Læsetid: 5 min.

Vaccineskepsis: Alle har ret til selvbestemmelse, men man har ikke ret til at smitte andre

Antivaccineretorikken er i det store hele den samme i dag som i 1800-tallet. Det er ikke så sært, for spørgsmålet om, hvorvidt staten kan stille krav om, at borgerne skal lade sig vaccinere, handler grundlæggende om, hvor grænsen mellem individ og samfund går
I 1955 indførte Danmark som det andet land i verden vaccination mod polio.

I 1955 indførte Danmark som det andet land i verden vaccination mod polio.

Ebbe Andersen

4. december 2020

Når stater ønsker at vaccinere befolkningen, er det med et mål om at udrydde sygdomme og dermed spare samfundet for unødig elendighed og i sidste ende menneskeliv.

Alligevel har det som regel mødt en vis modstand, når en regering har opfordret eller ligefrem forsøgt at tvinge eller presse sine borgere til at lade sig vaccinere.

Det skyldes, at nogle grupper af borgere kan føle en skepsis over for myndighederne og ligefrem betvivle de fakta, som myndighederne fremlægger som begrundelse for, at man skal lade sig vaccinere. Men det skyldes også, at man kan diskutere, hvor grænsen for myndighedernes jurisdiktion går. Hvad er individets private domæne, og hvad er samfundets – hvor går grænsen mellem individ og samfund?

»Hvis ikke man har ret til at bestemme over sin egen krop, hvad har man så ret til? Der er ikke tvivl om, at vaccinen er en slags prøve på, hvad staten kan gøre,« siger Adam Bencard, der er lektor i medicinsk humaniora ved Medicinsk Museion.

 

Få overblik og analyser af vor tids største og vigtigste begivenheder.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Olaf Tehrani
Olaf Tehrani anbefalede denne artikel

Kommentarer

Anders Reinholdt

Der er en verden til forskel på at være vaccinefornægter, som beskrevet ovenfor, og på at være forbeholden over for en kommende COVID-19-vaccine. Det handler hverken om skepsis over for myndighederne, at vacciner ses som en unaturlig måde at gribe ind i kroppens funktioner eller en (utidig) hævdelse af frihed fra statens indblanding i den private sfære. Det handler derimod om risikoen ved at tage en vaccine holdt op mod de fordele man opnår.

Vacciner har haft revolutionerende betydning i bekæmpelsen af en lang række alvorlige sygdomme; men succesen skyldes, at fordelene generelt har oversteget ulemperne ved at lade sig vaccinere – både for samfundet som helhed og for individet. Jeg tillader mig at sakse et indlæg jeg skrev for et par dage siden:

Lad os slå et par ting fast: så godt som alle lægemidler har bivirkninger. I hvilken grad man kan acceptere de bivirkninger, der er forbundet med et lægemiddel afhænger af en lang række forhold, herunder alvorligheden af den sygdom patienten behandles for. Groft sagt kan man sige, at hvis lægemidlet er effektivt i behandlingen af en dødelig sygdom, vil man acceptere selv alvorlige bivirkninger (særligt hvis der ikke findes reelle alternativer), mens det forholder sig omvendt med lidelser af mindre alvorlig karakter. Fordelen ved at tage et lægemiddel skal altid holdes op mod ulempen – bivirkningerne – og medicinalselskaberne forpligter sig til at vedligeholde en oversigt over dette forhold og løbende indrapportere risk/benefit balancen til myndighederne.

De coronavacciner, der er under udvikling og lader til at blive tilgængelige på markedet, benytter sig af nogle helt nye teknologier, der i sig selv kan indebære risici, der endnu ikke er afdækket. Vaccinerne kan meget vel slippe fornuftigt gennem fase 3-studier og blive godkendt til salg; men det betyder ikke nødvendigvis, at det er en god idé at lade en hel befolkning vaccinere.

