Baggrund
Læsetid: 5 min.

Insektdød varsler et ’økologisk Armageddon’ – også i Danmark

Tre fjerdedele af de flyvende insekter i Tysklands naturområder er forsvundet over de sidste 25 år. Det kan få alvorlige konsekvenser for alt liv på Jorden, advarer forskere
Tre fjerdedele af de flyvende insekter i Tysklands naturområder er forsvundet over de sidste 25 år. Det kan få alvorlige konsekvenser for alt liv på Jorden, advarer forskere

Isabella Tamara

Udland
21. oktober 2017

Antallet af flyvende insekter er faldet drastisk over de sidste 25 år, viser en ny undersøgelse, der har chokeret forskere.

Insekter er en afgørende del af livet på Jorden, både som bestøvere og som bytte for andre dyr, og det har længe været kendt, at bestanden af nogle arter som f.eks. sommerfugle var gået tilbage.

Men det omfang, insekter forsvinder i, som nu er blevet afdækket, har fået forskere til at advare om, at verden er »på vej mod et økologisk Armageddon« med afgørende konsekvenser for hele vores levevis.

Det er endnu uklart, præcis hvorfor bestanden af insekter er gået så alvorligt tilbage, men ødelæggelse af vilde naturreservater og den udbredte brug af pesticider antages at spille en væsentlig rolle.

Forskerne har kunnet udelukke forandringer i vejret og landskabet i naturreservaterne som årsager, men har endnu ikke indsamlet data om pesticidniveauet.

»At antallet af flyvende insekter er faldet så drastisk over så stort et område er en højst alarmerende opdagelse,« siger Hans de Kroon fra det hollandske Radboud University, som har stået i spidsen for den nye undersøgelse.

»Insekter udgør omkring to tredjedele af alt liv på Jorden, men der har været et uhyggeligt fald i antallet,« siger professor Dave Goulson fra britiske Sussex University, som også deltager i holdet bag undersøgelsen.

»Det ser ud til, at vi er i færd med at gøre store landområder ubeboelige for de fleste dyrearter, og at vi lige nu styrer i retning af et økologisk Armageddon. Hvis vi mister insekterne, vil alt kollapse.«

Største undersøgelse

Forskningsprojektet, der er blevet offentliggjort i tidsskriftet Plos One, bygger på arbejde udført af adskillige amatørentomologer over hele Tyskland, som begyndte at anvende standardiserede insektindsamlingsmetoder i 1989. Særlige telte blev brugt til at fange flere end 1.500 eksemplarer af alle former for flyvende insekter i 63 forskellige naturreservater.

Da den samlede vægt af insekterne i hver prøve blev målt, viste den et forbløffende stort fald. Det årlige gennemsnit faldt med 76 procent over den 27 år lange periode, men faldet var endnu større – 82 procent – om sommeren, hvor antallet af insekter når deres højeste.

Tidligere undersøgelser af faldet i insektbestanden har været begrænsede til bestemte insektarter, som f.eks. visse sommerfuglearter, der er faldet med 50 procent over de sidste årtier.

Men den nye forskning omfatter alle flyvende insekter, heriblandt hvepse og fluer, som sjældent undersøges, hvilket gør resultaterne af undersøgelsen til en stærkere en indikator på det store fald i insektbestanden.

At prøverne er indsamlet i fredede områder gør desuden resultaterne endnu mere foruroligende, siger Caspar Hallmann fra Radboud University, som også har været med på forskerholdet:

»Alle disse områder er fredede, og de fleste af dem er velholdte naturreservater. Alligevel er der sket dette dramatiske fald.«

Det haster

Amatørtentomologerne har også indsamlet detaljerede oplysninger om vejret og registreret ændringer i landskaberne og plantesammensætningen i reservaterne, men disse data har ikke kunnet forklare insektfaldet.

»Vejret kan måske forklare nogle af forandringerne mellem sæsoner og mellem år, men ikke den drastiske generelle nedadgående tendens,« siger Martin Sorg fra Krefeld Entomological Society i Tyskland, som har organiseret amatørentomologernes arbejde.

Goulson siger, at en mulig forklaring er, at de flyvende insekter uddør, når de forlader reservaterne.

»Landbrugsområderne har meget lidt at byde på for alle typer vilde dyrearter,« siger han.

»Men præcis hvad der forårsager insektdøden er omdiskuteret. Det kan være den simple årsag, at der ikke er nok føde til dem, men det kunne også være den mere specifikke årsag, at de bliver udsat for kemiske pesticider, eller det kan være en kombination.«

I september advarede en topforsker, der rådgiver den britiske regering, om at lovgivere verden over har lidt under den vildfarelse, at det er sikkert at bruge pesticider på industrielt niveau over store områder, og at »der i vid udstrækning er blevet set bort fra konsekvenserne af at sprøjte store områder med kemikalier«.

Forskerholdet siger, at det haster med flere undersøgelser, som kan sammenligne resultaterne med udviklingen andre steder og at udforske årsagerne mere indgående.

Selvom de fleste insekter er flyvende, kan det være, at de insekter som ikke er, forlader naturreservaterne sjældnere, og derfor klarer sig bedre. Det er også muligt, at der er forskellige konsekvenser for store og små insekter, og de tyske prøver er alle blevet bevaret og skal nu analyseres yderligere.

I mellemtiden siger De Kroon:

»Vi er nødt til at skrue ned for de ting, vi ved, har en negativ indvirkning, som f.eks. brugen af pesticider og udryddelsen af grænseområder med blomster mellem landbrugsområder.«

Overbevisende resultater

Lynn Dicks ved det britiske University of East Anglia, som ikke har deltaget i forskningsprojektet, siger, at resultaterne virker overbevisende.

»Det har givet os afgørende nye beviser for en dramatisk tilbagegang, som mange entomologer har haft mistanke om længe.«

»Hvis den totale biomasse af flyvende insekter virkelig falder med denne hastighed – omkring seks procent årligt – er det ekstremt bekymrende,« siger hun.

»Flyvende insekter udfylder virkelig afgørende økologiske funktioner, og her er antallet meget vigtigt. De bestøver blomster; fluer, møl og sommerfugle er lige så vigtige som bier for mange blomstrende planter, herunder visse afgrøder. De udgør føde for mange dyr – fugle, flagermuse, nogle pattedyr, fisk, reptiler og amfibier. Fluer, biller og hvepse er også rovdyr og nedbrydere, som holder sygdomsspredning nede og i det hele taget rydder op i naturen.«

En anden metode til at indsamle insekter – bilernes forruder – er ofte blevet brugt som anekdotisk bevis for et stor fald, når folk har oplevet det som om, der plejede at være flere udsmattede insekter på deres forruder før i tiden.

