor i klimaforandringer og chef for Nansen Centeret i Bergen, Sebastian Mernild, som har konstateret, at klimaforandringerne sker hurtigere og mere uventet, end modellerne viser.

»Kloden er et naturligt system, og vi forsøger som forskere at forstå mekanismerne. Det naturlige system hænger sådan sammen, at piller man ved én knap, så slår det ringe i vandet,« siger han.

Det gælder for eksempel gletcherne, som ifølge Sebastian Mernild og hans kolleger smelter betydeligt hurtigere end forventet.

Når det er så svært at forudsige naturens gang, kan det skyldes de såkaldte positive feedback loops. På grund af den indbyrdes forbundethed imellem jordens økosystemer kan de – som NASA forklarer på deres hjemmeside – betyde, at effekterne af forandringer bliver forstærket og udløser pludselige ændringer, som foregår hurtigere og på en langt større skala, end de nuværende klimamodeller forudsiger.

Med andre ord: To plus to giver ikke nødvendigvis fire, men fem, ni, nitten eller endnu mere.

I et nys udgivet specialnummer af det amerikanske magasin Science om Jordens økosystem kaldes vanskelighederne ved at forudsige økosystemernes uforsigelige adfærd for et »drilagtigt problem«, som vi dybest set ikke er særligt godt klædt på til at løse i forhold til de forandringer af kloden, som ifølge forskerne vil tage til i styrke i de kommende år.

Tag selv konsekvensen

Vi slutter for denne gang hos den verdensberømte primatolog Jane Goodall, som har arbejdet med dyrevelfærd og naturbevarelse igennem et langt liv, og som ofte har skrevet og talt om vigtigheden af, at vi erkender de komplekse sammenhænge i naturen.

»Ofte siger folk til mig, at det vel ikke gør en forskel, hvis denne lille insektart forsvinder, men sagen er jo, at alt er indbyrdes forbundet. Og dette lille insekt kan meget vel være den primære fødekilde for et andet levende væsen, som så også vil forsvinde. Og sådan fortsætter det med disse indbyrdes forhold. Vi kalder det biodiversitet, jeg kalder det også for livets spindelvæv,« siger Jane Goodall i videoen Mother Earth.

Jane Goodall mener ikke, at det er for sent at gøre noget ved klimaforandringerne, men at det er os selv, snarere end videnskaben, der skal tage affære.

»Hvis vi blot kan få en kritisk masse af menneskeheden til at begynde at tænke over, hvilke konsekvenser alle de små valg, vi træffer i vores hverdag, har. Hvad vi køber, hvad vi spiser, hvordan det er produceret, om det har skadet miljøet, om det har gjort skade på dyr eller mennesker. Vi bliver nødt til at få ind i vores tykke hoveder, at det, vi gør som individer, ikke gør en forskel i den store sammenhæng, men at det flytter i den rigtige retning, når det er milliarder af mennesker, der alle sammen træffer de rette etiske beslutninger.«

Serie

I den store sammenhæng

For at løse klimaproblemerne bliver vi nødt til først at forstå, at alt levende i naturen er forbundet på kryds og tværs. Information undersøger i denne artikelserie de store og de helt små sammenhænge, der har skabt verden, som vi kender den.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Hans Martens

system dynamics er det forskningsfelt, der ser på systemer, det være sig naturlige eller sociale som sammensatte af positive og negative feedback loops, som skal forstås som loops, der enten forstærker en proces eller balancerer en fremadadskridende proces. Systemer er summen af forskellige loops der påvirker hinanden. Afhængigt af omstændighederne er enten den ene eller den anden loop systemkontrollerende på et givent tidspunkt. En god og nemt læselig indføring i disciplinen system tænkning er bogen Thinking in systems, skrevet af Donella Meadows, en af forfatterne bag Rom rapporten grænser for vækst fra 1972.

Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com, Flemming Berger, Alvin Jensen, Charlotte Ardal og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Vi har ikke "et miljømæssigt råderum", som Esben Lobby Larsen så malende har udtrykt sin enorme uvidenhed. Vi kan ikke bare poste roundup ud på markerne i tonsvis, lade spøgelsesnet og plastik drive rundt i oceanerne som kæmpe øer, flyve og sejle jorden rundt i 80 dage om året med fossile brændstoffer, og ikke bare "regulere, (læs: udrydde), alle de dyr vi ikke bryder os om eller er bange for.

Christian Nymark, Henrik L Nielsen, Bo Stefan Nielsen, Sus johnsen, Allan Stampe Kristiansen, Bjarne Bisgaard Jensen, Torben Bruhn Andersen, Anders Graae, Flemming Berger, Helene Kristensen, Alvin Jensen, Torben K L Jensen, Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com, Charlotte Ardal, Jens Falkenberg, Benta Victoria Gunnlögsson, Kurt Nielsen og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Poul Sørensen

Jeg har nogen forbehold til artiklen.
1) Ulvens forsvarere vil sige snart sagt alt for at ulven får lov til, at blive miljøet og det gælder både i Danmark, Sverige, Tyskland, USA Spanien eller hvor som helst i verden.... det er den samme sang alle steder "ulven gør naturen til et paradis" ..... på den måde dækker ulve tilhængerne over de mange får, kalve m.m. der bliver flået levende af ulvene.
- En ulve tilhænger vil videre give en hvilken som helst løgn videre og pynte på den.

Det er også interessant at artiklen intet indeholder om alt den skade som bæverne gør i naturen.

- Det sagt, så vil jeg sige, at vi har et kollosalt problem når det gælder fiskeri, hvor vi bare har fisket løs uden noget hensyn til strukturen i fødekæderne - på den positive side kan det i den sammenhæng nævnes, at så længe fiskerne overholder deres kvoter, så kan vi stadig bringe de store bestande af fisk tilbage, men vi skal nok til at tænke os noget mere om.

Poul Sørensen

... artiklen bekræfter alle fordommene om venstrefløjens romantiske forhold til naturen....

Kurt Nielsen

Poul Solrart Sørensen

'1) Ulvens forsvarere vil sige snart sagt alt for at ulven får lov til, at blive miljøet'.

Ja, det gælder da heldigvis ikke de, der har det modsatte syn(d)spunkt.

Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com, Henrik L Nielsen, Eva Schwanenflügel, Ole Frank, Torben Bruhn Andersen, Alvin Jensen, Steffen Gliese og Bjarne Jensen anbefalede denne kommentar
Bjarne Jensen

For at begrænse den tiltagende ørkenspredning lod Allan Savory 40.000 (!) elefanter slagte.
Det virkede ikke.
Efter en længere tænkepause gik han over til at hjælpe naturen på dens egne præmisser: https://youtu.be/vpTHi7O66pI

Sus johnsen, Eva Schwanenflügel, Ole Frank, Alvin Jensen, Torben K L Jensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Poul Sørensen

Kurt Nielsen
Jeg syntes også der skal være plads til ulve, men det skal være i områder hvor der er plads som i Norge og Sverige. Jeg syntes heller ikke der skal være vilde elefanter i Nairobi selvom jeg syntes der skal være plads til vilde elefanter i Afrika.

Lise Lotte Rahbek

Lad os nu se hvad der sker, der hvor ulvene har slået sig ned.
Det kan dårligt blive værre end der, hvor menneskene har slået sig ned. Nemlig overalt.

Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com, Bjarne Jensen, Henrik L Nielsen, Sus johnsen, Per Torbensen, Eva Schwanenflügel, Viggo Okholm, Allan Stampe Kristiansen, Bjarne Bisgaard Jensen, Ole Frank, Kurt Nielsen, Torben Bruhn Andersen, Flemming Berger, Charlotte Ardal, Torben Skov, Jens Falkenberg, Niels Duus Nielsen og Jens Wolff anbefalede denne kommentar
Kim Houmøller

Ulvekobler rendende rundt tæt på beboelse. Hvor eksotisk!

