USA’s unge vil sikre fremtiden med en Green New Deal

En ny fremstormende bevægelse med kongresmedlemmet Alexandria Ocasio-Cortez i spidsen mobiliserer massivt for at få en stor amerikansk omstillingsaftale med klima og social lighed i centrum
Alexandria Ocasio-Cortez’ økonomiske plan er blevet kaldt det mest radikale i årtier i amerikansk politik af Fox News.

Alexandria Ocasio-Cortez’ økonomiske plan er blevet kaldt det mest radikale i årtier i amerikansk politik af Fox News.

Nicholas Kamm

Udland
16. januar 2019

»Alexandria Ocasio-Cortez’s Green New Deal er farligere, end du tror.«

»Hvis Ocasio-Cortez’s Green New Deal lykkes i 2019, vil det være den mest radikale plan i årtier.«

Sådan lyder advarslerne i overskriftform hos henholdsvis Washington Examiner og Fox News, to af de toneangivende konservative medier i USA. Og dermed er det klargjort, at planen, som promoveres af det nyvalgte 29-årige medlem af Repræsentanternes Hus for New York, Alexandria Ocasio-Cortez, er politisk dynamit. Skal man tro Washington Examiner, vil en Green New Deal i givet fald »presse USA tættere på socialisme end nogensinde«.

I virkeligheden er Green New Deal blot en grøn variant af præsident Roosevelts job- og velfærdsskabende New Deal fra 1930’ernes kriseramte USA, i dag suppleret med det klimamæssige perspektiv, som ikke var aktuelt dengang.

Green New Deal er med senator Elizabeth Warrens ord forleden en »ambitiøs idé til at tackle vor klimakrise, økonomiske ulighed og racemæssig uretfærdighed«.

I den forstand er Green New Deal et bud på håndtering af det dilemma, der i Europa netop nu anskueliggøres ved De Gule Vestes opstand i Frankrig, og den udfordring, der billedligt illustreres ved den britiske økonom Kate Raworth’s doughnutøkonomi: Hvordan sikrer man, at økonomien omstilles til de rammer, der sættes af klimaet, økosystemerne og ressourcerne, og samtidig indrettes, så den baner vej for mindre ulighed og rimelig velfærd for alle?

Solopgangen

Kampagnen for en ny grøn samfundskontrakt ligner dermed det mest appellerende aktuelle bud på en strategi, der kan forene progressive ’grønne’ og ’røde’ kræfter i det amerikanske politiske landskab. Alexandria Ocasio-Cortez er den, der har båret kampagnen ind på den politiske scene, men den er undfanget af en ny fremstormende græsrodsbevægelse, Sunrise Movement.

Bevægelsen opstod, da en håndfuld unge mennesker i 2017 besluttede at sætte ny fart på klimakampen. De havde forinden brugt måneder på at studere den amerikanske miljøbevægelses historie, læst bøger om social organisering og hentet inspiration fra Bernie Sanders’ præsidentkampagne, som aktiverede masser af unge mennesker, der nu ledte efter nye måder at udfolde engagementet på.

»Jeg stiftede Sunrise Movement sidste år for at få sparket korrupte politikere støttet af big oil ud og få valgt en ny generation af ledere, der vil kæmpe for min generation,« fortalte i november medstifter Varshini Prakash, en 26-årig klimaaktivist fra Boston, som bl.a. har stået i spidsen for en kampagne på University of Massachusetts for at få afhændet universitetets fossile energiaktier.

»Sunrises slogan er: Lad os opbygge en hær af unge mennesker for at stoppe klimakrisen og skabe millioner af nye job til vores generation,« siger Varshini Prakash.

I dag er tusinder af unge aktive i Sunrise Movement, og over 200 amerikanske civilsamfundsorganisationer støtter den kampagne for en Green New Deal, som bevægelsen har lanceret. 

Det skete ved en aktion den 13. november, hvor 200 aktivister umiddelbart efter midtvejsvalget, der gav demokratisk flertal i Repræsentanternes Hus, besatte den demokratiske leder Nancy Pelosis kontor. Aktionen fandt sted for at presse det nye demokratiske flertal til at bringe klimaudfordringen øverst på dagsordenen.

Det var ved denne aktion, at det nyvalgte kongresmedlem Alexandria Ocasio-Cortez mødte frem og stillede sig bag de unges kampagne. Få dage senere indleverede hun et forslag i Repræsentanternes Hus om at nedsætte et særligt udvalg for en Green New Deal. På ganske kort tid lykkedes det Ocasio-Cortez og Sunrise Movement at få opbakning til kravet om et sådant udvalg fra yderligere 44 demokratiske medlemmer af huset.

