Læsetid: 5 min.

Tre fodboldbaner ryddes hvert minut: Fældningen af Amazonas’ regnskov når kritisk niveau

Satellitdata forstærker de bange anelser: Brasiliens højrepopulistiske præsident har reelt givet grønt lys for uhæmmet rovdrift på klodens største regnskov og vigtigste klimastabiliserende ’grønne lunge’
Rydningen af verdens største regnskov sker med en hidtil uset hastighed. Med kun få dage tilbage af måneden vil juli blive den første måned i mange år, hvor Brasilien har mistet et stykke regnskov på størrelse med Greater London.

Rydningen af verdens største regnskov sker med en hidtil uset hastighed. Med kun få dage tilbage af måneden vil juli blive den første måned i mange år, hvor Brasilien har mistet et stykke regnskov på størrelse med Greater London.

Nacho Doce

30. juli 2019

ALTAMIRA – Afskovningerne i det brasilianske Amazonland forløber nu med en hastighed svarende til fjernelse af tre fodboldbaner i minuttet.

Det viser de seneste officielle tal fra den brasilianske stat, og dermed presses verdens største regnskov hele tiden stadig tættere mod den kritiske tærskelværdi, hinsides hvilken den ikke vil kunne genskabe sig selv.

Udviklingen har forstærket frygten for, at Brasiliens højrepopulistiske præsident, Jair Bolsonaro, reelt har givet grønt lys for jordran og ulovlig rovdrift på beskyttede zoner og for omfattende skovhugst og skovafbrænding.

Skovrydningerne alene for juli måned er allerede nået op på 1.345 kvadratkilometer, hvilket er 33 procent mere end den hidtidige månedsrekord, hvilket er målt af det satellitbaserede Deter B-system, der har været anvendt siden 2015.

Med kun få dage tilbage af måneden vil juli blive den første måned i mange år, hvor Brasilien har mistet et stykke regnskov på størrelse med Greater London (den britiske hovedstadsregion, der er 1.500 kvadratkilomer stor, red.).

 

Få overblik og analyser af vor tids største og vigtigste begivenheder.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Ervin Lazar
  • Marianne Stockmarr
  • Johnny Christiansen
Ervin Lazar, Marianne Stockmarr og Johnny Christiansen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Lise Lotte Rahbek

Det er frygtelig læsning. Frygtelig, fordi mennesker som jeg er så catans magtesløse i kapitalens verden.

Anders Reinholdt, Søren Cramer Nielsen, John Poulsen, Anders Skot-Hansen, Per Torbensen, Carsten Svendsen, Carsten Wienholtz, Søren Bro, Rolf Andersen, Torben Skov, Marianne Stockmarr, John Andersen, Gitte Loeyche, Anker Heegaard, Søren Fosberg og Estermarie Mandelquist anbefalede denne kommentar
Ete Forchhammer

Hvis EU her har en reel chance for at påvirke præsidenten, trods lobby'er, bør den udnyttes - og støttes!

Anders Reinholdt, John Poulsen, Lise Lotte Rahbek, Thomas Tanghus, Rolf Andersen, Torben Skov, Marianne Stockmarr, Gitte Loeyche og Anker Heegaard anbefalede denne kommentar
Jan Weber Fritsbøger

Anders de mennesker som har taget initiativet til den øgede skovfældning er rige som lever i vanvittig overflod og de er så grådige at de ikke tager hensyn til noget som helst, og ja det er forfærdeligt at den slags mennesker bestemmer udviklingen, løsningen kunne være at men fik en bedre regering / præsident som gik ind for at reducere uligheden, dette ville gavne den almindelige brasilianer mere end den øgede skovfældning, og det er jo paradoksalt at dem som intet vil ofre af hensyn til miljøet er dem som har mest, almindelige mennesker vil derimod gerne drosle deres forbrug lidt ned for at gavne klimaet, en særdeles vigtig grund til at overbefolkning ikke fylder så meget i debatten er at den ikke er årsag til klimaproblemet, årsagen er grådighed og deraf følgende vild overflod i blandt de 20% rigeste som bidrager med 90% af klimabelastningen, fjernede man de rigeste 20% incl deres forbrug var klimaproblemet løst, til gengæld ville det være helt nytteløst at fjerne de 60% fattigste, klimaet ville stadig være truet !

og så forarges Leo over kritik af det danske landbrugs monokultur med tilhørende kemihelvede, og det deraf følgende tab af biodiversitet, som om det er helt i orden når langt større synder begås i Brasilien ???

