Interview
Læsetid: 8 min.

Der er grænser for vækst, siger Wall Street-afhopper: »Det er ikke en holdning. Det er simpel fysik«

Vi kan godt opgive ideen om grøn vækst, siger den tidligere finansmand fra Wall Street John Fullerton. Den moderne økonomi kan ikke løse den krise, den selv har skabt. Vi er nødt til at etablere et helt nyt system, som baserer sig på princippet om, at vi ikke kan tage mere fra naturen, end vi giver
»Vi skal ikke have en simpel bytteøkonomi og være selvforsynende alle sammen,« siger John Fullerton, der i næsten to årtier havde en ledende stilling i investeringsbanken JP Morgan, men i dag er blevet klimaaktivist. »Vi skal ikke ud i skoven og leve i intim pagt med naturen som vores forfædre. Men vi kan bruge noget af den visdom, der er forbundet med den livsstil. Vi skal etablere en moderne økonomi på baggrund af de samme principper.«

»Vi skal ikke have en simpel bytteøkonomi og være selvforsynende alle sammen,« siger John Fullerton, der i næsten to årtier havde en ledende stilling i investeringsbanken JP Morgan, men i dag er blevet klimaaktivist. »Vi skal ikke ud i skoven og leve i intim pagt med naturen som vores forfædre. Men vi kan bruge noget af den visdom, der er forbundet med den livsstil. Vi skal etablere en moderne økonomi på baggrund af de samme principper.«

Sigrid Nygaard

Udland
21. november 2019

John Fullerton taler meget om græsstepper. Både fordi han har investeret en væsentlig del af sin formue i noget, han kalder ’holistisk drift’ af græsland. Men også fordi han ser det som et godt billede på det, han egentlig gerne vil fortælle folk.

Afhængigt af hvad man tæller med, er cirka en fjerdedel af jorden dækket af græsland. Det er enorme økosystemer, som fungerer bedst sammen med store flokke af klovdyr. Som bisonerne på den amerikanske prærie eller gnuerne på savannen. De spiser, efterlader gødning og bevæger sig videre. Når flokken kommer forbi igen, er der mad en gang til.

»Græsset gror ikke bare op på ny. Det smukke er, at hele denne proces fører til sundere græs, stærkere græs og en højere diversitet af græsarter,« siger John Fullerton.

Det hele eksisterer i harmonisk forbundethed. Køerne får det bedre, græsset får det bedre, og ingen tager skade. Det er dét, han gerne vil fortælle os.

John Fullerton har hvide tænder, brune ruskindssko og bølget hår, som er gråsprængt i siderne på den helt rigtige måde. Han ligner en Wall Street-børsmægler i en hollywoodfilm. I virkeligheden har han haft en ledende stilling i investeringsbanken JP Morgan i næsten to årtier.

I 2001 hoppede han af. I dag er han klimaaktivist og leder af tænketanken Capital Institute, som arbejder for at udbrede John Fullertons egen idé om en ’genskabende’ eller ’helbredende’ kapitalisme. Regenerative Capitalism.

»Ligesom mennesker er planeten et levende system. Og alle levende systemer fungerer efter nogle grundlæggende principper, som vi bliver nødt til at organisere vores økonomi omkring,« forklarer John Fullerton.

Vi skal erkende, at vi ikke står uden for naturen, siger han. Menneskene og naturen er »forbundne levende systemer«. Og for alle levende systemer gælder det, at de skal være i balance. Der skal komme det samme ind, som man tager ud. Ellers er de ikke selvopretholdende, og så går de under.

Den erkendelse bør vi indrette vores økonomi efter.

Ligesom gnuerne bevæger sig videre, inden jorden bliver udpint, er vi nødt til at anerkende, at vi ikke har andet valg end at leve med naturen.

Holistisk balance

Det lyder lidt banalt og ret abstrakt. Det medgiver John Fullerton gerne. På Capital Institutes hjemmeside kan man læse otte principper for en genskabende økonomi.

