Feature
Læsetid: 9 min.

Hvis Trump får sin vilje, bliver Tyskland snart Europas militære supermagt

Som Europas største økonomi står Tyskland foran en voldsom oprustning, hvis landet skal leve op til Trumps krav om at bruge to procent af BNP på forsvar. Det vil være et brud med det hidtige europæiske kompromis om, hvilken magt kontinentet vil tillade Tyskland, påpeger førende tysk politolog. Og hvad skal milliarderne i øvrigt bruges til?
Den 9. juni var der flere steder i Tyskland åbent hus i det tyske militær for at rekruttere nye soldater.

Den 9. juni var der flere steder i Tyskland åbent hus i det tyske militær for at rekruttere nye soldater.

Filip Singer

Udland
11. juli 2018

»Den her situation giver nok ikke et fair billede af flåden.«

Reaktionen kommer med et smil fra en af de to soldater fra ’Dykkergruppen Warnemünde’, der under en bagende sommersol med en fodpumpe er ved at fylde luft på en gummibåd på den tyske flådebase ved Rostock.

»Alle campister ville misunde os den her pumpe. Hvis vi mangler noget her, så er det ikke materiel, men nærmere nogle flere mand.«

»Eller kvinder,« siger den anden soldat, før de hopper ned i båden og lægger fra kaj med et drøn af en U-vending.

Det høje humør skyldes måske, at der denne sommerlørdag er åbent hus i den tyske marine. For generelt er der ikke meget at grine af i Tysklands søværn, luftvåben og hær, der næsten konstant har været på skrump, siden den tyske genforening og Den Kolde Krigs ophør. Mere præcist er Tyskland gået fra at bruge 2,7 procent af BNP på forsvar i 1990 til 1,24 procent i 2017.

Et af de sjovere billeder på Forbundshærens situation har været, da tyske medier i 2015 kunne berette om kompagnier, der måtte brugte kosteskafter som geværer under deres øvelser på grund af manglende udrustning. Ifølge det tyske forsvarsministerium er forholdene ikke blevet bedre siden da. I februar fremlagde ministeriet en rapport, hvori der omtales en »elendig udrustning« i alle dele af de væbnede styrker.

Den konklusion understreges af, at der ud af 109 Eurofighter-fly kun er 42, der kan gå på vingerne, mens over halvdelen af Leopard 2-kampvognene står bomstille. I søværnet er det især ubådene, der skranter, og ud af 13 fregatter er der i snit kun fem, der er kampklare.

Bombesikker opgradering

Fra oppositionspartier som Die Linke blev den dystre rapport kaldt for en »reklamekampagne for forsvarsministeren«, der er vild efter at få opgraderet sine budgetter. Selv regeringspartnere fra det socialdemokratiske SPD har påpeget, at det tyske forsvars problemer ikke skyldes for få penge, men nærmere dårlig ledelse og alt for komplicerede procedurer til at skaffe nyt materiel. Alene i 2017 var der således ca. 4,5 mia. kroner i forsvarsbudgetterne, der aldrig blev taget i brug.

Alligevel er det bombesikkert, at den tyske forsvarsminister Ursula von der Leyen de kommende år får flere milliarder at rutte med. Det skyldes blandt andet – men ikke kun – Donald Trump. Op til dagens NATO-topmøde i Bruxelles har han særligt været ude efter Tyskland for at »undergrave alliancens sikkerhed«, fordi den eksportstærke nation i hans øjne ikke engang prøver at bruge to procent af landets BNP på forsvar.

Det var det mål, NATO-landene på et topmøde i Wales i 2014 aftalte at arbejde hen imod. Men hvor det i Trumps optik er et bindende løfte om at nå op på to procent i 2024, holder blandt andre Danmark og Tyskland fast i, at det er tilstrækkeligt blot at have stigende forsvarsudgifter.

Monika Skolimowska

Selvom forsvarsminister von der Leyen har udtalt, at hun »står fuldt og fast bag to-procent-målet«, har hun og kansler Merkel i praksis opgivet at bruge så mange penge. Op til NATO-mødet hedder det foreløbige tyske mål 1,5 procent af BNP i 2024.

At det kan være svært at bruge så voldsomme beløb, får man et levende eksempel på, når man går rundt på det 90 meter lange krigsskib ’Oldenburg’ i Rostock. Som en af flådebasens fem korvetter kan ’Oldenburg’ bl.a. fyre antiskibsmissiler på omkring 800 kilo af – altså »ikke isenkram, som man kan købe henne i supermarkedet«, som kaptajnløjtnant Bachmann formulerer det på skibets matgrå dæk.

»Det første problem er at få midlerne. Det næste er at få brugt dem rigtigt. Her er vi i samme båd som de fleste militære enheder i Europa,« tilføjer hans kollega, orlogskaptajn Koop, der ligesom sin kollega gerne vil tiltales med titel og efternavn. Hans pointe understreges af, at det i næsten to årtier har været planen at fordoble antallet af korvetter på basen fra fem til ti. Men først inden for det sidste års tid er det lykkedes at få kontrakter på plads med hele tre nordtyske værfter, der nu i fællesskab skal bygge de milliarddyre skibe.

Europæisk nybrud

De besværlige indkøb bør ikke være den eneste grund til dybe panderynker over Trumps krav. Det mener en af Tysklands førende politologer, Herfried Münkler, der har specialiseret sig i forsvar og geostrategi, og som i årevis har rådgivet den tyske regering. Han ser det ligefrem som »meningsløst« at sætte et vilkårligt tal på forøgelsen af militærbudgetterne.

»Prøv lige at kigge på tallene,« siger han.

»Hvis tyskerne faktisk begynder at bruge to procent af BNP på forsvar, og de øvrige lande ligeledes holder sig omkring de to procent, så vil Tyskland inden for få år have det suverænt største militær på det europæiske kontinent. Det er voldsomme summer – og en stor omvæltning,« siger Münkler.

