Feature
Læsetid: 9 min.

’De fleste har lettere ved at forestille sig verdens undergang end kapitalismens endeligt’

Et græsrodsprojekt fra Cleveland i USA har inspireret Preston byråd i det nordlige England til at eksperimentere for at holde flere penge i lokalsamfundet til gavn for de svageste. Succesen har ikke kun inspireret andre engelske byer, men også Labours ledelse, der har indskrevet ideerne i partiets valgprogram
Labours leder, Jeremy Corbyn, taler til vælgere ved et arrangement for nyligt i Milton Keynes. Partiets leder inviterede i marts initiativtageren til Cleveland-modellen, Ted Howard, til at tale på en kongres omkring ideer for en ny økonomi, der gavner samfundet mere bredt, og i partiets valgprogram, som udsendtes op til lynvalget i juni, indgik flere elementer fra Cleveland-modellen.

Labours leder, Jeremy Corbyn, taler til vælgere ved et arrangement for nyligt i Milton Keynes. Partiets leder inviterede i marts initiativtageren til Cleveland-modellen, Ted Howard, til at tale på en kongres omkring ideer for en ny økonomi, der gavner samfundet mere bredt, og i partiets valgprogram, som udsendtes op til lynvalget i juni, indgik flere elementer fra Cleveland-modellen.

Joe Giddens

Udland
22. august 2017

Det var efter finanskrisen i 2008 og en årrække med brutale nedskæringer, at det gik op for Preston Byråd, at det blev nødt til at tænke kreativt. Byens budget var blevet beskåret med en fjerdedel, og takken for at lokalpolitikerne havde fundet besparelser på 3,6 mio. pund var en meddelelse fra regeringen om, at yderligere 4,4 mio. ville forsvinde inden 2019/20.

»Det gik op for os, at vi blev nødt til at gøre noget for at hjælpe byrådet og de lokale beboere. Det kapitalistiske system havde svigtet dem – de betalte for de fejl, der blev begået under finanskrisen, så vi havde brug for en anderledes tilgang,« fortæller byrådsmedlem Martyn Rawlinson om et område, hvor én ud af tre skolebørn lever i fattigdom, og som oplever voksende ulighed.

Det giver sig bl.a. til udtryk i, at den forventede levealder nu varierer mellem 66 år og 82 år fra kvarter til kvarter.

Engagerede medlemmer af byrådet fik den idé at invitere initiativtageren bag den såkaldte Cleveland-model, Ted Howard, på besøg for at finde ud af, om Preston kunne lære af den amerikanske succeshistorie.

I Cleveland, Ohio, havde modellen været med til at genoplive en af USA’s fattigste og døende industribyer med en strategi, der sigtede mod at forhindre, at millioner af dollar hver dag forlod lokalområdet.

Hovedideen var at identificere såkaldte ankerinstitutioner – såsom hospitaler, universiteter og den offentlige administration selv – der har millionbudgetter og overtale dem til at købe flere ydelser lokalt.

I Cleveland oprettede initiativtagerne tilmed arbejderkooperativet Evergreen, der begyndte et industrielt vaskeri, som nu vasker tonsvis af vasketøj for byens hospital. Det sikrer ikke kun lokale og ofte udsatte mennesker job, men betyder også, at eventuelle overskud geninvesteres i nye lokale initiativer.

Byen, hvis befolkning er svundet ind med 58 procent siden 1950, har fået en ny chance. Vinderne er især samfundets svageste; præcis den målgruppe, som også Preston Byråd er mest bekymret for.

»Vi begyndte at se på, hvad vi havde af lokale ankerinstitutioner – hospitaler, skoler, politiet, byrådet og selv boligforeninger – for at se, om vi kunne udnytte deres købekraft til at fremme den lokale velstand,« fortæller Martyn Rawlinson.

I Preston har manglende kapital imidlertid gjort det svært at opbygge medarbejderejede andelsforeninger som i Cleveland, så modellen er blevet justeret en smule. I stedet er en database over eksisterende lokale leverandører blevet oprettet, så det er lettere for ankerinstitutionerne at finde frem til dem.

Derudover har byrådet vedtaget supplerende tiltag såsom introduktionen af en såkaldt living wage for deres ansatte, der er højere end mindstelønnen, opkøbet af en andelsforening, der sælger frugt og grønt til de lokale til reducerede priser, samt stiftet en kreditunion, som kan give lån uden tårnhøje renter.

»Ideen var at forsøge at kompensere for nedskæringerne i den offentlige sektor og for udsvingene i de finansielle markeder,« siger Rawlinson. Han er stolt over resultatet, der bl.a. betyder, at Preston Byråd selv i dag bruger fire mio. pund ekstra lokalt svarende til en stigning fra 14 procent af budgettet i 2012 til 28 procent i 2016.

»Undersøgelser viser, at vi har haft succes med at holde flere penge i lokalsamfundet, og at lavt-lønnede familier klarer sig bedre end i andre områder,« siger han.

Breder sig

Rygtet om dét, der nu har fået navnet ’Preston-modellen’, har af samme grund bredt sig, fortæller Matthew Jackson, der er vicedirektør for Centre for Local Economic Strategies (CLES), der bl.a. hjalp Preston Byråd med at analysere og forstå cirkulationen af penge i lokalområdet.

»Vi kiggede på byens otte ankerinstitutioner for at forstå, hvordan de brugte deres penge. I 2012-13 købte de tilsammen fem procent lokalt og 34 procent i det bredere område, men det betød, at 61 procent lækkede ud til andre områder i Storbritannien eller til udlandet,« fortæller Jackson, der har base i Manchester, men i dag er i Birmingham på vej til et møde med byens politivæsen for at tale med dem om deres rolle som ankerinstitution.

Birmingham er et af de områder, der har bedt tænketanken CLES om hjælp med at finde ud af, hvordan de kan fastholde flere penge lokalt, og Oldham ved Manchester er et andet eksempel, fortæller han.

Når det indledende analysearbejde er gjort, er næste skridt netop at tale med institutionerne og gøre dem opmærksomme på, hvordan de bruger deres penge, og hvilke følger deres valg har for lokalområdet.

»Det handler om at ændre kulturen i organisationerne. Beslutninger om indkøb og udbud af kontrakter bliver som regel truffet på baggrund af pris, men vi bringer den ’sociale værdi’ ind i regnestykket,« siger han og fortæller, at man i Preston kan se, hvordan organisationerne er begyndt at »ændre adfærd«.

»De er begyndt at tænke over, at de kan være med til at skabe job, lærepladser, være førende på miljøområdet. Der er meget mere opmærksomhed omkring, hvad de kan være med til at udrette,« siger Jackson.

Labours valgprogram

Det er ikke kun kriseramte tidligere industriområder, der har fået øjnene op for Preston-modellen. Også Labours øverste ledelse har taget kontakt til Ted Howard og inviterede ham i marts til at tale på en kongres omkring ideer for en ny økonomi, der gavner samfundet mere bredt.

Formand Jeremy Corbyn og finansordfører John McDonnell kunne lide hvad de hørte, og da de op til lynvalget i juni udsendte partiets valgprogram, indeholdt det bl.a. et løfte om »give flere mennesker medindflydelse på vores økonomi ved at fordoble den kooperative sektor«.

Partiet lovede desuden, at de 200 mia. pund, som regeringen og kommunerne bruger årligt, under en Labour-regering vil blive brugt fornuftigt »med henblik på at opgradere vores økonomi, skabe gode, lokale job og reducere ulighed«.

Ted Howard, der i denne uge var tilbage i Storbritannien, er begejstret over de seneste måneders udvikling.

»Da jeg var her i marts, sagde alle, at hvis der kom et lynvalg, var der en risiko for, at Labour ville ophøre med at eksistere som parti. Det, der er sket – og også den retning partiet tager i forhold til disse ideer – er helt utrolig,« siger Howard over en caffe latte i det indre London.

Howard er overbevist om, at opbygningen af og overgangen til et nyt og mere retfærdig økonomisk system må komme fra græsrodsniveauet og bevæge sig opad, men et nyt system kan kun blive en realitet på nationalt og måske globalt plan, hvis magthaverne tager ideerne til sig.

Derfor anser han det for afgørende, at et af Storbritanniens to store partier nu har accepteret, at der er brug for en anden måde at tænke på.

»Det er utrolig vigtigt. Det er også vigtigt at foretage alle disse græsrodseksperimenter og løfte det op, og det er det, vi gør bl.a. i Cleveland, men i sidste ende er der behov for at bevæge sig videre fra modeller og innovation og oversætte det til politik og politisk handling. Det er grunden til, at jeg er så entusiastisk over det, der sker i Labour,« siger Howard, der påpeger, at de fleste mennesker stadig har »lettere ved at forestille sig verdens undergang end kapitalismens endeligt«.

Denne manglende forestillingsevne er, påpeger han, den største forhindring i forhold til at fremme et alternativ til det kapitalistiske system.

»Når du lever i et system – og det gør man altid – er det meget, meget svært at forestille sig, at det system kan ændres fundamentalt; at det ikke om 100, 200, 300 år vil være stort set det samme som i dag. Og hvis du tænker på den måde, så påvirker det dine handlinger,« siger han og påpeger, at egypterne, der levede for 3.000 år siden, sandsynligvis ville have sagt, at intet nogensinde ville blive anderledes.

»Nu ligger dét Egypten længere nede ad gaden i British Museum,« siger han og peger i retning af museet, som han inden længe vil passere på vej til et møde med en af Labours økonomiske rådgivere.

På vej

I de seneste år er der dog begyndt at ske ændringer, der kunne tyde på, at folk er parate – eller desperate nok – til at tænke anderledes.

»En af de ting, der er sket, er, at alle meningsmålinger nu viser, at et bredt flertal af amerikanerne har mistet troen på samfundets ledende institutioner, og de har mistet den tidligere tro på, at hver generation vil få det bedre end generationen før,« siger Howard.

»Folk har en følelse af, at systemet fundamentalt modarbejder dem; lønningerne har været stagnerende i 30 år, selv om der igen findes job. Folks ’40 dollar i timen’-job er blevet til ’ni dollar i timen’-job, så der er en reel følelse af, at systemet ikke længere kan tilbyde folk det, de ønsker,« siger han.

»På den ene side kan denne stemning danne grundlag for en mulig transformation, men det kan også føre til Trump, fordi folk er så bange, og det er en meget naturlig reaktion for mange mennesker bare at skyde skylden på ’den anden’. Hvorfor fungerer det ikke? Det er nok, fordi Wall Street er korrupt, men også fordi alle disse farvede mennesker tager vores job.«

Ikke desto mindre fornemmer både Howard, Rawlinson og Jackson, at der i øjeblikket er ved at ske en holdningsændring rundt omkring.

»Jeg er med i et projekt omkring 11 byer i Europa, hvor vi bl.a. fokuserer på den sociale værdi i forhold til reglerne for udbud af kontrakter, og det anerkendes i stadig højere grad, hvor vigtige disse regler er i forhold til at skabe lokal økonomisk udvikling. Det er efterhånden blevet anerkendt af EU-Kommissionen, så i 2014 så vi en ændring af nogle EU-direktiver, hvor der var et ret stort skifte i forhold til at skabe mere fleksibilitet, reducere bureaukratiet og inddrage sociale hensyn,« siger Jackson.

Martyn Rawlinson – hvis byråd i øjeblikket arbejder på at skabe en lokal investeringsbank med et socialt værdigrundlag samt at få Preston Cooperative Network på benene, der skal hjælpe med at lave nye andelsforeninger – fornemmer også, at der sker noget i samfundet lige nu.

»Det er ufattelig så stor interessen har været omkring vores projekter. Vi har sågar fået et brev fra Theresa Mays kontor, der var interesseret i at høre mere om, hvad vi laver,« siger han og peger desuden på parlamentsvalget som en mulig gamechanger.

»Før lynvalget var det hele lidt et luftkastel. Det var stort, at Corbyn og McDonnell lagde mærke til os, men ingen troede på, at Labour havde en chance. Og så endte vi med at klare os meget bedre end forventet, og hvis der var nyvalg nu, kunne man forestille sig en Labour-regering, og at disse ideer ville blive til virkelighed. Bare tanken om at have statens opbakning – det er overvældende,« siger Rawlinson.

Ted Howard, der næsten konstant er på farten og besøger projekter rundt om i USA, Canada og Europa, oplever også en »ufattelig eksperimenteren«, overalt hvor han kommer.

Problemet for venstrefløjen er imidlertid, at disse projekter – inklusive hans egen Cleveland-model – kun er delelementer i et større system, der endnu ikke eksisterer. Derfor arbejder Howard, som direktør og medstifter af The Democracy Collaborative, da også sideløbende på netop at udvikle et alternativ til det kapitalistiske system gennem The Next System Project, som politikere kan gå til valg på.

»Sagen er, at hvis ’vores side’ rent faktisk vandt magten i morgen, så ville vi ikke have nogen idé om, hvad vi skulle stille op med den. Der eksisterer ikke et artikuleret politisk program endnu,« siger han og påpeger, at forandring kan tage tid, men det kan også komme meget pludseligt.

»Det sker, at ting ikke bliver registrerede og så ’boom’ – så sker det. Det kan pludselig gå hurtigt. Det kunne ske om tre måneder. Vi forsøger at blive parate til den dag, hvor det sker.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

olivier goulin

Det er unægteligt også et mere plausibelt scenarie

/O

Eva Schwanenflügel

For en gangs skyld en opmuntrende historie.

Torsten Jacobsen

sært misvisende rubrik, men ellers opmuntrende læsning.

Bjarne Bisgaard Jensen

Kreativ forandring skal som altid komme nedefra, hvor talblindheden på regnearket ikke er så udbredt