Læsetid: 3 min.

EU bruger tocifret millionbeløb på at få os til at spise mere kød

EU-kampagner for øget kødforbrug er uansvarligt i forhold til både sundhed og klima, siger dyrevelfærdsorganisation
»Forbruget af fjerkræ i EU vokser stadig, men langsommere i takt med at stadig flere forbrugere nærer mistillid til produktionen af fjerkræprodukter,« hedder det på EU-Kommissionens hjemmeside. Kampagnen, der har som mål at sikre en vækst på 1,22 procent i forbruget af kyllinger i 2020 og 2021, er rettet mod »unge, professionelle, medier og meningsdannere«.

»Forbruget af fjerkræ i EU vokser stadig, men langsommere i takt med at stadig flere forbrugere nærer mistillid til produktionen af fjerkræprodukter,« hedder det på EU-Kommissionens hjemmeside. Kampagnen, der har som mål at sikre en vækst på 1,22 procent i forbruget af kyllinger i 2020 og 2021, er rettet mod »unge, professionelle, medier og meningsdannere«.

Ty Stange

17. februar 2020

EU anklages for en »uforsvarlig« tilgang til både menneskelig sundhed og klimakrise ved hvert år at bruge et tocifret millionbeløb i euro på kampagner, der skal vende nedgangen i kødspisning og søge at tilbagevise såkaldt fake news om mishandling af husdyr avlet til fødevareproduktion.

Nogle kampagner er designet til at modgå officielle advarsler om kræftrisikoen ved at spise rødt kød, mens andre handler om at forbedre det offentlige billede af kalvekødsprodukter, som siges at være afgørende for at »skabe værdi af tyrekalve«, der ikke kan bruges i mejeriindustrien.

EU yder hvert år 200 millioner euro (knap 1,5 milliarder kroner) i støtte til »fremme af landbrugsprodukter«. Omkring 60 millioner euro heraf er gennem de seneste tre år blevet brugt på 21 markedsføringskampagner for kød, fremgår det af en granskning, der er foretaget af den hollandske dyrevelfærdsorganisation Wakker Dier.

 

Få overblik og analyser af vor tids største og vigtigste begivenheder.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Christian Skoubye
  • Søren Kramer
  • ingemaje lange
  • Klaus Lundahl Engelholt
  • Johnny Christiansen
  • erik pedersen
  • Thomas Tanghus
  • Morten Wieth
Christian Skoubye, Søren Kramer, ingemaje lange, Klaus Lundahl Engelholt, Johnny Christiansen, erik pedersen, Thomas Tanghus og Morten Wieth anbefalede denne artikel

Kommentarer

Claus Bødtcher-Hansen

16/feb/2020

Jeg kan ikke tåle svine-kød,
fordi jeg ikke kan tåle alt det
antibiotika, gift-landbruget
behandler og fodrer svine-un-
gerne med, alene for de bliver
tager alt, alt for tidligt fra soen.

Venlig hilsen
Claus

Alvin Jensen, Susanne Kaspersen, Mogens Holme og John Andersen anbefalede denne kommentar
Thomas Tanghus

Sker det virkeligt? Det er jo fuldkommen absolut absurd!

Alvin Jensen, Gert Romme, Flemming Berger, Lars Jørgensen, Susanne Kaspersen, Gitte Loeyche, Klaus Lundahl Engelholt, Mogens Holme, Arne Albatros Olsen, Jacob Johansen, John Andersen og erik pedersen anbefalede denne kommentar

Der er lidt et kildeproblem undervejs; en 5 år gammel artikel i UKs “EB” med vage spekulationer om noget, der tilbagevises af en læge og ikke bekræftes af WHO, der citeres som kilde...

“From the same body we have had advice about the carcinogenic effects of the air we breathe and the sun on our skin, so I think we have to take it within reason in that if you are stuffing in burgers and sausages and bacon every day, yes you are at risk.”
“If you have some healthy, locally made high-protein sausage once a fortnight, well, I personally don’t consider that a risk.”

Derudover skal det altid give anledning til løftede øjenbryn og skærpede sanser, når politiske organisationer begynder at argumentere udenfor deres fokusfelt: En dyrerettighdssorganisation, der begynder at argumentere ud fra klima-perspektiver har stadigt ikke klimaet - men sin egen personlige verdensanskuelse for øje!

Dette indlæg bør journaliseres under “Kronikker”.

Claus « Hvis du valgte at spise ordentligt, økologisk produceret svinekød, ville du ikke behøve frygte præmedicinering. I øvrigt tages grisene ikke “for tidligt” fra søerne, og det har desuden intet med medicineringen at gøre.

"EU bruger tocifret millionbeløb", dvs mindre end 0,07 % af EUs budget eller småpenge
(EU budget for 2020 er 153.620.722.889) .

Jeppe Lindholm

Dertil kommer så det besynderlige, at landbruget for massiv skattefinansiereret EU støtte til at fremstille grisekød, som lige nu eksporteres til Kina med stærkt stigende priser på grisekød i EU tilfølge.