NATO-landenes udgifter til forsvar og militær i 2016

Kun fem NATO-lande bruger de aftalte to procent af bruttonationalproduktet på forsvar. I 2016 brugte hele alliancen 918 milliarder dollar på militærudgifter, hvoraf USA stod for de 664 milliarder dollar.

NATO-landenes udgifter til forsvar og militær i 2016

Kun fem NATO-lande bruger de aftalte to procent af bruttonationalproduktet på forsvar. I 2016 brugte hele alliancen 918 milliarder dollar på militærudgifter, hvoraf USA stod for de 664 milliarder dollar.

Årsagen er såre simpel: det tyske BNP er langt større end både Frankrigs, Italiens og de andre store europæiske landes BNP. I 2019 er der planlagt en stigning på militærbudgettet fra 1,24 procent af BNP til 1,31 procent. Men alene for at nå 1,50 procent af BNP skal den tyske Forbundshær bruge næsten 100 milliarder kroner mere – hvert eneste år. Hvis Donald Trump skulle have sin vilje med de to procent, ville Tyskland pludselig skulle formøble ca. 600 milliarder kroner hver eneste år. Det er næsten en fordobling af det nuværende forsvarsbudget.

»Det er urealistisk af rent praktiske årsager,« mener Herfried Münkler.

»Samtidig ville det være et europæisk nybrud. Hidtil har det europæiske kompromis heddet, at tyskerne gerne må have økonomisk magt, men at den magt ikke skal afføde en militær magt. Allerede med de planlagte stigninger må vi finde på nye former for europæisk integration, hvis det kompromis stadig skal gælde.«

Han gør opmærksom på, at atommagterne Frankrig og Storbritannien hidtil har trukket det store læs forsvarsmæssigt for Europas vedkommende. Landene samarbejder gerne, men insisterer samtidig på en stor grad af fleksibilitet og autonomi. I fremtiden vil det tysk-franske samarbejde stadig være det afgørende, mener politologen. Men så længe de spæde europæiske forsvarssamarbejder som PESCO ikke er mere udbyggede, er det fortsat svært at pege på, hvor de tyske milliarder skulle flyde hen uden at skabe flere europæiske dobbeltstrukturer.

Vesten i opløsning

I de seneste uger har tyske kommentatorer stået på nakken af hinanden for at pointere, at tyskerne nu må vænne sig til, at der skal foregå en markant oprustning i landet. Det handler ikke om Trumps pres, men om sikkerheden i et Europa, der oplever kriser stort set hele vejen rundt om kontinentet. I omtrent denne form er argumentet også kommet ud af Merkels mund.

Men selvfølgelig handler det også om Trump, mener Herfried Münkler. Trump har nu engang kaldt NATO for »forældet«, han ser mere europæerne som rivaler end som partnere, og ved næste uges møde med Putin kan han endda få Vestens hidtidige sikkerhedsarkitektur til at vakle.

»NATO vil overleve Trump som institution. Men netop også kun som institution,« mener Münkler. »For tilliden eroderer. Vores bekymring for, at NATO ikke vil træde til i tilfælde af angreb, er taget dramatisk til med Donald Trump. Det viser, at vores begreb om Vesten er i opløsning.«

Swen Pförtner
FOCKE STRANGMANN

Dermed står europæerne nu i delvis konkurrence med USA, men vi har også selv en interesse i at opruste, mener han. Og det må selv pacifistiske tyskere tage stilling til.

»Vi må overveje, hvilke sikkerhedsgarantier og løfter fra NATO vi kan stole på, og hvor vi må supplere med vores eget forsvar. Derfor er den diskussion, vi nu oplever om europæiske strukturer uden for NATO, et vigtigt nybrud.«

Cybersikkerhed i centrum

Ud over skredet i forsvarsalliancen er den anden store europæiske hovedpine, hvordan det konkrete trusselsbillede rent faktisk udvikler sig.

I et omfattende reformkoncept for Forbundshæren har forsvarsminister Ursula von der Leyen især lagt vægt på, at den tyske hærs internationale og fredsbevarende indsatser fremover skal vægtes mere ligeligt med NATO’s og de nationale tyske forsvarsinteresser. Desuden skal fokus på cybersikkerhed kraftigt øges.

Det bifalder Herfried Münkler.

»De europæiske partnere skal udvikle samarbejdsstrukturer, der mere handler om produktion af fælles våbensystemer end om at føje de forskellige landes nuværende tropper sammen,« mener han.

»Det vigtigste er, at vi får udviklet vores egne it-kompetencer og cyberforsvar. Det kræver enorme investeringer. Vi aner jo ikke, hvad der er i de kinesiske og amerikanske systemer, som vi hidtil har sat vores lid til. It-kompetencer er helt centrale, fordi de mest sandsynlige scenarier på mellemlang sigt vil handle om asymmetriske operationer frem for decideret krig.«

Et realistisk eksempel på en ’asymmetrisk operation’ er i Münklers øjne angreb på såkaldt kritisk infrastruktur, altså f.eks. energi-, transport eller sundhedssektorerne i Europa.

»Her flyder grænsen mellem det civile og det militære sammen. Det er endnu en grund til, at det er en fiktion at sige, at to procent er det egentlige mål. Det bør handle om Europas kompetencer, om evnerne til at skabe hardware og militære systemer, som er fremstillet i Europa og kontrolleret af Europa.«

Nye koncepter

Så sent som i den forgangne weekend betonede Angela Merkel, at »der er sket en drastisk ændring af NATO’s udfordringer i de seneste år«, og at forsvarsfællesskabet »atter bør fokusere på den russiske trussel«. Derfor bør NATO »tage de nødvendige skridt, for eksempel at øge den militære tilstedeværelse i central- og østeuropæiske lande«.

