Essay
Læsetid: 8 min.

2019 var året, hvor klimaoprøret blev født – 2020 bliver året, hvor CO2-kurven skal knækkes

På COP25 i Madrid advarede forskere om, at det nye år er allersidste chance for at vende CO2-udledningernes vækst til et fald, hvis der skal være den mindste chance for at holde Parisaftalens mål. Det bliver næppe den dysfunktionelle COP-proces, der leverer den præstation
Lige siden afbrændingen af fossile brændsler tog fart for godt 150 år siden, er de menneskeskabte CO2-udledninger til atmosfæren steget år for år.

Lige siden afbrændingen af fossile brændsler tog fart for godt 150 år siden, er de menneskeskabte CO2-udledninger til atmosfæren steget år for år.

Fred Dufour

Udland
17. december 2019

Der er dage, hvor man glæder sig til at formidle en nyhed til Informations læsere. Som forrige weekend da vi med slet skjult begejstring kunne fortælle om den nye danske klimalov med de ambitiøse mål og forpligtelser og med det brede folketingsflertal bag.

Og så er der dage, hvor man tøver med at viderebringe det, man ved. Som på denne dag hvor vi sidder med en graf fra klimaforskerne ved det norske klimaforskningscenter CICERO og det internationale Global Carbon Project.

En graf som enkelt og nådesløst beskriver den knibe, vi befinder os i. Skal vi risikere at knuse det sidste håb hos mennesker, der i forvejen er tynget af indsigt om klimakrisens ekstreme alvor og de politiske svigt? Eller tør vi omvendt håbe, at formidling af budskaber som dette kan bevæge flere til at overskride grænsen mellem paralyseret pessimisme og aktivt engagement?

Når alt kommer til alt, er det mediers opgave at fortælle om verden, som den er. Så derfor er denne artikel båret af en graf, der indgår i materialet til rapporten Global Carbon Budget 2019, som var i fokus på det traumatiske COP25 klimamøde i Madrid, der sluttede stort set resultatløst i søndags.

Grafen fortæller, at løbet næsten er kørt, når det gælder muligheden for at leve op til Parisaftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader celsius.

Eller som den fremtrædende klimaforsker Johan Rockström, direktør for Potsdam Institute for Climate Impact Research, sagde i en flammetale til verdens regeringer på klimamødet:

»Der findes ikke noget realiserbart scenarie fra IPCC, der kan holde os på 1,5 graders opvarmning, hvis ikke vi knækker kurven over globale udledninger i 2020.«

Det er, hvad grafen fortæller: Det nye år er et skæbneår.

 

Det afgørende årti

Lige siden afbrændingen af fossile brændsler tog fart for godt 150 år siden, er de menneskeskabte CO2-udledninger til atmosfæren steget år for år. For 50 år siden udledte vi cirka 15 milliarder ton CO2 om året, nu udleder vi over 40 milliarder ton årligt i kraft af væksten i verdensbefolkning, økonomi, produktion og forbrug.

»Det tilbageværende budget for tilladelige CO2-udledninger, der kan give os en chance for at begrænse opvarmningen til 1,5 grader, er nu nede på 340 milliarder ton CO2. Det svarer til otte års udledninger på det nuværende niveau. Vi bevæger os ind i det afgørende årti,« sagde Johan Rockström i Madrid.

Hans forskerkollega Brian Hoskins, formand for det britiske Grantham Institute for Climate Change and the Environment, understregede på Madrid-mødet, at »det nu ser ud til, at en global temperaturstigning på 1,5 grader over det førindustrielle niveau faktisk kan indtræffe tættere på 2030 end på 2040, der var den centrale fremskrivning hos IPCC«.

Kurven viser med rødt de voksende historiske udledninger fra 1980 og frem til nu – CO2-fingeraftrykket af vor globale livsstil. Med grønt er vist, hvordan udledningerne skal falde, hvis vi knækker kurven næste år og følger et forløb, der giver mulighed for at overholde 1,5-gradersmålet, ensbetydende med at nå et globalt nuludslip omkring 2050.

Hvis verden tidligere havde lyttet til klimavidenskaben og knækket CO2-kurven tilbage i 2000, så kunne 1,5-gradersmålet være sikret via årlige CO2-reduktioner på ca. tre procent om året, siger det britiske klimavidencenter Carbon Brief, der samarbejder med norske CICERO.

Den chance blev forpasset. Hvis verden magter at knække kurven i det nye år, er det i stedet blevet nødvendigt med årlige reduktioner på 15 procent helt frem til 2040. Og hvis de internationale indsatser, herunder forhandlingerne på næste års klimatopmøde, COP26 i Glasgow, ikke leverer, og kurven f.eks. først knækkes i 2025, så bliver vejen til målet lodret. Eller det bliver, med Carbon Briefs formulering, nødvendigt »øjeblikkeligt at beskære alle globale udledninger til nul«. Ikke mere fossil bilkørsel fra 2025, ikke flere flyrejser, ikke mere el fra fossile kraftværker, ikke mere containersejlads af varer over verdenshavene …

Det kommer ikke til at ske.

Et bjerg af beviser

Derfor er den eneste, meget spinkle, chance for at holde Parisaftalens 1,5-gradersmål, at CO2-kurven knækkes næste år som starten på voldsomme årlige reduktioner og snarest derefter ledsages af såkaldte ’negative udledninger’, dvs. aktiv støvsugning af atmosfæren for CO2 via f.eks. storstilet skovplantning.

Chancen for at holde Parisaftalens togradersmål er på papiret en anelse større – det vil ifølge CICERO-forskerne ’kun’ kræve, at vi efter at have knække CO2-udledningskurven i det nye år reducerer udledningerne med omkring fem procent hvert eneste år de kommende årtier.

Siden 2. Verdenskrig har der i ganske få, enkeltstående år været et fald i de globale udledninger – typisk i forbindelse med økonomiske kriser – men i intet år har faldet nærmet sig fem procent. Og som den røde kurve viser, stiger CO2-udledningerne fortsat.

»Vi følger en kurs, der fører os mod tre-fire graders opvarmning om blot 80 år – når jeres børn har voksne børn,« sagde Johan Rockström til klimaforhandlere og regeringsmedlemmer i Madrid.

»Gennem de seneste tre millioner år har temperaturen aldrig oversteget to grader, sammenlignet med den gennemsnitlige førindustrielle temperatur. Tre millioner år og aldrig over to!«

»Vi står på et bjerg af beviser uden fortilfælde,« sagde den fremtrædende klimaforsker i en nærmest desperat appel til forsamlingen i COP25’s plenarsal.

’Vi har drømme’

Det er ikke sådan, at verden går under på den anden side af de 1,5 eller to grader. Det hele bliver bare gradvist – bogstavelig talt gradvist – værre, end det allerede er.

»Fra 1990 til 2018 døde omkring 495.000 mennesker som direkte resultat af de nu mere end 12.000 registrerede ekstreme vejrhændelser, der accelereres og forstærkes af menneskeskabt global opvarmning,« påpegede Rockström.

Fremtiden efter 1,5 eller to grader er en fremtid, hvor de mest udsatte på denne klode i en fremadskridende proces vil komme til at lide stadig større ofre – og hvor den uforudsigelige, men mulige overskridelse af såkaldte tipping points i klima og biosfære er jokeren, der kan sætte ukontrollable, irreversible feedbackmekanismer i gang.

Hvordan håndtere denne viden, dette ’bjerg af videnskabelige beviser’ på, at vi er på helt gale veje? Hvordan forene budskabet om 2020 som året, hvor CO2-kurven skal knækkes, med indsigten om COP25’s bedrøvelige endeligt i noget, der ligner et forræderi fra en række store lande mod Parisaftalen, mod fremtiden og den opvoksende generation?

