Analyse
Læsetid: 8 min.

Rigsretsproces går i hårdknude, efter at Trump spænder ben for demokraternes undersøgelser

Donald Trump vil ikke længere samarbejde med demokraterne i rigsretsprocessen. Tirsdag afviste han at stille flere vidner og dokumenter til rådighed for undersøgelsen i Repræsentanternes Hus. Det sætter demokraterne i en voldsom klemme
Udland
10. oktober 2019
Præsident Trumps beslutning sent tirsdag om at lægge en forhindring i vejen for rigsretsprocessen ved at forbyde regeringsmedlemmer at lade sig forhøre i kongreshøringer og afvise at udlevere relevante dokumenter er et alvorligt tilbageslag for Det Demokratiske Partis bestræbelser på at stille ham for en rigsret i begyndelsen af næste år.

Præsident Trumps beslutning sent tirsdag om at lægge en forhindring i vejen for rigsretsprocessen ved at forbyde regeringsmedlemmer at lade sig forhøre i kongreshøringer og afvise at udlevere relevante dokumenter er et alvorligt tilbageslag for Det Demokratiske Partis bestræbelser på at stille ham for en rigsret i begyndelsen af næste år.

Carlo Allegri/Ritzau Scanpix

Der er lagt op til et forfatningsdrama i USA, efter præsident Trump sent tirsdag besluttede at obstruere rigsretsprocessen. Han afviser at udlevere relevante dokumenter, og han vil forbyde medlemmerne af sin regering at lade sig afhøre i i Kongressen.

Kampen mellem præsidenten og den lovgivende forsamling, som er den eneste instans i det amerikanske system, der kan drage ham til ansvar, er nu radikaliseret. Banen er nu kridtet op til et drama, som også vil involvere domstolene.

Forkvinden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, vil givetvis udnytte, at der er sket et skifte i den offentlige holdning til fordel for undersøgelserne af præsident og lægge pres på både Trump og de republikanske lovgivere.

Onsdag viste to forskellige meningsmålinger, at opbakningen til rigsretsprocessen er vokset til næsten 60 procent af de udspurgte, og at næsten halvdelen af amerikanerne mener, at Trump bør afsættes fra sit embede i en rigsretssag. Det er en markant stigning, som kommer efter, at den ene dårlige nyhed efter den anden for præsidenten er kommet ud under de første to uger af rigsretsprocessen.

Det er i det lys, man skal se Trumps beslutning om at trække i bremsen. Nu gælder det om at sætte en stopper for frigivelsen af kompromitterende oplysninger fra vidner, sms’er, båndudskrifter og andre interne regeringsdokumenter. Ellers risikerer han at miste endnu mere af sin folkelige opbakning.

I den ideelle verden ville demokraterne reagere ved at gå til domstolene med krav om fri adgang til alle vidner og dokumenter. Men et sagsanlæg ville i princippet kunne gå hele vejen til Højesteret, og det vil kunne tage lang tid.

Så det er ikke et ønskværdigt scenario for demokraterne.

Juraprofessor Laurence Tribe på Harvard University, der er forfatter til en nylig bog om rigsretssager, mener, der er en løsning på den udfordring.

Brevet

Her er de vigtigste dele af det brev, som præsident Trumps chefjurist, Pat Cipollone, tirsdag sendte til Repræsentanternes Hus: Den undersøgelse, det demokratiske flertal har indledt, er grundlovsstridig.

  • »Jeg skriver på vegne af præsident Donald J. Trump som svar på Deres talrige, lovmæssigt uholdbare krav, der er stillet som en del af, hvad De – i strid med De Forenede Staters forfatning og alt tidligere tværpolitisk fortilfælde – har betegnet som en ’rigsretsundersøgelse’. Som De må vide, har De udformet og gennemført Deres undersøgelse på en måde, der krænker fundamentale fairness- og grundlovskrævede principper for en rettergang.«
  • »For eksempel har De nægtet præsidenten retten til at krydsafhøre vidner, at indkalde vidner, at modtage udskift af vidneforklaringer, at have adgang til bevismateriale, at have sin advokat til stede og mange andre grundrettigheder, som er garanteret alle amerikanere. De har gennemført Deres proces i hemmelighed. De har krænket borgerrettigheder og magtadskillelsen ved at true den udøvende magts repræsentanter med straf, hvis de påberåber sig grundlæggende forfatningsmæssige rettigheder og særstillinger.« …

Bearbejdet og oversat af David Rehling.