Set i forhold til coronavirus vil det give god mening for patienterne i risikogruppen at lade sig vaccinere, da risikoen for at blive smittet med coronavirus er betydelig og da udfaldet kan være fatalt. På den baggrund kan disse mennesker rimeligvis acceptere de bivirkninger, der vil vise sig at være forbundet med vaccinen. For de mennesker, der ikke er i risikogruppen, forholder sagen sig imidlertid anderledes. Risikoen for at blive smittet med coronavirus er stadig betydelig, men udfaldet vil i langt de fleste tilfælde være mildt og for mange helt ubetydeligt. Derfor vil en vaccine med moderate eller blot milde bivirkninger stille disse mennesker ringere. Lader denne gruppe sig vaccinere, vil de som gruppe påføre sig en risiko, der er større end den risiko de løber ved ikke at lade sig vaccinere. Det er her svært at ignorere narkolepsi-skandalen, der opstod i kølvandet på vaccinen mod svineinfluenzaen, der blev rullet ud til over 5 mio. svenskere i 2010. De svenske sundhedsmyndigheder skønner, at vaccinen reddede livet på ca 100 personer – men desværre blev mange hundrede børn ramt af narkolepsi som følge af vaccinen.

Tanken om at lade den store gruppe af mennesker tage en for holdet er interessant, men det vil bryde med de velovervejede principper for anvendelsen af lægemidler. Det vil ikke gavne mennesker i risikogruppen i større grad, da de jo netop selv er beskyttet af vaccinen. Tanken om at udrydde coronavirus er naturligvis besnærende, men i praksis bliver det både dyrt og uhyre vanskeligt.

Vi har accepteret at influenza eksisterer på trods af, at den kan være fatal også for børn – og vælger at imødegå influenzaen med tilbagevendende vacciner af mennesker i risikogruppen. En lignende strategi for håndteringen af coronavirus forekommer på alle måder at være det mest fornuftige.

Jeg er ikke selv i risikogruppen og forholder mig tøvende i forhold til at lade mig vaccinere. Mine børn skal ikke vaccineres før vi har et solidt kendskab bivirkningsprofilen.

Marianne Rosendahl Erichsen, Alvin Jensen, Lars Hansen, Jeppe Bundgaard, kjeld hougaard, Esther Needham, Rune Palm, Dennis Tomsen, Søren Bro, Anne-Marie Krogsbøll, Lise Lotte Rahbek og Estermarie Mandelquist anbefalede denne kommentar

Aktuelt er musikfestivalerne på banen med forskellige tilag, som skal gøre det forsvarligt at åbne igen. Set i lyset af konsekvenserne af en masse- spredning her, virket et krav om at gæster er vaccinerede oplagt.

Jeg er helt enig i overskriften på artiklen.

Vil man ikke lade sig vaccinere så må man lade sig teste op til flere gange om ugen.
"Jamen de andre er vaccinerede" vil svaret så være,
Ja; men vaccinen er ikke 100 % sikker.

Anne-Marie Krogsbøll

Jeg kan ikke læse hele indlægget, og jeg er ikke generelt vaccineskeptiker, og vil sikkert på et passende tidspunkt selv lade mig vaccinere. Men mht. om det er uansvarligt ikke at lade sig vaccinere, så er der mange andre ting, der lige nu forekommer mig at være langt mere uansvarlige, f.eks. at regeringen/myndighederne ikke vil tage konsekvensen af det nu skyhøje smittetal i København, som sagtens kunne begrunde en egentlig nedlukning. I f.eks. Herlev er incidensen nu så høj, 425/100 000, at det er over det dobbelte niveau af "kritisk høj" i varslingssystemet - alligevel lukkes ikke ned.

Hovedstadsområdet var allerede i risikovurderingen d. 26/11 oppe i øverste risikoniveau mht. incidens, 208/100 000. Alligevel blev hovedstadsområdet vurderet til risikoniveau 3, fordi sundhedsvæsnets kapacitetgrænse ikke er overskredet, og de nu indførte restriktioner er meget milde ift. det høje smittetal - det siger selv mange eksperter, som gerne ser egentlig nedlukning.

