Beregn din CO2-udledning: Nyt værktøj udregner, hvor meget din flyrejse belaster klimaet

Svenske forskere har introduceret et nyt interaktivt CO2-beregningsværktøj for luftfart verden rundt
Via hjemmesiden flightemissionmap.org kan man dobbeltklikke på den by, man vil rejse fra, og føre musen til den by, man vil flyve til, og simultant få angivet, hvad en returrejse koster i klimapåvirkning.

Via hjemmesiden flightemissionmap.org kan man dobbeltklikke på den by, man vil rejse fra, og føre musen til den by, man vil flyve til, og simultant få angivet, hvad en returrejse koster i klimapåvirkning.

Sofie Holm Larsen

Udland
19. februar 2019

– Hvorhen til påske, skat? Hvad med at besøge New York?

»Der er jo det med klimaet, ikke? Koster det ikke en masse CO2 at flyve så langt?«

– Hm, der er så mange tal. Det er ikke til at hitte rede i. En enkelt tur kan vel ikke gøre så meget skade, vel?

Mange kender samtalen, overvejelserne og usikkerheden om klimaregningen ved at flyve, herunder besværet med at finde troværdige CO2-beregnere på nettet.

Det besvær er nu overstået, og kun det med samvittigheden står tilbage.

Forskere ved Chalmers Tekniske Højskole i Göteborg præsenterer tirsdag et nyt interaktivt flyudledningsværktøj, der sætter enhver i stand til på sekunder at aflæse, hvad en påtænkt rejse vil koste i klimaeffekt. Dermed kan man også sammenligne, hvor meget mere det f.eks. belaster klimaet at flyve interkontinentalt frem for at vælge et nærmere rejsemål.

»Når man kører bil, kan man godt vurdere afstande, men mennesker har temmelig vage forestillinger om, hvor langt de egentlig rejser, når de flyver. Med dette nye kort får man et tydeligt billede af, at afstand spiller en afgørende rolle for klimapåvirkningen,« siger Jörgen Larsson, der forsker i luftfartens klimaeffekter ved Chalmers og er en af initiativtagerne til det interaktive kort.

Via hjemmesiden flightemissionmap.org kan man dobbeltklikke på den by, man vil rejse fra, og føre musen til den by, man vil flyve til, og simultant få angivet, hvad en returrejse koster i klimapåvirkning. Hjemmesiden rummer en brugervejledning og dokumentation for, hvordan beregningerne foretages.

– Mange flyselskaber har i dag en CO2-beregner på deres hjemmeside. SAS har f.eks. én, der fortæller, at en returrejse fra København til New York koster 876 kilo CO2. Jeres kort viser for samme rejse en klimabelastning svarende til 2.099 kilo CO2. Altså mere end det dobbelte?

»Det skyldes, at vi i modsætning til SAS og de fleste flyselskaber medregner det, der på engelsk kaldes non-CO2 effects på klimaet ved flyvning,« siger Jörgen Larsson med henvisning til udledningen fra flyene af NOx, partikler og vanddamp, som også har en drivhuseffekt.

»Der er videnskabelig usikkerhed om, præcis hvor stor klimaeffekten af disse andre udledninger er, men effekten er der, og den indregner vi, idet vi omregner til CO2-ækvivalenter.«

Med dokumentation i den bedste tilgængelige forskning sætter Chalmers-forskerne non-CO2-effekten til 90 pct. af den rene CO2-effekt – når man lægger de to bidrag sammen, får man altså næsten den dobbelte klimapåvirkning. I tal er grundlaget 90 gram CO2 udledt pr. personkilometer plus 80 gram CO2-ækvivalenter fra de øvrige udledninger, sammenlagt 170 gram pr. personkilometer.

Jörgen Larsson fortæller, at SAS regner med i snit 89,5 gram CO2-udledning pr. personkilometer ved udenrigsflyvning, dvs. reelt det samme som Chalmers – blot ser SAS bort fra de øvrige kilder til klimaforstyrrelse ved flyvningen.