I en aviskronik onsdag opfordrer han udvalgene i Repræsentanternes Hus til at sætte den juridiske proces i gang og parallelt hermed udforme de første anklagepunkter mod præsidenten.

»Intet i forfatningen begrænser Repræsentanternes Hus i at formulere et par anklagepunkter nu og så tilføje andre anklagepunkter senere (når undersøgelsen er mere fremskreden, red.),« skriver Tribe i USA Today.

Dokumentationen

Harvard-professoren vurderer, at der allerede foreligger tilstrækkelig belæg for at rejse tiltale og dømme præsidenten for magtmisbrug i Ukraine-sagen.

I en telefonsamtale med Ukraines leder Volodimir Zelenskij i juli kædede Trump amerikanske leverancer af antitank-raketsystemet Javelin sammen med ukrainerens accept af at genåbne en korruptionssag mod et energiselskab, hvor den demokratiske præsidentkandidat Joe Bidens søn sad i bestyrelsen indtil januar 2019. Formålet var angiveligt at kompromittere Biden.

Der foreligger også dokumentation for, at Trump afviste at tale i telefon med Zelenskij og møde ham personligt, medmindre ukraineren fik rigsadvokaten til offentligt at forpligte sig til at gå efter naturgasselskabet. Der er stærke indicier for, at præsidenten tilbageholdt 391 millioner dollar i militærbistand til Ukraine sommeren over for at lægge pres på Zelenskij.

Præsidentens afvisning af at efterkomme stævninger fra Repræsentanternes Hus kan ifølge professor Tribe ligge til grund for et andet anklagepunkt. Det er der nemlig præcedens for.

Under rigsrets processen i 1974 mundede præsident Richard Nixons systematiske bestræbelser på at lægge hindringer i vejen for retsudvalgets undersøgelser ud i en tiltale for at have undergravet Kongressens forfatningsmæssige ansvar som tilsynsførende myndighed for den udøvende magt.

Meget tyder på, at Nancy Pelosi og formanden for efterretningsudvalget Adam Schiff vil følge de parallelle spor – gå til domstolene og samtidig udforme anklageskriftet og sende hvert punkt til afstemning i retsudvalget og dernæst i plenum i Repræsentanternes Hus.

Schiff, der er tidligere jurastuderende på Harvard og forskningsassistent for professor Tribe, bekræftede denne skitse til en plan tirsdag i The Washington Post.

Fordelene ved den plan er ifølge Tribe, at anklagepunkter vedtaget af Repræsentanternes Hus vil styrke Kongressens argumenter over for domstolene om, at stævninger tilsendt regeringen skal håndhæves retmæssigt.

Brevet

Her er de vigtigste dele af det brev, som præsident Trumps chefjurist, Pat Cipollone, tirsdag sendte til Repræsentanternes Hus: Den undersøgelse, det demokratiske flertal har indledt, er grundlovsstridig.

  • »Enkelt sagt søger De at omgøre resultaterne af 2016-valget og fratage det amerikanske folk den præsident, som det frit har valgt. Mange demokrater ser åbenbart nu præsidentens fjernelse fra embedet ikke bare som et middel til at omgøre resultatet af det seneste valg, men som en strategi til at påvirke det næste valg, som er knap et år forude.« … Præsident Trump har for sin del taget det skridt uden fortilfælde at skabe offentlig gennemsigtighed ved at afklassificere og frigive notatet om hans samtale med Ukraines præsident Zelenskij. Noterne gjorde det klart, at samtalen var fuldstændigt passende, og at der ikke er noget grundlag for Deres forespørgsel.« ...
  • »Af disse grunde afviser præsident Trump og hans regering Deres grundløse og forfatningsstridige bestræbelser på at omgøre den demokratiske proces. Deres handlinger er uden fortilfælde og efterlader præsidenten uden andet valg.« …
  • »Deres forespørgsel er forfatningsmæssigt ugyldig og en krænkelse af retfærdig rettergang. I vores nations historie har Repræsentanternes Hus aldrig forsøgt at indlede en rigsretsundersøgelse mod præsidenten, uden at et flertal af Husets medlemmer har taget politisk ansvar for den beslutning ved at stemme for at godkende et så dramatisk forfatningsmæssigt skridt.« …

