Baggrund
Læsetid: 7 min.

Er elbiler klimavenlige? Vi gennemgår påstandene

Hvor miljø- og klimavenlige er elbilerne egentlig, hvis man ser på hele deres livscyklus? Det spørgsmål optager stadig flere forskere – for ikke at nævne dem, der ser sig truet af alternativet til benzin- og dieselbiler
Elbil på prøve i 2014, da der var ved at komme gang i elbilsalget i Danmark. I dag er det gået helt i stå i Danmark, men i en lang række lande bliver brug af elbiler stadig mere udbredt.

Elbil på prøve i 2014, da der var ved at komme gang i elbilsalget i Danmark. I dag er det gået helt i stå i Danmark, men i en lang række lande bliver brug af elbiler stadig mere udbredt.

Joachim Adrian

Udland
6. september 2017

I 2020 åbner Nigeria Afrikas første samlefabrik for elbiler. Allerede næste år begynder man at importere kinesiske elbiler.

I London City installerer man i nær fremtid ladestandere til eltaxaer for at sikre bystyrets beslutning om, at alle nye taxaer fra nytår skal være eldrevne eller på anden vis præstere nuludslip.

Peter Altmaier, stabschef for Tysklands kansler Merkel, lægger pres på den tyske bilindustri for at få den til at investere meget mere offensivt i elbiler. Tyske elbiler skal gøres billigere og i stand til at køre længere end Tesla, siger Altmaier.

Den indiske regering har annonceret, at der fra 2030 udelukkende skal sælges elbiler i landet, ikke flere benzin- og dieseldrevne køretøjer.

I EU er der i første halvår 2017 solgt næsten 150.000 nye elbiler, en stigning på 34 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Tyske Audi meddeler, at man snart er klar med en prototype på en elbil med solpaneler i taget.

På forsiden af magasinet The Economist bebudes benzin- og dieselmotorens død. »Det var en god tur. Men enden er nær for maskinen, der ændrede verden,« hedder det.

Sådan ruller elbilrevolutionen kloden rundt. Med enkelte undtagelser som Danmark, hvor salget er gået i stå, og hvor regeringens aktuelle udspil til ændrede registreringsafgifter vil favorisere benzinbiler og gøre det yderligere vanskeligt for elbilen at klare sig.

Men Danmark er et lille land, og globalt er vækstraterne for elbilsalget eksponentielle. Det Internationale Energiagentur, IEA, anser det for sandsynligt, at der i 2025 kan være 40-70 mio. elbiler på verdens veje, op til en 35-dobling i forhold til dagens antal.

Hvad er sandheden?

Er det nu bare godt? Svaret på de grønne bønner for transportsektoren? Er elbilerne virkelig så gode for klimaet som hævdet? Hvad med de lejlighedsvise historier om, at elbilerne alt iberegnet faktisk er mere miljøbelastende end benzinbilen?

Flere elbiler på vejene

Stadig flere batteridrevne elbiler kommer ud at køre verden rundt.

Kilde: Statista.com

Flere elbiler på vejene

Stadig flere batteridrevne elbiler kommer ud at køre verden rundt.

Kilde: Statista.com

»Elbiler er ikke så grønne, som vi er blevet forledt til at tro. Og beviserne hober sig op: Alle fra Washington Post og 60 Minutes til Amnesty International har afsløret elbilernes forfærdelige omkostninger for mennesker og for planeten,« lyder f.eks. budskabet fra den amerikanske organisation Fueling US Forward.

Eller hvad med rapporten fra konsulentfirmaet Arthur D. Little, der konkluderer, at elbiler »vil skabe omkring fem gange så stort et potentiale for giftig påvirkning af mennesker som biler med forbrændingsmotor«.

Sammenligningen af elbiler med benzin- og dieselbiler handler ikke blot om, hvad der udledes – eller ikke udledes – mens bilen kører. En retvisende sammenligning må omfatte miljø- og sundhedsbelastning gennem hele den kæde af processer, køretøjet gennemlever – fra produktionen af bilens bestanddele via anvendelsesfasen til håndteringen af det udtjente køretøj. For elbilen indebærer det fremstilling af bilen, dens batteri og dettes indhold, produktion af den strøm elbilen kører på, bilens drift samt håndteringen af bilen og dens batteri efter brugen.

Sådanne sammenlignende livscyklusanalyser, kaldet LCA’er, er en kompliceret videnskab med mange indbyggede forudsætninger og usikre parametre. I dag foreligger der imidlertid et større antal LCA’er for elbiler, typisk med fokus på energiforbrug og CO2-udledning og oftest sammenlignet med benzin- og dieseldrevne biler med forbrændingsmotor.

Elbiler vinder

I en svensk undersøgelse fra 2016, How good are electric cars?, foretaget af Josefin Nilsson, Lunds Tekniske Højskole, opregnes i alt 79 internationale studier, der har gransket elbilers livscyklus eller dele heraf. Ifølge Josefin Nilsson lander de grundigste studier på CO2-udledninger på mellem 80 og 231 gram pr. kilometer, når udledningerne gennem hele livscyklus fordeles på bilens kørte kilometer.

Den betydelige variation handler bl.a. om, hvor lang levetid – dvs. hvor mange kørte kilometer – de forskellige studier antager for elbilen, men den helt afgørende faktor er, hvordan strømmen til elbilen produceres. Kommer strømmen fra vindmøller, er CO2-bidraget i forbindelse med selve kørslen tæt på nul, kommer den fra kul, kan udledningen være op til 150 gram CO2 pr. kilometer.

