Baggrund
Læsetid: 5 min.

Samtykkelov gør det ikke nødvendigvis lettere at bevise voldtægt

Den svenske regering vil indføre straf for uagtsom voldtægt og krav om samtykke. Signalpolitik, mener danske eksperter. Men signaler kan også være vigtige, siger de
»Sex skal være frivilligt.« Med de ord præsenterede dens svenske statsminister, Stefan Löfven (S), søndag den svenske regerings forslag til en ny lov om voldtægt og seksuelle overgreb.

»Sex skal være frivilligt.« Med de ord præsenterede dens svenske statsminister, Stefan Löfven (S), søndag den svenske regerings forslag til en ny lov om voldtægt og seksuelle overgreb.

Lasse Allard

Udland
19. december 2017

»Sex skal være frivilligt.«

Med de ord præsenterede dens svenske statsminister, Stefan Löfven (S), søndag den svenske regerings forslag til en ny lov om voldtægt og seksuelle overgreb.

Fra 1. juli næste år skal det ikke længere være et krav for at kunne dømme nogen for voldtægt, at vedkommende har været voldelig, truende eller udnyttet, at offeret eksempelvis var for fuld eller bange til at sige fra. Det skal være nok, at offeret ikke frivilligt har givet samtykke. Og man skal ikke bare kunne undskylde sig med, at man troede, offeret var med på den. En »groft uagtsom« gerningsmand skal kunne straffes med op til fire års fængsel.

»Det indebærer, at flere vil kunne dømmes for overgreb sammenlignet med i dag, for eksempel når man burde indse risikoen for, at nogen ikke deltager frivilligt,« skriver det svenske justitsministerium i en pressemeddelelse.

Forslaget kommer på et tidspunkt, hvor #MeToo har sat seksuelle overgreb på dagsordenen, men har været under udarbejdelse længe inden, at anklagerne mod den amerikanske filmproducent Harvey Weinstein i oktober blev startskuddet til en verdensomspændende bevægelse.

Pape skeptisk

Samtlige af Riksdagens partier fra Vänsterpartiet til Sverigedemokraterna har tidligere ytret støtte til samtykkelovgivning.

I Danmark blev et beslutningsforslag fra Enhedslisten om samtykkelovgivning i februar nedstemt af et flertal bestående af regeringspartierne, DF og Alternativet.

»Det kan ende med, at vi gør mere skade end gavn,« sagde justitsminister Søren Pape Poulsen (K) ved den lejlighed.

Han henviste til, at »samtykke i en seksuel sammenhæng kan være svært at definere«, og at krav om samtykke næppe ville gøre det lettere at bevise en voldtægt – »for man forestiller sig vel ikke, at samtykket skal være skriftligt eller skal besvares eller bekræftes af tredjemand«.

Desuden risikerer man, at »sagens fokus i større omfang end i dag flyttes over på offeret«, sagde ministeren. Det var i går ikke muligt at få en kommentar fra Søren Pape Poulsen til den svenske regerings model.

I Sverige har Advokatsamfundet haft en lignende kritik af regeringens forslag.

Samtykkelovgivning vil ikke nødvendigvis gøre det lettere at bevise voldtægt, siger professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard. Alligevel kan der »sagtens være fornuft og rimelighed« i tanken om at gøre »frivillighed til omdrejningspunktet i bedømmelsen, hvor det traditionelt har været spørgsmålet om tvang,« siger han til Information.

»Kravet er selvfølgelig ikke, at der skal indhentes en skriftlig samtykkeerklæring, sådan som danske politikere ellers temmelig useriøst har nedgjort denne del af forslaget med bemærkninger om. Samtykket skal blot være kommet til udtryk i ord eller handling, og det er bestemt ikke noget urimeligt krav,« siger han.