Bearbejdet og oversat af David Rehling.

Harvard-professoren tilføjer:

»De parallelle spor vil også optrappe det offentlige pres på Det Hvide Hus og bevirke, at flere i regeringen føler sig foranlediget til at bringe eksempler på andre ulovligheder frem.«

Men den plan kan også modarbejdes. Trump og loyale republikanere vil formentlig kæmpe for at vinde den offentlige opinion med henblik på at befæste opbakningen fra republikanske vælgere og lovgivere. Og det vil blive en meget krævende proces for demokraterne at føre en rigsretssag mod Trump i Senatet uden opbakning fra republikanere.

Det kræver et flertal på 67 ud af 100 senatorer at dømme en præsident skyldig. I Senatet sidder aktuelt 52 republikanere.

Brevet

Trumps strategi fremføres i et otte sider langt brev formuleret af præsidentens juridiske rådgiver Pat Cipollone, der blev sendt sent tirsdag til Pelosi og Schiff.

I brevet beskyldes demokraterne i Repræsentanternes Hus for at have truet og intimideret vidner fra regeringsapparatet med en straffesag, hvis de skulle nægte at møde frem.

Cipollone hævder i særdeleshed, at præsidenten er blevet behandlet urimeligt af de demokratiske lovgivere og i lodret strid med forfatningen. Det urimelige skulle bestå i, at Trump ikke har fået lov til at »krydsforhøre vidner, få adgang til vidneudsagn og beviser«.

Dette skulle »krænke præsidentens retssikkerhed« og være en overtrædelse af forfatningen.

Selv om Cipollone ikke fremlægger dokumentation for »den urimelige og forfatningsstridige behandling« af præsidenten, vil de juridiske argumenter i brevet kunne benyttes af Trump i tweets, af hans republikanske allierede i Kongressen og af sympatiserende medier til at beskylde demokraterne for at benytte unfair og ulovlige metoder til at fjerne præsidenten fra embedet.

I princippet er der intet nyt i, at præsidenten prøver at stikke en kæp i hjulet på Kongressens undersøgelser af hans regeringsførelse.

Inden forkvinde Nancy Pelosi bekendtgjorde den officielle start på rigsretsprocessen for et par uger siden, havde hans regering konsekvent afvist at samarbejde med seks kongresudvalg i flere forskellige sager. Nogle af dem er udløbere fra den særlige anklager Robert Muellers rapport fra foråret.

Brevet

Her er de vigtigste dele af det brev, som præsident Trumps chefjurist, Pat Cipollone, tirsdag sendte til Repræsentanternes Hus: Den undersøgelse, det demokratiske flertal har indledt, er grundlovsstridig.

  • »Udvalgenes forespørgsel lider også af en særskilt, fatal mangel. På trods af formand Pelosis løfte om at ’behandle præsidenten med fairness’ har udvalgene ikke fastlagt nogen procedure, der giver præsidenten bare den mest grundlæggende beskyttelse, der kræves af forfatningens retfærdige rettergang og almindelige principper om fairness.« …
  • »Når Deres forespørgsel mangler ethvert grundlag i forfatningen, ethvert foregivende af fairness eller endog de mest elementære sikringer af retfærdig rettergang, kan den udøvende magt ikke forventes at deltage i den. Fordi deltagelse i denne forespørgsel under den nuværende grundlovsstridige indstilling vil påføre den udøvende magt varig institutionel skade og varig skade på magtadskillelsen, har De efterladt præsidenten uden andet valg.« …
  • »Vi håber, at De – i lyset af de mange mangler, vi her har afdækket i Deres fremgangsmåde – vil afstå fra Deres igangværende ugyldige bestræbelser på at opnå en rigsretsundersøgelse og slutte Dem til præsidenten ved at fokusere på de mange vigtige mål, der er af betydning for det amerikanske folk«

Bearbejdet og oversat af David Rehling.