En elbil, der f.eks. kører i Polen, har en CO2-udledning fra strømproduktionen, der er syv gange større end en elbil i Frankrig – fordi det polske elsystem er stærkt kulbaseret, mens det franske rummer megen atomkraft og mere vind, sol og vandkraft end Polen samt meget lidt kul.

Josefin Nilsson har selv gennemført en LCA for forskellige slags biler i Sverige og konkluderer, at en typisk elbil gennem hele sin livscyklus har en CO2-udledning svarende til 72 gram pr. kilometer, mens en benzinbil udsender 204 gram og en dieselbil 170 gram.

»Skønt der kan være en række usikkerheder omkring en elbils præstation viser den her præsenterede forskning, at en elbil, der kører i Sverige, altid er bedre end en benzin- eller dieselbil,« lyder konklusionen i den svenske undersøgelse.

En tilsvarende gennemgang af et stort antal LCA-analyser, foretaget af forskerne Thomas Hendrickson, University of California, Berkeley, og Rachael Nealer, Union of Concerned Scientists, konkluderer – som gennemgangen fra Lund – at langt det største bidrag til elbilers CO2-udledning kommer fra selve brugen, dvs. fra elforbruget under kørslen, mens fremstillingen af bil og batteri bidrager væsentlig mindre.

Overordnet lyder konklusionen:

»Der er blevet offentliggjort mange LCA-studier, og de peger alle på, at elbiler er i stand til at reducere drivhusgasudledningerne sammenlignet med benzinbiler.«

En analyse på tværs af lande, Shades of Green: Electric Cars’ Carbon Emissions Around the Globe, når frem til, at elbiler i et land som Indien med massiv kuldominans i elsystemet og meget stort tab i ledningerne har stort set samme CO2-udledning som benzinbiler, mens elbilen er en åbenlys vinder i lande med mærkbare andele vedvarende energi, vandkraft eller atomkraft i elproduktionen.

Forskercentret Union of Concerned Scientists har lavet en egen LCA-gennemgang af de to mest populære elbiler i USA – Tesla Model S og Nissan LEAF – og sammenlignet med lignende benzinbiler. Deres konklusion er, at »elbiler er renere fra vugge til grav, elbiler kører i dag renere end nogensinde før, og elbiler vil blive endnu renere i takt med, at mere elektricitet produceres af vedvarende energi«.

En analyse fra Imperial College viser, at en Tesla på de britiske veje næsten har halveret sin CO2-udledning siden 2012, fordi det britiske elsystem er blevet grønnere. Analysen viser også, at små elbiler ikke overraskende er bedre end store elbiler, når det gælder CO2-reduktion.

Modoffensiven

Så billedet er entydigt: Med mulig undtagelse for lande, hvor elsystemet stadig er kulsort og ineffektivt, er elbiler klart bedre for klimaet end benzin- og dieselbiler. Og i takt med energisystemernes grønne omstilling bliver livscyklusregnskabet stedse mere til elbilernes fordel.

Dertil kommer, at elbilerne giver mindre støj samt renere byluft, når det gælder partikler, NOx’er m.m. fra trafikken.

Så hvorfor møder man stadig overskrifter om, at elbilerne ikke er grønne og miljøvenlige? En del af svaret er, at der manipuleres for at beskytte de fossile biler. En anden del er, at elbilerne på i hvert fald ét område stadig står med en klar miljø- og sundhedsmæssig udfordring.

Manipulationen først:

Hos det højreradikale amerikanske medie Breitbart News kunne man i juni møde en overskrift om, at ’Teslas bilbatterier er ikke det mindste grønne, viser undersøgelse’. Artiklen, forfattet af den kategorisk klimabenægtende kommentator James Delingpole, henviser til en artikel på den klimaskeptiske hjemmeside Watts Up With That? med overskriften ’Produktionen af Teslas bilbatteri udleder lige så meget CO2 som otte års kørsel med benzinbil’.

Denne artikel henviser videre til det svenske magasin Ny Tekniks artikel ’Store udslip fra elbilernes batterier’, som henviser til en grundig undersøgelse fra IVL Svenska Miljöinstituttet. I denne livscyklusundersøgelse af batterier findes imidlertid ingen beregning af, hvor mange års benzinbilkørsel Teslas batteriproduktion svarer til.

Den beregning er efterfølgende lavet på Ny Tekniks anmodning af en forsker, der ikke har været del af IVL-studiet. Og beregningen forbigår, at det også koster CO2 at producere, raffinere og transportere den råolie, der bliver til benzinbilens brændstof. Tidsskriftet Popular Mechancis har beregnet, at en Tesla-lignende luksusbil som Audi A8 4.0 skal køre mindre end tre år, før dens CO2-regning fra benzinproduktion samt kørsel svarer til CO2-regningen for fremstilling af et Tesla-batteri.

Petrokemiske Koch Industries

Ligesom Breitbart-artiklen afspejler andre angreb på elbilerne afsenderens interesse. Det førnævnte budskab om, at »Elbiler er ikke så grønne, som vi er blevet forledt til at tro«, leveres af den såkaldte non-profit organisation Fueling US Forward. På dens hjemmeside kan man se korte videoer med budskaber om, at »elbiler er mere giftige for mennesker end gennemsnitsbiler«, og at »støtten til elbiler er en massiv overførsel af velstand fra fattige til rige«.

Internettet kan imidlertid også fortælle, at direktøren for Fueling US Forward er Charles Drevna, der på sit CV bl.a. har en tidligere chefstilling i olieselskabet Sunoco, et formandskab for American Fuel & Petrochemical Manufacturers og en stilling som leder af den klimaskeptiske tænketank Institute for Energy Research.

Det fremgår også, at Fueling US Forward blev stiftet i 2016 med tilsagn om en årlig støtte på 10 mio. dollar fra de stenrige Koch-brødre, der via Koch Industries har tjent en formue i den petrokemiske industri og i USA er kendte og berygtede for at støtte bl.a. lobbyisme for fossil energi.

»Dette uddannelsesinitiativ vil fokusere på den rolle, olie og gas har spillet, når det gælder at gøre vores tilværelse lettere, bedre og længere,« forklarede Jim Mahoney, bestyrelsesmedlem i Koch Industries, da han sidste år forklarede initiativet og millionstøtten til det.

For Fueling US forward og olieindustrien udgør elbilen en trussel, og i det lys skal deres ’uddannelsesinitiativ’ og deres videoer imod elbilerne ses.

Det betyder imidlertid ikke nødvendigvis, at alt, hvad de siger, er usandt. Faktisk har de en pointe, når de peger på, at elbilerne har et miljø- og sundhedsmæssigt problem i starten af deres livscyklus. Et problem som sjældent indgår i mængden af LCA-analyser af de grønne bilers klimaregnskab.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Den største miljøgevinst ved el-biler kommer jo når de bliver selvkørende og kollektive. Det burde da få udnyttelsesgraden igennem bilens levetid til at stige?

Flemming Berger, Morten Bo Johansen, Morten Balling, Torsten Jacobsen, Michael Hullevad, Thorkil Søe og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Jan Fritsbøger

ja henrik problemet med bilismen er jo at den er privat, at alle skal have deres egen, hvilket jo reelt er umuligt hvis perspektivet er globalt, hvis resten af verden skulle have lige så mange biler, "el eller ej", som vi har her i vesten ville alene dette kræve flere resurser end der er til rådighed, men dette medfører jo, at vi når vi mener os berettigede til at have privatbil, faktisk påberåber os ret til at bruge af andres resurser, altså bruge mere end vores rimelige del af verdens resurser, hvilket nødvendiggør at mange må undvære endda basale fornødenheder, så ja kun hvis elbiler bliver samfundseje og fortrænger privatbilismen vil de løse problemet, desværre tvivler jeg på at dette sker.

Flemming Berger, John Damm Sørensen, Katrine Damm, Torben K L Jensen, Ole Frank, Morten Bo Johansen, Janus Agerbo, Ivan Breinholt Leth, kjeld jensen, Carsten Munk, Søren Kristensen, Thorkil Søe, Eva Schwanenflügel og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar

Den alt afgørende trussel lige nu er opvarmning pga afbrænding af fossile brændstoffer.
Ethvert tiltag, der kan medvirke til at kul, olie og gas kan forblive i jorden er med til at give os lidt tid til at se på den lange række andre bekymrende problemer, der truer os.
Selvforsyning og reduceret behov for daglig transport bør være målet. Den teknologiske udvikling har været fokuceret på at producere mest muligt i store enheder. Den udvikling skal ændres til at producere tilstrækkeligt i personlige enheder til en fornuftig tilværelse.
Der er ting, vi må give op i de kommende tider, men det er bedre opgive noget og have en fremtid, end at fortsætte med det hele og gå en katastrofe imøde.
Transport baseret på fossile brændstoffer skal forbydes hellere i dag end i morgen.
Så får vi andre problemere, det er helt sikkert. Parediset findes ikke og kommer ikke her på jorden.

Ole Frank, Flemming Berger, Alvin Jensen, Thorkil Søe, Eva Schwanenflügel, Ejvind Larsen og Hanne Pedersen anbefalede denne kommentar
Jørgen Wind-Willassen

Hvor er det dejligt at læse Jørgen Steen Nielsen rose Frankrigs kernekraftbaserede elforsyning.
Så er vi på rette vej.
Elbilerne er jo ikke en løsning på noget som helst.
Det er elforsyningen der er udfordringen.
Her kan både vindmøller, solceller, vandkraft og kernekraftværker - afhængig af geografien danne grundlaget for en bæredygtig energiforsyning.
Derefter kommer valget af transportform, opvarmningsform osv.

Stephen Paulli Andersen, John Damm Sørensen, Michael Hullevad, Helle Abel og Thorkil Søe anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Han roser ikke Frankrigs atomkraft - han beskriver bare betingelserne for el-biler i Frankrig.

Thorkil Søe, Ivan Breinholt Leth og Carsten Munk anbefalede denne kommentar

@ Torben
Jo, der står: ”åbenlys vinder i lande med mærkbare andele vedvarende energi, vandkraft eller atomkraft i el produktionen”.
Vi skal væk fra at betragte atomkraft som noget forfærdeligt.
Nej det er nødvendigt hvis vi skal hale ind på Rusland, Kina og Korea.

Torben K L Jensen

Thorkil - hvorfor vil Frankrig så langsomt udfase atom-kraft?

Mads Kjærgård

Hvor bliver verden kedelig uden benzin motorer! Når jeg aldrig at få den Ford Mustang!

Per Torbensen, Christoffer Pedersen og Henrik Bjerre anbefalede denne kommentar

@ Torben K L Jensen
Selv i Frankrig har man brug for nogle grønne stemmer.

Torben K L Jensen

Thorkil - Jeg tror mere det er et pres fra Tyskland der også udøver et stort pres på Belgien for tiden.

