Interview
Læsetid: 9 min.

’Bruxelles-effekten’ har gjort EU til global supermagt

EU-reguleringer lyder sygt kedeligt. Men stramme regler og en halv milliard forbrugere har gjort EU til en global supermagt, mener amerikansk professor bag begrebet ’Bruxelles-effekten’. Den skal nok overleve coronakrisen, men en dag tager ’Beijing-effekten’ formentlig over
I påfaldende mange sektorer har EU’s reguleringer dannet skole globalt, mener Anu Bradford. Et eksempel er REACH, en europæisk forordning om kemikalier fra 2007, som den amerikanske gigant Dow Chemical Company fulgte. »Det er ofte dyrere at have flere parallelle produktionslinjer kørende for både at leve op til de hjemlige og de europæiske standarder, end det er at hæve standarderne for alle produkter på globalt plan,« siger den finsk-amerikanske professor.

I påfaldende mange sektorer har EU’s reguleringer dannet skole globalt, mener Anu Bradford. Et eksempel er REACH, en europæisk forordning om kemikalier fra 2007, som den amerikanske gigant Dow Chemical Company fulgte. »Det er ofte dyrere at have flere parallelle produktionslinjer kørende for både at leve op til de hjemlige og de europæiske standarder, end det er at hæve standarderne for alle produkter på globalt plan,« siger den finsk-amerikanske professor.

Jean-Francois Monier

Udland
16. juli 2020

Sidespejle, databeskyttelse, vinduer, agurker, sprøjtemidler eller hate speech: Der er få ting i vores hverdag, som EU ikke har haft sine regulerende fingre i.

Her i coronakrisen, der har øget fornemmelsen af Europa som en magtesløs spiller i kampen mellem USA og Kina, lyder en ny bogtitel alligevel som lidt af en påstand: Bruxelles-effekten – hvordan den Europæiske Union styrer verden.

Øh, what … Europa styrer verden?

»Jamen, sådan er det,« siger forfatteren, den finsk-amerikanske juraprofessor Anu Bradford fra det anerkendte Columbia University.

»Med sine generelt høje standarder og 500 millioner forbrugere i ryggen er EU den førende regulatoriske magt i verden. Europe rules the world

Anu Bradford lægger tryk på rules: Europa styrer verden – eller Europa sætter reglerne for verden, nemlig ved at eksportere sine markedsreguleringer til egen fordel.

 

Få overblik og analyser af vor tids største og vigtigste begivenheder.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

jens christian jacobsen

EU som miljøbeskytter, mener den 'ikke ukritiske' EU-ekspert. Fantastisk hvad EU-propagandamaskinen kan bilde en ukritisk journalist ind.

Jan Fritsbøger, Bodil Glismann, Holger Nielsen, Alvin Jensen, Ron Levy og Hanne Utoft anbefalede denne kommentar
Jeppe Lindholm

Kina er her allerede. Har ingen da opdaget det? Prøv f.eks. at se priserne på hakket grisekød i Fakta. Det koster nu næsten 40 kr. for ½ kg.. Aldrig nogensinde har grisekød været så dyrt. Og så ekspoteres det endog em EU landbrugsstøtte. Tilbage stå vi i Danmark med de miljøskader produktionen medfører. Og regningen naturligvis. Men hva, andre steder i verden har fødevarepriserne jo også været dyre fordi vi her i Danmark har en større købekraft. Indtil nu da. Og grunden er, at de danske slagterier grundet svinepest i Kina kan afsætte uanede mængder af grisekød til Kina. For nu bare at nævne et eksempel jeg kender.

USA's føderale andel af BNP skal man ikke lade sige forlede af. Langt de fleste $ går til militæret. Man kan ikke sammenligne USA's føderale budget med EU's.

Peter Beck-Lauritzen, jens christian jacobsen og Hanne Utoft anbefalede denne kommentar
Ole Henriksen

Mange er tydeligvis ikke Klar over fidusen med EU-sproduktlovgivning, som giver samme forbrugerbeskyttelse overalt i EU, og niveauet er så relativt højt, at det er meget begrænset, hvilke konstruktive ændringer der er nødvendige, for at eksportere til ikke - EU - lande.
Hvor det stadig halter noget, er Indenfor den sociale dimension, og indenfor arbejderbeskyttelsen, hvor der stadig kun er enighed om et fælles bundniveau, som sagtens kunne være bedre.
Kemikalie- og biocidlovgivningen er også på et relativt højt niveau, når man sammenligner med andre i-lande, selv om man sagtens kunne ønske sig det højere.

