Læsetid: 8 min.

7 gram – Det er din daglige ration af okse- og lammekød, hvis du vil være sund – og hjælpe klimaet

For første gang har to internationale forskerkommissioner gransket, hvad der skal til, hvis den globale befolkning skal spise på en måde, der både sikrer folkesundheden, klimaet og bæredygtigheden. Vi må iværksætte ’Den store fødevareomstilling’, siger de. Rødt kød bliver der ikke meget af
Ifølge 37 forskere i den såkaldte EAT-Lancet Commission og deres 43 kolleger i Lancet Commission on Obesity er der brug for en global samarbejdsindsats og globale forpligtelser uden fortilfælde – verden må ifølge forskerne i gang med ’Den store fødevareomstilling’.

Ifølge 37 forskere i den såkaldte EAT-Lancet Commission og deres 43 kolleger i Lancet Commission on Obesity er der brug for en global samarbejdsindsats og globale forpligtelser uden fortilfælde – verden må ifølge forskerne i gang med ’Den store fødevareomstilling’.

Mia Mottelson

30. januar 2019

Spis ordentligt. Og lav håndfast politik mod de drivkræfter, der presser befolkningen mod usunde, klimabelastende kostvaner.

Det er, kort fortalt, budskabet fra hele to internationale forskerkommissioner, som i det videnskabelige tidsskrift The Lancet har præsenteret de hidtil mest omfattende videnskabelige granskninger af, hvordan verden håndterer den presserende, dobbelte udfordring at sikre både folkesundheden og miljøet.

Som det er i dag, spiser næsten tre milliarder mennesker, dvs. op imod 40 pct. af jordens befolkning, forkert – enten alt for meget, alt for lidt eller bare usundt.

Samtidig er det sådan, at fødevareproduktionen med forskernes ord er »den største årsag til forandringer af miljøet« med ansvar for bl.a. 30 pct. af de globale drivhusgasudledninger og 70 pct. af ferskvandsforbruget, foruden overfiskning af mere end 30 pct. af de globale fiskebestande samt ødelæggelse af den biologiske mangfoldighed.

I en verden på vej mod ti milliarder mennesker midt i århundredet vil dette mønster lede til sammenbrud. Den globale befolkning vil ikke kunne brødfødes, og naturgrundlaget og klimaet vil ikke kunne bære det.

Derfor, siger de 37 forskere i den såkaldte EAT-Lancet Commission og deres 43 kolleger i Lancet Commission on Obesity, er der brug for en global samarbejdsindsats og globale forpligtelser uden fortilfælde – verden må ifølge forskerne i gang med ’Den store fødevareomstilling’.

50 pct. mindre kød globalt

Forskergruppen i EAT-Lancet Kommissionen har arbejdet i mere end to år og tæller eksperter fra 16 lande i human ernæring, landbrug, samfundsforskning, økonomi og miljøvidenskab. Deres budskab blev præsenteret i forrige uge i en 40 sider lang videnskabelig artikel i The Lancet under titlen Food in the Anthropocene.

Den parallelle Lancet Commission on Obesity har i tre år arbejdet med spørgsmålet om sammenhæng mellem det globale problem med fedme og dets kobling til klimaproblemet. Kommissionens 56 sider lange rapport, The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition and Climate Change, blev offentliggjort i Lancet i søndags.

Ifølge EAT-Lancet-Kommissionen er 820 mio. mennesker i dag underernærede, mens mere end to milliarder lider af mangel på mikronæringsstoffer. Underernæringen indebærer et tab for økonomien på 3.500 milliarder dollar årligt, anfører den anden Lancet-Kommission.

»Samtidig er forekomsten af sygdomme knyttet til en kalorietung, usund kost stigende med 2,1 milliarder voksne, der enten er overvægtige eller fede,« oplyses det.

Forkert kost er ifølge forskerne en større årsag til global sygelighed og død end alkohol, stofmisbrug, tobak og usikker sex tilsammen.

Den optimale kost møder virkeligheden

Der er langt fra dagens kostvaner rundt om i verden og til den optimale kost. Det fortæller denne omfattende visualisering fra The Lancet.

 • Den stiplede linje viser det optimale indtag af kostens vigtigste hovedgrupper, angivet som 100 pct. Dette er via søjlerne sammenholdt med, hvad man i verdens forskellige regioner faktisk spiser af de samme hovedgrupper.
 • F.eks. fremgår det, at nordamerikaneres indtag af rødt kød er omkring 6,5 gange det optimale (ca. 650 pct.), mens afrikanere syd for Sahara spiser over syv gange mere af stivelsesholdige fødevarer end godt er (over 700 pct.).
 • I alle regioner spiser man til gengæld for lidt bælgplanter samt for lidt af nødder, der indeholder protein, umættede fedtstoffer, fibre, vitaminer og andet godt.

Forskernes pointe er, at en sund kost samtidigt også vil være en mere klimavenlig og bæredygtig kost.

At foretage Den store fødevareomstilling, så alle kommer nærmere en sådan kost, kræver ifølge Lancet-kommissionerne både vedtagelse af fælles mål, politiske handlingsplaner og reguleringer samt initiativer fra producenter og ændring af vaner hos borgerne selv.

Kilde: The Lancet

Kommissionen om fedme angiver, at 4,72 millioner mennesker hvert år dør af følgesygdomme knyttet til stærk overvægt, og at fedme koster det globale samfund 2.000 milliarder dollar årligt, svarende til 2,8 pct. af det globale BNP.

