Fort Europa
Læsetid: 10 min.

Europa bygger flere mure for at stoppe flygtninge: »Vi må håbe, at det udskyder Europas fald«

Før rev vi mure ned, men nu er stadig flere kilometer grænsemure og hegn hastigt ved at omkranse Fort Europa. For at redde os selv er vi nødt til at holde flygtninge ude med tykke mure, mener dansk historiker. Men eksperter ser mere murene som et politisk instrument, der ikke effektivt kan holde flygtninge og migranter tilbage
Europa er blevet et kontinent, der ikke længere river mure ned, men i stedet bygger dem op. Og i stadig større hast – og med et fornyet fokus skabt af frygt for en bølge af afghanske flygtninge på flugt fra Taleban.

Europa er blevet et kontinent, der ikke længere river mure ned, men i stedet bygger dem op. Og i stadig større hast – og med et fornyet fokus skabt af frygt for en bølge af afghanske flygtninge på flugt fra Taleban.

Giannis Papanikos

Udland
30. august 2021

Premierminister Viktor Orbán blev udskammet, da han opførte et pigtrådshegn langs Ungarns grænser for at holde flygtninge ude. USA’s tidligere præsident Donald Trumps insisterende prædiken om en grænsemur mod Mexico blev latterliggjort som et populistisk og primitivt forslag til at løse et komplekst migrationsproblem.

Og i Danmark fik mange kaffen galt i halsen, da historiker Uffe Østergaard for fem år siden begyndte at tale for, at EU skulle isolere sig bag »et jerntæppe« – med flere lag hegn og bevæbnede vagter – for at beskytte sig selv mod flygtningestrømmen.

Men nu er udskamningen, latterliggørelsen og kvababbelserne så godt som forstummet. For Europa er blevet et kontinent, der ikke længere river mure ned, men i stedet bygger dem op. Og i stadig større hast – og med et fornyet fokus skabt af frygt for en bølge af afghanske flygtninge på flugt fra Taleban.

 

Få overblik og analyser af vor tids største og vigtigste begivenheder.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Bo Stefan Nielsen

“Europas fald”? Bevares, det er åbenbart gået nogle af os forbi, at Europa er i krig med omverdenen. Slap gerne en smule af med krigsretorikken og dehumaniseringen. Det er flygtninge og migranter, ikke tanks, der søger mod grænserne. Og jo, mure, pigtråd og skarpskytter er primitivt, uanset om det er Trump og Órban eller det liberale Fort Europa, der leverer. Ligesom vores krige, der i høj grad har medvirket til at folk tager flugten, er dybt primitive. Begge dele er udryk for noget af det mest primitive, menneskeheden endnu har frembragt: “os og dem”.

Kurt Nielsen, Anne-Marie Esmann, Ole Frank, Frederikke Nielsen, Christel Gruner-Olesen, Camilla Dalsgaard, lars helde, Asiya Andersen, Anders Graae, Pietro Cini, Eva Schwanenflügel, Christian Mondrup, Inger Pedersen, Gitte Loeyche og Arne Albatros Olsen anbefalede denne kommentar
Jan Henrik Wegener

De der flygter eller migrerer mod Europa kommer tit fra lande hvor der var uafhængighedsbevægelser for få årtier siden.
Men hvor stor var i grunden disses succes, når det så ikke lykkedes at gøre landene attraktive for egne indbyggere og til dels skabe forhold som disse ikke kan eller vil leve under?

Niels Christensen, Ole Frank, Mogens Kjær og Flemming Olsen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Ma n er nødt til at lave en verdenskonference, der kan tage fat i alle de beslægtede problemer, menneskeheden står overfor. De er ikke uløselige, men de kræver, at vi standser med at kæmpe imod hinanden og i stedet finder fredelige løsninger.
På trods af alt dette står vi jo i en overskudssituation, hvor vi stadig har ressourcerne til at løse det hele retfærdigt og bæredygtigt, til folkenes gavn.
Gør vi det ikke i tide, er der til gengæld ingen tvivl om, at vi vil trække hinanden ned og måske i løbet af mindre end et århundrede selv gøre en ende på menneskeheden.

