Bandekrig
Læsetid: 8 min.

Sveriges kriminelle klaner: »Loyaliteten til familien er større end selve livet og døden«

Det er ikke blot i Tyskland, at klankriminalitet løber med overskrifter og bliver debatteret som et nyt kriminelt fænomen. Også i Sverige er der diskussion om kriminelle klaner. Forfatteren til en bog om en klan, der tilsyneladende kontrollerer en hel forstad til Göteborg, advarer om, at det udfordrer retsstaten
Göteborg-forstaden Angered er blevet centrum for debatten om bandekriminalitet og såkaldt klankriminalitet i Sverige. Billedet er fra august 2020, hvor politiet rykkede ud, efter at flere bander havde oprettet vejspærringer, hvor maskerede og indimellem også bevæbnede unge bandemedlemmer stoppede og kontrollede biler i en række områder.

Göteborg-forstaden Angered er blevet centrum for debatten om bandekriminalitet og såkaldt klankriminalitet i Sverige. Billedet er fra august 2020, hvor politiet rykkede ud, efter at flere bander havde oprettet vejspærringer, hvor maskerede og indimellem også bevæbnede unge bandemedlemmer stoppede og kontrollede biler i en række områder.

Krister Hansson

Udland
27. januar 2021

En forstad til Göteborg er i efteråret blevet centrum for debatten om bandekriminalitet og såkaldt klankriminalitet i Sverige.

Familien Ali Khan, en libanesisk klan med tyrkiske aner, kontrollerer således forstaden Angered med social kontrol, dødstrusler, grov vold, afpresning og mord ifølge en omdiskuteret bestseller med titlen Familjen af den svenske journalist og forfatter Johanna Bäckström Lerneby.

Klanens overhovede er den 63-årige imam Hashem Ali Khan, der flere gange har anklaget svenske medier for at fordreje billedet af familien, som tæller cirka 120 medlemmer. Godt 30 ud af klanens 40 mandlige medlemmer over 15 år er dømt for både grove forbrydelser og mindre forseelser.

Da Johanna Bäckström Lernebys bog udkom i maj, blev den af mange betragtet som et vendepunkt i den svenske debat om den voldelig bande- og klankriminalitet, der har hærget landet med voldsomme eksplosioner og drab de senere år.

 

Få overblik og analyser af vor tids største og vigtigste begivenheder.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

jens christian jacobsen

Kernen i svensk nationalisme er en messiansk fantasi om at opdrage verden til ligestilling mellem køn, racer og religioner. Men Sverige er et af de lande i Europa, hvor neoliberalisme er implementeret radikalt overalt i samfundet og med stor 'succes': Landet har været vidne til en stigning i social ulighed, racistisk vold og bandekriminalitet og en langsom udhuling af deres velfærdsinstitutioner. Der er sket med den neoliberale vending i 1990erne. Inden da var det stadig socialdemokratiske velfærdsstatlige politikker, der gjaldt. Det er en saga blot. Idag er det bare svært at være exceptionel når man skal skræve over benhård markedslogik og humanitær bragesnak.

Danny Hedegaard, Mogens Holme, Hanne Utoft, Steen K Petersen, Mads Greve Haaning, Inge Lehmann, Bent Gregersen, Eva Schwanenflügel, Bjarne Bisgaard Jensen, Steffen Gliese og Jack Køhler anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Ja; Sverige er for længst ophørt med at være det forbillede der refereres til, når Danmark kritiseres for at være ringe til integration.
Sverige har gabt over alt for meget og nu er det løbet løbsk.
At forklare det med social ulighed holder ikke en meter. Mønstret er alt for tydeligt i de mange lande hvor klan/bandekriminalitet har været i fremmarch de sidste årtier.
Kulturelle forskelle og ingen interesse i at følge regler og skikke samt uvilje mod myndigheder, sammenstimlen i ghettoer med parrallelsamfund og ringe forståelse for at lære sproget i det nye land, er desværre gennemgående for en lille men ikke ubetydelig del af invandrersegmentene.
Umiddelbart ser det ikke ud til forbedring, men det første skridt er som bekendt at erkende de reelle problematikker og derefter at handle rationelt på dem.
Ovenstående udelukker nok de yderste fløje på det politiske spektrum.