Når dette ses i sammenhæng med de stærkt negative virkninger på klima og miljø af dagens globale landbrugssystem og fødevareproduktion, er der et åbenlyst og presserende behov for handling. Med henvisning til klimaudfordringen konkluderer EAT-Lancet-undersøgelsen:

»En revolutionerende ændring af de fødevaresystemer, der understøtter den menneskelige sundhed og miljømæssige bæredygtighed, er afgørende for Parisaftalen.«

Og den overordnede konklusion lyder:

»Omstilling til sunde kostvaner i 2050 vil fordre substantielle skift i fødevareindtaget, herunder mere end 50 pct. reduktion i det globale forbrug af usund kost såsom rødt kød og sukker samt mere end 100 pct. stigning i forbruget af sunde fødevarer såsom nødder, frugt, grøntsager og bælgplanter.«

Altså halvering af global produktion og forbrug af rødt kød og fordobling af global produktion og forbrug af sunde, vegetabilske fødevarer.

Gennemføres denne omstilling, vil 10,8-11,6 millioner årlige dødsfald kunne undgås, estimerer forskerne.

Fødevaresystemets råderum

Vejen til de opsigtsvækkende konklusioner går via grundige studier af den eksisterende viden om, hvad der udgør en sund kost, kombineret med tilsvarende granskning af, hvad planeten kan bære i form af fødevaresektorens klimapåvirkning, vandforbrug, forbrug af kvælstof og fosfor, indgreb i naturlige økosystemer m.m.

Det leder frem til EAT-Lancet-forskernes indkredsning af ’fødevaresystemernes bæredygtige råderum’, som altså er de rammer, fremtidens landbrug, fødevareproduktion og kostvaner kan udfolde sig inden for.

Når det f.eks. drejer sig om klimaet og sikring af Parisaftalens mål om højst to graders temperaturstigning, når forskerne frem til, at sektoren i 2050 skal holde sig inden for et budget svarende til udledning af fem milliarder ton CO2 om året set i forhold til de skønnede totale udledninger fra dagens globale landbrug på, hvad der svarer til 8,5-13,7 milliarder ton CO2.

Landbrugets tilladelige 2050-budget på fem milliarder ton pr. år vil udgøre halvdelen af de samlede, tilladelige globale CO2-udledninger til den tid.

Muligt at brødføde ti millioner

Det er ifølge undersøgelsen åbenlyst, at forskellige lande og regioner har forskellige udfordringer og forskellige muligheder for at stille landbrugs- og fødevaresystemet om.

Amerikanere spiser f.eks. dobbelt så meget oksekød som folk i Peru og Columbia, mens den gennemsnitlige EU-borger spiser 20 gange så meget som den gennemsnitlige inder. I det østlige Afrika er næsten hver tredje indbygger underernæret, mens mere end hver tredje amerikaner lider af fedme.

Hvor radikal omstillingen vil være fremgår f.eks. af, at konklusionen om halvering af det globale kødforbrug leder frem til, at det individuelle indtag af rødt kød fra kvæg og lam som del af en sund kost bør begrænses til i snit syv gram om dagen, med et spillerum fra nul til 14 gram.

Ifølge det amerikanske landbrugsministeriums statistikker er det skønnede indtag af okse- og lammekød i nærheden af 70 gram pr. dag i gennemsnit for alle amerikanere.

Til gengæld bør der spises 300 gram grøntsager dagligt, 50 gram kartofler eller cassava, 200 gram frugt, 250 gram mejeriprodukter som mælk og ost, samt 232 gram ris, hvede, majs eller lignende.

Af andre proteinkilder end okse- og lammekød kan en sund og bæredygtig kostplan rumme syv gram svinekød pr. dag, 29 gram fjerkræ, 28 gram fisk, 13 gram æg og sammenlagt 125 gram af proteinkilder som bønner, sojaprodukter og nødder. Den samlede mængde tilsat sukker bør begrænses til 31 gram dagligt. Dertil op til 47 gram olie som kilde til umættet fedtstof.

En sådan menu – med et begrænset spillerum op og ned for alle de nævnte ingredienser – vil levere et energiindtag på 2.500 kilokalorier pr. dag, svarende til hvad en 30-årig mand på 70 kilo eller en 30-årig kvinde på 60 kilo har brug for ved moderat til høj fysisk aktivitet.

Denne sundhedsmæssigt tilfredsstillende kost vil gøre det muligt at brødføde en verdensbefolkning i 2050 på ti milliarder mennesker på en måde, der også er miljømæssigt bæredygtig. Hvis befolkningen derimod vokser til f.eks. 11 mia. sidst i århundredet, er det meget lidt sandsynligt, at det vil være muligt at give alle en sund og bæredygtig kost, advarer forskerne.

De påpeger også, at hvis ikke der sker en fødevareomstilling som beskrevet, men tingene i stedet fortsætter som i dag – et business as usual-scenarie – vil stigende global velstand og befolkningstallet i 2050 føre til drivhusgasudledninger, ferskvandsforbrug og forbrug af kvælstof og fosfor, der er 50-90 pct. større end i 2010 og dermed markant hinsides bæredygtighedens grænser.

Det »vil øge sandsynligheden for alvorlige og endog katastrofale konsekvenser«, hedder det.