»Jeg tror, den er god nok,« siger Goulson. »Jeg kørte hele vejen gennem Frankrig og tilbage igen i sommers – præcis på det tidspunkt, hvor man ville forvente at ens forrude ville blive totalt smattet til – men jeg behøvede stort set aldrig stoppe for at vaske forruden.«

Forsker: Stor sandsynlighed for, at der også er insektdød herhjemme

»Det er ikke undersøgt, om der er sket samme dramatiske tilbagegang i biomassen af flyvende insekter i Danmark, men da vi taler om nogenlunde samme naturtyper omgivet af landbrugsland under samme klimatiske forhold, er det sandsynligt, at en lignende udvikling sker herhjemme,« siger biolog Rasmus Ejrnæs, Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.

Han forsker i biodiversitet og er med til at opdatere den såkaldte Rødliste over truede arter i den danske natur, hvor f.eks. 56 pct. af de hjemlige dagsommerfuglearter er opført som truede.

»Mange af vore hjemlige insekter er truede, men den viden kan man ikke direkte sammenligne med undersøgelsen fra Tyskland, eftersom den handler om biomassetab, ikke om arter.«

Rasmus Ejrnæs siger, at den voldsomme tilbagegang i biomassen ikke kan forklares med tab af plantebiomasse, for den er der masser af i et landskab præget af bl.a. gødede marker. Han antager, at biomassen af ikke-flyvende insekter, der lever i jordbunden som nedbrydere – f.eks. bænkebidere – derfor kan være voksende, mens det er større, flyvende arter som sommerfugle, bier, hvepse og fluer, der kan være ramt af tilbagegangen i biomasse.

»Et indicium på det er, at fugle, der, som stæren, lever af disse arter, også er i tilbagegang.«

Skrevet af Jørgen Steen Nielsen, journalist på Information.

© The Guardian og Information. Oversat af Nina Trige Andersen

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Philip B. Johnsen

Det er for tidligt, at udelukke de menneskeskabte klimaforandringer.

Fra link.
Climate Change & Anthropocene Extinction 24: Insects Germany declined 76% in just 27 years(!)
Posted on October 19, 2017 by Rolf Schuttenhelm

“Climatic variations could explain seasonal changes in insect biomass. For instance a positive correlation was found with temperature, and a negative one with precipitation [frost days (declining) and winter precipitation (increasing) could not be correlated to insect numbers in the following year]. Together the climatic variables could however not explain the trend.*

[*) The researchers do point to a positive biodiversity-biodiversity feedback (remember biodiversity is protected by biodiversity – so a decline tends to accelerate) from vegetation to insects – as throughout the reserves also plant biodiversity decreased, and insects very often depend on plants. Now plant biodiversity is of course influenced by as many factors as the insect world – including climate change.]”

Link: http://www.bitsofscience.org/anthropocene-extinction-insects-germany-dec...

Ejvind Larsen, Lars Christoffersen, Torben K L Jensen, Daniel Fruelund, Michael Hullevad, Frede Jørgensen, Claus Schmidt og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Hvis bare landmænd/kvinder var mere oplyste om giftstoffers negative virkninger på floraen, og derigennem insektlivet, ville de nok umiddelbart begynde at se skævt til brugen af kemi og antibiotika - ikke? Nej, der finder en fornægtelse sted, der minder om hvordan det lykkedes at transportere millioner af 'undesirables' til koncentrationslejrene! De fortsætter med åbne øjne spredningen af skadelige miljøstoffer for at få minimal profit. Og Europas regeringer er med på idéen.
De saver den gren over de selv og vi andre sidder på, i håbet om at de ikke selv kommer til at tage skraldet.

Estermarie Mandelquist, Daniel Joelsen, Hans Nielsen, Kenneth Krabat, Povl Jensen, Svend Erik Sokkelund, Frank Wille, Ejvind Larsen, curt jensen, Aksel Gasbjerg, Kurt Nielsen, Jørn Andersen, Sup Aya Laya, Søren Fosberg, Troels Brøgger, Charlotte og Hans Glæsel, Flemming Berger, Hans Larsen, Annika Rasmussen, John Damm Sørensen, Anders Graae, Ole Christiansen, Daniel Fruelund, Torben K L Jensen, P.G. Olsen, Lise Lotte Rahbek, Egon Stich, Ken Sass, Frede Jørgensen, Niels Bent Johansen, Tue Romanow, Per Kaas Mortensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Børge Neiiendam og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Eva Schwanenflügel
Tik tak.......

Børge Neiiendam

Jeg bor på landet i Ringsted kommune. Og jeg har en desperat lyst til at skrive en kronik, eller råbe det ud over tagene: "I 2017 har jeg næsten ikke set insekter, heromkring hvor jeg bor ! Vi har ellers i de 30 år jeg har boet samme sted, været begunstiget med bier, humlebasser, hvepse, skovhvepse, guld- sølvsmede, og en masse andre flyvende tingester. Husstanden har sågar en agenda om at leve i harmoni med de ting der flyver rundt heromkring. Men 2017 har været klinisk renset for insekter, og faktisk også for de insektspisende småfugle der plejer at være her. Jeg er bange".

Estermarie Mandelquist, Daniel Joelsen, Morten Nielsen, Hans Nielsen, Kenneth Krabat, Povl Jensen, Elisabeth Christiani, Henrik Hedegaard, Svend Erik Sokkelund, Frank Wille, Palle Bendsen, Ejvind Larsen, curt jensen, Jan August, Aksel Gasbjerg, Kurt Nielsen, Jørn Andersen, Hanne Pedersen, Margit Tang, Sup Aya Laya, Søren Fosberg, Lars Christoffersen, Charlotte og Hans Glæsel, Flemming Berger, Hans Larsen, Jens Falkenberg, Annika Rasmussen, Eva Schwanenflügel, Kim Houmøller, Ole Christiansen, Per Torbensen, Daniel Fruelund, Torben K L Jensen, Egon Stich, Anders Reinholdt, Frede Jørgensen, Niels Bent Johansen, Tue Romanow, Søren Jacobsen, Viggo Okholm og Per Kaas Mortensen anbefalede denne kommentar
Søren Jacobsen

80% af insektmassen i tyskland er forsvundet siden 1989. Dette er det første synlige tegn på den økologiske katastrofe, som venter os. Alligevel er der ingen som tager det besynderligt alvorlig. Og da slet ikke det konventionelle landbrug, hvis gift spredning er den væsentligste årsag. Og så er det komplet ligegyldigt, hvor stort et faderligt smil deres interesse organisationer stiller op med og siger de da også har børn de gerne vil passe på - Og ja. Der er grund til at få sved på panden.

Endnu en gang tak til COOP for deres ansvarlige fremmelse af økologi i danskernes hverdag. Forside billedet på Samvirke for oktober er fuld ud et retfærdig billede af den økologiske virkelighed.

Estermarie Mandelquist, Daniel Joelsen, Kenneth Krabat, Elisabeth Christiani, Frank Wille, Ejvind Larsen, Bo Stefan Nielsen, Per Kaas Mortensen, Kurt Nielsen, Jørn Andersen, Hanne Pedersen, Sup Aya Laya, Søren Fosberg, Troels Brøgger, Flemming Berger, Hans Larsen, John Poulsen, John Damm Sørensen, Eva Schwanenflügel, Palle Yndal-Olsen, Morten Larsen, Per Torbensen, Daniel Fruelund, Bjarne Bisgaard Jensen, Knud Chr. Pedersen, Torben K L Jensen, Egon Stich, Ken Sass, Frede Jørgensen og Niels Bent Johansen anbefalede denne kommentar
Søren Jacobsen

...I øvrigt. Nu, hvor de fleste insekter er døde, så er det vel ikke længere nødvendigt at sprøjte :-(

Estermarie Mandelquist, Kenneth Krabat, Frank Wille, Erik Karlsen, curt jensen, Kurt Nielsen, Søren Fosberg, Eva Schwanenflügel og Morten Larsen anbefalede denne kommentar
Søren Jacobsen

...Nu gælder det satme om at få friværdien brændt af i en fart før det er for sent.

Frank Wille, Kurt Nielsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Børge: Vi har købt et insekthotel. men det er ikke blevet brugt så meget. I år har det så været køligt og regnfuldt, det kunne være en del af årsagen. men godt Information tager det op. Reelt set er de eneste man kunne undvære på kloden måske os som mennesker.

Morten Nielsen, Svend Erik Sokkelund, Kurt Nielsen, Jørn Andersen, Hanne Pedersen, Flemming Berger, Eva Schwanenflügel, Frede Jørgensen, Daniel Fruelund og Knud Chr. Pedersen anbefalede denne kommentar

Philip b
Det er korrekt der er store variationer,her hvor jeg bor har vi haft mange myg pga. den milde vinter.
men kan du huske sangen om mariehønen der skulle flyve op og bede om bedre vejr?. I år har jeg haft mange bladlus i min hæk, men ingen mariehøns,der er rigtig mange insekter i skoven og ved søen,men næsten ingen svaler ude over markerne. Det er ikke godt.
p.s. jeg tror også griseæderne er en del af forklaringen :);

Frede Jørgensen

Børge N
Jeg bor på landet i Holbæk kommune, og oplever nøjagtig det samme, mht. bier, hvepse etc etc.
Og stæren har ikke været her, for første gang i 12 år.

Frank Wille, Jørn Andersen, Sup Aya Laya, Eva Schwanenflügel, Per Torbensen og Daniel Fruelund anbefalede denne kommentar
Søren Jacobsen

Var ude for at se "sort sol" i Tønder masken, som er kendt for store stæreflokke i sensommeren på op mod 1.000.000 fugle i en flok. I år så vi en flok på nogle få hundrede.

Kenneth Krabat, Frank Wille, Aksel Gasbjerg, Eva Schwanenflügel, Frede Jørgensen, Per Torbensen, Daniel Fruelund og Knud Chr. Pedersen anbefalede denne kommentar

Forrude effekten har vi også undret os over igennem det seneste år, hvad enten der har været tale om langture i Europa eller blot mindre ture i østjylland i sommerhalvåret. Efterhånden er det mere diesel-film og gylle der skal fjernes fra rude og lygter end insekter.

Kenneth Krabat, Frank Wille, Palle Bendsen, Aksel Gasbjerg, Kurt Nielsen, Jens Kofoed, Eva Schwanenflügel, Frede Jørgensen og Daniel Fruelund anbefalede denne kommentar
Knud Chr. Pedersen

Philip B. Johnsen
""Det er for tidligt at udelukke de menneskeskabte klimaforandringer""
Det har du jo helt ret i. Det lader så også til, at Information har taget konsekvensen. I en anden tråd, hvor du selv har havde nogle kommentarer, ""Kun med raseri – og kærlighed – kan verden reddes"" var der nogle indlæg om, at klimaforandringerne ikke var menneskeskabte. Nogle af disse indlæg blev slettet, og tråd blev lukket. Jeg tillader mig derfor det synspunkt, at Information mener, at der er nok evidens for, at der er klimaforandringer, at de er menneskeskabte og som følge af afbrænding af fossile brændstoffer. Klimabenægterne må derfor finde andre steder at debattere. Jyllands Posten til eksempel. Hvis jeg har ret i mit synspunkt, så er det jo rigtig godt gået af avisen. High Five.

Morten Nielsen, Elisabeth Christiani og Daniel Fruelund anbefalede denne kommentar
Daniel Fruelund

Vi lever på kanten af det totale sammenbrud. Naturen kollapser om ørerne på os, men vi mennesker er tilsyneladende ude af stand til at ændre kurs. Som lemminger marcherer vi mod undergangen fordi vores kultiske tro på markedskapitalismen står i vejen for den kollektivisme, som er nødvendig for at redde livet på jorden. Menneskehedens narcissisme, grådighed og visionsløshed bliver dens undergang.

Her lades alt håb ude.

Simon Lindgaard, Hans Nielsen, Frank Wille, Aksel Gasbjerg, Kurt Nielsen, Jørn Andersen, Eva Schwanenflügel, Frede Jørgensen og Morten Larsen anbefalede denne kommentar

Hvad med en hashtag# "Beetoo" kampagne...? Det emne her kommer simpelthen ikke i nyhederne i den bedste sendetid....dertil er emnet for dommedagsagtigt og for lidt feelgood tv'agtigt, og vi skulle jo nødigt ødelægge den gode stemning i stearinlysenes skær ude i stuerne, lige før folket skal se den store bagedyst. Samtidigt er landbrugets organisationer alt alt for stærke, se blot hvordan Coop fik ørerne i grønthakkeren.....deres ellers relevante og sobre problemstilling, blev bare lukket ned !!
Det her oprør skal komme fra forbrugerne.....borgerne....fra os ! hvad gør vi venner ? Jeg melder mig gerne under fanen ....jeg efterlyser ideer fra folk med mere kendskab til de sociale medier end jeg selv...men benarbejde udfører jeg gerne...KOm nu for fanden.....