Økonomien skal »søge balance«, facilitere »reel deltagelse« og have en »holistisk tilgang til velstand«, står der blandt andet.

Det lyder sympatisk og er svært at være uenig i. Lidt ligesom new age-romantik eller indlæg til et af Alternativets politiske laboratorier. Men hvad vil det egentlig sige? Hvordan vil en økonomi baseret på de otte genskabende og holistiske principper konkret se ud?

»Det korte svar er, at vi ikke ved det endnu. Der findes ikke et genskabende økonomisk system. Vi ved bare, at vi er nødt til at finde ud af det. Det er en bunden opgave,« siger John Fullerton.

Der findes til gengæld mange virksomheder, som fungerer efter principperne for levende systemer, forklarer John Fullerton. Holistiske landbrug for eksempel, der anlægger deres drift, så den bedst muligt harmonerer med naturens egen rytme.

Personligt har han investeret i landbrug, der producerer kvæg på en måde, som imiterer den måde, hvorpå de vilde dyr driver rundt på vidderne.

»Faktisk kan man have flere dyr pr. hektar på den måde end i et konventionelt landbrug,« siger han.

»Hvis det kan fungere på et stort landbrug, kan det også fungere andre steder i økonomien.«

Ikke en holdning

Præmissen for det hele er, at den moderne æra er slut. Det system, som på mange måder har fungeret ekstremt godt for os, har nået sine grænser. I 400 år har vi betragtet planeten som en samling af råstoffer, man kunne bruge til at skabe mest mulig velstand.

»Det var ikke noget problem, da vi var to milliarder mennesker, og halvdelen af dem levede uden for ilandsøkonomier, men i dag har vi nået et punkt, hvor den menneskelige økonomi griber kraftigt ind i det levende system,« siger han.

»Eksponentiel økonomisk vækst på en planet med begrænsede ressourcer kan ikke lade sig gøre. Det er ikke et ideologisk udsagn. Det er ikke en holdning. Det er simpel fysik.«

Hele den moderne idé baserede sig på et princip om divide and conquer, mener han. Man har taget meget komplicerede systemer og brudt dem ned til enkeltdele, som man kunne forstå og forbedre. Specialisering og optimering. Fabrikker, som laver én bestemt plastikdims, og landbrug, der kun dyrker én afgrøde.

»På samme måde går moderne videnskab grundlæggende ud på at holde alle variable konstante, isolere en af dem og teste den,« siger han.

Men den model fungerer heller ikke længere. Klimakrisen tvinger os til at opfatte verden som et hele.

»Hvis man undersøger et holistisk landbrug og forsøger at etablere den præcis samme produktion et andet sted, vil det slå fejl. Når man skal indrette sig i overensstemmelse med det levende system, bliver man også nødt til at forholde sig til konteksten,« siger han.

Varm, grøn luft

Det handler altså ikke om ideologi. Det er ikke et spørgsmål om kapitalisme over for socialisme, siger han. Det hele skal tænkes forfra.

»De skandinaviske lande er nok de udviklede lande med den mest bæredygtige økonomi på hele planeten. Men det er jo ikke bæredygtigt. Det er ikke i overensstemmelse med naturens grænser. Ikke engang tæt på,« siger John Fullerton.

Af samme grund har han det tvetydigt med bæredygtige investeringer, grøn vækst og andre forsøg på at løse klimakrisen ved at vride lidt på det nuværende system. Han har selv en bæredygtig investeringsportefølje. Det er bedre end ingenting. Men han tror ikke på, at det er dét, som kommer til at løse krisen.

»De økonomiske teorier, vi har bygget vores økonomiske system på, er fundamentalt ude af stand til at løse problemer. Man kan ikke rette lidt på dem eller tilføje noget og så få dem til at virke igen. De baserer sig på nogle antagelser, som ikke er forenelige med planetens grænser,« siger John Fullerton.