Mogens Holme, Arne Lund, Lise Lotte Rahbek, Thomas Tanghus, Carsten Wienholtz og Torben Skov anbefalede denne kommentar

Du har fuldstændig uret, Anders Mørk! Det er altså ikke den lille mand der rydder regnskoven. Det er firmaer, internationale kapitalinteresser og oligarker, som øjner fortjeneste ved udpining af naturresourcerne. Efter rydningen ansættes landarbejdere under slavelignende vilkår og når de tilsidst bukker under for arbejdsrelateret sygdom pga. bl.a. sprøjtegifte, overlades de blot til sig selv i kummerlig fattigdom. Protester slås ned med hære af advokater og i yderste fald lejemordere og dødspatruljer.
Det er svedjebrug af såvel natur som mennesker!

Trond Meiring, Ole Arne Sejersen, John Poulsen, Lise Lotte Rahbek, Thomas Tanghus og Per Torbensen anbefalede denne kommentar

Nej- Det er jo ikke magnaterne fra the Hamptons på Long Island, der svinger savene. Hvad småbønder kan præstere alene, er et overskueligt problem. Og det er også nemt at finde en idiot, der vil sige hvad som helst.
Skovfældning udgør 11 procent af alle emissioner på verdensplan.

Anders Skot-Hansen

@Leo Nygaard
"Vores landbrug forsyner mange mennesker i verden ud over os selv. Skulle vi kun sørge for os selv, kunne landbruget decimeres ganske betydeligt."
Så enkelt er det altså ikke. En af de betydeligste årsager til fældninger i Amazonas er dyrkning af soja til eksport. I Danmark importerer landbruget 1,7 mio. ton årligt. 40 procent af proteinerne i EU stammer faktisk fra soja. Dansk landbrug er slet ikke dansk længere, og skovrydningen er også dansk landbrugs skyld.

https://noah.dk/materialer/sojaalarm

Per Torbensen, Mogens Holme, Anders Reinholdt, Torben Skov, Kim Houmøller, Lise Lotte Rahbek og John Poulsen anbefalede denne kommentar

dansk landbrug burde kun forsyne Danmark, så ville der være plads til langt mere skov.

Trond Meiring, Per Torbensen og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Anders Skot-Hansen

@Leo Nygaard
"Der er kræfter igang for at klare os uden (soja) eller formindske betydeligt."
Det er måske "landbrugspakken", du tænker på. Ifølge beregninger fra SEGES (en organisation under Landbrug og Fødevarer) skulle implementeringen af landbrugspakken have givet en årlig besparelse i sojaforbruget på 234000 ton pga. muligheder for at gøde mere. Sådan gik det ikke, desværre. Måske fordi den ekstra mængde nitrat, ammonium og phosfat er endt i vandløb og/eller grundvand?
https://gylle.dk/soja-import-stiger-trods-seges-paastand-om-det-modsatte/

Brian W. Andersen

@ Jan Weber Fritsbøger

Nu gider jeg ikke noget forargelseskapløb med hverken Leo eller dig, men hvad synder langt fra Danmark angår, så er dansk landbrug ikke engle. https://www.information.dk/indland/2018/10/ny-rapport-skov-ryddet-skaffe...

Nu hvor den slags ting er blevet lettere i Brasilien, så kan noget af Amazonas regnskov let komme til at vige pladsen for at fylde maverne på danske svin. Når legen er kapitalistisk grådighed, så leger lille Danmark gerne med klodens største svin.

Trond Meiring, Per Torbensen, Jan Weber Fritsbøger, Kim Houmøller, Mogens Holme, Lise Lotte Rahbek og Torben Skov anbefalede denne kommentar

Vi peger fingre af brasilianerne, der rydder regnskovene, men ser bekvemt bort fra, at hvis ikke der var aftagere til det den ryddede regnskov blev brugt til, så hørte det nok snart op. Og aftagerne er os i de rige lande, der æder bøffer fra de kvæg, der opdrættes her, og spiser de danske svin, der fodres med brasiliansk soya.
Forskerne har ved hjælp af data fra Brasiliens centralbank fundet frem til, at ud af de ca. 27 mia $, der blev investeret i kvægdrift og soyaproduktion i Amazonas fra 2000 til 2011, da kom ca. 19 mia $ især fra skattelyet i Cayman og Panama. For nogle virksomheder udgør transaktionerne 90-100 pct. af den samlede investerede kapital.
Den ryddede regnskov bruges til kvægdrift for burgerindustrien, og til sojadyrkning. Soya eksporteres til de rige lande, hvor den hældes i de husdyr vi enten selv fortærer, eller lever højt på at sælge til de, der har råd til at betale 15-20 pct. mere for danske landbrugsprodukter.