I dag er hovedstadsområdet så rykket op i risikoniveau 4 - stadig uden nye restriktioner.

Jeg mener, at regeringen/SST nu spiller hasard med befolkningens sikkerhed, og prioriterer erhvervlivet fremfor folkesundheden i hovedstadsområdet. Man smider hovedstadens befolkning under bussen, som offerlam på landets samlede økonomiske alter.

Ingen har meldt det åbent ud, at man nu kører - som SST hele tiden har villet i flokimmunitetens hellige navn - efter sundhedsvæsnets kapacitetsgrænse - den grønne linje. Det skift er sket i det skjulte, men det er sket, pakket ind i trinene i risikovurderingen, hvor det er belastning af sundhedsvæsnet som er kriteriet for at nå de højeste trin, uanset smittetallet. Det er yderst risikabelt, og jeg forudser, at det vil gå galt, og at det dels vil koste mange døde, dels pludseligt vil kamme over, så vi kommer på den røde kurve - midt i juletiden.

Det er kynisk og uansvarligt, men jeg ved ikke, om det er regeringen eller sundhedsmyndighederne, der står ved roret lige nu. Tør regeringen ikke mere sætte sig igennem, eller kan de ikke gennemskue, hvad der er ved at ske? Eller er det regeringen selv, der nu så åbenlyst og kynisk går erhvervslivets ærinde i stedet for hele befolkningens?

Under alle omstændigheder skal man ikke råbe op om uansvarlighed hos vaccinenægtere, så længe myndighederne selv vægter erhvervsliv over helt nødvendig indsats for at redde menneskeliv i hovedstaden, og så længe man i det skjulte lader epidemien trives i bedste velgående, f.eks. på denne måde:
https://www.berlingske.dk/hovedstaden/swingerklubber-kategoriseres-som-f...

Det er bindegalt og uansvarligt, så let myndighederne lige nu tager på smitten i hovedstadsområdet. Meget værre end vaccinenægtere.

Alvin Jensen, Lars Hansen, Emil Davidsen og Finn Jakobsen anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

"Kigger man på den grafik, der ledsager risikovurderingen, kan man se, at for niveau 4 kan der tages en række værktøjer i brug, som borgerne indtil nu har været skånet for under efterårets epidemibølge. Det indebærer blandt andet lukning af barer og værtshus og et forsamlingsforbud på ned til 3 personer."

"Allerede i går vurderede speciallæge Torben Mogensen, formand for Lungeforeningen og tidligere lægelig direktør på Hvidovre Hospital, over for Politiken, at smitten er ved at komme ud af kontrol i Københavnsområdet.
Han pegede på, at vi nærmer os en »reel nedlukning«, hvor f.eks. restauranter og skoler lukker."
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art8023105/Smitten-i-h...

Alligevel kommer der ingen nye indgreb. Myndigheder og regering svigter os i hovedstaden. Hvad tænker de dog på?

I stedet for at bruge krudtet på at diskutere vaccinenægtere om et halvt eller et helt år, så brug dog krudtet på at være med til at lægge pres på regeringen/myndighederne for at få lukket ned i hovedstaden, inden det ender med en tragisk jul med lig i kølevogne.

Anne-Marie Krogsbøll

"Aktuelt er musikfestivalerne på banen med forskellige tilag, som skal gøre det forsvarligt at åbne igen. Set i lyset af konsekvenserne af en masse- spredning her, virket et krav om at gæster er vaccinerede oplagt."

Det vil sandsynligvis - hvis ikke der sker et mirakel - være fuldstændigt uansvarligt at afholde sådanne festivaler i 2021. At gøre det vil sandsynligvis betyder "Forfra, om igen" - uanset evt. vacciner og vaccinepas.