»Derved kommer man ikke endegyldigt uden om bevisproblemerne, men man sender et vigtigt signal om, at der godt kan være tale om et overgreb, selv om den forurettede ikke har gjort aktiv modstand.«

Jørn Vestergaard mener dog, at bestemmelsen om uagtsom voldtægt er »en kende selvmodsigende«. På den ene side kan man idømmes fængsel i op til fire år, hvis man har udvist »grov uagtsomhed«. På den anden side slipper man alligevel for straf, hvis »gerningen med hensyn til omstændighederne er mindre alvorlig«, fremgår det af forslaget. 

»På den måde har man villet undtage tilfælde, hvor gerningspersonen ganske vist har været groft uagtsom ved ikke at indse, at den anden part ikke frivilligt gik med til et seksuelt forhold, men hvor dette alligevel er undskyldeligt,« siger Jørn Vestergaard.

Men det er »vanskeligt at se, hvordan noget både kan være groft uagtsomt og samtidig undskyldeligt«, mener han.

Sådan ændres den svenske lov

Nuværende lovgivning:

§ 1: »Den som gennem mishandling eller anden vold eller med trussel om kriminel handling tvinger en person til samleje eller til at foretage eller tåle en anden seksuel handling, som med hensyn til krænkelsens alvor er sammenlignelig med samleje, dømmes for voldtægt i mindst to og højst seks år. Det samme gælder den som gennemfører et samleje eller en seksuel handling som jf. stk. 1 er sammenlignelig med samleje ved utilbørligt at udnytte, at personen på grund af bevidstløshed, søvn, alvorlig frygt, beruselse eller anden påvirkning (af stoffer, red.), sygdom, kropsskade eller psykisk forstyrrelse eller i øvrigt med hensyn til omstændighederne befinder sig i særligt udsat situation.«

Nyt lovudkast:

§ 1: »Den som gennemfører et samleje eller en anden seksuel handling, som med hensyn til krænkelsens alvor er sammenlignelig med samleje, med en person, som ikke deltager frivilligt, dømmes for voldtægt til fængsel i mindst to år og højst seks år. En person kan aldrig anses for at deltage frivilligt, hvis:

1. Deltagelsen er en følge af mishandling, anden vold eller trussel om en kriminel handling, trussel om at tiltale eller angive nogen for kriminalitet, eller trussel om at udsende et skadeligt budskab om nogen.

Eller

2. Gerningsmanden utilbørligt har udnyttet, at personen på grund af bevidstløshed, søvn, alvorlig frygt, beruselse eller anden påvirkning (af stoffer, red.), sygdom, kropsskade, psykisk forstyrrelse eller i øvrigt med hensyn til omstændighederne har befundet sig i en særligt udsat situation.

Eller

3. Gerningsmanden har formået at få personen til at deltage ved alvorligt at misbruge, at personen står i afhængighedsforhold til gerningsmanden.

Er forbrydelsen med hensyn til omstændighederne at anse for mindre grov, dømmes for voldtægt til fængsel i højst fire år.«

§ 1a: »Den, der begår en gerning omfattet af §1, og er groft uagtsom angående den omstændighed, at den anden person ikke deltager frivilligt, dømmes for uagtsom voldtægt til fængsel i højst fire år. Hvis gerningen med hensyn til omstændighederne er mindre alvorlig, skal [gerningsmanden ikke dømmes til ansvar, red.].

Kilde: Regeringen.se

 

Signalpolitik

Der er også en risiko for, at uagtsomhedsbestemmelsen kan føre til, at gerningsmænd, der før ville være blevet dømt for forsætlig voldtægt, i stedet kan slippe med en mildere straf. Det indikerer erfaringerne fra Norge, tilføjer Jørn Vestergaard. Her har man længe haft en bestemmelse om ’uagtsom voldtægt’ – men ikke samtykkelovgivning.

Marie Bruvik Heinskou, der er lektor i sociologi ved Aalborg Universitet, ser primært den svenske regerings forslag som »signallovgivning«.