Han nævner økonomen William Nordhaus, som i 2018 fik Nobelprisen i økonomi for sit arbejde med bæredygtig vækst. Ud fra et økonomisk perspektiv, argumenterer Nordhaus, vil det »optimale« være at begrænse de globale temperaturstigninger til 3,5 grader – altså langt over FN’s klimapanels anbefalinger om 1,5 grader.

Ifølge klimaforskere vil temperaturstigninger på 3,5 grader være en katastrofe, som efterlader store områder ubeboelige og omdanner dele af Amazonas til savanne. 

Men hvis man regner det hele sammen – hvis man holder prisen på ødelæggelserne efter tørker, oversvømmelse, svigtende afgrøder og alt det andet op imod prisen på at forhindre temperaturstigninger – er det altså det, der bedst kan svare sig. I hvert fald ifølge Nordhaus.

»Hvis det udsagn ikke fortæller dig, at der er noget fundamentalt galt med vores økonomiske system, så ved jeg ikke, hvad der skal til,« siger John Fullerton.

»Vi har byttet om på mål og midler. Finans er blevet et mål i sig selv. At maksimere udbyttet og afkastet. Det er ikke en moralsk dom. Det er det, vi lærer, og det er sådan, systemet fungerer. Vi rykker rundt på kapital på en måde, så vi får det størst mulige afkast.«

En måde at tænke på

Så hvad er det egentlig, John Fullerton vil?

Man kan måske forestille sig en genskabende kapitalisme, som sørger for at give lige så meget tilbage til naturen, som den tager, når det landbrug og skovbrug. Men hvordan ser en industriøkonomi ud? Hvordan producerer man fjernsyn, rulletrapper og armbåndsure i overensstemmelse med genskabende principper?

»Først og fremmest skal vi nok indstille os på, at vi alle sammen skal have ét ur i stedet for 15,« svarer han.

»Jeg er stærkt overbevist om den overordnede retning, men jeg lader ikke, som om jeg har alle svarene. Men i USA er der eksempler på genskabende industriprocenter. Der findes for eksempel en sæbefabrik, som kun bruger ikkegiftige produkter. De har en vindfarm ude foran og drivhuse på taget, så de alt i alt efterlader et nettobidrag af økonomi. Er det den ultimative model? Nej. Det er et tidligt forsøg.«

 – Måske kan de sælge særlig dyr sæbe til velhavende, politiske forbrugere. Men generelt bliver den slags jo ikke belønnet i det nuværende økonomiske system. Hvad skal man gøre?

»Det ville selvfølgelig være vidunderligt, hvis vi havde et politisk system, som bidrog til omstillingen til genskabende, levende systemer. Som det er lige nu, støtter vi aktivt det modsatte. Vi subsidierer fossile brændstoffer, vi subsidierer kunstgødning, og vi lader ikke forbrugerne betale den fulde pris for omkostningerne ved de produkter, de køber,« siger John Fullerton.

»Men før den politiske omstilling er vi nødt til at vise, at det her kan virke i virkeligheden. Det her er ikke kun et skift i vores politiske system eller vores økonomiske system. Det er et markant skift i hele vores måde at tænke på verden på. Og hvordan vi tænker på vores rolle i verden.«

Klarhed over det abstrakte

John Fullerton vil ikke svare på, hvordan man konkret skal indrette systemet, så prisen på varer kommer til at afspejle den CO2-udledning og forurening, som er forbundet med at producere dem. Han vil meget nødig være konkret. Det vedstår han sig gerne. Det er nærmest meningen med det hele, forklarer han.