Morten Nielsen, Hans Nielsen, Kenneth Krabat, Elisabeth Christiani, Jens Bjerrehuus, Aksel Gasbjerg, Kurt Nielsen, Troels Brøgger og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Knud Chr. Pedersen og Claus Schmidt i ejer hele det politiske landskab og stort set alle artikler i samtlige blade og aviser.

“Ny forskning afslører politikerne: De ignorerer fakta, der ikke trækker i deres retning"
Link: https://www.information.dk/indland/2017/09/ny-forskning-afsloerer-politi...

Artiklen omhandler jer og dette emne.

Philip B. Johnsen

Bekendtgørelse:
Følgende danske politiske partiers økonomiske politik er ikke eksisterende.

Socialdemokratiet
Dansk Folkeparti
Venstre
Enhedslisten
Liberal Alliance
Alternativet
Radikale Venstre
Socialistisk Folkeparti
Det Konservative Folkeparti

Bekendtgørelse om begravelse vil blive givet senere.

Bekendtgørelse:
EU medlemslandenes økonomiske politik er ikke eksisterende, bekendtgørelse om begravelse, vil blive givet senere.

Eva Schwanenflügel og Flemming Berger anbefalede denne kommentar

Jeg bor på en to tønder land naturgrund med 1/4 klippet græsplæne, 1/3 skov og resten er vild natur med intensivt drevne marker omkring grunden. Var lige ude at tælle insekter i 20 minutter. Den eneste jeg fandt, var en død hvepsedronning i en hampplante. De få solskinsdage med stille vejr i denne sæson har jeg set og hørt masser af insekter, og jeg ved ikke om det er en naturlig situation med så få insekter på denne tid, men jeg vil helt sikkert være mere observant fremover. En ting er sikker. Det er ikke hedebølger, der har tyndet ud i insekterne i år, men der er derimod ikke mange (som i meget få) vilde blomster i de tilstødende arealer.

Kenneth Krabat, Kurt Nielsen, Viggo Okholm, Jørn Andersen, Sup Aya Laya og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Knud Chr. Pedersen

Philip B. Johnsen
Jeg er ikke lige helt med på, hvad det er, du mener, jeg skulle eje?

Bo Stefan Nielsen

De redder bankerne.
De giver skattelettelser til de rige.
De køber kampfly og opruster.
De ammer det industrielle landbrug og svinefarmene med EU-tilskud og skattekroner.

De lader arbejderen, det svin, sejle sin egen sø
lader svin forgifte søen
og bien, den arbejder, er gået i søen
forgiftet af dem

Simon Lindgaard, Frank Wille, Mikael Velschow-Rasmussen, Aksel Gasbjerg, Kurt Nielsen, Viggo Okholm, Troels Brøgger og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Forskningen går som altid i flere retninger

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15101577

Jeg håber ikke årsagen er relateret til vores globale udbredelse af elektromagnetisk stråling i form af mobiltelefoni, trådløs internet, lokal netværk, DAB m.m. Vi aner ikke, hvordan insekterne oplever denne omfattende menneskeskabte stråling i deres mikroverden.

Simon Lindgaard, Morten Nielsen, Hans Nielsen, Kenneth Krabat, Morten S. Andersen, Frank Wille, Kurt Nielsen, Sup Aya Laya og Bo Stefan Nielsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Knud Chr. Pedersen
Jeg ved ikke, hvad oplysningen om, at den verden vi alle lever af, er ved at smuldre mellem vores fingre, betyder for dig eller nogen andre, det jeg ved med sikkerhed er, at hvis ikke vores politikere begynder at tage fat på opgaverne, de øjeblikkelig handlingskrævende opgaver, kommer folkevandring til at få en helt ny betydning.

Jeg bekymre mig ikke om censur, jeg bruger den mulighed, jeg har, for at skrive til befolkningens fornuft, jeg gør mig ingen forhåbning om, at det lykkes, som jeg skrev, ejer de der stemmer på partierne, jeg nævnte, hele det politiske landskab og stort set alle artikler i samtlige blade og aviser, det er befolkningens ikke fungerende økonomiske system, der er ansvarlig for udviklingen.

Advarslerne har lydt i ethundrede år:
Fortællingen om kapitalisme drevet af den økonomisk forbrugsdrevet vækst, har ikke givet mening siden 1896, da Svante Arrhenius (1859-1927) beskrev den menneskeskabte globale opvarmning ved afbrænding af kul, olie og gas.
Read more: http://www.lenntech.com/greenhouse-effect/global-warming-history.htm#ixz...

Der har været gjort flere forsøg på regulering af den kapitalistiske vildfarelses, først en CO2 afgift regulering af økonomisk forbrugsdrevet vækst i 1920’erne, en afgift lagt på den enkelte vare for afbrænding af kul, olie og gas, men det blev opgivet.
Link: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Carbon_price

Alle senere forsøg på effektiv regulering af kapitalisme, er ligeledes blevet opgivet, nu senest i rækken FNs klimamål i Paris-aftalen.

Jeg vil for en orden skyld tilføje, at jeg ikke personlig er tilhænger af kommunisme eller lignende ovebevisning, jeg er ikke politisk arrangeret og ikke betalt for at skrive her eller noget andet sted, jeg er ikke tilhænger af vores klimakatestrofe skabende nuværende kapitalisme, jeg har femogtyve års jubilæum som selvstændig i år, så jeg er selv bruger af det nuværende elendige kapitalistiske system.

Med venlig hilsen
Philip B. Johnsen

Simon Lindgaard, Hans Nielsen, Kenneth Krabat, Frank Wille, Aksel Larsen, Kurt Nielsen, Eva Schwanenflügel og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Respekt Philip. Der er intet ondt i dig. Vi er i den samme og eneste båd, og jeg er også stærkt bekymret for den måde, politikerne håndterer vores mandater. Min tilgang er lidt en anden, men det ændrer intet i forhold til min respekt for og accept af dine meninger og bekymringer.

Informationsmængden i vores samfund har de sidste 2 årtier været udsat for en eksponentiel stigning, og vores færdigheder med hensyn til måling og registrering er steget tilsvarende. En af mine store bekymringer er det faktum, at det er blevet langt mere kompliceret at sortere i den kolossale mængde input, vi træffer vore beslutninger ud fra. Hvis vi vælger en vej i dag, kan konsekvenserne være uheldige i morgen, fordi vi bliver klogere hver dag. Det kræver manøvredygtighed som aldrig før.