Rna-baseret vaccine er ikke "helt ny". Teknikken har været under udvikling i mere end et årti. Det "nye" er at covid-19 vaccinen er den første gang teknikken med succes er anvendt til en decideret vaccine. Mht. det svenske tilfælde så er det ~400 ud af 5.5mio der formentlig fik narkolepsi af vaccinen. Dvs. ~0,007% holdt op imod Covid-19s ~0,7% IFR. Bare for perspektivets skyld...
Jeg mener bestemt ikke nogen skal tvinges til at blive vaccineret, men, jeg synes omvendt ikke det er urimeligt at stille krav om vaccine i det offentlige i et omfang der giver mening hvis man gerne vil "lege" med os andre.

Anne-Marie Krogsbøll har altså en pointe. De danske journalister bruger lige nu uendelige mængder af tid og energi på at diskutere:

1) Mink-sagen
2) Vaccinenægtere

Og det sker på et tidspunkt, hvor Danmark er blandt de ganske få lande i Europa, der ikke har fået knækket kurven over nye smittetilfælde. Der er ikke tale om en dramatisk stigning ganske vist, men her i Sverige tog det omkring 2 uger at gå fra et niveau, der svarer til det nuværende danske og til et niveau, hvor der aktuelt rapporteres cirka 60 dødsfald om dagen.

Hvad angår vaccine er det ikke en menneskeret at smitte andre javel. Men det er heller ikke en menneskeret at gå til koncert, og der er andre måder at kontrollere COVID-19 end via vacciner.

Ja vi vil alle gerne vende tilbage til det liv, vi kendte, men det betyder ikke, at vi ukritisk skal acceptere hvilken som helst form for risiko og bivirkninger ved de eksperimentelle vacciner, der er udviklet. Og da navnlig ikke for børn og unge, som ikke har nogen medicinsk fordel af at blive vaccineret. Anders Reinholdt indlæg i toppen af denne tråd burde være pligtlæsning for alle journalister.

Anders Reinholdt, Steffen Gliese, Alvin Jensen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Ja det virker højst mærkværdigt at laaangt det meste i Hovedstaden bare fortsætter som før. Test de unge siges der og hvad så? Luk nu uddannelsesinstitutionerne ned indtil jul og få så foretaget de test alle de unge hurtigst muligt. Det skulle vel ikke være så vanskeligt. Vi gamle kan selv finde ud af det.

Jesper Frimann Ljungberg

@Anne-Marie Krogsbøll
"I stedet for at bruge krudtet på at diskutere vaccinenægtere om et halvt eller et helt år, så brug dog krudtet på at være med til at lægge pres på regeringen/myndighederne for at få lukket ned i hovedstaden, inden det ender med en tragisk jul med lig i kølevogne"

Jeg vil nu ikke gå så drastisk til værks. Men.. jeg er for en gang skyld enig med dig. Der burde laves nogle tiltag. Vi ved at en 'nedlukning giver et 'burst', og det vil Julen og Nytår også.

Derfor mener jeg at man burde afspadsere alle offentlige ansatte, give skolebørn valgfri Julefri fra 14 December og opfordre arbejdspladser,hvor det samme er praktisk muligt at gøre det samme. Så burde man opfordre alle hjemsendte til at handle ind til Jul på den ugedag i 51 de har fødselsdag.
På den måde ville man kunne brede Julehandlen ud så der ville blive mindre smitte af den vej. Den hjemsendelses burst der kommer når folk går hjemme ville kunne flades ud.

Send et brev ud til alle økonomiske udsatte, som hvis de afleverer det i deres lokale Lidl,Coop, Salling group whatever butik, så får de et gavekort på 2000 til at få lidt bedre jul, hvor detailhandlen så kan sende regningen videre til Regeringen. Der er brug for at blive spredt lidt glæde.

// Jesper

Kald det en Ekstra Juleferie, brug det til at lade

Anders Reinholdt og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar