Baggrund
Læsetid: 6 min.

Om kort tid siger Kina stop for import af plastaffald. Så mangler Vesten et skraldedepot

I årevis har Kina aftaget lidt over halvdelen af verdens plastikaffald fra bl.a. Danmark og EU. Men nu siger Kina stop. I takt med et øget fokus på forurening af både luft, vand og jord har myndighederne de seneste år strammet kontrollen med skrald – og fra årsskiftet er det slut med at importere plastikaffald. Spørgsmålet er, hvad vi så skal gøre med vores plastik
I foråret har Kina besluttet, at landet vil stoppe for import af plastikaffald. Det udfordrer blandt andet Danmark, som eksporterer en del plastikaffald, der formentlig ender i Kina.

I foråret har Kina besluttet, at landet vil stoppe for import af plastikaffald. Det udfordrer blandt andet Danmark, som eksporterer en del plastikaffald, der formentlig ender i Kina.

Kevin Frayer

Udland
27. september 2017

Når du smider et plastikbæger i skraldespanden, ender det måske i Kina. Bjerge af ispapir og plastikflasker bliver hvert år importeret til Kina, der i en årrække har ført an som verdens største aftager af plastaffald. Sidste år blev det til 7,3 millioner ton — lidt over halvdelen af verdens plastaffald.

Når det går godt, forarbejdes plastikken og genanvendes i industrien. Andet forbrændes på nogle af Kinas nyetablerede forbrændingsanlæg, mens et uvist antal ton forsvinder ud til nogle af Kinas omkring 30 byer, hvor omkring 260.000 arbejdere i små familiedrevne virksomheder lever af at sortere og bearbejde plastikaffald på primitive anlæg.

Men det sker under usle vilkår for både miljø og mennesker. Det dokumenterer Wang Jiuliang i sin film Plastic China, der blev vist på Sundance Festival i januar i år, og som hurtigt blev et viralt hit i Kina. Efter få måneder forsvandt filmen igen bag censurens mørklægningsgardiner, men måske nåede den alligevel af have en effekt.

I april vedtog Kinas centralregering en plan for implementering for forbud mod import af affald. Kina vil ikke længere være hele verdens losseplads og fyldes med vores affaldsplastik. Der skal strammes op på kontrollen med affaldshåndtering lokalt, og Kina skal ikke importere plastik fra udlandet, lød beskeden fra Kinas præsident, Xi Jinping.

Den besked blev gentaget igen i juli, da Kina i en officiel henvendelse til Verdenshandelsorganisationen WTO skrev:

»Vi har set en stor andel af beskidt og selv farligt affald blandet sammen med fast affald, der kan bruges som råstof. Det har forurenet Kinas miljø alvorligt.«

»For at beskytte Kinas miljømæssige interesser og befolkningens helbred vil vi snarest regulere listen over importeret fast affald og forbyde import af særdeles forurenet affald.«

En kinesisk kvinde gennemgår plastskrald på en losseplads. Af miljøhensyn siger landet nu stop for import af andre – vestlige – landes plastikaffald.

En kinesisk kvinde gennemgår plastskrald på en losseplads. Af miljøhensyn siger landet nu stop for import af andre – vestlige – landes plastikaffald.

Associated Press

Importforbuddet, der bliver implementeret ved årets udgang, vil ud over plastaffald også omfatte restaffald fra stålproduktion samt tøj og garnrester.

I takt med, at der er kommet øget fokus på forurening af både luft, vand og jord i Kina, har de kinesiske myndigheder i de seneste år strammet reglerne for importeret affald.

I 2011 offentliggjorde Kinas miljøministerium en række krav til import af affald og øgede fokus på lokal implementering af reglerne. Det havde ikke den ønskede effekt, og miljøministeriet gentog sin opsang til de lokale embedsværk i 2014, der dengang blev beskyldt for at se igennem fingre med embedssvigt og lokal korruption.

Selv om Kina i en årrække har forsøgt at stramme kontrollen med affald, er der ikke noget entydigt billede af, hvad der sker med det plastikaffald, der eksporteres fra EU til Kina, hvor branchen er præget af små, familieejede forretninger, som behandler affaldet med lavteknologiske løsninger med konsekvenser for miljøet, skriver The International Solid Waste Association ISWA i rapporten Global recycling markets: Plastic waste a story for one player — China fra 2014.

Hvad betyder det for Danmark?

Dansk plastikskrald ender også i Kina — enten ved direkte eksport eller gennem mellemmænd. Vi ved bare ikke hvor meget, for de danske myndigheder følger ikke plastikken, efter den krydser den danske grænse. Plastaffaldet kategoriseres som ’grønt affald’ — altså affald, der kan genanvendes – og så behøver danske myndigheder ikke at følge op med kontrol, så snart skraldet er ude af landet.