Hvis vi faktisk er ved at udrydde insekterne, skal vi:

1. Verificere/falcificere påstanden
2. Fastslå virkningen over tid (hvornår startede det)
3. Finde årsagen (er det landmandens skyld eller stigende temperatur eller...)
4. Finde en løsning
5. Fjerne årsagen
6. Købe mere myggespray

Der er ingen videnskabelig genvej, hvor gerne vi end vil

Søren Jacobsen

Lige en forudsigelse af, hvad det konventionelle danske landbrugs organisationer som Bæredygtig Landbrug og Landbrug og Fødevare har af kommentare til situationen. Den vil sikkert være noget i retning af, at de jo kun gør hvad kunderne og markedet befaler dem at gøre.

Den kapitalistiske markedsøkonomi er en kæmpe falliterklæring og hvad private koncernes ansvarlighed angår taler VW skandalen og alle andre diesel skandaler deres helt eget og tydelige sprog. Vi skal tilbage til et reguleret marked og finansøkonomi. Det kan ikke gå hurtig nok.

curt jensen, Aksel Larsen, Aksel Gasbjerg, Kurt Nielsen, Eva Schwanenflügel og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Philip B
På you tube er en documentar der heder Four Horsemen.
Se den, jeg er 110% sikker på at du vil finde den interesant
mvh.
claus

Bo Stefan Nielsen

Vi kan snakke og skrive kommentarer på netdebatter, vi kan stemme på de grønne og røde, og vi kan bede dem om et reguleret marked og finansøkonomi. Men kapitalismen er der stadig som en evigt forslugen vampyr, der er totalt afhængig af at der genereres profit og vækst. For evigt.

Grøn kapitalisme er utvivlsomt en rar fantasi. Men skal vi have en jordisk chance, skal vi omstille til en radikalt grøn og solidarisk cirkulær økonomi på lokalt og på internationalt niveau - med det samme. Det vil kræve meget store ofre og en fælles exodus ud af den nuværende tryghed ved det kendte. Det kræver m.a.o. en fredelig og kærlig revolution, og hvad det hele skal ende med, må vi give afkald på at ville bestemme og overlade til vore efterkommere.

Dét er den eneste virkeligt demokratiske og etiske handling, vi og vores generation er stillet overfor. Alle andre krumspring vil vi skulle forsøge at forsvare overfor vore børn og dem, der kommer efter os. Hvis der altså kommer flere.

Morten Nielsen, Hans Nielsen, Aksel Gasbjerg, Kurt Nielsen, Sup Aya Laya, Eva Schwanenflügel, Flemming Berger og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

FN's forhenværende generalsekretær Ban Ki-Moon prøvede i 2011, at få lidt fornuft i foretagendet World Economic Forum i Davos, men desværre uden noget resultat.

Fra link:
"It is easy to mouth the words “sustainable development”, but to make it happen, we have to be prepared to make major changes in our lifestyles, our economic models, our social organization and our political life."

Ban Ki-Moon, 2011
FN's forhenværende generalsekretær.
Link: http://www.un.org/sg/statements/?nid=5056

Philip B. Johnsen

“Four Horsemen”
@Claus Schmidt
Psykopati er ikke en sygdom, der er rigtig mange psykopater, jeg undgår personligt relationer til psykopater, fordi psykopater ikke tiltaler mig, men jeg ved med sikkerhed, at jeg er under påvirkning af psykopater, psykopater spiller en kolossal rolle i vores politiske og økonomiske virkelighed.

Folk må tro og tilbede, hvad folk vil, religion er heller ikke nogen sygdom, religion er en stor del af hele vores opfattelse af retfærdighed og straf, jeg forsøger, at overholde vores love og de love der gælder, hvor jeg nu færdes, der den virkelighed alle må affindes med, hvis ikke man har planer om, at blive enehersker.

Det der er vigtigt, det der virkelig har betydning for mig er, at fælles interesser med fordel kan blomstre, for en bedre fremtid for alle.

Aksel Gasbjerg

Ikke kun insekter, men samtlige vilde dyr er i kraftig tilbagegang. For præcis et år siden offentliggjorde WWF en rapport, der viste en tilbagegang på 58 procent af alle vilde dyr, jf flg klip fra Politiken 27/10 2016:

"Der bliver længere og længere mellem verdens fisk, fugle, pattedyr, padder og krybdyr.
Det viser nye tal fra Living Planet Report fra WWF Verdensnaturfonden.
Bestandene af verdens vilde dyr er fra 1970 og frem til 2012 gennemsnitligt skrumpet med 58 procent ifølge rapporten.
»Rapportens tal er meget foruroligende. Når bestande forsvinder eller svækkes, bliver de enkelte arter meget sårbare, og så er der overhængende fare for, at de helt uddør«, siger WWF's generalsekretær i Danmark, Peter Bonne Eriksen, i en kommentar."

Hans Nielsen, Per Torbensen, Kurt Nielsen, Knud Chr. Pedersen, Trond Meiring, Eva Schwanenflügel og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Aksel Gasbjerg
Der er logisk sammenhæng mellem de menneskeskabte klimaforandringer, invasiv arter og nedgang i den samlede mængde af liv på jorden, det studiet fra Tyskland pointere er, at der er flere end ‘en’ årsag til denne udvikling.

Hans Nielsen, Kurt Nielsen, Trond Meiring og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Knud Chr. Pedersen

Philip B.
Stadig ikke med, men skidt pyt, en anden gang.

Eva Schwanenflügel

Leo, kapital-ismen er en ideologi. Den handler om at bevare feudale privilegier, bare i ny forklædning.
Social-ismen er en modreaktion mod denne finurlige omskrivning af de velbjergedes udbytning af de fattige som slaver. At de fattige idag får 'løn' for at arbejde, men udelukkende kun rigeligt nok til forbrug af de produkter de rige fremstiller, er bare en videførelse af det blændværk, at alle kan blive hvad de vil.
Der findes ingen såkaldt 'trickle-down' effekt, da de fleste investeringer går til skattely,aktionærer og kapitalfonde.
Selskaber og produktionslandbrug er på offentlig støtte. Arveafgifter afskaffes. Statens skove sælges.
Senest er det kommet frem, at Statsskovene i Kongernes Nordsjælland nu på mystisk vis er udgået uden forklaring. Miljøministeren vil sælge 17 naturcampingpladser i Vestjylland.
Det bliver ved og ved..
Solidaritet må da være det eneste svar?

