Coronastraffe
Læsetid: 10 min.

Frihedsrettigheder er blevet indskrænket under corona: Danmark er i liga med Polen, mener organisationer

Coronakrisen har undermineret demokrati og frihedsrettigheder på tværs af Europa. Men Danmark er ifølge europæiske demokratiorganisationer det eneste land, der har indført dobbeltstraf for coronarelaterede forbrydelser. Det, minkskandalen og anholdelser for Mette Frederiksen-dukker sætter os på niveau med Polen, mener de
Sagerne om en dukke af statsminister Mette Frederiksen (S) ved en Men in Black-demonstration  er blevet udlagt som et angreb på ytringsfriheden.

Sagerne om en dukke af statsminister Mette Frederiksen (S) ved en Men in Black-demonstration  er blevet udlagt som et angreb på ytringsfriheden.

Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Udland
19. april 2021

Der er rigeligt med hyldemeter at tage af, hvis man leder efter negative effekter, som coronakrisen har påført Europa. I adskillige lande har den sat frihedsrettighederne under gevaldigt pres med forbud mod demonstrationer, udgangsforbud og et pres på civilsamfundet, medier og domstole.

Måske lidt overraskende er det situationen i Danmark under pandemien, som Jascha Galaski fra ngo’en Civil Liberties Union for Europe i Berlin vælger at tage ned fra hylden og beskrive som »meget chokerende«.

Ikke fordi coronaindgrebene i Danmark sammenlagt har været voldsommere end andre steder på kontinentet, men fordi udviklingen i Danmark det seneste år fremstår som en uventet negativ overraskelse.

»Jeg forventede noget andet af Danmark,« siger Jascha Galaski med henvisning til de danske fængselsdomme med dobbeltstraf for coronarelaterede forbrydelser, minkskandalen og anholdelsen af flere personer i forbindelse med afbrændingen af en dukke af statsminister Mette Frederiksen (S).

»Det er jo noget, som man ville forvente skete i Polen, og ikke i Danmark,« siger han.

I mange EU-lande har man under krisen skærpet lovgivningen, blandt andet ved at skrue godt op for bødestraffen for overtrædelse af udgangsforbud, »men Danmark er helt alene med sin lov om dobbeltstraf,« siger jurist Jakub Jaraczewski fra ngo’en Democracy Reporting International.

Information har ligeledes gennemgået en række tilgængelige rapporter om menneskerettigheder og corona i Europa, hvor dobbeltstraf ikke fremgår, hvilket bekræfter billedet af, at de danske sanktioner er yderst usædvanlige.

Polen beskrives ikke ofte (læs: aldrig) som et lysende fyrtårn, når det kommer til retssikkerhed og beskyttelsen af borgernes rettigheder, så hvis man ude i Europa skal knibe øjnene sammen for at se forskel på Danmark og Polen, så skal det ikke forveksles med ros.

Men ligger Danmark virkelig der, hvor vi er i liga med Polen, der under coronakrisen blandt andet helt har forbudt demonstrationer?

Det lader til at komme an på, hvor man kigger, og hvordan man måler.

Myndighedernes håndtering af afbrændingen af en dukke af statsminister Mette Frederiksen (S) ved en Men in Black-demonstration er en voldsom overreaktion, mener Jacob Mchangama, jurist og direktør i tænketanken Justitia. I en kronik i Berlingske den 13. april gør han opmærksom på, at to franskmænd blev idømt et todageskursus i medborgerskab for at afbrænde en dukke af præsident Emmanuel Macron, mens afbrændte dukker af Merkel og Boris Johnsen ikke har ført til anholdelser.

Myndighedernes håndtering af afbrændingen af en dukke af statsminister Mette Frederiksen (S) ved en Men in Black-demonstration er en voldsom overreaktion, mener Jacob Mchangama, jurist og direktør i tænketanken Justitia. I en kronik i Berlingske den 13. april gør han opmærksom på, at to franskmænd blev idømt et todageskursus i medborgerskab for at afbrænde en dukke af præsident Emmanuel Macron, mens afbrændte dukker af Merkel og Boris Johnsen ikke har ført til anholdelser.

Kenneth Meyer

Over hele verden har pandemien medført en uhørt stor tilbagerulning af demokratiske rettigheder. Og Europa har ikke været immunt. Her er retsstaten, menneskerettighederne og de politiske, økonomiske og sociale rettigheder blevet massivt udfordret af staternes ekstraordinære tiltag for at bekæmpe smitten.

