Analyse
Læsetid: 6 min.

Der foregår en heftig kamp om demokrati, økonomi og værdier i Europa. Forstå, hvad vi slås om

Polens og Ungarns regeringer har i de seneste uger skruet kraftigt op for deres modstand mod den sikring af retsstaten, som EU lægger op til, fordi de ser det som et angreb på deres nationale selvstændighed og kultur. Men de leger med en ild, som de måske ikke selv kan styre. Bliv klædt på til næste uges showdown i EU
Polens og Ungarns regeringer har i de seneste uger skruet kraftigt op for deres modstand mod den sikring af retsstaten, som EU lægger op til, fordi de ser det som et angreb på deres nationale selvstændighed og kultur. Men de leger med en ild, som de måske ikke selv kan styre. Bliv klædt på til næste uges showdown i EU

Jesse Jacob

Udland
2. december 2020

Det går ikke just stille for sig i EU for tiden.

De seneste uger har regeringsledere i Polen og Ungarn atter givet den fuld retorisk skrue med sammenligninger af EU med Sovjetunionen. Og i resten af Europa breder sig en fornemmelse af, at vi med striden om en økonomisk mekanisme til at sikre de europæiske retsstater er ved at havne i en fuldfed europæisk krise midt i coronakrisen.

Det hele så ellers lidt lysere ud, efter EU-landene i sommer blev enige om en fælles genopretningsfond på svimlende 750 milliarder euro og et rammebudget for 2021-2027 på 1.100 milliarder euro. Altså indtil regeringerne i Ungarn og Polen i november meddelte, at de ikke vil affinde sig med den mekanisme, som er forhandlet på plads af det tyske EU-formandskab, Europa-Parlamentet og EU-Rådet: Hvis medlemslande forbryder sig mod stadfæstede retsstatsprincipper, kan landet i værste fald vinke farvel til sine EU-midler.

 

Få overblik og analyser af vor tids største og vigtigste begivenheder.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Hvis Ungarn og Polen ikke ønsker retsstatslige forhold så synes jeg landene skulle skynde sig at melde sig ud af EU.
Fungerende demokrati, tredeling af magten, samarbejde på tværs af grænser samt fællesskab om ansvar for Europa, er ligesom hele ideen med EU; Ikke højrenationale interesser.
Og ja; EU skal naturligvis holdes i ørerne så det ikke udvikler sig til noget hvor nationale interesser og ordninger helt trædes under fode; Men hvis alle nationerne går Polen og Ungarns vej, så er det vejen til direkte opløsning af fællesskabet.

Henrik Fich, Jesper Eskelund, Werner Gass, Gert Romme, Rolf Andersen og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar

Det der især er problemet med EU, er at beslutninger bliver taget af mennesker vi ikke har stemt på, og trukket ned over hovedet på medlemsstaterne og indimellem har en direkte skadelig virkning på helt almindelige mennesker. Noget andet er, at man har tilladt EU-domstolen lovgivende magt, dvs. man har tilladt en dømmende magt, at lovgive. Det er i den dynamiske fortolkende, at EU-domstolen (ulovligt) har tilranet sig denne magt, med EU billigelse desværre. For det er ikke medlemsstaterne via EU, der har givet denne tilladelse.

Nille Torsen, jens christian jacobsen og Bent Larsen anbefalede denne kommentar
Peter Beck-Lauritzen

EU må have et minimum af ensartet lovgivning, ex. tredeling af magten. Mht.Orban; pus OLAF på ham, men det skal gå hurtigere end med vores Messerschmidt MELD-sag! Polen og Ungarn falder nok til "patten", når EU stopper udbetalingerne.

steen ingvard nielsen

Den gode viljes effektivitet.
Det er jo helt tydeligt, at man her har lavet en gummiparagraf, som man gjorde med menneskerets traktaten, at der ikke må laves tiltag, der kan få økonomiske konsekvenser. det reducerer den gode vilje til en værdi på under nul, og samtidig effekten, i en håndevending og med et slag.

Jan Henrik Wegener

I USA, i EU, i Hong Kong. Alle mulige steder.
Trusler mod demokratiet. Demokratiske kriser.
"Demokrati" må anses som fint og skrøbeligt porcelæn, der let knuses?
Eller er "demokrati" snarere lig menneskelig aktivitet?
Som en gang imellem betyder knust porcelæn.

steen ingvard nielsen

JHW!
Gibts was neues unter die Sonne? Ja, nu kan vi afvikle demokratiet uden, at nogen fatter mistanke.

I Danmark har vi Menighedsrådvalg, Kommunalvalg, Regionsvalg, Folketingsvalg, EU-Parlamentsvalg .. og af og til afstemninger om EU-forbehold etc ..
.. hvor er det, I mener demokratiet fejler ?

