Klimaøkonomi
Læsetid: 9 min.

Økonomer interesserer sig mere for sport og ægteskab end for klima

Flere økonomer som amerikanske Noah Smith langer hårdt ud efter kolleger, som de beskylder for at have svigtet i kampen mod klimakrisen. Tidligere overvismand er i grove træk enig, men mener, at den klimaøkonomiske videnskab er begyndt at rykke
Det er symptomatisk for økonomer, at de interesserer sig meget lidt for klimaet. I et studie fra 2011 forsøger økonomen Michael Greenstone eksempelvis at udregne, i hvilken udstrækning klimaforandringerne vil føre til overdødelighed. Men han ser kun på, hvad stigende temperaturer vil betyde for antallet af hjerteanfald, forfrysninger og så videre. Ord som »storm«, »tørke« og »fejlslagen høst« optræder slet ikke i studiet.

Det er symptomatisk for økonomer, at de interesserer sig meget lidt for klimaet. I et studie fra 2011 forsøger økonomen Michael Greenstone eksempelvis at udregne, i hvilken udstrækning klimaforandringerne vil føre til overdødelighed. Men han ser kun på, hvad stigende temperaturer vil betyde for antallet af hjerteanfald, forfrysninger og så videre. Ord som »storm«, »tørke« og »fejlslagen høst« optræder slet ikke i studiet.

Ben Curtis

Udland
3. maj 2021

Man skal helt op i spidsen af den samfundsvidenskabelige pyramide for at finde økonomerne. På godt og ondt er det dem, regnedrengene og talknuserne, vi ofte kigger mod for svar på samfundets problemer, og det er deres autoritet, politikerne henviser til, når de skal begrunde nye tiltag og reformer.

Men når det kommer til den største af tidens store udfordringer, klimakrisen, har økonomerne svigtet os. Det mener i hvert fald den amerikanske økonom Noah Smith, der er tidligere lektor ved Stony Brook University og i dag økonomisk kommentator for Bloomberg, og som i et opsigtsvækkende essay med titlen »Hvorfor har klimaøkonomien svigtet os?« retter et hårdt angreb mod sine fagfæller.

»Det piner mig at sige det, men økonomien har stort set ikke formået at bidrage til den offentlige debat om klima overhovedet,« skriver han. Der ikke bare tale om »en lille smutter«, fortsætter Smith. Det er svært at pege på et spørgsmål om økonomisk politik, der har mere vidtgående konsekvenser for verdens fremtid end klimakrisen.

»Og hele den økonomiske profession har fuldstændig tabt bolden,« hedder det i essayet.

Det første – og måske væsentligste – problem er, at økonomer tilsyneladende ikke interesserer sig særligt meget for klimakrisen. Der bliver simpelthen ikke forsket nok i klimaet. Med henvisning til en opgørelse fra 2019 peger Smith på, at verdens mest citerede økonomiske tidsskrift, The Quarterly Journal of Economics, som er udgivet af Harvard, aldrig har udgivet et studie om klima.

Og siden er situationen ikke blevet meget bedre, siger professor Andrew Oswald fra University of Warwick, som er en af forskerne bag opgørelsen.

»Økonomer er chokerende uinteresserede i klima,« siger Oswald til Information. »Og den økonomiske videnskab betyder noget. Det har åbenlyst konsekvenser for offentligheden og det politiske liv, når økonomer implicit underspiller klimakrisen.«

En ny rapport fra ngo’en Econ4Future viser, at 57 ud af de 100 mest toneangivende økonomiske tidsskrifter har udgivet flere studier om ægteskab end om klima. Og 85 af dem har haft flere artikler om sport end klima. Af den brede buffet af nye studier og håndfast viden, som økonomer stiller til rådighed for politikere og offentlighed, er klima altså stadig placeret i et lille, undseligt hjørne.

Det er, skriver Noah Smith i sit essay, bemærkelsesværdigt, »fordi klimaforandringerne A) er forårsaget af økonomisk aktivitet, B) har enorme økonomiske konsekvenser, og C) kræver smart økonomisk politik at løse«.

Økonomiprofessor og tidligere overvismand Peter Birch Sørensen, der i årevis selv har været en af få klimaøkonomer i Danmark, medgiver, at økonomstanden har svigtet klimadagsordenen. 

»Vi har været for længe om at tage klimaet alvorligt, og der har ikke været forsket nok i det. Det er også en selvkritik,« siger Birch Sørensen, der selv ærgrer sig over, at han ikke tidligere i karrieren dykkede ned i klimadagsordenen. 

