Klimaforandringer
Læsetid: 8 min.

Hedebølgen i USA kan være opvarmning til store forandringer

Same procedure as last year, fristes man til at sige, når man møder historierne om endnu en sommer med hedebølge, tørke og risiko for skovbrande i det vestlige USA. For en klimaforsker i Californien er det et kald om personligt at yde alt, hvad han kan, for at få vækket offentlighed og politikere til handling, mens tid er
Et par tager en lur i skyggen i en park i Phoenix, Arizona. Temperaturerne slår rekorder mange steder i USA. Ifølge klimaforskeren Peter Kalmus kan temperaturstigningerne snart kan gøre visse regioner på kloden ubeboelige.

Et par tager en lur i skyggen i en park i Phoenix, Arizona. Temperaturerne slår rekorder mange steder i USA. Ifølge klimaforskeren Peter Kalmus kan temperaturstigningerne snart kan gøre visse regioner på kloden ubeboelige.

Juan Arredondo

Udland
23. juni 2021

Temperaturerne slår rekorder rundt om i Californien, Arizona, Wyoming, Montana, Colorado, Nevada. Exceptionel tørke registreres i store dele af det sydvestlige USA. El- og vandforsyningen er i fare. Frygten for nye skovbrande vokser.

Hvordan skal man dog fortælle den historie? Igen. For tredje, femte eller syttende gang.

Måske sådan her:

Peter Kalmus har sovet dårligt. Natten har været urolig med torden, kraftige vinde og støv, der er blæst ind i soveværelset, hvor vinduerne har stået åbne på grund af varmen. Lokalt nåede temperaturen i sidste uge 38 grader.

Nu er Peter ved at pakke rygsækken. Han og familien skal på nogle dages vandretur i bjergene.

»Der er ikke så varmt i bjergene. Det eneste, man skal vogte sig for der, er brandrisikoen, men der er ingen brande endnu,« fortæller han på en Zoom-forbindelse fra Los Angeles-forstaden Altadena på kanten af San Gabriel Mountains, hvor han bor med hustruen Sharon, drengene Braird og Zane, en hund og nogle høns.

Peter Kalmus er klimaforsker ved NASA’s ansete Jet Propulsion Laboratory. Oprindelig astrofysiker med speciale i gravitationsbølger fra supernovaer, men skiftede til klimaforskning under indtryk af de foruroligende ændringer, der foregår som konsekvens af den menneskeskabte globale opvarmning. Hos NASA arbejder han i dag med modeller for koblingen mellem klima og biodiversitet, modeller for skydannelse med mere.

I Altadena er vilde, varme vinde ikke unormalt. Men det er unormalt, at de rammer så tidligt som midt i juni, siger Peter.

»Det har været utrolig varmt her i det sydlige Californien. Den hedebølge, vi oplever i det sydvestlige USA, er ikke normal for denne tid af året.«

Frem mod den kommende weekend ventes en ny runde med ekstremt høje temperaturer for årstiden, i det sydligste Californien for eksempel op til 47 grader.

»Op til omkring 43 grader kan jeg klare varmen. Jeg kan ikke lide det, men jeg kan klare det. Men bliver det varmere, som det har været nogle gange de seneste år, kan jeg ikke håndtere det. Jeg bliver fysisk utilpas, men jeg bliver også psykisk ængstelig og kan ikke slippe spekulationerne om klimaændringer,« siger Peter Kalmus.

Rekorderne

I den forløbne uge har amerikanske medier bragt overskrifter om, at ’apokalyptiske hedebølger på ny afsveder det sydvestlige USA’. Temperaturrekorder er blevet slået for for eksempel byerne Phoenix, Arizona med 47,7 grader, Las Vegas, Nevada med 45,5 grader, Palm Springs, Californien med 50,5 grader. Den ugæstfri Death Valley i det sydlige Californien ved grænsen til Nevada nåede i torsdags ekstreme 53,3 grader.

Samtidig rapporterer US Drought Monitor om den alvorligste kategori af tørke, ’exceptionel tørke’, i store dele af Nevada, Arizona, Utah, New Mexico og Californien. Samlet befinder en fjerdedel af det vestlige USA sig nu i denne den alvorligste kategori.

I San Fransisco-området i det nordlige Californien er næsten to millioner mennesker blevet bedt om at skære ned på vandforbruget for at forhindre regulær vandmangel senere på sommeren.