Hurtig grøn omstilling

Så hvad handler det om, Green New Deal?

I virkeligheden er det ikke nogen ny tanke. Med inspiration fra Franklin D. Roosevelts New Deal etablerede en gruppe britiske miljøfolk, økonomer og grønne politikere i 2007 en Green New Deal Group, som under indtryk af finanskrisen udarbejdede en rapport om, hvordan man via ændring af finans- og skattesystemet samt store offentlige investeringer kunne håndtere såvel krisen med dens sociale omkostninger som klimaudfordringen. Resultatet ville være en mindre sårbar, mere bæredygtig økonomi med mange nye grønne arbejdspladser.

Tænkningen blev videreført af FN’s Miljøprogram UNEP, den amerikanske præsidentkandidat Barack Obama talte i 2008 varmt for jobskabende investeringer i en ny grøn energiøkonomi, og flere lande satsede på elementer fra den grønne pakke som alternativ til en krisebestemt nedskæringspolitik. En omfattende og sammenhængende Green New Deal blev det dog ikke til.

Hovedpunkter i New Green Deal

I selve det forslag til en Green New Deal, som kongresmedlem Alexandria Ocasio-Cortez har indleveret til Repræsentanternes Hus, er målet at nå bl.a. følgende inden for en 10-årig horisont fra planens vedtagelse:

  • Dækning af det amerikanske elforbrug med 100 pct. vedvarende energi
  • Eliminering af drivhusgasudledninger fra industri, landbrug og transportsektor
  • Energirenovering og -effektivisering af alle beboelsesejendomme og industribygninger
  • Etablering af et nationalt, energieffektivt og ’smart’ elnet
  • Opgradering af vandforsyningen, så alle får adgang til rent vand
  • Uddannelse og træning samt jobgaranti for at sikre, at alle, som vil, kan blive deltagere i omstilling og opnå en acceptabel indkomst derved
  • Særlig støtte til at sikre, at også lokalsamfund med stor afhængighed af fossil industri, kan håndtere omstillingen
  • Respekt for de indianske stammers landrettigheder i omstillingsprocessen
  • Programmer for basisindkomst og sundhed for alle, hvis det kan fremme omstillingen
  • Primær finansiering af omstillingen med statslige midler ved brug af en kombination af centralbank, nye offentlige banker og offentlige fonde.

Alexandria Ocasio-Cortez har selv foreslået, at en del af de nødvendige midler skal sikres ved en 70 pct. marginalskat på indkomster over 10 mio. dollar.

Når strategien nu igen bringes på banen og får medvind, er det ifølge de unge aktivister, fordi klimaudfordringen er blevet akut påtrængende og fordrer en hurtig omstilling af det amerikanske energisystem. Men også fordi der i et USA med den dybeste økonomiske ulighed i næsten 100 år er brug for at skabe arbejdspladser og udvikling i nationens lavindkomstområder.

I Alexandria Ocasio-Cortez’ forslag til et særlig kongresudvalg om en Green New Deal hedder det, at udvalget inden 1. marts 2020 skal udarbejde en plan, som senest 10 år efter planens vedtagelse i Kongressen skal sikre 100 pct. vedvarende energi i det amerikanske elsystem. Planen skal sikre systematisk energieffektivisering af amerikanske bygninger og eliminere udledningerne af drivhusgasser fra landbrug, industri og transportsektor.

»Planen for en Green New Deal (og dens lovforslag) skal bygge på anerkendelsen af, at en national industriel økonomisk mobilisering af denne rækkevidde og omfang er en historisk mulighed for i praksis at udrydde fattigdom i USA og i praksis at gøre velfærd, velstand og økonomisk tryghed tilgængelig for enhver, der er del af omstillingen,« hedder det i Ocasio-Cortez’ forslag.

Det taler også om en statslig jobgaranti og om et program for basisindkomst.

Selv har det ny kongresmedlem foreslået en marginal millionærskatteprocent på 60-70 pct. til at delfinansiere Green New Deal.

Aktionerne

Den 10. december mødte over 1.000 aktivister fra Sunrise Movement igen op foran Nancy Pelosis og andre ledende demokraters kontorer, fordi det forlød, at Pelosi som tiltrædende formand for Repræsentanternes Hus ville genetablere det traditionelle klimaudvalg, som republikanerne havde nedlagt og dermed ikke etablere udvalget om en Green New Deal med den mere radikale dagsorden.