»Men jeg vil så også understrege, at der altså nu er ved at komme rigtig godt gang i den. Der er for alvor sket en del inden for de seneste år.«

Foruroligende ringe forskning

Problemet er imidlertid ikke alene, at der ikke bliver lavet nok forskning i klimaøkonomi. Ifølge Noah Smith er kvaliteten af den forskning, der trods alt findes, også foruroligende ringe.

Han nævner blandt andet et bredt citeret studie af den britiske professor Richard Tol, som i 2009 konkluderede, at klimaforandringerne vil bidrage positivt til økonomien i lande med tempereret klima, fordi de ikke skal bruge lige så meget energi på opvarmning, og at den øgede CO2 i atmosfæren vil få afgrøder til at vokse hurtigere.

»Det er relativt nemt at forestille sig et katastrofescenario for klimaforandringer,« skriver Tol godt nok i en sidebemærkning, men forholder sig derudover ikke til det ellers ret markante forbehold.

Det er symptomatisk for økonomernes tilgang til klimaet, mener Noah Smith. Ganske vist er det svært at finde forskning, som er lige så mangelfuld som Tols, men tilgangen går igen i andre studier.

I et studie fra 2011 forsøger den prominente økonom Michael Greenstone – som også havde formelle tillidshverv i Barack Obamas regering – at udregne, i hvilken udstrækning klimaforandringerne vil føre til overdødelighed. Men han ser alene på, hvad stigende temperaturer vil betyde for antallet af hjerteanfald, forfrysninger og så videre. Ord som »storm«, »tørke« og »fejlslagen høst« optræder slet ikke i studiet.

Ligesom Tol konstaterer Greenstone og hans kollega Olivvier Deschens blot: »Det er muligt, at ekstreme begivenheder vil forekomme oftere, og at det vil påvirke menneskets sundhed (...) men dette studie er ikke i stand til at kaste lys på det problem.«

Ifølge Noah Smith ligger den afgørende fejl i antagelsen om, at dét, som økonomer nemt kan måle, er lig med summen af alt, der er væsentligt i verden.

»At man helt skal se bort fra de aspekter, som ikke uden videre kan anslås at have en bestemt gevinst eller en bestemt omkostning. Det er både dårlig videnskab og dårlig politisk rådgivning,« skriver Noah Smith.

Med andre ord har økonomer altså en tendens til at betone de ting, de kan måle, og ignorere de ting, der ikke lader sig måle. Det er et problem i forhold til at fremskrive konsekvenserne af klimaforandringerne, som indeholder et væld af afledte effekter, indirekte virkninger og såkaldte tipping points. Klimaforandringerne kommer til at berøre stort set alle hjørner af samfundet og egner sig derfor dårligt til at blive hegnet ind og presset ind i en klassisk økonomisk model.

»Bananas« økonomi

Som et oplagt, nærmest absurd, eksempel på det problem fremhæver Noah Smith den økonomiske videnskabs måske mest berømte og indflydelsesrige bidrag til klimadebatten: Den såkaldte DICE-model, som var en af årsagerne til, at William Nordhaus fra Yale i 2018 blev belønnet med nobelprisen for sit metodiske bidrag til klimaøkonomien.

Modellen bruges til at beregne de økonomiske omkostninger ved højere temperaturer, men er blevet stærkt kritiseret for at sætte en alt for lav pris på fremtiden og dermed gøre det billigere at vente med at handle. På baggrund af sin model kom Nordhaus frem til, at den optimale temperaturstigning er 3,5 grader, hvilket i sig selv er mere end de globale temperaturer forventes at stige frem mod 2100, selv hvis vi intet gjorde for at bremse klimaforandringerne.

Men DICE-modellen er grundlæggende »bananas«, skriver Smith og henviser til, at de økonomiske omkostninger ved seks graders temperaturstigning – ifølge modellen – anslås at være ti procent af verdens BNP.

»Klimaforskere vurderer, at temperaturstigninger i den størrelsesorden i det store hele vil efterlade Jorden ubeboelig. En ubeboelig planet vil koste langt mere end ti procent af BNP.«

Det sidste skud i salven, som Noah Smith retter mod sine fagfæller, er, at de er politisk tonedøve. For de økonomer, som trods alt beskæftiger sig med klima, har et alt for enøjet fokus på en CO2-skat som løsningen. Det er der som udgangspunkt ikke noget besynderligt i. En CO2-skat er principielt den mest omkostningseffektive måde at begrænse udledningerne på.

Men den er svær for politikere at sælge til vælgere, fordi dem, der kommer til at betale skatten, ikke nødvendigvis vil nyde godt af gevinsten ved den. Skattesystemer er lokale, og klimaforandringerne er globale. Tragedy of the commons, fællesskabets tragedie, kalder man undertiden den grundlæggende markedsfejl, at hvis alle forfølger egen vinding, forsømmer man de fælles problemer.