Leo Nygaard. Nej det er ikke skeptiker manipulation at bringe det op.
Vi har et overforbrug på alle fronter. Alt hvad vi mennesker forbruger i dag og frem til det nye år ligger ud over hvad jorden kan reproducere.
Men igen, det er ikke et valg mellem el og benzin. Det er en nødvendighed at opgive forbrændingsmotoren uanset hvad. El biler kan være et alternativ men er det ikke nødvendigvis.

Randi Christiansen, Flemming Berger, Alvin Jensen, kjeld jensen og Thorkil Søe anbefalede denne kommentar

Det er ikke teknologien der som sådan fejler noget men mere de politiske tiltag, der omgiver elbil/eltrike/elcykel branchen der er et problem. F.eks. har vi som første problem fastlagt en regel på EU basis om at elcykler kun må køre 28km/t. Men man kan faktisk købe cykler i Kina der kører 50km/t og kun bruger 250watt/timen hvilket betyder at det koster ca. 50øre inkl.danske afgifter at køre 50km. Med et moderne batteri/capacitor bør du kunne lade cyklen på under 1minut. Pointen er, at så længe vægten holdes nede bruger man meget lidt energi. Fejlen i dag er at el biler er meget tunge og man bruger nogle tunge batterier der lover meget lang distance som de færreste alligevel har brug for. I dag giver vi kørebanen til de tunge billister, men byerne burde måske forbeholdes til lette køretøjer. Man kan også købe ret flotte el trikes som med en forbedret motor kan køre 80-100km/t ved et forbrug på ca. 5kwh eller ca. 10øre per km. Hvis vi sørger for nogle effektive el køretøjer så er det også nemmere at sikre grøn energi fra solceller eller møller, da strømmen nemmere kan leveres på f.eks. tankstationer.

Randi Christiansen, Lillian Larsen, Michael Hullevad, Claus Pedersen, Hans Jørgen Brodersen, Hans Ingolfsdottir, Flemming Berger og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar

@ Leo Nygaard
Pludseligt ser man en stigning i forbrug og pris på litium.
Foreløbigt benyttes sådan 30 % til batterier.
MEN
Hvis man vil have batterier til at udjævne døgns variationer i energiproduktion bliver der brug for helt anderledes meget mere.
Hvis det drejer sig om årstidsvariationer må man finde en fugl, der ikke engang er på taget.
Der forskes og håbes.
NATURLIGVIS
Der drømmes stadigvæk om at klare energiforsyningen uden atomkraft.

@ Torben K L Jensen
Også Frau Merkel havde akut brug for grønne stemmer.

Jeg tror mange glemmer at der hver dag forskes i nye energi kilder, og måder vi kan forbedre de eksisterende energikilder, og det er jo ikke sådan at vi ikke bevæger os fremad. Vi kan sagtens undvære atomkraft men det er billigt og effektivt, så det ønsker mange ikke.Nu kunne jeg godt vise det ene link efter det andet men det giver ikke rigtig mening, men man HAR opfundet en kernereaction mellem Lithium og vand der kan give ren decentral energi, hvor man har en generator til bilen og en til huset, så har man slet ikke brug for batterier og der er ikke noget affald.
Desuden er der uden jeg siger god for det endnu, en Magmov magnetisk generator på markedet der koster 3000$. Men folk har nu også en dårlig vane med at undervurdere udbyttet af solceller. Hvis 100watt (ca 1m2) koster ca. 60$ i Kina, så laver den i snit 0,8kwh dagligt i 20år. Dvs. det koster ca. 420kr. plus installation men som privat person sælger du energien for ca. 430kr. årligt i 20år, så selv inkl. installation vil man have en tilbagebetaling på under 2år. Eller sagt på en anden måde så kan man forvente en rente på op til 50% årligt når man investerer i solceller. At en masse firmaer sælger solcelle anlæg til overpriser så det ikke giver mening økonomisk, har jo ikke noget med selve effektiviteten af solcellerne at gøre.

Randi Christiansen, Christoffer Pedersen og Hans Ingolfsdottir anbefalede denne kommentar
Søren Jacobsen

Du kan godt købe en el cykel i Danmark, som hjælper til over hastigheder på 25 km/t. De kaldes Speed Pedelec og trækker op til 45 km/t. Men ;-) De skal indregistres med nummerplade og kræver en ansvarsforsikring. Og de må ikke køre på cykelstier. Som en knallert 45.

Tænker der inden for en overskuelig årerække vil komme små billige el køretøjer til en eller to personer, som kan dække en lille husholdning eller et pendler behov. Hvis man ellers tør køre i dem blandt de mange store SUV'er på 2 ton eller mere, som der vil komme en masse af på de danske veje, hvis svindler regeringen slipper af sted med deres forslag til registreringsafgift - For at få sikrere biler på de danske veje, som blåt argument.

For dem i 2 ton SUV'en Naturligvis. Skidt med der smutter et par overflødige i de små ressource venlige mini biler.

Søren Jacobsen

Gad vist om tyskerne er dumme eller er der mon en grund til de med god fart er ved at afvikle deres atomkraftværker? Dumme er de i hvert fald ikke. Så der må jo være en anden grund. Ik.

Det går faktisk meget godt med opsætning af bæredygtige energi kilder som vindmøller og sol energi. Og de bliver mere og mere effektive, samt billigere. Et af Danmarks største kulkraftværker er puttet i mølposen og nedbrydningen starter inden for de kommende måderne. Det er en blok på 685 MW. Det svare til, hvad en moderne hav vindmøllepark kan yde.