»Hvor længe vil I blive ved med at forhandle? I har forhandlet gennem de seneste 25 år, fra før jeg blev født. Vil I, at hele Afrika går til grunde, før I begynder at handle,« spurgte den unge klimaaktivist fra Uganda, Hilda Flavia Nakabuye, under en af de store paneldebatter på klimamødet i Madrid.

»Vi har drømme, drømme, der er forvandlet til mareridt om vores egen fremtid, som netop nu forhandles af verdens ledere, uden at vi har noget at skulle have sagt.«

Videnskaben ignoreret

COP25 sluttede søndag klokken 13.55 som det længstvarende COP-møde nogensinde, næsten to døgn efter den officielle deadline, men med de fleste forhandlere allerede rejst hjem og med et resultat, som civilsamfundets unge repræsentanter ved afslutningen kaldte »et forræderi« mod kommende generationer.

Straks efter afslutningen tweetede FN’s generalsekretær Antonio Guterres:

»Jeg er skuffet over resultaterne på COP25. Verdenssamfundet mistede en oplagt mulighed for at vise øgede ambitioner på klimatiltag, tilpasning og finansiering for at tackle klimakrisen.«

Den ansete belgiske klimaforsker og tidligere næstformand for FN’s klimapanel, professor Jean-Pascal van Ypersele, kaldte tilsvarende Madrid-mødet for »skuffelsernes COP«.

»Bortset fra EU – som endnu har til gode at materialisere sine hensigter – har ingen af de større CO2-udledere annonceret en seriøs plan for at nå den netto-nuludledning i 2050, som IPCC har påvist som nødvendig for ikke at overskride 1,5-grads global opvarmning.«

»Signalerne fra det klima og den natur, hvis sunde tilstand vi er afhængige af, bliver stadig mere klare – de blev stort set ignoreret på denne COP,« konstaterede en forbitret Jean-Pascal van Ypersele.

Nederlaget i Madrid har mange fædre. Mange der kan bebrejdes ikke at have vist ansvar. Den centrale lektie – en repetition fra flere tidligere COP’er – er imidlertid, at når blot enkelte store nationer har ledere, der er ligeglade og sætter nationale interesser over alt andet, så kan de blokere ethvert fremskridt i FN-processen.

Donald Trumps USA er på vej ud af Parisaftalen, men agerede ikke desto mindre aktivt i Madrid for at bremse fremdriften på vigtige punkter. Det samme gjorde Saudi-Arabien og Australien, men værst af alle var Jair Bolsonaros Brasilien, der i absurde sabotageaktioner spændte ben for enighed til det sidste.

Når stjernerne står rigtigt – som i Paris i 2015, ikke som i København i 2009 – kan FN’s klimaforhandlinger levere. Parisaftalens mål er i dag det afgørende pejlemærke, som hele den globale klimakamp orienterer sig mod. Men FN-processen er voldsomt omstændelig og ekstremt sårbar, og den vil fortsat blive bremset, blokeret og saboteret af skrupelløse ledere fra visse lande.

Udenfor murene

Mange i Madrid bemærkede den enorme afstand mellem forhandlernes lukkede univers med dets kodesprog, tunge rutiner og nidkærhed om nationale særinteresser og så universet uden om, hvor klimaforskere talte alarmeret, erhvervsledere appellerede om ambitiøs handling, og et hidtil uset antal unge klimaaktivister flokkedes på gangene, i hallerne og ude i Madrids gader.

»Jeg har deltaget i disse klimaforhandlinger, siden de startede i 1991, men jeg har aldrig oplevet den næsten totale afkobling, vi har set her på COP25 i Madrid, mellem det videnskaben fordrer, og det klimaforhandlingerne leverer i form af meningsfuld handling,« sagde en af civilsamfundets veteraner i processen, politisk chef hos Union of Concerned Scientists Alden Meier.

En anden mangeårig deltager, Greenpeace Internationals direktør Jennifer Morgan konstaterede tilsvarende:

»Jeg har aldrig set en så dyb kløft mellem det, der sker inden for disse mure, og det der sker uden for.«

Men deri ligger også det, der kan gøre det muligt at opretholde håb: Det seneste år har vist en uventet, næsten ufattelig mobilisering for klimaet uden for magtens mure.

Båret af de unges globale oprør har engagementet forplantet sig til virksomheder, institutionelle investorer, byer, en række lande samt forældre- og bedsteforældregenerationen. COP-processen har givet os Parismålene, men det meste af resten må og vil komme fra andre steder end de dysfunktionelle forhandlingslokaler.

»Verden ville have set meget anderledes ud, hvis unge mennesker i dag var dem, der bestemte,« sagde en af de unge, norske Sofie Nordvik, da Norges COP-forhandler ved mødets afslutning valgte at overlade hende mikrofonen.

Verdens unge har set skriften på væggen for en CO2-udledende økonomi, der vokser ud over alle bæredygtighedens grænser. Og en dag, snart, er det denne verdens unge, der bestemmer.

Vi kommer antagelig for sent til at bremse opvarmningen før 1,5 grader. Men ikke nødvendigvis for sent til at bremse en stedse forværring af livsvilkårene på planeten. I 2019 voksede de globale CO2-udledninger med relativt beskedne 0,6 procent.

Måske kan kurven faktisk knækkes i 2020.

Serie

COP25 – klimadramaet i Madrid

Faresignalerne fra klimaet og advarslerne fra forskerne vælter ind over verdens regeringer, når de i dagene 2.-13. december mødes i Madrid til FN-klimamødet COP25. Her skal de politiske ledere vise, at de har gennemlevet samme bevidsthedsskred, som i civilsamfundet har skabt en klimabevægelse af hidtil uset styrke. COP25 skal demonstrere landenes vilje til en langt mere ambitiøs global klimapolitik. Information er med og følger dramaet i Madrid.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jørgen Wind-Willassen

En interessant detalje er, at stigningen i CO-2 udledningen - den røde kurve, har SAMME stigningstakt som verdens befolkning.
Har vi mon en udfordring med befolkningsvæksten?
Så hvem skal hægtes op på denne befolkningsvækst?
Det skal de pågældende lande selvfølgelig, og derfor skal der korrigeres for deres fremtidige CO-2 udledningsrettigheder.
UPS.
Så kan det nok være at der kommer ballade.
Ved sidste COP- møde forsøgte U-landene atter at få I-landene til at betale for fortidens synder.
Hvilket kan være rimeligt nok.
Men så må U-landene jo tilsvarende betale for omkostningerne ved befolkningsvæksten.
Fra 1960 og til i dag har f.eks. Pakistan FEM- doblet deres befolkningstal.
Tildeler vi nu CO-2 kvoter ud fra 1960 tal, må den nuværende Pakistanske befolkning nøjes med en femtedel.
Det betyder at Pakistan og Danmark har nogenlunde den samme CO-2 udledning pr. person, altså udregnet ud fra 1960 befolkningstal.
Se det er jo en historie du aldrig har fået fortalt i Information tidligere.
Men det kan jo komme.

Philip B. Johnsen

Vores folkevalgte politikere ved godt, hvordan vores folkevalgte politikere effektivt kan reducere dansk CO2 udledning og ikke mindst global CO2 udledning, men folkevalgte politikere generelt, ønsker ikke, at debattere emnet overforbrug.

Vores folkevalgte politikere har gang i et fedtspilleri, for at få andre med, dette spil har stået på i årtier og alle taber på det.

Vores folkevalgte politikere har opbrugt den tid, de kunne få, til deres utopiske drøm, hvor en vidunder tekniske løsning på produktion af bæredygtig energi, der dækker hele det manglende globale bæredygtige energi behov, kommer i tide til at give mening for menneskeligheden, før end det er ‘meget’ for sent.