Lise Lotte Rahbek

Kim Houmøller
Tjah.. Ulvene vil vel næppe rende rundt på befærdede veje. I så fald er de hurtigt fortid.

Henrik Bjerre

Skønt at der er noget der ikke kan computersimuleres.

Eva Schwanenflügel, Niels Duus Nielsen, Steffen Gliese, Flemming Berger og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det er jo dejligt afslørende for naturvidenskabens 'videnskabelighed', at man simpelthen ikke gider at beskæftige sig med de hele systemer. Så meget for den objektivitet.

Eva Schwanenflügel, Allan Stampe Kristiansen, Ole Frank, Kurt Nielsen og Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com anbefalede denne kommentar
Jens Thaarup Nyberg

Steffen Gliese; - 18:20
Det gør de også, gider beskæftige sig med systemer - geologi, biologi, meteorologi sammenføjet i økologien.

Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com

Der er godt nok mange ubegavet kommentarer om venstrefløj, ulveelskere og romantiseret natursyn samt meget irrationel angst for et dyr i naturen. Den havde jeg ikke set komme i kommentarfeltet på Information.

Henrik L Nielsen, Eva Schwanenflügel, Niels Duus Nielsen, Allan Stampe Kristiansen, Estermarie Mandelquist, Peer Bentzen, Steffen Gliese, Bjarne Bisgaard Jensen, Ole Frank, Kurt Nielsen, Torben Bruhn Andersen og Palle Pendul anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Søs Dalgaard Jensen

Din rationelle, uromantiske, saglige Informationskommentarværdige kommentar kan stå lige her neden under mit indlæg. Bare gi den gas. :-)

Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com, Eva Schwanenflügel, Allan Stampe Kristiansen, Kurt Nielsen og Lars Bo Jensen anbefalede denne kommentar
Torben Bruhn Andersen

Uvidenhed skaber frygt. Det er nok de færreste af informations læsere der har boet i områder med ulve. Jeg har boet i den nordlige del af Minnesota og rejst meget rundt i Canadas vildmark. Jeg har hørt ulvene hyle, men kun set dem ganske få gange, da de er meget sky af natur.
Men klart, uvidende politikere og medierne blæser det ud af proportion, og en del af befolkningen falder for det.

Henrik L Nielsen, Eva Schwanenflügel, Allan Stampe Kristiansen, Steffen Gliese, Ole Frank og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar
Bjarne Bisgaard Jensen

Naturen det billige og indviklede skidt. Lad nu bare os mennesker om at udnytte og bestemme så skal det nok gå fint

Steffen Gliese

Jeg tror, Hans Martens, at det er nogle systemer end dem, teorien opbygger for at kunne håndtere kompleksitet. Her er der snarere tale om egentlige studier af tingenes beskaffenhed, samhørighed og faktiske påvirkning, ikke stykkevist og delt, men som en samlet organisme, som vi jo faktisk forlængst har givet et navn, nemlig biosfæren.
Her er der brug for at komme ud af den teoretiske tænkeklokke, der for tiden er så tillukket, at man kan finde videnskabsmænd, der argumenterer imod det i naturen forekommende med det argument, at de ikke passer med de forstandige teorier, især Darwin opkastede. Jeg får grineflip, når videnskaben vil gøre sig til dommer over, hvordan virkeligheden skal te sig for at leve op til rene modelfremstillinger. Darwin tog fejl naturen er ikke ren mekanik, og dyr lever ikke kun for at overleve. Det burde han iøvrigt om nogen have sagt sig selv, da jo også mennesker har overskredet en grænse fra netop blot at være drift og instinkt. det er vel ikke for meget forlangt af de øvrige arter, hvis de også tog sig lidt smmen og bestræbte sig på at komme videre.

Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com, Eva Schwanenflügel, Torben Bruhn Andersen og Allan Stampe Kristiansen anbefalede denne kommentar
Robert Ørsted-Jensen

Yellowstone gråulven udgør en fremragende historie - skade er at danmark er stærkt overbefolket - der er ikke klængere nogen vild natur noge4t sted - selv skove er velfriserede plantage. Men ulvens komme er da et lyspunkt - ikke mindst hvis den kan nedskære og kontrollere antallet af den slags naive tåber der mener at jagt skal forbydes men at grise på stal og penicilin er sundt og er godt.

Lise Lotte Rahbek, Per Torbensen og Torben Bruhn Andersen anbefalede denne kommentar
Peer Bentzen

Først bliver man i elendigt humør af at læse om artsudryddelser og menneskelig idioti i forhold til naturen oppe i artiklen.

Dernæst ryger det, altså humøret, for alvor ned under nulpunktet ved mødet med den helt igennem tåbelige gang ævl i kommentarsporet bagefter… (Jaja, inklusiv denne. Så I behøver ikke give mig igen.)

Hans Martens

til steffen Gliese
jeg er helt enig, det er netop ideen med system dynamics tænkning, hvilket du ville vide hvis du læste den anbefalede bog af Donella Meadows, eller tilsvarende...

Poul Sørensen

Lise Lotte Rahbek
Den dag en ulv tager et barn og æder, så er det værre end det vi mennesker gør...

@ Robert Ørsted-Jensen
" - den slags naive tåber der mener at jagt skal forbydes men at grise på stal og penicilin er sundt og er godt."
SELVFØLGELIG skal jagt da forbydes, eller i det mindste reduceres væsentligt i (fædre)landet med verdens højeste jagttryk! OG SELVFØLGELIG skal grisene da ud af staldene og have frie gode liv uden penicillin! Dyr har - efter min mening - krav på respektfuld, empatisk og værdig behandling, men jeg medgiver - en stor mundfuld for homo sapiens.

Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Poul Solrart
Jeg accepterer din indstilling, men jeg er ikke enig.
Hver evige eneste dag, over hele kloden, tager mennesker dyrenes unger og spiser dem, slår dem ihjel i væmmelse eller piner dem dem i tankeløs ligegyldighed.
Hvad ulvene gør i Danmark i fremtiden - det har vi endnu tilgode at opleve.

Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Poul Sørensen

Lise Lotte Rahbek
Two wrongs don't make a right... Jeg man skal se helt nøgternt på alt det der kan gå galt i et lille land som Danmark.... hvis man skal skrue tiden tilbage, så skal man nok også se hele billedet og folk hadede ulven og alle de stakkeles dyr som ulven kaster sig over.... syntes også det er i orden med alle de vilde hunde der går efter dådyr. I forbindelse med ulvene er det kommet frem at vilde hunde også nedlægger vildt... fordi vi har køer i en stald, så skal vildehunde have lov at skam bide vildt og blodtørstige ulve dræbe får i blodrus...