Politik skal der til

Forskerne medgiver, at menneskeheden aldrig før i sin historie har foretaget en målbevidst omstilling af sit fødevaresystem, der er så radikal i omfang og hastighed, som det nu er påkrævet. På den anden side er der – på godt og ondt – sket hurtige og omfattende ændringer i de globale kostvaner. F.eks. en hastig vækst i forbruget af sukker, men også en markant reduktion i indtaget af sundhedsskadelige transfedtsyrer.

»Denne store fødevareomstilling vil kun blive opnået gennem vidtspredt, multisektoriel handling på mange niveauer, som indbefatter et markant globalt skifte mod sundere kostvaner, store reduktioner i fødevaretab og -affald og betydelige forbedringer af praksis for produktion af fødevarer,« understreger EAT-Lancet-Kommissionen.

Den appellerer til fem typer af handling:

 • Nationale og internationale mål for denne omstilling – kommissionen om fedme anbefaler en global rammekonvention om fødevaresystemer som redskab.
 • Nyorientering af landbruget fra at satse på at producere mængde til at satse på at producere sundhed.
 • Ændring af selve produktionsmetoderne i landbruget, så de bliver mere bæredygtige, herunder mindre klimabelastende og med mindre tab af næringsstoffer.
 • En politisk styring af arealanvendelsen, så der f.eks. ikke sker udvidelse af landbrugs- og græsningsarealer på bekostning af naturlige økosystemer.
 • Halvering, mindst, af madspild i form af tab ved produktionen i landbruget og fødevareindustri og i form af fødevarer, der kasseres hos forbrugerne.

Modstanden

Det er, mildest talt, en ordentlig mundfuld. Den del af verdens borgere, der spiser for meget af det ikkebæredygtige, ikkesunde, kan hver især gøre noget ved kostvanerne. En del er faktisk i gang. Men omstillingen handler – som det fremgår af de fem punkter – mindst lige så meget om politik. Om at sætte mål, om at gennemføre landbrugsreformer, om at indføre nye regler.

Danmarks energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) har kaldt EAT-Lancet-Kommissionens undersøgelse »et imponerende studie«.

»Der er ingen tvivl om, at vi skal sætte endnu stærkere fokus på, hvordan vi bedst både bremser den globale opvarmning og sikrer sunde fødevarer til fremtidige generationer,« sagde ministeren til videnskab.dk i sidste uge.

Der er imidlertid heller ikke tvivl om, at omstillingen vil møde modstand. Som Lancet-kommissionen om fedme skriver:

»Mange landes anstrengelser for at inddrage miljømæssige bæredygtighedsprincipper i deres kostvejledninger er slået fejl på grund af pres fra fødevareindustriens stærke lobbyister, især i industrisektorerne for kød, mejeriprodukter, sukker, stærkt forarbejdede fødevarer og drikkevarer.«

Det absurde er ifølge kommissionen, at denne fødevareindustri og den fossile energiindustri, der deler ansvar for den tredobbelte ’syndemi’ af underernæring, fedme og klimabelastning, samtidig understøttes af regeringerne i deres praksis ved tilsammen at modtage mere end 5.000 milliarder dollar i årlige subsidier.

At mange i industrien vil slås for status quo fremgår af reaktionerne på EAT-Lancet-udspillet.

»Kommissionens radikale anbefalinger om drastisk at begrænse forbruget af kød og mejeriprodukter vil have alvorlige, negative konsekvenser for folkesundheden og planeten,« lyder én af de første reaktioner på offentliggørelsen fra Animal Agriculture Alliance, interesseorganisation for en række af USA’s største kødproducenter.

En madrevolution er på vej – mange steder i Europa er borgernes madvaner i opbrud: Vi spiser mere vegetarisk, og det er ikke kun hellige yogapiger i storbyerne, der driver udviklingen. Det er også mig. Lidt i hvert fald
Læs også
Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

 • Thomas Tanghus
 • John Hansen
 • Christian Skoubye
 • Poul Anker Sørensen
 • Britta Hansen
 • Viggo Okholm
 • Lise Lotte Rahbek
 • Kurt Nielsen
 • Ervin Lazar
 • Samuel Grønlund
 • Jørn Vilvig
 • Peter Knap
Thomas Tanghus, John Hansen, Christian Skoubye, Poul Anker Sørensen, Britta Hansen, Viggo Okholm, Lise Lotte Rahbek, Kurt Nielsen, Ervin Lazar, Samuel Grønlund, Jørn Vilvig og Peter Knap anbefalede denne artikel

Kommentarer

Stop for udvinding og afbrænding af fosile brændsler.
Så bliver industrifiskeri og industrilandbrug en umulighed.

Ole Frank, Flemming Berger og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Henrik Brøndum

Deprimerende artikel, jeg må hellere trøste mig selv med noget lækkert, så jeg ikke risikerer at gå ud foran et tog.

Der må være en kommafejl, en 30 årig kvinde på 60 kg har ikke brug for samme antal kalorier som en 30 årig mand på 70 kg. Kan man så stole på alle de andre tal?

EAT-forfatternes konklusioner på sund kost er helt forfejlet, men deres forslag til klimaforbedring har også alvorlig mangler.

At blænde sukker sammen med "rødt kod" i sundhedsanbefalingerne er vanvittige.

Her er nogle links så I kan begynde at læse om alternative synspunkter om EAT-kommissionens anbefalinger.

https://sustainablefoodtrust.org/articles/eat-lancet-reports-recommendat...

https://www.theguardian.com/global-development/2016/aug/16/veganism-not-...

https://cluelessdoctors.com/2019/01/29/letter-to-dr-gunhild-a-stordalen/...

http://www.zoeharcombe.com/2019/01/the-eat-lancet-diet-is-nutritionally-...