Foruden tab af regnskov og uerstattelig biodiversitet, så tærer soya- og oksekødsproduktionen på vandressourcerne. For at producere et kilo soyabønner bruges ca. 1.800 liter vand, mens oksekødet tegner sig for ca. 15.000 liter vand, og udleder 22 kg CO2 pr. kilo https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616303584

Et så voldsomt vandforbrug er ikke bæredygtigt. Presset på den globale vandforsyning vil stige i de næste årtier - årligt bliver vi 85 mio flere. Ifølge FN kan 2/3 af verdens befolkning imødese vand-mangel inden 2030. Derfor skal der snarest ske kraftige reduktioner i vandforbruget. Kloden kan ikke bære, at 40 pct. af det dyrkede areal bruges til dyrefoder, i Danmark er det ca. 50 pct.

Ikke kun oksekødsproduktion er en stor vandsluger. Også får og svin tager godt for sig: 9.000 og 4.500 liter vand. I bunden ligger ris (1.000 liter), hvede (900 liter), kartofler (500 liter) osv.

De fleste af os ved godt, at vandmangel er et voksende problem, og at vi skal forhindre at det bliver endnu værre. Så det gør vi ved, at købe vandsparer, opsamle regnvand til haven og lign. Kun de færreste sparer dér, hvor det virkelig batter - i kosten.
Vandkrisen kan kun løses, hvis vi skærer kraftigt ned på kødforbruget Så længe det ikke sker, vil vi fortsat bruge de mindre velstillede landes marker til at dyrke foder til vores slagtedyr. Ofte uden tanke på, at vi, takket være gode og stabile vækstforhold, kan dyrke flere mindre klimabelastende fødevarealternativer, end i "det globale syd." Gandhis udsagn om, at den rige mands ko, stjæler den fattige mands korn, gælder mere end nogensinde.

,

Trond Meiring, Jan Weber Fritsbøger, Mogens Holme og Torben Skov anbefalede denne kommentar

Ikke kun palmeolie, Maya. Det er ikke kun grisene der konsumerer soya. I EU bruges 51% af al importeret palmeolie til biodiesel og yderligere 10% til andre energiformål.
Hvis emissionen fra almindelig dieselolie er 1x. Så er
palmeoliediesel 3 x
Soyaoliediesel 2 x
Rapsoliediesel 1,3 x
Gennemsnitligt er miljødiesel ca. 2x mere forurenende end almindelig diesel fra råolie.

Ergo er EUs krav om minimum 7% miljødiesel intet mindre end en skandale!
Nogen har bildt EU politikerne ind at biodiesel er en løsning, og jeg mener, at det er et eksempel på hvilke katastrofer lobbyisme kan medføre.

Tror du ikke, at det stopper sig selv, Arne Lund. Når regnskoven er fældet ophører regnen og så er det spil kørt. Og de penge som hedgefund folkene tjente, kan de så bruge til at erhverve højtliggende boliger og private vagtværn, i en ellers ødelagt verden :o( Hamptons vil snart blive oversvømmet.

Der er virkeligt tale om forbrydere i habitter. Og kampen for en bedre verden er kampen mod dem og deres politiske marionetter!

Trond Meiring og Jan Weber Fritsbøger anbefalede denne kommentar

Torben Skov - Joe du kan selvfølgelig have ret i, at når der ikke er mere regnskov tilbage, så stoppe festen, for så er der så som så med hvor meget ilt der er tilbage.

Trond Meiring, Per Torbensen og Jan Weber Fritsbøger anbefalede denne kommentar
Jan Weber Fritsbøger

hvorfor blive ved med at sige at problemet er for mange mennesker, ? det er jo relativt indlysende at det er overforbrug drevet af grådighed som har skabt klimabelastningen,
hvis alle var fattige på afrikansk niveau var der ingen klimabelastning,
men jeg ved godt hvorfor, man vil bare ikke erkende at det er os som er problemet, og man vil især ikke tage konsekvensen og nedsætte sit personlige klimaaftryk,
nej det er nemmere at lyve for sig selv og sige det er de andre, og selvfølgelig helst nogen som er meget anderledes end mig selv.