Eva Schwanenflügel

Poul, din ægte bekymring skinner tydeligt igennem. Men den er altså helt overdrevet. WWF, Verdensnaturfonden, har i mange år arbejdet med at sikre får og kvæg med såkaldte ulvehegn, og det virker. Landmændene kan søge EU-støtte til at oprette disse hegn. Derudover mener jeg, at de burde kompenseres fra staten, når en ulv dræber får eller kvæg.
Som du selv er inde på, bliver der også dræbt mange dyr af løse hunde, som du så kalder vildhunde, underligt, for de findes ikke i Danmark. Det er mennesker, der ikke er deres ansvar bevidst om at holde deres hunde i snor, du burde bebrejde.
I hele Europa, og i USA, er der ikke rapporteret et eneste angreb på mennesker i mange år. Hvor der har fundet angreb sted før i tiden, har det altid været pga rabies, når ulven har været syg. Men rabies findes heller ikke i Danmark.
Ulve regulerer sin egen population meget effektivt, den flok vi ser med 8 ulvehvalpe vil meget snart være nede på 6. Gevinsten ved ulve er så stor for naturen, at de burde få en chance.
Politikerne ved også godt, at vi er forpligtiget til at understøtte biodiversitet, og beskytte ulven, indtil populationen er stabil. At tale om at regulere bestanden allerede nu er spin og spil for galleriet.
Den nuværende lovgivning tillader nedskydning af ulve der kommer for tæt på beboelse, eller opfører sig truende.
Håber dette beroliger dig :-)

Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com, Robert Ørsted-Jensen og Jens Thaarup Nyberg anbefalede denne kommentar
Poul Sørensen

Hej Eva Schwanenflügel
Jeg kan desværre ikke se at naturen mangler en hensynsløs dræber. Jeg tror heller ikke på at ulve kun går efter mennesker, hvis de har hundegalskab, men jeg har hørt det sagt om ræve og om flagermus, men jeg er sikker på at det ikke gælder for ulve.... det gælder ikke engang for hunde bare spørg postbudet.

Robert Ørsted-Jensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Hej, hej Poul, ulve er ikke blodtørstige bæster, de er ganske almindelige rovdyr, ligesom iøvrigt os mennesker! Ræve er langt værre, når de går amok i et hønsehus. Hvis du har mulighed for at se Deadline på DR.dk, blev der debatteret ulve igår 14. Juli med Maria Gjerding fra Enhedslisten og formanden for Dansk Jægerforening. Der var også en meget vidende forsker med, som fortalte at hun var meget fascineret af ulve. Hun har skrevet flere bøger gennem årene som lød spændende. Jægeren skulle overnatte i shelter i 'ulveland, heller ikke han var spor bange for ulve.
Det højrefløjen gør, er at prøve at piske en hadsk stemning op for at høste billige point, det kunne du nok også gennemskue, hvis ikke ulve-fobien skyggede ;-)

Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com og Robert Ørsted-Jensen anbefalede denne kommentar
Poul Sørensen

Eva Schwanenflügel
Alle rovdyr kan gå amok i blodrus, det gælder også hunde og katte... selv menensker kan gå amok i en blodrus... men ikke ulve på trods af at man gang på gang ser ulven skambide og dræbe flere får end den kan æde....men når det gælder ulven, så er det iorden og lyve....

Poul Sørensen

... men selvfølgelig det kan jo være fårene der begyndte....

Robert Ørsted-Jensen

Men Eva - hvis ulve sulter - så holde intet. Så forudsætningen for at at der ikke sker noget er at mennesker også er rede til at påtage sig sin del af ansvaret for naturens balance - og det er at sikre at bestanden af ulve ikke overstiger føde mulighederne. Tigre og løver er heller ikke farlige for mennesker, så længe de kan finde anden føde.

Robert Ørsted-Jensen

Dina Hald - mennesket er jægere og selvfælgelig kan dui ikke forbyde og må uikke forbyde jagt. Det er sådan komplet naivitet der gør at man er nød til at stille spørgsmål ved om det er klogt at have flere størrere rovdyr. Forbyd landbrugets misbruig. Når du har gjort det så kan vi vende tilbage til det.

Robert Ørsted-Jensen

Jeg synes det er fremragende at ulven nu er kommet tilbage. Men naivitet er ikke nogen hjælp til nogen eller noget. Ulve der er underernærede vil af naturen begynde at anskue spejderlejre og skovbørnehaver som en mulig ernæringskilde.
Her i Australien hvor jeg er havde vi også lærde folk og biologer der forsikrede os om at vilde Dingoer ikke er farlige for mennesker - de er bare hunde - og de kan se forskel på menneskekød, kængurokød, svin mus, kvæg og får.
Dingoer kunne da ikke drømme om at angribe turister. Dingoer er jo kloge kender til valutabalancer og bruttonationalprodukter og ved at turisme er en vigtig indtægtskilde for vort land. Turister ser omvendt dingoer som det de også er - søde vovser. Derfor og uanset alle advarsler fra de lærde begyndte turister at fodre dingoerne.

