Biodiversitet
Læsetid: 9 min.

Topøkonom: Naturen skal ind i de økonomiske regnemodeller

Over 600 sider argumenterer anset Cambridge-økonom for et opgør med dagens makroøkonomiske standardmodeller, der har glemt naturen. Dette er anden del af en todelt artikel om rapporten The Economics of Biodiversity

Ifølge Cambridge-økonomen sir Partha Dasgupta skal der udvikles et nyt økonomisk bogholderi, der også omfatter naturen som en værdi, for ellers vil man ikke kunne afgøre, om den økonomiske udvikling er bæredygtig.

Eva Rosenqvist / Scanpix Denmark

Udland
24. februar 2021

»Dette er en slående indrømmelse fra en økonom,« skriver det britiske finansmagasin The Economist. »Professor Dasgupta argumenterer for, at økonomer må anerkende, at der vitterlig er grænser for vækst.«

Passagen i magasinet handler om den 600 sider store rapport bestilt af det britiske finansministerium. The Economics of Biodiversity hedder rapporten, som den ansete Cambridge-økonom sir Partha Dasgupta har udarbejdet, og som for nylig blev offentliggjort i The Royal Society i London med deltagelse af blandt andre premierminister Boris Johnson.

 

Få overblik og analyser af vor tids største og vigtigste begivenheder.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Niels-Simon Larsen

Tak er kun et fattigt ord for disse to artikler. Dasgupta er ikke bare intelligent, han er også klog. På en måde er det ganske banalt at sige, at naturen er hellig. Det er dog noget mange mennesker kan sige uden at have set en matematikbog. Nu mangler vi bare at kunne sige det, selvom vi har set en.

Børn er hellige, og når vi tager det ind, laver vi et samfund, de ikke vantrives i, men kan udvikle sig i.
Tak igen.

Ole Svendsen, Morten Larsen, Troels Holm, Estermarie Mandelquist, Steen K Petersen, Susanne Kaspersen, Carl Jakobsen, Kurt Lindy Hansen, Petter A. Urkedal, Jeppe Lindholm, Ove Junne, Mette Johansson, Eva Schwanenflügel, Mads Greve Haaning og Niels Peter Nielsen anbefalede denne kommentar

FN´s generalsekretær formand har faktisk forslået, at både klima, miljø og diversiteten skal indgå i al offentlige budgetter, planlægning og styring.

Ingen reagerede negativt, og det forstår man i de fleste andre lande, så det gør man formentlig også i Danmark.

Ole Svendsen, Susanne Kaspersen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar

Og i torsdags offentliggjorde FN’s Miljøprogram UNEP sin egen rapport Making Peace with Nature på 168 sider – med budskaber som et ekko af Dasguptas.

»Menneskeheden fører krig mod naturen. Det er tankeløst og selvmorderisk. Konsekvenserne af vores hensynsløse adfærd er allerede tydelige i form af menneskelig lidelse, tårnhøje økonomiske tab og en accelererende nedbrydning af livet på Jorden,« siger FN’s generalsekretær António Guterres i rapportens forord.

»De eksisterende sociale, økonomiske og finansielle systemer formår ikke at tage højde for de livsvigtige goder, vi får fra naturen, og at levere incitamenter til at behandle økosystemerne og naturkapitalen med visdom, så deres værdier opretholdes.«
Mit gæt er, at denne advarsel om det her omtalte stupide "selvmord" - som vi mennesker er i gang med - bare ignoreres.
Hvordan får vi budskabet alment forstået?
Lad os få hovedpunkterne i en global handlingsplan!
Hvordan ser vore civilisationer ud, når de er i harmoni med naturen?
Lad os få tegnet det billede - og lære at elske det.

Inge Lehmann, Ole Svendsen, Estermarie Mandelquist, Steen K Petersen, Niels-Simon Larsen og Hanne Utoft anbefalede denne kommentar

FN? Er det ikke den der kaffeklub, som ingen regeringer rigtigt (behøver) tage alvorligt?

FN er et organ, som i årtier er blevet syltet og misbrugt af især magtfulde stater - samt fået ansvar for mange tragedier, som er andres ansvar. Lad mig give et eksempel (blandt talløse): I Srebrenica, Bosnien-Hercegovina, skete der i juli 1995 flere massemord på bosnisk-muslimske mænd og drenge ... uden at den tilstedeværende FN-styrke fra Holland kunne hindre dette. FN er af mange i årevis blevet skoset for dette, og det samme er til dels sket for det hollandske militær, men historien er i virkeligheden dén at Dutchbat, som havde betinget sig supplerende militær fra andre medlemslande samt luftstøtte fra UK, USA og Frankrig, blev overladt til sig selv. Seks uger inden massakrerne i Srbrenica fandt sted, havde de tre luftstøtteansvarlige lande besluttet ikke at yde støtten, hvis Srbrenica kom under angreb, og formentligt havde den hollandske regering (som siden gik af) fået besked om beslutningen. Men Dutchbat's kommando blev ikke orienteret. At bebrejde FN dette forekommer ret søgt; det er de ansvarlige regeringer i FN's medlemslande, som i høj grad beslutteer/dirigerer hvad FN kan foretage sig, samt med hvilken kompetence og ressourde. Kig gerne ind i sagen; utallige FN-missioner underbemandes eller opgives, fordi medlemslandene ikke vil yde hvad der skal til.