Den logik køber Herfried Münkler kun et stykke ad vejen.

»Efter min mening er truslen fra Rusland overvurderet. Jeg tror, at jeg deler den fornemmelse med mange tyskere,« siger han.

»Men vi må også tage til efterretning, at de baltiske stater og Polen har en ganske anden opfattelse. De ser Rusland som en konkret trussel. Det viser, at vi får en stor opgave med at afbalancere forsvarsinteresserne i de forskellige hjørner af Europa. Men igen: Sikkerhed er jo noget andet i dag end under Den Kolde Krig. Det handler f.eks. om en destabilisering af Sydøsteuropa, af Balkan eller af Mellemøsten med en lang række forskellige midler. Her kan militær styrke spille en rolle, men nærmere som en sammenknytning af sikkerhedstiltag,« siger Münkler.

Filip Singer

»Det er en kompleks udvikling, der ikke kan løses ved at stable en panserdivision på benene og gøre den i stand til at rykke til den polske grænse på kort tid. Den slags kan købes for penge. Den komplekse beskyttelse kræver derimod helt nye koncepter og strategier.«

På grund af Trumps fokus på de klassiske militære indretninger tror politologiprofessoren heller ikke på, at der foreløbigt bliver noget ud af den amerikanske præsidents trusler om at flytte store dele af de amerikanske NATO-styrker væk fra Tyskland og mod Polen i øst. Både landets strategiske beliggenhed taler imod det, men også militære indretninger som flyvebasen Ramstein og et nyt logistikcentrum i Ulm er for centrale til, at det umiddelbart ville give mening.

Ingen protester

Et er, hvad Trump kræver, og hvad Tyskland selv har indvilget i. Noget andet er, hvordan den pacifistiske tyske befolkning vil tage den forestående forøgelse af de militære budgetter. I sit ugentlige videobudskab betonede Merkel for nylig, at det »handler om udrustning, ikke om oprustning«.

Det kan diskuteres. Men hvor en atomar oprustning stadig er et tabu i Tyskland, vil der i Herfried Münklers øjne næppe opstå de store protester over en konventionel oprustning.

»I 1980’erne var den store tyske fredsbevægelse drevet af en modstand mod dobbeltbeslutningen i NATO og af et klart clash mellem to militære blokke. I dag ser jeg ikke en egentlig fredsbevægelse for mig, fordi truslerne er så diffuse,« siger han.

»Der vil sikkert opstå nogle mindre demonstrationer mod det, man kan kalde en militarisering af udenrigspolitikken. Eller mod anskaffelsen af droner eller opfyldelse af to-procentmålet. Men det vil ikke blive en massebevægelse.«

Ved flåden i Rostock taler kaptajnløjtnant Bachmann samstemmende om »en stor accept af vores tilstedeværelse«.

»Marinen er en del af byens identitet. Hvis man ser på hele Tyskland, var der i 1990’erne et lavpunkt i befolkningens accept af, at det er nødvendigt at bruge penge på forsvar. Men i dag er accepten stigende.«

Ligesom i resten af det tyske forsvar består problemet med at rekruttere kvalificeret personale dog fortsat. En genindførelse af den tyske værnepligt, som blev afskaffet i 2011, er absolut ikke på tapetet. På spørgsmålet om, hvordan rekrutteringsproblemet så skal løses, kigger de to kaptajner sig smilende omkring på den solbeskinnede korvet og ned på havnen, hvor hundredvis af gæster nysgerrigt kigger på de hundedyre krigsskibe i anledningen af dagens åbne hus.

»Sådan her.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jens J. Pedersen

Jeg tror da ikke, at det var Europa, der valgte Trump?
Men Trump vil have Europa til at købe krigsudstyret i USA.

Bent Gregersen, David Breuer, Holger Madsen, Eva Schwanenflügel, Ebbe Krüger, John Andersen, Per Torbensen, Espen Bøgh og Torben Skov anbefalede denne kommentar
slettet profil

Tyskland producerer stort set alle deres våbentyper selv. Så den der med at det kun drejer sig om USAs våbeneksport, den holder ikke rigtigt. Det samme gør sig også gældende for Frankrig.

Per Torbensen, Kurt Sørensen, Peter Hansen, Torben Lindegaard, Arne Lund, Espen Bøgh, Hans Aagaard, Jens Winther og Bjarne Frederiksen anbefalede denne kommentar
Anne Eriksen

At lade børn i trodsalderen få frit spil er ikke hensigtsmæssigt!

Elise Berg, Eva Schwanenflügel, Peter Beck-Lauritzen, Arne Lund, Torben Jensen, Vibeke Hansen, Daniel Joelsen, Hanne Ribens, Torben Skov og Jens J. Pedersen anbefalede denne kommentar
Jens J. Pedersen

Trump er vel forretningsmand. Brug flere penge på krigsmateriel (køb det i USA).
Trump kan ikke forestille sig, at man kan forbedre på anden måde end investering.

Jens J. Pedersen

Allan Petersen
Sverige fremstiller også våben, Nordkorea fremstiller også våben. Rusland producerer masser af våben.
Jeg tror stadig, at Trump underforstår, at issenkrammet skal købes i USA. Han regner ikke med, at de amerikanske våben skal produceres i Europa som HD-cykler.

slettet profil

Jens - problemet med den tese er at Tyskland og Frankrig ikke bruger amerikanske våbensystemer. Deres fly, skibe, kampvogne, artilleri, infanterikøretøjer, anti-tank, luftforsvarssystemer og våbensystemer til infanteriet producerer de selv. Jeg kan kun komme i tanke om en amerikansk produceret transporthelikopter og et amerikansk produceret missilsystem som de to lande anvender.
Storbritanien og (Tyrkiet) er de eneste europæiske modtagerlande i USAs top 15 over våbeneksport.