Vi kan IKKE spare os ud af problemmet. Der kommer hver dag mange 100.000 mennesker til, som har økonomi til en livsstil og et forbrug vi er vant til det i Danmark. Det stopper ikke. Vi kan kun udvikle os ud af det bl.a. gennem bæredygtig energi. Og her er konventionel atomkraft som at tise i bukserne indtil den dag mennesket kan styre fusions teknikken.

Om el biler lige nu samlet set forurener mindre end biler mede fossil motorer er egenlig ligegyldig. For hvis ikke andet, så vil udviklingen føre frem til at de gør det. Og den udvikling brager frem verden rundt. Lige nu særligt på batteri teknik. En fremtid med biler på fossil brændstof er no-go lige meget hvad.

Og udviklingen bæredygtig energi er langt fra færdig endnu. Den er knap nok begyndt.

Søren Jacobsen

Glemte lige. Syd for den dansk/tyske grænse skal der opføres EU's største batteri anlæg til lagring af el fra de mange vindmøller i området for at møllestrømmen kan udnyttes mest effektiv.

Allerede nu har tyskerne oplevet weekend dage, hvor de næsten har været 100% dækket af sol- og vindenergi.

Søren
Hvis man går tallene efter og regner lidt på det, så ser man at dette enorme batteri vil være en meget dyr dråbe i havet.
Måske det, der er nødvendigt for at holde på de grønne stemmer.
Nu da diskussionen har drejet sig hen imod Tyskland, tillader jeg mig til at referere til noget jeg har samlet sammen på http://wp.me/p1RKWc-f8
Læs det før du bliver alt for begejstret.

Søren
Du skriver:
"Det er en blok på 685 MW. Det svare til, hvad en moderne hav vindmøllepark kan yde."
685 MW er sådan halvdelen af hvad et moderne atomkraftværk kan yde.
Vindmølleparken holder op med at yde sådan 100 dage om året.

@jan weber fritsbøger

Jeg hverken er eller forsøger at blive mere hellig end paven, og for en lang periode er der for folk der bor udenfor byerne, håndværkere, sælgere etc. ikke noget alternativ til en privatbil. Men for den større og større del af befolkningen der bor i specielt de større byer, kan det da ofte fungere fint uden en privatbil. Jeg havde tidligere to, en i London og en i København - i dag har jeg ingen, men bruger taxa, udlejnings- og citybiler. Det er kun taxaerne hvor man ikke har evindelige parkeringsproblemer, og hvis de kunne blive selvkørende, elektriske og billigere tror jeg da der er mange der vil være "med på vognen".

Det er ligesom artiklen rammer ved siden af målet. Hovedårsagen til at introducere elbilen er, at den eneste langsigtede vej ud af et energisystem basseret på fossile brændsler, er elektrificering af forsyningsinfrastrukturen. Det er her elbilen har sin store force og med det politiske mål om fuldstændig fossilfrit samfund i 2050, bliver al kørsel CO2 frit. Samtidig har batterierne i elbilerne mulighed for at bidrage til balancering af elnettet. Den nuværende biomassekonvertering af vores kraftvarmeværker kan kun være en midlertidig overgang da der på langt sigt ganske enkelt ikke er biomasse nok i verden til at biomassekonvertering kan blive en global løsning.

@Jørgen Wind-Willassen

"Her kan både vindmøller, solceller, vandkraft og kernekraftværker - afhængig af geografien danne grundlaget for en bæredygtig energiforsyning."

Kernekraft er IKKE bæredygtig!!!

Bare fordi noget ikke udleder CO2 er det ikke bæredygtigt. Bæredygtig betyder bla. at man ikke opbruger en begrænset resource hurtigere end den kan gendannes. Isotoper gendannes ikke efter henfald.

Der findes én, og kun én "bæredygtig" energikilde, og det er Solen. Selv med Solen, kan man sige at den har en begrænset levetid (5 milliarder år).

Randi Christiansen, Samuel Grønlund, Toke Andersen og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Thomas Andersen

Josefin Nilsson har selv gennemført en LCA for forskellige slags biler i Sverige og konkluderer, at en typisk elbil gennem hele sin livscyklus har en CO2-udledning svarende til 72 gram pr. kilometer, mens en benzinbil udsender 204 gram og en dieselbil 170 gram.

Disse tal er jo kan hvad dinosaurbiler udleder ved brug!!!

Hvad så lige med al den CO2 som udledes i forbindelse med produktion af dinosaurbilen, specielt dens motor med tusindvis af bevægelige metalstumper. Og i forbindelse med oppumpning, rafinering og transport af benzin og diesel hele vejen fra oliefelter til tankstationer. Og drift af alle vores tankstationer. Og alle de mange reservedele og servicebesøg en dinosaurbil har brug for som elbiler ikke har brug for.

Og videre, elbiler er helt essentielle for udvikling af delebilsordninger, hvem kan forestille sig de nye delebilsordninger baseret på dinosaurteknologi?

Og selv om strømmen produceres ved kulkraft er håndteringen af partikelforureningen langt lettere at håndtere ved elbiler end ved dinosaurbiler...

Thomas Andersen

@Morten Balling

I praksis vil vi aldrig løbe tør for brændstof til atomkraftværker, specielt ikke når de bliver thoriumbaserede (som kan genanvende affaldet fra nuværende atomkraftværker samt de rigelige uran isotoper), eller på endnu længere sigt deoteriumbaserede værker (fusion).

Alene i Polen dør årligt næsten 50.000 mennesker pga. partikelforurening fra kulkraftværker, flere end der samlet set er omkommet ved atomkraft!