Hans Nielsen, Kenneth Krabat, curt jensen, Aksel Gasbjerg, Bo Stefan Nielsen, Kurt Nielsen, Lise Lotte Rahbek, Sup Aya Laya og Knud Chr. Pedersen anbefalede denne kommentar
Inge C Rasmussen

Jeg er ikke politisk arrangeret for jeg kan ikke ved stå noget at det der bliver sagt her eller i resten af verden medhensyn til det klima der er på kollisionskurs
Det er et faktum dette kan ikke bestrides i nogen form
Hvordan alle lukke øjne, øre og mund har jeg svært ved at forstå
Når jeg færdes enten i trafik,natur eller min have kan jeg at reaktionshastigheden på forandringer bliver hurtigere og hurtigere hver dag der går
Men hvis man vil kan man jo slå sig til tåls med at man lige så godt kan muntre sig i stedet
Dette er ikke en opfattelse jeg biliger for så er det jo ligesom at sige bum og så er der overstået
Jeg kan både lide min have, god mad , sund hygiejne,og en god position sund fornuft omkring alle former for affald og der til skal det siges at recykling bør respekteres da dette måske kan være
med til at beholde de resurser vi er ved at tømme
Jeg synes vi alle kan være med til at sænke reaktionhastigheden på klimaet hvis vi tænkte lidt på det og gør en forskel.
Bier og blomster osv.
Det var ikke tilsigtede at det skulle lyde som en prædiken.

Eva Schwanenflügel

Konkurrence - samfundet er funderet på en feudalisme/nationalisme, der ødelægger alt det vi som mennesker burde have udsigt til :
Større sammenhæng i vores kultur, lighed i sundhedsvæsenet, retssikkerheden og indkomst. Og arbejdet er blevet gjort til et med eller imod, hvilket er krænkende for enhver ledig eller syg.
Der er absolut ingen, som frivilligt afgiver sine suveræne rettigheder til Jobcenter, kommune, Region eller Stat for at få lov til at ligge på en sofa. Dertil er der ikke plads.

Charlotte og Hans Glæsel

Jeg så i dag en 7-plettet mariehøne (den almindelige fra børnetegninger m.m.) på kun 4 mm!!!
Hvorfor er den ikke blevet større? Er den formeringsdygtig?
Jeg kommer uvægerligt til at tænke på den - efterhånden mange år gamle - beretning om den amerikanske admiralsommerfugl, som, på sit lange træk, fouragerede på Monsantos genmodificerede og Round-Upbehandlede majsmarker med det resultat, at de følgende generationer blev væsentligt mindre.

Kurt Nielsen, Sup Aya Laya og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Det eneste insekt jeg har døjet med - og det i enorm grad - er bananfluen, der tilsyneladende trives i køkkenvaske, hvis ikke man lige får hældt kogende vand ned. Har ikke kunne have et vindue åbent i mere end et sekund, før fluerne kom ind.
Hvor er alle edderkopperne der spiser dem?
Et tip til bananflueplagede :
Et glas med eddike (balsamisk eller æble), plus en teskefuld sukker og en dråbe opvaskemiddel.
Hvis man får bananfluer ind i øret, og i maden man sætter på bordet bliver invaderet, er der kun eddikeglasset.

Rune Rasmussen

Menneskeheden er i færd med en slags tabula rasa, hvor det antropocentriske skal udfordres og ændres radikalt. Vi skal væk fra det menneskecentrerede og begynde at lære, igen, af andet og andre. Mennesket som en god forvalter af naturen i verden er en illusion, og hvis man ikke synes, det passer, så kan man blot se, hvad der sker i hele verden og revurdere. Så hurtigt som muligt, fordi tiden er ikke med os. Vi skal forvalte den del af naturen, som er os selv, og det gør vi ved at erkende, fatte, at vi er en lille del af et meget større spektrum, der skal arbejde sammen. Verden er ikke vores forlystelsespark eller supermarked, verden er vores hjem. Tanken om at bebo andre planeter er, ud over at være ret absurd i sig selv, også absurd, når man tænker på, hvor ringe vi har været til at bebo denne. Og vores hjem kræver jordforbindelse. Inden knoglerne kommer i jorden.

Eva Schwanenflügel, Kurt Nielsen, Bo Stefan Nielsen og Sup Aya Laya anbefalede denne kommentar
Søren Fosberg

...I øvrigt. Nu, hvor de fleste insekter er døde, så er det vel ikke længere nødvendigt at sprøjte :-(

Nemlig. Mission accomplished!

Ja - gad vide hvor lang tid der går, før Jordens landskab ligner dem i filmene Interstellar & Blade Runner 2049. Jeg har højest set et par hvepse/bier/fluer denne sommer - men der bor en edderkop i mit køkken nu!
Til dem der ikke har hørt om Codex Alimentarius, kan jeg anbefale at dykke ned i det emne.
Fra den mere konspirationteoretiske side:
http://www.ethicalconsumer.org/commentanalysis/factsvgreenwash/codexalim...
Observatørberetninger:
http://www.mayday-info.dk/soeg.aspx?q=codex+alimentarius
Mads Palsvig (der forsøger at blive opstillingsberettiget med JFK) nævner Codex Alimetarius i partiprogrammet.

Er der mange der glemmer at mennesket er et dyr?

Inge C Rasmussen

Scenariet når der ikke er flere insekter er vel ar nogen er nød til at se og erkende det faktum at de ikke kan se eller finde dem danne mennesker skal jo se skaden i fuldt virke og håbe på der kommer en plan b
De vil aldrig forstå omfanget til fulde for de kan ikke og har ingen intentioner om noget sådant
De vil leve livet i alt dets promt og pragt
Og sådan har det været i de miliiader af år hvor kloden har været i forandring
Hvad der er sket med dyr og mennesker de gange er der ikke historie om og selv arkæologiske videnbyrd indeholder ikke noget konkret af dette data
Frem ad rettet kan vi at det vil ske men dem eller de der bliver efterfølgerne kender vi ikke og de kendte heller ikke os
Ja vi var nogen og vandre historien vil vandre i en ny form og klæder i en anden tid og alt starter forfra endnu engang
I promt og pragt og alle klapper hælene sammen

Søren Jacobsen

Hvis ikke det her er Breaking News flashet i gul, hvad er så Breaking News? Men det er ikke at finde nogen steder. Ikke hovedoverskrift hos DR TVA, som sikkert er bange for yderligere trusler om nedskæringer fra Mette Bock eller italesættelse fra den sidende bestyrelses formand udpeget af svindler regeringen - For censur har vi ikke i Danmark. Det er forbeholdt lande som Rusland og Kina.

Men det kan også bare være det er mig, som har misforstået ideen med gule Breaking News og at det er forbeholdt vigtige beskeder som aflysning af fodbold kampe på kvindelandsholdet.

Hans Nielsen, Trond Meiring, Gunnar Kriegel, Eva Schwanenflügel, Aksel Gasbjerg, Morten Larsen og Bo Stefan Nielsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Søren Jacobsen
Det har været nævnt på CNN fredag, hvor en person sad med en kakerlak, han ikke mente var udrydningstruet, selvom problemet var alarmerende, men så blev dækningen afbrudt af ‘opening bell on wall street’.

curt jensen, Trond Meiring, Eva Schwanenflügel, Aksel Gasbjerg og Søren Jacobsen anbefalede denne kommentar
Søren Jacobsen

Allerede i foråret læste jeg om det i de store tyske medier. Det var efter et, at jeg først bemærkede de manglende insekt "klask" på forruden. Ikke bare i år, men de seneste år. Det er jo ikke noget man sådan tænker på i dagligdagen ellers. I de danske medier er det kun i Information jeg har bemærket det.

Søren Jacobsen

...Skrev i øvrigt også lidt om det her. Men kommentaren blev hurtigt slettet, da artiklen handlede om raket manden fra Nordkorea.

Aksel Gasbjerg

75 procent er forsvundet. Men hvordan ser fremtiden ud for de resterende 25 procent?
Man kan anlægge to betragtninger, en optimistisk og en pessimistisk:

Den optimistiske siger, at de resterende 25 procent består af de stærkeste og mest modstandsdygtige individer og derfor vil bestandene kunne opretholde nogenlunde nuværende omfang. Med mindre vi mennesker fortsætter med at øge den globale forgiftning, der kan dræbe hvad som helst, inklusive os selv.

Den pessimistiske vil hævde, at netop fordi bestandene er blevet så stærkt reduceret vil dyrene have svært ved at overleve, fordi mindre bestande i sig selv er mere sårbare. Små lommer af arter og mindre, opdelte habitater medfører større sandsynlighed for uddøen. Derfor vil den negative trend fortsætte, måske endog med forøget styrke.

Så hvordan ser situationen ud i år 2025? Jeg er ikke optimistisk.

Bo Stefan Nielsen

Al snak om regulering af kapitalismen - eller 'grøn kapitalisme - som en vej ud af det her er blot mere selvbedrag. Ligesom en tilbagevenden til statskapitalisme a la de stalinistiske regimer før 1989 blot er mere selvbedrag. Kapitalismens indbyggede og uomgængelige krav om evig vækst og drift mod den altid mest effektive og billige måde at producere og skabe profit på, og dets kun alt for bekendte betydedning for menneskelig arbejdskraft, dyrs velfærd og naturgrundlaget, er selve systemets dna. Og dét er ved at drøne os alle ud over klippen. Marx forudså som bekendt det kapitalistiske systems sammenbrud som det afgørende øjeblik for social revolution. Vi lever i dette sammenbrud i slowmotion lige nu.

Tidligere forsøg på at gennemføre socialistiske revolutioner har som bekendt slået fejl, og de har været voldelige. Disse to forhold er ikke tilfældige men udgør dele af forklaringen på hvorfor, det endte galt. Hvad der er brug for her det 21. århundrede, er en radikal grøn og solidarisk cirkulær økonomi, drevet af en demokratisk planlægning som resultat af massedeltagelse i den grønne omstilling fra neden. En fredelig og kærlig revolution, der vil nedbryde nationale og økonomiske skel i en historisk global redningsaktion rettet mod en vifte af gigantiske projekter såsom sult, fattigdom, ulighed og sundhedsforholdene blandt mennesker såvel som genopretning af skove, oprensning af floder og søer og plastic i havene, redning af udrydningstruede arter (ikke mindst bierne) og - selvsagt - en overgang til 100% ren vedvarende energi så hurtigt, som det overhovedet lader sig gøre rent teknisk.

Alt det her lyder selvfølgelig helt vildt og sci-fi agtigt. Men vi har teknologien og resurserne. Det er udelukkende et spørgsmål om at tage magten fra den ene procent og erklære en ny tidsalder, den største og vigtigste Marshall-hjælp i historien, vor civilisations og de andre truede arters redningsplanke.

Hvordan det så realiseres og implementeres, bliver den (forhåbentlige snarlige!) fremtidsmusik, som ikke før er set og som ingen på forhånd kan komponere, men som ingen nuværende partier eller bevægelser ligger inde med. Så glem dogmatiske skabeloner fra Rusland og Kina osv. Vi vil skulle opfinde noget helt nyt og BÆREDYGTIGT og ægte DEMOKRATISK på den anden side af kapitalismen sammen.

Og ja - der er stærkt brug for "en bevidst befolkning", som det skrives et sted her i tråden. Men hvordan bevidstgøres vi? Og om hvad skal vi blive bevidste? Om naturen og om os og om vores plads i denne. Om alt levendes indbyrdes afhængighed. Her et udklip fra en artikel i Information i sommers:

"Verdens klima er ved at forandre sig, og med det er vi også ved at forandre den måde, vi opfatter naturen på. Med et lidt flippet begreb taler man om spirituel økologi, som i modsætning til almindelig økologi ikke kun handler om den måde, vi producerer fødevarer på.

Spirituel økologi handler om vores følelsesmæssige eller sanselige forhold til naturen. Når vi for eksempel står ved Vesterhavet og indånder den friske havluft, alt imens vi betragter landskabets skønhed, så skaber naturen en genklang i os på et dybere plan.

Den spirituelle økologi anerkender naturens uerstattelighed, og det, som naturen gør ved os på det sjælelige plan. Og den dimension er helt nødvendig at få med i dag i forhold til at løse klimaforandringerne, siger den amerikanske filosof David Abram.

»Mennesket er ved at genopdage naturen som uerstattelig. Vi er ved at erkende, at ligesom skoven har brug for mange forskellige typer af træer for at trives, så har en sund klode også brug for mange forskellige økosystemer, der trives for sig selv og med hinanden. Vi er nødt til at passe på kloden og derfor er det så vigtigt at tale om den indbyrdes forbundethed imellem mennesker, dyr, planterne, jorden og vinden, så vi forstår, hvad der er tale om,« siger David Abram til Information . . .

