Kinas kommunistparti fylder 100 år. Her er fem grafikker, der forklarer verdens mest magtfulde parti

Kinas kommunistparti lader sig dårligt sammenligne med et politisk parti i dansk forstand. Det er allestedsnærværende i det kinesiske samfund, har en streng hierarkisk struktur, og vi ved fortsat meget lidt om, hvordan beslutninger i den øverste top bliver truffet
Kinas kommunistparti lader sig dårligt sammenligne med et politisk parti i dansk forstand. Det er allestedsnærværende i det kinesiske samfund, har en streng hierarkisk struktur, og vi ved fortsat meget lidt om, hvordan beslutninger i den øverste top bliver truffet

Katrine Bælum

Udland
5. juli 2021

Hvad er Kinas kommunistparti? Selv de dygtigste sinologer værger sig ved at give en kort og koncis definition. Hundrede år efter det blev etableret, tæller partiet flere end 90 millioner medlemmer fordelt over 4,5 millioner partiorganisationer og celler landet over.

Hvad der udefra kan fremstå monolitisk er indadtil en kompleks arena, hvor fraktioner, interessegrupper og familieklaner strides om indflydelse. Partiet har over årene udvist en usædvanlig sejlivet evne til at transformere og tilpasse sig.

Organisationsstrukturen og de normer, der blev etableret i de tidlige år, er bygget op efter sovjetisk forskrift med udgangspunkt i Vladimir Lenins fornemmelse for bureaukrati og magtudøvelse. En konstruktion designet til at give partiet adgang til alle dele af samfundet – og sikre det et permanent magtmonopol. Det er blandt andet muliggjort af det store medlemstal.

 

Egentlig giver det i dag mere mening at beskrive kommunistpartiet som et samfundsprojekt, forklarer Nis Grünberg, senioranalytiker ved tænketanken Merics i Berlin. For at forstå det, bliver man nødt til at tage et skridt tilbage og se på forholdet mellem politisk ledelse, stat og samfund i en kinesisk kontekst.

»Kommunistpartiet kan ikke forstås som et politisk parti i Danmark. Det er integreret med den statslige organisation og embedsmandsværket på en meget dybere måde end i demokratiske systemer. Partiet kan ikke tages ud af ligningen, det tilføjer ikke bare statsapparatet en politisk målsætning. Kommunistpartiet er mere end en gruppe af ideer, det er selve det politiske system,« siger han.

Så partiet er nervesystemet i det officielle Kina – parti og stat kan ikke adskilles. Xi Jinping er både partisekretær og præsident for Folkerepublikken. Hver provins har både en guvernør og en partisekretær, hver landsby en landsbyleder og en partiboss. Og hele vejen ned igennem systemet har partiet førsterang. Det gælder også i statsejede selskaber, uddannelsesinstitutioner, medier og andre offentlige myndigheder. Folkets Befrielseshær hører under partiet og ikke staten – også her er Xi Jinping øverstbefalende.

I mange år var tendensen, at partiet trådte i baggrunden, og at staten trådte mere frem. Det er skiftet under Xis ledelse. Han har sat sig selv i spidsen for en række magtfulde partikomiteer og grupper, der udstikker overordnede politiske dessiner, og ændret den kinesiske forfatning, så han i princippet kan regere på livstid.

Xi har atter sat partiet i centrum og forlanger disciplin og fuldstændig loyalitet af dets medlemmer. Det har ført til en intern udrensning og fornyet krav om ideologisk enstemmighed. Kvalitetssikringen af partiets medlemsskare betyder samtidig, at uddannelsesniveauet stiger, mens færre bliver givet fuldt partimedlemskab. Historisk set har kommunistpartiet været bøndernes parti. I dag et billedet et andet.

 

Omkring en ud af tyve ansøgere bliver optaget. Seneste opgørelse fra 2019 viste, at det lykkedes for 1,3 millioner det år. Deres vej op igennem partipyramidens hierarkiske lag er lang – pladserne i de ledende organer i Beijing er forbeholdt nogle få hundrede særligt udvalgte. Og de er stort set alle mænd. Partiets erklærede idealer om lighed kommer ikke til udtryk i kønsbalancen.

 

»Kommunistpartiet skal være den drivende kraft i samfundet. Det er en form for paternalistisk syn, hvor partiet består af en slags idealborgere, der sikrer, at partiets normer og synspunkter bliver spredt ud i alle dele af samfundet på alle niveauer. Både for at kunne kontrollere, men også for at kunne lede,« siger Nis Grünberg fra Merics.

Han beskriver, hvordan en mere ordnet og digitaliseret regeringsførelse har gjort det nemmere at få indblik i den lovgivende proces og formelle dokumenter. Til gengæld bliver beslutninger taget inden for de røde mure i Zhongnanhai, hvor partiledelsen har hjemme, fortsat truffet bag lukkede døre. Hvordan det præcis finder sted, ved kun de få indviede.

»Vi ved i dag ikke mere om, hvad der bliver diskuteret oppe i toppen af partiet,« forklarer han. Til gengæld er der ingen tvivl om, at Xi Jinpings udrensing af politiske rivaler har tydeliggjort hvem der bestemmer. Magten er i dag mere koncentreret hos generalsekretæren, end den har været i årtier.

Vejen til partimedlemskab tager år

1. Skriftlig ansøgning

Kandidaten forelægger en ansøgning ved den lokale particelle og gør rede for motivation og interesse. Inden for en måned starter ansøgningsprocessen.

2. Baggrundstjek

Kandidaten indberetter CV samt informationer om social omgangskreds og familie, herunder forældres politiske baggrund. Particellen udpeger to medlemmer som mentorer og rådgivere.

3. Etårig forberedelsesperiode

Kandidaten skal bestå et tredages kursus hvert kvartal og forfatte rapporter om partiets ideologi og politiske forhold. Particellen verificerer informationer og interviewer mindst otte kolleger, naboer eller bekendte.

4. Officiel godkendelsesproces

Kandidaten kan officielt ansøge om partimedlemskab. En particelle højere oppe i hierarkiet gennemgår ansøgningen og interviewer kandidaten.

5. Et år på prøve

Hvis ansøgning går igennem, bliver kandidaten taget i ed som medlem og begynder en prøveperiode på et år.

6. Permanent medlemskab

Såfremt der ikke opstår disciplinære sager eller brud på partiets vedtægter under prøveperioden bliver medlemskabet efterfølgende permanent.

Formanden for det hele

Xi Jinping er i besiddelse af de tre vigtigste titler i Kinas politiske system. Han er på en og samme tid generalsekretær for Kinas Kommunistiske Parti, præsident for Folkerepublikken Kina og formand for Den Centrale Militærkommission. Intet står over kommunistpartiet i Kina og titlen som generalsekretær er den mest magtfulde. Derudover har Xi sat sig selv i spidsen for en række af de magtfulde komiteer, der i regi af partiet sætter politiske målsætninger inden for alt fra nationale sikkerhedsspørgsmål til økonomiske reformer.

Grafik og illustrationer: Katrine Bælum

Infografik: Rasmus Raun Westh

Kilde: MERICS

 

Verdens mægtigste parti fylder 100 år

Kinas Kommunistiske Parti fylder 100 år. Partiet er en mastodont med 92 millioner medlemmer og udgør i dag en magtfaktor, der rækker langt ud over de nationale grænser. I en artikelserie sætter Information fokus på partiets historiske og ideologiske udvikling og dets ekstraordinære overlevelsesevne.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her