Nyhed
Læsetid: 10 min.

Forsvaret pålægger udsendte soldater at afvise at se ’trofæbilleder’

Siden februar har de danske soldater i Irak haft påbud om at kigge væk, hvis irakiske soldater viser dem såkaldte trofæbilleder. Amnesty kritiserer Forsvaret for bevidst at lukke øjnene for mulige krigsforbrydelser, og De Radikale kræver en redegørelse fra forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Han afviser at stå bag påbuddet og kræver en forklaring fra Værnsfælles Forsvarskommando
Ifølge en aktindsigt, Information har fået, har de danske soldater hen over sommeren tre gange været i den situation, at deres irakiske rekrutter har vist eller forsøgt at vise dem billeder af døde IS-krigere. Og de billeder skal soldaterne forsøge at undgå at se.

Ifølge en aktindsigt, Information har fået, har de danske soldater hen over sommeren tre gange været i den situation, at deres irakiske rekrutter har vist eller forsøgt at vise dem billeder af døde IS-krigere. Og de billeder skal soldaterne forsøge at undgå at se.

Mads Nissen/Ritzau Scanpix

Udland
28. september 2017

Danske soldater i Irak skal undgå at se såkaldte trofæbilleder af døde eller tilfangetagne IS-krigere, som deres irakiske samarbejdspartnere viser dem. Det fremgår af en række indberetninger fra den danske styrke i Irak, som Information har fået aktindsigt i.

I indberetningerne henvises til Forsvarets retningslinjer, der pålægger soldaterne at afstå fra at se eksempelvis mobilbilleder af døde IS-krigere, deres irakiske samarbejdspartnere måtte vise dem.

Soldaterne skal »på det bestemteste afvise at se sådanne billeder, herunder om nødvendigt afslutte samtalen på stedet og fjerne sig bort,« hedder det blandt andet i en indberetning fra juli, der henviser til retningslinjerne.

Oberst Jens Lønborg fra Værnsfælles Forsvarskommando bekræfter, at den såkaldte Standing Operation Procedure fra februar i år pålægger soldaterne at undgå at se den type billeder.

»Der står (...), at soldaterne skal undgå at komme i situationer, hvor irakerne viser billeder og filmklip fra deres mobiltelefoner,« skriver Jens Lønborg, der er chef for forsvarets Internationale Operationer i et  mailsvar til Information.

Af mailsvaret fremgår også, at der er tale om en regel, som ikke tidligere har været håndhævet.

Amnesty International mener, at Danmark bevidst lukker øjnene for mulige overgreb.

»Det er en måde at holde sig i uvidenhed om mulige menneskerettighedskrænkelser og krigsforbrydelser,« siger Amnestys chefjurist, Claus Juul. »Det svarer jo til at stikke fingrene i ørerne og synge højt for at undgå at høre noget, man ikke vil høre,« siger han.

Også Enhedslisten og De Radikale er stærkt kritiske over for den nye praksis og kræver en redegørelse fra forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Forsvarsministeren afviser i et kortfattet mailsvar til Information at stå bag praksisændringen og tager afstand fra den:

»Forsvarsministeriet har ikke indført de pågældende retningslinjer, der er i modstrid med gældende bestemmelser, og hvad jeg løbende har oplyst til Folketinget. Forsvarsministeriet vil derfor bede Værnsfælles Forsvarskommando om en redegørelse,« skriver Claus Hjort Frederiksen.

Ingen spørgsmål, ingen mistanke

Ifølge Informations aktindsigt har de danske soldater hen over sommeren tre gange været i en situation, hvor irakiske rekrutter har vist eller har forsøgt at vise dem billeder af døde IS-krigere.

I det første tilfælde, som fandt sted den 27. maj, forsøger en irakisk soldat at vise to danske soldater et billede på sin telefon af en »daesh-kriger, som er blevet hængt«.

De danske soldater afviser ifølge indberetningen at se billedet og forklarer den irakiske soldat, at »danske soldater skal følge krigens love, og at sådanne billeder ikke har deres interesse«.

I indberetningen hjem til Værnsfælles Forsvarskommando skriver den danske styrkeledelse, at de to danske soldater »ikke på nogen måde stiller spørgsmål til billedet (oprindelse, sted, tid, fotograf el. lign)«.

I indberetningen understreges det, at de danske styrker »naturligvis« ikke ved, hvornår IS-krigeren er blevet hængt, hvor han er blevet hængt, hvem der har hængt ham, om han er blevet slået ihjel ved hængning eller hængt (op) efter sin død og heller ikke, om billedet er originalt eller hentet fra et trykt medie.