Jørgen Munksgaard, Carsten Bjerre, Kim Houmøller, Claus Nielsen, Dan D. Jensen, Denise Ellefsen, Bent Nørgaard, Peter Møllgaard, Henrik Bjerre, Chris Skovgaard, Søren Fosberg, Jacob Nielsen og Jack Køhler anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Jens Christian Jacobsen, det er en meget præcis diagnose, og vi har jo selv udviklet det samme problem, som har ført til en rådvildhed i samfundet: det velfærdssamfund, der ville have gjort integrationen lettere, blev afviklet i den samme periode, som vi begyndte at modtage flygtninge i et antal, hvor det ikke kunne tælles på én hånd!
Ser man tilbage på debatten, blev det for mange kædet sammen, så det ikke var af ideologiske årsager, men pga. udgifterne til flygtningene, at det 'blev nødvendigt' med reformerne. Dette synes stadig at være tanken blandt mange, der er gået fra Socialdemokratiet til det yderste højre.

Torben Bruhn Andersen, Mogens Holme, Steen K Petersen, Inge Lehmann, Eva Schwanenflügel og Jacob Nielsen anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Hvor er det at velfærdssamfundet er blevet afviklet?.

Er der ikke stadig gratis skolegang til alle.
Gratis uddannelse til alle, endda med SU.
Gratis lægehjælp til alle.
Gratis sygehus til alle.
Fripladser i børnehave til de der har behov.
Boligstøtte.
Dagpenge, sygedagpenge , kontanthjælp o.s.v.

Ja; Der er indført nogle dårlige ting, specielt fra borligt hold som Starthjælp .
Men tror folk her virkelig at bandekriminalitet/klankriminalitet ville have været undgået hvis dette ikke var indført?.

Sverige (og Danmark) er stadig nogle af de mest lige og bedste velfærdssamfund i hele verden.
Selvfølgelig kan begge lande gøre det bedre, men at tro integrationsproblemerne forsvinder herved, er naivt.

Som skrevet. Virkelighedsfornægtere og muslimhetzere er ikke en del af løsningen på de reelle problemer.

Jørgen Munksgaard, Claus Nielsen, Birte Pedersen, Bent Nørgaard, Peter Møllgaard, Henrik Bjerre, Gert Friis Christiansen, Søren Fosberg og Jørgen Larsen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Carsten Hansen, ved ikke længere ubetinget at sikre folk en bolig. Ved ikke at holde folk på arbejdsmarkedet, men lade dem falde ud på ente kontanthjælp eller slet ingen hjælp. Ved ikke at lade sygedagpenge følge sygdomsforløbet. Ved at stille folks arbejdskraft gratis til rådighed for arbejdsgiverne. Ved at svigte de psykisk syge. Ved at nedlægge hospitalspladser, så folk bliver sendt ud i et pendleri mellem hjem og kommunal pleje og indlæggelser. Ved at gøre grundlæggende tryghed til stressfyldte forløb. Og ved at gøre arbejdsmarkedet til et præstations- og konkurrencehelvede i stedet for et sted for den inderlige tilfredsstillelse i at kunne yde sit bedste.

Olaf Tehrani, Torben Bruhn Andersen, Mogens Holme, Carsten Bjerre, Hanne Utoft, Jacob Nielsen, Kim Houmøller, Jane Jensen, Dan D. Jensen, Flemming Berger og Inge Lehmann anbefalede denne kommentar
Morten Bo Johansen

Kernen i svensk nationalisme er en messiansk fantasi om at opdrage verden til ligestilling mellem køn, racer og religioner.

Sverige og Danmark adskiller sig vel ikke så meget: Vi har historisk set begge været voldelige og aggressive nationer, som har fået voldsomme tæsk af nogen som var større end os (Danmark ikke mindst af Sverige). Da vi ikke kunne banke de andre, kan vi da i det mindste give dem dårlig samvittighed og mobbe dem med al vores humanistiske gejl.

Carsten Hansen

Steffen Gliese

Er folk ikke sikret en bolig ?
Og ja; Jeg er også imod forringelser i arbejdsmarkedsforholdene, men problemerne med integration og klankriminalitet er ikke betinget af dette.
Ej heller nedlæggelse af hospitalpladser eller svigt i psykiatrien.
Det er simpelthen pseudoargumenter.

Jørgen Munksgaard, Bent Nørgaard, Peter Møllgaard og Gert Friis Christiansen anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

PS. Og nej. Velfærdsamfundene er ikke afviklet; De er forringet på visse områder.