Poul Søren Kjærsgaard, Anne-Marie Esmann, Else Marie Arevad, Eva Schwanenflügel, Gert Romme, Carsten Munk, Ruth Sørensen og Arne Albatros Olsen anbefalede denne kommentar
Palle Bendsen

Til Uffe Østergaard:
Du er meget hurtig til at udbrede din egen frygt ved hjælp af det fællesskabsfremmende pronomen VI.
Hold venligst mig udenfor.
Du vil oven i købet "bruge våben" for at redde "os".
Vil du selv stå med fingeren på aftrækkeren og trykke af når den flygtende familie prøver at klatre over "vores" mur?

Anne-Marie Esmann, Ole Frank, Camilla Dalsgaard, lars helde, Pietro Cini, Asiya Andersen, Eva Schwanenflügel, Christian Mondrup, Steffen Gliese, Inger Pedersen, Gitte Loeyche og Ruth Sørensen anbefalede denne kommentar

Personligt tror jeg vi kan bygge nok så høje mure og man kan vel godt fra et kynisk perspektiv argumentere for at de virker ved at gøre det det sværere for folk at komme hertil.
Vil dog stadig holde på at så længe man ikke løser det grundlæggende problem i verden som er den enorme ulighed der er mellem landene så vil der ikke værre færre der forsøger at tage flugten i fremtiden. Mit bud vil være at flere vil forsøge at komme til Europa og USA.
Det med at søge et bedre liv andre steder er jo faktisk noget også en del danskere gør ved at tage til Norge og arbejde. Det skal vi heller ikke glemme. Det er efter min overbevisning udelukkende fordi Danmark sammen med USA og Norden er en af de absolut verdens rigeste lande målt på BNP pr indbygger og andre faktorer at der jo ikke er de store grunde til at søge væk.

Jeg fortænker ikke andre i at søge hen til steder hvor levestandarden og stabiliteten er langt højere som her i Norden.

Vi kan ikke komme uden om at folk vil søge væk når vi i Vesten selv insisterer på at løse mange konflikter militært hvilket efterhånden må stå klart har skabt større problemer end det har løst.

Jeg siger ikke jeg ved hvor mange Europa skal tage for de fleste i Europa så vidt jeg ved ønsker ikke mere migration, men omvendt er det også ironisk at vores økonomier ikke kan klare sig uden migration da migranter tager de jobs danskere ikke selv længere ønsker at tag. Det samme i USA. Gad godt vide hvor langt tid ranchene og fabrikkerne tæt på grænsen til Mexico vil overleve hvis de blev deporteret. Mit gæt er højst et par timer.

Michael Hullevad, Poul Søren Kjærsgaard, Anne-Marie Esmann, Steffen Gliese, Camilla Dalsgaard, Eva Schwanenflügel, Carl Chr Søndergård og Bo Stefan Nielsen anbefalede denne kommentar
Bo Stefan Nielsen

Ja, mange danskere og europæere er i disse år imod flygtninge og immigration. Men det er vel også nemt nok at være imod menneskets ret til at søge lykken, når man tilfældigvis er født på den heldige side af hegnet. Og hegn, pigtråd, mure og streger på et kort er, det er hvad det er. Troen på, at man har arvet ejendomsretten til det område, universets store tombola har ladet os fødes i, er nogenlunde ligeså velbegrundet som små børns tro på, at de har ret til et eller andet fordi, de "så det først", eller "sagde det først". Nationale grænser er, ligesom den private ejendomsret, en af de her fjollede konstruktioner, der er opfundet af rige og grådige mænd i forgangne århundreder, men som på forunderlig vis har opnået status af nærmest ligeså gyldige som fysikkens love.