Den danske styrkeledelse konkluderer, at billedet »ikke på nogen måde« har vakt mistanke om brud på krigens love.

Handle- og meldepligt

  • Danske soldater, som er udsendt på missioner i udlandet, har handlepligt og meldepligt, hvis de får kendskab til mulige menneskeretskrænkelser eller brud på krigens regler.
  • Handlepligten pålægger soldaterne at gribe ind, hvis de overværer overgreb eller får viden om, at nogen har til hensigt at begå overgreb.
  • De skal dog kun gribe ind, hvis det kan ske uden at bringe dem selv eller allierede i fare.
  • Meldepligten pålægger soldaterne at rapportere til deres nærmeste overordnede, hvis de får kendskab til overgreb eller mulige overgreb.
  • Ledelsen af missionen har desuden pligt til at melde om mulige overgreb til Værnsfælles Forsvarskommando (VFK) i Danmark, som i alvorligere tilfælde orienterer Forsvarsministeriet.
  • Det er disse indberetninger fra den danske styrke i Irak til VFK, som Information har søgt aktindsigt i.

Kilde: Militærmanualen mm.

Bare nogle få sekunder

I det andet og tredje tilfælde, som finder sted den 11. og 12. juli i år, vil en anden irakisk soldat vise sin danske underviser nogle mobilbilleder af døde IS-krigere. Irakeren fortæller om en operation, hans enhed har deltaget i og om, hvordan operationen forløb, og hvor mange IS-krigere der blev slået ihjel og viser så to mobilbilleder af døde IS-krigere.

I indberetningen understreger den danske styrkeledelse, at den danske soldat af forsøger at undgå at se trofæbillederne.

»Den danske soldat er bevidst om de for dansk personale gældende forholdsregler i sådanne tilfælde og forsøger på bedste vis at undslå sig at se billederne,« lyder indberetningen. Men den irakiske soldat »er meget ivrig«, og hans danske kollega »kan ikke undgå at se billederne i nogle få sekunder«.

Billederne viser ifølge indberetningen en død IS-kriger, der sidder op ad en mur, og en anden, der ligger på jorden. Begge har en ikke nærmere defineret uniform på fra de irakiske sikkerhedsstyrker.

Næste dag sker det samme igen, og heller ikke denne gang kan den danske soldat undgå at se to billeder »i nogle få sekunder«. Det ene billede viser en død IS-kriger med selvmordsvest på og en udløser i hånden. Også han sidder op ad en mur. Det andet billede viser »ansigtet af en kvindelig IS-kriger »med tydelige asiatiske træk«.

Heller ikke disse fotos giver ifølge indberetningen anledning til mistanke om brud på krigens regler.

Billederne indeholder »ingen tegn på brud på de internationale konventioner«, konkluderer den danske Irak-styrke i sin indberetning.

Alvorlige konsekvenser

Alle oplysninger om, hvilke irakiske enheder, der viser trofæbilleder, er fjernet fra Informations aktindsigt.

Men ifølge Forsvarets ugentlige Mission Update fra den 13. juli 2017 træner den danske styrke i begyndelsen af juli enheder fra deres faste samarbejdspartner, den irakiske hærs 7. division, der ligesom danskerne har hovedkvarter på Al-Asad Air Base i det centrale Irak.

De danske soldater har i alt sendt syv indberetninger hjem fra Irak siden 1. maj i år. De fire er fuldstændig mørklagt af hensyn til statens sikkerhed og samarbejdet med allierede styrker. En femte er delvist mørklagt.

Det fremgår imidlertid tydeligt, at den danske Irak-styrke er meget bevidst om, hvilke konsekvenser eventuelle nye sager om mulige brud på krigens regler kan få. Hvis danske soldater alligevel ser billeder, der tyder på overgreb, vil det bringe Danmarks samarbejde med irakerne i fare.

»Billeder, som kan lede til mistanke om brud på krigens love, vil medføre øjeblikkelig afbrydelse af samarbejdet,« hedder det f.eks. i en indberetning fra 12. juli i år.

Ikke se, ikke høre, ikke vide

Hos Amnesty International opfatter man de nye retningslinjer som værende i strid med de internationale konventioner, som Danmark har forpligtet sig til at overholde, også i krigstid.