Velmenende mennesker af den slags der lukke søde indespærrede dyr ud om natten, lænker sig selv til træer og demonstrere mod al jagt og nedskydning har vi også på mine breddegradder.

Resultater var så at antallet af sultne Dingoer der mente at camperende mennesker og besøgende turister er en fødemulighed voksede og voksede. Pludselig hentede en dingo en månedgammelt spædbarn fra et telt på en campingplads, bed stuben over og åd det bløde lækre kød, og i en anden situation bed an dingo halsen over på en sagesløs teenage turist. Men jo jeg er sikker på at vores lærde på TV vil fortælle jer at sådan noget gør lige netop ulve ikke. Formentlig har ingen af dem nogensinde mødt en sulten ulveflok.

Men over en nat brød hele helvede løs. Dingoer var ikke længere søde vovser og det var ikke længere nytårsløjer, nu var det hærværk. Det siges endog at man her og der var vidne til enkelte omvendte dyrebeskyttelses- og jagtforbuds ivrig type af den slags der er gode vegetarer, veganere og ikke kan slå fluer og myg ihjel, pludselig sås på barrikaden for genindførelse af ubegrænset jagt på alle dingoer.

Velkommen til ulven - men så velkommen også til lidt realisme og fødder på jorden. Det er nu heller ikke helt så ringe!

Poul Sørensen

Så sent som i går så jeg en udsendelse om kvinder der køre trucks og lastvogne i Pakistan og hun fortalte om at hendes truck var gået i stykker og et vindue var smadret og hun måtte vente en hel nat på hjælp i et øde område med ulve og hun var hunderæd, men havede lavet et bål og smidt et reservehjul på for at lugten og ilden skulle holde ulvene fra at hoppe ind i kabinen til hende. Hun var en ret sej kvinde der, havede kørt lastvogn i mange år.... men det kan selvfølgelig godt være at hun intet forstod af noget som helst, selvom hun virkede hurtig og intelligent og var hjemmehørende i området.

Eva Schwanenflügel

Altså kære Poul og Robert, der er ingen ulve der bliver underernærede i Danmark. Vi har alt for mange hjorte, som selv ikke en jagtsæson kan regulere. Hjorte er bærere af flåter, som mange mennesker bliver syge af. Derfor kan ulven hjælpe med at holde bestanden sund.
Der er heller ingen fare for, at folk begynder at fodre ulve, de er meget sky, og undgår mennesker, som de opfatter som en trussel.
Se på erfaringerne fra alle andre lande med ulvepopulation, der har ikke været et eneste angreb på mennesker i umindelige tider. Og man kan slet ikke sammenligne ulve med dingoer, det er æbler og pærer.

Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com og Palle Pendul anbefalede denne kommentar
Robert Ørsted-Jensen

Jeg erfulfkommen enig i at der er og bør være plads til ulve. Men derudover er alle vilde dyr sky men at forbyde jagt og hilde vilde rovdyr på samme tid er komplet naivi - det hænger ikke sammen. Hvis der er megen føde vil bestanden vokse og der vil altid komme perioder hvor der er mindre føde. Vi mennesker er også rovdyr og vi har også en plads i fødekæden og naturens balance. Desuden er jagt respekt over for vores oprindelige natur. Grise og køer der aldrig ser andet end på stalde inden de ankommer til slagterier er ikke respekt for hverken dyr eller natur. Grise er mindst lige så begavede som hunde og ulve.