»Det er typisk, at luftfartsindustrien ikke regner disse bidrag med. Man kan måske ikke sige, at det er direkte forkert at udelade dem, men det er efter vores opfattelse mere retvisende at medtage dem. Tidligere har flybranchen i Sverige ikke villet erkende, at disse effekter findes, men i dag betoner man, at de også er vigtige.«

Luftfart uden jordforbindelse

Vi flyver mere og mere, længere og længere. Luftfarten er en af de sektorer, hvis klimabelastning vokser hastigst i kraft af den markante vækst i rejseaktiviteten. Det er også en af de sektorer, hvor det er aller vanskeligst omstille til klimavenlig teknologi. I en ny serie ser vi på udviklingen, de tekniske muligheder, konflikterne – og det med samvittigheden og de personlige valg.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Hvis beregneren indregner drivhuseffekten af vanddampudledningen uden for troposfæren i reelle CO2 ækvivalenter, bli'r det klimadyrt at flyve.

Steffen Gliese

Der mangler lufthavne på det kort.

Nils Lauritzen

Spot on, Søren Bro
Vi rejser ikke for at se verden, men for at verden skal se os.

Arne Albatros Olsen, Lise Lotte Rahbek og Hanne Pedersen anbefalede denne kommentar

Et forslag fra en læser til avisens annonceafdeling. Skizofrenien er til at få øje på, når Inf dels bringer den ene artikel efter den anden om hvor klimaskadeligt det er at flyve, og så - på den anden side - hyppigt annoncerer for flyrejser. Fortæl os hvor meget I tjener på den slags annoncer, og regn så ud hvor meget abo-prisen på Inf vil stige hvis I ophører med at bringe flyannoncer.
Jeg regner med at annoncekronerne skæpper godt i kassen, og at det nok vil være svært for avisen at undvære de relevante indtægter. Så hvad vil det koste læserne, at blive fri for flyannoncerne?
SU?

Et forslag fra en læser til avisens annonceafdeling. Skizofrenien er til at få øje på, når Inf dels bringer den ene artikel efter den anden om hvor klimaskadeligt det er at flyve, og så - på den anden side - hyppigt annoncerer for flyrejser. Fortæl os hvor meget I tjener på den slags annoncer, og regn så ud hvor meget abo-prisen på Inf vil stige hvis I ophører med at bringe flyannoncer.
Jeg regner med at annoncekronerne skæpper godt i kassen, og at det nok vil være svært for avisen at undvære de relevante indtægter. Så hvad vil det koste læserne, at blive fri for flyannoncerne?
SU?

Jorden går under, fordi mennesket har syndet endnu engang. Det er vores skyld, og vi føler skam. Vi bør derfor gå bodsgang og betale aflad, så vi kan sone vores brøde og få tilgivelse med det spinkle håb om at opnå den endelige frelse. En ny global religion er født, en ny og lukrativ religion for de udvalgte, autodidakte yppersteforskere med den rette tro.

Hysteriet bunder i den politisk vedtagne konsensus om den menneskeskabte globale opvarmning. Man har konkluderet, at det er vores udledning af CO2, som har skabt en temperaturstigning på godt en grad de sidste hundrede år. Vi har fyldt 0.013% af atmosfæren op med CO2 i et miljø med vanddamp, som er en langt mere potent drivhusgas end CO2. Når vi forbrænder fossile brændsler, udleder vi store mængder CO2 og vanddamp, og den konsensusramte klimavidenskab har valgt at reducere vanddampen til at være en sekundær klimagas, fordi vanddampen ikke kan akkumuleres ud over en luftfugtighed på 100%, hvor vandet falder ud af atmosfæren igen som nedbør, men det ændrer ikke på det faktum, at drivhuseffekten er forøget med vores konstante tilførsel. Vanddampen forøger drivhuseffekten, så længe vi tilfører mere ved at omsætte fossilt brændsel. Virkningen er lille, fordi den nederste del af atmosfæren (troposfæren) i forvejen indeholder store mængder vanddamp, som er potent i ganske små mængder. Dette faktum reducerer specielt den udledte CO2s klimafølsomhed ned i usikkerhedernes verden.