”Hvor meningsløse, sagde vi til os selv, er ikke disse Grænser, naar en hvilken som helst Flyvemaskine let som i Leg kan svinge sig hen over dem: hvor provinsielle og kunstige er ikke disse Toldskranker og Grænsevagter, hvor modsiger de ikke det dybeste i Tiden, der saa tydeligt stræber efter Tilknytning og Verdensbroderskab!”
- Stefan Zweig

Anne-Marie Esmann, Ole Frank, Frederikke Nielsen, Christel Gruner-Olesen, Palle Bendsen, Eva Schwanenflügel og Christian Mondrup anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Der er ingen anden retfærdig og brugbar vej end at hjælpe folkene til at kunne udvikle deres egne lande til at kunne give den nødvendige tryghed og velfærd.
Alle andre forhold er underordnede, mennesker ønsker at kunne yde deres bedste, men forhindres i det, fordi andre ønsker det samme, og der derfor er voldsom konkurrence om at komme til at yde.

Poul Søren Kjærsgaard, Ole Frank og Gert Romme anbefalede denne kommentar
Jan Henrik Wegener

Hvad er da forbilledet, hvis man vil åbne totalt?
En ekstrem udgave af den "amerikanske drøm", hvor frihedsgudinden står og byder alle (næsten)velkommen?
Og hvis alle forbindelser mellem et landområde og dets indbyggere afvises kan man måske starte med at opfordre alle uafhængighedsbevægelser til at opløse sig selv?

Bo Stefan Nielsen

Jan Wegener

Behøver der være et forbillede (som i et land) for at kritisere den tiltagende fremmedfjendtlige tidsånd? Om vi har nationalstater og grænser, er ikke det mest væsentlige. Det væsentlige er vel hvad disse bruges til, og hvilke klasser og grupper de er instrumenter for. Jeg opfatter mig som international økosocialist, og som en bevidst skabning på planeten jorden blandt myriader af bevidste skabninger, der alle søger mod lykken og bort fra lidelsen. For mig kan det være ligegyldigt, om min nabo er fra Midtsjælland eller Sydøstasien. Det vigtige må være hvilket forhold til hinanden og til den natur, vi er en del af, vi dyrker. Ser vi hinanden som farlige konkurrenter, der ønsker hinanden det slet, kan jeg da godt følge ideen om at gemme sig bag mure og pigtråd. Det vil jo gøre mig, og dem, der ligner mig, vigtigere og mere værd.

Et forbillede blandt nationer, kan jeg ikke diske op med. Men der er for mig at se nogle idéer og værdier i såvel marxismen, økologien og i forskellige filosofiske og spirituelle traditioner, der tilsammen kunne udgøre en slags forbillede. Desværre har vi som samfund og som europæisk kultur ganske glemt at interessere os for disse og i stedet indoptaget fjendebilledet. Måske har jeg ved mit klassetilhørsforhold mere materielt tilfælles med min nabo fra Sydøstasien, min overbo fra Mellemøsten og min kollega fra Afrika end med min anden nabo fra Midtsjælland, som jeg qua fælles kulturbaggrund har nogle andre ting tilfælles med. Måske er vi på et mere metafysisk plan alle det samme, når alle de ydre lag skrælles bort. I sidste ende er nationalchauvinisme bare forkerte og populistiske løsninger på reelle problemer i menneskelivet. At den amerikanske drøm er et fatamorgana, der forveksler frihed for den fattige med at være det samme som for den rige, er ikke i modsætning til at åbne grænser kan kombineres med en stærk fagforeningskultur og klassesolidaritet.

Mht uafhængighedsbevægelser, er der sikkert nogle, der fint kunne lukke og slukke. Men der er også nogle, der er opstået som reaktion på undertrykkelse. Disse har en sag, der bør støttes. Et lidt interessant eksempel er den kurdiske enklave Rojava, hvor man på den ene side er en slags (venstreorienterede) nationalister, der er i konflikt med tyrkisk højrenationalisme, syrisk nationalisme og islamistisk seperatisme, men som omvendt ikke ønsker at skabe en nationalstat, men i stedet en slags anarko-socialistisk, feministisk, multietnisk og multireligiøs demokratisk konføderalisme. Det er for mig at se mere progressivt og end den stammetænkning, der præger Europa disse år.