Selv klassiske former for vedvarende energi har flere omkomne pr. produceret kWh end atomkraft!

Samuel Grønlund

Omkomne pr. produceret KWh - er det en joke?
Atomkraft er en ekstrem dyr, risikabel, svinende, centralistisk og kontrolkrævende energiform. Atomkraft er IKKE vedvarende og har fortsat i dag en lang række uløste problematikker fra sikker drift til håndtering af affald og nedlagte kraftværker.
Atomkraft udgør i dag mindre del af den samlede energiproduktion end vindenergi.

Omstilling fra kul- og forbrændingsbaseret transport og energiproduktion, vil kræve enorme investeringer til udbygning af nye kilder med tilsvarende kapacitet, uanset hvilke former vi vælger.
Men det kan gøres langt billigere, langt hurtigere, med langt mindre risiko både i etablering, drift og afvikling, med langt større folkelig accept og med langt bedre social integration med de kendte vedvarende teknologier.
Det vil være helt ufattelig dumt at gå den vej.

Randi Christiansen

Thomas@ - du er sikkert mere opdateret vedrørende atomkraft end jeg, men når du taler om sundhedsfare og omkomne i forhold til kulbaseret energi (som ER noget giftigt lort) så overser du måske diverse atomkraft ulykker, den seneste i japan med mange døde og en mere omfattende forurening, end vi er blevet informeret om. Forgiftningen af havet kan jo ikke afgrænses.

Det må være slut med energiformer, som har uønskede og sikkert også ukendte bivirkninger, og som afhænger alt for meget af, at mennesker er i kontrol. Det har historien vist, at de ikke er.

Menneskehedens udfordring er derfor at aflæse planetens iboende lovmæssigheder for et balanceret økologisk aftryk. Hvilket vi er kommet alt for langt væk fra, at vejen tilbage er lang og stenet. Ikke desto mindre er det opgaven, som må løses. Og med den opfindsomhed menneskeheden hidtil har udvist, har jeg en vis forhåbning om, at det kan lade sig gøre.

Den egentlige udfordring er psykologisk. Vi skal lære at forstå, at vi er del af en interagerende helhed, hvor enhver handling har betydning. Og at det derfor er selvødelæggende at engagere sig i ressourcekrige, som jo er alle kriges ophav. F.eks. israels tyveri af palæstinensiske overlevelsesressourcer : jord og vand. De to folk er på nuværende tidspunkt og med historien in mente nødt til at deles. Det bør ikke være til diskussion, og det er een af tidens store tragedier, at israel med deres historie kan agere, som det gør mod deres palæstinensiske naboer.

En sådan primitiv og stupid affærd er desværre også kendetegnende for andre dele af verdenssamfundet f.eks. hos de, som i finanssektoren agerer grådigt, hæmningsløst, helt uden social intelligens og forståelse for, hvad det egentlig er, de gør, nemlig at undergrave også deres eget fundament.

Det er altså den psykologiske dimension, som er forudsætningen for vores handlinger i den fysiske verden og derfor der, vi må begynde med den adfærdsændring, som er den helt afgørende forudsætning for de gode energiløsninger, vi er nødt til at finde, hvis vi skal kunne bebo denne fantastiske planet.

Indtil da er vi i en situation, hvor midlertidige løsninger forhåbentlig bærer os igennem. Atomkraft er ikke en midlertidig løsning men sætter et ikke-kontrollerbart økologisk aftryk tusinder af år ud i fremtiden, lige meget hvor meget man søger at isolere sideeffekterne.

Det kan muligvis diskuteres, jeg ved det ikke, om vi er der, hvor vi er nødt til at tage den chance. Det mener du. Jeg håber det ikke.

Samuel Grønlund og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Skidegodt, Randi, det er helt rigtigt set, at vi er nødt til hurtigst muligt at iværksætte nogle midlertidige løsninger, hvis vi skal gøre os håb om at overleve så længe, at vi kan iværksætte nogle mere permanente løsninger.

En af de store fordele ved vedvarende energi er, at den er decentral. Det kræver ikke store mængder kapital at bygge en vindmølle eller en solcelle, som kan anbringes stort set hvor som helst, i modsætning til fx et atomkraftværk, som kræver års planlægning og fremskaffelse af exorbitante summer til finansieringen. Og skulle vi finde ud af, at disse energiformer kan afløses af noget bedre, er de forholdsvis nemme at fjerne igen, i modsætning til atomkraftværkets affaldsprodukter.

Et sideblik til Frankrig viser, at en massiv investering i offentlig transport måske er en af de mere permanente løsninger, som kan gennemføres relativt hurtigt. Kombiner dette med en midlertidig satsning på elbiler, indtil vi finder måder at transportere os på, der er endnu mere miljøvenlige. For selvfølgelig forurener elbilerne, men de forurener MINDRE end benzinbilerne, så mens vi venter på, at den offentlige transport bliver udbygget, må vi leve med denne forurening.

På langt sigt må målet være at gøre den offentlige transport så velfungerende, at det store flertal tager bussen og toget. Der vil altid være et mindretal, som bor langt fra alfarvej, så der vil stadig være brug for individuelle transportmidler, men da de fleste mennesker lever i byerne, skulle det være muligt at lade folk på landet beholde deres biler, især hvis disse biler er MINDRE forurenende end benzinbilerne.

Samuel Grønlund, Randi Christiansen og Thomas Andersen anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Eller som vi så på tv forleden om et mindre udkantssamfund, hvor den offentlige transport forsvandt ud i den blå luft, og de lokale derfor fandt en løsning med en delt minibus, som man kunne bestille. De var vældig glade for arrangementet.

Transportsektoren er i det hele taget ideelt til at lagre/anvende evt overskudsproduktion - en slags batterier. Jeg fatter ikke, at det ikke sker i storskala - det må være den fossile lobby, som er skurken her.

Samuel Grønlund og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Thomas Andersen

@Randi

Jeg tror ligefrem vi er enige om flere ting, kulkraft er noget forbandet svineri og der er masser af glimrende aspekter ved vedvarende energi. Jeg er selv fortaler for en fortsat og markant udbygning af vedvarende energi.

Men, for der er også nogle men'er...

* Vedvarende energi fungerer rigtig dårligt når solen ikke skinder, vinden ikke blæser og de norske inddæmmede søer løber tøre. EU kan (og er i gang med) at blive meget bedre til at sende energien rundt, men grundlæggende bliver vi nødt til at have fuld backup i konventionelle kraftværker mange år frem.

* El er desværre en stærkt fordærvelig vare, hvis den ikke bruges samtidig med at den produceres går den til spilde. Dette vil ikke blive ændret mange år frem i tiden.

* Elbiler er så meget fremtiden, jeg har selv kørt i elbil de sidste 6 år og er overbevist om at allerede om 5 år vil elbiler udgøre langt langt størstedelen af nysalget. Men når andelen af elbiler (og elbusser og ellastbiler) stiger voldsomt skal elproduktionen også stige tilsvarende voldsomt.

* Gammeldags atomkraft (i særdeleshed konvetionelle atomkraftværker) har sine mange problemer. I dag er næsten al atomkraft baseret på den sjældne uran-235 (0,71 pct. af naturlige forekomster). Denne isotop er håbløs til civil anvendelse, den er sjælden, den giver stærkt radioaktivt affald, og i relativt store mængder. Men denne håbløse form for atomkraft har en central såkaldt 'fordel', restprodukterne kan bruges i atomvåbenproduktion.

* Moderne atomkraft er baseret på thorium som skabes via uran-238 (som findes i rigelige mængder overalt på jorden, flere kg. blot i havvandet i en gennemsnitlig dansk fjord). Thoriumbaserede kraftværker genererer typisk 10 gange mindre affald, som tillige er 10 gange mindre radioaktivt (100 gange mindre problem). Og tillige kan de genanvende affaldet fra de gammeldags kraftværker.

* Og lidt længere fremme kommer en hel ny form for atomkraft hvor lette atomkerner (som findes i så rigelige mængder i havvand at solen brænder ud før vi løber tør) smeltes sammen. Intet uran, intet affald, havvand som brændsel, energi i umådelige mængder.

* Selv IPCC anbefaler kraftigt atomkraft som en del af løsningen på klimaudfordringerne.

* Fint at vores kulkraftværker lukkes inden for de næste 5 til 10 år. Men de sidste 40 år (siden Danmarks beslutning om ikke at satse på atomkraft) har disse værker udsendt ufattelig enorme mængder af CO2, støv og radioaktive partikler og skabt radioaktivt affald som laaaangt overstiger mængden af affald som tilsvarende atomkraftværker ville have skabt (det meste i røgen, en del i slaggebjergene).

Jeg er ikke blind for ulemperne ved atomkraft men konstaterer blot at modstanderne har ansvaret for at vi har sendt uhyrligt enorme mængder af CO2 ud i atmosfæren helt uden grund. Og jeg er heller ikke blind for alle fordelene ved vedvarende energi, men de fanatiske tilhængere mangler stadig at svare på hvor strømmen skal komme fra når det ikke blæser, skinder eller regner.

Samuel Grønlund

Integrerede kommunale og private batterrier, brint og lagre med smeltet salt. Det har vi vidst i 20 år.
Løsninger der på samtlige parametre, bortset for den centralistiske kontrol der gør politikere og pengemænd blinde af begær, er langt at foretrække over a-kraft. Selv hvis vi inden for overskuelig fremtid får udviklet en thorium-reaktor der kan drives kommercielt.
Dertil langt langt billigere, mere fleksible, mindre risikable, lettere at afskaffe og udskifte og en del flere positive sider, end selv det mest optimistiske scenarie for udbygning af a-kraft.
Det er en no-brainer!
Den eneste grund til a-kraft stadig diskuteres er vores ufattelige nøl med udvikling og udbredelse af vedvarende kilder.

Randi Christiansen

Thomas@ - "Og lidt længere fremme kommer en hel ny form for atomkraft hvor lette atomkerner (som findes i så rigelige mængder i havvand at solen brænder ud før vi løber tør) smeltes sammen. Intet uran, intet affald, havvand som brændsel, energi i umådelige mængder."

Det lyder jo forjættende. Er der slet ingen minusser? For så bør alle jo kunne enes om den løsning.

Under alle omstændigheder bør administrationen af jordens ressourcer være langt mere intelligent end nu, hvilket betyder respekt for planetens iboende lovmæssigheder. Menneskehedens nuværende livsstil er yderst hæsblæsende og stresset, hvilket ikke er godt for noget. Hvis den bagvedliggende psykologi kan udvikle sig til at komme i balance, vil handlingerne i den fysiske dimension blive derefter. Og på den måde vil energisektoren også kunne balanceres, således at nuværende vanvittige forbrug nedskaleres. Med andre ord en miljø-og socioøkonomisk omstilling som er en forudsætning for at kunne vælge og enes om de rigtige løsninger.

