Essay
Læsetid: 9 min.

75 års tysk undergang – eller befrielse? Anden Verdenskrig sidder stadig dybt i Europas sjæl. Og i min svigerfars faldefærdige gods i Østtyskland

Den 9. maj 1945 kapitulerede Nazityskland endegyldigt, og Den Røde Hær invaderede det østtyske gods, som Informations Tysklandskorrespondent er så heldig at gennemleve coronakrisen i. Efter Murens Fald købte hans svigerfar nemlig den faldefærdige bygning, der fortæller sin egen historie om den tyske undergang. Eller var det en befrielse?
Med den Røde Hærs erobring i maj 1945 blev min svigerfars østtyske gods plyndret og godsejerslægten fordrevet. Og efter DDR’s sammenbrud i 1989 blev godset atter rømmet og begyndte at forfalde.

Med den Røde Hærs erobring i maj 1945 blev min svigerfars østtyske gods plyndret og godsejerslægten fordrevet. Og efter DDR’s sammenbrud i 1989 blev godset atter rømmet og begyndte at forfalde.

Sille Veilmark

Udland
9. maj 2020

»De tog deres eget liv, vildledt fra enhver mening med livet. I denne massegrav og i enkelte grave omkring den ligger hundredvis af kendte og ukendte ofre for tragedien i Demmin i maj 1945.«

Så afdæmpet lyder indskriften på en lille mindeplade over et brutalt masseselvmord i den østtyske flække Demmin. Her stiger vi af toget fra Berlin, når jeg med min tyske kone og mine næsten lige så tyske døtre tager til Mecklenburg-Vorpommern for at besøge min svigerfars gods, hvor vi for tiden bor, arbejder og leger hjemmeskole – og oplever en paradoksal følelse af coronafrihed med landluft, høns og heste.

Målt op mod tragediens omfang i majdagene for 75 år siden virker mindepladen i Demmin grotesk beskeden. Men kun indtil man ser på den historiske ramme: Efter Holocaust og en fejlslagen tysk verdenskrig havde Adolf Hitler få dage forinden begået selvmord i førerbunkeren i Berlin.

Den Røde Hær, som kæmpede med bevidstheden om verdenskrigens mere end 20 millioner dræbte sovjetrussere, rykkede under General Batows ledelse mod vest. Efter ufattelige ofre nåede de Demmin i begyndelsen af maj.

Plaget af Tysklands skyld og af angst for Den Røde Hærs massakrer og massevoldtægter begik mere end 500 mennesker i Demmin kollektivt selvmord. Forældre dræbte deres børn med gift, skar deres pulsårer over eller druknede dem for derefter at hænge eller skyde sig selv.

En af dem var Lis Schlösser. Hendes mor skar pulsårene over på den fireårige Lis og hendes lillebror for derefter at tage sit eget liv – ligesom hendes mor, tante og hendes børn gjorde det i samme hus samme nat. Den eneste, der overlevede, var Lis, der i dag er 79.

»Hvorfor skulle jeg hade russere?« har hun for nylig sagt til Der Spiegel.

»Det var jo tyskerne, der begyndte med myrderierne.«

Besættelse eller befrielse

Få dage senere, den 8.–9. maj 1945, gik Det Tredje Rige endegyldigt under med den betingelsesløse tyske kapitulation i det søndersmadrede Berlin.

Tyskland og store dele af Europa lå i ruiner. Der skulle gå 44 år, før den ene halvdel af Europa i 1989 skulle genvinde sin frihed. Og selv om vi er kommet langt, kommer der åbenlyst til at gå markant mere end 75 år, før en europæisk og en europæisk-russisk forsoning kan blive en realitet.

Set med tyske øjne er spørgsmålet: Var det totale nederlag i foråret for 75 år siden en besættelse eller en befrielse?

I disse dage flammer debatten atter op, efter at den tyske Auschwitz-Komité med støtte fra den tyske venstrefløj vil gøre den 8. maj til en national helligdag for at mindes »befrielsen fra nazismen«.

Den tidligere leder af Alternative für Deutschland, Alexander Gauland, har derimod træfsikkert høstet en shitstorm, efter at han har afvist at »fejre dagen for det totale tyske nederlag«.

Det er horribelt dumt formuleret. Men spørgsmålet er ikke så simpelt, som det gøres til i debatten. For kan gerningsmænd – altså det gennemnazifiserede tyske folk – overhovedet befries? Og kan man overhovedet tage stilling til spørgsmålet om besættelse og befrielse uden at tage både Sovjetunionens og de vestallieredes ofre, interesser og (uafsluttede) historiske følger i betragtning?

Lenin som forbillede

Et lille stykke af svaret findes en god halv time i bil fra Demmin, i godset i landsbyen Hugoldsdorf, som min ellers langtfra velhavende svigerfar købte i 2006. Eller rettere: Som overbevist antroposof og erklæret fjende af privat ejendomsret købte han en halv ruin, restaurerede den nødtørftigt og forærer nu løbende godset til dem, der vil bruge det. For tiden er her et lille dusin faste beboere.

Oprindeligt er godset bygget i 1860’erne af adelsslægten von Gadow, som har haft besiddelser på egnen i århundreder. For dem blev Den Røde Hærs fremmarch skæbnesvanger.

Tre sønner i von Gadow-slægten var allerede faldet i krigen, og for Adolph von Gadow, der sad på godset her i Hugoldsdorf, endte historien i russisk krigsfangenskab umiddelbart efter krigen.

I september 1945 blev hans kone og søster med to små børn forvist fra egnen med en times frist og uden ret til at hente personlige genstande på godset, som alligevel var udplyndret.

Godsejerfamilien blev eksproprieret uden at få én rød rigsmark i erstatning, og der blev skabt en kollektiv jordreform efter leninistisk forbillede på godsets landbrugsarealer.

Historiske fotos og dokumenter er efter utallige rømninger spredt for alle vinde, men det er lykkedes at opstøve dette historiske postkort af godset fra begyndelsen af det 20. århundrede, hvor beboerne stadig var lykkeligt uvidende om, hvad århundredet ville bringe.

Historiske fotos og dokumenter er efter utallige rømninger spredt for alle vinde, men det er lykkedes at opstøve dette historiske postkort af godset fra begyndelsen af det 20. århundrede, hvor beboerne stadig var lykkeligt uvidende om, hvad århundredet ville bringe.

Privatfoto
Af angst for at blive jaget som klassefjender marcherede von Gadow-familien først de godt 50 kilometer til Rostock for derefter at bruge ugevis på at rejse igennem det sønderbombede Tyskland til Bayern – langt uden for den sovjetiske besættelseszone. For dem var deres hjemegn åbenlyst blevet besat og ikke befriet.

Nådesløse udbyttere

Helt anderledes ser historien ud, hvis man bladrer i en krønike over Hugoldsdorf fra 1969, skabt i anledning af 20-året for DDR-regimets oprettelse.

»De sejrrige sovjetsoldater nåede Hugoldsdorf og indrettede en lejr i skoven. Deres kommandanter hjalp med at finde en udvej af kaosset,« hedder det i klassiske DDR-floskler om det sovjetiske broderfolk, der stoppede »den udbyttende adelsslægt«.

At von Gadow »lod tyendet bo under usle forhold« uden at få del i godsets luksus, som de ellers selv skabte, er måske formuleret i kommunismens forløjne propagandasprog. Men det er formentlig ikke langt fra sandheden.

Ifølge den officielle DDR-krønike og dens hyldest til Hugoldsdorfs klasseløse landbrugsproduktionsfællesskab »Frohes Schaffen« følte den lille mand sig i hvert fald befriet og ikke besat.

At de sovjetiske herskere i mellemtiden havde sendt store dele af Østtysklands tilbageværende industriapparat og infrastruktur mod øst – eller at Vesttyskland havde oplevet Marshallhjælp, genopbygning og ’rosinbombere’ fra vest – nævnes selvsagt ikke.

Sådan var det bare

Formentlig stillede almindelige folk i efterkrigstiden sig slet ikke spørgsmålet om befrielse eller besættelse. Øjenvidnerne fra dengang er efterhånden døde. Den eneste, jeg for et par år siden har snakket med, er Fru Falk, en gæv nabo til godset, som døde i 2018. Som cirka 12 millioner andre tysksindede blev hun fordrevet fra Østeuropa.