Vores folkevalgte politikere har udspillet deres rolle i omstillingen, hvis ikke de nu med det samme, forholder sig til den virkelige verdens problemer og akut benytter de værktøjer, vores folkevalgte politikere ved virker.

Løsningen på akut CO2 reduktion ved sænkning af forbruget, blandt alle de der kan og blandt de overforbrugere, hvor der opnås de største CO2 reduktions gevinster.

Vores folkevalgte politikere har ikke flere dårlige undskyldninger, som størstedelen af befolkningerne gider høre på.

Det er ikke længere en krise, de menneskeskabte klimaforandringer er en katestrofe!

Ejvind Larsen, Eva Schwanenflügel og Søren Cramer Nielsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Som skrevet i en tidligere tråd, det er ikke raketvidenskab.

Fra tidligere kommentar.
De rigeste 10% globalt et ansvarlig fro 50% af CO2 udledningen globalt.
De rigeste 20% globalt 70% af af CO2 udledningen globalt.

Et tankeeksperiment.

1. Forestil dig de menneskeskabte klimaforandringer blev opfattet, som en eksistentiel trussel i EU.
2. EU lovgivning forpligtede derfor de 10% rigeste i EU til, at udlede den samme mængde CO2, som den en gennemsnits EU borger.
3. De resterende 90% af EU borgerne reducere ikke deres CO2 udledning.

Resultat:
Den globale CO2 udledning bliver reduceret med 33%

Huske liste til bl.a. politikerne.

Slut med store huse.
Slut med sommerhuse.
Slut med hjem nummer to.
Slut med prestige biler.
Slut med SUV biler.
Slut med to biler.
Slut med et liv konstant på farten.
Slut med et hyppigt flyver liv.
Slut med et business/first class flyver liv.
Slut med et overforbruger liv.

I dag er 20% af vores energiforbrug elektrisk potentielt produceret bæredygtigt 80% er ikke elektrisk.
Det tal må ned så en langt større procentdel af forbruget er elektrisk og dermed potentiel og naturligvis reelt bæredygtig fremstillet.

Alle beslutningstagere på COP25, har siden 1990, hvor den første IPCC rapport udkom, været vidne om at det handler om overforbrug og CO2 udlednings udfordringen i kølvandet.

I 2018 er CO2 udledningen 67% højere end i 1990
CO2 udledningen stiger fortsat i 2018 med 1,6%
Citat slut.

Ejvind Larsen, Henrik Nilsson, Eva Schwanenflügel, Kai Birk Nielsen, John Hansen og Søren Cramer Nielsen anbefalede denne kommentar

"2020 bliver året, hvor CO2-kurven skal knækkes"

Nå. Sikke en optimisme. Nu går det endelig fremad efter 40 års ventetid. Eller går det tilbage? I Danmark har man fundet ud af landbruget udleder langt mere drivhusgas ind antaget. Hele 3,2% oven i, eller 1.600.000 tons.

Men hvad. Intet er jo som bekendt så dårlig, at det ikke er godt for noget. Den ny opdagede udledning fra landbruget skyldes en regnefejl, altså en ren administrativ ting, idet man har glemt omkring 70.000 hektar lavbundsjord (tidligere vådområder, som nu er drænet. En jordbund som udleder betydelig mere drivhusgas end anden landbrugsjord) så der nu i alt er 170.000 hektar. Indtil man finder mere. Naturligvis.

Men men. Dette nyfundne lavbundsjordareal kan jo så indrages i de jorde som tages ud af landbrugsdrift og omdannes til skovdrift. Som sagt er intet så dårlig at det ikke er godt for noget. En dejlig vending. Meget anvendelig.

Så spares der jo med et ekstra meget gas og vi kan nyde endnu mere skov og natur. Og se det fremmer turismen. De kommer i håbetal flyvende helt fra Kina for at se på ting og sager. Og knipse selfies til instagram. Så ruller milliarderne.

Dagligt kommer der 200.000 nye verdensborgere til (vi er 11.000.000.000 sjæle i 2050). Dagligt ophøjes fattiges økonomi, så der kommer yderligere 432.000 ivrige forbrugere til - På 14 dage svare det til hele den danske befolkning. Det første de vil have er naturligvis en bil. Dagligt kommer der yderligere 750.000 flyrejeser til (der vil være 8.800.000.000 flyrejser i 2035) - De skal jo alle sammen se på Den Lille Havfrue, Manneken Pis, Dubrovnik, skyde selfies i Hallstatt (for at få det perfekte instagram selfie rejser folk helt fra Kina i håbetal - Igen), samt en masse andre vigtige ting og sager.

Men selvfølgelig. Mens alt dette sker ude i verden - Bortset det der med havfruen - skære Danmark 70% drivhusgas ud af det nationale drivhusgas regnskab. Så det skal nok gå.

Ejvind Larsen, Bent Nørgaard og Frank Hansen anbefalede denne kommentar

Jørgen Wind-Willassen
Sammenfaldende kurver er interessante.
Selv har jeg studset over, at faldet i biodiversitet siden 1975 korrelerer meget fint med antallet af langhårede mænd i hovedstadsregionen.
Alle mænd med meget kort hår skal på den baggrund lægge hovedbund til væsentlig mere biodiversitet. Ahh den søde kløe.

Jens Winther, Alice Hjorth, Eva Schwanenflügel og Jens Kofoed anbefalede denne kommentar

Spørgsmålet er så om den danske befolkning vil betale for, samt beskære sit forbrug og ændre livsstil bare for så at se på at de helt store klimasynenere som Kina, USA, Japan, Australien og Brasilien skruer op for blusset og tager en Morfar?

I øvrigt. Lad alle Mærsk skibe sejle under Panama flag - 20% CO2 sparet ud af det nationale regnskab. Hvor nemt og bekvemt kan det være ;-)

Ejvind Larsen, Eva Schwanenflügel, Ole Schwander og Frank Hansen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Racistiske strukturer

Det har aldrig ført til en god løsning at gøre befolkningskontrol til centrum i politik, hvilket historien bevidner med mange ubehagelige eksempler.

Befolkningskontrol handler næsten altid om at kontrollere en særlig del af verdens befolkning, hvilket også er tilfældet når argumentet fremføres i forbindelse med klimaudfordringen.

Argumentet om at kontrollere befolkningstilvækst bliver oftest fremført af hvide mænd i den overforbrugende del af verden, som ønsker at indføre befolkningskontrol for racegjorte kvinder i det Globale Syd.

At tale om at befolkningstilvækst er problemet er ikke bare udtryk for en forfejlet analyse og ansvarsfralæggelse, men også dybt uretfærdigt og baseret på at videreføre en verden hvor fordeling af ressourcer og velstand er total ulige, og baseret på racistiske og misogyne, kvindehadende strukturer.

Klimaudfordringen er derfor i høj grad også en kamp for lige ressourcefordeling og mod bekæmpelse af undertrykkende strukturer.”

Citat Nanna Clifforth.

Niels-Holger Nielsen, Eva Schwanenflügel og Flemming Berger anbefalede denne kommentar

Forbruget af kul er steget med 80% siden år 2000 specielt i Asien og bare af den ene grund, er det næsten en umulig opgave, at gå radikalt den modsatte vej.

https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-revi...