»Der kan være mange positive ting ved signallovgivning. Men der skal jo også være en retssikkerhed, som gælder både mænd og kvinder. Det er der, hvor det på en eller anden måde er et uløseligt paradoks,« siger Marie Bruvik Heinskou.

Hun hæfter sig blandt andet ved, at lovforslaget ikke definerer nærmere, hvad et samtykke er.

Det skal afgøres af domstolene fra sag til sag, sagde den svenske justitsminister, Morgan Johansson (S), søndag.

Sådan er den danske lovgivning

»For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, der

1) tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold eller

2) skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang, jf. § 260, eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen.«

§260 definerer ’ulovlig tvang’ som følger:

1. Ved vold eller ved trussel om vold, om betydelig skade på gods, om frihedsberøvelse eller om at fremsætte usand sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold eller at åbenbare privatlivet tilhørende forhold tvinger nogen til at gøre, tåle eller undlade noget,

2. ved trussel om at anmelde eller åbenbare et strafbart forhold eller om at fremsætte sande ærerørige beskyldninger tvinger nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, for så vidt fremtvingelsen ikke kan anses tilbørlig begrundet ved det forhold, som truslen angår.

 

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Mogens Ankersen

Svenske politikere har åbenbart aldrig haft sex uden først at tale om det. "Indvilger du i samleje?". Hjernedødt. Men jo det bliver da super romantisk når en mand bliver tvunget til at få skriftligt eller filmet samtykke fra en kvinde for at beskytte sig selv mod anklage. Heri skal selvfølge også indgå hvilke stillinger og hvilke akter kvinden indvilger i. Nu går vi fra at have to voksne der skal bolle til en potentiel forbryder og en anden part med uforholdsmæssig magt.

Eva Schwanenflügel

Det er jo underligt, at det så langt ind i dette århundrede for første gang lægges fast, at en lov skal beskytte kvinder fra at blive voldtaget i bevidstløs eller fastfrossen tilstand.
Mænd er blevet frikendt for at have sex med kvinder, der var i bevidstløs tilstand, eller for at have været paralyserede af angst for vold alt for længe.
Der har været sager om 'sex' med kvinder der samtidig brækkede sig i kælderopgange, hvor forbipasserende greb ind og vidnede - uden domfældelse.
'Sex' med kvinder i taxier, hvor chaufføren har sagt 'hun ville selv'.
Sager hvor kvinder er blevet forgiftet med stoffer puttet i deres drinks, hvor de intet kan huske næste dag om at have have villet gå hjem sammen med manden.
Den mest spektakulære alle nok kan huske, en ung pige der fik insulinchok og blev bevidstløs, hvilket tre - TRE - unge mænd benyttede sig af til at putte pik-i-hul som om de spillede golf.
Hvad nu hvis vi havde en lov om SAMTYKKE her?
Ville det skade mændene? Næppe. De skal jo bare spørge først.

Det minder meget om da loven revselsesretten blev vedtaget. Da var flertallet af danskerne imod.
Men nu har det ændret sig, og flertallet er gudskelov for. Børn skal ikke have tæsk, slag, behandles nedværdigende. Udsættes for krænkelser, hverken fysisk eller psykisk.

Signalværdien af en lov om samtykke er til gavn for alle, både mænd og kvinder.
Fordi den vil betyde vi flytter os fra den stærkestes ret til alles ret.

Lise Lotte Rahbek, Vivi Rindom, Steffen Gliese, Henning Kjær, Bjarne Bisgaard Jensen, Alvin Jensen, Mogens Holme, Katrine Damm, Nike Forsander Lorentsen, Christoffer Pedersen og Frede Jørgensen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Loven vil også gælde mænd, der udsættes for overgreb fra kvinder eller mænd.

