Baggrund
Læsetid: 3 min.

Ildsjæle savner dansk pulje til grøn omstilling

I Skotland kører den offentlige The Climate Challenge Fund (CCF) på 9. år. I Danmark blev den tilsvarende ’Pulje til Grønne Ildsjæle’ lukket ved regeringsskiftet i 2015, blot to år efter lanceringen. Dansk klimapolitik er gået i den forkerte retning, mener danske ildsjæle
Beplantningen af springvandet Ålefangeren ved Kystvejen i Aarhus var en del af projektet ”Wild Aarhus”, der skulle skabe bedre betingelser for den vilde natur i byen. Projektet var støttet af ’Puljen til Grønne Ildsjæle’ under Miljøministeriet, som lukkede i 2015 - blot to år efter sin lancering.

Beplantningen af springvandet Ålefangeren ved Kystvejen i Aarhus var en del af projektet ”Wild Aarhus”, der skulle skabe bedre betingelser for den vilde natur i byen. Projektet var støttet af ’Puljen til Grønne Ildsjæle’ under Miljøministeriet, som lukkede i 2015 - blot to år efter sin lancering.

Jan Dagø

Udland
2. august 2017

Der var engang, hvor Danmark var kendt som klimaduksen i klassen. Men sådan er det ikke længere.

Andre lande såsom Skotland har i mange år prioriteret klimaområdet og blandt andet støttet klimavenlige projekter båret af borgerne selv. Således har Skotlands Climate Challenge Fund uddelt mere end 715 millioner kroner siden 2008 til græsrodsinitiativer, der skal styrke indsatsen mod klimaforandringer på lokalt plan.

Et lignende tiltag blev lanceret herhjemme af daværende miljøminister Ida Auken i 2013. Men allerede to år senere, i 2015, var det slut med Puljen til Grønne Ildsjæle, der blot nåede at uddele 35 millioner kroner til almennyttige projekter.

»I Danmark er der for tiden ingen offentlige støtteordninger til grønne bæredygtighedsprojekter. Der findes selvfølgelig en række private fonde og initiativer, foreninger kan søge, men der er altså ingen offentlig opbakning at hente,« siger Knud Anker Iversen, der er daglig leder af Miljø- og Energicentret i Høje Taastrup, et græsrodsprojekt, der søger at styrke bæredygtigheden for borgerne i kommunen.

Samme melding lyder fra Povl Markussen, Centerleder ved Agenda Center Albertslund, en lokalforankret medlemsforening, der bistår andre lokale miljøprojekter med at realisere deres grønne ideer.

»Det folkelige engagement bliver ikke prioriteret i Danmark. I stedet har Folketinget valgt at fokusere på at give støtte til generel teknologiudvikling. Jeg kan da godt være misundelig på det skotske initiativ, hvor inddragelse af civilsamfundet bliver prioriteret,« siger Povl Markussen.

V: Ingen effekt

Årsagen til, at regeringen lukkede Puljen til Grønne Ildsjæle i 2015, var, at man ikke kunne observere den fornødne effekt, siger fungerende politisk ordfører for Venstre, Jacob Jensen.

»Vi ville forsøge at konkretisere indsatsen og samle kræfterne i nogle lidt mere slagkraftige tiltag i forhold til klimadagsordenen og undgå de lidt mere spændende, men knap så effektfulde initiativer,« siger Jacob Jensen.

»Politik handler om at prioritere, så man ved at samle kræfterne på nogle slagkraftige tiltag får en større effekt ud af det frem for at drysse pengene ud over små projekter. Men man kan selvfølgelig ikke udelukke, at man på lidt længere sigt kan skabe effekter. Det er nok bare desværre en del af virkeligheden, at man ikke altid har hverken mulighed for eller råd til at vente på resultaterne,« siger han.

Den vurdering er Povl Markussen uenig i.

»Det er vigtigt at skabe en forståelse blandt folk for, at grøn omstilling er nødvendig, og der tror jeg ikke, at teknologisk udvikling vil skabe den holdningsændring alene. Holdningsændringer opstår ikke af sig selv, politikerne skal prioritere det og ville det,« siger han.

Povl Markussen mener, at det er det offentliges rolle at yde den nødvendige økonomiske bistand for at sikre, at borgernes egne initiativer overlever.

»Vi er ikke rådgivende ingeniører, arkitekter eller byplanlæggere. Vi hjælper til, at civilsamfundet bliver engageret i omstillingen på lokalplan, blandt andet ved at styrke forståelsen af, hvorfor det er nødvendigt,« siger han.

Begge de danske ildsjæle mener, at regeringen bør overveje at oprette en pulje til grønne omstillingsprojekter, der har et specifikt fokus på folkelig inddragelse, selv om Knud Anker Iversen påpeger, at han ikke forventer, det offentlige skal betale for alt.

»Hvis en del af pengene kommer fra eksempelvis det private erhvervsliv, sikrer man, at projektet forbliver stærkt forankret i lokalsamfundet,« forklarer Knud Anker Iversen.

Regeringen har dog ingen planer om at oprette en tilsvarende pulje til grønne ildsjæle foreløbig. Men hvis det skulle ske, skal puljens målsætning være mere klart formuleret.

»Kriteriet skulle i så fald være, at man kan arbejde ud fra en rimelig klar og konkret beskrivelse af, hvad formålet med de enkelte projekter er,« siger Jacob Jensen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Niels-Simon Larsen

Det bedste der kan gøres for den folkelige, grønne omstilling er at indføre borgerløn. Dermed tilgodeses hele vækstlaget af initiativtagere. Det er regeringen ikke interesseret i, for deres vælgere komme ikke fra dette lag af befolkningen.
Venstrefløjen er heller ikke interesseret, da dens kernegruppe er den organiserede arbejder. At en masse mennesker befinder sig udenfor eller i prekariatet, kan man ikke have med at gøre. Man skal passe ned i en form. Svaret på det hedder, at så kan de jo bare lade sig forme, melde sig ind et sted og ikke gå og være på en anden måde end flertallet.
Ildsjælefond mig her og der er det rene ingenting, hvis der skal foregå en forandring. Det skal der så åbenbart ikke alligevel. Bare kastes lidt smuler ud. Omkvædet hedder stadig: Situationen er alvorlig, dog ikke så alvorlig, at der skal gøres noget alvorligt ved det.

Sådan er der jo mange der har det:

Giv mig dine penge så jeg kan gøre de ting jeg har lyst til!

Der ligger vel en vis form for uafhængighed i ordet ildsjæl - således skulle ens ambitioner ikke lade sig begrænse af manglende statsstøtte....
hermed hvad puljen var tiltænkt - i min optik ikke noget som ikke kunne foregå uden statslige midler...
"På finansloven for 2013 er der afsat 16 mio. kr. i 2013 til lokalt forankrede samarbejdsprojekter,
der gennem borgernære formidlingsaktiviteter og projekter understøtter den grønne omstilling
ved at bidrage til øget forståelse af, hvad grøn omstilling handler om og indebærer i praksis.
Der etableres en åben ansøgningsmodel, der administreres af Miljøstyrelsen, hvor der kan søges
om tilskud til konkrete projekter, der har til formål at støtte lokalt forankrede
samarbejdsprojekter vedr. nye metoder, produkter og forbrugsmønstre som fremmer en grøn
omstilling med lavere ressourceforbrug. Samarbejdsprojekterne skal være bottom-up projekter,
der styrker fællesskabet, skaber nye alliancer og forbinder nye parter. Projekterne skal være
borgernære, adfærdsændrende og understøtte det lokale engagement på vej mod en grøn
omstilling af samfundet. Endvidere vil blive lagt vægt på at projekterne har et jobskabende
element.
Projekterne kan bestå af udbredelse og styrkelse af nye uafprøvede projektidéer og koncepter
eller til udbredelse af allerede kendte løsninger. Der lægges vægt på at projekterne er
igangsættende og dermed kan fortsætte efter puljemidlerne er ophørt. Dette er dog ikke et krav.
Ansøgningerne skal kunne indhentes indenfor fx følgende områder:
Bæredygtigt forbrug og nye grønne forretningsmodeller:
- Støtte til nye dele-økonomiske projekter, der baserer deres koncept på lokal involvering
og nye ejerformer.
- Kjolebutikken der lejer kjoler ud.
- Byttemarkeder.
- Værktøjsbiblioteket.
- Affaldssortering – mere og bedre.
Bæredygtige byer:
- Grønne taghaver, byhaver og fælleshaver (urban gardening) og urban agriculture –
f.eks. på midlertidige ledige byggearealer, i gårde og parker.
- Øget biodiversitet og vild natur i byerne.
- Grøn bevoksning til bedre luftkvalitet.
- Lokal afledning af regnvand.
Mobilitet:
- Mobility management – transportstrategier på medarbejderniveau mv.
- Cykelbiblioteket.
- Delebiler.
Projekterne foreslås prioriteret ud fra følgende kriterier:
1. Initiativet skal skabe lokalt engagement og gerne tværgående.
2. Initiativet skal udbrede kendskab til eller iværksætte konkrete handlinger, der
indebærer en ændring af forbrugsmønstre.
3. Initiativer til oplysning, uddannelse og erfaringsudveksling, der kan tilskynde til
adfærdsændringer.
4. Initiativer der når bredt ud også udover traditionelle grønne segmenter.
Det lægges til grund, at projekterne kan gennemføres i 2013, og der vil være medfinansiering fra
tilskudsmodtagerne (f.eks. via arbejdskraft).
2
Modtagere
Puljen kan give økonomisk støtte til enkeltpersoner, sammenslutninger af personer og private
foreninger og organisationer i Danmark til et eller flere projekter inden for den givne ramme.
Puljen kan desuden yde støtte til offentlige institutioner, når disse udfører eller deltager i
projekter, der ikke er en del af institutionens sædvanlige arbejdsopgaver. Puljen kan ikke give
økonomisk støtte til erhvervsvirksomheders miljømæssige initiativer eller deres drift.
Initiativer med høj beskæftigelseseffekt prioriteres. Der kan ikke ydes støtte til initiativer, der i
deres helhed henhører under andre lovbestemte støtteordninger.
Udbetalingen af tilskudsmidlerne skal være i overensstemmelse med gældende statsstøtteregler."

jens peter hansen

Grønne taghaver, byhaver og fælleshaver (urban gardening) og urban agriculture –
f.eks. på midlertidige ledige byggearealer, i gårde og parker.

Altså jeg bor i et gammelt murermesterhuse kvarter. Her får halvdelen af alle huse Årstiderne til at levere de Ø-mærkede varer. Ikke ét af husene dyrker en så meget som en række kartofler, ærter, bønner, jordbær eller hvad man nu synes der kunne være. Til gengæld lægges der fliser og sf-sten i forhaven og græs og atter græs i baghaven. Det er nemt og så kommer de rare fra årstiderne og samvittigheden er i top.