Carsten Nørgaard

»En interessant detalje er, at stigningen i CO-2 udledningen - den røde kurve, har SAMME stigningstakt som verdens befolkning.«

Dem følger også BNP-stigningerne meget nøje. Men den der med masseproduktion af børn i »u-lande« (forældet udtryk) som årsag er helt død som forklaring. Børnefødsler bidrager ikke længere til befolkningstilvæksten på globalt plan, for det globale gennemsnit ligger på 2 eller derunder– og hvis man erstatter 2 forældre med 2 børn så har man ikke nogen tilvækst. Den aktuelle befolkningstilvækst er folk, især i Vesten, der lever længere! Og sådan vil det fortsætte med at være indtil kurven vender omkring 2100. Så lad os nu glemme alt om at skyde skylden for verdens dårligdomme på »u-landene« (forældet udtryk).

Eva Schwanenflügel og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Bæredygtig elektricitet er estimeret til, at bidrage med 9,3% af den globale elektricitet generation i 2018.

Det er under halvdelen af de ca. 20% af det globale energiforbrug, der er elektricitet, ‘potientielt’ i fremtiden produceres af vedvarende energi.

80% af det globale energiforbrug er ikke elektricitet.

Det er de riges overforbrug der politisk må reduceres, det handler om udbud og efterspørgsel, når CO2 reduktion skal opnås i den virkelige verden, hvor flertallet af borgerne lever.

Fra tidligere kommentar.
De rigeste 10% globalt er ansvarlig for 50% af CO2 udledningen globalt.
De rigeste 20% globalt er ansvarlig for 70% af CO2 udledningen globalt.

Mogens Ritsholm

Desværre har vi slet ikke midlerne til at reducere menneskeskabt CO2 kraftigt uden at hele vores moderne samfund går til grunde. Det er der vi står. Og danske politikeres mål om reduktion med 70% inden 2030 er det værste plattenslageri, der er set i dansk historie. Selv med vindmøller og elbiler vil vi højst kunne holde vores klimaaftryk uændret på ca. 19 tons CO2 pr. år.

Men vi kan stadig håbe, at andre lande udvikler løsninger med effekt. Det bliver næppe Danmark, der kan bidrage afgørende til dette.

Og så er der måske et lille håb om, at CO2s virkning er overdrevet. De direkte fysiske beviser for CO2s virkning kan jo kun forklare 30-40% af temeperaturstigningen, og der er stadig ikke en god forklaring på temperaturfaldet på 0,5 grader fra 1940 til 1976 på trods af stigende CO2 i denne periode..

Frank Hansen, René Arestrup og Ole Schwander anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Det er de riges overforbrug der politisk må reduceres.
Hvis der er nationale ledere, der mener, at de har en anden dokumenteret CO2 reduktion løsning, der virker i tide, det vil sige, før det ikke længere giver mening for vores nuværede samfunds eksistens, kan de nationale ledere prøve, at sælge den reduktion løsning til deres befolkningen.

Der er lande, hvor deres religiøse tro, tilsyneladende forhindre handling, religiøs tro, er ikke afhængig af fakta.

Mogens Ritsholm har helt ret. Skal vi leve op til de gyldne mål (som aldrig nogensinde vil blive ført ud i livet), så kan vi glemme alt om velfærdssamfund, demokrati og medmenneskelighed.

Som Philip B. Johnsom utrætteligt anfører, så vil vi skulle leve i et fattigt anarkistisk landbrugssamfund som i middelalderen - hvor nogle selvfølgelig, som altid, vil blive velhavende på andrea bekostning. Vindmølller vil aldrig kunne løse Verdens energiudfordringer.

Vi kan kun vente på, at de i USA finder en ny energiform, så vi slipper for at bruge læs af Jordens ressourcer og i mellemtiden bruge de ufatteligt mange milliarder, der er tale om til at udligne fattigdom og sygdomme.

Philip B. Johnsen

@Ole Schwander
Det vigtigste er, at vores politikere kommer ud af den fantasiverden, de lever i.

Der kommer ‘ikke’ en mirakel teknologisk løsning, gabet mellem den tid der er til rådighed og det samlede bæredygtige energi behov betyder, at det under alle omstændighed ikke, kan komme en teknologisk løsning, før længere efter, at det ikke længere giver mening for vores nuværede samfunds eksistens.

Der skal rigtige CO2 reduktion til, ikke mere politisk fantasiverden, som den 70% reduktion, vælgerne er blevet fodret af med til dato.

De rigeste må ned i forbrug ASAP.

Philip B. Johnsen

Det er svært for vores folkevalgte politikere, men det er helt latterligt, hvor meget fantasi politik der bliver leveret borgerne, for at få regeringens 70% CO2 reduktion til, at holde vand,

Fra NOAH ‘Reduktionsveje i klimaloven’.
“BECCS, BioEnergy-Carbon Capture and Storage, indregnes i flere af IPCC's scenarier for at modvirke en midlertidig 'overshoot'.

BECCS forudsætter helt urealistisk, at der kan dyrkes biomasse (læs industrialiseret skovdrift/plantager) på enorme arealer på størrelse med Indien (BE-delen), og at CCS virker tilfredsstillende.

(CCS er Carbon Capture and Storage, som endnu ikke er demonstreret effektiv i stor skala trods to årtiers intensiv forskning og udvikling.)

At lade en klimastrategi være afhængig af, at BECCS kan realiseres i stor skala, er at spille russisk roulette med kommende generationer.

Tilmed er teknologien både dyr, energikrævende og uden garanti for, at den oplagrede CO2 bliver i undergrunden, eller at nyplantede træer til erstatning for de fældede og afbrændte, ikke går til i de stadigt hyppigere skovbrande, og endelig har fortalerne for BECCS aldrig redegjort for, hvor de krævede arealer til dyrkning af biomassen skal findes.”
Citat NOAH ‘Reduktionsveje i klimaloven’.

Med andre ord, det er en fantasiverden vores politikere lever i.

Jeg tror ikke på at en løsning, såfremt det overhovedet lykkes, har andet ansigt end vind, sol og fission. Formentlig i en 30/30/40 globalt. Efterfulgt af fusion engang i nærheden af starten af det 22 århundrede.
Derudover så har menneskeheden historisk ikke været i stand til nævneværdigt at forbedre deres liv og vilkår på anden måde end via teknologiske gennembrud. Politik m.m. er i det store perspektiv i bedste tilfælde busy work, og i værste tilfælde decideret tilbageskridt. Så, beklager min kynisme, men det mindst ringe man kan fortage sig er at støtte/hjælpe disse 3 erstatninger af vores fossil baseret velstand eller i det mindste la vær med at gå i vejen for dem.

Samtlige ‘løsninger’, man kender til i dag, er helt urealistiske og utilstrækkelige, bortset fra A-kraft (som jeg heller ikke er glad for), og hvis ikke der kommer noget hidtil ukendt fra USA, så sker der intet - bortset fra at vi hælder en ufattelig mængde penge ned i et stort hul og folk fortsat kan berige sig på diverse klimatiltag.

Man må nok snarest muligt finde ud af, om man vil ‘redde verden’ ved hjælp af A-kraft eller lade stå til. Bedre at bruge pengene på at afbøde virkningerne af klimaændringerne og fortsat bekæmpe ulighed og fattigdom.

Philip B. Johnsen

Vores folkevalgte politikere forholder sig ikke til den tid der er til rådighed, for reel CO2 reduktion, politiker og kommentatorer på denne tråd, må væk fra fantasi mirakel redning af ikke tilgængelige tekniske løsninger.

Emnet er for vigtigt til en salgskampagne for atomkraft, der i den virkelige verden afvikles i mange lande, af forskellige årsager, atomkraftværker der er en vigtig del af el-forsynings løsningen i dag, men ikke et globalt ‘quick fix’.

Branchen tilkendegiver*, at atomkraft i dag, er ansvarlig for ca. 2,5 % af verdens energi forbrug, for at nå ca. 7,5 % i 2050, skal der bygges 2500 atomkraftværker globalt og så skal infrastruktur tillægges energi regnestykket, dette er branchens eget maksimale realistiske mål.