Per Torbensen, Torben Lindegaard og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Er der ikke noget med at de nye danske kampfly f 35 er amerikanske ...

Ellers kan man jo spørge hvem, der drager fordel af militær oprustning? Og det gør jo våbenindustrien. I hvis interesse er det at opretholde frygt og trusselsbilleder?

Det er bizart, at den globale familie bruger så meget krudt på militæroprustning i stedet for at investere i forskning i freds-og konfliktløsninger.

Bent Gregersen, Flemming Berger, Eva Schwanenflügel, Peter Beck-Lauritzen, Holger Madsen, Ebbe Krüger, John Andersen, Per Torbensen, Lars Løfgren, Mogens Holme, Arne Lund, Vibeke Hansen, Daniel Joelsen, Hanne Ribens og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Holger Madsen

Smid USA og Trump ud af Europa. Europa vil klare sig unden Trump.

John Andersen, Peter Beck-Lauritzen, Ebbe Krüger, Terkel Brenøe og Mogens Holme anbefalede denne kommentar
Jens J. Pedersen

Allan Petersen
Du ser kun halvdelen af problemet.
Men når Frankrig køber af sig selv, hvorledes regnes udgifterne så?

Holger Madsen

Europa first Mr Trump.

René Arestrup

Uanset, at Trump har sat en ny politisk dagsorden, som på lange stræk er problematisk, er det vel rimeligt nok, at forlange, at europæerne ikke lukrerer på et voluminøst amerikansk forsvarsbudget. Rationalet er jo, at vi høster fredsdividenden, uden, forholdsmæssigt, at bidrage særlig meget.
I fald Europa skulle stå på egne ben, rent sikkerhedsmæssigt - hvilket i parentes bemærket ville være en rigtig god idé, rent politisk - ville vi stå over for noget nær en fordobling af de europæiske forsvarsbudgetter.
Og ja ja, det er ulyksageligt at bruge så mange penge på krudt og kugler. Men al erfaring tilsiger, at det er nødvendigt.

Jørn Lybech, Martin Lund og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar
slettet profil

Jens - udgifterne regnes vel på samme måde som alle andre offentlige udgifter. Om de køber en riffel eller en kost eller aflønner en kontormearbejder eller en soldat er da ligegyldigt.

Randi, de europæiske lande bruger nogle få procent af de offentlige udgifter på forsvaret. De fleste penge går til lønninger. Det er en stråmand at forsvarets budgetter kunne dække snart hvad som helst som modstandere af militæret bruger som argument.
F-35 er amerikansk produceret, ligesom F-16 er. Små lande er selvfølgelig nødsaget til at tilkøbe sådanne systemer. Danmark har hele tiden været med i udviklingen af flyet, så der er intet nyt i at vi valgte det fly. Alt andet ville have været dumt.

Det er helt og aldeles fejlagtigt at kun våbenindustrien drager fordel af oprustning. Uanset om man kan lide det eller, så betyder militærmagt at man er regionalt eller globalt medbestemmende. Der findes ingen global familie eller global samhørighed. Der har altid været konflikter og krig, og det vil der blive ved med at være, uanset om vi her i Danmark har været forskånet for det længe (i ly af stormagters militære formåen). Hvad er en organisation som FN egentlig værd, hvis ikke medlemslandene stiller militære enheder til rådighed for at først skabe fred og dernest opretholde den? (Det er selvfølgelig et teoretisk spørgsmål, da FN er en tandløs snakke-klub som reelt udstiller den manglende globale samhørighed).

Thomas Jørgensen, Claus Nielsen, Martin Lund og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar
Holger Madsen

@ René
Sikkerhedspolitik og øget “ forsvarsudgifter” hænger ikke sammen i dagens Europa.
Hvad er det for en erfaring du hentyder.?

Det er selvklart skidt at indgå løfter som man ikke holder. Alternativet er at betale mange flere penge for sin egen sikkerhed. Alene tanken om at Danmark skulle kunne sikre, og håndhæve Danmarks og Grønlands suverænitet, uden NATO og i særdeleshed USAs hjælp, er helt tosset.

slettet profil

Måske den samme type erfaring som får dig til at købe en hoveddør med indbygget lås. Den er ret beset unødvendig, for du kunne jo ikke selv finde på at stjæle fra andre mennesker. Ergo er tyveri ikke noget du bør sikre dig imod.

René Arestrup

@Holger Madsen
Jeg har stor sympati for pacifisme som filosofisk begreb. Men prøv at tage et kig på de seneste 100 års europæisk historie. Det er ikke kønt! Og jeg nærer ingen illusioner om at menneskeheden er blevet væsentlig klogere.
Jeg synes i øvrigt det ville være en god idé, hvis Europa distancerede sig fra de politiske dagsordener, der bliver sat i Washington. Men det koster naturligvis.

Flemming Berger, Jørn Lybech og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar
Daniel Joelsen

En lås på en hoveddør er ganske fornuftig. Selv når man tror på menneskets bedste dyder. Men det betyder ikke at vi alle sammen også skal udstyres med private våben, som i USA?

Og hvrfor skulle Europa ikke også kunne hjælpe med at opretholde Danmarks og Grønlands suverænitet?

Bettina Jensen

Det lader til at vi skal forstå krig som en slags naturens orden og ikke som noget politisk-økonomisk motiveret? Jeg kan sagtens sætte mig ind i at man med en sådant ræsonnement blindt agiterer for oprustning, militarisering o.a. - men hvis man er mere overbevist om at krig er noget, som skabes af politisk-økonomiske årsager, og ikke noget som fra naturens hånd er givet (fordi menneskeheden angiveligt er styg), er der klart stærkest perspektiv i at arbejde for nedrustning, for demokratisering af verdens økonomisk-militært stærke stater, for det er jo hovedsageligt lederne af disse stater som korrumperer og foranstalter krigsudvikling, destabilisering, statskup o.a. At ruste op under 'ansvarlig iagttagelse af truslerne omkring os' kan på mange måder være et absolut uklogt og uansvarligt samtykke til en udvikling, vi selv (denne klodes stærke økonomier og disse allierede, herunder Danmark) er ansvarlige for.