Uden for troposfæren er sagen en ganske anden. Her er atmosfæren normalt knastør, og en stor del af jordens varmestråling har let adgang til himmelrummet. Dette var tilfældet, før luftfarten indtog den nederste del af stratosfæren. Vores udledning af vanddamp her vedligeholder en ny skal uden om troposfæren. Et nyt drivhus uden om drivhuset så at sige. Den temperaturstigning vi har set siden WW2 følger udviklingen af langturs luftfarten i den tidligere knastørre stratosfære. Det er ikke min teori, men stammer fra tiden umiddelbart efter 911, hvor store dele af Nordamerikas luftrum var fri for fly. Der var forbud mod kommerciel flytrafik i ganske kort tid, men længe nok til at man kunne konstatere lavere nattemperaturer på grund af den forøgede udstråling. Den gode nyhed er, at man kan teste teorien ved at stoppe flytrafikken i en kortere periode. Den dårlige nyhed er, hvis teorien holder vand, hvordan pauser vi så luftfarten indtil elfly er up and flying ?

https://globalnews.ca/news/2934513/empty-skies-after-911-set-the-stage-f...

Hvordan skal mennesket acceptere de tiltag, som er nødvendige for ikke at ødelægge klodens klima. Mit bedste forslag er, at vi skal ophæve den politiske konsensus om årsagen til den menneskeskabte opvarmning. Science must never be settled. Det vil være surt at spilde oceaner af tid og resurser på en and. Derfor skal vi igen intensivere klimaforskningen mod den grundlæggende årsag til vores registrerede temperaturstigning. En forskning som stoppede med konsensus i IPCC.

Kender man størrelsen af den primære opvarmning, som konstant foregår her ved jordoverfladen som et resultat af ikke kun vores afbrænding af fossiler, men hele vores forøgede forbrug, aktivitet og stofskifte i folk og fæ? Det hele ender op i form af varmestråling og betyder blandt andet at by er varmere end land og dette strålingstilskud udsættes på lige fod med solindstrålingen for drivhuseffekten.

Har vi virkelig så meget styr på årsagen til den menneskeskabte globale opvarmning, at vi vil opretholde flyvning, bare for sjov ?

Philip B. Johnsen

Vores folkevalgte politikere er værre end fascisterne nogensinde var.

Det er økonomi, der diktere politik for fortsat økonomisk vækst på fortrinsvis olie, gas og kul afbrænding for vores folkevalgte politikere.

Vores Folkevalgte politikere stjæler deres egne børns fremtid, det ved de folkevalgte udemærket godt, men det får ikke de foklevagte politikere til at føre politik der diktere økonomi og vende udviklingen, vores folkevalgte politikere tilvælger deres personlige privilegier og lader børnene sejle deres egen sø.

15 årige Greta Thunberg beskrev den politiske og økonomiske magtelites voldelige overgreb på børns fremtid meget fint, det er meget vanskeligt, at gøre det bedre.

“You only speak of green eternal economic growth because you are too scared of being unpopular.

You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess, even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake.

You are not mature enough to tell it like is.
Even that burden you leave to us children.”

Citat 15 årige Greta Thunberg COP24 i december 2018 Katowice Polen.

Se her:
Børn og unge der endnu ikke er hjernevaskede, er vejen frem.

Fra COP24 i december i Katowice i Polen 2018.
Greta Thunberg holder denne tale til beslutningstagerne for klimamålene.
Link:https://www.lifegate.com/people/news/greta-thunberg-speech-cop24

Link:
https://youtu.be/HzeekxtyFOY

Nike Forsander Lorentsen

@Philip B. Johnsen
'Vores folkevalgte politikere er værre end fascisterne var'. Og siden citerer du denne Greta Thunberg som svinger den næsten religiøse kristne piske overfor andre og sig selv. Denne unge dame er så alvorligt negativ, og det kommer ikke nogle positive indput på problemen fra hende og imeden må andre løse dem.

"Børn og unge der endnu ikke er hjernevaskede, er vejen frem"

Philip det hænger da slet ikke sammen med dine til bevidstløshed anvendte citater og henvisninger, tværtom, men det vil være urimeligt at bebrejde Greta Thunberg. Hun er jo netop et af rigtig mange objekter for hjernevasken.

Frederik Groth Nordstrøm

Så længe det er så tidskrævende og besværligt at rejse rundt med tog, bare i Europa, så bliver ingenting ændret.
Hvorfor laver de europæiske togselskaber ikke et samarbejde om at tilbyde direkte rejser mellem alle europæiske hovedstæder?