Jens Christensen, Anina Weber og Juan Carlos Krebber anbefalede denne kommentar
Samuel Grønlund

Hvordan skal man regulere mellem en gourmand - for hvem det gode måltid er absolut essentielt for livskvalitet og trivsel - og fx folk der æder på MC-D eller i IKEA-kantinen - for hvem mad tilsyneladende er noget der kastes bagover, uden videre krav til kvalitet eller kulturel betydning.

Hvordan skal man regulere mellem folk der nøjes med ingen eller meget få børn(1 stk fx) og dem og får 2-3-4-5?
Hvad med os der flyver et par gange pr årti, køber brugte telefoner, Pc'er, fjernsyn og biler.
Må vi spise bøf to gange om ugen ?

Det vil ikke være muligt at foretage effektive og rimelige indgreb i de personlige forbrugsvalg, før vi etablerer et personligt klima-regnskab for hvert enkelt individ. Så vi hver især kan foretage den tilpasning der passer til os.

Anina Weber, Trond Meiring og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Måske kan det være at forstå, - eller måske er det netop svært at acceptere, men jeg forstår det ganske godt dette regnskab, der nu har huseret på fremtrædende pladser i internationale medier gennem efterhånden et par uger.

Men en anden undersøgelse har vist, at de 20% rigeste borgere, - og heri er også den bedrestillede del af middelklassen, udleder dobbelt så meget CO2 til atmosfæren, som de fattigste 20%.

Og medens større energiafgifter rammer ganske hård på de fattigste, så vil det formentlig ikke være særlig adfærdsregulerende for de rigeste 20%. Så hvad gør man egentlig ved dette problem?

Eva Schwanenflügel, Peter Knap, Lars Jørgensen, Ole Frank, Anina Weber, Bjarne Bisgaard Jensen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Der er altid en kommission til, som foreslår drakoniske omlægninger af menneskers liv og tilsyneladende er villig til at bruge tvang i et hidtil uhørt omfang. Det er godt at vi har nationalstaten, som ikke tager mod diktat af overstatslige organisationer, som åbenbart altid befolkes af nidkære personer, som med stor velløst forsøger at bestemme over andre.

Titlen på rapporten er populistisk. Geologerne har afvist forslaget om at vi er i den antropocene tidsalder.

Forkert kost er ifølge forskerne bag rapporten en større årsag til global sygelighed og død end alkohol, stofmisbrug, tobak og usikker sex tilsammen. Betyder det, at vi kan have mere usikker sex, såfremt vi skærer lidt ned på kødforbruget?

Henrik Brøndum, Eva Schwanenflügel, Michael Friis, Anina Weber og Juan Carlos Krebber anbefalede denne kommentar

Ja det er en ordentlig omgang og jeg kan se de fleste læsere her er "klogere"
Men hvis man læser er det så ikke kun de såkaldt fede det drejer sig om også dem som sulter eller får forkert kost bare for at overleve.
Der er vist ikke så meget at rafle om, det er os hver især der skal tænke sig om og tage ansvar-ikke de andre!

John Hansen, Ole Frank og Marie Jensen anbefalede denne kommentar

"de skønnede totale udledninger fra dagens globale landbrug på, hvad der svarer til 8,5-13,7 milliarder ton CO2"

Hvor kommer al den CO2 fra, fossile brændsler ?

Efter min mening er mange af kommentarerne bevidst dumme og viser, hvordan masser af mennesker er knyttet til dårlige spisevaner nærmest som en voksen person, der stadig klamrer sig til sin gamle skolepult. De sidste eksisterer heldigvis ikke mere, men det gør vores klyngen os til kød og mejeriprodukter. Skift dog rille, Det er ikke så svært, det er heller ikke livstruende, tværtimod. Find dog ud af, at grøntsager og bønner faktisk beriger din kost smagsmæssigt, det gør rødt kød aldeles ikke- du kan muligvis ikke længere lugte det, men du stinker af tis og din sved lugter rædselsfuldt. Bortset fra at du også er medvirkende til grov dyremishandling.
Personligt er jeg ikke imod meget modereret kødspisning. Men jeg tror, at oldtidens kødspisere fik et helt andet velsmagende produkt end vi gør idag. Det glemmer vi.

Jørn Andersen, Ole Frank og Gert Romme anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

De fattige skal have kød på bordet og de rige frataget deres legetøj.

7g. kød om dagen min bare ... !

Den politiske og økonomiske magtelite får frataget deres beskyttelse af bl.a. lovgivning der sikre de riges skattefusk, offshore advokatfirmaer, offshore banker og offshore spekulation, det værende enten skattespekulation, skattesvindel eller skatteunddragelse, lovligt eller ulovligt, uanset hvilken type er denne politiske beskyttelse lig med stigende globale økonomiske ulighed, manglende investeringer i globale og lokale udfordringer, som de menneskeskabte klimaforandringer, bekæmpe fattigdom, sikring af vital infrastruktur for alle, sygehuse, strøm, vand, sanitet og undervisning mm.

Der er ikke bæredygtig energi til samlet set global økonomisk vækst, ikke i den forståelse for økonomisk vækst, traditionelle vækstøkonomer har i alt fald.