Flemming Berger, Klaus Brusgaard, Eva Schwanenflügel, John Andersen, Thomas Jørgensen, Lars Løfgren, Mogens Holme, Benjamin Bjerre, Vibeke Hansen og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
slettet profil

David, hvordan forestiller du dig hjælpen? Vi har jo alle nedrustet til et niveau hvor de enkelte lande er ude af stand til forsvare sig selv. Vi kan sende hinanden breve med kopier af landenes påståede opstillede brigadestruturer. Dem kan vi så aflevere til en eventuel modstander. Tror bare ikke det har den store effekt. For Danmarks vedkomne 2 brigader. En pansret brigade med 1 kampvognsbataljon 2/3 besat med kampvogne som er underbemandet og 2 panserinfanteri bataljoner 2/3 besat med køretøjer som maks er 1/2 bemandet + en opklaringsbataljon (samme problematik). Så har vi en kadre bemandet brigade som opstiller styrker efter behov, det vil sige en træningsenhed der reelt uddanner enheder af kompanistørrelse til udsendelse. Så har vi nogle moderne skibe med manglende våbenkapaciteter og personale samt en aldrende flykapacitet og lille specialstyrke - som er spændt helt vildt for, så politikerne slipper for at bruge penge på andet end gaver i form af endnu velfærd til de stemmeberetigede.

Randi Christiansen

Så hvis vi ikke er under natos paraply, kommer russerne og tager os? Mon ikke de har rigeligt at se til i eget land. Eller kineserne, hvad forestiller man sig egentlig? De fortidige traumer spøger. Selvom de er grumme, hjælper det ikke at være bange for sin egen imperialistiske skygge. Se blot den semitiske familiefejde, som israel agerer så modbydeligt i - ikke et eksempel til efterfølgelse. Det er da for dumt at affinde sig med så primitive indbyrdes relationer. En selvskabt frygt og paranoia.

Den virkelige fare befinder sig i den hjerne-og hjertedøde ressoursceadministration, som truer med at lægge verden øde, imens mafiøse typer skraber til sig og skubber til det væltende læs.

Eva Schwanenflügel, Ebbe Krüger, John Andersen, Mogens Holme og Jan Fritsbøger anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Kort sagt ...

slettet profil

Jeg foretrækker nu at vores demokratiske meningsfæller står langt stærkere militært, end den øvrige verden. Så kan du arbejde for nedrustning fra en sikker platform.

slettet profil

Randi, uanset hvad man mener om Israel, så bestod staten næppe i dag, hvis de havde fulgt stategien med at nedruste sig til fred.

Kurt Sørensen, Per Torbensen, Hans Aagaard og Torben Lindegaard anbefalede denne kommentar
Kim Houmøller

Europa bør fremover købe alt sit militære isenkram lokalt. Trump beviser ved sin opførsel at indkøbet af F35 er tåbeligt. Køb dog europæiske fly der virker i stedet.

Peter Beck-Lauritzen, Eva Schwanenflügel, Ebbe Krüger, John Andersen, Per Torbensen og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar
Søren Kristensen

Det kan da godt være andre lande betaler en anelse for lidt til den fælles forsvarsalliance som USA af historiske årsager er havnet i spidsen for. Men samtidig kan det også godt være USA, i nyere tid, har lyttet for lidt til andre landes holdninger, før de drog i krig, ikke sandt? På den måde går det måske alligevel lige op.

Flemming Berger, John Andersen og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar

De europæiske NATO-landes bekymring er, at Tyskland ikke ønsker at være den førende militære magt - belært som de er af historien. Næste problem: Tyskland har ikke kernevåben, og ønsker dem heller ikke. Kan en førende militær magt - for nu at blive i stenalderterminologien - være førende, hvis den ikke har det fremmeste afskrækkelsesvåben? De kernevåben, der i dag findes i Tyskland er amerikanske, og underlagt USA's kommandosystem dvs. Trumps.

Torben Jensen

Der er omrokeringer af verdens magten. Den gamle Europæiske verdens dominans med USA som Bulldog er ved at rinde ud.
Ville være rart at 'etablissementet' i Vesten ville træde ud af deres psykose og anse Rusland som en vigtig hjørnesten i Europa og ikke en amerikansk/engelsk/fransk opfundet fjende.

Det var jo Zaren af Rusland der tilbage beskyttede USA imod franskmændene og englænderne, som ville fastholde USA som koloni. De tråde tilbage til de gamle magter i Europa er USA aldrig sluppet ud af. Men måske Trump er ved at lugte lunten om hvad Deep State virkelig er.

Trump udtaler at han nok vil få nemmere ved at samarbejde med Putin end med Nato. Det har han nok ret i. Der er nemlig ikke nogen rivalisering fra Putins side, der ikke ønsker Rusland spilder sine rubler på at være verdens politimand no. 1.

Europa kunne blive sorteper i disse rokeringer, og det er fordi V.Europa ER Sorteper, fascisten, dominanten og den brutale enhed, der har udplyndret verden i århundreder.