I sommeren 1945 landede hun tilfældigt med sin lille kuffert i Hugoldsdorf sammen med 300 andre flygtninge. Mange af dem boede her på godset, der nødtørftigt blev inddelt i mindre rum – mange af skillevæggene stod stadig, da min svigerfar rykkede ind.

At Fru Falk til det sidste var fan af Merkel og havde svært ved at se problemet i, at Europas 500 millioner indbyggere under flygtningekrisen skulle modtage en million flygtninge, hører også til denne tyske historie.

Men når jeg spurgte hende til krigen og DDR, var hendes standardsvar: »Sådan var det bare.«

Sille Veilmark

Med Anden Verdenskrig som udgangspunktet stillede hun og de fleste DDR-borgere ikke spørgsmål ved systemet. Derfor kunne bonde- og arbejderstaten sælge den »antifascistiske« fortælling om sig selv: at det klasseløse DDR med fjernelsen af folk som von Gadow-familien havde fjernet hele grundlaget for den borgerlige fascisme, som havde ført til nazismen – og som stadig herskede i Vesttyskland.

Den sovjetiske storebror

Med tvangskollektiviseringen og oprettelsen af produktionsfællesskabet blev godset både det administrative og sociale samlingspunkt for landsbyen. Senere kom de adelige gemakker også til at huse en Konsum-butik, en børnehave og en balsal.

Efter et kort socialistisk Wirtschaftwunder i DDR stak Vesttyskland i 1960’erne fuldstændig af fra Østtyskland økonomisk, og der skete samtidig et skred i synet på den nazistiske fortid i vest. 1968 gjorde sin del, og med den amerikanske serie Holocaust fra 1978 tog opgøret med forældregenerationens fortid for alvor fat.

I 1970 mindedes den SPD-kansler Willy Brandt for første gang 8. maj i Forbundsdagen, hvilket CDU/CSU ellers ville forhindre med begrundelsen: »Nederlag fejrer man ikke.« Der gik derfor et kollektivt kuldegys gennem Vesttyskland, da forbundspræsident Richard von Weizsäcker i sin mindetale i 1985 udtalte:

»Den 8. maj var en befrielsens dag. Den befriede os alle fra det nazistiske voldsherredømmes menneskeforagtende system.«

Det vakte stærk debat, ikke kun på grund af tabubruddet, men også fordi DDR siden oprettelsen i 1949 havde fejret 8. maj som »Befrielsesdagen« takket være den sovjetiske storebror.

Det vilde østen

Meget mere entydig blev historien ikke af Sovjets sammenbrud og den tyske genforening, hvor det kolde forhold mellem Vesten og Rusland som bekendt aldrig er tøet op.

Sille Veilmark

Her i Hugoldsdorf blev Østblokkens sammenbrud heller ikke lutter lagkage. Inden for få år blev landbrugsarealerne købt op af en vesttysk landmand.

Af de flere hundrede – i reglen dybt ineffektive – job i DDR-tiden, kan han med sin maskinpark nøjes med et dusin medarbejdere.

Udvandringen fra de nye tyske delstater tog også fart her på egnen, og der findes stadig en udpræget ’ostalgi’, altså en længsel efter DDR-tiden (uden Stasi), hvor der var socialt sammenhold og jobs til alle.

Igen står godset i centrum, for da alle de fælles funktioner i landsbyen lukkede, blev der også lukket og slukket for bygningen fra 1861.

Tiden gik, og symbolsk brød dele af taget sammen, så det i årevis regnede ned gennem etagerne, der langsomt opløstes – netop i de år, hvor kansler Kohl havde lovet østtyskerne »blomstrende landskaber.«

Efterkommere af familien von Gadow gjorde ingen krav på bygningen, og adskillige købere sprang fra under det, der blev betegnet som 1990’ernes vilde østen. Først da min svigerfar købte det halvt ruinerede gods i 2006, opstod der håb om, at det kunne reddes og fyldes med nyt liv.

Med hjælp fra lokale og en masse idealistiske unge mennesker lykkedes det. Alligevel hersker her stadig en østtysk tristesse. Ved sidste valg var det næsten halvdelen i valgkredsen, der stemte Alternative für Deutschland, og mange føler sig som det »afkoblede Østtyskland«.

Under coronakrisen har det været en stående joke på egnen, at det er lovpligtigt at bruge mundbind i den offentlige transport. For enhver, der har oplevet DDR, kan finde ud af at sy et mundbind. Men hvor pokker skal de få den offentlige transport fra?

Tak, bedstefar

Man skal ikke køre langt mod øst fra Hugoldsdorf, før man står ved den coronalukkede tysk-polske grænse, der om nogen grænse er en historisk slagmark. Fra tysk side er der vedvarende opbakning til Polen i historiske stridigheder – også selv om den polske PiS-regering stadig truer Tyskland med billiontunge krav om krigsskadeerstatning.

Opbakningen gælder ikke mindst, når Putin vil vaske sine russiske hænder rene i forhold til Molotow-Ribbentrop-pagten fra 1939, som gjorde Sovjet medskyldig i Nazitysklands overfald på Polen.

Putins propaganda skal omvendt skabe en pletfri russisk læsning af historien, hvor den 9. maj fortsat er »en hellig dag for Rusland«, som han for nylig har formuleret det. Havde det ikke været for coronakrisen, skulle de russiske veteraner atter lufte deres medaljer, mens raske drenge i militæruniform skulle overrække blomster og siger »tak for sejren, bedstefar«.

Det er ceremonier, der ikke nævner krigens rædsler, vold og ofre, men derimod fejrer nationalismen med en patos, der er komplet utænkelig i det postheroiske og pacifistiske Tyskland.

Ingen dag at fejre

Men blev Tyskland så besat eller befriet i maj for 75 år siden? Og er det værd at fejre?

I den aktuelle debat hedder det gerne, at AfD nu endegyldigt har vist, at partiet ikke står på demokraternes, men på fascisternes side. Men med sin næse for provokationer var Alexander Gaulands budskab nærmere, at man ikke bare kan gøre den 8. maj til »en lykkelig dag«, og at »de kvinder, der blev voldtaget i Berlin, ser helt anderledes på det end dem, der blev befriet fra KZ-lejrene«.

Sille Veilmark

Faktisk drog Richard on Weizsäcker samme konklusion i 1985:

»Den 8. maj er for os tyskere ikke en dag, der skal fejres. (…) Den ene vendte hjem, den anden blev hjemløs. For nogen betød dagen befrielse, for andre et nyt fangenskab.«

At tyskere skulle fejre en befrielse fra de tyske gerningsmænd, der havde forårsaget den grusomme verdenskrig, ville måske ligefrem slå en endegyldig streg under den tyske historie og den tyske skyld. Og det er der trods alt stadig et flertal på 60 procent af tyskerne, der ifølge meningsmålinger er lodret imod, når de spørges så entydigt.

Med 75 års afstand er det tydeligt: Jo længere historien kommer på afstand, desto mere sort-hvid kan den udlægges.

Hvis man zoomer ind, træder alle gråtonerne derimod frem. For eksempel hvis man betragter historien gennem et faldefærdigt og fantastisk gods i Mecklenburg-Vorpommern, der ligesom den tyske og europæiske historie stadig er en ufærdig byggeplads.

Heldigvis er taget reddet. Og bygningen står endnu med alle sine utrolige historier.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Kent Nørregaard

Befrielse var det næppe. I hvert tilfælde ikke i Østeuropa. Vi har vores egen historie fra Bornholm som jo også blev genbesat af russerne og først befriet i 1946, et år efter det øvrige kongerige. Danmarks skæbne kunne have været voldsomt anderledes hvis russerne havde nået Sjælland inden briterne.

Man burde acceptere at det er tid til at tale om sejreherrenes opførsel og gøren og laden. Ikke bare under den Anden Verdenskrig men i hele deres historie. Nu har vi hørt om den tyske skyld i 75 år, tyskerne tager den med sig overalt og det er næppe demvi skal frygte i fremtiden. Hvorfor skal franskmænd, russere, briter og amerikanere have lov til at gemme deres morderiske imperielle togter bag tyskerne? Er vi ikke ved at være voksne nok til at kunne acceptere at Anden Verdenskrigs udfald var en kæmpe skandale? Ikke mindst at over 100 millioner central- og østeuropæerer blev underkastet russernes ondskabsfulde kommunitstyre. Det frie Polen briterne og franskmændene antageligt erklærede krig for endte med at blive flyttet 200 kilometer ind i Tyskland og underlagt Moskva i 45 år. Det virker ikke umiddelbart som en stor sejr for de to gamle kolonistyrer.

Christian Skoubye, Achim K. Holzmüller, Kim Folke Knudsen, Peter Beck-Lauritzen, Birte Pedersen og Gert Romme anbefalede denne kommentar

Langt hen af vejen kan jeg give dig ret. Og måske bør man også se på, hvorfor al militær pludselig blev jaget op i det Nordjyske til en ekstraordinær militær øvelse, samt alle Søværnets fartøjer blev kommanderet i havn på Holmen. Det var aldrig hændt tidligere.

Samtidig er det tid at se på, hvordan man brugte tyske civile flygtninge til at rense landområder for miner.

Eller hvad med retsopgøret, hvor de små blev straffet, og mange af de store ligefrem blev prominente. Det drejer sig også om en kendt skibsreder, der havde en lige så kendt riffelfabrik.

Christian Skoubye, Kim Folke Knudsen og Birte Pedersen anbefalede denne kommentar
Torben Lindegaard

@Mathias Sonne

Superartikel - man bliver helt sikkert mere indsigtsfuld ved læsning heraf.

Jan Andersen, Malene Wiinblad, Achim K. Holzmüller, Kim Folke Knudsen, Liselotte Paulsen, Torben K L Jensen og Ole Henriksen anbefalede denne kommentar

Glimrende artikel - tak, men en smutter der dog. Du skriver "1968 gjorde sin del, og med den amerikanske serie Holocaust fra 1978 tog opgøret med forældregenerationens fortid for alvor fat.

Jeg er "krigsbarn", så jeg erindrer tydeligt, hvordan opgøret begyndte omkring med en svensk dokumentarists film om kz-lejrene og i 1960 i litteraturen med bl.a. Bliktrommen. Ii justitsvæsenet med tilfangetagelsen af og retssagen mod Eichmann i 1959. Et par år senere tog statsadvokaten i Hessen, Fritz Bauer, fat på de første sagen mod ansatte i kz-lejrene (se Tavshedens labyrint som DR viser af og til). Samtidig rullede det i de små tyske hjem med barske forældreoprør.
At blande amerikanerne ind i det med en tv-film fra 1978, er at placerer oprøret alt for sent, og også her klarede europæerne sig fint uden amerikanernes assistance.
.

jørgen djørup, Per Torbensen, Christel Gruner-Olesen og Ole Henriksen anbefalede denne kommentar

Kent Nørregård - selvom russerne havde befriet os i maj 1945, så ville det ikke være det samme som at vi var blevet underlagt Sovjet. Iflg. Jalta-aftalen så skulle DK og Norge (som Sovjet jo kunne hapse en del af nordfra. Selv om de nedkæmpede tyske tropper dér, så trak de sig tilbage til egne grænser.)
D. 25. april mødtes amerikanske og sovjetiske tropper ved Elb-byen Torgau - NØ for Leipzig. USA trak sig iflg. Jalta-aftalen tilbage til det, der senere blev grænsen mellem Øst- og Vesttyskland.
Jalta delte Europa op i amerikansk og sovjetisk intereressesfære, og Bornholm hørte til i vesten. At russerne blev et års tid på øen, var udtryk for en magtdemonstration, og for at fortælle, at Østersøen var et åbent område, hvor russerne også havde interesser.

Gert Romme - Blev der brugt tyske civile til at rense for landminer? Hvor? Mon ikke du tænke på det, der vises i "under sandet", og her var det jo unge tyske menige, der blev tvunget til opgaven . og ikke de officerer, der havde beordret minerne nedlagt. Således skånede de allierede deres tyske officerskolleger, og ofrede purunge knægte.

Achim K. Holzmüller, Per Torbensen, Trond Meiring, Ole Henriksen, Flemming Berger og Niels K. Nielsen anbefalede denne kommentar
Kent Nørregaard

Arne Lund. Russerne trak sig ikke tilbage til egne grænser. De blev som bekendt i Central- og Østeuropa i 45 år hvor de undertrykte, indoktrinerede og myrdede som det passede dem.

De forlod i øvrigt først Bornholm da de allierede havde accepteret ikke at indsætte flådefartøjer på øen. Noget der i øvrigt burde være en suverænt dansk beslutning, bestemt ikke en russisk.

Og nej Jalta delte ikke op i interessesfære, Jalta delte op i dem der kom under russisk militærmagt og dem der ikke gjorde. Et kommunistisk militærdiktatur er ikke et alternativ til frie valg og at debattere ud fra den betragtning er fuldstændigt vanvittigt og det er at skrive Østeuropas lidelser under russerne ud af historien.

Karsten Nielsen

"fejlslagen tysk verdenskrig" - den røde hærs "massakrer og massevoldtægter" osv. Nej den artikel er for tendentiøs, ensidig og postulerende. En som ofte gentagen og letkøbt dæmonisering af Sovjetunionen og Rusland.

Ole Arne Sejersen og Jens Ole Mortensen anbefalede denne kommentar
Torben Lindegaard

@Mathias Sonne

For mit vedkommende var det Claude Lanzmann's Shoah fra 1985, der for alvor fik 10-øren til at falde.

Flemming Kjeldstrup

Kent Nørregaard
Vi skylder de Canadiske faldskærmssoldater stor tak for at vinde kapløbet om at komme til Wismar blot to timer før Russerne. Og for at sætte hårdt mod hårdt og afvise Russerne, selvom de havde ordrer om at fortsætte til Danmark.

Morten Reippuert Knudsen, Kim Folke Knudsen og Kent Nørregaard anbefalede denne kommentar
Kent Nørregaard

Karsten Nielsen jeg tror du har fået historien galt i halsen.

http://www.berlin-guide.dk/index.php/se-i-berlin-3/bogeromberlin/erindri...

Det er ikke for sjov at berlinerne kalder det sovjetiske Ehrenmal i Treptower Park for "Grab des Vergewaltigers".

Achim K. Holzmüller og Bent Nørgaard anbefalede denne kommentar
Jeppe Lindholm

Vesten opstod af asken efter anden verdenskrig. Og vesten kom faktisk aldrig videre. Blev aldrig befriet af anden verdenskrig. Og nu er vesten begyndt på at nedlægge sig selv.

So it goes.

jan henrik wegener

Ord som "fremmedartet" og "anderledes" falder mig ind om dele af det 20. århundrede, ikke mindst denne . Dette uanset at den til dels også berører mine nærmeste.

Kim Folke Knudsen

Glimrende artikel hvilken indholdsrig beretning fra Mathias Sonne.

En nation med omvæltninger i 1900 tallet som ingen kunne forestille sig ved århundredets begyndelse.

Spørgsmålet om skyld: er i dag en anderledes diskussion end for 50 år siden. Demografien og tiden ændrer fokus. De fleste tyskere som havde valgret i år 1932 er døde. De tyskere som kunne holdes ansvarlige for de helt uhyrlige grusomheder som blev begået i Tysklands og dernæst nationalsocialismens navn lever ikke længere eller er meget gamle pensionister. Filmen Under Sandet viser den unge generation af tyskere i 1945, som hensynsløst blev hjernevasket i HJ og senere i den tyske hær. De var nogen af de mest fanatiske typer i de afsluttende kampe og de allierede soldater måtte med indædt bitterhed konstatere, at amerikanere, englændere franskmænd og russere blev dræbt af helt unge mennesker uger før det nationalsocialistiske diktatur brød sammen i absolut kaos. Var de unge tyskere krigsforbrydere eller var de unge stakler, som var resultatet af en fordærvet opdragelse og en statslig hjernevask af ungdommen ? Bedøm selv.