»På tværs af Europa har pandemien undermineret demokratiet,« siger Jascha Galaski.

Retsstatens duks

Men til spørgsmålet om Danmarks demokrati er blevet undermineret så meget, at vi er nede på niveau med Polen, er det umiddelbare svar nej, hvis man spørger Djøfs Corona Task Force, en ekspertkomité, der blev nedsat for at belyse frihedsrettighedernes tilstand under krisen.

Den konkluderer i sin seneste rapport, ’Da krisen blev hverdag’, at Danmark er blandt de europæiske lande, der med størst succes har opretholdt retsstatens principper og værnet om menneskerettighederne under pandemien.

Men det er en konklusion, som primært er draget ved et snævert fokus på hensynet til forsamlingsfriheden og bevægelsesfriheden.

Hvor man i flere europæiske lande indførte deciderede udgangsforbud og helt inddrog retten til at afholde politiske demonstrationer, så var man langt mindre restriktiv i Danmark, vurderer formanden for Djøfs Corona Task Force, juraprofessor fra Københavns Universitet Kristian Lauta.

»Målt på de parametre, så ligger Danmark ret flot i Europa,« siger han.

Men Kristian Lauta er fuldt ud opmærksom på, at det ikke er hele historien. For ekspertkomiteens sammenligning mellem Danmark og andre EU-lande inkluderer ikke det, han selv beskriver som »de mere skandaløse sager«, som har ført til stor polemik og kritik i Danmark, og som altså også har chokeret Jascha Galaski i Berlin.

Det gælder vedtagelsen sidste år af en fordobling af straffen for lovovertrædelser, der har »baggrund i eller sammenhæng med COVID-19-epidemien i Danmark«, som det nu lyder i straffeloven.

Konsekvensen af den lov fik en 30-årig kvinde som den første at føle, da hun i marts i Københavns Byret fik fordoblet sin straf til to års fængsel, efter hun ifølge dommen tilskyndede til de uroligheder, som brød ud mellem demonstranter og politi under en protest i januar mod regeringens coronarestriktioner.

Jurister har kritiseret dobbeltstraffen for at være i strid med principperne om lighed for loven og proportionalitet i strafudmålingen, når man kan dømmes dobbelt så hårdt for eksempelvis at deltage i coronauroligheder frem for fodbolduroligheder.

Politi ude af kontrol

I fokus i Danmark har også været myndighedernes håndtering af afbrændingen af en dukke af statsminister Mette Frederiksen ved en Men in Black-demonstration. Her blev to personer anholdt og varetægtsfængslet i otte uger efter at have medbragt dukken ledsaget af et skilt med ordene »Hun må og skal aflives«. Det blev af politi og anklagemyndighed set som udtryk for en reel trussel mod statsministeren.

Ligeså anholdt politiet midt i marts en lærerstuderende, der havde lagt et billede af dukkeafbrændingen op i en facebookgruppe, hvilket også blev vurderet til at være en trussel mod statsministeren, men sagen blev siden droppet.

Sagerne er blevet udlagt som et angreb på ytringsfriheden, og på Facebook har Jacob Mchangama, jurist og direktør i tænketanken Justitia, skrevet, at sagen mod den lærerstuderende er »forrykt«, og at »politi og anklagemyndighed virker fuldstændig ude af kontrol«.

Og sammenlignet med forholdene i andre lande i Europa, så fremstår myndighedernes håndtering af dukkeafbrændingen som en voldsom overreaktion, mener Jacob Mchangama, der i en kronik i Berlingske den 13. april gør opmærksom på, at to franskmænd blev idømt et todageskursus i medborgerskab for at afbrænde en dukke af præsident Emmanuel Macron, mens dukker af Merkel, Boris Johnsen og talrige andre demokratiske ledere er blevet afbrændt ved politiske protester, uden at demonstranterne er blevet anholdt.

Juraprofessor Kristian Lauta mener også, at »man sender et problematisk signal«, når myndighederne går så hårdt til værks over for folk, der udtrykker modstand mod regeringens førte politik, men indførelsen af dobbeltstraffen ser han dog ikke som et brud på retsstatsprincipper, da loven er blevet vedtaget efter alle kunstens regler.

»Jeg kan jo godt mene, at der er nogle frihedsidealer og nogle lighedsidealer, der taler imod denne type straffordobling, men retsstatsligt er der jo ikke noget at komme efter. Et næsten fuldstændigt enigt folketing har med åbne øjne vedtaget loven,« siger han.