Men vi kan prøve at tegne et billede af plastikkens vej:

Danmark eksporterede i 2015 52.000 ton genbrugsplast ud af 88.000 ton. Det svarer til 260 millioner plastikposer. Knap 40 procent af alt det affald, vi sender ud af landet, bliver kørt over grænsen til Tyskland som grønt affald, viser den seneste opgørelse om dansk affaldshåndtering fra juni i år, der bygger på tal fra 2013-15.

Tyskland er ikke nødvendigvis endestation. Tyskland er Europas største eksportør af plastaffald til Kina. I 2015 modtog Kina og Hongkong således 57 procent af Tysklands samlede eksport af plastikaffald, viser tal fra Tysklands statistikbureau Destatis. Det giver en indtægt for Tyskland på 570 millioner dollar, viser beregninger fra Observatory of Economic Complexity.

Når affald eksporteres ud af Danmark til genanvendelse i andre EU-lande, er det principielt op til de enkelte virksomheder at vurdere, om affaldet er omfattet af EU’s liste over såkaldt grønlistet affald. Det er ikke, som navnet måske kunne antyde, bioaffald, men i stedet blandt andet gipsaffald, plast, brugte dæk og engangskameraer. Det er virksomhederne selv, der vurderer, om affald kan oparbejdes til genanvendelse og dermed kan eksporteres uden en særlig tilladelse fra Miljøstyrelsen, siger Berit Hallam, der er funktionsleder i Miljøstyrelsens fagenhed for Cirkulær Økonomi & Affald.

»Det er kun det affald, som kræver eksportgodkendelse, som vi kan følge, når der sendes ud af landet. Vi får en tilbagemelding om, at det er blevet behandlet, men vi får ikke en opgørelse over, hvor meget spild, der eventuelt har været ved sorterings- eller genanvendelsesprocessen.«

»Når affaldet forlader Danmark, er det de lokale myndigheder i modtagerlandet, der fører kontrol med affaldet og de virksomheder, som modtager det,« siger Berit Hallam.

Trailer for filmen Plastic China.

For at sikre bedre kontrol med, hvad der sker med vores affald, ønsker Danmarks Naturfredningsforening, at Danmark i højere grad selv skal håndtere det affald, vi producerer.

»Vi synes grundlæggende, at vi skal tage vare på vores eget affald herhjemme. Det handler om at tage ansvar for det affald, vi producerer, medmindre vi ikke har kapacitet til at forarbejde det på en forsvarlig måde selv,« siger Sine Beuse Fauerby, der er energi- og miljøpolitisk seniorrådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening:

»Eksport af affald er ikke i sig selv negativt, men problemet er, hvis vi ikke har kontrol med, hvad der sker i importlandene, og om affaldet behandles på en miljømæssig forsvarlig måde — især hvis det foregår i lande langt væk fra os,« siger Sine Beuse Fauerby.

Nye købere?

Spørgsmålet er så, hvad der sker med plastikskraldet, når Kina fra årsskiftet ikke længere vil tage det.

Når Kina ved udgangen af i år implementerer importforbuddet mod plastaffald, rammer hovedpinen indirekte de danske kommuner, der eksporterer plastaffald til andre lande i EU, heriblandt Tyskland, hvor eksportører af plastikskrald må se sig om efter andre købere uden for EU. Det kan være andre lande i Sydøstasien, som Vietnam eller Indonesien, hvor andre kan se en god forretning i skrald, vurderer Meadhbh Bolger fra Friends of the Earth’s Europa-kontor, der er i gang med et større projekt om, hvad der sker med europæernes affaldsplastik.

»Med den viden vi har om affaldshåndteringen i lande som Kina, er det meget bekymrende, at der ikke er mere kontrol med europæisk eksport af plastaffald,« siger Meadhbh Bolger, der peger på, at de enkelte EU-lande ikke har overblik over, hvad der sker med det affald, der forlader EU.

Alternativer

For den danske plastindustri er Kinas nej tak til verdens plastaffald en god lejlighed til at diskutere effektivisering og ensretning af kommunernes affaldshåndtering, siger Asbjørn Lindsø, der er kommunikationschef hos brancheforeningen for danske plastvirksomheder, Plastindustrien.

»I princippet er det godt, at affaldsplast bliver handlet på et globalt marked, men vi så langt hellere, at danske virksomheder fik muligheden for at bidrage, så vi kunne bruge det til at skabe grønne job her hos os i stedet for at sende det ud af landet til en tvivlsom skæbne.«

»Det kræver et kommercielt mindset at forvandle affald til en ny råvare med reel værdi for industrien i Danmark. Det mindset ligger ikke naturligt hos kommunerne, der i dag har ansvaret for at håndtere danskernes husholdningsaffald,« lyder kritikken fra Asbjørn Lindsø.