Der er et stort behov for reform af FN, således at det kan blive demokratisk drevet og i langt højere grad kan motivere medlemslandene til at yde neutrale bidrag iht. deres forpligtelser, fremfor at gøre organet til en brik i et magt- og kapitalpolitisk spil, som alle i sidste instans taber på. Et godt sted at starte vil være afviklingen af sikkerhedsrådet.

Inge Lehmann, Ole Svendsen, Troels Holm, Steen K Petersen, Anders Graae, Kurt Lindy Hansen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Niels Peter Nielsen

Ud fra JSNs udmærkede anmeldelse af rapporten lyder det næsten som om, at den kunne danne et vist grundlag for international indførelse af det juridiske begreb ECOCIDE - med dertil hørende straframmer for fortsat naturødelæggelse. En nødvendig stopklods for kynisk udnyttelse af naturresourcer, skovafbrænding og -rydning (til bl.a. soyafoder til de 30 mio. årlige danske slagtesvin), der ville få større betydning end Parisaftalen.

En yderst vigtig artikel. For det er indlysende, at de nuværende økonomiske modeller er forkerte, fordi de bygger på et fundament af illusion og ønsketænkning, nemlig at uendelig vækst er mulig, når vi kun har én fantastisk planet, som selvfølgelig har grænser for vækst.

En sand økonomisk model må nødvendigvis bygge på et sandt fundament.

Et sandt fundament må være et fundament, som tager meget stort hensyn til planeten og naturen og som kommer flest muligt mennesker til gode.

Et sandt fundament må ligeledes betyde, at vores udfoldelser ikke må gå ud over vores efterkommere. Som det meget rigtigt er blevet sagt:

Du har ikke arvet jorden af dine forældre – du har lånt den af dine børn.
Tænk globalt – handl lokalt.

Et sandt fundament for en ny økonomsk model, må som minimum indeholde disse punkter:
(listen er ikke udtømmende, kom selv med flere forslag)

Væksten skal ned - meget ned.
De nuværende ressourcer på jordkloden skal omfordeles kraftigt.
Det skal ikke længere være muligt at tage renter for gæld.
Penge skabelsen skal fjernes fra de private banker og overtages af staterne.
Det skal være muligt for alle verdens borgere at få dækket sine basale behov som en god bolig, sund mad, rent vand, uddannelse og sundhedshjælp efter behov.

Grundtvigs ord: ”Da har vi i sandhed drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt” gælder stadigvæk. Vi skal bare ikke kun tænke i national stater. Dette gælder på globalt plan.

Hvordan et sådant økonomisk system skal se ud, er jo op til os mennekser at bruge vores enorme opfindsomhed at finde ud af. Jeg har ikke svaret. Men det er altafgørende, at fundamentet er i orden.

For et sandt og bæredygtigt økonomisk system må nødvendigvis bygge på et fundament af sandhed, af fakta, af en retfærdig fordeling af ressourcerne og et meget stort hensyn til Jorden og naturen – som vi er dybt afhængige af og slet ikke kan leve uden.

Hvad tænker du?

Har du nogle gode forslag til hvordan et sådant økonomisk system kunne se ud i praksis?

Lad os tænke helt ud af boksen.
Lad os lege "Plejer" er død - for "plejer" virker ikke alligevel.

Kom med nogle forslag og de må gerne være "vilde".

Den bedste måde at få gode idéer på - er at få mange idéer.
Så skal der nok være nogle rigtig gode idéer imellem :-)

Niels-Simon Larsen

Ole Svendsen: Det der “du” regner jeg med betyder alle.
Huxley beskrev i sin sidste bog, Ø, et økosamfund. Har du læst den?

@ Niels-Simon Larsen
Ja med "du" taler jeg naturligvis til alle, som har lyst til at bidrage med input.
Nej, jeg har ikke læst Ø, et økosamfund.
Men tak, fordi du nævner bogen.

Ib Christensen

Nu er 5G efterhånden ved at komme på plads. Og først nu kommer jeg til at tænke på, hvor meget mere El/energi koster det i forhold til det vi havde?
Det er jo ikke bare et spørgsmål om batteri tid på enhederne med 5G, men også masterne der suger mere.
Og siden jeg ikke selv har tænkt på det før, tænker jeg at det har beslutningstagerne bag nok heller ikke.

Så klart ja til at der skal tænkes længere end penge i fremtidige beslutninger.