Interview
Læsetid: 11 min.

Mener man sin klimaaktivisme alvorligt, er det svært at fastholde Goldman Sachs som fjendebillede

Det var ikke Trump, Brexit eller coronavirus, der udløste opgøret med globalisering. Det var derimod truslen fra Kina, siger den canadiske historiker Quinn Slobodian

Jesse Jacob

Udland
20. marts 2021

Langsomme samtaler findes også som ugentlig podcast. Du kan høre den her eller ved at søge på ’Langsomme samtaler’ i din podcast-app.

Først troede Quinn Slobodian, det bare var politisk retorik: »Der kom en ny bølge, som kaldte til forsvar for nationalstaterne mod den internationale frihandel, for arbejderne mod de store onde virksomheder, og som krævede, at man skulle kæmpe for de gamle industriarbejdspladser,« husker han.

 

Få overblik og analyser af vor tids største og vigtigste begivenheder.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

jens christian jacobsen

Uklart hvad det er Slobodian vil i Lykkebergs fremstilling.
Neoliberalismen genopstod på et møde i World Economic Forum i begyndelsen af 1980'erne og eksplicit formuleret som en politisk-økonomisk doktrin der skulle afløse socialdemokratiske og socialistiske regeringers succes i Europa efter 2. verdenskrigs afslutning. Det politiske budskab i neoliberalismen har altid været tydelig og bygger på manipulerede tal og politisk retorik og sjældent på empiri. Slobodian hat tilsyneladende opdaget dette efter lange, intensive studier. Tillykke med det. Han argumenterer så vistnok for at politisere økonomien i kamp mod kommunisterne i øst. Men hvad nyt er der i det? Neoliberalismen har spillet fallit både politisk og økonomisk og har ødelagt mere klima på 40 år end andre økonomiske doktriner har gjort på 200 år og Thatcher og Reagan og til en vis grad Merkel og Macron, Clinton og Trump er ikke lykkedes med at 'dæmme op for' kinesisk effektivitet. At forestille sig en ny 'effektiv koalition' mellem europæiske institutioner og græsrødder pakket ind grønne slogans og under neoliberal (gen)dominans er i bedste fald naivt. I værste fald manipulerende. Kina er en ny, stor spiller på den globale bane der udfordrer amerikansk kapitalisme og udfordringen er ikke at genopfinde neoliberalismen, men politisk at afvise global amerikansk aggression, der ønsker at trække Europa ind i deres kamp for amerikanske arbejdspladser.

Claus Høeg, Torben K L Jensen, Flemming Berger, Knud Chr. Pedersen, Alvin Jensen, Susanne Kaspersen, Lars Løfgren, Karsten Nielsen, Mikkel Bonde Stouby og Hanne Utoft anbefalede denne kommentar

"Deres mål var heller ikke, som mange antager, at gøre staten så lille som muligt og markedet så frit som muligt, understreger Slobodian. De var ikke modstandere af regulering, men forestillede sig to niveauer af politik.

Økonomien var ikke noget, man kunne overskue og styre politisk, men derimod en dynamik, man skulle sætte nogle juridiske rammer for.

De anden var et nationalt niveau, hvor de ønskede, at man skulle beskytte borgerne, forsvare ejendomsretten og de bærende institutioner. De havde en global vision for en arbejdsdeling mellem det verdensomspændende marked, der skulle regeres af minimale regler, og nationalstaten, der skulle styres demokratisk."

Nationale stater, hvor indirekte konkurrencedemokratier via NPM skulle råde - og internationale/globale handelsarenaer/frihandelszoner, hvor international storkapital via konkurrencedomstole og monetære voldgifter skulle råde.

Det hele blev realiseret, og nu forestiller man sig at den grønne kapitalismes skalkeskjul kan hvidvaske storkapitalens lakajer i Goldman Sachs et al. Og dén manøvre skal man såmænd nok også lykkes med.

Claus Høeg, Torben K L Jensen, Susanne Kaspersen og jens christian jacobsen anbefalede denne kommentar

Hovs, det hele blev ikke realiseret; TTIP blev bremset, men der vil nok ikke gå længe før vi ser en genrejsning af denne Titanic.

Troels Ken Pedersen

Her er et eksempel på Goldman Sachs' tilgang til bæredygtighed - konkret i form af yngre bankansatte i G-S, som synes at 95 timers arbejdsuger er lidt uholdbart, og kunne man måske begrænse det til 80 timer om ugen?

https://www.bbc.com/news/business-56452494

Torben K L Jensen, Alvin Jensen og Susanne Kaspersen anbefalede denne kommentar
Bent Christensen

Ros til Goldmann Sachs for at gøre Dong grøn.

Det var de sku nok blevet alligevel, Bent.

Bent Christensen

Uden tvivl Alvin men ikke så hurtigt. Og så sælg skidtet nu så vi kan få corona gælden ned, pt. 90000 pr. borger i DK.