For at nå 7,5 % af det nuværende forbrug de 20% af forbruget der globalter elektricitet hvor 80% ikke et elektricitet.

Det er ikke helt friske nye tal (2016*), men det giver en god indikation af størrelsen af problemet og tiden er så i mellemtiden, løbet helt fra atomkraft, ikke et globalt ‘quick fix’.

Vandet stiger nu indlands som i verdenshavene.

Det bør huskes på, at vand til køling er vigtigt så, hvor placere man de nye atomkraftværker?

Mogens Ritsholm

Energiministeren og andre generalister uden fysisk forståelse (bl. a. Al Gore) siger ofte, at vindenergi og solenergi nu er billigere end energi fra fossilt brændstof.

Gid det var så vel.

For man kan jo ikke sammenligne energi, der kan produceres efter behov med energi, der skabes som vinden blæser.

En vindmølles produktion går med tredie potens af vindhastigheden. Hvis det blæser 9 m/sek producerer den altså 27 gange så meget strøm, som når det blæser 3 m/sek.

Som en tommelfingerregel vil 80% af vindmøllens energi blive produceret i mindre end 20% af tiden og dermed næsten følge pareto-princippet, men det varierer selvsagt med lokale forhold.

Så vindenergi kan ikke alene sikre en stabil energiforsyning før man enten kan lagre energien eller omdanne den senere brug, f.eks via brint.

Og det har vi endnu ikke skalerbare løsninger for.

Glem også alt om et internationalt net, der hele tiden kan transporter energien frem til områder uden vind. Se bare al vrøvlet og de store milliardbeløb bare for at transportere overskudsenergi langs vestkysten til Tyskland. Tænk så på en situation med et fedt højtryk over vesteuropa, hvor man skal til Spanien eller lofoten for at finde en bare nogenlunde brugbar vind.

Uden en effektiv løsning for lagring kan vindenergi kun bruges til at reducere energi skabt ved forbrænding, som stadig må bruges for 40-50% af energien selv om det internationale net udbygges kraftigt.

Så måske er vind og sol ikke på sigt anvendelige metoder til energiproduktion. Så vi skal stadig lede efter muligheder for fusionsenergi og udnyttelse af termisk jordvarme fra undergrunden f.eks.

Måske kommer gennebrudene inden CO2 problemet er blevet for stort. Men det bliver nok ikke danskere, der bidrager.

For vores klimapolitik er mere baseret på generalister med kørekort til regneark end dygtige og visionære fysikere, som kan aflæse naturen og finde løsninger - måske hvor det var mindst ventet.

Philip B. Johnsen

Summa summarum er, at sagen handler om akut målbar CO2 reduktion.

Det er ikke raketvidenskab.

De rigeste 10% globalt er ansvarlig for 50% af CO2 udledningen globalt.
De rigeste 20% globalt er ansvarlig for 70% af CO2 udledningen globalt.

Tid er en vigtig faktor.
Ikke flere politiske løgne og fugle på taget, men politisk handling på den akut handlingskrævende opgave CO2 udlednings reduktion.

Alle beslutningstagere på COP25 og snart COP26, har siden 1990, hvor den første IPCC rapport udkom, været vidne om at det handler om overforbrug og CO2 udlednings udfordringen i kølvandet.

I 2018 er CO2 udledningen 67% højere end i 1990

CO2 udledningen stiger fortsat i 2018 med 1,6%

I Politiken i dag kunne man læse at finansministeriet har regnet ud, at vi godt kan vækste samtidig med at vi skærer CO2 udledningerne ned. Det skulle gælde både i DK og på verdensplan. Det står jo i grel modsætning til hvad de sidste store rapporter og hvad forfatteren til denne artikel i flere sammenhænge har gjort kraftigt opmærksom på.
Det er nok en forsmag på hvad Wammen og Co. vil servere, når forårets klimaplan skal konkretiseres: der kommer ikke noget der vil gøre ondt, for nu er det bevist af hans embedsmænd, at vi kan fortsætte forbrugsræset uden negative konsekvenser for CO2 mængden. Han skulle vel aldrig være socialdemokrat?

@Philip B. Johnsen
Jeg tror de fleste efterhånden er klar over, at vi står i l... til halsen.

Det ville imidlertid være interessant, hvis du, i stedet for konstant at udpensle katastrofens omfang og skyde på hvad du konsekvent omtaler som 'syge' og korrupte politikere, prøvede at forholde dig til hvordan vi skal håndtere problemstillingen - vel at mærke uden at hele den moderne civilisation synker sammen i en rygende ruinhob.

Din utrættelige diagnosticering antyder at vi skal gå mere end radikalt til værks. Fint, men hvordan forestiller du dig så, at det skal foregå?

Philip B. Johnsen

Jeg er ikke politiker og beslutningstager.

Jeg forventer, at vores politikere i fremtiden forholder sig til fakta og med alle eksperter til ‘deres’ rådighed, handler ansvarligt og hurtigt på de akut handlingskrævende opgaver, ud fra den samlede videnskablige konsensus om den bedste forhåndenværende videnskablige evidens.

Læs eventuelt ‘Reduktionsveje i klimaloven’ fra NOAH.

EU og andre lande, som vil gøre en aktiv indsats for at nedsætte udledningen af drivhusgasser kan lægge en klimatold på f.eks. 25% på vare fra de lande, som ikke vil være med. De indtjente penge kan så gå til omstilling af EU til et bæredygtig og ressource cirkulær samfund. Dels vil EU dermed vise en farbar vej, dels vil EU få et teknologisk bæredygtig forspring, dels vil udviklingen af en bæredygtig teknologi medføre tusindvis af nye arbejdspladser og dermed en grøn vækst og endelig dels bestytte de lokale producenter af nødvendige forbrugsgåder som f.eks. et økologisk EU landbrug.

Hvad venter vi dog på? Vågn nu op kære alle sammen. Ikke mindst Jer som har evnen og ikke mindst magten til at sætte noget i gang. Så skal vi andre nok være med. Og hvis samlet EU ikke kan blive enighed om at komme i gang, hvordan i al verden skulle en samlet verden kunne gøre det?

Philip B. Johnsen

@René Arestrup
Den fortsatte politiske vildledning af befolkningen, tjener ikke vores folkevalgte politikere til ære.

EU kan gå forrest med CO2 udlednings udfordringen.
Akut nedbringe den målbare CO2 fra EU.

Et tankeeksperiment.

1. Forestil dig de menneskeskabte klimaforandringer blev opfattet, som en eksistentiel trussel i EU.
2. EU lovgivning forpligtede derfor de 10% rigeste i EU til, at udlede den samme mængde CO2, som den en gennemsnits EU borger.
3. De resterende 90% af EU borgerne reducere ikke deres CO2 udledning.

Resultat:
Den ‘GLOBALE’ CO2 udledning bliver reduceret med 33%

@Phillip selv hvis dine tal havde noget med virkeligheden at gøre ville det stadig ikke være nok, ikke engang i nærheden af nok. Mht fission så prøv at lave samme regnestykke med vind og sol... At vi har en kæmpe udfordring i at erstatte fossil energi med CO2 neutral er åbenlyst. Så meget desto mere vigtigt at man kommer igang, snart! På transport sektoren er der nu kraftige tegn på at 20erne vil se et turning point på at el og for visse typer køretøj, fuel cell(hydrogen), vil overtage dominerende rolle fra IEC'erne. Dette vil kun presse vores energi produktion mere.
Fission har en chance for at afhjælpe visse skibtransporter og en udfasning af fossil brandstof slår også igennem på skibe da det vil mindske brugen af den mest CO2 forurene type af dem. Men, så længe vi hænger på så stor en del af energi produktion som fossil, så er resten af tiltagende i sidste ende næsten ligegyldige og eneste tilbageværende mulighed at styre mod voldsom recession. Dette vil dog være en kur der er værre end sygdommen!