Ved aktionen blev 143 aktivister arresteret, og da den ny kongres trådte sammen 3. januar blev det fastslået, at Ocasio-Cortez’ udvalg ikke bliver til noget i denne omgang. Selv om projektet har mødt opbakning hos senatorer som Bernie Sanders og Elizabeth Warren, er det tilsyneladende for vidtløftigt for etablerede demokrater i huset, herunder Pelosi.

Ifølge Alexandria Ocasio-Cortez og Varshini Prakash betyder det ikke, at kampen er tabt. Så langtfra.

»Vi lancerer nu turneen ’Vejen til en Green New Deal’ for at aktivere de millioner af amerikanere, der er klar til at kæmpe for en Green New Deal, men endnu ikke har hørt om den,« siger Varshini Prakash til Huffington Post.

Massiv NGO-støtte til Green New Deal

626 amerikanske civilsamfundsorganisationer har netop sendt et fælles brev til hvert eneste medlem af USA’s Kongres med deres støtte til kampagnen for en Green New Deal og krav om politisk handling.

»På vegne af vore millioner af medlemmer og støtter skriver vi i dag for indtrængende at anmode jer om at tage de følgende principper i betragtning, når den 116. kongres diskuterer lovgivning om klimaændringer og den opbakning til en Green New Deal, der vokser i nationen,« hedder det i brevet.

Underskriverne, der tæller organisationer som Greenpeace, Action Aid, Center for Biological Diversity, Friends of the Earth og 350.org., henviser til de dystre advarsler fra FN’s Klimapanel IPCC og appellerer til de amerikanske politikere om en plan for udfasning af fossil brændselsproduktion, et stop for subsidier til fossil energi og et stop for udlejning af offentlige arealer til efterforskning efter olie, kul og gas.

Samtidig vil organisationerne have en plan for 100 pct. skift til vedvarende energi i USA i 2035 eller før, ligesom man vil have en plan for udfasning af fossile transportmidler senest i 2040 og opgradering af den kollektive transport.

»Vi ser frem til at samarbejde med jer om at håndtere den alvorligste miljømæssige krise, menneskeheden nogensinde har stået overfor,« skriver de mange organisationer i brevet til kongresmedlemmerne.

En måling fra Yale University viser, at 82 pct. af de adspurgte amerikanere ikke i dag har hørt om en Green New Deal, men samtidig at 81 pct. støtter indholdet, når først de får det beskrevet.

Sunrise Movement træner i øjeblikket aktivister, så de kan drage rundt i USA og gennemføre debatter om klimakrisen og behovet for økonomisk omstilling. Målet er at invitere titusinder af unge ind i kampagnen, så den gennem 2019 kan vokse sig slagkraftig og føre til, at præsidentvalget i 2020 får Green New Deal som centralt tema.

De Gule Veste

Samtidig vil man udvikle substansindhold til planen, der i dag har karakter af overordnede målsætninger. Bevægelsen vil samarbejde med forskere, teknikere, organisationer og lokale myndigheder om planen for omstilling, og centralt i arbejdet bliver en nyetableret politisk problemknusergruppe kaldet New Consensus med den 29-årige Rhiana Gunn-Wright i spidsen.

Den unge bevægelse er fokuseret på, at indsatsen for at redde klimaet ikke må opleves som en trussel af de amerikanere, der i dag føler sig pressede på økonomi og social tryghed. Med henvisning til De Gule Vestes opstand i Frankrig siger Varshini Prakash til magasinet Rolling Stone, at »vi ser en revolte der, fordi man faktisk sender regningen og byrden ved klimahandling til mennesker, der aldrig burde betale for den«.

»De mennesker, som søger at lukke munden på videnskaben og spænder ben for enhver mulighed for at reagere på krisen, er dem, der burde betale for de skader, de har forvoldt,« mener hun.

Det er skarpe udmeldinger som denne, der får konservative stemmer til allerede nu at indlede en hidsig modkampagne.

»Tag ikke fejl: Dette er et af de farligste og mest ekstreme forslag, der er blevet præsenteret i USA’s moderne historie. Det er den slags, man ville møde i Sovjetunionen, ikke i USA. Hvis vi ikke stopper Green New Deal, vil vores økonomi måske ikke overleve. Dette er ikke en kamp, vi har råd til at tabe,« skriver hos Washington Examiners Justin Haskins, redaktør ved det klimaskeptiske, konservative Heartland Institute og tidligere direktør i Det Republikanske Partis Rhode Island-afdeling.