Jens Ole Mortensen

Jeg forstår ikke hvordan liberale kan sætte Adam Smith i forbindelse med minimal stat. Han mente at al indflydelse fra politikkere og embedsfolk i økonomien skulle væk. Som han sagde - Efterhånden vil der opstå nepotisme og koruption og man vil forvride konkurrencevilkår. Og penge ville få overdrevne værdier i forhold til den reelle økonomi. Han kaldte det pseudopenge. Hans livssyn var. Han troede på gud, men ikke en indgribende gud. Gud havde skabt naturen og økonomi og mennesket var natur. Og uløseligt forbundet. Han mente at en økonomis formål var at holde et samfund kørende, ikke omvendt. Han ville være modstander af fiflen med renten, toldmure, hjælpepakker til erhvervsliv og han ville helt sikkert forbande holdingselskaber og short-selling. Som skævvrider den økonomiske balance, som han kaldte den usynlige hånd. Headfonde som er tildelt frie beføjelser til at nogle få med politisk indflydelse kan investere, i og tjene penge, på kriser og konkurser med planøkonomiske indgreb. Det er absolut ikke Adam Smith. Og for ham var det uacceptabelt at en makroøkonomi kunne overstige mikroøkonomi. Og at jordens ressourcer hastigt forsvinder. Hans tankegang var økologisk økonom. Jeg er ikke i tvivl om han så for sig et skattefinansieret samfund, som kunne træde til, hvis mennesker gik fallit, blev syge oa. Jeg kan godt se han har haft et dilemma . På den ene side var der ikke godt, ondt, eller moral i det økonomiske system. Det var natur. Og han kaldes også moral filosof. Han moraliserede meget over kapitalister. Ansatte skulle behandles godt og rimeligt. Så ville de helt automatisk betragte kapitalisten med beundring, for at have skabt økonomisk fremgang. Det var deres natur. Og jeg tænkte. Tja, Hvorfor ikke ? På den ene side kunne han se industrialiseringens fordele . Men på den anden kaldte han industriarbejdere for savlende amøber. En holder en tråd- En nålen og en tredje klipper tråden til. Og intelligens udvikles af det man laver. Derfor var industriarbejderes intellekt det laveste noget menneske kan have. Jeg har svært ved at gennemskue hvilken samfundsmodel han havde forestillet sig. Han levede i et kristent samfund, før demokrati. Og det kunne man ikke revse på den tid.

Havde han levet i dag ville have stået ved Greta Thunbergs side og grædt af frustration. Over verdens tilstand.
Hvis han da mente at det var ulejligheden værd at belære savlende amøber på det laveste intellektuelle niveau et menneske kunne synke til.

Et system med Headfonde og shortselling har absolut intet med Smith liberalisme at gøre.

Mon ikke overskriften er sat på spidsen. For man fristes til at spørge hvorfor det dog har taget så lang tid for disse idealister i Goldman Sachs at indse at der måtte gøres noget? (ironi forekommer). Vi har trods alt kendt til problemerne med drivhusgasserne i over 30 år så man kan ikke beskylde bevægelsen for at være proaktiv. Men ok- nu går den ikke så ikke længere. Og så er der også i mellemtiden opstået muligheder for en udvidelse af markedet i forbindelse med omlægningen.

I starten vidste man ikke hvad man skulle stille op så der var forhalingstaktikken brugbar. Næste fase kom med salg af CO2 kvoter -. Noget som de nok havde regnet ud ikke ville få nogen betydningsfuld effekt - men det skabte et marked. Nuværende fase består i udvikling af teknologiske fix så som CCS-teknik, bioengeneering o.a. som yderligere udvider markedet og hvor krisen kan kapitaliseres. Markedet fixer det hele og løsningen er derfor at skabe flere af dem.

Som jeg forstår det er kernen i neoliberalismen måden man opfatter markedet på. Oprindeligt i klassisk forstand er markedet vel bare et sted hvor man kan udveksle ting/varer. Men det blev ikke tillagt nogen form for intelligens.

Sådan forholder det sig vist ikke i neoliberal forståelse.
Markedet opfattes som en informationsprocessor som er nærmest guddommelig i sin visdom - klogere end noget menneske. Det er derfor noget vi - staten aktivt skal støtte. Så Laissez faire -kapitalismen blev afløst af minimalstat - og hvem ved hvad det næste bliver - ja, statskapitalisme nævnes - jeg har ikke helt forstået hvorfor denne udgave skulle begrænse sig til UK?

Organiseringen er et kapitel for sig. Slobodians kollega Philip Mirowski bruger en Russisk dukke til at beskrive opbygningen af denne utrolig indflydelsesrige bevægelse.