»I Danmark er vi gode til at genanvende plastikaffald fra industrien, mens behandlingen af husholdningsaffald er relativt ineffektiv blandt andet på grund af for dårlig sortering af affald.«

Kommunernes Landsforening er enige i, at der er et behov for at omstille til en mere cirkulær økonomi og dermed opnå større genanvendelse af hustandenes affald, men selve håndteringen af borgernes affald ligger naturligt hos kommunerne, siger Anders Christiansen, der er chefkonsulent i Kommunernes Landsforenings afdeling for Teknik og Miljø:

»Det er vigtigt at huske, at affaldshåndtering overordnet set er en underskudsforretning. Når det er sagt, så bakker kommunerne op om at sikre større genanvendelse af for eksempel plastik og er åbne for nye partnerskaber, der kan sikre dette,« siger Anders Christiansen, der peger på, at der er en stor omstilling i gang i kommunerne for at sikre bedre genanvendelse af vores affald.

»Hvis vi skal genanvende mere, kræver det bedre kildesortering i husstandene, mere ensartede sorteringssystemer og bedre muligheder for at samarbejde på tværs af kommunerne og private virksomheder om store fuldautomatiske anlæg.«

»Det er markedsvilkårene, der gælder. Det er dyrt at etablere store anlæg i Danmark sammenlignet med prisen for at sende affaldet syd for grænsen,« siger Anders Christiansen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Der er langt mindre plastaffald i danske farvande end mange andre steder, så der har vi vel et miljømæssigt råderum som kan udnyttes, hvis plastaffald ikke længere kan eksporteres til Kina.

Arne Lund, Eva Schwanenflügel, Flemming Berger, Niki Dan Berthelsen, Thorsten Lind, Anne Eriksen, Bjarne Bisgaard Jensen, Tue Romanow, Jeppe Poulsen, Torben Skov, Niels Duus Nielsen og David Zennaro anbefalede denne kommentar

Det var også min første tanke. Kast det i havet mens der stadig er plads.

Eva Schwanenflügel, Thorsten Lind og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Torben Skov. Jeg håber vi begge er sarkastiske.

Eva Schwanenflügel, Flemming Berger, Niki Dan Berthelsen og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Søren Jacobsen

Nu har vi samlet plastik til genbrug i flere år og betalt for ekstra spande, samt private sorteringsvirksomheder, som spinder guld på vores godtroenhed. Og så bliver det bare sendt til Kina og smidt i havet. Ikke så sært den største plast forurening af havene stammer fra sydøst asien.

Jo, private firmaer forstår at effektivisere. Ik.

Eva Schwanenflügel, Torben Skov, Kim Strøh, Niels Duus Nielsen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

Ja, så får de bare noget andet i stedet for! - NOVO Nordisk har langt om længe fået godkendt deres nye vigtige diabetes medicin Tresiba med ultralang virkningstid til markedsføring i Kina.
Der er flere voksne med diabetes i Kina end af alle andre lande.

Henrik L Nielsen

Hvad sker det med det plastikaffald man sorterer derhjemme eller kører på genbrugspladsen i Danmark? Hvor stor en del af det sendes til Kina?

Søren Jacobsen, Eva Schwanenflügel og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Hold da op, jeg anede ikke, at Danmark eksporterede plastikaffald til asiatiske lande.. Så det er altså udelukkende for at få problemet fragtet ud af landet, at vi står og sorterer affald med mikroskopisk præcision? Vor herre på lokum!

Søren Jacobsen

Der har ligeledes været store problemer med eksport af elektronik skrot, som eksporteres "forsvarligt" til afrikanske lande, hvor det afbrændes under åben himmel med ekstrem giftig røgudvikling på lossepladser, hvor mennesker færdes for at tjene til dagen og vejen - Jo, vi et et foregangsland på miljøområdet. Ik.

Michael Friis, Niels Duus Nielsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Søren Jacobsen, hvordan kan det lade sig gøre? Det er fuldstændigt nyt for mig.. Jeg troede - godtroende - at vi selv tog hånd om miljøfarligt affald?
Ikke at det ved nærmere eftertanke overrasker mig, siden vi nu har en ret mærkværdig indstilling til miljø- og klimapolitik. Alligevel må jeg tilstå at jeg er chokeret. Så tror da pokker at verdenshavene flyder med plastik og at vi aldrig nærmer os CO2 reduktion.
Er der andre områder du kender til med denne laisse faire politik på miljøområdet?

Bare rolig. Kapitalisterne er iderige, så de finder helt bestemt en korrupt despot i et fattigt afrikansk land, der gerne tager imod affaldet, når bare prisen er god nok. EU-lande har jo tidligere? eksporteret affald til fx Nigeria, så mon ikke det kan ske igen?

Plastic til Brændselsolie - søg på google "plastic to fuel" eller "plastic to diesel".