Er det vælgerne (borgerne), der er noget i vejen med .. Og hvis ja, hvad skal vi så gøre ved dét ?

Nå, så vælger man lige et par områder ud: '»Som samfund støtter vi nu engang ikke ideer som eksempelvis homoægteskaber og -adoption,« siger han. Derfor kan det i hans optik komme til vilkårlig diskrimination af det konservative Polen, hvis EU-domstolen for eksempel skal afgøre, om et land bryder EU’s artikel 2 om retsstatslighed. Derfor handler det i hans øjne også indirekte om både værdier og identitet.' Ja, det handler om værdier, som begge lande alt for længe har fået lov at pisse på - og det fortsætter, smurt ind i stok-nationalkonservative floskler, mens den personlige berigelse for EU-midler/kontrakter pågår ufortrødent. Hvis vi ønsker at opretholde vores værdier, så beder vi begge lande om at melde sig ud nu. Så må de søge mod øst og deres traditionelle forbundsfæller (!)
'

Nå, så vælger man lige et par områder ud: ’»Som samfund støtter vi nu engang ikke ideer som eksempelvis homoægteskaber og -adoption,« siger han. Derfor kan det i hans optik komme til vilkårlig diskrimination af det konservative Polen, hvis EU-domstolen for eksempel skal afgøre, om et land bryder EU’s artikel 2 om retsstatslighed. Derfor handler det i hans øjne også indirekte om både værdier og identitet.’ Ja, det handler om værdier, som begge lande alt for længe har fået lov at pisse på - og det fortsætter, smurt ind i stok-nationalkonservative floskler, mens den personlige berigelse for EU-midler/kontrakter pågår ufortrødent. Hvis vi ønsker at opretholde vores værdier, så beder vi begge lande om at melde sig ud nu. Så må de søge mod øst og deres traditionelle forbundsfæller (!)

Krister Meyersahm

Det har aldrig været meningen, at EF/EU-samarbejdet skulle være overstatsligt men derimod, alene, et mellemstatsligt samarbejde. Det er på dette punkt Europas politikere har svigtet og ladet EU vokse til en uregerlig og farlig størrelse. Man har helt enkelt forrådt det nationale folkestyre og det er præcis det der gør, at nogle nationale folkevalgte ledere stritter imod. Og med god ret; for folkestyret bliver jo aldeles meningsløst, når nutidens folkevalgte er bundet af lovgivning som deres forgængere har indført og som ikke uden videre kan ændres.

Gå tilbage til den mellemstatslige model uden domstol og parlament. Lad de enkelte stater suverænt bestemme hvad de, udover, fri handel vil deltage i.

Europa og hele vesten har et problem med demokrati, retssamfund og politikerlede. Og det er altså ikke blot lande som Poland, der er Europas problem

I det fredeligt og civiliseret EU-land, Slovenien, er militaristen, Janez Janša, ved magten.

Serbien er blevet styret i årevis af Aleksandar Vučić, der ikke blot bejler til EU-medlemskab samt medlemskab af Vladimir Putins handelsunion, men også er leder af ​​et helt meningsløst regionalt våbenkapløb, foruden han er den selvudråbte vinder af enhver fremtidig krig.

I Ungarn styrer den berygtede fremmedhader og anti-demokrat, Viktor Orban, hvis tentakler spreder sig mod sydøst og sydvest, og som også bejler til Vladimir Putins forherligede handelsunion.

I Montenegro er simpelt kleptokrati blevet fortrængt af kleronationalisme, medens det store serbiske mindretal igen og igen forsøger at tage magten - med eller uden uniformløst militært hjælp fra store Rusland .

Erdogan, Putin og Orban er simpelt hen blevet forbilleder for VORES nye Europa. De fattige og udnyttede masser i den tidligere socialistiske verden, - mennesker, der straks er klar til at sælge deres og alle europæers frihed for primitiv sikkerhed, der er garanteres af en skruppelløs super-stærk udemokratisk leder.

- Ja, penge kommer selvfølgelig fra EU, siger disse demagoger, der alle har tiltusket sig magten ved demokratiets hjælp.
- Ja, med de penge vil vi være i stand til at opretholde "vores livsstil" i et godt stykke tid.

Men hvis der virkelig findes noget, der kan siges at være "vores livsstil", skal den hellere ændres, end bevares, og det kan ikke gå for stærkt. At forblive den samme i en verden, der er i konstant forandring, er simpelt hen en katastrofal strategi. Det eneste der er værre, er faktisk at erstatte middelmådige ledere med endnu dårligere, som Victor Orban og korrupte kompagny.

Else Marie Arevad

Det var alt for tidligt at optage de østlande i EU. De er ikke modne til det.