Generationen af tyskere, som var myndige i den tid: Ja de bærer en kollektiv skyld og et kollektivt ansvar i det tilfælde af, at de tiede og ikke ydede modstand mod regimets uhyrligheder. Uhyrligheder der kun var mulige i kraft af utallige medløbere og utallige tyskere, som profiterede på regimet. Den generation af tyskere har bragt skam over nationen for nærmest evigt, fordi forbrydelsen var så ufattelig grusom, at alle måtte tænke det kan ikke lade sig gøre , at myrde 6 mio uskyldige jøder og bringe Verden ud i en krig der kostede 60 mio mennesker livet.

Men for den nuværende generation af tyskere som ikke levede den gang eller som ikke var myndige men børn og unge i de onde år. De kan ikke lastes for disse ugerninger. Derfor for denne voksende del af den tyske befolkning giver det mening, at indføre den 8 maj som mindedag og " Befrielsesdag ".

Vi er dem som gerne vil mindes de få og for flertallets vedkommende i mange års tavse tyskere, der skjulte jøder, bekæmpede regimet i ord og i gerning men ikke talte herom efter krigen for de var omgivet af denne generation af forbrydere der den ene dag marcherede rundt i NAZI uniform for timer efter amerikanernes indtog at gøre sig til overfor besættelsesmagten og bedyre, at de skam aldrig have været tilhængere af regimet og at der altid var en Gauleiter og leder over dem, som havde tvunget dem til at træffe beslutninger i det store ondes urværk. Det må ikke have været til at holde ud at høre på. De små plaketter med afdøde jødiske medborgere som nu nedfældes i gaderne i tyske byer, giver vores generation lejlighed til at mindes vores utallige mange jødiske medborgere som måtte gennemgå 12 års lidelser, som forsvandt i Nationalsocialismens mørke. Dem vil vi gerne mindes og erindre om det tomrum, som de 12 år efterlod af smerte og lidelser, der til sidst end ikke blev talt om. Oveni kommer hele den tyske kreds af kunstnere, videnskabsfolk politiske ildsjæle fra venstrefløj til borgerlige, som fra dag nr. 1 blev forfulgt myrdet og frataget al værdighed og alle rettigheder i Nationalsocialismens uhyggelige opdragelseslejr: KZ-Lejren. Mange af dem lykkedes det at flygte til frie nationer, men livet i eksil var ikke ukompliceret men mange gange bedre end forbliven i en nation, som var sunket ned i galskab.

Derfor er denne mindedag 8 maj 1945 vigtig at den bliver en helligdag i det nye Tyskland, så vi ikke (de AFD !!) kan mindes de få modige der stod op mod regimet og de mange som gik til grunde i dette racevanvid af 12 års formørkelse i Tyskland.

Stunde Null.

Steffen Gliese og Christel Gruner-Olesen anbefalede denne kommentar

Kent Nørregaard - Du blander tingene sammen. Jalta handlede om flere ting, men det handlede ikke om demokrati, men om hvordan de vindende stormagter skulle dele Europa mellem sig.
På et tidligere tidspunkt i krigen accepterede England og USA, at Sovjet skulle have en "bufferzone" mellem sig om Tyskland, og henset til hvad Sovjet havde været igennem, var synspunktet forståeligt, og den pris der måtte betales for at holde Sovjet i krigen indtil Tyskland havde kapituleret. På Jalta blev dette finpudset.
Hverken Churchill eller Roosevelt havde vel forestillet sig, hvad der kom ud af Sovjets besættelse af "bufferzonen".
Men på den anden side, så havde Stalin nok heller ikke forestillet sig Englands og især Churchills beskidte spil i Grækenland, hvor englænderne vendte ryggen til den kommunistisk dominerede modstandsbevægelse i krigens sidste tid, og i stedet begyndte at samarbejde med de nazi-venlige monarkister - og som førte over i en tre år lang borgerkrig. Det var på Jalta, at fx Grækenland blev engelsk "protektorat Ingen af de vindende stormagter har noget at sige hinanden på.
Iflg. Jalta så skulle "lande som Danmark og Norge domineres af Storbritannien. Østrig og Tyskland skulle besættes af de allierede stormagter i tre besættelseszoner — en sovjetisk, en amerikansk og en britisk..."
Som sagt: Jalta havde ikke en skid at gøre med demokrati
".

Hanne Utoft, jørgen djørup, Flemming Berger, Per Torbensen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Jørgen Mathiasen

Stunde Null er en god overskrift i en avis, men mindre god som historisk betegnelse for tiden 1945-49.
Når der i fremstillinger af Tysklands historie eller tysk litteraturhistorie optræder en skepsis over for begrebet, så er baggrunden, at de vestlige besættelsesmagter, især USA, i løbet af meget kort tid aktiverede overleverede borgerlige strukturer og inkorporerede det gamle nazistiske magtapparats folk i en etablering af en ny tysk stat, der fik sin grundlov i 1949.
- Et ganske aktuelt eksempel er filmfestivalen i Berlin, der nu er i et opgør med sin fortid, fordi Alfred Bauer, som angiveligt etablerede en ny, demokratisk filmkultur i Vesttyskland, havde været en fremtrædende medarbejder i det nazistiske filmkammer.

»Befrielse« var den betegnelse forbundspræsident Richard von Weizsäcker i 1985 brugte i sin tale 40 år efter verdenskrigens afslutning - en tale, som anses for at være en stor retorisk præstation. Både Günter Grass og Helmut Schmidt har givet ham ret, men det var ikke socialdemokrater eller andre til venstre for SPD, Weizsäcker henvendte sig til. Det var hans egen konservative meningsfæller, og de fik kaffen galt i halsen, i første omgang i hvert fald, ved at høre, at det militære nederlag var en befrielse. I virkeligheden blev revisionen af fortidsforståelsen hurtigt accepteret.

Det var en befrielse, som det også fremgår af nogle af Heinrich Bölls korte historier, men der var en hel del lig i skabene, og »befrielsen« var også begyndelsen til et ny autoritær stat på tysk, og da Weizsäcker holdt sin tale var det fire år før murens fald. Det spillede en vis rolle for fordøjelsesvanskelighederne.

August Heinrich Winkler har, - når nu vi har fat i sværvægterne, sagt, at Tyskland efter 1989 befinder sig i en af de bedste periode i hele sin historie. Ganske sikkert, men det betyder naturligvis ikke, at den også er problemfri.

Kim Folke Knudsen, jørgen djørup og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Karsten Nielsen

Når der for tiden fejres 75-året for nedkæmpelsen af nazi-tyskland – er det for mig uanstændigt, at det i Information sker med denne artikel. I virkeligheden burde vi ære og takke den røde hær, for dens enorme indsats, uden hvilken de vestalierede næppe havde turdet gå i land i Normandiet. Op mod 90 % af den tyske krigsmaskine blev elimineret på østfronten – og så ”fejres” det med disse moralske smågylp. Og ja – der blev begået voldtægt og vold mod tyskere – og ja, russerne overførte industri som krigsskadeerstatning - og på Bornholm var der tilfælde, hvor russiske soldater begik indbrud og overfald. Men hvor er forargelsen over de 5 millioner civile russere, der mistede livet direkte ved tyske forbrydelser plus flere millioner som følge af tysk nedprioritering af levevilkår i besatte områder. Hertil fx 700.000 som følge af sult og kulde i Leningrad. Og 11 millioner soldater – heraf mere end 3 millioner i tysk fangenskab. 1710 byer blev ødelagt, 70.000 landsbyer og 32.000 industrivirksomheder. Og for Danmarks vedkommende med frikorps Danmark: 7000 mænds myrderier i Sovjetrusland. Så tal i bare videre om lidt misforvaltning af et gods i Tyskland og lidt indbrud på Bornholm.

