Nyhed
Læsetid: 4 min.

Klimaet uge 6: Ingen lette løsninger på klimakrisen, advarer forskere

Greenpeace fortsætter den juridiske kamp imod den norske stat, og nyt notat til investorer viser, at Exxon stadig regner med at hente alle selskabets kendte reserver af olie og gas op af undergrunden
Udland
10. februar 2018

EU: Ingen klimaaftale, ingen handel

I en tale til det franske parlament torsdag sagde Frankrigs udenrigsminister, Jean-Baptiste LeMoyne, at et fremtidigt krav for at kunne opnå en handelsaftale med EU vil være, at det pågældende land har underskrevet og er begyndt at implementere Parisaftalen.

»Et af vores hovedkrav er, at ethvert land, der ønsker at lave en handelsaftale med EU, også skal implementere Parisaftalen. Ingen Paris-aftale, ingen handelsaftale. USA ved, hvad de kan forvente.«

EU og USA forhandler i øjeblikket den store TTIP handelsaftale, men den bør altså ikke blive til noget, hvis USA ender med at trække sig ud af Parisaftalen, som præsident Donald Trump har lovet.

EU’s handelskommissær, Cecilia Malmström, bekræftede senere torsdag EU’s position på twitter: »Ja, Parisaftalen skal i dag ind i alle EU-handelsaftaler«.

Grønne investeringer boomer

Markedet for grønne obligationer – altså investeringer i obligationer, der er fri af fossile brændsler – stiger markant. I 2013, der var det første år, hvor der blev udbudt særlige porteføljer med grønne obligationer, blev der solgt for 12 mia. dollar, mens det beløb sidste år var steget til 155 mia. dollar.

Det skriver ratingbureauet Moodys i en analyse til sine kunder, hvor det skønnes, at salget i 2018 vil stige med yderlige 60 procent og nå op omkring 250 mia. dollar svarende til 1.525 mia. kroner. Stigningen skyldes især, at såkaldte institutionelle investorer (som forsikringsselskaber og pensionskasser) investerer stadigt mere i grønne aktier og obligationer, samtidig med at stadig flere pensionskasser vælger helt at afvikle investeringer i kul, olie og gas.

Norsk stat for højesteret

Greenpeace og den norske miljøorganisation Natur og Ungdom lagde i oktober 2016 sag an imod den norske stat for at tillade nye olieboringer i det norske Barentshav, fordi nye boringer vil være en overtrædelse af Norges egen grundlovs paragraf 112, ligesom det vil være et brud med principperne i klimaaftalen fra Paris. Sagen blev i første omgang tabt med den begrundelse, at olien eksporteres og dermed ikke afbrændes i Norge, hvorfor det ikke er den norske stats ansvar.

Men det kan ikke være rigtigt, mener Greenpeace, der derfor anker sagen til den norske højesteret:

»Ved at åbne de uberørte områder i Arktis for olieudvinding smugler Norge sin CO2-udledning uden for landets grænser og forstærker klimaforandringerne, der skader os alle og overalt,« siger Truls Gulowsen, chef for Greenpeace i Norge.

Nyt saudisk energimiks

Saudi Arabien vil forsøge at diversificere landets økonomi ved at satse på af blive førende indenfor udvikling af solenergi. Ifølge avisen New York Times vil Saudi Arabien i løbet af 2018 investere syv mia. dollar i udviklingen af solfarme med henblik på eksport, og planlægger at kunne dække ti procent af landets eget strømforbrug med energi fra solceller i 2023.

Pakistan øger skovdække

For at gøre landet mere modstandsdygtigt overfor nedbør og for at imødekomme målsætningerne i Parisaftalen har Pakistans regering besluttet at øge landets samlede skovdække fra fem til 12 procent.

Exxon opgiver aldrig olien

I en analyse til sine investorer vurderer verdens største børsnoterede olieselskab, Exxon Mobil, at selskabet til trods for Parisaftalen fortsat regner med at kunne hente stort set alle sine kendte reserver af olie og gas op af undergrunden. Exxon har det, der til 20 mia. tønder olieækvivalenter i kendte reserver, 53 procent er olie, 47 procent er gas.

»Vi skønner, at i 2040 vil 90 procent af vores kendte reserver være hentet op. Taget i betragtning, at de fleste scenarier (for at holde klodens gennemsnitstemperatur under to grader celsius, red.) medregner en betydelig brug af olie og naturgas frem til midten af dette århundrede, vurderer vi derfor, at vores reserver ikke udgør en større (økonomisk, red.) risiko.«

Smarte løsninger duer ikke

Når mange af de scenarier, som blandt andet opstilles af FN’s klimapanel, IPCC, medregner afbrænding af betydelige mængder kul, olie og gas, skyldes det blandt andet, at der satses på, at verden efter 2050 har udviklet såkaldte negative emission technologies, NETs.