Vi tager økonomien tilbage

Økonomien er taget fra os. Vi forstår den ikke og har ikke magt over den. Og når vi ikke forstår økonomien, kan vi ikke stille dem, der har magten over den, til regnskab – endsige forandre den.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Måske er et nyt USA igen et eksempel for os alle.
Hvis tiden var som før 2015 havde hun ikke en chance, men alt er anderledes.
Vi lever i en ny tidsalder, hvor jordens klima og geografi er ændret drastisk, og intet tyder på, at det er til det bedre for mennesket. For hvert år der går, træder ændringerne frem med større tydelighed og kraft, og vi ved ikke engang om vi kan overleve.

Ejvind Larsen, Eva Schwanenflügel, Flemming Berger, John Andersen, Morten Balling, Svend Erik Sokkelund og Gert Romme anbefalede denne kommentar
Svend Erik Sokkelund

»De mennesker, som søger at lukke munden på videnskaben og spænder ben for enhver mulighed for at reagere på krisen, er dem, der burde betale for de skader, de har forvoldt«

FDR ville smile i sin grav.

Ejvind Larsen, Eva Schwanenflügel og Morten Balling anbefalede denne kommentar

tak til Information for altid at informere om de her super vigtige tiltag. Og tak til Trump for at være så vanvittig, at befolkningen i USA bliver nødt til at gå andre veje.

Ejvind Larsen, Eva Schwanenflügel og Morten Balling anbefalede denne kommentar
Morten Balling

Det er tankevækkende, at man ikke kunne læse CNN eller MSNBC i en periode, uden at 9/10 artikler var ledsaget af et billede af Trump. Tilsvarende har der ikke været mange dage på det seneste, hvor Fox News ikke har haft Ocasio-Cortez på forsiden, og det er ikke fordi de er vilde med hende. Tværtimod prøver de på alle måder at svine hende til i overskrifterne. Læser man artiklerne, falder overskrifterne fuldstændigt fra hinanden.

Et eksempel var den video, hvor Ocasio-Cortez dansede. Her måtte Fox skrive at der nok ikke var som mange som blev forargede, selvom de helt tydeligt samtidig fiskede i rørte vande, i håb om at det alligevel kunne anspore forargelse.

Hvis ikke det var fordi en amerikansk præsident skal være over 35 år gammel, ville jeg sætte pengene hos bookmakeren på at Ocasio-Cortez var USAs næste præsident. Hun taler til de unge, til kvinderne, latinoerne (er det et "grimt" ord?), mange demokrater, og sikkert også en del republikanere.

Hvis Green New Deal bliver til noget, og det er slet ikke usandsynligt i forlængelse af Trump, og med en hurtigt voksende klimabevidsthed hos de unge (og til dels de ikke så unge), så ville det være et mirakel. Her har USA muligheden for endnu engang at havne som dem alle andre har som forbillede, og denne gang er det ikke grådigheden man beundrer. Time will show...

Morten Balling

Ocasio-Cortez har også været ude med en plan for det klassiske spørgsmål med "hvem der skal betale?". Det skal de rige siger hun, med en beskatning på op til 70%.

Her er et eksempel mere på en af de mere højredrejede amerikanske medier, som må bide i det sure æble, efter at de først havde prøvet at opildne læserne til at Ocasio-Cortez var "radical", og derpå måtte "indrømme" at 59% af befolkningen støtter Ocasio-Cortez's forslag:

https://nypost.com/2019/01/15/americans-support-ocasio-cortezs-70-percen...

Ocasio-Cortez's kommentar var iøvrigt: “If that’s what radical means, call me a radical”. Enten har hun de vildeste spindoktorer, eller også er hun et naturtalent. U go girl! :)

Det er marginalskatten der skal op på 70%

Morten Balling

@Jan Damskier

Ja, som jeg skrev vil hun beskatte de rige. Afhængig af overbevisning kan man mene at de er mere eller mindre smart, da det f.eks. kan demotivere øget produktivitet, men ift. klimaet er øget produktivitet stort set proportional med øget CO2 udledning i dag.

Mht. økonomien vil alle de klassiske dogmer, såsom specialisering og handel, vækst mm. dog stadig kunne bevares, så vidt jeg kan se. Hvis USA skal omlægge deres el forsyning til alternative energikilder, og deres transportsystem til et ikke-fossilt, på 10 år, så skal der nok komme gang i biksen.

Før Reagan kom til, havde USA faktisk et skattesystem hvor man beskattede de højeste indkomster netop på marginalskatten. Det er en vigtig pointe, bla. fordi højrefløjen fremstiller hendes forslag som den rene kommunisme og siger, at al indkomst for de allerrigeste skal beskattes med 70%. Det er i virkeligheden ikke særligt vidgående, rent historisk. Men historieløsheden.... og løgnene...

Morten Balling, Ejvind Larsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar