Interview
Læsetid: 5 min.

EU’s udenrigspolitik tages som gidsel af Polen og Ungarns illiberale holdninger

I EU’s udenrigspolitik tvinger Polen og Ungarn resten af Europa og Danmark til at opgive kampen for kønsligestilling. Det er del af en urovækkende tendens, hvor Europas egne illiberale regimer trækker resten ned i dyndet, mener Portugals udenrigsminister: Stadig oftere står vi ikke mere for de »rette værdier«, og det skader os internationalt, siger han
EU står stadig oftere ikke for de »rette værdier«, og det skader os internationalt, siger Portugals udenrigsminister Augusto Santos Silva.

EU står stadig oftere ikke for de »rette værdier«, og det skader os internationalt, siger Portugals udenrigsminister Augusto Santos Silva.

Bernd von Jutrczenka

Udland
21. juli 2021

EU vil ikke kæmpe for ligestilling mellem kønnene. Det er ikke en værdi, som vi europæere vil stå på mål for internationalt.

Det overrasker dig måske – det overrasker i hvert fald mig. For på disse kanter går vi vel egentlig og anser os selv for at være ret progressive.

Men så hør denne anekdote, som Portugals udenrigsminister Augusto Santos Silva delte med mig forleden i Lissabon. Det handler om en episode, han anser for at være »et af de mest skamfulde øjeblikke« i sin politiske karriere.

Og det skal vel med, at det har en vis tyngde, når det lige præcis er denne oplevelse, som får den 64-årige politiker til at krympe sig ekstra meget af skam, da han immervæk har haft et langt liv i politik og et cv, der inkluderer fem forskellige ministerposter.

 

Få overblik og analyser af vor tids største og vigtigste begivenheder.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Gentager gerne: vi skal venligst bede Polen og Ungarn - og eventuelt slovenerne- om hurtigst muligt at melde sig ud af EU. Det er alle bedst tjent med - og jeg ønsker ikke længere at bevidne denne deroute.

Erik Tvedt, Eric Philipp, Sabine Behrmann, Mogens Sommer Madsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Steffen Gliese, Thomas Tanghus, Lisbeth Glud, Claus Bødtcher-Hansen, Jan Nielsen, Jørgen Tryggestad, P.G. Olsen, Holger Nielsen, Carsten Munk, Pietro Cini, Gitte Loeyche, Svend-Erik Runberg, Birte Pedersen, Bjarne Jensen, Eva Schwanenflügel og Tommy Clausen anbefalede denne kommentar
Tommy Clausen

Ja, de lænder der ikke kan li, flertals holdninger i EU, må ud!

Ole Falstoft

Tommy: Det drejer sig ikke om flertallet mod mindretallet, men om de fælles værdier EU's medlemsstater har tilsluttet sig også Polen, Ungarn og Slovenien: demokratiske rettigheder og ligeværdighed . Vil de lande ikke efterleve dem skal de for alvor overveje om de overhovedet hører hjemme i EU.

Mogens Sommer Madsen, Steffen Gliese, Thomas Tanghus, Kim Houmøller, Eva Schwanenflügel, Lisbeth Glud, Jan Nielsen, Jørgen Tryggestad, P.G. Olsen, Holger Nielsen, Inger Pedersen, Gitte Loeyche, Svend-Erik Runberg, Birte Pedersen, Hans Larsen og Jesper Frimann Ljungberg anbefalede denne kommentar
Svend-Erik Runberg

"De lande" som vi taler om, vil næppe af egen vilje melde sig ud af EU.
Men vi andre kan melde os ud, og sekundet efter stifte EU2, med præcis samme regelgrundlag som i EU, men uden adgang for "de lande", som vi taler om. Det vil ikke kræve nye folkeafstemninger eller lign.
Så kan "de lande" sidde og lege bytte, bytte købmand med sig selv, - med egne penge og regler.
- Indrømmer: Lidt vildt, - men situationen betragtet...

jens christian jacobsen

Det bliver spændende at se om de omkostningslette frihedsværdier vinder over de mere omkostningstunge målsætninger om kapitalens og arbejdskraftens fri bevægelighed. De sidste går Polen og Ungarn jo voldsomt ind for.

Krister Meyersahm

To kloge statsmænd Adenauer og de Gaulle, var meget fremsynede i arbejdet med tilvejebringelsen af Elysée-traktaten i 1963. Tyskland og Frankrig forpligtede sig her til intet mindre end; ....så vidt muligt, at nå til enslydende standpunkter omkring samtlige vigtige økonomiske, politiske og kulturelle anliggender.

Det var stort tænkt og så langt man som nationalstat kan strække sig i en mellemstatslig aftale, uden at begrænse fremtidige nationale folkevalgtes ret til selvbestemmelse over egen lovgivning. Det overstatslige er grundstenen til konflikter som nu med mellem Polen/Ungarn og EU,s elite.

Folkestyret bliver jo aldeles meningsløst, når nutidens folkevalgte er bundet af lovgivning som deres forgængere har indført og som ikke uden videre kan ændres.
EU konstruktionen er som skabt til at udløse konflikter mellem landene. Væk med domstolen og parlamentet og lad landene deltage på det niveau deres befolkning vil.

Ole Falstoft

Krister Meyersahm: 'Folkestyret bliver jo aldeles meningsløst, når nutidens folkevalgte er bundet af lovgivning som deres forgængere har indført og som ikke uden videre kan ændres'
Er det grundloven du tænker på?

Sabine Behrmann, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel, Lisbeth Glud og Inger Pedersen anbefalede denne kommentar

Den måde, Europa behandler migranterne på Lesbos, er et større skændsel end Polens og Ungarns syn på LGBT. Det er det, de to klovne Orban og Kaczynsky - omend ufrivilligt - minder os pæne og hykleriske europæere om.

Holger Nielsen

Efter min mening skal Polen, Ungarn og Slovenien smides ud af EU, hvis de ikke går selv, de burde aldrig være kommet med i EU. Men de er jo så glade, for at være med, de får jo mange penge til deres egne lommer, jeg kan ikke huske, hvor jeg har læst det. Deres formue stiger, men det kommer ikke folket til gode. Men vil de betale noget tilbage- nej.

Krister Meyersahm

Ole Falstoft.
Grundloven, ja. Den tildeler jo folket eneretten til lovgivning gennem det af folket valgte folketing.

Torben Siersbæk

Det er meget fristende at tænke:

Polen og Ungarn har søgt medlemskab i foreningen på et ret så præcist grundlag.
Nu gider de ikke følge de regler, de accepterede ved deres indtræden.
Hvorfor følger resten af unionen ikke deres eksempel og smider dem ud - uden om reglerne?

Nå - det var bare en strøtanke.

Men hvor ER det dog ærgerligt, at bare et land kan blokere for seriøse sanktioner mod medlemmer, der pi**** på de mest fundamentale (= grundlæggende) elementer i et demokratisk samfund!

Sine Jacobsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Steffen Gliese, Thomas Tanghus, Eva Schwanenflügel og Lisbeth Glud anbefalede denne kommentar
Ole Falstoft

Krister Meyersahm: Jeg var ironisk. Grundloven sætter begrænsninger for hvilken lovgivning der kan vedtages i folketinget, selv hvis der er flertal for det i folketinget. F.eks. kan censur ikke indføres, og det er jo meget godt. ’Folket’ har heller ikke eneret i vores samfund. Magtens tredeling sikre om at ’folkeviljen’ får frit løb. ’Folkeviljen’ har det jo med at dreje sig som vinden blæser og er ofte til fals for demagoger og løse rygter.

Flemming Berger og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Det synes mig, at Ole Falstofts pointe var, at Grundloven også er lovgivning
"som deres forgængere har indført og som ikke uden videre kan ændres".

Sådan er det jo med love.

Men jeg medgiver da gerne, at Grundloven er temmelig antikveret, og trænger til at Danmark fx inkorporerer Børnekonventionen og lignende ;-)

Krister Meyersahm

Ole Falstoft.
Jeg er ikke sikker på jeg forstår (ironien). Det synspunkt jeg fremførte var, at folkestyret bliver meningsløst hvis kommende folketing ikke kan ændre på tidligeres love. Det var dette Adenauer og de Gaulle indså.

Torben Siersbæk

@Krister Meyersahm.

Men et folketing KAN jo netop ændre på tidligere vedtagen lovgivning!

Grundloven er et særtilfælde, da den i Danmark ikke er vedtaget af Folketinget alene, og derfor heller ikke kan ændres af Folketinget alene.

Bl.a. derfor er referencer til længst afdøde udenlandske politikere nok ikke specielt relevante.

I tilfældet Polen/Ungarn er der tale om politiske systemer, hvor forfatningsændringer vedtages af parlamenterne uden vælgerindblanding.
Jeg tror jeg foretrækker vores systems tilgang til det spørgsmål!

Daniel Joelsen

Nu vi er i færd med at smide lande ud, kan vi så ikke også give Frankrig en tur på grund af Strassburg derouten som har kostet EU hundredevis af miliarder? Eller hvad med Luxemburgs snyd med skattefrihed. Eller Irlands karrusel med samme? Tysklands og Belgiens manglende implementering af EU lov? Maltas salg af statsborgerskab til rige tilflyttere? Spaniens politiske fængslinger af Baskere og Catalanere? Danmarks forbehold og familiesammenføring af flygtninge?

Indenfor EU domstolen er Danmark i øvrigt en duks sammenlignet med Italien og Luxemburg og deres ca 20 gange flere sager.

Krister Meyersahm

Torben Siersbæk.
Vedtaget EU-lovgivning kan ikke ophæves af medlemsstaterne uden samtykke fra de øvrige medlemslande.

Torben Siersbæk

@Krister Meyershahm.

Nej - selvfølgelig!

Vil du have at folketinget skal kunne ophæve demokratisk gennemførte EU-love - sådan bare fordi vi ikke kan lide dem?

Der er snævre grænser for EU's lovgivningskompetence - og lovgivning vedtages af 2 folkevalgte organer: Parlamentet (med flertalsafgørelser) OG Rådet (med enstemmighed).

Men du foretrækker måske en britisk løsning?