Det er, som den amerikanske præsident Eisenhower engang sagde, forklarer John Fullerton:

»Når jeg har et problem, jeg ikke kan løse, forsøger jeg altid at gøre det større. Man løser intet ved at forsøge at gøre det mindre. Hvis jeg derimod kan gøre problemet stort nok, kan jeg også begynde at se at konturerne af en løsning.«

»Kernen i det her er, at vi skal gøre op med forestillingen om, at man kan reducere alting til konkrete enkeltdele,« tilføjer John Fullerton.

Det er den erkendelse, der står mellem os og løsningen på klimakrisen, mener han. Og når tiøren først falder, vil alting blive anderledes.

Det abstrakte er nødt til at gå forud for det konkrete, mener han.

»Vi har spildt 25 år i kampen på at blive bæredygtige, fordi det abstrakte, kernen i den verdenshistoriske opgave, vi står over for, ikke har stået klart for os,« siger John Fullerton.

I dag er der stort set ingen bisonokser, som går rundt og spiser og gøder den amerikanske prærie. De blev skudt, pelset og solgt i midten af det 19. århundrede. Vi kan ikke bare skrue tiden tilbage, erkender John Fullerton.

»Vi skal ikke have en simpel bytteøkonomi og være selvforsynende alle sammen. Vi skal ikke ud i skoven og leve i intim pagt med naturen som vores forfædre. Men vi kan bruge noget af den visdom, der er forbundet med den livsstil. Vi skal etablere en moderne økonomi på baggrund af de samme principper.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Peter Beck-Lauritzen

En enlig svale gør ingen sommer/grøn fremtid. Interessant at ex. Wall Street-gut ser begrænsningen i "kapitalismens umættelige appetit på resourcer".
Er der håb? Næppe, løbet er kørt.
Foriøvrigt, bisonerne blev skudt, pelset og solgt, men kødet rådnede op til ingen nytte og gav sult og nød til indianerne!

Torben K L Jensen, kjeld jensen, Steen K Petersen, Jens Flø, Søs Jensen, Alvin Jensen, Henrik Røngaard Bentzen, Eva Schwanenflügel, Bjarne Bisgaard Jensen, John Andersen, Jan Weber Fritsbøger, Thomas Corydon, Ejvind Larsen og Thorkil Søe anbefalede denne kommentar

Simpel logik. Ufattelig at det har været så svært at forstå for så mange mennesker.

Hanne Utoft, Mogens Holme, Vivi Rindom, Peter Beck-Lauritzen, kjeld jensen, Steen K Petersen, Jane Doe, Jens Flø, Jens Wolff, Alvin Jensen, Torsten Jacobsen, Arne Albatros Olsen, Henrik Røngaard Bentzen, Eva Schwanenflügel, René Arestrup og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Jeg håber det ikke er for sent for civilisationen at ændre kurs. Hvis blot den rigeste 2/3 del af vesterlændingene prompte fra den ene-dag-til-den anden reducerede deres forbrug af dagligvare, forbrugsgoder og fossil energi med 10-15%, ville det formentlig få den kapitalistiske vækstmaskine til at bryde helt sammen...og på lidt længere sigt også skabe kaos globalt.. Og, mon ikke det er den vej vi skal - hvor vi næsten skal dø før vi kan genopstå i en anden og næsten bæredygtig udgave?

Peter Beck-Lauritzen, kjeld jensen, Jens Flø og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
Bjarne Bisgaard Jensen

Lars Heger.
Sympatisk ide men ingen vil opgive tilkæmpede privilegier i middelklassen og dem derunder rager samfundet en bønne globalt set, bortset fra billig arbejdskraft.
Den rigeste 10% "drømmer" om en ny civilisation på Mars og investerer deri, så der skal godt nok graves dybt for blot at finde et minimum af sammenhold

Peter Beck-Lauritzen, kjeld jensen, Jens Flø, Søs Jensen, Lise Lotte Rahbek, Henrik Røngaard Bentzen, Eva Schwanenflügel og Carsten Wienholtz anbefalede denne kommentar
Carsten Nørgaard

@Lars Heger: Problemet er, at dem der i særlig grad har ressourcerne til at overleve sådan noget også er dem, der har skabt de her kriser og nydt størst gavn af dem.