Danmarks ekstreme centralisering

Kristian Lauta er imidlertid mest bekymret over den voldsomme centralisering af magten i Danmark under coronakrisen, som også i sammenligning med andre europæiske lande har været markant.

Ifølge Djøfs Corona Task Force er der sket »en forskydning af magten imod regeringen«, og krisehåndteringen styres af »en meget lille gruppe mennesker i Statsministeriet«.

»Domstolsnedlukninger sidste forår, minksagen og en politisering af epidemihåndteringen har sået tvivl om roller, ansvar og selve magtens tredeling,« lyder det i komiteens rapport.

»I Danmark skaber det problemer, at vi har en ekstremt centraliseret tilgang, hvor det er få mennesker, der træffer beslutningerne. Det har haft den effekt, at vi er enormt effektive og hurtige til at lukke landet ned, men vi har vist os sindssygt dårlige til at åbne igen,« siger Kristian Lauta, der mener, at vi har fået vendt det hele på hovedet: »Samfundet er nu som udgangspunkt lukket ned, og så skal vi argumentere for at åbne det. Men det er vigtigt at huske på, at det er frihedsrettighederne og ikke restriktionerne, der bør være vores udgangspunkt.«

»At vi er meget dårligere end vores europæiske kolleger til at give slip og hæve restriktionerne, og det går ud over menneskerettighederne.«

Europas problemer

Men det kræver heller ikke den store indsats at se, at man ude i Europa har kæmpet med andre og potentielt større problemer end i Danmark.

Ifølge Civil Liberties Union for Europe er restriktive kriselovgivninger blevet indført i flere lande uden om de normale demokratiske processer. Og i flere lande har man under coronakrisen slået stadig hårdere ned på protester, politiet har fået udvidede beføjelser, og det politiske pres på medierne er vokset. Både i Holland, Frankrig og Tyskland udrullede man restriktioner, såsom udgangsforbud og lokale nedlukninger, som senere blev dømt ulovlige. Domstolenes uafhængighed er blevet yderligere undermineret i en række især østeuropæiske lande. Og i Ungarn indførte man en kriselov uden solnedgangsklausul, som gjorde det muligt at udskyde valg, indføre skrappe restriktioner og ignorere eksisterende lovgivning.

»I EU-lande, der allerede har autoritære tilbøjeligheder, som Ungarn og Polen, har man set politiske ledere, som har udnyttet situationen til at styrke deres egen magt og svække demokratiet. Men også i traditionelt stærke demokratier kan vi se problemer,« siger Jascha Galaski.

Jakub Jaraczewski fra Democracy Reporting International ser også de fundamentalt største problemer i Polen og Ungarn. I Polen blandt andet fordi »domstolene gennem flere år er blevet undermineret i sådan en grad, at regeringen i høj grad kan gå amok og indføre alle de tiltag, den ønsker, da domstolene ikke længere udgør en effektiv kontrolinstans«, siger han.

Karakter i balancegang

Men kan man præcist vægte over for hinanden landes evne til at få coronakrisens svære ligning til at gå op: At sikre retten til liv og helbred for potentielle ofre for COVID-19 og samtidig beskytte befolkningens civile og demokratiske friheder?

Det er ph.d.-studerende Helga Molbæk-Steensig ved at finde ud af ved det juridiske fakultet på European University Institute i Firenze, hvor hun har været med til at udvikle et skema, der skal bruges til at give landene en endelig karakter i netop den disciplin.

Skemaet er delt op i kolonner med fokus på retten til liv og helbred, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, politiske rettigheder, graden af diskrimination og retsstatsprincipper.

Lige nu er man fortsat ved at indsamle landerapporter fra rundt om i verden, men det endelige resultat vil formentlig vise, at eksempelvis Italiens karaktersnit vil blive trukket gevaldigt ned af den voldsomme lockdown, der blev indført i første bølge, og som Helga Molbæk-Steensig selv oplevede i landet.

»Italien er et af de lande, man nemt kunne forestille sig ville blive udsat for kritik, fordi den første nedlukning i Italien sandsynligvis var for hård med udgangsforbud for alt andet end essentielle behov, så man næsten kunne føle sig som en kriminel, når man gik ned med skraldet,« fortæller hun.

Mens Italien måske gik for hårdt til værks, så kan det omvendt også være et brud på menneskerettighederne ikke at gøre nok.