Peter Beck-Lauritzen, Rolf Andersen og Gert Romme anbefalede denne kommentar
Jan Fritsbøger

siden hvornår har det været et gode at være supermagt, supermagter er en slags kulturelle og sociale skadedyr, især dem som er af militær observans

jens christian jacobsen

@Ole Henriksen. Jeg er ikke klar over om du sætter lighedstegn mellem EUs forbrugerbeskyttelse og EUs miljølovgivning. Jeg er i al fald spændt på at høre om de gode ting du hævder EU gør for at beskytte forbrugerne. Gerne med kildeangivelse. Jeg mener at huske at selvom EU har mange minimumsstandarder på området, er de langt fra bæredygtige.
Så længe EU fortsætter med at støtte det konventionelle landbrug, støtter EU større forbrug af pesticider, mere udledning af ammoniak m.v. til luft og grundvand og en for stor produktion af alt for mange produkter. Og så længe Merkel ikke stiller bæredygtighedskrav til tysk bilindustri vil tyske biler (og forresten alle andre biler frenstillet i EU) fortsætte med at ødelægge miljøet. Til stor skade for kommende generationer.

Ole Henriksen

@Jens Christian Jacobsen
Når jeg taler om forbrugerbeskyttelse er det primært markedsføringslovgivninge, f.ex. regler om indretning af el- og gasapparater, maskiner, medicinsk udstyr, byggevarer og meget andet, også biocider og kemikalier, hvor EU-lovgivningen nok er noget af det skrappeste Der findes, selv om man sagtens kunne ønske sig den strammere.
Mange af de problemer du nævner, og som vore politikere påstår er begrænset at EU-lovgivningen, vil oftest kunne reguleres strammere via anvendelsesdirektiverne, men det er sikkert nemmere at give efter for sponsorerne, og så give EU skylden.

jens christian jacobsen

@Ole Henriksen. Vi taler om 2 forskellige ting. Du taler om hvad du mener EU dækker af forbrugerrettigheder via eksisterende direktiver. Jeg taler om miljøødelæggelser jeg ved EU ikke gør tilstrækkelig for at forhindre endsige udbedre. Og så skriver du noget om nogle 'sponsorer(?) ' som 'giver EU skylden.' Mystisk.
Jeg ser fortsat frem til at du fortæller konkret hvilke miljøinitiativer EU har taget der eksempelvis imødekommer reduktion af landbrugets og transportsektorens udledning af CO2. Så kan vi derfra tage fat på alle de andre EU-initiativer som du mener beskytter miljøet og forbrugerne iflg. nyeste standarder på områderne.

Ole Henriksen

@Jens Christian Jacobsen
EU's markedsføringsdirektiver handler primært om at sikre, at de varer der markedsføres er sikre at bruge til den tænkte anvendelse.
Miljøreguleringer er stadig et nationalt anliggende, hvor EU blot har sat minimumsstandarder, som de nationale lovgivere gerne må skærpe, så længe de ikke gør forskel.
F.eks. må Danmark ikke forbyde markedsføringen af CE-mærkede vandscootere, men man har indført et forbud om at sejle parallelt med kystlinjen indenfor en vis zone, hvor man kun må sejle vinkelret på kystlinjen med maks. 3 knob.
Danmark må heller ikke forbyde markedsføring af dieselbiler, men der er ingen EU regler, der forhindrer et forbud mod at de kører i bymæssig bebyggelse.
Tilsvarende med anvendelse af biocider. Her er det BPD regelsættet der afgør hvilke biocider der må anvendes, men det er de nationale regeringer der kan sætte begrænsninger, f.ex. af hensyn til miljøbeskyttelse. Igen, så længe de ikke diskriminerer.
Når jeg nævner "sponsorer" tænker jeg på de store bidragydere til de enkelte regeringsbærende partier, som kan have interesse i at der ikke sker for mange begrænsninger.
F.ex. oplevede jeg i mit tidligere job, at de samme kemikalier anvendt til træbeskyttelse, blev pålagt væsentlig strengere regulering, end de samme midler anvendt i landbruget.
Det skal, i parentes bemærket, at begrænsningerne for træbeskyttelsesmidlerne, stort set, var rimelige, set fra min stol.