Elon Musk vil bringe mennesket til Mars – det ville jo blive en rigmandsghetto uden lige, almindelige mennesker kan få lov til at gå til grunde her tilbage på Jorden.

På samme måde tænker jeg på alle dem, der bor i områder, der allerede nu oplever så vanskelige miljømæssige problemstillinger, at det skaber klimaflygtninge. Og på dem, der bor udenfor byerne i de varmeste steder i verden – som stadig ikke har adgang til selv de ting, vi ser som helt grundlæggende for tilværelsen. De her mennesker kommer til at betale med deres liv!

I mellemtiden skal klodens repræsentanter for den kapitalistiske psykopatfabrik bare gå og sysle lidt med at genopfinde deres personlige image i en ny »grøn« udgave. De skal nok o verleve. De kan købe sig fra klimadøden.

Så der er et klart spørgsmål om, hvem det er, der får lov til at genopstå i en anden og (helt!) bæredygtig udgave – og altså hvem der skal dø, for at »vi næsten skal dø før vi kan genopstå«.

Hvis vi skal have et helt nyt system, som John Fullerton siger vi skal, men det stadig stadig skal baseres på frie markeder og stater (herunder nationalstater), så skal disse styringsorienterede retorikere i deres præsteskabelige jakkesæt nok finde en måde at ødelægge det for resten af os og sætte sig på magten og gennemtrumfe deres verdenssyn – der er i hvert fald ingen grund til at forvente nogen vedvarende »omvendelse«, især ikke hos dem, der allerede har fået smagen af, hvilken komfort de kan opnå. Det ville jo kræve en indsats af dem, der får No Nut November til at blegne til sammenligning.

Carsten Wienholtz, Peter Beck-Lauritzen, kjeld jensen, Flemming Berger, Lise Lotte Rahbek, Alvin Jensen, Carsten Munk, Henrik Røngaard Bentzen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Hvad ved John Fullerton egenligt om grøn vækst?

En Wall Street amerikaner der i sit lokale supermarked har klorbleget kylling og pink slime (et grotesk gasopbragt oksekødsprodukt) på hylderne kan slet ikke sætte sig ind i den økologiske bevægelse og grønne omstilling vi har i Vesteuropa.

De græsområder der dækker det meste af USA hvor der bliver drevet kvæg er der altså kun fordi store skovområder blev hugget i brænde for at give plads til det, ikke fordi det er naturligt forekommende. Jo vestpå hvor der var bison, korrekt, men ikke tilnærmelsesvis på de arealer vi ser i dag.

Peter Beck-Lauritzen, Flemming Berger og Jens Flø anbefalede denne kommentar
Carsten Svendsen

"Da Fanden blev gammel, gik han i kloster"

Peter Beck-Lauritzen og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Torsten Jacobsen

Ak, hvis blot begavede mennesker ikke lige skulle sikre sig økonomisk sikkerhed og social status, inden de sådan for alvor finder anledning til at vedkende sig et fælles eksistensgrundlag ;).

Anders Weicheck, Carsten Svendsen, Peter Beck-Lauritzen og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Thorkel Hyllested

Den individuelle kortsigtede og blinde grådighed skal pakkes ned. Det kan vi alle forstå, når det drejer sig om små overskuelige fællesskaber. Det kræver stor indsigt, at forstå det på et større samfundsmæssigt og globalt plan. Hvad med et fag i skolen, der kunne hedde: Dig og din omverden - grænser for vækst. Min. 1-2 uv timer pr dag, alle 10 år, gerne samlet i tematiske forløb, så fordybelse og forankring i elevernes udgangspunkt sikres. Eleverne skulle også udstyres med værktøjer som: faktatjek af politiske udsagn. ???