»I vores model fylder retten til liv meget. Det vil altså ikke være i overensstemmelse med menneskerettighederne at lade virus løbe frit for at sikre for eksempel forsamlingsfriheden,« forklarer Helga Molbæk-Steensig.

Det stiller blandt andet Sverige dårligt, for svenskerne argumenterede, at de havde masser af intensivpladser og derfor kunne undgå nedlukning og blot afvente flokimmunitet. En strategi, der førte til et voldsomt stort antal døde.

»Det er svært ikke at se, at det er en form for aldersdiskrimination at satse på flokimmunitet,« siger Helga Molbæk-Steensig. »Den tilgang fungerede dårligt til at sikre ældre retten til liv, da få personer over 90 år kan overleve at komme i respirator. Den eneste måde at beskytte den gruppe på er ikke at udsætte dem for virussen.«

I Danmarks tilfælde vil eksempelvis minkskandalen, hvor millioner af mink blev beordret aflivet uden lovhjemmel, formentlig trække godt ned, da den skaber stor usikkerhed om retssikkerheden, mener Helga Molbæk-Steensig.

Til gengæld vil det trække op, at Danmark har været bedre rustet til at beskytte befolkningens økonomiske rettigheder.

»Mange har kunnet mærke COVID-19 på deres levestandard, forretning eller jobmuligheder, men Danmarks sikkerhedsnet betyder alligevel, at man har haft bedre mulighed end andre lande for at lukke samfundet ned og stadig sørge for at folk fik løn eller en anden form for indkomststøtte,« siger Helga Molbæk-Steensig.

De pragmatiske danskere

Mens European University Institute indsamler landerapporter for at gøre status, så er Kristian Lauta allerede klar til at konkludere, at Danmark og danskerne i højere grad end andre steder i Europa lader til at have været villige til at give afkald på basale rettigheder uden den store modstand. Og den indstilling er bekymrende for fremtiden.

»I andre lande i Europa, der har mere erfaring med krisehåndtering, der forstår man, at man i krisetid bestemt også har brug for en åben debat og kritiske spørgsmål, og at det er en nødvendig del af at forbedre de beslutninger, der tages,« siger han. »Men i Danmark er vi kommet alt for sent i gang med en kritisk debat om, hvor vi er på vej hen. Her fik vi i stedet en ’rally the flag effect’, som varede i flere måneder. Vi havde en presse, der gik fuldstændig i stå og ikke producerede en eneste tilnærmelsesvis kritisk artikel i starten af pandemien. Og vi havde et folketing, der rejste sig op i enighed, da man i løbet af 24 timer vedtog epidemiloven, som måske er den mest vidtgående lov i grundlovshistorien.«

»I Danmark er vi utroligt pragmatiske, og vi står ikke skarpt og principielt fast på vores frihedsrettigheder på samme måde som andre steder i Europa, hvor man har en mere autoritær tro på det liberale demokrati, menneskerettigheder og frihedsrettigheder.«

Den danske indstilling, mener han, kan vise sig »afsindigt problematisk den dag vi får os en regering, der ikke vil os det godt«.

– Har danskerne under coronakrisen fået øjnene op for, hvor vigtigt det er at stå fast på deres rettigheder?

»Jeg håber det,« siger Kristian Lauta, »men jeg tror det ikke. Desværre.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Bjarne Andersen

Nu er det jo ikke kun coronaen der får Danmark til at have autoritære tilbøjeligheder, S ville også før coronaen indføre massiv overvågning, kontrol og registrering af alt hvad alle borgere foretager sig, samtidig med at borgerne ikke må vide hvad regering/staten foretager sig ( mørklægningsloven ) så vores frihed var allerede under pres før coronaen.

Anne-Marie Krogsbøll, Estermarie Mandelquist, Bjarne Bisgaard Jensen, Jørgen Munksgaard, Alvin Jensen, Ib Christensen, Eva Schwanenflügel, Arne Lund, Jens Jensen, Søren Fosberg, Hanne Utoft, Inge Lehmann, Steen Bahnsen, Peter Beck-Lauritzen, knud hansen, Lars Hansen, John Andersen, Klaus Lundahl Engelholt, Klaus Schwab og Martin Rønnow Klarlund anbefalede denne kommentar
Tommy Gundestrup Schou

@Søren Bro

Der er desværre et højtråbende mindretal der får lidt rigeligt medie dækning.

I det store og hele er vi godt tilfredse med hvordan det går i Danmark under Coronaen og vi er i det store og hele ikke nervøse for at vores rettigheder bliver indskrænket eller at regeringen/magthaverne har en skjult agenda med alle deres tiltag.

Det er efter min mening kun tosserne der tror den slags. Dem vil der desværre altid være nogen af og de får desværre også mere medie tid end de fortjener.

Anne-Marie Krogsbøll, Alvin Jensen, Peter Staal, Viggo Okholm, Inge Lehmann, michael andersen, Henning Kjær, Steffen Gliese, Peter Beck-Lauritzen, Kjeld Pedersen og Birte Pedersen anbefalede denne kommentar

Det er klart bemærkelsesværdigt og burde være stof til eftertanke, at Danmark er det eneste land i Europa, der har indført dobbelt straf for "coronarelaterede" forbrydelser. Den lovgivning burde hurtigst muligt skrottes, nu hvor hverdagen så småt begynder at vende tilbage.

Men når det er sagt, er det lidt meningsløst at opstille et imaginært "Europamesterskab" i indskrænkning af demokratiet under coronakrisen og herefter sætte Danmark på podiet sammen med Polen.

At det ikke er tilladt at afbrænde en dukke af en navngiven person med teksten "hun skal aflives", forekommer mig aldeles rimeligt, da det vanskeligt kan forstås som andet end en dødstrussel eller en opfordring til vold. Og hvad angår mink-skandalen, så var den trods alt stadig mest af alt en bommert snarere end et bevidst angreb på demokratiet.

Andre lande har omvendt indført strenge begrænsninger i bevægelsesfriheden, hvis nødvendighed og proportionalitet virker tvivlsom. Og som for den brede befolkning må siges at have meget større betydning end de ting, den nævnte organisation finder anledning til at kritisere i Danmark.

Anne-Marie Krogsbøll, Alvin Jensen, Søren Dahl, Tommy Gundestrup Schou og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
Nicolaj Knudsen

Tommy Gundestrup Schou: Her må du tale for dig selv, og gerne undlade at kalde dine medborgere for tosser fordi de bekymrer sig for retsstatens integritet!

De forhold der beskrives i artiklen er jo virkeligheden, og at dømme efter de kommentarer der er kommet her (og i samfundet i øvrigt) er de yderst relevante.

Jeg er dybt bekymret for de anti-demokratiske tendenser vi har set intensiveret i hele verden de sidste to årtier, og Danmark er bestemt ikke immun.

Mørklækningslove, misbrug af data (bl.a. sagerne om skoletrivselsmålinger og kommunernes sammenfletning af data uden samtykke), frakendelse af statsborgerskab etc. For slet ikke at tale om udlændingestramninger på kant med menneskerettighederne samt de ulovlige krige.

Allerede før coronakrisen og specielt siden 11. september 2001 har vores frihedsrettigheder og demokratiske rettigheder været gevaldig udfordret.

Det er jo sandt at regeringen opfører sig magtfuldkomment, og ikke kun i nødværge i forhold til covid, senest er justitsministeren kommet i klemme for at have tilbageholdt viden om de danske børn i Syrien. Det er angiveligt også i 'nødværge', men det er endnu et tegn på den centralisering af magten hos regeringen, som artiklen også omtaler.

Og det mest bekymrende er det faktum, der også er denne artikels konklusion: danskerne har over en bred kam ikke fået øjnene op for at det her er vigtigt.

At hvis man ikke står fast på sine rettigheder, så mister man dem. Det kommer sig tydeligt til udtryk i den måde vi debatterer på, vi deler os op i stammer, og kritik bliver affærdiget med påstande om sølvpapirshatte.

Som Søren der ovenfor mest af alt ser afbrændingen af dukken som 'det syge' i denne sag. Men hvor skal folk gå hen med deres frustration og kritik, når pressen er ukritisk på grænsen til propaganda? Og bemærk venligt at jeg ikke forsvarer afbrændingen eller forholder mig til hverken minkaflivninger eller forsamlingsforbud.

Det der er pointen her er at vi så effektivt har lavet en social, kollektiv nedlukning af den kritiske, demokratiske samtale , at de hverken er uventet eller uforståligt at nogle reagerer så voldsomt.

Det er heldigvis længe siden at vi sidst har set autokratiets fæle ansigt i vores del af verden, men bivirkningen er at vi har glemt hvorfor det er vigtigt at vi har lighed for loven, frihed i ånd og tanke og broderskab med alle vores medmennesker.

Også med de brune, de uvaccinerede og de arbejdsløse og desuden med muslimer, minkavlere og politikere.

Rune og Veronica Jacobsen, Estermarie Mandelquist, Jørgen Munksgaard, Alvin Jensen, Ib Christensen, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen, Søren Fosberg, Michael Waterstradt, Steen Bahnsen og Bjarne Andersen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Hvis man interesserer sig for retsstatens integritet, skulle man måske i højere grad blande sig i de demokratiske beslutninger, der skal træffes, igennem organisering i de politiske partiorganisationer, hvor politikken udvikles og forsøges gennemført på alles vegne.

Anne-Marie Krogsbøll, Alvin Jensen, Nike Forsander Lorentsen og Henning Kjær anbefalede denne kommentar
Nicolaj Knudsen

Jamen Steffen, det er jo godt nok at involvere sig i politik hvis man føler sig kaldet og har overskud til det, men man må vel godt udtrykke sin politiske holdning (og kritisere magthaverne og/eller den første politik) gennem demonstrationer og dialog?

Vi har jo (normalt) forsamlingsfrihed af en grund, det er helt ind til kernen af den måde demokratiet virker på. Jeg ved slet ikke rigtig hvad du forsøger at sige med den kommentar.

Og apropos forsamlingsfrihed og ret til at demonstrere, så er det særligt ulækre ved loven om dobbelt straf at den også anvendes i denne sammenhæng. Da loven blev indført lige i starten kan jeg huske, at jeg tænkte at det var da meget godt. Fordi jeg som mange andre var foraget over at nogle kunne finde på at udnytte krisesituationen til økonomisk vinding (bl.a. ved at stjæle værnemidler fra hospitalerne til videresalg, røveri i sommerhuser og virksomheder der stod tomme eller svindel med hjælpepakker). Her synes jeg faktisk stadig at det har en vis berettigelse at straffe hårdt fordi det er så ekstremt usolidarisk.

Men den case som artiklen nævner, med demonstranten der blev dømt to års fængsel (dobbelt op) for opfordring til optøjer ved en corona-demonstration, det er forrykt! Dommen er i sig selv kontroversiel, men den fordoblede straf er taget direkte ud af autokratens håndbog. Det burde være blevet mødt med massive protester.

Hvordan er det (princippet, ikke omfanget) anderledes end i f.eks. Hong Kong hvor man får en særlig straf for at 'mene det forkerte'?

Anne-Marie Krogsbøll, Estermarie Mandelquist, Alvin Jensen, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen, Søren Fosberg og Michael Waterstradt anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Nej, Nikolaj Knudsen, det er grundlaget for opretholdelsen af et demokrati, at folk organiserer sig i politiske partier og deltager i udviklingen af den politik, der skal bestemme samfundets retning. Man kan ikke have et folkestyre uden et folk, der styrer.

Nike Forsander Lorentsen, Alvin Jensen og Tommy Gundestrup Schou anbefalede denne kommentar
Tommy Gundestrup Schou

@Nicolai Knudsen

Der er stadig fuld ret til at demonstrere. Forsamlingsforbuddet kunne være et kæmpe problem for 100 år siden mht. at arrangere f.eks. demonstrationer, men da det idag alt sammen håndteres over internettet er det jo overhovedet ikke et problem idag.

Mht. straf for at opfordre til optøjer så tror jeg de manglende protest demonstrationer over denne dom bunder i, at befolkningen i det store og hele er ganske tilfredse med den...

Alvin Jensen, Inge Lehmann og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Nu er sagen med dobbeltstraf til opfordring til optøjer appelleret til Landsretten, så ingen ved, hvordan den lander på nuværende tidspunkt. Jeg gætter på at dobbeltstraf bliver frafaldet. Og ligegyldig hvad, så er 1 års fængsel for opfordring til optøjer så nok minimumsresultatet.

Det er ikke ensbetydende med, at der er rørt ved den frie ret til at demonstrere. Faktisk oplever jeg, at Staten har været ekstremt forsigtig med at gøre noget som helst ift. demonstrationer, selvom det problematiske i at 5000 mennesker samler sig under en pandemi, der ellers fordrer afstand, kan diskuteres.

Men det er jo ikke ensbetydende med, at opfordringer til optøjer og mordtrusler mod statsministeren kan accepteres. Og at der herigennem kan være et overlap ift. dobbeltstraf ift. corona-relateret kriminalitet.

Anne-Marie Krogsbøll, Alvin Jensen, Viggo Okholm, Inge Lehmann, Steffen Gliese, Nike Forsander Lorentsen, Lars Hansen, Søren Dahl og Tommy Gundestrup Schou anbefalede denne kommentar

Sindene plejer jo være lidt op at køre under en demonstration. Så en opfordring til optøjer lyder som noget der nærmest hører sig til når, man går der og det er skide koldt.

Aflivningen af statsministeren er vel en henvisning til aflivningen af mink, og derfor ikke en egentlig dødstrussel.

Nerverne under coronaen sidder ude på tøjet, og folk gør dumme ting. Vi skal være large her. Så jeg ville give halv straf.

Alvin Jensen, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen og Hanne Utoft anbefalede denne kommentar

Jan Jensen, godt vi har domstolene til at afgøre dette :-)

"Jeg syntes ikke om udviklingen i Danmark,, men jeg kan ikke forestille mig, at Danmark kan sammenlignes med Poland på netop dette vigtige område."

I Danmark har vi en Ombudsmandsinstitution, som kan obstrueres og stækkes - og vi har den for at vor politiske elite kan slippe for en forfatningsdomstol.

Danmark kan ikke gå enegang, hører vi når det foreslås at Danmark skal gå forrest i klimaindsatsen, miljøindsatsen, fredsindsatsen, økonomisk selvstændighed/selvforsyning og arbejdet for global lighed (endsige omskæring af småbørn etc.). Men dét kan vi da vist udmærket, når det handler om straf til Corona-syndere, udlændinge og hjemsendelser af disse. Vi kan virkelig give den gas.

Anne-Marie Krogsbøll, Bjarne Andersen, Alvin Jensen, Ib Christensen, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen, Nicolaj Knudsen, Jan Jensen og Søren Fosberg anbefalede denne kommentar
Tommy Gundestrup Schou

@Peter Olsen

Hvad er det for et kunstigt flertal du referer til her?
"Nu har de skabe et kunstigt flertal som angiveligt er for at ramme mennesker med en religion af Islam, omhandlende omskæring af drengebørn, men jøder rammes ligeledes. Det er klart at nogle fra magtnetværket er skiftet ud - Mennesker forgår, Magten består. "

Hvis du mener det er kunstigt, at der er et flertal for at forbyde unødig omskæring af børn så kunne jeg godt tænke mig at vide hvad din baggrund for at mene dette er.

"forbud mod demonstrationer, udgangsforbud og et pres på civilsamfundet, medier og domstole."
Ak ja, der er sq gang i inflationen - manden aner jo ikke hvad han taler om. Vel er der sket meget mht at stramme den i denne regerings tid, men vi er stadig lysår fra Polen.
Der har således været talrige demonstrationer både i relation til corona, men også klima, racisme osv.
Udgangsforbud - hvor - ikke her til lands? Men begrænset forsamlingsantal ja- men det er ikke det samme som de udgangsforbud der har været praktiseret i flere sydeuropæiske lande.
Pres på domstole - vær lidt mere præcis.
Når Inf refererer disse påstande, er det så for at vise hvordan hvem som helst kan smøre tykt på - og endda komme i medierne.
Gu' ved om Deadline hopper på denne skrøne? Jeg tror det.

Flemming Jensen

Udviklingen i lille Danmark er skræmmende.
Vi bevæger os mere og mere i retning af et styre man kan sammenligne med andre autoritære lande.
Vi har en magtliderlig Statsminister, som benytter sig af frygten til at styre og manipulere befolkningen.
Frygt har alle dage været det bedste middel til at undertrykke og lede befolkninger med.
Det sker lige nu og her i Danmark.
Den danske befolkning bliver betragtet som små uselvstændige børn.
Det værste er, at borgerne lader sig undertrykke.
Hvis bare folk har deres store TV pakker og bølgepomfritter, så er alt godt.
Vi har altid haft ondt i visse dele over andre lande og deres styreformer.
Kik bare over sundet.
Vi har opbygget et sandt helvede med regler og love.
Velkommen til noget der minder om den danske diktatur stat anno 2021.
Jeg pakker mine ting og emigrere til Sverige, der blive folket trods alt betragtet som voksne individer.

Flemming Jensen, jeg har svært ved at genkende din - ret nedladende - beskrivelse af dine danske medborgere. Jeg oplever ikke, at folk frygter og lader sig undertrykke. Jeg oplever tværtimod en livlig debat og at de fleste godt forstår problemstillingen og bakker op om løsningen af den. Held og lykke i Sverige.

Anne-Marie Krogsbøll og Nike Forsander Lorentsen anbefalede denne kommentar
Nike Forsander Lorentsen

Forleden fik jeg post i min e-boks at det var stor smitte i det sogn jeg bor. Det var hurtigt sat op et pop up test center i en skole og der ku jeg blive testet helt gratis. Har også fået midt første stick og skal snart have midt andre. Jeg siger stort tak til Regeringens håndtering af Corona som tackles aldeles udmærket, sammen med Sundhedsmyndighederne, og de partier som bakker op. Som svensker krummer jeg tær over Corona håndteringen i Sverige med sina snart 14000 døde i Corona. Så lykke til med emigrationen til Sverige Flemming Jensen.

Jeg er dansker og bosat i Sverige, og jeg mener bestemt ikke, at Nike eller andre svenskere har nogen som helst grund til at være flove eller krumme tæer. Tværtimod har Sverige i højere grad end de fleste andre lande formået at komme gennem pandemien uden unødvendige indgreb i den personlige frihed og uden at miste proportionssansen.

Er der seriøst nogen her, der mener, det giver mening, at hvis nogen går forbi en dansk restaurant med masser af tomme borde, så skal de alligevel ringe og bestille bord, og herefter må de først komme 30 minutter senere? Og dette er blot det seneste eksempel på, hvad jeg vil kalde dansk coronavanvid. For ikke at tale om mink-skandalen, hvor kæden hoppede helt af for den danske regering. Her i Malmø har der længe været gang i udeserveringerne uden hverken coronapas eller reservationer, og sjovt nok er svenskerne ikke uddøde endnu.

Når jeg en sjælden gang har været i Danmark og handle, er det heller ikke fordi, jeg ligefrem savnet mundbindet, når jeg bagefter køber ind i Sverige. Jeg føler mig fuldstændig lige så tryg i de svenske butikker som de danske, da det primære er og bliver at holde afstand til de andre kunder.

Hvad angår antallet af COVID-19 dødsfald er det ganske rigtigt højere i Sverige end i de andre nordiske lande, men det ville det også have været, hvis alle landene havde ført den samme politik. Det er en naturlig konsekvens af, at Sverige har de største byer i Norden og Danmark de næstestørste. Man har set det samme mønster ved tidligere pandemier. Det kunne sikkert have været lavere i Sverige, hvis man havde sat ind med restriktioner tidligere, men det ville stadig være endt højere end i de andre nordiske lande.

Set i et bredere europæisk perspektiv ligger antallet af COVID-19 dødsfald i Sverige også tættere på bunden end toppen, især hvis man kigger på den faktiske overdødelighed fremfor antallet af rapporterede COVID-19 dødsfald, hvor de nordiske lande rapporterer noget mere fyldestgørende end mange andre.

14.000 døde over en periode på 2 kalenderår er heller ikke opsigtsvækkende mange i et land med 10,2 mio. indbyggere, når de døde har samme eller højere gennemsnitsalder end dem, der dør af andre årsager. I 2020 var overdødeligheden i Sverige 7,3%, og 2021 ender nok på et lignende niveau.

Og så må vi ikke glemme, at svenske børn stort set har fået lov at gå i skole gennem hele forløbet. Hvilket igen står i grel modsætning til et land som Danmark, hvor man sat på spidsen har valgt at ofre børns og unges trivsel og indlæring for at havne på podiet i et indbildt mesterskab i færrest mulig COVID-19 dødsfald.

Så alt i alt synes jeg bestemt ikke, svenskerne har grund til at fortryde den måde, de har håndteret COVID-19 på. Der er ting, der kunne have været gjort bedre, især i starten. Men samlet set har Sverige været meget tættere på en hensigtsmæssig pandemihåndtering end de fleste andre lande og herunder Danmark.

For at vende tilbage til Danmark og de indskrænkede frihedsrettigheder, så udløber den lov, der giver hjemmel til dobbelt straf for "coronaforbrydelser", ultimo 2021. Og i betragtning af, at alle på det tidspunkt vil være tilbudt vaccinationer (men mindre noget går helt galt), bør loven naturligvis ikke forlænges. SF har allerede tilkendegivet, at de i hvert fald ikke stemmer for en forlængelse, og det er ganske almindelig sund fornuft.