»Mennesket er denne utroligt specielle skabning, der adskiller sig fra resten af naturen, fordi vi har påtaget os en gudelignende ret til at manipulere og udnytte andre dyr, mineraler, klodens hud og knogler til vores egne formål. Vi relaterer os til naturen, som om vi slet ikke er en del af den. Som om vi ikke i ethvert aspekt af vores liv – fra nyrernes funktion til den menneskelige psyke til vores følelesliv og til det menneskelige intellekt – er fuldstændig afhængige af, at biosfæren og økosystemerne er sunde, blomstrende og frodige. Det er selvfølgelig en form for vanvid,« siger David Abram . . .

De nuværende klimaforandringer skal netop læses som et opgør med forestillingen om, at mennesket har kontrol over naturen, mener den canadiske aktivist og journalist Naomi Klein.

»Nu kommer jorden med en forsinket, men vild reaktion på klimaforandringerne for at sætte os mennesker på plads igen: ’I er gæster her, og I har aldrig været in charge.’ Jeg betragter klimaforandringerne som en grundlæggende narrativ krise for den vestlige civilisation,« siger hun i et interview med det buddhistiske magasin Tricycle.

Hun mener – som David Abram – at løsningen på den økologiske krise ligger i erkendelsen af, at alt levende i naturen er indbyrdes forbundet.

»Vi mennesker lever i en illusion om, at vi er adskilt fra naturen. Opgaven er at nedbryde den illusion, før katastroferne indtræffer,« siger Naomi Klein til Tricycle."
(- https://www.information.dk/udland/2017/07/klimaforandringer-jordens-maad...)

"Hvis vi virkelig var klar over hvor ulykkelig, det gør hele planeten, at vi forsøger at undgå lidelse og søger nydelse - hvordan det gør os elendige og afskærer os fra vores grundlæggende hjerte og vores grundlæggende intelligens - så ville vi praktisere meditation som var der ild i håret."
- Pema Chödrön

Det er helt forståeligt, at de fleste ser den anden vej og passer deres imens uret tikker. Tænk at skulle gennemleve en epoke i verdenshistorien, hvor vi mennesker pludselig forlader årtusinders hierarkier og kamp om jord og overlevelsesresurser. Og skal lære os at leve i pagt med og kærlighed til naturen. Det ér stort og svært at rumme.

Men kan nogen med hånden på hjertet påstå, at vi har andre muligheder?

Henrik Hedegaard og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Et stort flertal i Folketinget er af en anden opfattelse.

"Der bør ikke være begrænsninger for, hvor meget olie og gas, der må pumpes op af den danske undergrund på trods af den nye klimaaftales målsætning om at holde den globale opvarmning »et godt stykke under to grader«.

Det mener et bredt politisk flertal i Folketinget, som dermed bakker op om Energi, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)."
Link: https://www.information.dk/indland/2015/12/stort-flertal-folketinget-bak...

"Exxon Mobile, BP, Shell, Chevron, Total og Maersk bidrager flittigt til, at man på universiteter herhjemme forsker i at få mere olie og gas op af jorden.

Videnskab.dk har søgt aktindsigt i universiteternes private bevillinger, hvoraf det fremgår, at danske universiteter har modtaget mindst 275 millioner kroner af olieindustrien fra 2009 til 2014.

Størstedelen af midlerne går til at forske i, hvordan man hiver endnu mere olie og gas på af de eksisterende olie- og gaslommer. En tiårig bevilling på godt en milliard finansierer et Center for Olie og Gas på Danmarks Tekniske Universitet med samme formål.

Udviklingen i olieforskningen kan forekomme mærkelig, når man ved, at klimaforskning viser, at man for at begrænse temperaturstigningen på Jorden til 2 grader må lade allerede kendte olie- og gasforekomster blive i jorden.

»Det er fuldstændig absurd at lede efter ny olie, når vi ved, vi ikke må brænde det af af hensyn til klimaet.

Det er på alle måder den forkerte vej at gå,« siger ph.d.-studerende Emil Urhammer, som forsker i bæredygtig omstilling ved Aalborg Universitet i København, til Videnskab.dk."
Link: http://videnskab.dk/kultur-samfund/fuldstaendig-absurd-industrien-betale...

Henrik Hedegaard, Eva Schwanenflügel, Søren Jacobsen, Knud Chr. Pedersen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Det katastrofale fald skyldes ikke pesticider men radiofrekvent elektromagnetisk stråling. Så det er også katastrofalt, at der ikke er fokus på dette.
Læs dette opslag på en seriøs norsk blog - og følg henvisningerne til studierne,

https://einarflydal.com/2017/10/21/insektsdoden-og-hva-den-skyldes/#more...

Aksel Gasbjerg

Jeg er langt hen ad vejen enig med dig, Bo.
Men pludseligt i dit indlæg kommer sætningen "..erklære en ny tidsalder, den største og vigtigste Marshall-hjælp i historien, vor civilisations...redningsplanke".

Jeg har hørt henvisningen til Marshall-planen mange gange tidligere i klimadebatten. Og hver gang skurrer det i ørene. Jeg er enig i, at der skal ske drastiske omlægninger i samfundet for at vi skal undgå klimakatastrofen, men fri os for metaforen og henvisning til Marshall-planen.

Marshall-planen var en egoistisk, USA-dikteret økonomisk og politisk strategi for at fremme USA's globale dominans efter ww2. USA stod efter ww2 med et enormt produktionsapparat, og vile ikke vende tilbage til 30'ernes isolationalisme og arbejdsløshed.

USA havde "kun" mistet 440.000 mennesker i ww2 mod Sovjetunionens 25.000.000. USA havde et intakt produktionsapparat, mens Sovjetunionen var bombet ned til sokkeholderne. Hvordan skulle USA i denne post-ww2-verden gribe den globale magt?

Det skete gennem flere institurtioner, der etableredes umiddelbart efter ww2: Verdensbanken, den internationale valutafond (IMF), NATO, CIA og Marshall-planen.
Gennem disse institutioner og en lang række andre tyvestreger lykkedes det USA at erobre den globale dominans, samtidigt med at USA kunne bilde befolkningen ind, at det var Sovjetunionen, der var agressoren. Her spillede massevis af dollars og bestikkelse til vestlige medier, politikere og forfattere en stor rolle.

Så fri os for Marshall-plan, der var en brik, der fyldte USA-aktionærernrs lommer og fremmede USA's geopolitiske og militære dominans.

Toke Andersen, Søren Jacobsen, curt jensen, Trond Meiring og Bo Stefan Nielsen anbefalede denne kommentar
Bo Stefan Nielsen

Glem metaforen "Marshall-hjælpen" i mit forrige kommentar. Aksel Gasbjerg har ret i, at der ingen grund er til at tildele en ueegennyttig international redningsaktion nogen konnotationer fra det tyvende århundredes imperialistiske skuespil.

Sider