Den inderste kerne er selvfølgelig Mont Pelerin Foundation - en lukket enklave som i dag globalt består af ca. 500 mennesker. En loge. De næste dukker består af tænketanke, The Institute for Economic Affairs i England, Cato i America, Fraser Institute i Canada, og Stockholm Network for the Nordic Countries. Og mange flere kulturelt, nationalt tilpassede. Yderst opstår falske græsrodsbevægelser ved astroturfing. Et kendt eksempel er Teapartybevægelsen i USA.

https://en.wikipedia.org/wiki/Astroturfing

En tænketank der serviserer udbredelsen af flere sådanne organer er The Atlas Foundation. Her bistår man med at danne og opbygge tænketanke rundt om i verden. Det er altså det samme koncept alle steder men kulturelt tilpasset. Og ofte med person overlap. Her sidder for tiden Martin Ågerup fra Cepos i The Global Council of CEOs.

https://www.atlasnetwork.org/partners/global-ceos

Der eksisiterer simpelthen intet der matcher denne grad af organisering og indflydelse på venstrefløjen.

Et eksempel på forhaling og vi skal vente til markedet får løst problemet. Hokeystavsmetoden var allerede dengang et godt argument. Hvor mon vores regering har hentet sin inspiration henne. Har de fået hand-outs.

"The evidence does not suggest that global warming is such a serious threat that it justifies any action no matter the costs.

The EU should promote gradual reductions of the carbon intensity of the global economy through technology – inexpensive non-carbon energy alternatives will almost certainly be developed during the next 50 years."

Martin Ågerup , November 19, 2003

https://www.politico.eu/article/union-must-reconsider-its-carbon-emissio...

Jens Ole Mortensen

En tilføjelse, hvis man ser økonomi ud fra Smith´ naturbillede.

Den private ejendomsret er ukrænkelig, men kan kun gøre sig gældende under et givent økonomisk system. Bruger et samfund sten som møntfod og et andet muslingeskaller, vil det ene ende værdiløst. Hvis man da ikke har brug for sten eller muslingeskaller i naturalier. Hvis kryptovaluta trænger sig ind i vores økonomiske system vil vores penge til sidst ende værdiløse eller kryptovaluta vil ende fuldstændig irrelevant. Under koloniseringen af f.eks. Afrika, blev afrikaneres betalingsmidler værdiløse. Selv om afrikanske civilisationer havde drevet handel og havde møntfødder, som strakte sig flere tusinde år tilbage.
Det andet er- Vi har sagerne med kriminel hvidvask organiseret af en somalisk bank. For kort tid siden siden var der sager om en Estisk filial under danske bank, som havde hvidvasket for 1.500 milliarder DK. Ligeså havde andre skandinaviske og tyske banker hvidvaskskandaler. Den Somaliske bank er en kriminel organisation. Sådan ser man ikke på de europæiske banker. Forskellen er at den somaliske bank agerer udenfor vores økonomiske system. I 70erne støttede Sovjet og Cuba marxistiske oprørere i Etiopien, med et folkemord på en million mennesker. I 94 begik hutu-regimet folkemord på 800000 Rawandanesere . Regimet fikdet der skulle til af vestlige lande, som havde investeret store beløb i Hutu-regimet. Så folkemordet blev mødt med passivitet. Forskellen er at Hutu-regimet agerede inden for vores økonomiske system. Vi indfører sanktioner mod flere lande, pga. overgreb mod menneskerettigheder. Ved ved andre torturstater , trækker man Adam Smith op af lommen og nu lægger man et positivt pres på diktatorerne. Forskellen er om de kan agere inden for vores økonomiske system. Og jeg kunne fortsætte.
Det jeg vil fortælle er .- Vores moral, ret og uret , godt og ondt. Er i høj grad formet af vores økonomiske system. Og sådan har det også været for Romerriget, Det Antikke Grækenland, Sovjet. Og alle andre økonomiske systemer.

Jeg syntes at man burde tilføje disse to regler i de økonomiske lærebøger.

1 : Den private ejendomsret gælder kun inden for 1 økonomisk system ( På den lange bane i hvert fald)

2 : Vores moral er i høj grad formet af det økonomiske system vi lever under.

Jeg ved godt at det er utopi at holde politikkere og magthavere , helt uden for indflydelse på det økonomiske system. Og det er heller ikke realistisk at tro at kapitalens mennesker, virksomheder oa. vil agerer fuldstændigt uden moralske overvejelser. Men man burde være opmærksom på disse to regler , eller principper jeg , her, har formuleret. De virker som blinde punkter i den økonomiske tænkning.

"Som jeg forstår det er kernen i neoliberalismen måden man opfatter markedet på. Oprindeligt i klassisk forstand er markedet vel bare et sted hvor man kan udveksle ting/varer. Men det blev ikke tillagt nogen form for intelligens."

Kernen i neoliberalismen er konceptet om Homo Economicus; det rationelt handlende menneske og forbruger.