Men så snart Pelosi hævede undersøgelserne til formelt at inkludere tiltale for embedsmisbrug, blev Repræsentanternes Hus udstyret med forstærkede beføjelser til at indkalde og eventuelt stævne vidner og dokumenter.

Det springende punkt er imidlertid, at den udvidede myndighed kun kan håndhæves gennem forbundsdomstolene, og den proces kan tage lang tid.

Ikke desto mindre tyder noget på, at Trump og republikanerne griber efter ethvert strå for at berettige deres sabotage af Kongressens beføjelser under forfatningen til at føre tilsyn med præsidenten og regeringsmagten.

I brevet fra Trumps juridiske rådgiver hævdes det for eksempel, at rigsretsprocessen er »ugyldig i henhold til forfatningen og et brud på præsidentens retssikkerhed«.

Det skulle skyldes, at Pelosi undlod at sætte sin beslutning om at starte rigsretsprocessen til afstemning i plenum i Repræsentanternes Hus. Cipollone skriver, at sådan en afstemning er blevet gennemført i de tre tidligere rigsretssager.

Men det argument bliver afvist af forfatningseksperter.

I den amerikanske forfatnings artikel 1, paragraf 5 hedder det, at hvert kammer selv bestemmer procedurerne i en rigsretssag. Det er med andre ord ikke præsidenten, der bestemmer procedurerne. Det ville være en krænkelse af magtens tredeling i et liberalt demokrati.

Nancy Pelosi afviser ikke at bringe sin beslutning om at indlede undersøgelser til en afstemning. Demokraterne har klart flertal i Repræsentanternes Hus. Det angivelige formål ville være at styrke rigsretsprocessens legitimitet i befolkningen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Har man overvejet at få Trump mentalundersøgt. Den med kurderne og 2. verdenskrig er jo sort snak.

Peter Beck-Lauritzen, Arne Albatros Olsen, Kim Houmøller, Karsten Aaen, Kirsten Brocks, Karsten Lundsby og John Andersen anbefalede denne kommentar

Hvilken en med kurdene, Helle? Ikke noget i denne artikel. Til gengæld læner Trump sig vel nærmest op af en anklage for masseudryddelse i disse dage...

jens christian jacobsen og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar

Det skyldes nok hans uendelige visdom. Han bliver for hver dag mere vanvittig at høre på.

Peter Beck-Lauritzen, Arne Albatros Olsen, Carsten Wienholtz, Helle Walther, Karsten Lundsby og Werner Gass anbefalede denne kommentar

Det typiske er, at amerikanerne skaver sig, og så går det ud over andre.

Volodymyr Zelenskij bliver hjemme i Ukraine kaldt "Monica Zelenskij", pga. det blowjob ukrainerne mener ham gav Trump under deres møde i Washington.

Det er godt nok ikke fair overfor den rigtige Monica, men det skulle da også lige mangle at tingene går i sig selv i impeachmentGate, mens stakkels Zelenskij bliver smidt på porten i Ukraine........

Brian W. Andersen

@ Søren Bro

Tvivlsomt og hvis nogen skulle kunne udfordre forfatningen nok til at finde et smuthul i den, så det netop Donald Trump.