På Colorado River er vandstanden bag Hoover-dæmningen i Lake Mead faldet til det laveste niveau siden etableringen i 1930’erne på grund af den kraftige fordampning. Den opdæmmede sø er kilden til vand for 25 millioner mennesker plus til en elforsyning, der nu er 25 procent reduceret.

»Betingelserne er til stede for, at vi i år får virkelig slemme skovbrande,« vurderer Peter Kalmus. »Det er meget enkelt: Hvis man har træ, der er meget tørt efter alvorlig tørke tidligt på sommeren, og det ledsages af en hedebølge med høje temperaturer, så skal der bare en gnist til at udløse alvorlige brande.«

CNN rapporterede i fredags, at der på nuværende tidspunkt er afbrændt et areal i Californien på 55 kvadratkilometer, syv gange så meget som på samme tidspunkt i 2020, der endte med historisk omfattende skovbrande.

Af de 20 mest ødelæggende såvel som arealmæssigt største naturbrande nogensinde registreret i Californien indtraf de seks seneste år, fremgår det af statistik fra de californiske brandmyndigheder, CalFire.

Frygten for omfattende brande og risikoen for vandmangel ledsages af en bekymring for strømsvigt, fordi airconditionsystemerne kører så hidsigt i det sydvestlige USA. Det californiske elselskab Pacific Gas and Electric Co. udsendte i torsdags af samme grund en appel til statens indbyggere om at spare på strømmen – en skæbnens ironi, at den globale opvarmning fører til opskruet brug af aircondition og køling, som øger det fossile energiforbrug, som forstærker den globale opvarmning …

Forskeraktivisme

Peter Kalmus er en af de klimaforskere, der ikke længere kan holde sin videnskabelige forskning og indsigt adskilt fra sit personlige liv og engagement. Han var i 2019 med til at søsætte en international appel, der endte med 4.000 forskeres opslutning bag budskabet: ’De unge klimaaktivisters bekymring er berettiget’.

»Vi ser det som vores samfundsmæssige, etiske og videnskabelige ansvar at tale, så det ikke kan misforstås: Kun hvis menneskeheden handler hurtigt og beslutsomt, kan vi begrænse den globale opvarmning, stoppe den igangværende masseudryddelse af dyre- og plantearter og sikre det naturskabte grundlag for fødevareforsyningen og trivslen for nuværende og fremtidige generationer,« hed det i appellen, offentliggjort i det ansete tidsskrift Science.

– Der kommer løbende sådanne appeller, og vi hører efterhånden historierne om hedebølger, tørke og skovbrande hvert år, ligesom vi hører om isens fortsatte smelten i Arktis. Risikerer vi ikke, at mennesker bliver immune over for budskabet og vænner sig til alt dette som blot ’another fact of life’?

»Jeg hader, når medier eller forskere bruger udtrykket the new normal om disse ting. Fordi det er et udsagn, der får folk til at læne sig tilbage, og fordi det ikke er korrekt. Vi bevæger os ikke op mod et nyt plateau, vi er på en elevator, der bliver ved at stige mod stadig højere temperaturer, værre tørke, alvorligere brande, mere afsmeltning, større havstigninger, mere pres på landbrugssystemer og vandforsyninger, flere sygdomme – samtlige konsekvenser af klimaets sammenbrud vil blot blive værre, så længe vi afbrænder fossil energi, udleder CO2 og hæver temperaturen.«

»Vi har allerede nu opvarmet kloden med omkring 1,2 grader. Selv hvis vi stoppede udledningerne øjeblikkeligt, ville vi formentlig blive på den temperatur i mange generationer.«

Peter Kalmus påpeger, at temperaturstigningerne snart kan gøre visse regioner på kloden ubeboelige.

»Når den udvikling tager fart, vil vi se mennesker fra syd bevæge sig mod landene i nord i et omfang, som samfundssystemerne slet ikke kan klare. Her i USA har vi set 40 procent af befolkningen råbe ’byg den mur’ mod flygtningestrømmen sydfra – den polarisering vil blive langt alvorligere, når strømmen af klimaflygtninge starter.«

»Derfor siger jeg: Vi er nødt til at nedbryde den fossile industri. Nogle vil måske tænke, at det er en overdrivelse, men det er et hundrede procent sandt. Vi er i et kapløb, der handler om at nedbryde den fossile energiindustri så hurtigt, vi overhovedet kan.«

Klimaforskeren oplever, at mange mennesker i øjeblikket vitterlig får øjnene op for krisen.