Peter Beck-Lauritzen og Flemming Berger anbefalede denne kommentar

Lidt sent for en wall street boy at komme på de tanker.

Mogens Holme, Carsten Svendsen og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar

Af overskriften fremgår, at vi ikke skal tage mere fra naturen , end vi giver. Jeg spekulerer: Hvad er det nu lige vi giver?

Peter Beck-Lauritzen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Allan S. K. Frederiksen

Tom Finkel: "De græsområder der dækker det meste af USA hvor der bliver drevet kvæg er der altså kun fordi store skovområder blev hugget i brænde for at give plads til det, ikke fordi det er naturligt forekommende. Jo vestpå hvor der var bison, korrekt, men ikke tilnærmelsesvis på de arealer vi ser i dag."

Det er hyppigt forekommende myte om prærien i USA. Store dele af naturen var plejet af indianerne, Wikipedia har en lille introduktion til emnet
https://en.wikipedia.org/wiki/Native_American_use_of_fire_in_ecosystems

Brian W. Andersen

@ Tom Finkel

Uanset hvilke omgivende begrænsninger John Fullerton er underlagt, så ved han åbenbart nok om grøn vækst og om vækst i det hele taget til at vide at ubegrænset vækst på en ressourcebegrænset planet er en fysisk umulighed. Dette er den vigtige erkendelse som mange mangler, der er det første nødvendige skridt for overhovedet at kunne skabe forandringer.

Hanne Utoft, Peter Beck-Lauritzen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Brian så det han ved er at hvis der ligger 5 æbler i en kurv kan han ikke tage 6 æbler fra den. Got it!

Det virker ikke umiddelbart som om at det er voldsom nytænkning. Måske i USA.

Martin Sørensen

jeg er gået igang med en ret interessant bog, the Emty planet, af John Ibbitson, Darrell Bricker

i modsætning, til den gense Thomas Malthus holdning som der hærsker på bjerget, så viser virkeligheden uden for døren et helt andet budskab, ja medforfatter til romklubben demografologen. Jørgen Randers, siger basat set det samme nu, overbefolknings bomben, er afmonteret. vi nærmer os faktisk det modsatte problem/udfordring.

verdens befolkningen topper ikke som FN siger det ved, 11,2 milliarder i 2100 men nærmere i 2050 omkring 8-9 milliarder. jørgen randers siger 2040 ved 8 milliarder.

og det er os i vesten, der først, bliver gamle os der først begynder og se flere som der dør end der fødes. og de gamle producere og forbruger mindre, mens de døde, producere og forbruger intet.

derfor vil forbruget af naturlige årsager, falde og falde drastisk, tyskland og Japan og hele Sydeuropa ser, allerede, det ske nu, flere gamle dør end der fødes børn, og om få år vil vi også se det her, inden 2030 er det i hele europa. vi kommer næppe til at se dansker nr 6 million i danmark, og vores fertilitet har da også været under 2,1 i de sidste 50 år. i flere lande, er den under 1,5 og har været det i årtier danmarks fertilitet er pt, 1,7 og er i den høje ende i OECD.

jeg ved godt det er dybt kontroversielt og gøre os klar over at vi om få år bliver mange flere gamle end unge, og at dette betyder at forbruget falder men det gør det ikke destomindre til sandheden. ja den " ubekvemme sandhed", Bemærk jeg er ikke en lomborske vi skal ikke gøre noget for at løse klima problemet, jeg er helt for at vi sætter møller og solceller op i vildskab, ja jeg mener det er sund fornuft og skære i forbruget, og begrænse det til det mindst mulige nødventigte, men vi har et forbrug der falder uanset hvad, og en gigantisk udfordring som verden bliver gammel. mens klima debatten stadig sider fast i sin thomas malthuskse blindgyde. er problemet faktisk tæt på at finde sig sin egen løsning med vores forbrug, da gamle forbruger og producere meget mindre, og døde forbruger og producere intet, kunne vi ikke godt få en debat der var lidt mere afbalanceret og ikke så meget malhusnistisk skinger dommedags agtig, lad os dog se om FN virkelig har ret i deres prognoser, for der er meget der tyder på at de kan tage fejl her, på befokningsområdet og med det vil prognosen for hvor meget mad der behøves i fremtiden også være forkert prognosen for energi være forkert. ja prognoserne for alt skal rettes, hvis denne ene prognose, viser sig og være forkert, som der er en pæn del der tyder på,

de demografologer der kritisere FN har dæleme styr på deres data.