En mand med 3.500 retssager bag sig, en mand dømt skyldig i over 2.400 lovovertrædelser uden en eneste gang at have set skyggen af tremmer eller fodlænke, en mand som stod til at tabe en RICO-act sag, hvori dommeren havde taget ham i at bestikke to vidner og sendte sagen til højere retsinstans. Uheldigvis havde den højere instans en dommer som ikke var hvid og Trump var på dette tidspunkt en fremgangsrig kandidat til præsidentposten med hele verdens medier som sin legeplads, så han satte sine advokater til at søge udsættelse på udsættelse i retten, imens han selv erklærede dommeren for en racist, der forfulgte ham for at være hvid, i alle medier der ville lytte. Ikke længe efter vandt Trump valget og da ingen amerikansk dommer vil dømme en siddende amerikansk præsident uden at der er rejst en rigsretssag, så blev RICO-act sagen afsluttet med et symbolsk økonomisk forlig udenfor retten.

Historisk set har intet menneske gjort noget lignende og der er flere juridiske verdensrekorder deri, så odds taler for at Trump også kan sno sig ud af at blive dømt i en rigsretssag, vinde valget og blive siddende som præsident frem til 2024.

Peter Beck-Lauritzen, Hanne Utoft og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Nu læser jeg jo andre aviser end Informations artikler og lytter også til Orientering m.m. og det er både sagt og refereret osv., hvorfor jeg mener, jeg godt kunne henvise hertil. ( AL)

Det er bekymrende at demokratiet i USA er så skrøbeligt, at præsidenten i USA nyder immunitet for ulovligheder, kan lyve så det driver, kan nægte at være samarbejdsvillig i en rigsretssag mm.
Manden skaber kaos i verden og man fornemmer hans foragt for civiliserede mennesker og diplomatiet. Samtidig fornemmer man også hans fascination af det diktatoriske hos Putin mfl, hans fascination af åndelige brandstiftere og kaosskabende demagoger.
Altsammen i en kvalmendende USA-protektionistisk, uempatisk, usympatisk, narcissistisk og megalomanisk adfærd.
Fuck Trump...!!!!

Peter Beck-Lauritzen, Søren Fosberg, Kim Houmøller, Karsten Aaen og Carsten Wienholtz anbefalede denne kommentar

Impeachment hedder det altså ! ikke rigsrets-sag! Det er noget ganske andet, og noget som vist kun findes i DK? hvor Folketinget kan bruge det til at holde en minister ansvarlig for det som ministeren har gjort, ikke gjort, eller undladt at gøre.

Og så er proceduren i USA den, at det er repræsentanternes hus (the house) der rejser en impeachment-sag mod Trump; det er Senatet, der er anklager og også dommer i en impeachment-sag! Kort sagt: Senatet bestemmer om Trump skal gå af som USA's præsident!

En impeachment proces i USA er IKKE en retssag som normalt - den skal, kan og bør bruges bl.a. til at afgøre, om en siddende præsident er værdig til at sidde i sit embede som præsident; det er Sentatet, som før nævnt, der alene afgør dette. Derfor kan, skal og bør Trump, selv som præsident, heller ikke have lov til, få lov at krydsafhøre vidner mm. Heri er den amerikanske forfatning helt klar!

"så odds taler for at Trump også kan sno sig ud af at blive dømt i en rigsretssag, vinde valget og blive siddende som præsident frem til 2024."

Trump kan, som flere andre er inde på, ikke besejres i en juridisk krig ... og det amerikanske præsidentembede bør vindes på politikken. Demokraternes partitops problem er imidlertid at den fuldstændigt som Trump er på storkapitalens side og, blot på en mere mondæn facon end Trump, Bush og andre gale republikanere, begår masser af global kriminalitet.

Demokraterne ville formentligt med stor sikkerhed vinde den folkelige opbakning i en præsidentkampagne, hvis den førtes med en kandidat, som klart taler almindelige amerikaneres sag ... dvs. garanterer en offentlig og sufficient sundhedsordning for alle, demokratisering af de politiske magtstrukturerer (herunder et reelt opgør med lobbyisme og funding af livgivere m.fl.), gratis uddannelse, virkningsfulde sociale hjælpeprogrammer og en fredelig udenrigspolitik.

Peter Beck-Lauritzen, Jan Jensen, Ole Arne Sejersen, Mikael Velschow-Rasmussen og Søren Fosberg anbefalede denne kommentar