Per Torbensen, Ole Arne Sejersen, Flemming Berger, Ture Nilsson og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

I Demmin stak ss-soldaterne , politiet, partispidserne og værnemagten af og overlod befolkningen og de mange flygtninge til deres egen skæbne. Af angst for at de skulle indhentes af de russiske tropper sprængte disse stolte ariske mænd broene over Peene , så befolkningen var helt ladt alene. Der var plyndring og massevoldtægter og massehysteri der gjorde at selvmord blev et udbredt fænomen. Ja russerne var slemme, men de egentlige forbrydere var dem der sendte små drenge i krig, overlod gamle, kvinder og børn til sig selv. Og kan vi nu ikke slippe den historie om minerydningen. Ja der døde og lemlæstedes mange. Frygteligt, men de var under tysk kommando. Ikke dansk og det var englænderne der krævede rydningen. Skallingen blev først ryddet for nogle år siden. Af os selv.

Kent Nørregaard

"Der var plyndring og massevoldtægter og massehysteri der gjorde at selvmord blev et udbredt fænomen. Ja russerne var slemme, men de egentlige forbrydere var dem der sendte små drenge i krig, overlod gamle, kvinder og børn til sig selv."

Så når en russisk soldat voldtager en tysk kvinde i Ostpreussen er det i virkeligheden en tysker der er skyld i det? Det er så langt ude som noget kan være. I rusland havde man agiteret længe for massemord og voldtægt af tyske kvinder, bl.a. Ilya Ehrenberg gjorde sit for at sikre at røde hær blev kom som en voldtægtsmaskine igennem Tyskland.

Karsten Nielsen. Du kalder massemord og massevoldtægt for små gylp? Kan du høre hvor vanvittigt det er det du siger? Havde du haft det på samme måde hvis russerne havde begået den slags kriminalitet i dit land?

Vi skal ikke glemme hvordan russerne opførte sig i Ukraine heller.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Holodomor

Kent Nørregaard

Arne Lund forskellen er jo at Danmark og Norge aldrig blev domineret af Storbritannien. De forlod os sammen med den tyske hær.

I øvrigt havde russerne ingen ret til "interessesfære". De Østeuropæiske lande skulle have været demokratiske men det tillod russerne dem ikke. De indførte i stedet deres egne marionet-"regeringer" i absurde perversiteter som Deutsche "Demokratische" Republik. Ved den mindste afvigelse kom russerne rullende ind i hovedstæderne som bl.a i Ungarn i 1956 og Prag 1968.

Interressesfære er et fint udtryk der bare underbygger at russerne aldrig befriede nogen. De befriede sig selv efter 45 års ondskabsfuld undertrykkelse ved at smide russerne ud.

Hele idéen om at det var godt at Stalin vandt er for mig idiotisk ud i det ekstreme. Bedste scenarie var selvfølgelig at både Stalin og Hitler tabte. Man finder dog stadig i dag nogle der har svært ved at komme til den konklusion. Meget underligt taget i bettagtning at landene i Østeuropa den dag i dag er præget af russernes tidligere hærgen.

jens peter hansen

At tyskerne nedskød jøder, kvinder og børn, afbrændte hele landsbyer alle deres indbyggere og udsultede den russiske befolkning, lod mio. af russiske krigsfanger sulte ihjel, var det ikke krigsforbrydelser ?
Når jeg skriver massehysteri så er det selvmordene jeg tænker på. Tyskerne var blevet udsat for Goebbels Greuelpropagande hvor massemord begået af russiske soldater var hovedtemaet. Jeg forsvarer ikke voldtægt og plyndrindringer. Det var de feje uniformerede tyske mænd der overlod flygtningene til deres skændige skæbne. Og ja Ilja Ehrenburg opfordrede til udryddelse og hævn. I modsætning til tyskerne som intet havde at hævne, men anså det som deres ret at udnytte og pløkke undermenneskene fra Polen og Rusland.

Jens Ole Mortensen

Denne svælgen i anden verdenskrig. Det er ok. Den skal ikke glemmes.

Men alligevel underligt . Fra 1945 -1983 . Fjernede man 9400 hjerner fra psykiatriske patienter. De skulle være kommet fra hele landet. Enten har man, ikke, udleveret ligene til de efterladte for begravelse eller de er blevet udleveret med ar efter at hjerneskallen er blevet fjernet. Utroligt mange må jo have vidst det. Bizart at fra 1945 frem til nutiden har hverken folketing, den frie presse, domstole (magtens tredeling) vidst noget. Eller spurgt sig selv- hvordan hænger det´ sammen, at det kan holdes hemmeligt i så mange år. Og hvorfor undrer ingen sig over det ?
Man må da rent logisk spørge . Foregår det stadigt eller foregår der lignende ting ? For hvem havde i 1983 troet at dette foregik.
Måske derfor bryder jeg mig ikke så meget om denne fejring af befrielsen. Jeg syntes faktisk at det er skræmmende.

Torben Lindegaard

@Jens Ole Mortensen 10. maj, 2020 - 15:15

"Fra 1945 -1983 fjernede man 9400 hjerner fra psykiatriske patienter."

Hvilken stat og hvilken myndighed er "man" i citatet ??

Jens Ole Mortensen

De danske myndigheder og den danske presse.
Torben Lindegaard- Vidste du ikke det. Det har nyligt været TV udsendelse om det. Og blevet skrevet artikler om det. Eller nærmere.
om hvor nyttig for forskningen disse hjerner er. Faktisk har vi den største samling af hjerner i verden, som kan vises frem til andre forskere. Faktisk har vi den største samling af hjerner i verden. Måske lige bortset fra Nordkorea. Hø Hø.

Jens Ole Mortensen

Er det ikke på tide at vi ser vores egen fortid i øjnene. Inden spørgsmålene, man ikke kan svare på dukker op fra anden kant.
Hvad de jo nok uundgåeligt vil, på et tidspunkt.

jan henrik wegener

Måske skulle man i mindst lige så høj grad som på Tyskland se på en del af de øvrige deltagerlande.
Dels er der taberne, som Ungarn, Rumænien, Finland, Italien og så videre. Lande med "blandede" forhold, som Danmark. Men måske ikke mindst de "store vindere". Har de forskellige minder om sejren for nogle af disse bidraget til idéer om særrettigheder internationalt? Mon ikke for USSRs vedkommende og senere Rusland og Hviderusland? "Kamp mod fascismen" kan vel være et påskud, som kan genbruges mange gange? Har ikke megen af "pro-amerikanismen" (med tendens til forsvar af en US-domineret verden) stadig rødder i Verdenskrigene? Og kineserne kan vel også have brug for et påskud til det ene og det andet.

Kent Nørregaard

Jens Peter Hansen. Alle de ting tyskerne gjorde, gjorde russerne også. De dræbte vilkårligt tyskere hvor de kom frem, havde jødehenrettelser, dræbte 5 millioner ukrainere i holodomor, placerede millioner i gulaglejre og Stalin krævede bl.a. 4 millioner tyske arbejdsslaver som krigsskadeerstatning. De sidste tyske krigsfanger kom så vidt jeg ved hjem i 1955.

Du taler om nazistisk propaganda men undlader den massive kommunistiske propaganda. Uanset hvordan du vender og drejer det var Sovjet skyldig i alle de samme former for overgreb Tyskland var skyld i. Der er ingen grund til at glemme at Polens genopståen efter Første Verdenskrig provokerede Moskva og russerne præcist ligeså meget som Berlin og russerne indgik hellere end gerne en pagt med Hitler for at fjerne Polen igen, endda med broderparten til Sovjet.

Som tidligere sagt. Der kom intet godt ud af den russiske sejr. Det er for mig at se at negligere den lidelse 100 millioner central- og østeuropæerer måtte gennemgå i form af total underkastelse i 45 år til en ulovlig russisk besættelsesmagt. Det ideelle havde været både nazistisk og kommunistisk totalundergang og det er på tide vi anerkender det. Stalin var ikke en befrier, han var en psykopatisk, skruppelløs massemorder og sådan bør vi huske ham og den røde hær. Der er en grund til at Polen i dag er oversået med private, tungtbevæbnede militser. Det er ikke den "tyske trussel" de er bekymrede for, nej det er kammerat Putin de frygter. Og med god grund.

Torben Lindegaard

@Jens Ole Mortensen 10. maj, 2020 - 15:35

Nej, det vidste jeg ikke.

Jeg opfattede i første omgang således, at "man" havde myrdet 9.000 psykiatriske patienter, og herefter fjernet hjernen - og blev selvfølgelig dybt chokeret.

Jens Ole Mortensen

@Torben Lindegaard
Det er sådan set ikke det det handler om. Selvom Psykiatriske patienter næppe blev behandlet som ligeværdige mennesker. Man ville nok aldrig gøre det samme med en anden gruppe af befolkningen.

Men var det ikke noget presse, domstole,folketing anså som noget offentligheden skulle have for øre.Vi har jo bebrejdet Kina for det samme med fanger. Og hvorfor nævnes den vinkel stadig ikke. Er det ikke indlysende at spørge. Foregår det stadig ? Og er vi et demokrati som bliver oplyst?
Utroligt mange måtte have vidst det., men intet kom for dagen i 75 år.

Hanne Utoft

"Det ideelle havde været både nazistisk og kommunistisk totalundergang og det er på tide vi anerkender det."

Kent Nørregaard, den statskapitalistiske terror, som både Sovjetunionen, Nazityskland og Vesten siden Anden Verdenskrig er dybt beklagelig og bør naturligvis danne historisk bagtæppe for vor forståelse af både fortid, samtid og fremtid. Nu hvor de forbrydelser, som Nazityskland stod for, er remset op - og Sovjetunionen også har fået (mere end) så hatten passer, er det værd at erindre sig hvilken okkupativ proces som fandt sted i det såkaldt befriede Vesteuropa; her er lidt illustration:

Vestmagterne (forstået som primært de markedskapitalistiske statsmagter i USA, UK og Frankrig) bidrog kraftigt til at Grækenland fik et despotisk diktatur, som bestod i næsten tre årtier. Man bidrog også til at Spanien i cirka samme tidsomfang var underlagt Francos diktatur. Man benådede i stilhed en lang række myndigheds-, videnskabs- og militærfolk for krigsforbrydelser, fordi man skulle bruge dem i rustningskapløbet og den militariserede udvikling af Vesteuropa. Man etablerede ulovlige netværk i tilknytning til NATO mhp. at føre kontrol med den politiske udvikling - og man eskalerede våbenkapløbet. Specielt USA blev for alvor den klart mest krigsførende nation, som adskillige gange foretog voldsomme militære angreb i specielt Sydøstasien, som kostede mange millioner mennesker livet og lemlæstede generationer. Man foretog militærkup, man kontraherede med yderligtgående terrorister, man arrangerede falske flag for at gå krigsgrundlag.

Historien belærer os om at magt korrumperer; al centralisering af magt vil før eller siden strukturere et samfund uholdbart og med løbende risiko for fascistoid udvikling. For de historisk kendte - og fortsat eksisterende - statskapitalistiske konkurrencestaters vedkommende kan man med godt belæg tale om at dette er tingenes tilstand.

Hanne Utoft

Rettelse: ... den statskapitalistiske terror, som både Sovjetunionen, Nazityskland og Vesten siden Anden Verdenskrig har foretaget, er dybt beklagelig

Morten Reippuert Knudsen

@Arne Lund.

Du kan umuligt have set Tavshedens Labyrint til ende. "Fritz Bauer" er en fiktiv person der dækker over et stort hold af unge statsadvokater - Ikke en enkelt historisk person. (eller leder af et hold)

Morten Reippuert Knudsen

@Kent Nørregaard

Du overser betydnigen af Polens erobrings krige imod Sovjet Rusland & Sovjet Ukraine i mellemkrigs perioden.

Kim Folke Knudsen, Karsten Nielsen, Per Torbensen, Hanne Utoft og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Kent Nørregaard

Hanne Utoft. Ingen steder siger jeg at Vesten er perfekt men lad nu være med at retfærdiggøre hele Central- og Østeuropas grusomme skæbne med Grækenland og Spanien. Spanien spillede ingen nævneværdig rolle i den Anden Verdenskrig og er i en kontekst hvor lande bliver tvunget under 100% russisk kontrol ikke relevant. Jeg så bestemt gerne at Franco var blevet fjernet men sådan blev det ikke.

Jeg mener det er utilstedeligt at tale om interessesfærer da intet kunne være fjernere fra sandheden. Sovjet-satelitterne var besat af russisk militær og var underlagt 100% politisk og social kontrol. Noget vi ikke har været på den anden side. Det er jo ikke to forskellige politiske systemer vi taler om. Vi taler om én side med vidt forskellige grader af demokratisk socialisme og kapitalisme og så russernes totalitære planøkonomi med Moskva-styret presse og et partistyret retssystem.

Jørgen Mathiasen

@Morten Reippuert Knudsen
Juristen Fritz Bauer gav bl.a anledning til bortførelsen af A. Eichmann:
»Fritz Bauer war ein deutscher Jurist. Mit seinem Namen und Wirken als Generalstaatsanwalt in Hessen von 1956 bis 1968 verbinden sich die Entführung Adolf Eichmanns nach Israel, die positive Neubewertung der Widerstandskämpfer des 20. Juli von 1944 und die Frankfurter Auschwitzprozesse.«

Kent Nørregaard - Du blander fortsat tingene sammen -realiteter med ønsketænkning og modvilje mod Sovjet/kommunismen. Det forplumrer naturligvis diskussionen.
Ja, englænderne trak sig tilbage, og besatte os ikke - de havde rigeligt at gøre på hjemmefronten og med et verdensimperium i opløsning.
"Besættelsen" - den økonomiske og kulturelle - blev i stedet overladt til amerikanerne, begyndende med Grønland i 1942 (Kaufman).
Ingen har "ret" til interessessfærer - det gælder alle: USA, England eller Sovjet. Men Jalta og tiden efter 1945 handlede ikke om "ret", men om magt, og så kunne "retten" og moralen gå ad H til - hvad der jo også skete.
Man kan jo diskutere hvor meget demokrati og selvbestemmelse amerikanerne tillod i "deres" del af Europa efter 1945. Fx tvangsindrulleringen i NATO, re-militariseringen af Tyskland efter 1955, atomoprustningen, H.C. Hansens ja til amerikanske kernevåben på Grønland osv. Her var der sq ikke meget plads til demokrati. Men naturligvis var der en betydelig forskel på hvordan vi i vesten var besat, og så den måde det skete i Østeuropa, og jeg ved da godt, hvad jeg foretrækker. Min sympati for Stalinismen er lige så ringe som for Hitler. Ser dem som to alen ud af ét stykke.

Morten Reipurt Knudsen
Fritz Bauer var IKKE en fiktiv person, men særdeles fysisk. Det er korrekt at han i filmen (som jeg har set to gange) var leder af en flok unge nazijægere, men altså: Det er ikke noget fiktivt over ham. Se dette link https://en.wikipedia.org/wiki/Fritz_Bauer

Jørgen Mathiasen

Jeg tror, at vi til Arne Lunds meningstilkendegivelse lige skal tilføje, at det danske folketing den 19 april 1955 stemte for genoprustningen af Vesttyskland, og det kan godt betale sig at bruge to sekunder på at overveje, hvordan det spørgsmål overhovedet kunne komme på folketingets dagsorden. Vedtagelsen skete efter offentliggørelsen af Bonn-København erklæringen nogle uger forinden. Den nedfældede på papir de garantier for det danske og det tyske mindretal i grænselandet, som har været forbilledlige for mange, og som tog den sidste spænding ud af grænsespørgsmålet.
I tiden derefter blev den jyske brigade den største enhed i det danske forsvar, hvad der nu muligvis også kan give anledning til et par overvejelser.

Hvis det krævede udskiftningen af en generation og 40 år for konservative tyskere (men ikke for de øvrige) at nå til forståelsen af 8 maj som en befrielsesdag, så har det taget længere tid for den danske offentlighed at opdatere forholdet til Forbundsrepublikken Tyskland gennem noget så fundamentalt og enkelt som at skelne den fra det tredje rige. Og så er der ikke sagt et ord om interessevaretagelse eller om karakteren af den danske offentlighed.

Kent Nørregaard

Arne Lund du forsøger stadig at fremme dit standpunkt om to onder og jeg kan give dig ret så langt at vi har været under amerikansk påvirkning. Der ophører det sammenlignelige så imellem amerikanernes "interessesfære" og den russiske "interessesfære". Vi har aldrig været besat af amerikanerne, vi har haft en fri presse, vi har ikke været militært truet fra den side. Det har vi derimod fra russisk side som først tog hjem fra Bornholm i 1946 efter garantier om at allierede flåder ikke ville få afgang til Bornholm. Havde vi ikke givet den garanti var der sket hvad?

Atomvåben på Grønland skal ses i tidens rækkevidde af disse våben og i bagkundskabens kloge lys kan vi jo konstatere at russerne havde planer for at bruge atomvåben mod Roskilde og Esbjerg i en krigssituation for at stoppe dansk modstand. Derfor skal vi bestemt ikke have det dårligt med at vi på vores matrikel også har haft nogle rettet mod dem, au contraire.

Det undertrykkelsessystem russerne opbyggede i Østeuropa var så ondskabsfuldt at de end ikke kunne holde befolkningerne inden for landets grænser. Murene i Berlin var ikke for at holde Vestberlinerne ude, det var for at holde Østberlinerne inde. Stalins egen datter afhoppede som bekendt fra hendes fars perverse konstruktion.

Det er efter min mening tid til et opgør med, og en granskning af, russernes kriminalitet, både under og efter krigen. Og ja, gerne amerikanernes og briternes også. Det er utilstedeligt at de 75 år efter krigen fortsat gemmer sig bag tyskerne.

Kent Nørregård - Det er som om du ikke vil anerkende interessessfærer som en (beskidt) storpolitisk realitet. Jeg kan heller ikke lide det, men mod dog acceptere osv. , at det var det, der skete i Jalta. Her blev der ikke nævnt et ord om folkeret og lign., men om hvem der havde den største kølle af de tre vindende lande. Hvad du og jeg mener om Sovjets fremfærd er sådan set sagen uvedkommende -her.
Mht. Bornholm så har jeg aldrig hørt om din version af tilbagetrækningen: Ar allierede flåder ikke måtte få adgang til øen. Har du en kilde? Derimod - men det er måske den officielle version? - hed det, at Bornholms Værn ikke måtte overstige en vis (?) størrelse, og at fremmede magter ikke måtte blande sig i øens administration.
NATO-krigsskibe har der jo i tidens løb været flere af, uden at russerne har protesteret. Og heller ikke at Bornholms værn fra 1949 og indtil dato har været en vigtig brik i NATO-strukturen.
Så....?

Kim Folke Knudsen

@Jens Peter Hansen

Det er nok lige at stramme den en tand for meget, at tilskrive den tyske hær ansvaret for at tyske flygtninge blev overfaldet af den røde hær, fordi " de feje tyske uniformerede mænd " overlod dem til deres egen skæbne.

Det må du lige uddybe. Jeg tænker de feje uniformerede mænd er nazi partiets sympatisører, som havde travlt med at udslette spor efter deres egne ugerninger og dernæst selv stikke af, medens civilbefolkningen blev afskåret fra at flygte.

Du har ret i, at NSDAP og hele det forrykte regime modsatte sig en rettidig evakuering af de tyske provinser Schlesien, Ostpreussen, Danzig med videre. Medens de i øvrigt selv var optaget af at afbrænde beviser for deres egne ugerninger og derefter selv flygtede fra de områder, som de havde forbudt civilbefolkningen at forlade. Der var dødsstraf forbundet med at modsætte sig denne ordre, og det gik uhyggeligt stærkt med at havne i et træ ved en vejside, hvis papirerne ikke var i orden og familien blev taget i illegalt at forlade deres bopæl.

Der Kriegsmarine ydede i vinteren og foråret 1945 en enestående indsats med evakuering af titusinder af tyske flygtninge fra provinserne øst på. Denne indsats mener jeg, at det tyske samfund i dag bør mindes og værdsætte. Wilhelm Gustloff passagerdamperen, som blev sænket af en russisk ubåd med næsten 10.000 druknede var en tragisk hovedbegivenhed i denne historie. Der var ikke tale om en russisk krigsforbrydelse, for skibet transporterede u-bådsbesætninger og militær personale ved siden af den overvældende mængde af tyske civile flygtninge. Wilhelm Gustloff var et legitimt mål at sænke.

Den tyske hær havde ingen mulighed eller uhyre ringe mulighed for at bremse russernes fremrykning i vinteren 1945 for så at sige at sluse flygtningene med tilbage til centrale dele af Tyskland. Den 12 Marts 1945 rettede amerikanske fly et ødelæggende luftangreb på Swinemünde. Byen var komplet oversvømmet med civile flygtninge og tabene ved luftbombardementet var forfærdelige op imod 20.000 dræbte.

Hvis vi forestiller os, at den tyske hær i større omfang havde inkorporeret tyske flygtninge og civilbefolkningen i den militære tilbagetrækning, så havde det været en meget farlig færd for de tyske flygtninge. Allierede fly afpatruljerede det tyske luftrum. Alt hvad der bevægede sig på jorden tog, personbiler, lastvogne, ja selv hestekærrer samt personer blev skudt i smadder omgående.

Hvad der der imod viser den tyske hærs forbryderiske gerninger var, at tyskerne tvang de komplet udsultede og forpinte KZ-fanger ud på dødsmarcher fra utallige koncentrationslejre. Enhver der ikke kunne følge med på disse marcher i en iskold vinter iklædt fangedragt eller stumper af tøj og slidte træsko blev henrettet i hobetal. Fangerne var i forvejen udhungrede og levede af græs og alt hvad der kunne samles op for kost eksisterede ikke på disse frygtelige dødsmarcher.

Jeg er i denne debattråd meget enig med Kent Nørregaard i at påpege den løgnagtige forherligelse af den røde hær og af det stalinistiske regime i Sovjetunionen. Regimet øst på fejlede desværre ikke noget hvad angik værktøjskassen af grusomheder, som ramte den russiske civilbefolkning, ukrainerne, de baltiske lande, Finland, polakkerne og senere mange i de besatte Østeuropæiske lande i perioden fra 1945-1989. Jeg tror personligt, at det kommunistiske partis kraftige indflydelse i den hjemlige modstandsbevægelse var med til at lægge et låg på kritik af russerne. De blev set som allieret og deres grusomheder blev ausgeblendet eller ignoreret.

Episoderne omkring befrielsen eller besættelsen af Bornholm er en glimrende illustration. Hvordan kunne en dansk regering glemme at få sendt engelske tropper over til øen hurtigt ? I stedet oplevede Rønne og Neksø voldsomme russiske terrorbombardementer, som ødelagde de danske byer, fordi et tysk luftværnsbatteri havde skudt efter et russisk observationsfly. Evakueringen af Rønne og Neksø om eftermiddagen og aftenen den 7 Maj 1945 reddede virkelig mange civile liv, for begge byer blev dagen efter terrorbombet af russerne en gang til. Russerne ødelagde byerne i stedet for at gå målrettet efter tyske militære mål.

Sådan foregår en " Befrielse ", når Den røde hær tager fat.

Jeg vil her understrege, at jeg har stor respekt for de utallige menige russiske soldater og for deres officerer. Uden dem var og uden de helt forfærdelige ofre, som det russiske folk gav var vi aldrig blevet fri for nationalsocialismen.

Det er de russiske soldaters politiske ledelse, det kommunistiske parti Josef Stalin og hele terrorapparatet i Sovjetunionen, som jeg mener mere minder om nationalsocialisterne end er deres modsætning.

Danmark var i foråret 1945 på randen til at være kommet under russisk indflydelse. Det var Winston Churchill som i april måned 1945 anmodede 21. Armegruppe under Montgomerys ledelse om at støde over Elben og erobre Kiel, Lübeck, Hamburg, og Wismar timer forinden, at den røde hær var rullet igennem området med stærke pansrede enheder. Canadiske tropper nåede Wismar timer inden, at Den røde hær dukkede op. Hvis russerne var nået først havde situationen i Damark været meget højspændt, for så havde resten af den tyske hær i Danmark stået overfor Den Røde Hær. Det var ikke gået stille af, og bagefter havde russerne givet slip på en nation, som kontrollerer adgangen til Østersøen ? Den britiske fremmarch i foråret 1945 blev lettet, da Hamburg blev erklæret for åben by, og de engelske tropper med tysk politis assistance hurtigt kunne rykke gennem den ødelagte by og videre nord på i retning mod Kiel og Lübeck. Tyskerne havde en klar interesse i at bremse den røde hær koste det hvad det koste ville.