En landbrugsstøtte, som blev indført efter WW2 for at der aldrig igen skulle opstår fødevaremangel i Europa.

Alvin Jensen, Susanne Kaspersen, Mogens Holme, Peter Gløde, Mikkel Zess, Søren Bro, Kim Houmøller og Michael Friis anbefalede denne kommentar
Jens Mårbjerg

Artiklen illustrerer tydeligt, hvorfor det kan være nødvendigt med oplysende kampanger, til at imødegå de utroligt mange falske budskaber, der florerer i befolkningen, og som de færreste almindelige mennesker har forsvar imod.
Se bare skribenten her. Daniel Boffey har tydeligvis ingen videre indsigt i emnet og har ikke ville spilde sin tid med research og uddannelse.
Men skal det afholde ham fra sprede fejlopfattelser om dette komplekse emne?
Nej, selvfølgelig ikke?
Hvorfor skulle en avis som Information spilde tid og penge på faktatjek og dyre ansatte med ordentlige kvalifikationer? Når nu de færreste af avisens læsere kan skille skidt fra kanel og niveauet blandt de fleste andre medier er endnu lavere?

Husdyrsektoren har aldrig, er ikke og vil aldrig komme i nærheden af 14.5% af de samlede menneskeskabte drivhusgasudledninger.
Dette er en voldsomt falsk og misledende påstand. Og man bør nok overveje hvordan det overhovedet er muligt at et seriøst medier kan skrive noget så falsk?

Den globale landbrugssektor står for omkring 11% af den menneskeskabte udledning af drivhusgas.
Husdyrproduktionen står for langt under halvdelen af disse 11% - og kan derfor maksimalt tilskrives 5.5% af den globale udledning af drivhusgasser.
Det er et meget let regnestykke. Alle de nødvendige tal et let tilgængelige. Alligevel lykkes det for Daniel Boffey, at skrive sådan en gang komplet misledende nonsens.

en menneskeskabte metanudledning står for ca 12.5% af den globale opvarmning relateret til drivhusgas i atmosfæren og

Jens Mårbjerg

Beklager. Jeg må have misset det sidste afsnit i det mikroskopiske skrivefelt som dette forum byder os.
Ignorer venligst "en menneskeskabte metanudledning står for ca 12.5% af den globale opvarmning relateret til drivhusgas i atmosfæren og"

Jeg er ikke vegetar. Men i adskillige år har jeg af dyreetiske hensyn og MRSA forbudt ferskt svinekød i mit køkken. Det kan EU-milliarder ikke lave om på!
Apropos MRSA, så har min ældste datter netop gennemstået en behandling for dette. Det er en gåde hvordan hun er smittet, da hun ikke færdes i landbrugskredse, kender folk som arbejder på landet etc. Men måske har hun delt et bussæde med én af de machofyre, som mener at det kun er kyllinger og tøser, som vasker hænder. De findes i hobetal!

Alvin Jensen, Susanne Kaspersen og Søren Mortensen anbefalede denne kommentar
Jens Mårbjerg

Ja da, skimmet i hvert fald. Har du?
Det meste var harmløst bla-bla. Men da Daniel Boffey fremsætter den falske påstand om at husdyrproduktionen står for 14.5% af den globale drivhusgasudledning og således selv bidrager til behovet for oplysning, fandt jeg det relevant at kommentere.

Jeg finder det fortsat ret komisk, at en artikel der problematiserer at EU bruger penge på oplysning om kød, selv ender med at fremsætte forkerte tal om kød. Så EU så kan bruge endnu flere penge på at afhjælpe nye misforståelser.
Kan du ikke se humoren?
Og så går vi i ring - hey!

Jens Mårbjerg

Hej Nis,
Det er de tal jeg gennem de sidste 20 år har arbejdet med for denne sektor.
Jeg indrømmer ikke at have bemærket kildehenvisning i artiklen.
FAO er en kilde jeg tillægger meget stor troværdighed. Det undrer mig dybt at mine tal ikke flugter med deres, da kilderne stort set må være de samme.

Jeg kan umiddelbart foreslå tre forklaringer på denne diskrepans.
1. At der er sket meget store besparelse i andre sektorer mens landbruget næsten ikke har flyttet sig. Således at landbrugssektorens udledning i dag fylder relativt mere.
2. At ny viden samt evt. nye regnemetoder, gør at mine tal er passé.
3. At den demografiske udvikling har betydet stor vækst i fødevareproduktionen, uden en tilsvarende vækst i energiproduktion, transportudledning mv.

Jeg finder ikke disse forklaringer videre sandsynlige, men det er mit bedste bud, på stående fod.

Så vidt jeg umiddelbart kan se tager FAO ikke engang hensyn til den alternative areal anvendelse?
Er der nogen her der ved det?
Dvs de 14.5% kan i praksis være meget højere.

Sören Tolsgaard

Spis mere kød!?