Philip B. Johnsen

@Emil Davidsen
Det er ikke nok CO2 reduktion, det er sandt, men det er et eksempel på den eksistentielle nødvendige, første begyndelse på troværdighed CO2 udlednings reduktion, i modsætning til vores folkevalgte politikeres udenomssnak og fugle på taget, ikke opnåelige tekniske løsninger, hvor selvom de skulle komme til at virke, vil det være når det er meget for sent for det samfund vi kender i dag.

Mine tal er fra.
Kevin Anderson
(@KevinClimate) is Professor of Energy and Climate Change at the University of Manchester.

I skriver alle som om vi ikke har læring fra de seneste 25 år.

Der er en række ting, der faktisk var effektive (Mest pudsige var fracking, der ironisk nok har bidraget mest til reduceringen i US. En masse andre moderniseringen kan blive implementeret på kul og gas energiproduktion.

Fra Tyskland må vi kunne få en masse data på hvad man IKKE skal gøre infrastrukturmæssigt i forhold til vind og solenergi-integrering. Ja, det fejlede. Lige meget hvem der havde ideerne, så skal vi forstå, hvad der skete. Var det et problem omkring produktperformance eller var det dårlig planlægning og eksekvering?

Og så skal vi have gang i ordentlig teknologi diskussion om morderne atomkraft. Der er et hav af teknologier, der skal forklares og diskuteres med fysikerer og ingeniører.

Poul Kristensen

Kina USA, EU og Rusland
10.877.218 10.420.604

Kina udleder mere end US, USA og Rusland tilsammen. Og det var i 2017.

Poul Kristensen

Ups. Der skulle have stået:
mere end USA, EU og Rusland tilsammen.

Forøvrigt, tallene er i millioner tons Co2. Men check det selv her, det er interessant:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions

Mogens Ritsholm

Vi er ved at være der, hvor kritik af regeringens plan om reduktion med 70% til 2030 bliver opfattet som sabotage af klimabestræbelserne.

Sådan er det desværre, når man forlader et oplyst grundlag og lader sig lede af troen på, at viljens magt alene kan gøre det. Så ender det i heksejagt af erthversområder og enkeltpersoner.

Vi er simpelthen nød til at forstå de rå kendsgerninger ogh så skridt for skridt tage den derfra.

Det har regeringen ikke gjort. For de er mere interesseret i falske regnestykker, der kan opstilles ud fra gældende regler og aftaler i FN og EU. Falske regnestykker, der skal påvise CO2 besparelser, selv om vi i den virkelige verden fortsætter med at øge CO2-udledningen.

Tag denne opgørelse:
https://vejr.tv2.dk/2018-08-29-vi-er-nogle-af-de-stoerste-co2-udledere-i...

Jeg ved ikke om den er helt retvisende. Det er bl.a. usikkert om international flytrafik med danske passagerer og skibsfart er indregnet. Men vi kan jo starte med at notere, at vi må have retvisende opgørelser for det faktiske danske klimaaftryk.

Men det er nok ikke helt ved siden af.

Ifølge opgørelsen har hver dansker et klimaaftryk, der er 3 gange større end verdens gennemsnit ( 6 tons) og også 3 gange højere end en kineser (6 tons).

Alene det offentlige i Danmark (skoler, sygehuse, veje, militær osv.) udleder 5 tons pr indbygger pr. år, mens ting og sager (tøj, elektronik osv.) står for 4,5 tons. Føde- og drikkevarer står for 3 tons. Energi, som vi hele tiden diskuterer, står kun for 2,5 tons.

Selvfølgelig kan det løses. Det skal simpelthen løses.

Men alle holdbare veje frem mod en løsning starter med erkendelse af problemet.

Og den erkendelse præger mildt sagt ikke danke politikere og den danske offentlige debat - endnu.

Philip B. Johnsen

@Poul Kristensen
Du mangler at skrive hvem der forbruger de producerede vare fra Kina.

C02-aftryk pr. indbygger i forskellige lande
Angivet i ton pr. år.

Tallene dækker alle drivhusgasser omregnet til tilsvarende CO2 udledning såkaldte C02-ækvivalenter.

Australien
27

USA
25

Danmark
19

Tyskland
16

Sverige
14

Rusland
11

Tyrkiet
7

Verdens-gns.
6

Kina
6

Indien
1

Kilde: The Global Resource Footprint of Nations

Poul Kristensen

Ja, vi må holde op med at købe deres varer. Det er det eneste vi kan gøre. Det er simpelthen bedre at købe varer der er fremstillet i Europa eller USA, alene fordi de er underlagt kontrol.

torben - nielsen

Husk nu, jorden har altid været lige ved at gå under.

Også da jeg var på alder med Greta Thunberg, - der var jorden også ved at gå under, som følge af klimaforandringer.

Det var godt nok en nært forestående istid, som var skyld i jordens snarlige undergang, men panikken var den samme som nu.

Så når 50 års klima forudsigelser alle har haft ret, så er det fordi, at også dengang var jorden lige ved at gå under, ligesom nu.

Jorden har altid været lige ved at gå under.

Og lige nu hersker co₂-guden uindskrænket.
På co₂-alteret kræves der store ofre.

Men store dele af menneskeheden har lyttet til Greta Thunberg og er gået fuldstændigt i panik over co₂-indholdet i atmosfæren.

Glemt er, at jorden har oplevet både syndfloder og istider.

For jorden har altid været lige ved at gå under.

Philip B. Johnsen

@Torben - Nielsen
Advarslerne har lydt i ethundrede år.
I 1896 beskrev Svante Arrhenius (1859-1927) den menneskeskabte globale opvarmning ved afbrænding af kul, olie og gas.

Svante Arrhenius, a chemist who became Sweden's first Nobel prizewinner.
The father of climate change

Link: https://www.theguardian.com/environment/2005/jun/30/climatechange.climat...
Link: https://www.lenntech.com/greenhouse-effect/global-warming-history.htm#ixz

Målsætningen om en 70% reduktion i CO2-udledningen tager udgangspunkt i 1990. I 1990 udledte vi i Danmark 74,1 mioT CO2-ekvivalenter. Vi toppede i 1993 med 96,3 mioT. Siden da er niveauet faldet.

Vi er pt. i niveauet 50 mioT - dvs. vi er næsten halvvejs mod 70% målet (har reduceret udledningen med 33% i forhold til 1990 - og har reduceret med 48% i forhold til toppen i 1993). Vel at mærke samtidig med at vi har haft en økonomisk vækst på 60% - man kan altså godt have økonomisk vækst og samtidig reducere CO2-udledningen. Det er bevist i praksis!

Forlænger man trenden fra 1996 videre forbi nu, lander vi i på de målsatte godt 20 mioT i 2030.

Så kan man sige, at vi ikke ved helt præcist hvordan, vi skal komme helt derned, Men på den anden side har vi indtil nu reduceret med ca. 35% siden 1990 uden større bevidsthed fra hverken politikere borgere eller erhvervsliv.

Man kan også sige, at der er noget, som ikke er "regnet med" i "vores" tal. Tjah, men hvis alle andre handlede som vi gør, så når vi såmænd nok målet ved fælles anstrengelser. Under alle omstændigheder har vi reduceret CO2-udledningen mere end de fleste.

Det pt. største klimaproblem er, at man i Kina er i gang med at opføre flere tusinde megastore kulfyrede kraftværker og har planlagt flere endnu. Og kineserne har ikke tænkt sig at ændre på deres planer. Det bør naturligvis ikke afholde den vestlige verden for at optræde anderledes ansvarligt (og det gør det heller ikke).

Philip B. Johnsen

Der er fup og svindel fra vores folkevalgte.

Fra NOAH ‘Reduktionsveje i klimaloven’
“Den danske regering har sat som mål, at de danske udledninger af drivhusgasser skal reduceres med 70 procent inden år 2030.

Dette er en klar fremgang i forhold til tidligere, men det hænger stadig dårligt sammen med det budget dvs. den ramme for vores udledninger af drivhusgasser, som IPCC, FN’s Klimapanel, har angivet for, hvor meget vi kan tillade os at udlede, hvis vi skal holde os på den kritiske globale temperaturstigning på 1,5 grader.”

I ‘Reduktionsveje i klimaloven’ skriver vi blandt andet:
”Energistyrelsen har opgjort Danmarks udledninger af CO2 til at ligge på ca. 38 Mt CO2 per år. (2017). Men i dette tal er ikke medregnet afbrænding af biomasse samt Danmarks andel af den internationale flytransport og skibstrafik. Afbrænding af biomasse udleder store mængder CO2, som først bliver optaget i ny skov igen hvis der overhovedet bliver plantet ny skov lang tid efter, at vi skal være ophørt med at udlede drivhusgasser.”
(...)
“Medregner vi international transport og biomasse, betyder det, at vores udledninger reelt bliver på ca. 62 Mt CO2 årligt i stedet for 38 Mt CO2”
UNEP DTU’s nylige Emissions Gap Report angiver en reduktionsvej for de globale udledninger til at skulle være 7,6 procent år-for-år.

Et eksempel.
Indirect Land Use Change (ILUC), ILUC står for over halvdelen af klimapåvirkning og er udeladt.

Hvad optager mest CO2?

Et træ på en centimeters højde?
Et træ på en meters højde?
Et træ på 30 meters højde?

Et større skov areal er bevokset med træer på en centimeters højde?
Osv.

Afbrænding af skov er ikke bæredygtigt, da areal udnyttelsen til CO2 optag er forringet, hastigheden for CO2 optag er afgørende faktor, effektivitet af CO2 optaget et vigtigt.

Træerne har i forhold til andre grønne planter en særlig betydning for lagringen af CO2, og derved for modvirkningen af klimaforandringer, da træerne kan binde kulstoffet i flere hundrede år.

Den tid har vi brug for til at finde nye bæredygtige energikilder.

Hvis den omtalte afbrænding skulle give nogen mening i en bæredygtig sammenhæng, skal der bruges ikke opfunden teknologi til opsamling af CO2, ved afbrændingen og samtidig forsvarlig oplagring af denne CO2 i undergrunden, på niveau med atomaffald uden mulighed for fremtid udsivning.

Mogens Ritsholm

@Jens Winther

djævlen ligger i detaljen.

For det første tager opgørelsen ikke hele vort klimaaftryk med, men kun de af EU valgte målområder. Vores fulde klimaaftryk er opgjort til 19 tons CO2-ækvivalentyer pr indbygger pr. år på nuværende tidspunkt. Og det er steget med vort stigende forbrug.

For det andet er hidtidige reduktioner opnået ved sløfning af CO2- kvoter og LULUCF samt afbrænding af såkaldt biobrændsel, som ofte er opsnittede russiske grantræer, hvor der optimistisk regnes med, at CO2 fra afbrændingen optages af nyplantede grantræer om 30-50 år. I mellemtiden øger det CO2 mere end hvis vi havde brugt kul..

Realiteten er, at vores bogførte reduktioner ikke er reelle, men en slags kreativ bogføring.

Og det er succesen med denne kreative bogføring, der ligger bag ønsket om det højere mål på 70 % - stadig uden at den konkrete årlige udledning falder.

På et eller andet tidspunkt vil EU-regler og FN-regler blive bedre tilpasset virkeligheden. Og så falder hele den danske klimapolitik sammen.

se også:

https://ing.dk/artikel/80-pct-varm-luft-kreativ-bogfoering-klimaplan-mod...

.

@Mogens Ritsholm, at tælle CO2-udledningen fra verdens største containerflåde med i den enkelte danskers CO2-bidrag giver absolut ingen mening. Danskernes andel at de varer, Mærsk-skibene fragter, er mikroskopisk.

Forskelle på danskerne og fx kineserne, er, at danskerne reducerer CO2-udledningen og kineserne øger den - uanset opgørelsesmetode. Om den biobrændsel, vi fyrer med i danske kraftværker er mere eller mindre bæredygtig er egentlig inderligt ligegyldigt, så længe kineserne blæser på alt og alle og bygger nye monster-kulkraftværker i tusindvis.

Realiteten er, at træ til biobrændsel er et biprodukt fra fremstillingen af gavntræ, fx konstruktionstræ - og hvis ikke nogen betalte for biproduktet, ville prisen på konstruktionstræ skulle stige markant - og produktionen af konstruktionstræ falde. Og konstruktionstræ er oplagring af CO2 i op mod 100 år.

Dine forsimplinger er uinteressante.

Philip B. Johnsen

Ja undskyld mig, det er ikke for at være uhøflig, men man hat altså tabt sutten.
Der kommer ikke et eneste logisk validt argument.

I den virkelige verden har vi eksperter, min bager er heldigvis og naturligvis ikke min mekaniker og vise versa.

Fra NOAH ‘Reduktionsveje i klimaloven’
“BECCS, BioEnergy-Carbon Capture and Storage, indregnes i flere af IPCC's scenarier for at modvirke en midlertidig 'overshoot'.

BECCS forudsætter helt urealistisk, at der kan dyrkes biomasse (læs industrialiseret skovdrift/plantager) på enorme arealer på størrelse med Indien (BE-delen), og at CCS virker tilfredsstillende.

(CCS er Carbon Capture and Storage, som endnu ikke er demonstreret effektiv i stor skala trods to årtiers intensiv forskning og udvikling.)

At lade en klimastrategi være afhængig af, at BECCS kan realiseres i stor skala, er at spille russisk roulette med kommende generationer.

Tilmed er teknologien både dyr, energikrævende og uden garanti for, at den oplagrede CO2 bliver i undergrunden, eller at nyplantede træer til erstatning for de fældede og afbrændte, ikke går til i de stadigt hyppigere skovbrande, og endelig har fortalerne for BECCS aldrig redegjort for, hvor de krævede arealer til dyrkning af biomassen skal findes.” Citat slut.
Fra NOAH ‘Reduktionsveje i klimaloven’.

Fra Global Sustainable Development Report 2019:
Biodiversity loss

“Animal pollinators, for example, account for up to $577 billion of global crop production worldwide, and contribute to the production of medicines, fibres and biofuels, as well as to the quality of culture and recreation.

According to IPBES estimates, pollinators of 75 per cent of crops are being threatened. The overall biodiversity picture across all global regions is grim.

Globally, local varieties and breeds of domesticated plants and animals are disappearing. Loss of diversity, including genetic diversity, poses a serious risk to
global food security as it undermines the resilience of agricultural systems to pests, pathogens and climate change.

(...(Her kommer det))
This unprecedented loss of biodiversity is driven by several interrelated factors: ‘change in land and water use’, overexploitation of resources, climate change, pollution and emergence of invasive species.

It is likely that most of the Aichi Biodiversity Targets for the period 2011–2020, adopted at the tenth meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biodiversity, held in Aichi Prefecture, Japan, in October 2010, will be missed, although supporting conservation of biodiversity for future generations is key for sustainable development.”

Global Sustainable Development Report 2019:
The Future is Now – Science for Achieving Sustainable Development, (United Nations, New York, 2019).

Link: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/24797GSDR_repo...

Mogens Ritsholm

@Jens Winther
Jeg har naturligvis ikke sagt, at vores handelsflådes udslip skal medregnes i det danske udslip. Men jeg forstår, at der for international flytrafik og skibsfart er ganske usikre statistikker. Retteligen bør flytrafiks udslip ,fordeles på passagerers nationaliteter og tilsvarende bør skibstrafikkens udslip fordeles på modtagerlandene for transporterede varer. Det er bare svært at gøre i praksis, og der bruges derfor enklere metoder såsom ligelig fordeling mellem flyenes startland og slutland og ditto for skibsfart - eller også regnes det slet ikke med i klimaaftrykket.

Danmarks rederiforening har sagt, at handelsflådens samlede udslip er ca 80% af al anden dansk CO2 udslip. Så det er ikke små størrelser, Faktisk er skibsfartens samlede udslip større end luftfartens og begge er stigende.

Du fastholder, at Danmark reducerer CO2-udledningen. Hvor har du det fra?

Jeg mener som sagt, at det samlede danske klimaaftryk er stigende, fordi det offentlige og det private forbrug er stigende, og de står tilsammen for 9,5 tons pr. indbygger pr år. Fødevarer og drikkevarer står for 3 tons, Væksten på disse områder æder de begrænsede besparelser for energiproduktionen.

Det er naivt at tro, at elbiler, vindmøller og kødløse dage kan vende udviklingen.

Det er i al beskedenhed min konklusion.

Men lad os få nogle bedre oversigter over det samlede klimaaftryk. For det må være det rigtige udgangspunkt. Det betyder så også, at dele af vores udslip hos landbruget i virkeligheden skal tillægges de lande, der importerer danske landbrugsprodukter. For man bør vel regne på samme måde for denne produktion som for skibsfarten - eller hvad?.

Philip B. Johnsen

Det er tåbeligt at lytte til amatører, når vi har eksperter, min bager er heldigvis og naturligvis ikke min mekaniker og vise versa.

Fra Global Sustainable Development Report 2019
“With regard to biomass: it is a limited resource and should be prioritized for use in situations in which there is no obvious alternative, as its harvesting can lead to loss of biodiversity and trade- offs in terms of land rights, food security and access to water.

Capturing carbon by avoiding deforestation is more efficient than afforestation because old-growth forests capture more carbon than recently planted trees.

Protecting existing old-growth forests creates simultaneous benefits for biodiversity, cultural and ecosystem services, climate change mitigation and adaption for people.”

Global Sustainable Development Report 2019:
The Future is Now – Science for Achieving Sustainable Development, (United Nations, New York, 2019).

Eftersom COP26 afholdes i Glaskow har BBC udviklet denne lille CO2 beregner: https://www.bbc.com/news/science-environment-46459714

Mit daglige kaffe forbrug afgiver således 311 kg. CO2 årligt. Min daglige pasta med (okse) kødsovs, hvor jeg konsumere 150 gram oksekød afgiver hele 5.640 kg. CO2 årligt.

Hvis vi holdt op med at spise oksekød ville CO2 målet for 2030 således være nået. Og det selvom vi flyver videre verden rundt som hidtil.

Ja ja. Tænkt det nok. Det skal selvfølgelig være Glasgow - Men Kow passer da ellers godt til lejligheden. Ik.

I øvrigt udgør CO2 udslip fra biler hele 12% af det samlede CO2 udslip. Altså hele 6 gange så meget som flytrafikken, som udgør 2% .

Så det er langt bedre at holde op med at køre bilen frem for at holde op med at flyve - Så fjern kørselsfradraget hurtigst muligt.

Goddag alle. Et lille pip fra mig. Jeg er ikke inde i alle de resolutioner og redegørelse som opremses. Hvad jeg ved er at Carbon (C) er en konstant her i vort samfund dvs der bliver ikke produceret mere. Hvad som sket er at det bliver omlageret, iltet, mm. Eks når vi forbrænder kul, olie eller naturgas så bliver C iltet og vi får dannet en masse CO2 og biprodukter. Så længe den forbrænding pågår så vil der ske tilføring af CO2. Og lige nu sker der en meget højere tilføring end reduktion af CO2. Så det er klart at afbrændingen af fossile brændstoffer skal reduceres kraftigt og hurtigt. Dette alene vil imidlertid ikke løse vort problem der vil stadig vedblive med at være en høj koncentration af CO2 i atmosfæren idet der i vores verdens have findes en meget større mængde opløst CO2 end der findes i atmosfæren. Naturen stræber altid efter ligevægt , dvs at når fjernes C02 fra atmosfæren så frigives der en næsten ligeså stor den CO2 fra havet for at genoprette ligevægten. Og da mængden af CO2 i havene er meget større end i atmosfæren vil det tage årtier eller århundreder førend vi kun ved reduktion i vor udledning kommer ned på et CO2 niveau i atmosfæren som i 1990.
Vi må derfor finde løsninger på at lagre CO2 hvis vi skal gøre os håb om at reducere CO2 niveauet i atmosfæren.
De fleste siger der ikke findes måder at oplagre CO2, eller mere specifikt carbon,C.

Idet er jeg så direkte uenig.

Der findes en meget simpel måde, nemlig bæredygtig produktion af ny muld, eller organic matter. Dette kan gøres ved at drive græsmarker med produktion af oksekød, lamme- og fårekød eller geder. Kort sagt drøvtyggere. Hvis man driver produktion af græs ved hjælp af rotational grazing, mob grazing, adaptive grazing eller Voisin metode. Hvoer kommer al drøvtyggernes føde fra græs, og græsningen foretages i henhold til ovennævnte proncipper. Ved at anvende disse principper dannes der ny muld og denne muld indeholder Carbon. Og da carbon er en konstant fjernes der dermed carbon fra atmosfæren og havene. Der er blandt eksperterne uenighed om hvormeget land der skal omlægges fra konventionel græsning til ovennævnte principper for at få en virkning der virkelig batter. Der er dog en generel konsensus om at selv en omlægning af 20% af klodens græsnings arealer vil bidrage betydeligt, nogle siger endda at en omlægning af klodens ksisterende græsning arealet på mindre end 50% vil løse vores klima problem både i form af mængden af CO2 i atmosfæren, og endnu vigtigere af mængden af vand i atmosfæren. Vand damp er jo vor mest kraftige drivhus gas.
Jeg ved at hvad jeg skriver her om drift af græsmarker, græsning, ikke er hvad der normalt bliver talt om. Men ikke desto mindre er det en sandhed .
Og for at komme kommentarer angående methan udledning fra drøvtyggere i forkøbet, så bliver problemet med denne faktisk også løst idet den ved reaktion i atmosfæren med vand omdannes til bla CO2, som jo så via fotosyntesen omdannes til græs på ovennævnte marker, som så igen vha drøvtyggere omdannes til kød og ny muld. Netto resultat er at vi får lavet CO2 neutral måske endda CO2 negativ kød, samt vigtigst af alt får bundet carbon i den nye muld.
Der findes meget materiale som beskriver dette ligesom der findes organisationer som spreder budskabet om dette og aktivt laver denne produktion. Et oplagt sted at starte for at lære om dette er diverse TED talks af feks Allen Savory og følge links derfra, til feks pastureproject.com, Joel Salatin....

Jeg håber nogle af jer tager tiden til at kigge på dette og forstå hvor kraftigt et værktøj det er.
Og ja, jeg er selv i gang med at finde en ejendom hvor vi selv kan følge adaptive grazing principperne og på den måde gendanne og beskytte natur og fauna og gøre vores til at efterlade verden i en bedre stand end den var i 1990.
Når dette er sagt så lad mig igenslå fast at vi stadig er nødt til at omdanne vort energi forbrug til et ikke fossilt brændstof forbrug.