Vi kan takke englænderne og Premierminister Winston Churchill for deres resolutte handling i april dagene, som sikrede Danmark og danskerne vores frihed den frihed vi nyder i dag.

Det vigtige for mig, er at den nuværende generation af tyskere, som ikke har nogen lod i fortidens ugerninger vaccineres mod gentagelser af dette vanvid og forbliver tro mod den demokratiske forfatning, som Forbundsrepublikken Tyskland bygger på i dag. Der åbner sig muligheden og nødvendigheden af at holde de triste minder ved lige og sammen med andre nationer og folk at mindes de utallige ofre for 12 års vanvid i Tyskland forårsaget af det værste europæiske regime endnu set: Nationalsocialismen. Derfor giver det mening at indføre en mindedag som foreslået af Holocaust Kommiten, så vi der ikke nærer sympatier for autoritære regimer kan mindes de utallige ofre herunder de utallige ubeskrevet ofre i selve Tyskland, som gik til grunde i fængsler blev henrettet eller gik til grunde i KZ-lejre. Arkiver fra Gestapos forhørssteder leverer grusomme beviser på alle de anonyme eksistenser, hvis liv blev afsluttet.

Det er vigtigt nu for Vi: den tyske demokratisk sindede offentlighed at holde fast i dette minde i respekt for alle ofrene for vores jødiske medborgere, der med rette mistede troen på, at de nogensinde kunne føle sig sikre i Tyskland ja i store dele af Europa efter Holocaust. Mindedagen skal også være en opfordring til at tage afstand fra de kredse i Tyskland (AFD), som under påskud om, at nu er det lang tid siden forsøger at forfalske det tyske medansvar for krigsforbrydelserne i hele perioden 1933-1945.

Den 8. Maj 1945 indstift den som tysk Helligdag fremover.

For mere digital viden om den 2. Verdenskrig vil jeg her varmt anbefale Mark Feltons YOU TUBE channel, hvor der hele tiden dukker nye vinkler op på begivenheder under den 2. Verdenskrig.

https://www.youtube.com/channel/UCfCKvREB11-fxyotS1ONgww/featured

jens peter hansen

Kim Folke Knudsen.Læs nedenstående om Demmins skæbne i maj 1945 og du vil se at soldaterne i første omgang søgte at komme i sikkerhed fra russerne og altså ikke forsvarede kvinder og. Tværtom overlod de dem til deres egen skæbne.

Als die Rote Armee auf Demmin vorrückte, war die Stadt – abgesehen von den Einwohnern – voll mit Flüchtlingen aus Hinterpommern, Ost- und Westpreußen belegt. Nachdem die als Lazarett dienende Rote Schule von der Wehrmacht geräumt worden war, verließen Soldaten, Polizisten und Parteispitzen fluchtartig die Stadt. Als Nachhut sprengten Pioniere der Wehrmacht unter Aufsicht der SS die Kahldenbrücke und die Meyenkrebsbrücke über die Peene hinter sich. Damit war der Fluchtweg nach Westen abgeschnitten.
Altså blev kvinder og børn efterladt til de russiske tropper.
og videre:Weil die sowjetischen Einheiten nicht wie geplant weiterziehen konnten, waren sie am Vorabend des 1. Mai immer noch in Demmin – und nun in gefährlich wütender Feierlaune. ‚Hunderte von Soldaten schwärmten aus auf der Suche nach Uhren, nach Schmuck, nach Schnaps, nach Frauen, nach Spaß und Lust und Gewalt‘, schreibt Huber. Häuser wurden angesteckt, bald brannten große Teile der Altstadt, und die Schreie von vergewaltigten Frauen drangen durch die Nacht. Am 2. Mai erreichte die Selbstmordwelle ihren Gipfel.“

– Sybille Marx: Evangelische Zeitung[5]
Fra:https://de.wikipedia.org/wiki/Massensuizid_in_Demmin
Læse ellers 1. sektion side 3 i Weekensavisen, hvor bogen 8 dage i maj bliver anmeldt.
Volker Ullrich: Acht Tage im Mai- Die letzte Wocher des Dritten Reiches. Forlag C.H. Beck

jens peter hansen

Undskylder tyrkfejlene, gamle fingre...

Kim Folke Knudsen

@Jens Peter Hansen
Tak for din gode og fine dokumentation af de tragiske begivenheder i Demmin. Jeg anerkender, at der her var tale om, at den tyske hær og de øvrige myndigheder svigtede byens befolkning.

Det nationalsocialistiske regime havde i marts måned 1945 udstedt NERO BEFEHL, som betød at tyskerne hvor de trak sig tilbage skulle ødelægge alt lige fra fabrikker, broer, jernbaner, bygninger mv. Det var en af Adolf Hitlers utallige destruktive og morderiske ordre.

Når vi nu er ved det med russerne og deres bombeangreb på Rønne og Neksø, som jeg betegnede som meningsløse terrorbombardementer, så må blikket og kritikken rettes den anden vej. Heller ikke amerikanerne nøjedes med at bombe målrettet og strategisk mod krigsmål. Det til trods for at amerikanerne havde et af tidens mest præcise bombesigte Norden Bombsight.

Amerikanerne angreb ved flere lejligheder byer i Schweiz med angrebet den 1 April 1944 på Schaffhausen som det værste af angrebene. 40 civile dræbte og cirka 270 sårede var resultatet af det som blev kaldt et fejlbombardement. Den amerikanske flygruppe skulle have forvekslet Schaffhausen med Ludwigshafen, som var gruppens mål. Men Ludwigshafen lå flere 100 km længere nord på. Schaffhausen havde markeret flere steder tydeligt med Schweizerkors, så fly fra luften kunne se, at de var over schweizisk område. Amerikanerne gav de schweiziske myndigheder en undskyldning og tilbød en erstatning for ødelæggelserne. Selve erstatningssagen udviklede sig efter krigen til en diskussion om beløbets størrelse mellem de amerikanske myndigheder og de schweiziske.

Amerikanerne hævdede, at dårligt vejr var årsag til fejlbombardementet af Schaffhausen, men vidner på Jorden som oplevede angrebet beskrev vejret i Schaffhausen som klart og ikke tåget.

Den lille by Stein am Rhein som ligeså ligger i Schweiz blev ligeså bomber i Februar måned 1945 af en enlig US Liberator bombemaskine, hvor besætningen antog at de bombede en tysk by. Stein am Rhein var en lille smuk middelalderby uden nogen som helst industri eller militære mål af betydning. Ved dette angreb døde 9 civile og 15 blev såret. Det var ringe tab sammenlignet med hvad der foregik i Tyskland, men det afslørede de meningsløse terrorbombardementer, som også blev udført af amerikanerne i krigens sidste år.

Der kan med rette sættes spørgsmålstegn ved selvom beviserne ifølge min viden ikke foreligger, om de amerikanske angreb på Schweiz var helt tilfældige og alene udtryk for fejlnavigering. De allierede var utilfredse med, at schweizerne håndhævede deres suverænitet i luftrummet og ikke tillod allierede fly, at flyve over Schweizisk territorium på deres bombetogter ind over Tyskland. Såvel schweiziske jagerfly som allierede bombefly er blevet skudt ned over Schweiz i luftdueller mellem de to parter. Utallige gange blev schweizisk luftrum krænket og overfløjet af amerikanske fly på vej til og fra Tyskland.

Wikipedia DE luftangreb på Schweiz i 2. Verdenskrig
https://de.wikipedia.org/wiki/Alliierte_Bombenabw%C3%BCrfe_auf_die_Schweiz

Wikipedia GB Norden Bombsight.
https://en.wikipedia.org/wiki/Norden_bombsight

YOU TUBE Mark Felton Americas War against Switzerland
https://www.youtube.com/watch?v=FILxoQyKzDg

Schweizer Wochenschau Februar 1945, Stein Am Rhein
https://www.youtube.com/watch?v=Hyic0FoBl4c