Det står klart for stadig flere, at det vil gavne både klima, natur, dyrevelfærd og folkesundhed, hvis vi i Europa spiser betydelig mindre kød.

Dette til trods skal EUs skatteborgere nu finansiere en intensiveret propaganda for kødproduktion med henblik på, at især de unge skal spise mere kød.

Tænk nu, hvis biltrafikken begynder at falde, skal EU mon så også finansiere en øget propaganda for bilindustrien for at få os til at køre mere i bil?

Jeg synes, vi allerede bliver så rigeligt fodret med reklamer for både kødprodukter og alt muligt andet, som vi i forvejen forbruger rigeligt af.

Men erhvervslivet har vældig gode forbindelser i EU, så nu skal der ansættes nogle udspekulerede reklamefolk for at øge kødforbruget.

Jeg græmmes.

Alvin Jensen, Peter Gløde og Mikkel Zess anbefalede denne kommentar
Achim K. Holzmüller

Dette udstiller de cirkus lignende sider af EU!

Mon ikke, der i det store EU-virvar findes budgetter der stiller lignende beløb for kampagner til rådighed, der advarer mod mereforbrug af kød og animalske produkter af helbredsmæssige og miljø relaterede hensyn?

Mens merekonsum af animalske produkter fører til stigende forbrug, som ellers imodgås på alle led, er de andre opfordringer evident hvad angår de nyeste erkendelser.

Sören Tolsgaard

Det har du muligvis ret i, og så kan lønnen til de mange højtlønnede marketingsfolk, som trækker i hver sin retning, om ikke andet holde EU-budgetets egen vækst i gang!

Jens Mårbjerg

Det er let at blive sur på EU, der ofte ser fjollet ud når modsatrettede hensyn skal balanceres.
Men det er intet imod det der foregår på nationalt plan, med stor folkelig opbakning i de fleste europæiske lande.
Her kan fx nævnes et trecifret milliardbeløb der årligt bruges på at fremme brugen af fossile brændsler. Dette foregår ved støtte i form af prissikring samt ved friholdelse fra både direkte og indirekte omkostninger.
Hertil kan lægges enorme summer der årligt bruges på at stimulere fødselsraten, lufttrafikken, forbrugskulturen som vores økonomi er hjælpeløst afhængig af osv osv.

Alle områder med langt større klimaskadelig virkning end kødforbruget.

Achim K. Holzmüller

Dem, som fortsat mener, den landbrugs-industrielle kompleks skal fremmes med reklamer for deres produkter, burde havde set udsendelen på tyske TV i aften på programmet "37 Grad".
Her er link til bidraget, gemt i senderens videotek, https://www.zdf.de/dokumentation/37-grad/37-tiertransport-grenzenlos-102...

Appetitten til animalske produkter, særlig kalvekød, tages fra én i længere tid, måske for altid.

Nis Jørgensen

Hej Jens
Tak for din undren - som jeg håber også leder til lidt fortrydelse over din latterliggørelse af artiklens brug af tallet fra FAO. Uanset om det er korrekt eller ej, kan journalisten dårligt klandres for det.
Jeg ved ikke hvad forskellen skyldes - det er lidt svært når vi ikke har kilderne tien l dine tal. Mit bedste bud ville være det af Søren Kramer foreslåede: "land use change". Dog med omvendt fortegn - det indgår i FAO's tal, men muligvis ikke i dine. Se fx opgørelsen her: https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions#greenh...

- de har "agriculture" på 10,3% og "land use change" på 11,2% i 2010. Det første ligger jo i nærheden af dit tal for "landbrugets samlede udledning". Jeg ved ikke hvor du har fra at hudyrproduktionens udledninger er "langt under halvdelen" af det samlede landbrugs udledninger. Det matcher ikke nogen kilder jeg kan finde.

Alt i alt synes jeg at du skylder en undskyldning for dit udsagn:

"Det er et meget let regnestykke. Alle de nødvendige tal et let tilgængelige. Alligevel lykkes det for Daniel Boffey, at skrive sådan en gang komplet misledende nonsens. "

Jens Mårbjerg

Hej Nis,
Nej jeg skylder ingen undskyldning.
Efter nu flere måneders undren over denne diskrepans og forsøg på at finde en forklaring, må jeg konkludere, at det jeg fremførte i min første kommentar må være korrekt.
Der er simpelthen tale om talfusk.
Vores kødproduktion kan umuligt fylde så stor en procentdel af den samlede udledning, som Boffey påstår i artiklen.

Hvordan eller hvorfor Boffey og FAO skriver som de gør ved jeg ikke.
Et nyt gæt, som jeg mener ganske sandsynligt, ville være at man, muligvis ved fejl, tilskriver udledning til kødsektoren, fordi man ikke kan forklare den målte klimapåvirkning med de kendte kilder.
Eller fordi man, som Søren Kramer forsøger, tillægger arealanvendelsen alt for høj betydning.
Det sidste ser man tit ser nu om dage.