Steffen Gliese, Alvin Jensen og Katrine Damm anbefalede denne kommentar

"Det er jo underligt, at det så langt ind i dette århundrede for første gang lægges fast, at en lov skal beskytte kvinder fra at blive voldtaget i bevidstløs eller fastfrossen tilstand."

Øhhh. Sådan er det allerede.

Det er selvfølgelig en helt utrolig dum idé, og man bør i den grad bekymre sig om et land og en politisk kultur, hvor noget så ufatteligt primitivt har gang på jord.
Dette sagt, er det faktisk ganske sandsynligt at det kan have endog meget positive utilsigtede bivirkninger - for nogle mennesker.
Trods alle elsker sex og det som regel er målet for de fleste mænd og kvinder på date eller hurtige møder, er sex alligevel noget man ofte danser omkring som den varme grød uden at nogen tør trykke igennem og bekende kulør.
På lige dette punkt kan denne grænse-psykotiske svenske hjerneblødning vise sig at komme os generte typer til hjælp - afklaring om der følger sex med er hermed blevet til en praktikalitet der bare skal ordnes, og det er vi mange der har sans for.

Forretningsidé:
Lav en App der kan fungere som samtykke formular evt med fingeraftryk, digital signatur og mulighed for at specificere hvad der gives samtykke til: oral, anal, hård, blid - med eller uden kondom.
Så kan man også lettere holde styr på sin historik i arkivet over tidligere samtykke.

Samtykkeerklæring
- jeg er ved mine fulde fem, er ikke beruset og har ikke - og har aldrig haft - en psykiatrisk diagnose.
-Jeg ønsker at indgå en seksuel relation med (indsæt navn og personnummer - eventuelt flere)
-Den seksuelle relation skal foregå i tidsrummet (indsæt dato/ klokkeslet - til og fra)
-Den seksuelle relation skal foregå i/på (indsæt adresse/postnummer/nærmere lokation)
-Den seksuelle relation indbefatter samleje, forstået som fuldbyrdet penetration (sæt kryds)
-Den seksuelle relation indbefatter ikke samleje, forstået som fuldbyrdet penetration (sæt kryds).
-Jeg er indforstået med, at den seksuelle relation kan medføre utilsigtet graviditet, risiko for en seksuel overført sygdom og muligheden for at blive konfronteret med en seksuel praksis, der for mig er ukendt.
-Jeg er indforstået med at jeg med denne erklæring - og dens definitioner og afgrænsninger - svækker mulighederne for at anklagemyndigheden eventuelt vil optage og føre en sag om voldtægt efter straffelovens paragraf 216.
Dato og underskrift:

Niels Duus Nielsen

Det er for nemt Katrine Damm - der skal to til at skabe et barn, og selv i dag er det bedst, hvis der er (mindst) to til at brødføde 0g opdrage ungen. Hvorfor det også kun er rimeligt, at manden har en indsigelsesret i forhold til resultaterne af kønsligt samkvem.

At manden har en penis og kvinden en livmoder er en statistisk tilfældighed, det kunne jo ligeså godt have været omvendt. Så hvorfor kvinder rutinemæssigt tildeles al magt over børnene finder jeg faktisk meget kritisabelt. Jeg kan gå med til, at kvinder af biologisk-evolutionære årsager ofte er bedre egnede til at varetage spædbarnets konkrete tarv, men det er min erfaring, at mænd kan være ligeså gode forældre som kvinder.

Selvfølgelig skal de traditioner brydes, som giver mænd privilegier, som vi ikke har fortjent, mens de traditioner, som giver kvinder en ret, de ikke nødvendigvis fortjener, skal bevares?

Jeg har en unge, som efter min ringe mening som fhv. enlig far har en mor, som ikke er særlig god til at opdrage børn. Af en eller anden grund er det overvejende kvindelige sagsbehandlersystem enige med hende i, at jeg skal placeres på sidelinjen i forhold til min søns liv. Så jeg kan blot stå og se til, mens hun opdrager ungen til at være en blød, usikker mand med identitetsproblemer, som aldrig rigtigt har prøvet at klatre i træer eller opføre sig aggressivt.