Mure og hårdhændet politifolk, der banker løs på flygtninge, og fratager dem alle deres ejendele herunder fodtøj og mobiltelefonen, er ingen løsning på et socialt problem.

Og uanset om man flygter fra fattigdom, krig, undertrykkelse eller krimaet, er der tale om sociale problemer.

Derfor skal der helt andre metoder til. Og selvfølgelig koster de penge, men det gør anlægsarbejder og militære optrapninger i hvert fald også. Derfor er det formentlig billigere på sigt at "fjerne problemerne" på en ansvarlig måde samt at hjælpe flygtninge til at klare sig selv.

Poul Søren Kjærsgaard, Steffen Gliese, Ole Frank, Frederikke Nielsen, Eva Schwanenflügel, Bo Stefan Nielsen og Carsten Munk anbefalede denne kommentar

Vi skaber selv problemerne.

"Hvordan europæisk våbeneksport tvinger millioner af mennesker væk fra deres hjem" ( Et par keypoints fra rapport fra https://www.tni.org/en/publication/smoking-guns ):

"Det er muligt metodisk at spore våben, militært udstyr og teknologi fra oprindelses- og eksportstedet til det sted, hvor de i sidste ende blev anvendt, og dokumentere deres ødelæggende indvirkning på lokalbefolkningen. Rapporten bekræfter uden nogen rimelig tvivl, at europæiske våben ikke anvendes direkte til at forsvare befolkningerne eller til at forbedre den lokale eller regionale sikkerhed, som det ofte hævdes, men til at destabilisere hele lande og regioner."

"Uanset om våben blev eksporteret til officielle statslige sikkerhedsstyrker eller i sidste ende blev brugt af ikke-statslige væbnede aktører, eller om EUA'er og andre kontrolmekanismer blev overholdt, var resultatet det samme - europæiske våben blev brugt i militære operationer, der førte til destabilisering og deraf følgende tvangsforflytninger og migration. Destabiliseringen, der blev fremmet af våben leveret af Europa, bidrog derefter til, at Europa udvidede sit grænsesikkerhedsapparat enormt for at imødegå den tilsyneladende trussel, som flygtninge, der forsøgte at ankomme og søge asyl, udgjorde."

"De europæiske lande er blandt de største eksportører af dødbringende våbenudstyr på verdensplan og har siden 2015 tegnet sig for ca. 26 % af den globale våbeneksport. De fem største europæiske våbeneksportører er Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien og Det Forenede Kongerige, som tilsammen tegner sig for 22 % af den globale våbeneksport i perioden 2016-2020."

Men det er sikkert godt for BNP. - Og måske er de bagvedliggende kalkyler baseret på ligningen:

I = C x T x P (Impact = Consumption x Teknologi x Population

Indvirkning (på jorden) lig med Forbrug x Teknologi x Befolkning

Så hjælper det også gevaldigt på P ( Det ønsker man ikke at tro kan være rigtigt, - at der kunne være tale om en sådan kynisme. Men det kan på den anden side ikke udlukkes især ikke når man tager i betragtning at der udelukkende er økonomiske årsager til at noget sådant foregår)

Tilbage bliver kun diskussionen om vi kan fortsætte med at tage imod flygtninge strømmene. Men det er altså muligt at formindske disse ved at ændre på vores egen politik.

Anne-Marie Esmann, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Camilla Dalsgaard, Pietro Cini og Gert Romme anbefalede denne kommentar

et Forenede Kongerige = UK

Mangler vi ikke udenlandsk arbejdskraft? Så tag afghanerne. De er fremragende. Nøjsomme, hårdføre, empatiske, perfekte til at vænne sig til alting. Pigerne er topmoderne, drengene med på noderne.
Og læs så bogen: "Født i skyggernes tid", for dens visdom og ramsaltede humor fortalt gennem en knægts øjne.

Poul Søren Kjærsgaard, Steffen Gliese, Ole Frank og Frederikke Nielsen anbefalede denne kommentar
Kubilay Karahan

Den tyrkiske opposition har et meget konkret plan post-Erdogan:
at påbegynde forhandlinger med den legitime regering i Syrien om en aftale om fred og genopbygning med midler fra det "internationale" verdenssamfund og frivillig hjemsendelse af de ca. 4 millioner flygtninge i Tyrkiet plus øvrige fra øvrige lande som måtte ønske det. Nu vil nogle stemmer straks råbe op, jamen Assad er jo diktator, morder og jeg ved ikke hvad. OK, vær så artig at tage imod en god portion af de syriske flygtninge som lever under kummerlige og moderne slavery forhold i nærområderne som følge af Vestens krigeriske og destruktive politikker.

Og jeg har slet ikke nævnt flygtninge strømmen fra kaoset i Afghanistan som Vesten i allerhøjeste grad selv er ansvarlig for. Hvorledes det skal løses, det må kun guderne vide, men et ansvar bør man bestemt tage i stedet for at løbe væk med halen mellem benene som en KUJON og opføre skammens mure op.

Kubilay Karahan

EU må også gøre op med sig selv om hvad der vejer tungest: Israel's falske umættelige behov for security eller fred og stabilitet i Mellemøsten såvel som i EU.

slettet slettet

Det er efterhånden trættende at høre på hvad “Vesten” skal have skylden for.
Folk rejser fra fattigdom fra lande i hele verden, men placeres uden videre alle i kassen adresseret til jublende vestlige flagellanter, hvis højeste ønske synes at være, at vi alle begår kollektivt selvmord så retfærdigheden sker fyldest.
Det kunne tænkes, at den eksponentielle vækst i befolkningen i disse lande var bare en lille del af årsagen til at de unge i disse lande ikke har nogen fremtid.

Anne-Marie Esmann

Åh jeg grimmes. Hvem er vi blevet til her i vesten. Vi er blevet til idioter og tosser, der ikke kan finde ud af noget som helst. At sammenligne det der sker i dag med alle disse mure med romerrigets fald i 476 e.kr. er jo helt på månen. Vi burde jo være kommet noget længere her i år 2021. Alt dette fremmedhad er jo ikke til at bære.

Hvad er vi så angste for. De fleste mennesker her i Danmark ved det ikke. De er jo blevet hjernevaskede gennem en rum tid med partier der har talt dunner om indvandrere er dumme, teorister m.m. m.m. m.m. Det er ikke til at bære. Det jeg frygter, at mine kære bliver udsat for chikane og det der er være hvis ikke vi fornuftige siger fra over for denne retorik.

Jeg forsøger at bevare fornuften og respekt for andre mennesker og det vil jeg blive ved med så længe jeg lever. Mennesket har altid vandret - og det vil det blive ved med, hvis livet er truet, hvis det mangler med, hvis de helt basale livsvilkår er truet og dårlige. Det hedder overlevelsesvilje. Det kan hverken mure, våben og dumhed forhindre.

Mennesket vil altid søge overlevelse. Tænk hvis vi i stedet for at bekæmpe hinanden fordelte verdens ressourcer så vi alle havde hvad vi skulle bruge. Det ville være så dejligt. Kan godt være at vi her i de rige lande skulle leve lidt mere pavert. Men mon ikke det ville lykkes. Jeg tror det.

Historien taler sit klare sprog. Men jeg er for selv at overleve nødt til at tro på en bedre verden. For det ser sku da ikke for godt ud vel.

Jan Henrik Wegener

Min dog befolkningen er så skarpt opdelt mellem "fremmedhadete" og " fremmedelskere"?
Nogle gange virker det som om det kræves at man accepterer hvad som helst af både det ene og det andet hold.
Man kan vel se et åbent samfund som et gode uden at forestille sig at et sådant samfund løser alverdens problemer ved at lukke alle ind?