»Problemet er, at de derved kan ende med at føle sig hjælpeløse. Det er en svær psykologisk situation at vide besked om tingenes tilstand, men samtidig føle sig magtesløs. Problemet er, at folk hører så meget om klimakrisen, men ikke kan få øje på den politiske handling. Politikerne siger, at vi er i en miljømæssig nødsituation, men de har ikke stoppet subsidierne til den fossile industri. De taler blot hule ord, og folk ruller med øjnene. Det er derfor, jeg opfordrer enhver til at blive klimaaktivist.«

Peter Kalmus siger dette med et smil, men han mener det alvorligt. Selv har han for længst truffet det valg.

»For mig er vi i en regulær nødsituation, og det betyder, at også jeg indimellem har mørke øjeblikke. For eksempel klokken tre om morgenen, hvor jeg kan vågne og tænke, at jeg er midt i et levende mareridt og må spørge mig selv: ’hvordan kan jeg gøre tingene bedre, mere effektivt?’«

Hans svar til sig selv er det enkle at bidrage til omstillingen, så hurtigt og meget han kan.

»Det at være på denne klode er for mig en helt utrolig og vidunderlig gave. Jeg er her takket være denne planet – Jorden har skabt mig, og det føler jeg en dyb taknemmelighed over. Nu kalder Jorden på hjælp, og det er en appel, jeg umuligt kan ignorere. Så jeg helliger hele mit jeg – mit professionelle og mit private liv – til at gøre, hvad jeg kan.«

Fra 20 ton CO2 til to

Familien Kalmus har været på vej i den grønne omstilling i godt ti år. De har droppet kød, og i haven til deres ikke så store hus dyrker de avocadoer, tomater, frugt og grøntsager. Det organiske affald komposteres, så det sammen med hønsemøget kan vende tilbage til jorden. Husets tørretumbler er kasseret – vasketøjet tørres i vinden.

Peter kørte i en periode i en gammel brun Mercedes, hvis tank han fyldte med brugte planteolier fra en sushirestaurant i byen.

»I det lange løb tog det for megen af den tid, jeg gerne ville bruge på forskningen og på at informere om klimaudfordringen, så i dag kører jeg i elbil,« fortæller han.

Turen til arbejdet hos NASA foregår dog på cykel og familieferier typisk med toget.

»Jeg har ikke fløjet siden 2012,« fortæller han.

Alt lagt sammen har det nedbragt hans personlige klimaaftryk fra 20 ton CO2 om året – tæt på det amerikanske gennemsnit – til knap to ton.

Det hele har Peter Kalmus beskrevet i bogen Being the Change: Live Well and Spark a Climate Revolution, digitalt tilgængelig på hans hjemmeside.

– Man kan næppe kæmpe for planeten 24-7 uden at brænde ud. Hvordan klarer du at leve, som du gør?

»To ting er vigtige. Den ene er havearbejdet. At iagttage og værdsætte, hvad planterne kan, er helt utroligt. At se lykkelige planter giver mig en stor følelse af tilfredshed, og det hjælper mig til at sætte tempoet ned. Det andet er meditation. At koble sit ego fra og se verden mere objektivt gør, at man bedre kan klare det, man skal gøre. Det handler jo ikke om mig, og det kan forekomme mig ynkeligt, næsten barnagtigt, at iagttage, når folks små egoer dominerer handlingerne og styrer begivenhederne.«

At drage på vandretur med rygsæk i bjergene er mere tvetydigt for Peter Kalmus.

»Jeg elsker at færdes der og i naturen, men det er også forbundet med foregribelse af en sorg over de negative forandringer, jeg allerede kan se i skovene er på vej.«

Han er sikker på, at Jorden ikke ender som en gold planet a la Venus.