Artiklen handler jo om Sverige. I forhold til Carstens Jensens kommentar er det værd at påpege, at sociale ydelser, eksempelvis dagpenge, er skåret ned, så de i dag er lavere i Sverige end herhjemme, ligesom man i Sverige højest kan få dagpenge i 450 dage. En anden forskel på Danmark og Sverige er, at det i Sverige koster penge at gå til læge. I Sverige er de fleste plejehjem privatiseret, hvilket betyder, at de private investorer skal tjene penge på dem.
Endelig er det værd at bemærke at kriminaliteten er eksploderet i Sverige. Derfor er man i Sverige nu begyndt at opføre indhegnede boligkvarterer med gate kontrol sådan som det kendes fra USA/Sydafrika.

Mogens Holme, Hanne Utoft, Jacob Nielsen, Claus Nielsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Søren Skov

Ja artiklen handler om Sverige.
Men allerede i indlæg 2 bringes Danmark på banen.
Det er faktisk sent; Det plejer at ske i indlæg 1.

Carsten Hansen

Men tak for oplysningerne om de svenske forhold. Det viser bare at det er kørt helt skævt hinsidan.
Hvis ikke Sverigesdemokraterne skal vokse sig endnu større, så er det på tide at landets moderate politikere vågner op og handler.
Ghettoerne i de 3 største byer i Sverige er meget større end f.eks. i Danmark og med meget større problemer.
Så Nej ; Der er så absolut ingen grund til at ønske sig svenske tilstande når det kommer omtalte problemstillinger.

Jørgen Munksgaard, Kim Houmøller og Bent Nørgaard anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Hvis folk var sikret en bolig, Carsten Hansen, havde vi ikke hjemløse.

Carsten Hansen

Steffen Gliese.
Nu hører det jo slet ikke til her i denne debat men her er et udsnit fra "Hus forbi". Google selv for hele artiklen:

"SFIs kortlægning af hjemløshed fra 2017 peger på, at særligt psykisk sygdom er væsentlig årsag til hjemløshed. Det gælder for 36 pct. af de hjemløse, ligesom også problemer med stofmisbrug (27 pct.) eller alkoholmisbrug (23 pct.) er væsentlige faktorer. De psykosociale faktorer står dog ikke alene. For 25 pct. nævnes økonomiske vanskeligheder som en væsentlig årsag, og for 20 pct. er mangel på en egnet bolig eller et botilbud en væsentlig årsag. For 16 pct. af de hjemløse borgere er en udsættelse af boligen en væsentlig årsag, ligesom der
var 18 pct., der ikke længere kunne bo hos familie og venner. Endelig nævnes også skilsmisse som en væsentlig årsag for 25 pct. af de hjemløse kvinder og 13 pct. af de hjemløse mænd. For 7 pct. af de hjemløse mænd var løsladelse fra fængsel en væsentlig årsag til hjemløsheden.
Tallene understreger, at der er mange forskellige faktorer, der kan lede frem til en hjemløshedssituation, ligesom der ofte vil være et samspil mellem flere forskellige faktorer.
Kilde: Hjemløshed i Danmark 2017. National Kortlægning. SFI" Citat slut

Og hvad er en egnet bolig. Er det fordi man kun vil bo i storbyerne ?.

Men det har stadig intet med klankriminalitet at gøre. bare endnu et pseudo-argument.

PS: Hjemløshed er et alvorligt problem der vedrører for mange mennesker; Hvoraf en stor del er etniske danskere.

Gæt hvor klanerne kommer fra!

Carsten Hansen

Men selv om det er skidt når integration fejler for en lille men ikke ubetydelig del af indvandrerne i Sverige, så er der dog kommet en enkelt lille god ting ud af det; Nemlig at det er gået op for alle at den før så berømmede svenske model har været den helt forkerte.
Landet står med megaproblemer og det er vel på høje tid at komme i gang med handling. Laden stå til og vente et ukendt antal generationer synes ikke at være en farbar vej.

Jørgen Munksgaard, Mette Wandel, John S. Hansen, Jacob Nielsen og Bent Nørgaard anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Skulle man have interesse i at beskæftige sig lidt med hjemløse, altså "of topic", så er dette faktalink meget neutralt.

https://faktalink.dk/titelliste/hjemlose/hjemloshed-i-danmark

Blandt andet kan det læses at 82 % har etnisk dansk/grønlandsk oprindelse.
Det har som sagt intet med artiklen at gøre, men oplysende alligevel

John S. Hansen

Søren Skov
27. januar, 2021 - 19:12

Rigtigt at kriminaliteten er eksploderet i Sverige.

Akkurat som i Danmark, (bare endnu værre) er indvandrere fra ikke vestlige lande dramatisk overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne.

Den synes naivt at tro, at disse mennesker er kriminelle, som en reaktion på forringelser af velfærdssamfundet.