Kvantemulighedsfeltet adlyder vores mindste vink - valget er mellem enighed eller kaos.

Thomas Andersen

@Randi. Jo, der er et kæmpe minus, vi kan ikke finde ud af at bygge de fremtidige fussionskraftværker endnu, det kræver endnu en hel del forskning. Men se blot på Solen, den fungerer glimrende, den fussionerer 600.000 tons brint og helium i sekundet og har alligevel nok til de næste 5 mia. år...

Randi Christiansen

Netop thomas, og derfor er vi efter min mening tilbage ved min replik 8/12 - 14.20

Niels Duus Nielsen

Jeg er helt med på fusionsenergi, hvis det er sikkert. Men indtil videre er det at sammenligne med ti fugle på taget, så vi bliver nødt til at tænke over, hvad vi vil gøre, indtil forskerne skyder kamelen. Vindmøller, solceller, bølgebrydere kan måske udsætte syndfloden lidt, så hvorfor egentlig stritte imod? Klimaet venter ikke på at vi får diskuteret færdig, så hvorfor ikke bare komme i gang med at indførevedvarende energi og så tage diskussionen løbende?

Thomas Andersen

@Randi og Niels

Vi er jo tydeligvis enige om at der skal udbygges massivt med vedvarende energi. Og heldigvis går det hurtigere og hurtigere helt af sig selv, af den ganske simple grund at at der er penge i omstillingen. Intet kan efterhånden slå prisen for en kwh fra en vindmølle- eller solcellefarm!

Jeg har rejst en del rundt i Nevada og der - en af de miljøfjendske republikanernes højborge - bliver der opført gigantiske solcellefarme alene af den grund at det kan betale sig. Også Texas - en anden republikansk højborg - har forstået hvilken vej vinden blæser. Også Sahara har enorme potentialer, hvis man dækkede et område på størrelse med Jylland (svarende til en forsvindende andel af Sahara) med solceller kunne man dække hele Europas behov for strøm!

https://www.information.dk/udland/2008/07/sol-sahara-kan-daekke-eus-beho....

Men præcis som nuværende atomkraft har et uløst affaldsproblem, så har vedvarende energi et uløst problem med opbevaring af strøm. Man kan håndtere affaldet, det er ikke kønt, og man kan opbevare strøm, det er håbløst dyrt, besværligt og ineffektivt. Heldigvis forskes der intenst i begge områder. Og min forventning er at hvis man virkelig ønsker at gøre alt for at bekæmpe klimakrisen, så får vi brug for alt som kan bidrage til løsninge!

Niels Duus Nielsen

Jeg læstefor nogleår siden en populærvidenskabelig artikel om Thorium-reaktorer, og det lød næsten for godt til at være sandt: Norges grundfjeld indeholder Thorium, så selv om der ikke er tale om vedvarende energi, skulle der være brændstof nok til mange, mange år. Og skulle der gå noget galt, slukker man bare for strømmen, hvorefter kernereaktionen stopper af sig selv uden nedsmeltninger og radioaktive udslip. Så det der, jeg ville sætte mine penge, hvis jeg ellers havde nogen.

Det glæder mig, at vi er enige, Thomas, det er vigtigt at holde diskussionen i gang og dermed indirekte bidrage til at holde forskningen kørende, ved at tilkendegive, at der findes en generel interesse for energimæssig nytænkning. Vi må så udnytte de midler vi allerede har,mens vi venter på det teknologiske fix.

Djævelens advokat: Thorium findes i dag bundet i kolde sten, ligesom havvandet i Randis eksempel generelt har den temperatur, som havvand nu engang har. Men hvis vi frigør den kerneenergi, der er bundet i atomerne, vil vi jo omforme en masse koldt vand og klippe til varme - så selv om disse løsninger er næsten bæredygtige, vi vil i hvert fald ikke løbe tør før om mange hundrede år, vil vi dog lukke en masse varme, som ikke var der i forvejen, ud i atmosfæren. Er det ikke et problem?

Samuel Grønlund

Menneskelig industri skaber varme som biprodukt i en lang række processer. Det tæller selvfølgelig med i det store regnskab, men som en tændstik overfor et sankthansbål, i forhold til den enorme mængde energi jorden modtager fra solen døgnet rundt.
Det store problem er derfor drivhusgas i atmosfæren, der fanger varmen fra solen der ellers ville udstråle til rummet i det infrarøde spektrum - døgnet rundt.

Thomas Andersen

@Niels
Det glæder mig at der er flere for hvem atomkraft ikke bare er atomkraft. Du har fuldstændig ret i at nogle af de yderligere fordele ved thorium baseret atomkraft er at sådanne værker umuligt kan løbe løbskt, processen går simpelt hen i stå hvis den ikke hele tiden aktivt vedligeholdes. Men jeg ved også at du taler for døve øre, for 99 % af alle mennesker er atomkraft det de lærte i skolen for mange år siden, og der var/er skidt!

Randi Christiansen

Nå altså, thorium er det store lys i åbenbaringen, for det vælter ikke den økologiske balance?

Og indtil da må en nedskaleret energisektor baseres på vedvarende energi. Vi kan simpelthen ikke tillade os at bruge mere, end vi har. Punktum !

Hallo : OMSTILLING - hvilket vil sige drastisk nedskalering af forbrug - eller endnu mere kaos. Det må være slut med at leve for lånte midler, hvilket er en på alle måder ekstremt dårlig ide.

Vi skal ALLE tage den kolde tyrker, som samfundets økonomiske elite ingen problemer har med at udsætte andre end sig selv for.