»Jeg kan ikke se, hvordan bevidst afvisning af oplysninger om mulige overgreb kan være i overensstemmelse med torturkonventionen og krigens regler,« siger chefjurist Claus Juul.

»Danmark er forpligtet til aktivt at medvirke til, at de internationale konventioner overholdes. Det er ikke meningen, at vi bare skal lukke øjnene for mulige overgreb og bevidst undlade at se eventuelt bevismateriale,« siger han.

Claus Juul mener desuden, at den nye praksis er i modstrid med de løfter, Amnesty har fået fra regeringen.

»Vi har fået at vide, at Danmark vil handle aktivt på enhver mistanke om brud på krigens regler, men det er jo det modsatte, der sker nu. Danmark burde jo netop bede om at se den slags billeder, skaffe sig kopier af dem og sikre, at de evt. kan bruges som beviser i en retssag. Hvis en IS-kriger er blevet hængt, er der al mulig grund til at undersøge det nærmere. De irakiske sikkerhedsstyrker må jo ikke bare hænge en fange. Den slags bør jo undersøges til bunds, men i stedet giver den nye praksis  soldaterne ordre til at kigge den modsatte vej,« siger han til Information.

’Minister misinformerer’

Enhedslisten finder den nye praksis dybt kritisabel.

»Det er helt uacceptabelt, at Danmark på den her måde fralægger sig ansvaret,« siger forsvarsordfører Nikolaj Villumsen, der de seneste måneder har stillet en række spøgsmål i Folketinget om de irakiske styrkers problemer med at overholde krigens regler.

»Danske soldater skal selvfølgelig ikke opmuntre irakerne til at tage trofæbilleder, men nu har soldaterne jo nærmest fået ordre til at vende ryggen til drab og mishandling,« siger han.

Han har vanskeligt ved at forstå, hvordan Forsvaret kan konstatere, at der ikke er grund til at mistænke irakerne, når de viser et billede af en mand, de tilsyneladende har hængt.

»Det er helt absurd, at man kan komme til en så skråsikker konklusion efter kun at have set et billede ’i nogle få sekunder’.«

Nikolaj Villumsen mener, at den nye prakis viser, at forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen har »vildledt Folketinget, når han på flere samråd har sagt, at Danmark gør alt, hvad vi kan, for at undersøge mulige brud på krigens regler«.

»Den nye praksis er jo fuldstændig i modstrid med det indtryk, ministeren har givet os i Folketinget,« siger han. »Ministeren har sagt, at Danmark tager overholdelsen af krigens regler seriøst. Og det gør vi jo tydeligvis slet ikke,« siger han og kalder påbuddet om at undgå at se trofæbilleder for »mere kreativt, end jeg i min vildeste fantasi havde forestillet mig«.

De Radikales forsvarsordfører, Martin Lidegaard, er også utilfreds med den nye praksis.

»Jeg synes ikke, den indførte praksis er holdbar. Det kan være svært at håndtere den slags oplysninger, men vi må da have en interesse i at vide, hvad der foregår, så vi kan påvirke vores partnere i den rigtige retning. Og hvis ikke danske soldater må indsamle efterretninger, risikerer det danske forsvar at gå glip af vigtige informationer, der vil påvirke kommende beslutninger om at deltage i internationale operationer af denne type,« siger han.

Martin Lidegaard vil bede ministeren om at redegøre for, »hvorfor han har indført disse regler, og om de virkelig er forenelige med vores egne retningslinjer og interesser.«

Handle- og meldepligt

Venstres forsvarsordfører, Peter Juel Jensen, afviser, at man med de nye retningslinjer ser stort på overholdelsen af krigens regler.

»Der er ingen tvivl om, at overholdelse af krigens regler står højt på den danske dagsorden. Det er noget, vi taler med irakerne om i mange sammenhænge, og det er også noget, vi underviser de irakiske styrker i,« siger han.

»Der er heller ingen tvivl om, at de danske soldater har en handle- og meldepligt, hvis de oplever overgreb.«

»Vi skal sørge for at holde de danske soldater helt ude af det her med trofæsammenligninger,« siger han og tilføjer, at retningslinjerne også har til hensigt at »skåne de danske soldater«.

Socialdemokratiets forsvarsordfører, Henrik Dam Kristensen, siger:

»Det er jo et svært dilemma, vi står i. På den ene side skal vi selvfølgelig respektere krigens regler og på den anden side er vi også forpligtet til at beskytte vores soldater. Soldaterne har jo fortsat meldepligt, hvis nogen prøver at vise dem den slags billeder, og så må der jo være nogle højere oppe i systemet, der tager affære og enten melder det til irakerne eller opad i det danske system,« siger han.