»Den biologiske mangfoldighed vil vende tilbage, helt sikkert. Det eneste problem er tidsskalaen. Vi, vore børn og kommende generationer kan komme til at opleve en biologisk forarmet planet i meget, meget lang tid, i årtusinder eller mere. Sker det, fordi vi ikke handler nu, vil der blive megen lidelse og konflikt, og man må bare sige: hvilken forspildt mulighed.«

»Hvis vi omvendt evner at skifte kurs og blive voksne som menneskehed og civilisation – og det vil sige at lære at leve i harmoni med andre levende arter og i en følelse af taknemmelighed over at være her – så vil vi som civilisation kunne udrette vidunderlige ting,« siger Peter Kalmus.

Det kræver så lige, at vi får bugt med den fossile industri, med ulighederne i samfundet, med milliardærerne, med egoismen som altings ledemotiv.

Om endnu en hedebølge kan tjene som øjenåbner og opvarmning til det, vil tiden vise.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

jens christian jacobsen

Sympatisk fyr ham Kalmus. Men individuelle aktioner og offentlige appeller er langt fra tilstrækkelig. Det kræver kollektive aktioner og politisk handling og det har desværre lange udsigter.
PS. Halvdelen af vandforbruget i Californien går til vanding af græsplæner. Så lidt kan man da gøre.

Morten Kjerulf, Torben Bruhn Andersen, Torben K L Jensen, Ejvind Larsen, Jimmy Hansen, Leanette Nathalia Chresta Jensen, Mogens Kjær og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
Søren Fosberg

Meget sympatisk. Men hvad skal vi gøre? Det er jo ikke nok at vride hænder og passe din køkkenhave. Det er alt for lidt fokus på konkrete planer for afvikling af fossil industrien. Hvorfor dropper vi ikke bare fossiler? Kollektivt? Hvorfor forurener vi? Hvem stiller det spørgsmål? Kan vi lave en plan for bæredygtighed uden at forstå hvorfor vi forurener? Kan vi løse et problem uden at forstå hvad det skaber det? Hvad mener Jørgen Steen Nielsen? Hvad mener Informations debat redaktør? Hvad mener læserne? Politikerne? Regeringen? Folket?

Hvorfor forurener vi?

Arne Albatros Olsen, Per Dørup, Ejvind Larsen, Steen K Petersen, Ib Christensen og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
Christian De Coninck Lucas

Langt mere ambitiøse politikere som ikke er betalt af Exxon er fint nok at håbe på...men der er ikke ret mange af dem, slet i Californien hvor mange de fleste senatorer og guvernører har været dybt investeret i olie, kul, gas og Nuclear.

Vi ved godt at CO2 er in drivhusgas, men CMIP6 viser at modellerne har co2 opver bias. Desuden er det mere end på høje tid at klimavidenskaben (især i medierne) vågner op og opdager at hele solsystemet er under forandring og kilden også er ekstern:

https://www.plasma-universe.com/heliospheric-current-circuit/

Alle data fra 2019 til nu fra relevante sonder bekræfter plasma universe modellen (de leder efter dark matter men finder plasma og støv filamenter der opfører sig elektromagnetisk, ikke som noget tyngdekraften skaber) og passer slet ikke i Big Bang teori - derfor den såkaldte "Crisis in Cosmology.

Leanette Nathalia Chresta Jensen

I suk og sorg må jeg bare sige, jeg elsker Peter Kalmus, at han bruger sin viden til at råbe os op, og med smil inspirerer til nødvendig ændret levevis.
Jeg elsker Information for at bringe hans historie og jeg elsker alle klimaaktivister der holder mig på sporet

Arne Albatros Olsen, erik pedersen, Ejvind Larsen, Steen K Petersen og ingemaje lange anbefalede denne kommentar
Ib Christensen

Herhjemme er det ved lov krævet at vi suger gas ud af gamle lossepladser.

Den gas gamle loosepladser giver er lige så farlig en drivhus gas som CO2. Men hvordan ser det med lovkrav i andre lande?

I USA har de enorme "landfills" hvor de i årevis har hældt deres affald ud. Er der nogen der ved om de trækker gassen ud af dem, eller får de lov til at afgasse ud i det fri?

Ellers er der mange andre lande rundt omkring, der ved endnu mindre om affalds håndtering end vi gør i de vestlige lande.

Så måske er det lidt latterligt med den her fokus på kreaturers bøvsen og prutten, medmindre det er for, at vi ikke skal snakke om de gasser vores affald afgiver.