Vi har stort set de samme problemer med kriminelle indvandrere i Danmark. Blot i et lidt mindre omfang - endnu!

Sverige lider i den grad af konsekvenserne af et syn på indvandrere fra ikke vestlige lande som kulturberigere.

Det kan de selvfølgelig godt være - men er det ikke altid. Præcis som i vores hjemlige situation.

Niels Erlinger

Herhjemme arbejder vi cirka det kvarte liv, på at sikre os selv en passende bolig.

Hvis det nu er en ret man har på en bolig, hvem skal så sikre denne ret??

Og vil den ret, så også gælde for alle??

Carsten Hansen

Men lad os nu yde Svenskerne en smule retfærdighed.
Der er skred i tingene derovre; Et uundgåeligt skridt med mindre man er tilhænger at strudsetaktik.

Google: et-brytpunkt-nu-kobler-sveriges-statsminister-indvandrere-og-kriminalitet

Fra dr1 nyheder september 2020. Kan ikke linke;

Forandring sker stille og roligt. Og når en del af indvandrermiljøet ikke ændrer sig hen over tid, i positiv retning,, så må politikerne ændrer sig.
Langsomt eller måske lidt hurtigere.

På et tidspunkt sad jeg i Tunnelbanan sammen med min daværende irakiske svoger. Han havde lige færdiggjort sin Ph.d. fra universitetet i Stockholm.
På et sæde længere nede sad en køn, velklædt yngre svensk kvinde, og han sagde, at sådan så den kvinde ud, han altid havde ønsket sig. På den anden side, vidste han godt, at han som ’svartskalle’ aldrig ville have mulighed for bare at komme i nærheden af hende.
Måske havde han ret.
’Udenforskab’ er ikke kun økonomisk marginalisering.

Carsten Hansen

Olaf Tehrani

Nu er det jo ikke alle de mange velintegrerede indvandrere, artiklen drejer sig om !

Carsten Hansen

Men måske antydes det at svenskerne er et racistisk folkefærd ?

Carsten Hansen

Sverige står ved en skillevej; En skillevej som Danmark stod i for årtier siden.
Det store borgerlige parti "Moderaterne" er begyndt at tale om "Sverigesdemokraterne" som støtteparti; Præcis som de borgerlige i Danmark åbnede op for DF.
Det kan betyde 10 år+ med borgerligt styre i Sverige, hvis ikke Socialdemokraterne tænker sig om og agerer i forhold til de virkelige omstændigheder.
Sandsynligvis vil "Sverigesdemokraterne" i lighed med DF herhjemme, si de største narhoveder fra og forsøge at blive "stuerene" nok til de borgerlige partier.
Herefter vil en Centrum-venstre regering kun kunne overtage fra højre-blokken under forudsætning af at der føres reel men stram udlændingepolitik.

Så Löfven handler nok i forhold til ovenstående, når han nu "brüter" med vanlig retorik og kobler kriminalitetsstigning til indvandrerproblemer.

Sagen er, at det at tilhøre en klan eller en bande giver medlemmer mulighed for at få den anerkendelse, de ikke kan opnå andre steder. Det er i hvert fald den hypotese, nyere forskning på området opererer under.

Er svenskerne racister?
Alle samfund er racistiske – nogle mere end andre.
Vi har alle racistiske tilbøjeligheder. Det gælder medlemmer af de etniske flertal såvel som mindretallene. Det er derfor, det er så vigtigt, at blive vores egne tilbøjeligheder i den retning bevidst. Det er den første forudsætning for at komme dem til livs.

Carsten Hansen

Olaf Tehrani

Mener du dermed at svenskerne har været elendige til at tage sig af deres nye medborgere og at de selv er skyld i at integrationen er slået fejl for en gruppe af disse mennesker ?.

I så fald må det siges at der er sket en enorm ændring fra for få år siden.
Her blev Sverige fremhævet som et mønsterland hvor alle var velkomne og hvor en "hård tone" var aldeles fraværende.
Når så nu den med fravær af "hård tone" ikke længere har haft betydning og integrationen er kørt af sporet, så må man jo finde andre argumenter frem: " Sverige er elendig til at inkludere deres indvandrere" , "Svenske politikere har ødelagt velfærdssamfundet", "Racistisk folkefærd" , "Lorteland".

Nej ; Virkeligheden i Sverige er som den er i de andre indvandringslande; For en stor dels vedkommende klarer indvandrerne sig ganske udmærket men for en mindre del er man mere interesseret i at organisere sig i ghettoer, skabe parrallelsamfund og for nogles vedkommende at leve via kriminalitet.