Nu er der kun bæredygtig omfordeling til rådighed anno 2019 for magtelite fantasterne, det er dræbende for magteliten, der pludselig må nøjes, derfor er der ballade og De Gule Veste, der er ikke mad på bordet tre gange dagligt sidst på måneden for hårdt arbejdende borgere og de rige bliver rigere af papirnusseri, beskyttet af den politiske og økonomiske magtelite, der ikke ‘vil’ lave om på deres livstil.

“At slyngler hæves til ærens top,
at smiger mæskes, og sandhed tigger,
at rige sluge den arme op,
og dyden nøgen på gaden ligger,
at bånd og stjerne
og tomme hjerne
forenes ofte, ja, mer end gerne,
det ser man tit, det ser man tit.”
Jens Zetlitz (1761–1821)

Slut med private luksus både og kæmpe villaer!
Velkommen til virkeligheden anno 2019.

Michael Friis

Professor Bjørn Lomborg sagde i slutningen af 2018, at du skal ikke være vegetar pga klimaet, da betydningen er minimal.
Han er selv vegetar så endnu større troværdighed.

Det undrer mig, at der skrives "I en verden på vej mod ti milliarder mennesker midt i århundredet vil dette mønster lede til sammenbrud. Den globale befolkning vil ikke kunne brødfødes, og naturgrundlaget og klimaet vil ikke kunne bære det." og alligevel bliver befolkningstilvæksten ikke problematiseret?
Er det en ambition, at se hvor mange mennesker, der kan leve på Jorden? Hvorfor?
Menneskeden er problemet, og hungersnød vil på et tidspunkt bliver normalen. Naturligvis kan mange katastrofer udgås pga vore gode transportsystem. De rigeste lande vil naturligvis klare sig bedst.

Anina Weber, Peder Bahne og Juan Carlos Krebber anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

@Michael Friis
Ingen gider høre på betalte intressenter som Bjørn Lomborg.

Der er betalt politikere, forskere, debatøre og økonomer af olie, gas og kul sektoren i mere end 50, år for denne vildledning, samtidig med sektoren har investeret ekstremt i de mulighedder der opstår for profit, når permafrosten forsvinder og nye olie, gas og kul forekomster bliver fremkommenlige i kølvandet på, den skabte opvarmning af kloden på løgn og et bedrag af befolkningerne om den faktuelle viden om de menneskeskabte klimaforandringer.
Men sagen handler ikke om udenomssnak og overhoved ikke om betalte intressenter som Bjørn Lomborg.

Det handler om politikere, kapitalisme, liberalisme, fattigdom og løgnen.

Energi fra olie, gas og kul afbrænding og de menneskeskabte klimaforandringer skabt i kølvandet på denne vildfarelse, er af politikere helt ‘fejlagtigt’ påstået, at skabe mindre fattigdom i verden generelt og værende samlet set, til glæde og fremgang for menneskeligheden, men liberalisme skaber i virkeligheden samlet set en negativ udvikling for alle mennesker på jorden, mere sult og nød i verden og den udvikling accelerer politikere i dag.

‘Sult i verden stiger igen, drevet af konflikter og klimaforandringer, fastslår FN-rapport.’
Link: http://un.dk/da/dk_news-and-media/sult-i-verden-stiger-igen-drevet-af-ko...

Palle Yndal-Olsen, Ole Frank og Torben Skov anbefalede denne kommentar

@Philip
"Ingen gider høre på betalte intressenter som Bjørn Lomborg"

Tal for dig selv Philip. I dag er der langt flere penge og jobs i klima alarmering og spådomskunster.

Michael Boe, Anina Weber, Michael Friis og Frank Hansen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

@Peder Bahne
Der er meget få, fra den økonomiske magtelite, der vil børn får en fremtid.

Hvis det var reglen, at klimaforskere der samtidig er ‘klimaskeptikere’, fik uddelt taletid i tv og spalteplads i avisen, efter deres faktiske antal, i forhold til klimaforskere der mener, at det er tid til at trække i ‘nødbremsen’ i CO2 udledningen ‘NU’ i dag, ville der går år mellem, en forsker og samtidig klimaskeptiker, kom i tv eller i avisen.

Det er kun fordi politikere, har den misforstået opfattelse af demokrati, at hvergang en klimaforsker, fra det enorme flertal af klimaforskere internationalt, får taletid, så skal en af de forsvindende få skeptiker, have den ‘samme’ taletid, på den anden side af bordet.

Problemet er politisk.
Traditionelle vækst økonomer, der kalder det positivt, at have forøget forbrugsdrevet økonomisk vækst, på fortrinsvis olie, gas og kul som energikilde og dermed medvirkende til den samlede globale ‘forøgede’ CO2 udledning, år efter år, burde ‘ikke’ få denne enorme taletid gennem politikere, for deres pseudo økonomiske vækst.

Det er bedrageri, befolkningen bliver ført bag lyset.

Emnet her er kød og klima. Jeg forstår ikke sammenhængen med jordens klima. Hvordan kan vi forbedre klimaet ved ikke at spise kød ? Din afsluttende sætning er tættere på sandheden, end du aner.

2/3 af dansk oksekødsproduktion kommer fra udtjente malkekøer. For hakket oksekøds vedkommende er andelen større end for det øvrige oksekød som købes i butikkerne. HVIS man ønsker at bibeholde produktionen af mejeriprodukter, er det altså en tredjedel af oksekødsproduktionen som man skal kaste et kritisk blik på. Man kunne evt. mærke kødet mht. oprindelse, så at forbrugeren selv kan være med til at gøre en forskel.