Hans Aagaard, John Andersen, Lars Løfgren, Randi Christiansen og Bettina Jensen anbefalede denne kommentar
Bettina Jensen

"jeg foretrækker nu at vores demokratiske meningsfæller står langt stærkere militært, end den øvrige verden"

USA er ikke en demokratisk meningsfælle for hele Danmark, USA er et land som vore magthavere har gjort os dybt afhængige af - og som i samarbejde med f.eks. England har ført verden ud i gigantiske, katastrofeproducerende krige og destabiliseringer af demokratiske lande, herunder statskup o.a. USA og de øvrige magter i Vesten fører en udemokratisk krigspolitik, som vel højest halvdelen af den danske befolkning er enige i. Og i øvrigt så fungerer det amerikanske demokrati ikke som et demokrati, men som et demokratur, hvilket i øvrigt også (bliv)er retningsgivende for udviklingen i Danmark.

Henrik Leffers, Klaus Brusgaard, Hans Aagaard, Peter Beck-Lauritzen, Eva Schwanenflügel, John Andersen, Thomas Jørgensen, Carsten Munk, Ib Christensen, Lars Løfgren, Mogens Holme, Randi Christiansen og Torben Jensen anbefalede denne kommentar
Jan Fritsbøger

Rene arestrup: du er da tydeligvis indoktrineret med militarisme, kunne endda mistænke at du er militærmand, fredsdividende existerer ikke, det er en løgn opfundet af militæret eller militærindustriens lobbyister, det vi høster er krigsdividende i form af egen deltagelse i krige, med terrortruslen, med flygtningestrømme, og den utryghed tilstedeværelsen af militære trusler medfører, nej noget tyder på vi ikke er blevet klogere, det er dine udtalelser her nok det bedste eksempel på, eller nej det bedste eksempel er alle de nye krige som især USA har påført verden i nyere tid, og når USA har et så extremt stort militærbudget er det jo aldeles ikke på grund af forpligtelsen i NATO nej det skyldes ene og alene USAs egne ambitioner om at dominere verden militært, en ambition de sådan set har opnået, husk at deres militærbudget er større end de 6 næste på topti-listen over verdens største er tilsammen, man kalder det sikkerhedspolitik for at skjule det faktum at det man får er trusler, vi føler os truet af Rusland, og Rusland føler sig truet af NATO, og i begge tilfælde er truslerne reelle, for det er hvad man får for investeringen i militær, ideen om at våben kan bruges til forsvar er en løgn, men en løgn som er nem at sælge, for hvad sker når man får et våben i hånden ? man føler sig mægtig og meget farlig og lidt udødelig, men i realiteten er man blevet et target, for man virker jo truende når man er synligt bevæbnet, og derfor kunne nogen reagere på truslen ved at skyde "for en sikkerheds skyld", altså er man bevæbnet øger det risikoen for at blive dræbt eller at blive morder, og akkurat samme mekanisme fungerer på statsplan, en statsleder med et massivt militær som "opbakning" føler sig også mægtig, meget farlig og lidt udødelig, og andre lande opfatter det som en trussel,
det kloge valg er at fravælge truslen imod de andre, nedlægge militæret og få midler til at gøre noget godt for verden i stedet for at true, der findes faktisk lande som har gjort dette, og da de jo ikke af den grund er blevet invaderet er det bevist at militær er aldeles overflødigt, medmindre selvfølgelig man gerne vil i krig !
for det er vel indlysende at krig uden militær er umuligt, og at fred uden militær er muligt

og så er der jo også salg af våben, man sælger våben til alle som overvejer at bruge dem eller ønsker at true sig til noget, fattige lande er ofte fattige som følge af magthavere som hellere vil købe våben for at bevare magten og plyndre befolkningen, end skabe infrastruktur og bedre livsvilkår, og som følge af en bevæbnet opposition som ligeledes plyndrer befolkningen, eller militser som skaber egne områder med våbenmagt og plyndrer befolkningen der,

som jeg ser det er militær, militær produktion, og salg af militære våben, alt sammen forbrydelser imod menneskeheden, og bør derfor forbydes totalt, og al tale som legitimerer forbrydelserne er vel dermed en form for medskyld.

erling jensen, Klaus Brusgaard, Bettina Jensen, Peter Beck-Lauritzen, John Andersen, Keld Sandkvist, Holger Madsen og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Jeg er helt sikker på, at hvis vi siger til putin, at vi bare vil have fred, så siger han ok, det vil jeg også. Bare I lader være med at spille beskidt ligesom dengang med de brudte løfter til gorbatjov, med finansiel intervention, de facto magtovertagelse i vores nærområder (ukraine), opbyggelse og supportering af terrorgrupper, som agerer i lokale krige, lad os være i fred og play fair game, så gør vi det samme.

Den militære terrorbalance er jo i virkeligheden dække for kampen om at besidde den økonomiske magt, en kamp om ressourscer som spidser til, fordi verden nu er i en slem kattepine på grund af den idiotiske forvaltning af vor biotops livsvigtige overlevelsesressourcer.

Allan@ - den israelske stat er illegitimt etableret på forbrydelse mod palæstinenserne og kunne derfor naturligvis ikke bestå uden militær undertrykkelse og magtmisbrug. Efter holocaust var alle dybt traumatiserede, og jøderne kunne næsten få, hvad de pegede på. Det var så ikke smart at give dem land, hvor der i forvejen boede nogen. Og jøderne gentager nu deres egen lidelseshistorie - denne gang mod palæstinenserne. Det er bare ikke i orden.

Hvor skulle jøderne så have hvilet deres trætte, forfulgte hoveder? Deres fanatisme omkring jerusalem og the promised land må de først lægge bort, dernæst skulle det nok være muligt at finde et fint sted til dem. De har ovenikøbet et fint tilbud om at blive i israel, hvis de holder op med at agere som et modbydeligt herrefolk og accepterer at dele med deres semitiske familie.

Åbenbart en utænkelighed - og hvad siger det om jøderne? At de udover naturligvis at være dybt traumatiserede (det er vi andre også) faktisk ikke er særlig rare mennesker. Skal vi så hoppe og danse efter deres musik? At usa deltager som israelsk lydstat !!! må skyldes bagvedliggende finansiel magt.