»CO2-skat er en god politik,« skriver Noah Smith. Men økonomerne kan ikke lade den stå alene.

Professor Andrew Oswald er enig. Det er nytteløst at tale om »komplicerede manøvrer«, som åbenlyst mangler folkelig opbakning. Selv i Europa, hvor klimabevidstheden er størst.

»Vi har brug for at udvikle en politik, som får folk til at forstå alvoren. Økonomer har en rolle at spille i den proces,« siger han.

– Er det virkelig et hensyn, økonomer skal hælde ind i det videnskabelige arbejde?

»Ja, hvis vi gerne vil gøre noget ved det. Bare se på rygning. I min livstid er vi gået fra, at rygning var acceptabelt til nu at være uacceptabelt i mange sammenhænge. Det handler om offentlig oplysning, og her kan økonomer spille en mere konstruktiv rolle end blot at sige, at det bør beskattes på et bestemt niveau.«

Ikke en fair kritik

Peter Birch Sørensen husker udmærket fadæsen omkring den førnævnte økonom Richard Tol, der ved et uheld fik byttet om på plusser og minusser og valgte ikke at tage højde for katastrofescenarierne ved klimakrisen.

»Det var pinligt,« siger han. »Og Tol har jo i dag fuldstændig miskrediteret sig selv.«

Alene det at negligere eller helt ignorere klimaforandringernes naturmæssige konsekvenser, som Noah Smith giver flere eksempler på, er »ret mærkeligt«, mener Birch Sørensen.

»Den tilgang tages ikke seriøst mere, vil jeg sige.«

Tværtimod oplever Peter Birch Sørensen både, at der bliver publiceret stadig mere klimaøkonomisk videnskab, og at kvaliteten bliver stadig højere. Noah Smiths kritik er derfor ikke »helt fair«, mener han.

»Den er ikke helt up to date med, hvad der er sket med faget i de seneste år,« siger Birch Sørensen og nævner, at når han i dag modtager nyhedsmails fra National Bureau of Economic Research om de seneste økonomiske arbejdspapirer, handler ofte mindst ét ud af cirka ti om klima. 

»Det er en ret god indikator,« siger han.

Mange artikler forsøger netop også at håndtere klimaforandringernes ubekendte såsom tipping points og ekstreme vejrhændelser. De ting, som økonomer måske ellers har været tilbøjelige til at gå en stor bue uden om.

»Jeg har faktisk en kæmpe stak liggende lige her,« siger Peter Birch Sørensen og rumsterer i den anden ende af telefonlinjen. »De studier giver alle den forventelige konklusion, at det tilsiger en noget mere aktiv klimapolitik, end hvad man traditionelt ellers er kommet frem til.«

Særligt kritikken af den udskældte DICE-model, som Nordhaus udviklede, er ifølge Peter Birch Sørensen misforstået. En model er altid kun så god som tallene i den. Og det har vist sig, at opdaterer man modellen med de seneste nøgletal inden for klimavidenskaben, tilsiger også den en meget mere aktiv klimapolitik – også mere aktiv end Nordhaus selv mente.

Peter Birch Sørensen minder derfor om, at Nordhaus ikke fik nobelprisen for sit bud på den optimale grad af global opvarmning, men for at have åbner en gren inden for økonomisk videnskab og lavet en model, som mange stadig bruger.

»Der har med rette været meget kritik af Nordhaus’ egen vurdering af, hvor meget og hvor hurtigt vi skal satse på at nedbringe CO2-udslippet. Men selv om vi er mange, der er uenige i hans konkrete brug af sin egen model, kan de nyere justerede og udvidede versioner af modellen stadig være nyttige,« siger han.

CO2-afgifter er ikke nok

Noah Smith går også »galt i byen«, fortsætter Birch Sørensen, når han kritiserer økonomer for at have et for enøjet fokus på CO2-afgifter.

»Det er lidt en Bjørn Lomborg-argumentation,« siger han til argumentet om, at økonomer ikke skal advokere så hårdt for CO2-afgifter, men snarere satse på støtte til forskning og udvikling.

»Både Noah Smith og Bjørn Lomborg glemmer, at de er komplementære instrumenter, der skal understøtte hinanden,« siger Peter Birch Sørensen og fortæller, at han netop selv har været på et seminar om, at CO2-afgifter ikke er nok til at løse klimakrisen. 