Susanne Schmidt

Befolkningsbegrænsning er som altid overset. Vi skal bare spise grøntsager og frugt og vupti så er alt andet vi gør irrelevant.

Jens Christensen, Juan Carlos Krebber, Samuel Grønlund, Ib Christensen, Frank Hansen og Michael Friis anbefalede denne kommentar

Jeg nærlæste den lige da den udkom for to uger siden. Denne rapport designer simpelthen èt af de farligste social-medicinske eksperimenter - ført ud i livet - kun verdens øverste, hovedrige overklasse, intakt kan overleve, som den Homo Sapiens vi er i dag. Hvorfor kun den 'hovedrige overklasse'? Fordi det bliver kun den 'hovedrige overklasse', der har magten og råd til, straffrit at fravige rapportens pointer, såfremt totalitært indført til at gælde for alle underklasser.

Rapporten fokuserer hovedsageligt på næringskomponenter i forhold til 'energy and energy balance', tillige med at fremhæve (side 9) - mellem linjerne - at "kostens blanding af aminosyrer der maksimalt stimulerer celledeling og vækst, er muligvis ikke optimal i det meste af det voksne liv, fordi hurtig celledeling kan øge kræftrisikoen" - så bare vi tilsigtet reducerer indtag af kostens proteiner - får vi ikke kræft!? Og derfor er det helt i orden at blåstemple rapportens forslag til en proteinfattig diæt, som værende 'gavnlig'? OK at leve med underskud af protein!? What the fuck!? Alene dette ene bidrag til rapportens videnskabelig-ideologiske grundlag burde få de videnskabelige alarmsirener til at hyle øredøvende!

Rapporten omtaler slet ikke, at det ikke er kun under opvæksten, at vi har brug for proteiner til at danne/gendanne kroppens celler, eftersom de omtrent 200 typer af menneskekroppens celler har HVER sin egen, individuelle levetid, hvorefter hver og en 'afdød' celle skal gendannes, kun delvis genbrugende de 'afdødes' proteiner.

Tyndtarmens mukøse celler lever 33 timer; tyktarmens mukøse celler lever 10 dage; mavesækkens Cardia-mukøse celler lever 9,1 dag; mavesækkens Pylorus-mukøse celler lever kun 1,8 dag; hudceller (epidermis) lever 19,2 dage; leverceller lever 222 dage; nyreceller lever 286 dage; epitelceller i urinblære lever 66,5 dage; blodets røde legemer lever 120 dage; epitelceller i lungernes alveoler lever kun 8,1 dag - og så videre, og så videre.

Med undtagelse af hjerneceller, hele 50 millioner celler i min krop dør og gendannes, alene mens jeg skriver denne sætning. Gendannes de af rapport-kostens 'forkerte' proteiner - bliver vi syge(lige), dummere, ender med at leve dårligere og kortere, mens vores gener 'tilpasser' sig og i løbet af ganske få generationer, irreversibelt forandrer vores kroppe, vores sind og vores psyke - væk fra de 'DNA-faciliteter', der oprindeligt gjorde os til mennesker, og efterfølgende er absolut nødvendige for, intakt at overleve som art.

Rapporten åbenlyst ignorerer alle studier, der gennem de sidste 10-15 år havde modbevist flere komponenter i Vesten 'nationale kostråd' og anbefalinger. Man kan kun gisne om why. De sidste 8 sider - 349 referencer - er temmelig tidskrævende at undersøge, så ind til videre nøjedes jeg med, enkeltvis at søge i rapportens tekst efter de ubetinget nødvendige for menneskehedens overlevelse, videnskabelige ord/fraser: "epigenetics; genetic subgroups; nutrigenetics; nutrigenomic; nutrigenetic interactions; nutrigenetic subgroups; nutrigenomic interactions; nutrigenomic subgroups."

Alle enkeltvise søgninger kom tilbage med et stort, rundt NUL. Menneskehedens overlevelse intakt som art, er åbenlyst ikke inkluderet i rapportens agenda. Hvad er agendaen så? EAT-Lancet Commission "was solely funded through the generous support of the Wellcome Trust", der svarer nogenlunde til vores TrygFonden, lige bortset fra at Wellcome Trust støtter hovedsageligt medicinsk forskning siden WT blev stiftet i 1936 for penge doneret af "the pharmaceutical magnate Sir Henry Wellcome."

Rapporten kan for free downloades fra Researchgate.net : https://www.researchgate.net/publication/330443133_Food_in_the_Anthropoc...

David Breuer, Bjørn Pedersen, Jørn Andersen, Jens Christensen, Eva Schwanenflügel, Juan Carlos Krebber, Flemming Berger, Michael Friis og Ib Christensen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Pointen med forbruget af kød i forbindelse med befolkningstilvækst er, at de mange fattige ‘ikke’ er problemet, det er alene de rige der udgør et problem.

Neokolonialisme og udbytning skaber befolkningstilvækst, fattigdom og de menneskeskabte klimaforandringer.
Det handler om manglende politisk forståelse om, hvordan den politiske og økonomiske magtelite udnytter fattigdom.

Ingen kan i takt med uligheden vokser betale bare en tilnærmelsesvis retfærdig pris for deres tøj, så produktionen flyttes til lande med børnearbejde slaveløn nogle få kroner om dagen, for fjortentimers arbejde om dagen og syv dage om ugen 365 dage om året, under sundhedsfarlige arbejdsvilkår, uden udluftning og ofte pga. tunge maskiner i sikkerheds uforsvarlige bygninger.

Kun de helt unge i familien kan arbejde, sidst i teenager årene, er deres øjne ikke gode nok og de kan ikke arbejde hurtigt nok.

Hele familier er økonomisk afhængige af de helt unge med gode øjne resten af familien arbejder for håndøre, de umuligt kan overleve af, det kræver ‘mange børn’, det er dyrt at være fattig.

Familien har næsten ‘ingen’ CO2 udledning, de køber så at sige ‘intet’, men Bangladesh forøger CO2 udledningen og Danmark får mindre, men kun på papiret naturligvis.

På blot 10 år er Danmarks import af varer fra Bangladesh øget med 377%.
Stort set hele væksten skyldes tekstil og beklædning, da denne varegruppe udgør 97% af den samlede import fra Bangladesh i 2016.”
Link: https://estatistik.dk/nyheder/bangladesh-klaeder-danmark-paa/

Ib Christensen

Det siges at hver dansker har kr. 200.000 i opsparing, i gennemsnit.
Jeg kender min egen bank bog, og jeg ved der er mennesker der har kr. 200.000 eller mere i minus.
Så der må værre nogle særdeles grådige, griske og nærige mennesker iblandt os, for at "vi" har kr. 200.000 stående i gennemsnit.

Fint nok at vi kan finde ud af, at der er 7 gram til os hver, men hvad hjælper det, når vi bevarer de mennesker der tænker, "jeg vil have, så må de andre klare sig med mindre"?

Michael Friis

Godt brølt Susanne Schmidt. Hovedet på sømmet
Anderkend at man ikke kan vinde
Spar op og du bliver et rigt svin
Spar op og lad være med at arbejd når du synes at du har nok: du er et rigt dovent svin
Lad være med ar arbejde overhovedet. Du er et dovent svin

Ib Christensen

Nej det er ikke en snyd at spare op. Det falder vel ind under sund fornuft.

Men der er folk der vil mene de 7 gram om dagen gælder for alle andre. Eller de er ligeglade med om de også spiser andres 7 gram.
Hvorfor forvente "vi" kan rede planeten og os selv, hvis "vi" ikke engang kan rydde op blandt os selv. Vi handler stadig hos uetiske producenter f.eks. Og her mener jeg "vi" som både stat og privat.

"vi" ( igen stat og privat) har det ene røvhul til at spænde ben for andre, hvorefter et andet røvhul stiller sig an og peger finger, og beskylder de andre for ikke at kunne holde balancen. Og resten af os syntes vedkommende er et fjols af en fumlegænger, uden at få kendskab til det første røvhul. De andre bliver sure og vi begynder at beskytte os mod terror, som vi slet ikke forstår hvorfor kommer her.
Alt imens de to røvhuller deler fortjenesten i porten ( nu kaldet skattely)

Kald det en bivirkning ved mørklægnings loven, om i vil, at vi ikke bemærker det andet røvhul. Eller "forretnings hemmeligheder" hvis det første røvhul var et privat selskab.

Så længe vi ser den anden vej for den slags mennesker der gemmer sig iblandt os, og bag os, så bliver alle gode gerninger til brolægning af vejen til helved. At de "er vores røvhuller" er sgu ikke noget at prale af.

"Vi" er problemet. Ikke kød, ikke CO2, ikke temperature.
Mennesket er dets egen værste fjende!

Nils Lauritzen

Tonen bliver godt skinger, nu hvor alvoren så småt er ved at gå op for folk.
HVIS vi skal brødføde alle, bliver det på smalkost.
Det har vi ikke lyst til.
Nogen skal dø.
Mange!

Ib Christensen

@Nils Lauritzen

Vi skal alle dø, men håber ikke for nogen at det SKAL ske før tid.

Men verden har brug for et andet mål end penge.
Mennesket har brug for et nyt mål end penge/luksus.

Ting som denne forsker finder er skræmmende: https://youtu.be/5m7X-1V9nOs

Det er det i det mindste for mig, for det er hvad jeg ser omkring mig. Og siger omkring mig, for jeg ejer ikke et TV eller radio.

Der blev tidligere talt en del om burhøns der hakker hinanden ihjel i burene.
Kunne vi i det mindste ikke have det som mål, at hæve os over burhøns?

Nils Lauritzen

Om vi skal dø før tid, er et lidt vanskeligt spørgsmål at tage stilling til. Vi dør vel til tiden, når vores overlevelse ikke er mulig uanset om det skyldes mangel på mad, sygdom eller forældelse.
Fakta er, at vi løber tør for fosfor til det industrielle landbrug om ca 30 år. Alternativt skal vi gøde med slam fra rensningsanlæg med tilhørende cocktail af bla. tungmetaller.
Fakta er at insektverdenen er kollapset i løbet af de seneste 30 år. At hvaler, tigre, isbjørne, elefanter, giraffer eller andet lignende uddør er trist, men ikke noget problem. Uden insekter er verdens økosystemer dødsdømt.
Fakta er, at 3-4 milliarder mennesker, hvis overlevelse er direkte bundet op på havets ressourcer, kommer til at stå uden dette livsgrundlag i 2050.
Fakta er, at permafrosten er ved at slippe sit lager af bundet CO2 og metan.
Fakta er, at vi har haft tilstrækkelig viden, økonomi og teknologi til at imødegå klimaforandringernes trussel de sidste 50 år.
Fakta er, at vi ikke globalt gør en brøkdel af det nødvendige og ikke planlægger at gøre noget af tilnærmelsesvis signifikans indenfor overskuelig tid.
Prøv at lade bookmakerne regne på odds for et heldigt udfald !

Ole Frank, Michael Friis, Flemming Berger og Ib Christensen anbefalede denne kommentar
Ib Christensen

Og vi voksede op i frygt for atomkrig.
Småkager til sammenligning!

Godt at russerne snart kommer, så vi kan tænke på noget vigtigere.

Samuel Grønlund

Vi har bygget en verden af indbyrdes afhængige og forstærkende strukturer.
Alle binder hinanden i et samlet mål: Vækst.
Det tilgængelige tilpasnings-potentiale er minimalt.
Enhver bare semi-realistisk løsning vil berøre fundamentale dele af vores eksistens og kræve forandringer de færreste har fantasi til at forstå og endnu færre vilje til at eksekvere.
Naiv eskapisme erstatter faktuel realisme in-absentia.
Væksten er som crack - Vi har aldrig haft andet end illusionen om kontrol.

Dina Hald, Lise Lotte Rahbek, Jørn Andersen, Martin E. Haastrup, René Arestrup og Peder Bahne anbefalede denne kommentar

Kommentarerne her er kørt helt ud i ekstremerne. Sådan som jeg forstår det, skal vi, ifølge disse forskere, spise en kost, der minder om den, man traditionelt spiser f.eks. i Sydøstasien, hvor animalsk protein tilsættes grøntsagsretter som smagsgiver og næringstilskud. Som det ser ud i flertallet af danskeres kost på nuværende tidspunkt, så har vi fået vendt det forhold på hovedet og det er ikke så smart. Førhen har man, også i Danmark, spist meget mindre kød. De fleste samfunds traditionelle kost har, hvis man ikke er i en mangelsituation, en sammensætning, der minder om den omtalte model. Siden har voksende velfærd ændret på kostsasammensætningen i de rige samfund og andre problemstillinger har gjort kosten hos de fattige mere ensidig. Det er meget menneskeligt at bruge stigende velstand til at øge forbruget af kød og andre næringsrige fødevarer og at det er svært at slippe igen. Men et øget fokus på at spise mere plantebaseret er en god ide efter min mening.

Minna Rasmussen

Jeg tvivler på at forskerne har tænkt dette rigtig godt igennem. Med 10,8 - 11,6 millioner, der årligt forudses at få et evigt liv, kommer vi alle til at stå som sild i tønde.

"Altså halvering af global produktion og forbrug af rødt kød og fordobling af global produktion og forbrug af sunde, vegetabilske fødevarer.

Gennemføres denne omstilling, vil 10,8-11,6 millioner årlige dødsfald kunne undgås, estimerer forskerne."

Susanne Schmidt

Russerne kommer? Tværtimod. Næste gang bliver det os der kommer! Vandet skal nok få presset os i østlig retning på et tidspunkt. Volgatyskerne kommer hjem, finnerne flytter til Karelen og danskerne indfinder sig på Krim ;)

Philip B. Johnsen

Kære Frank Hansen

90% af befolkningen lever i en fantasiverden.

“Det er klart, at det er illegitimt, når magthavere((...) læs:politikere) forbyder videnskab, som ikke harmonerer med deres verdensbillede.
Citat Henrik Dahl Liberal Alliance

Link: https://www.berlingske.dk/kronikker/henrik-dahl-forskere-bedriver-politi...

Ny forskning afslører politikerne:
De ignorerer fakta, der ikke trækker i deres retning"
Link: https://www.information.dk/indland/2017/09/ny-forskning-afsloerer-politi...|32|

Selv S og DF anerkender klimaflygtninge før eller siden, som legitim årsag til, at få asyl i Danmark.
Det er super vigtigt for Danmark, da Danmark er et fladt lavtliggende land, hvor mange danskere selv bliver klimaflygtninge i fremtiden.
Nyt studie: Antarktis’ is smelter 6 gange hurtigere end i 1970’erne
Link: https://videnskab.dk/naturvidenskab/nyt-studie-antarktis-is-smelter-seks...

Kilde: Washington Post
Link: https://www.washingtonpost.com/energy-environment/2019/01/14/ice-loss-an...

Ny forskning: Havet har slugt langt mere global opvarmning, end vi hidtil har troet
Det er på tide, at vi bliver realistiske omkring konsekvenserne, siger klimaprofessor.

“Størstedelen af den energi, der opstår i atmosfæren på grund af udledning af drivhusgasser, går til at varme havene.
Ifølge IPCCblev mere end 90 procent af energien fra drivhusgasser i årene fra 1971-2010 absorberet af havet.”

Opvarmningen er 40% hurtigere end den sidste IPCC klimarapport fra FN/UN’S COP 24 fra december 2018 beregnede klimaforandrings hastigheden med, så der kommer snart en opdatering fra IPCC.

Link: https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/ny-forskning-havet-har-slugt-langt...

‘Change is coming, whether you like it or not.’

Frank Hansen og resten af lomme-filosofferne bevæbnet til tænderne med lomme-filosofier og dameblads-logik (M/K).

Heldigvis er der ingen grund til at lytte til amatører, når der er profesionelle, min bager er heldigvis og naturligvis ikke min mekaniker og vise versa.

Det er vigtigt at huske på, når man læser amartør fantaster og deres medløbere.