Peter Beck-Lauritzen, Holger Madsen, John Andersen og Ib Christensen anbefalede denne kommentar
Torben Lindegaard

@Mathias Sonne

"Hvis Trump får sin vilje, bliver Tyskland snart Europas militære supermagt"

Har du selv skrevet overskriften til artiklen ?? - forhåbentlig ikke.

Men anyway -
det er rent ævle-bævle at forestille sig en en militær supermagt uden A-våben.

René Arestrup

@Jan Weber Fritsbøger
Nej, jeg er ikke militærmand - og betragter i øvrigt ikke mig selv som særlig militaristisk sindet.
Jeg ser våbenmagt som et nødvendigt onde i en verden, hvor grådighed, imperialisme, fattigdom, ressourcemangel og alle afarter af politisk- og religiøs autoritær dogmatik, udgør en sprængfarlig cocktail for menneskelig sameksistens.
På et rent filosofisk niveau, har du naturligvis fuldkommen ret. Problemet er blot at det fordrer en ideel verden - og ikke mindst en ideel menneskehed. Og der er vi altså ikke nået til endnu.

Flemming Berger, Jørgen Larsen og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

René@ - "i en verden, hvor grådighed, imperialisme, fattigdom, ressourcemangel og alle afarter af politisk- og religiøs autoritær dogmatik, udgør en sprængfarlig cocktail for menneskelig sameksistens."

Så i stedet for at spille med terrorbalance og militærmagt, kunne man spørge sig, hvad årsagen til problemerne er?

Mennesker, der har hvad de skal bruge, lever i fred. Det er altså opgaven for verdens ledere at sørge for, at der er balance på de tre bundlinjer : den sociale, økonomiske og økologiske. I stedet har man tilladt vækst-og konkurrencerytterne at hærge som den sorte død over land. Deres regime, som har haft mere end rigelig tid til at bevise sit manglende værd, står nu foran et forudsigeligt fald, som ikke bør mødes med oprustning. Det burde verdenssamfundet have lært kun fører til ulykke. Vil man fjerne ondet helt, må man gå til roden. Det er nu, vi skal nå dertil - ikke engang i fremtiden. Til det formål er forskning i freds-og konfliktløsning et vigtigt redskab. Nogen må vise vejen og turde gå den.

erling jensen, Eva Schwanenflügel, Ebbe Krüger, Bettina Jensen og Thomas Jørgensen anbefalede denne kommentar

Hørte i radioen, at hvis Tyskland kommer op på to procent, ville dets forsvarsbudget være større end Ruslands.
Forresten er der lige lavet en undersøgelse,, der viser, at næsten hver anden tysker ønsker de 35.000 amerikanske soldater, der er udstationeret i landet, trukket ud.

Hans Aagaard, Randi Christiansen, Peter Beck-Lauritzen, Holger Madsen, Ebbe Krüger og Bettina Jensen anbefalede denne kommentar
Bettina Jensen

"den israelske stat er illegitimt etableret på forbrydelse mod palæstinenserne og kunne derfor naturligvis ikke bestå uden militær undertrykkelse og magtmisbrug. Efter holocaust var alle dybt traumatiserede, og jøderne kunne næsten få, hvad de pegede på."

Det kunne zionisterne også inden - og det er vist væsentligt at sondre mellem jøder i al almindelighed og så de zionistiske, militante kræfter som ikke blot ønskede sig og fik Israel illegitimt, men også fik massiv hjælp af briterne, som jo var koloniherrer o++g 'protektor' i det daværende Palæstina. Holocaust gav yderligere vind i sejlene på diskursen om jøderne som et både udvalgt og forfulgt folk, mens anden verdenskrigs forbrydelser mod andre minoriteter - og især de politiske forfølgelser og myrderier mod venstreorienterede, gik i glemmebogen.

Bettina Jensen

Torben Lindegaard, er du bekendt med AIPAC og praksissen i den amerikanske kongres? Hvis du ikke tilslutter dig at arbejde for israelske interesser, når du vælges til kongressen, vil du i løbet af kort tid opleve at dine kampagnedonorer og anden økonomisk support lukker kassen. Der er en række amerikanske kongresmedlemmer, som kan berette om dette. Men de skal vel også bare 'holde op', så du kan have dit militante paradigme med røver, soldater og de gode vs. de onde i fred.

Ebbe Krüger

Nato har allerede nu 10 gange mere militærpower end Rusland. Er det ikke 10 x mere end nok, til at vi ikke skal frygte, at russerne kommer. Tvært imod kan jeg frygte, at russerne tror at vi tænker på at angribe dem, ligesom Napoleon, Kejser Wilhjem og Hitler gjorde. Lad os da vente med at opruste endnu mere, indtil der er tydeligere tegn på, at russerne kommer. Brug i stedet pengene på at hjælpe flygtningene til et bedre liv i Nordafrika, se mere derom her: https://www.information.dk/debat/2018/06/solceller-kan-goere-sahara-oase... + se denne uddybende webside
http://psykoweb.dk/Sahara/projekt.htm

Mogens Holme, erling jensen, Holger Madsen, Randi Christiansen, Peter Beck-Lauritzen, Lars Løfgren og Bettina Jensen anbefalede denne kommentar
Bettina Jensen

Hvis Putin blev tilbudt fred af Vesten; nedrustning, en imødekommende retorik og reel samarbejdsorientering, vil der være en betydelig risiko for at Putin vil gå med. Men Putin er også præsident i en stormagt, hvor der findes kapitalinteresser, som vil forsøge at holde Putin fast på en konfliktorienteret kurs, fordi det vil tjene kapitalinteresser på kort, og måske mellemlangt sigt. Så uanset om Putin er klovn, kustode, konge eller kandestøber i russisk politik, er det ikke ham der bestemmer. Det gør de historisk mægtige, de kapitalmæssigt øverste. På dét punkt er Rusland næppe meget anderledes end resten af kloden, vi skal jo huske på at Rusland er kapitalistisk orienteret; Jeltsins udsalg af statslige aktiver og neoliberalisering af de russiske samfundsstrukturer forcerede kapitalkræfternes indflydelse - som jo de facto kun var midlertidigt indhegnet/reduceret, mens den statslige totalitarisme (som fejlagtigt blev og bliver betegnet som kommunistisk/marxistisk/socialistisk).