Eva Schwanenflügel

Robert, helt enig med dig i at vi behandler intelligente tamdyr forfærdeligt.
Jeg går bestemt ikke ind for at forbyde jagt, det ville være galimatias, al den stund at mange dyrs naturlige fjender er forsvundet - såsom ulven har været. Men at udrydde top-rovdyr er jo netop det,
der ødelægger økosystemer.
Dengang ørnene vendte tilbage og begyndte at ruge i Danmark, var der også en hidsig debat om, hvorvidt de ville tage lam, små hunde og sågar spædbørn! Det er vist ikke sket.
Tværtimod har havørnene fået stjålet deres æg, og forstyrret deres levesteder af nysgerrige vandaler, der vælter de omgivende afspærringer for at komme så tæt på som muligt.
Lad os nu give den vilde natur muligheden for at etablere sig, før vi taler om 'regulering' af den.

Robert Ørsted-Jensen og ulrik mortensen anbefalede denne kommentar
Robert Ørsted-Jensen

Jeg ser meget gerne at også andre af de vilde dyr vi har mistet over tid vender tilbage og de bør så sandeligt beskyttes mod mishandling af enhver art. Men vi skal så også selv være parat til at spille vores rolle i fødekæden, sikre bestanden har naturlig føde, ikke vokser mere end miljøret kan bære etc. Vores landbrug på stalde er næppe i samme fre som tidligere og sådan. Men bi må ikke tro at folk i fortiden var komplette idioter. Det var gode grunde til at de så sig gale på ulven. De Gilberto af mok og folk vil stadig gøre tåbelige og ondskabsfulde ting også idag. Vi er ikke nlevet så satans meget klogere. Så der skal regulering og beskyttelse til. Vi har gjort os selv til Gud og herrer over naturen og det er et stort ansvar

Eva Schwanenflügel

Robert, før i tiden havde kirken meget ud af at udstille ulven som et ondt dyr, på linje med Satan og alle hans kohorter. Det er åbenbart noget der har siddet ved. Hvor er mon begrebet Varulve opstået?
Kirken anede, at den kunne skræmme. Og det har den benyttet sig af hele tiden.
Hekse, varulve og spøgelser var meget oppe i tiden da man udryddede ulvene.
Den protestantiske kirke var værre end den katolske, for man skulle statuere eksempler.
Heksebrændinger var et must under Christian 4.

Poul Sørensen

Eva Schwanenflügel
Måske er varulve myten er opstået på grund af ulvens blodtørstighed..... I rest my case....-)
.... og måske ulvetider oprindeligt betød vegetarianske tider, hvor alt levede i en harmoniske biorytme...
Et andet ordsprog " hvo som æder med ulven, får og at tude med ham" og det handler selvfølgelig om at mennesket bliver kirkesanger af at æde med ulven.
Ordproget "man må hyle med de ulve man er i blandt" refere til at ulven symbolisere fred og man må hyle som man selv vil, hvis det bare er lige som alle de andre hyler.
Ordsproget: En ulv i fåreklæder omhandler en ulv der er en smarter dresser...
....Det er en hulens masse mennesker der er blevet forledt til at tro, at ulven kan være et farligt og beregnende dyr. Jeg undre mig over at bjørnen og ræven ikke på samme måde er brugt til at male fanden på væggen..... et tilfælde!!!!

Poul Sørensen

... man skal ikke sætte ulven til at vogte får.

Robert Ørsted-Jensen

Eva hadet og frygetn for ulve er langt langt ældre end kristendommen og alle andre religioner og jeg tror heller ikke der var mange ulve i Jerusalem og omegn. Der var både gode og dårlige grunde til at mennesker gjorde ulve til "ulve tider" .- vi bør evne at have mere respekt for vores medskabninger - de har alle en ret til at leve.

Eva Schwanenflügel

Ja, netop Robert Ørsted Jensen :-)