»Klimaøkonomer har hele tiden sagt, at en CO2-skat i sig selv ikke er nok. Den er vigtig for at få markedskræfterne som medspillere og ikke modspillere, men vi er også nødt til at støtte forskning og udvikling af alternativer til fossile brændsler og nye produktionsmetoder i landbruget.«

Godt nok er der forskel på, hvor meget forskellige økonomer vægter en CO2-afgift kontra andre virkemidler. I Danmark har for eksempel de økonomiske vismænd typisk mere fokus alene på CO2-afgifter, mens Klimarådet i højere grad også advokerer for subsidier. Men Noah Smiths kritik afspejler formentlig mest af alt, at der blandt amerikanere generelt hersker en større skepsis over for afgifter end herhjemme, vurderer Peter Birch Sørensen.

»Betyder det så, at klimaøkonomerne ikke skal blive ved og ved med at slå på tromme for en CO2-skat? Nej, bestemt ikke.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Tobias Hiort-Lorenzen

Det er lidt ærgerligt at Sørensen slipper afsted med at sit dictum: "Modellen er kun så god som de tal man kommer i den". At nogle har brugt samme model med bedre tal siger Smith også ret klart i sin blogpost - men problemet er mere fundamentalt; at en cost-benefit model simpelthen ikke giver mening i en situation hvor tail risk er katastrofale.
Det er overhovedet ikke et Lomborg argument tværtimod. Det er fuldstændig reelt at der er et free-rider problem. Hvis vores tilvanding af lavtliggende jord bare fører til at moser i Polen bliver drænet for eksempel. Hvis der skal være CO2 afgift skal der også være CO2 told.

Steen Sommer, Nicolaj Knudsen, Werner Gass, Peter Knap, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar
Jens Ole Mortensen

I Danmark og EU vogtes der nidkært over konkurrenceforvridning. Man tolererer det ikke. Og man undgår udmarvende handelskrige mod USA og Kina. Men i forhold til fattige lande , bekymrer man sig ikke om konkurrenceforvridning. Det er som at spille poker. Og man satser så højt at ingen har pengene til at se kortene. Resultatet er selvfølgelig at der ryddes mere regnskov og rovdrift på naturen. Flere og flere lande vender deres økonomi mod Kina. Men det har vi jo også selv gjort. Man laver aftalerne om råstoffer med Kina. Ofte for at få bygget infrastruktur. Man hvidvasker i højere grad. -Det gør vi også. Og kryptovalutaer vokser sig større. Især efter Kina vendte på en tallerken i 2019 og tillod kryptovaluta.

Brasiliens præsident og andre statsledere i den fattige del af verdenen er ikke de eneste skurke , når det drejer sig om rovdrift på natur.

Et af de narrativer vi bliver indpodet i vores narcissistisk syn på os selv er.-
At vores grundige germanske flid, vores viden og uddannelse er årsag til at vores økonomi og effektiviteten er større end fattige landes.
Vi kan til enhver tid udkonkurrere de fattige landes virksomheder, landbrug ol. Også selvom vores er ineffektive og dårligt drevet. Og egentligt er det kun vores pengemængde som vokser. (Nu), finansielle værdier (som aktier.)
Hvilket betyder at vi kan købe arbejdsindsats, råstoffer oa. endnu billigere.
Og vores forbrug kan stige hæmningsløst.

Jeg vil mene vi faktisk har en indikator for forholdet mellem den finansielle sektor og den reelle mikroøkonomi. - World Overshoot Day. Bruger vi klodens ressourcer på et halvt år. Er den finansielle sektor dobbelt så stor som de reelle værdier (Ca.). i et land som Danmark , vil den finansielle sektor være , forholdsvis, langt større.
I en liberal mikroøkonomi. Ville lønninger, faktisk være højest i Lande med stor vækst, som Indien, Vietnam og Kina. De ville have brug for en tiltagende arbejdsstyrke. Og det er i højere grad presser lønninger op. Fremfor at et land er rigt. Alle de økonomiske modeller venstrefløjen foreslår. Mere velfærd højere lønninger ol. Forudsætter at vi har en økonomisk verdensorden som nu. Og en finanssektor som langt overskrider jordens ressourcer.
Men vi behøves jo ikke at bekymre os om disse mekanismer som drøner jorden. Vi beskatter bare kød og Co2. Og lægger det over på en , i forvejen, sølle mikroøkonomi. ( Jeg er sarkastisk. )

Ruth Sørensen, Steen Sommer og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar
Jens Ole Mortensen

Rettelse.- Mekanismer som dræner jorden.

Daniel Joelsen

Ikke kun økonomer men tydeligvis også vores medier. Jeg formoder at selv Information og Weekendavisen ser et økonomisk potentiale i fodbold og cykling, end tørre nyheder nu da Trump er væk?

Kurt Nielsen

Økonomer har kun en dagsorden. Den hedder:

HVORDAN KAN PENGE BLIVE TIL FLERE PENGE?

Kim Houmøller, Steffen Gliese, Gitte Loeyche og Jens Ole Mortensen anbefalede denne kommentar