Vi er af massemedierne blevet tonset til med et imago om Putin som almægtig i Rusland. Men det er løgn og dårlig latin; simplifikationer som skal bidrage til skuepillet, mens brødet nidkært kastes ud og/eller deles rundt.

Bettina Jensen

... mens den statslige totalitarisme (som fejlagtigt blev og bliver betegnet som kommunistisk/marxistisk/socialistisk) rådede, skulle der stå.

Ivan Breinholt Leth

Tyskland vil hellere eksportere militært isenkram end at bruge det selv. Ligesom Tyskland helst vil have et et svagt hjemmemarked med lave lønninger og et stærkt eksportmarked af forbrugsgoder. Læg mærke til (på grafen) at Grækenland ligger højest mht. militære udgifter som procentdel af BNP. En stor del af de mange penge, som Grækenland lånte før gældskrisen brød ud, gik til indkøb af tysk militært isenkram til stor glæde for den tyske våbenindustri, og Tyskland var særdeles villig til at udlåne en del af deres store overskud for at holde gang i tysk (militær)industri. Men da krisen brød ud kørte den tyske højrepopulistiske propaganda om de 'dovne' grækere for fuld udblæsning. Hvad de glemte at gøre opmærksom på, var at den påståede græske 'dovenskab' var til stor gavn for tysk industri.

Ebbe Krüger, Per Torbensen, erling jensen, Flemming Berger, Eva Schwanenflügel og Bettina Jensen anbefalede denne kommentar
Holger Madsen

Hvad skal Europa gøre med Mr. Trump.?
Købe mere militær isenkram fra USA , eller nedruste og forliges med Rusland.?

Lars Løfgren, Randi Christiansen og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
Peter Beck-Lauritzen

Overskud på europæisk militær-budget? Prøv at sikre energi og information sektorerne, med egen teknologi! Russerne hacker den nuværende og USA lukker den i, med deres nuværende holdning til Europa og NATO. Er der flere penge på kontoen, brug dem på europæisk våbenteknologi. Hvis stadig flere penge på kontoen; uddan flygtninge og migranter med viden og håndværk og send dem hjem, som gode ambassadører for europæisk kultur. Almindelige fornuftige russere, amerikanere, europæere etc. ønsker ikke at gå i krig og dø for deres uansvarlige ledere, - jeg har aldrig hørt om almindelige fornuftige mennesker, der har villet det!
Russerne hacker og ødelægger vores demokrati, hvis de kan. Moderne krigsførelse for de få magthavende russere. Amerikanerne fører forebyggende krig overalt, hvor det er muligt; det skaber omsætning og profit i Carlyle Group, til gunst for magthaverne på Wall Street. Gad vide hvem der styrer Wall Street? (Det må du vide Torben Lindegård!)
Jeg holder med semitterne; det er de israeler, der gerne havde været land foruden!

Randi Christiansen

Peter b.l.@ - "Russerne hacker og ødelægger vores demokrati, hvis de kan."

Mener du, at det russiske efterretningsvæsen er værre end de andre stormagters?

Og iflg klaus riskær pedersen forleden på 24/7 har han ved simpel addition af tallene konstateret, at det europæiske militær er mange gange større end det russiske.

Ellers er jeg enig i dit indlæg

Michael Pedersen

Nu er der vidt ikke noget, der tyder på, at Tyskland har overeksporteret til Grækenland.

http://ruestungsexport-info.de/en/facts-figures/annual-reports-to-the-un...

Randi Christiansen

René@ 11. juli, 2018 - 11:31 - undskyld, hvis jeg er lidt tung i opfattelsen, men hvilken af dine pointer accentueres af min 'generelle argumentation'?

Nils Bøjden

"Hvis Putin blev tilbudt fred af Vesten; nedrustning, en imødekommende retorik og reel samarbejdsorientering, vil der være en betydelig risiko for at Putin vil gå med."

Not gonna happen. Som alle diktatorer har Putin brug for ydre fjender, virkelige eller ej.

slettet profil

Randi, du skal ikke tro på hvad Klaus Riskær Pedersen siger om Europas militær. Det er ikke så simpelt, at man bare kan lægge nogle tal sammen fra globalfirepower eller hvor han nu har fundet sine tal efter 15 minutters research.
Europa er knapt nok i stand til på kort tid at mønstre, manøvre og forsyne en enhed på 30.000 mand inden for Europas egne grænser. Til sammenligning afholder Rusland øvelser hvor op til 100.000 mand indgår.

Holger Madsen

@ Niels Bøjden.
Hvis der nogen der har brug for ydre fjender, så er det NATO og våbenindustrien.!

Randi Christiansen

Allan, hvem skal jeg så tro på?

Søren Jensen

Problemet med oprustning er jo at på et eller andet tidspunkt kommer der en eller anden idiot forbi, som synes det er synd at alt det isenkram, bare skal stå i en hangar og samle støv og så har vi balladen. Hvis vi absolut skal tvinges til at bruge ca 1/3 (2%-1,5%/1,5%) mere på forsvaret, så lad pengene gå til infrastruktur, som kan tjene dobbelte formål. Både militære og civil. Fx bedre veje, havne, kystforstærkning, sikrere energiforsyning, grav højspændingsmaster ned, I ved..

Sider