@Brian W Andersen, Jorden er IKKE et finit system. Jorden er IKKE én gang for alle tildelt en endelig mængde ressourcer, hvoraf der ikke kommer flere...! (Jorden er heller ikke flad).

Martin Sørensen. Hvad skal man med fertilitet når man har indvandring. Demografiske dødsdomme er blevet udstedt over Tyskland, Spanien og Italien og det til trods er Spaniens befolkning 47 mio. mod 40 i 2001, Tysklands er med 83 det højeste den nogensinde har været. Rige lande importerer bare den arbejdskraft de mangler til at holde hjulene igang så der bliver intet fald i forbruget. I Japan måske, da maner stærkt imod indvandring, men ikke de andre steder, tværtimod.

Brian W. Andersen

@ Jens Winther

Sikke et nuttet lille stråmandsargument du fik lavet der, men nu var der jo nok en grund til at jeg IKKE påstod at Jorden er et finit system og derimod angav at Jorden er en ressourcebegrænset planet.

I grove træk, så har vi ressourcer fra Jordens dannelse + ressourcer tilført igennem meteoritter, stjernestøv og solenergi henover Jordens levetid + plus den fortsat løbende tilførsel af disse. Da der ikke sidder nogen taphane ude i rummet som vi selv kan regulere, så er der dermed en klar grænse for den på ethvert tidspunkt samlede mængde af ressourcer.

Hvis vi (menneskeheden) bruger mere end der bliver tilført, så svarer det det nogenlunde til at en virksomhed bruger flere penge end den tjener, således at egenkapitalen udhules og til sidst bliver negativ. Fortsætter en virksomhed et sådant pengeforbrug, så ved du godt hvordan ejerne lærer hvor grænsen ligger. Bremser de ikke forbruget i tide, så er det en stensikker konkurs. Implikationerne ved at gøre det tilsvarende med en hel planet er noget mere terminale, men så langt når vi slet ikke. Vi er nemlig nogle skrøbelige små klumper af væv, som er meget afhængige af alle ressourcer optræder i et ret smalt balanceforhold. Ødelægger vi dette balanceforhold, så er vi her ikke til at se hvad der sker bagefter. I begge tilfælde er der dermed en begrænsning af ressourcer.

Og hvad Jordens facon angår så vil jeg hverken påstå at den er flad eller rund, da den nok bedst kan beskrives som en noget bulet sfæroide.

Brian W. Andersen

@ Tom Finkel

Nytænkningen ligger nok mere i at ligger der 5 æbler i en kurv , så kan man højest tage 4, fordi minimum det 5. skal ud i naturen, for at lade æblet kompostere og danne gødsel til at kernerne i det spirer og bliver til nye æbletræer, der kan sikre at der også ligger mindst 5 æbler i den næste kurv. Og det er bestemt ikke kun i USA at forbavsende mange mennesker har svært ved at forstå dette, desværre.

@Brian W Andersen, den mest væsentlige løbende tilførsel af ressourcer til Jorden er energi. Dels fordi tilførslen af energi er kolossal, dels fordi energi er nødvendig til indvinding og oparbejdning af råmaterialer, genvinding og genanvendelse samt omdannelse af råstoffer.

Dit husholdningsregnskab er en banalitet.

Indenfor få år vil vi opleve, at prisen på energi vil falde lodret.