Jeg accepterer, at det moderne serielle monogami er en udfordring for forældreskabet, men ligesom der skal to til at skabe et barn, skal der også to til at forme et barn til et helt menneske. Måske er det derfor, identitet er blevet så hot et emne, som det er? Ungerne, både drenge og piger, kommer til at mangle et meget vigtigt aspekt i deres individuelle personligheder, hvis de aldrig oplever den maskuline aggresivitets gode sider, men kun belæres om de dårlige?

Steffen Gliese, Mogens Ankersen og Toke Andersen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Hov, Katrine Damms bemærkning er forsvundet, så mit svar fremstår nu pludselig som et ubegrundet angreb - det var ikke meningen. Tværtimod forsøger jeg at se seksualliv og reproduktion som forbundne størrelser, som ganske vist kan skilles ad, men som for det meste ender med gråd og tænders gnidsel, når vi modvilligt står over for de konkrete konsekvenser.

For mig at se er det en selvfølgelighed, at der skal fælles samtykke til, før man kan have fælles sex. Det er tanken om, at politikerne skal definere, hvad der udgør et samtykke, som generer mig. Hvad ved bønder om agurkesalat?

"Den seksuelle relation skal foregå i tidsrummet (indsæt dato/ klokkeslet - til og fra)"

Av, den er grim. Hvad så hvis man gi'r op undervejs. Er man så forfalden til straf?

"Så kan man også lettere holde styr på sin historik i arkivet over tidligere samtykke."

Plus at man har delt viden om sine seksuelle aktiviteter med Google, Facebook, NSA, MicroSjuft osv.

De ved sandsynligvis allerede rigeligt om vores seksuelle interesser.
Har man først googlet "two girls and a cup" eller "what is felching" er man typecastet for livet ;)

Hvad er problemet for mange? Det er jo ikke en lov der skader nogle! Det kan i bedste fald måske få nogle til at afholde sig fra at snige sig til sex hos sovende eller stangberusede mennesker ( Voldtage), i værste fald er vi lige vidt, fordi det ikke kan bevises. Der ligger et godt signalværdi i lovforslaget, at man faktisk tager voldtægt alvorligt, og flere måske turde at anmelde overgrebene. 80% af alle voldtægter bliver ikke anmeldt, det er skræmmende, og voldtægtsforbryderen kan fortsætte ufortrødent.

James Smith, Eva Schwanenflügel og Frede Jørgensen anbefalede denne kommentar

Og hvis man ikke er i stand til at vurdere om den ene part har lyst til sex, så skal man bare afholde sig fra at have sex. Problemet løst.

Gør kyskhedsbæltet lovpligtigt . Ganske som cykelhjelme og sikkerhedsbælter.
Så kan man lege "Tampen brænder" , når nøglen skal findes.

Så burde den ged være barberet. Ikke sandt?

@Vivi Rindom
Det er total misforstået signal-politik. Hvordan forestiller du dig, at et samtykke skal udmøntes? I form af en samtykke-erklæring? Jeg kan nærmest ikke forestille mig noget mere usexet.

Det er samme ængstlige pubertære argument som ankel-biderne bruger til at fordreje enhver debat om hastighedsgrænser, sikkerhedseler, tvungen cykelhjelm, rygeforbud osv osv.
Der er snart ikke det område vi ikke villigt voldtager, for illusionen om tryghed.
Det var vidst Björk der engang sagde:
"I thought I could organize freedom,
How scandinavian of me" Og havde så evigt ret.

I gamle dage kom de svage med biblen i hånd og krævede underkastelse for gud - i dag kommer de med krav om samtykke og nultolerance i trafikken.

"Det er jo ikke en lov der skader nogle! "

Men den gør heller ikke noget godt.