Læsetid: 5 min.

I USA er der masser af arbejde, men hvornår stiger lønnen?

Amerikansk økonomi er glohed. Arbejdsløsheden er den laveste i 16 år, og som regel ville det føre til lønstigninger og øget inflation. Men de amerikanske arbejdere får ikke del i opsvinget. I stedet bruger virksomheder lovgivningen til at presse arbejderne yderligere
I takt med at arbejdsløshedskøen forkortes, burde det blive sværere for virksomheder at finde arbejdere, og dermed burde lønningerne stige. Men det gør lønningerne ikke i USA – ihvertfald ikke så meget, som man skulle tro efter almindelig økonomisk logik. Samme tendens ses i Storbritannien og i Australien, hvor man også er begyndt at diskutere, om arbejdsløshed måles på en forkert måde.

I takt med at arbejdsløshedskøen forkortes, burde det blive sværere for virksomheder at finde arbejdere, og dermed burde lønningerne stige. Men det gør lønningerne ikke i USA – ihvertfald ikke så meget, som man skulle tro efter almindelig økonomisk logik. Samme tendens ses i Storbritannien og i Australien, hvor man også er begyndt at diskutere, om arbejdsløshed måles på en forkert måde.

Alan Diaz

18. juli 2017

I juni fandt 220.000 amerikanere nyt arbejde. Det opfattes som en god indikation på, at amerikansk økonomi har det godt. I 2016 blev der skabt 187.000 nye job hver måned, og med de stærke tal for juni ligger gennemsnittet for 2017 på 180.000.

Det er 60.000 job flere, end hvad Den Amerikanske Centralbank (FED) betragter som ’den nødvendige jobskabelse‘ – når økonomien formår at skaffe arbejde til alle dem, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Virksomheders investeringer er stigende, husmarkedet er på rette spor, og aktiemarkederne har nået rekordniveauer. Efter juni måneds jobrapport fra Den Amerikanske Centralbank er tilliden til opsvinget så stort, at der luftes planer om yderligere at hæve renten i år.

Men blandt de positive tal og lyserøde fremtidsudsigter er der en mørk sky: De amerikanske lønninger stiger meget langsomt.

Samme tendens ser man i Storbritannien, og i Australien giver tallene så lidt mening, at man er begyndt at diskutere, om man måler arbejdsløshed på en forkert måde.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Se om du er enig…

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Jens Thaarup Nyberg
  • Eva Schwanenflügel
Jens Thaarup Nyberg og Eva Schwanenflügel anbefalede denne artikel

Kommentarer

Henrik holm hansen

kapitalister holder sammen måske lønmodtagere skulle prøve det samme og inden nogen råber at så falder konkuransesevnen er min påstand at som lønmodtagere vil og skal vi levere en høj kvalitet til tiden så vil der også være et provenu til virksomheden og lad værre med at ligge under for smart i en fart og travl hverdag BESTEM SELV HVOR TRAVLT DU HAR DET

Ib Christensen, kjeld jensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

A deal with the Devil.. Ja, lige præcis. Det er galimatias, at lønnen fastholdes kunstigt lav, altimens folk låner sig til mere forbrug. Det må ende galt.
En anden faktor der ikke nævnes, er at arbejdsløshed er blevet en skræmmefaktor på linje med svær sygdom. Det er en voldsom indgribende social deroute, fordi der er skåret så meget i ydelserne, og samtidig er dæmoniseringen af arbejdsløse blevet så effektiv, at selv familie og venner tager afstand til en, hvis man mister sit arbejde, uanset at det er komplet uforskyldt. Man mister som regel også sin sundhedsforsikring, for den har man måske haft via jobbet, eller man har bare ikke råd til præmien længere.
I Danmark er vi ganske godt med i dette ræs mod bunden. Alvorligt syge mennesker tvinges til at deltage i endeløse, såkaldte ressourceforløb. Et voksende antal unge bliver hjemløse. Folk ramt af Kontanthjælpsloftet har ikke råd til tandlæge og medicin. Arbejdsløse tvinges i 'nyttejob' og 'virksomhedspraktik' og tager dermed lønnet arbejde fra overenskomstansatte. Prekariatet er voksende, og over 150.000 er uden forsørgelse, dvs at vi ikke aner, hvordan de overlever.
Fagre nye verden.. :-(

Bjarne Bisgaard Jensen, Carsten Svendsen, Roselille Pedersen, Torben Arendal, Bjarne Andersen, kjeld jensen, Jacob Mathiasen, Torben Bruhn Andersen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar

Ser man bort fra forurening og enormt overforbrug af knappe ressourcer, er der egentlig ingen problemer med markedsøkonomi og internationalisering. Selv om man nok let kunne pege på andre muligheder.

Problemet er, at politiske partier og politiske ledere - også i fagbevægelsen gennem de sidste 30 år, har tilladt, at en meget lille elite <5% af borgerne, sætter sig på 50% af al værditilvækst.