NET’s er metoder til at suge CO2 ud af atmosfæren, og de teknologier regnes som afgørende for at nå målene i Parisaftalen. Desværre viser et nyt studie fra European Academies’ Science Advisory Council (EASAC) – hvor de på baggrund af de seneste års forskning og forsøg har evalueret NETs potentielle bidrag til at nå målene fra Parisaftalen – at der ikke er stor grund til optimisme.

EASAC konkluderer, »NETs har begrænset potentiale for at bidrage til at begrænse koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren i den skala, som FN’s klimapanel, IPCC, forestiller sig det«.

Læs mere om den historie på omstillingssiderne næste onsdag.

Ozonlaget tynder ud ved ækvator

Montreal-protokollen, der kaldes verdens første og eneste succesfulde klimaaftale, trådte i kraft i 1989. Med den blev det besluttet at udfase brugen af CFC-gasser og dermed stoppe ødelæggelserne af ozonlaget, der beskytter imod solens UV-stråler.

Nu viser et nyt studie imidlertid, at selv om det er lykkedes at lukke de største huller over polerne, er ozonlaget over ækvator ved at blive tyndere.

Forskerne kan ikke svare med sikkerhed på, hvorfor ozonlaget tyndes, men mistænker brugen af visse typer sprøjtemaling og klimaforandringernes påvirkning af de atmosfæriske vinde for at bære skylden.

Historien er beskrevet i The Guardian.

Serie

Hvad med klimaet?

I august 2017 udkom en rapport, der konkluderede, at verdens lande havde 1.000 dage tilbage, hvis ambitionerne i Paris-aftalen skal indfries. Næsten alle verdens lande har underskrevet klimaaftalen, men det kniber ofte med at følge ambitionerne op med handling. I denne serie vil vi bringe en oversigt over de store og små skridt, der tages i henholdsvis den rigtige og forkerte retning

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Det er på høje tid at Information ophører med at bruge Greenpeace som kilde / sandhedsvidne.
http://wp.me/p1RKWc-p2 er det let at se at deres troværdighed kan ligge på et meget lille sted.
Der tales meget om grøn energi.
For lille Danmark er det nok med forbindelser til Norge.
Men, på Europæisk plan vil det være ufatteligt dyrt og endda utilstrækkeligt.
Det kræver lidt research og vurdering.
https://wp.me/s1RKWc-4u har jeg vurderet realiteterne – ud fra en ”grøn side”.
Vi har brug for andet end påstande og slagord.
Vi har brug for stabil energi uden forurening. Atomkraft.

@ Thorkil Søe: Jeg er bange for, at du har ret - forstået på den måde, at vi jo alle er bange for radioaktiv stråling - og derfor instinktivt er imod atomkraft.
Ser vi imidlertid faktuelt på det, har jeg forstået, at fremstilling af solceller er mere miljøfarlig end brug af atomkraft - som den er i dag - med stor sikkerhed mod nedsmeltning samt genbrug af brændslet.
Så brug af atomkraft ser ud til mere at være et psykisk problem end et teknisk ; - )

Et skridt fremad for taxaer i London: Der bliver lanceret en ny model med bedre komfort, højere energi-effektivitet, mindre luft-forurening. Info på http://www.levc.com/tx-electric-taxi/ . En video med en test-kørsel og forklaring: https://www.youtube.com/watch?v=qOxnJQP2_0E

Hele diskussionen i Danmark og her på Information vidner om at er man glad for lidt.
MEN
Man forbigår et stort +
På kort tid har det fattige land Kina byget 38 reaktorer og har 20 under opførelse.
Hver af disse reaktorer sparer 100 millioner ton CO2 årligt.
I mellemtiden sidder vi og bider negle.
Nogle pudser glorie og glæder sig over et lille +

@ Arne Thomsen
I de 50 år der har været atomkraft har der ikke været et eneste dødsfald på grund af radioaktivitet.
Hverken ved minedrift for uran, på selve værkerne eller ved behandling af det der kaldes affald.
Da jeg formoder at alle de energiske grønne falder over mig henviser jeg til http://wp.me/p1RKWc-11J
Der kan man se at ”Affaldsproblemet” er et hjernespind fra - - -