Henrik Dam Kristensen vil ikke forholde sig til, om reglerne betyder, at Danmark ignorerer eventuelle beviser for krigsforbrydelser, og han ønsker ikke at blande sig yderligere.

»Det må være op til forsvaret at lave de retningslinjer, de mener giver mening i det her spørgsmål« siger han.

Træning i fokus

Jens Lønborg fra Værnsfælles Forsvarskommando er ikke udelt begejstret for pålægget til soldaterne om at undgå at se trofæbilleder.

»Det er en uhensigtsmæssig og forkert formulering, som er i færd med at blive ændret,« skriver han i en mail til Information.

»Bevæggrunden for at indføre denne formulering i Standard Operation Procedure har været, at den sociale omgang, der er med irakiske soldater, skal handle om træning,« skriver han.

»Det skal ikke handle om at fremvise billeder, der ofte kan vise sig at være af tvivlsom herkomst, og som kan efterlade den pågældende danske soldat med en forpligtelse til at spørge ind til detaljer omkring billeders oprindelse og andre detaljer, så de kan finde ud af om der var foregået noget, der ville skulle anmeldes.«

Lønborg afviser desuden at den nye praksis er indført for at beskytte de danske soldater.

»Nej, det er den ikke. Fremvisning af sådanne billeder rejser ofte flere spørgsmål, end de besvarer. Deling af sådanne billeder er udtryk for en kultur, som danske soldater ikke skal bidrage til.«

– Hvis soldaterne ikke må se trofæbilleder o.l. risikerer de så ikke at overse mulige brud på krigens regler?

»Det kan ikke afvises, at de regler, der har været gældende i enkelte tilfælde har haft den konsekvens, men det har ikke været hensigten,« skriver han. »Men der er ikke tale om et forbud mod at se trofæbilleder, og det er derfor forkert, hvis soldaten kan tolke enhedens bestemmelse i den retning.«

Som nævnt meddeler forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen i en kortfattet mail, at »Forsvarsministeriet har ikke indført de pågældende retningslinjer, der er i modstrid med gældende bestemmelser, og hvad jeg løbende har oplyst til Folketinget. Forsvarsministeriet vil derfor bede Værnsfælles Forsvarskommando om en redegørelse.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Eva Schwanenflügel

Det er ingen nyhed at Danmark længe har vendt både det blinde øje og de døve øren til mulig tortur og henrettelser af krigsfanger.

- Henrik Dam Kristensen vil ikke forholde sig til, om reglerne betyder, at Danmark ignorerer eventuelle beviser for krigsforbrydelser, og han ønsker ikke at blande sig yderligere.

Flot, at Socialdemokraterne åbent erkender at de er fløjtende ligeglade med de krigsforbrydelser, danske soldater er vidne til. Så ved vi da, hvad de mener. Det kan man kalde at melde klart ud.

Johnny Winther Ronnenberg, Christian Mondrup, Niels Duus Nielsen, Eva Schwanenflügel og Katrine Damm anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Venstre står bestemt ikke alene med denne blindhed overfor krigsforbrydelser.
Tænk på hvorlænge Socialdemokratiet har forsøgt at undgå, at tolke kunne få en retssag om deres ophold i Danmark pga tortur?

De danske besættelsestropper er ikke i Irak for at fornøje sig med dødsporno.
De danske besættelsestropper er i Irak for at støtte USA og Dansk Industri.
Og det danske luftvåben yder luftstøtte til Al-Qaeda og ISIS i Irak og Syren.
Forvirret?
Følg næste uges episode af Danmarks Aktivistiske Udenrigspolitik...
Th

Syren = Syrien
Th

jens peter hansen

Jeg husker hvor stor kærligheden på den danske venstrefløj var for Kim Il-sung i hine tider. Hvad er forskellen fra dengang og nu ?

jens peter hansen

Ovenstående er goddaw mand økseskaft og hører naturligvis ikke med i denne tråd. Beklager!!

Thomas H. Pedersen

Thorsten Lind:

Så er de godt nok gode til at ramme de forkerte hvis de bomber i støtte til Al Qaeda og IS.. faktisk de fleste bomber har nemlig ramt dem.

Eva Schwanenflügel:
Har du nogle eksempler på det?.