Det betyder, at samtidig med at alm. borgere må dele fortsat mindre andel af årets værdivækster, så ansætter denne ustyrligt velhavende andel af befolkningen nogle erhvervsledere til deres grådige og profit-agende virksomheder, der kun satser på endnu større overskud.

Disse ansatte erhvervsledere aflønnes ikke efter, hvordan de håndterer knappe naturgivne ressourcer på en god måde, eller hvordan de tager et socialt ansvar for deres ansatte og hele samfundet. De aflønnes i stedet med store bonusser for at skabe størst mulige overskud til ejeren, - uanset hvor meget skade de gør eller hvor lidt skat de betaler.

Dette useriøse gevinstjageri med social skævvridning til følge er kommet så vidt, at mange arbejdstagere over hele verden - også i Europa, der arbejder på fuld tid eller har flere arbejdspladser, ikke engang kan leve af deres løn. Ja, nogle skal ligefrem have "posedamer" og religiøse organisationer til at betale deres transport til- og fra arbejdsstederne.

Og her mangler man i høj grad politikere og faglige ledere, der åbent står op mod dette, og forlanger, at virksomhederne også tager ansvar overfor hele samfundet, og i øvrigt frivilligt betaler skat.

Bjarne Bisgaard Jensen, Roselille Pedersen, Torben Arendal, kjeld jensen, David Zennaro, Henrik Leffers, Jacob Mathiasen, Eva Schwanenflügel, Tue Romanow, Torben Bruhn Andersen og Martin Madsen anbefalede denne kommentar

Alle kommercielle virksomheder lever af borgernes efterspørgsel. Uden den blev der ikke produceret varer og tjenester.

Men den økonomisk og sociale skævvridning er ved at være kommet så langt, at en stor del af borgerne ikke har de midler til rådighed, der skal bruges til at efterspørge varer og tjenester.

Og når de sidste borgere har stoppet deres efterspørgsel, hvad gør den "kloge" virksomhedsejer og leder så?

Søren Roepstorff, kjeld jensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Eva Schwanenflügel og Tue Romanow anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Gert Romme, ja det er spørgsmålet.
Efterspørgsel efter varer er det der driver hele værket. Men hvis folk ikke har råd, så låner de.
Og det skaber en boble. Endnu en. For lektien er åbenbart ikke lært.

Henrik Brøndum

@Gert Romme

Vi så jo engang de store bilfabrikker i USA sætte lønningerne op - køre deres egen Keynesianske nationaløkonomi fordi de havde størrelsen til det.

Jacob Mathiasen

Såvidt jeg kan forstå kan Amerikanerne ikke længere tælle arbejdsløse. De har rodet sig ud i alle mulige tekniske definitioner og skider højt og flot på virkeligheden...

Det man skal se på er, hvor stor en del af befolkningen, som rent faktisk har en lønindkomst, der kan betale ½ delen af en normal families budget.

Eva Schwanenflügel, kjeld jensen, Mads Kjærgård og Flemming Berger anbefalede denne kommentar

@ Henrik Brøndum,

Du berør faktisk en del af årsagen til de store bil-producenters problemer i USA. Noget skyldes netop dette, der blev sat i gang af den økonomiske krise omkring boligboblen i 2006.

Men det er ganske tydeligt, at den helt aktuelle øgede efterspørgsel på arbejdskraft i USA, skyldes andre faktorer:
1. At selv om udvisningen af emigrantarbejdere faktisk er ret lille, er mange blevet tilbageholdt, og skal udvises.
2. Antallet af indrejsende emigrantarbejdere er det laveste i mange år.
3. Et endnu lille, men mærkbart, antal emigrantarbejdere, er gået over grænsen til Canada, ca. 120-200 i døgnet gennem de seneste 5-6 måneder.

Dette gør, at farmere, industrier, hoteller fastfood-kæder, byggebranchen og mange andre erhverv i USA ny mangler arbejdskraft. Men det er også forklaringen på, at det er lavtlønnet arbejdskraft, man mangler.

Henrik Brøndum

@Gert Romme

Jeg har lige været i USA og det er tydeligt, at man sløser med arbejdskraften fordi den er for billig. En voksen mand står og fylder min pose op i supermarkedet, en anden laver ikke andet end at passe håndklæderne ved poolen ved hotellet.

Jeg tror ikke der er anden mulighed, i og med der ikke er nogen fagforeninger, end at forbundsstaten sætter mindste lønningerne op til f.eks. 20 USD for voksne ansatte. I nogle stater er der planer om 15 USD, men det er altså for lidt.

Eva Schwanenflügel

Henrik Brøndum, hvis en voksen mand fylder papirsposer for dig i USA, er det nok en person der er på 'parole', altså prøveløsladelse. Der er flere og flere voksne mænd, (sorte), der bliver dømt til 'incarceration', pga besiddelse af stoffer. Samtidig har USA et voksende problem med borgere, der har været behandlet med opiater af læger, men nu må få deres stoffer af 'drug dealers'.
Problemet er efter min mening "The War on Drugs", der med et pennestrøg gjorde alle kriminelle.
Flere Democrats har omtalt det som 'slavery re-bound'.