Anders Hüttel

Nu har gået on/off i min forhave for at fjerne de fleste brændeælder under en meget lang størnehæk. Hækken ligger lige ud til Ærø's "motorvej" som de kalder den, med et skævt smil på læben. Man må køre 50 km/t fordi det er en by-zone men det pisser 90% på. Store lastbiler, skolebussen, håndværkerne og sågar touristerne er fuldstændig ligeglade. Sømmet i bund, masser af co-2 udledning. Havde jeg en pumpgun ville der ligge en bilkirkegård på en halv time foran mit hus.

Men spøg til side. Det er kun rockere, bandemedlemmer og enkelte vetaraner som har det med at overdrive. Klimaet er presset, meget presset, 8 ud af 10 hader fremmede som om de har noget at gøre ved det.

Landbruget for ikke vredet armen om og familien Danmark virker ligeglade.
Så er man tænker på den su-studerende på kollegieværelset med angst og ocd.
Det er slet ikke sjovt. Heller ikke da Thunberg kom frem første gang.

erik pedersen, Ejvind Larsen og Leanette Nathalia Chresta Jensen anbefalede denne kommentar
Jimmy Hansen

Jeg var med førsteparket, da COP15 kollapsede, og så mange drømme brast. Drømme om, at klimaet nu endelig blev taget alvorligt. Drømme, der fik praktisk taget hele verdens befolkning (eller i hvert store dele af den danske) til at øjne positive forandringer. Faktisk ivrede selv de store industrier efter afklaring og modeller, de fremadrettet kunne orientere sig efter. Men et stort knæk blev det - på mange måder. Og hvorfor, som der også spørges til her i tråden. Hvorfor kan vi ikke bare udfase fossilerne, gå all in på det grønne og gøre alt det andet, der skal til for at komme dette næsten uundgåelige kollaps i møde? Mit bud er, at vi skal en helt anden vej. At vi er nødt til at tænke omstilling ind i alle af livets aspekter. Og nej, det er ikke nok, at vi kommer solceller på vores sommerhuse og kører rundt i fine Teslaer (selvom det selvfølgelig også er gode første skridt). Vi er simpelthen nødt til at være "vågne", så at sige. Vågne, så vi indtænker klimaet i vores hele ophav, og så det spejler sig på personlige, relationelle og samfundsmæssige planer. Og således at det ene ikke udelukker det andet. At tingene og omstændighederne tænkes sammen. Og det kontinuerligt iblandet "grøn bevidsthed". Så stress, angst, sygdomme, for mange skyderier, nye broer, potentielt at bruge Lærkesletten på Amager Fælled til byggeri, korruption, krige, transport.... Hele molevitten skal iklædes "grønne værdier"... mennesket skal til at tale og være sammen på måder, det aldrig før har gjort, hvis det skal lykkes at slå os ind på en anden vej. En vej, hvor der er plads til de andre dyr, hvor naturen får lov til at trives, hvor der stadig er koraller i havene, hvor vi kan trække frisk luft ned i vores lunger, og hvor vi overvejer, hvordan kloden gives videre til vores efterkommere ... Alt det, som har meget lidt med grådighed, materialisme og egoisme at gøre. Som handler om kærlighed til livet, respekt for andre (mennesker og dyr) ydmyghed, tolerance, rimelighed. Og den slags.

Arne Albatros Olsen, erik pedersen og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar
Mogens Kjær

Christian De Coninck Lucas

Kunne du ikke bare svare på de argumenter jeg har fremført mod dit vrøvl, i stedet for at misbruge plasmafysikken til at bortforklare drivhusgasserne indflydelse på den globale gennemsnitstemperatur.

Det ville være lidt af en befrielse for dem, der tager kommentarerne her i Information alvorligt.

Torben Bruhn Andersen, erik pedersen og John Liebach anbefalede denne kommentar
Arne Albatros Olsen

Der er noget særligt ironisk over, at Californien , denne helt ideele baggrundskulisse for det optimale sucsesfulde liv i utallige reklamer gennem tiden måske står for at blive ubeboelig i frremtiden pga. den stigende temperatur og tilhørende vandmangel.

Med andre ord, så er den baggrundkulisse, ikke længere "gangbar mønt", og alle de værdier, som den tidligere repræsenterede af samme grund heller ikke mere.

Det burde da være et klart visuelt statement for enhver.