opgør
Læsetid: 9 min.

EU’s værdikamp set fra Polen: »Vi er blevet hele EU’s syndebuk«

Polens juridiske system er mere uafhængigt end det tyske, og Warszawas opgør med EU handler ikke om retsstaten, men om et oprør mod politisk tvang fra Bruxelles. Sådan udlægger konservative stemmer i Polen den ophedede konflikt med EU, der senest er spidset til med daglige millionbøder til det østeuropæiske land
En polsk demonstrant viser sin støtte til EU foran PiS’ hovedkvarter i Warszawa.

En polsk demonstrant viser sin støtte til EU foran PiS’ hovedkvarter i Warszawa.

Wojtek Radwanski

Udland
30. oktober 2021

Forestil dig, at Danmark skulle lægge en million euro i bøde til EU. Om dagen.

Det skal vores naboland Polen nu, og det kan hurtigt løbe op, selv for en stat af Polens størrelse – en økonomisk og geopolitisk hjørnesten i Europa med knap 40 millioner indbyggere, der befinder sig i indædt strid med resten af EU om den polske retsstat.

Landet ligger kun en sølle færgetur fra Danmark over Østersøen eller et hurtigt smut over Oder-floden fra Tyskland. Men fra Polen ser striden fundamentalt anderledes ud end fra resten af EU.

Set fra vest er sammenstødet uundgåeligt, efter Polens forfatningsdomstol – på bestilling af Polens konservative PiS-regering – midt i oktober svarede på en europæisk dom mod Polen. Beskeden var klar: Som national forfatningsdomstol anerkender vi ikke, at EU-lov står over national polsk lov. EU’s modreaktion var lige så klar: Vi vil ikke affinde os med de polske reformer af justitsapparatet, som truer med at skabe et autokratisk styre og underminere EU’s værdier og retsorden.

 

Få overblik og analyser af vor tids største og vigtigste begivenheder.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Peter Beck-Lauritzen

Syndt! Meget syndt for Polen.
Men Polen bliver nok i EU, for alternativet er mindre attraktivt, "den russiske bjørn", selvom "bjørnen" nok ville støtte op om PIS's opfattelse af magtens "tredeling"!
Håber EU trækker bøden fra de kommende subsidier, for jeg tror ikke Polen betaler.

Alvin Jensen, erik pedersen og Inge Lehmann anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

Polen har en pointe. Hvad EU ikke kan opnå politisk, får EU-retten gennemført via dynamiske fortolkninger, der ikke står til at ændre. I øvrigt er langt de fleste dommere ved domstole i de europæiske lande godkendt af det politiske flertal i landenes parlamenter.
EU er en overstatslig myndighed, der ikke er indsat af borgerne, og hvis beslutninger er uden for eller kun meget indirekte underlagt borgernes demokratiske kontrol.

Carsten Bjerre, arne tørsleff, Per Torbensen, Jes Balle Hansen , kjeld hougaard, Mathias Kvolsgaard, Torben Arendal, Krister Meyersahm og Klaus Schwab anbefalede denne kommentar

Rettens afgørelse om at bøde Polen giver genlyd i hele Central- og Østeuropa, hvor højreekstremistiske ledere samles forud for deres respektive valgkampagner.

Dagbøde på 1 mio. EUR, er den største i EU´s historie. Og den blev givet fordi Polen ikke har afvikle det disciplinærsystem for dommere, som regeringspartiet, PiS, har oprettet.

Tidligere på sommeren afsagde EU-domstolen 2 kendelser om det polske retsvæsen, hvoraf den ene opfordrede Warszawa til at stoppe aktiviteterne i Disciplinærkammeret ved Højesteret, som blev etableret som en del af PiS-retsændringerne.

Det nye disciplinærsystem skal anvendes til at straffe dommere, der er kritiske over for PiS-reformerne. Men den EU-domstolen havde fastslået, at dette system, såvel som andre ændringer i retssystemet, var helt uforenelige med princippet om en domstol skal være totalt uafhængighed af et lands regering.

Bøden er den seneste udvikling i en igangværende konflikt mellem Warszawa og EU om retsstatsprincippet, som nåede et kritisk øjeblik tidligere på måneden, da den politisk kontrollerede polske forfatningsdomstol fastslog, at EU-traktaterne var underlagt den polske forfatning.

Polen vil dog ikke rette ind, og hævder, at de har ret til at lovgive i strid med EU´s retslige principper. PiS-leder Jaroslaw Kaczynski som er vicepremierminister med ansvar for national sikkerhed og forsvar samt Polens forsvarsminister, Mariusz Blaszczak, præsenterede tirsdag i stedet en plan for modernisering af den polske hær, som omfatter næsten tredobling af antallet af soldater.

"Hvis vi vil undgå det værste, som er krig, må vi handle i henhold til den gamle regel 'Hvis du vil have fred, så forbered dig på krig,"" sagde Kaczynski på en pressekonference tirsdag. "Situationen er nu blevet værre - vi har en hybrid krig med provokationer, og desuden truer Ruslands imperiale ambitioner os," tilføjede han.

I skyggen af Polens problemer med at leve op til simple retslige regler i striden med EU mødtes højrefløjskolleger med Ungarns premierminister Viktor Orban og Frankrigs Marine Le Pen i Budapest den 26. oktober. Begge starter forberedelserne til deres respektive valg næste forår. På mødet afvistes også EU-rettens forrang frem for national lovgivning, – et spørgsmål, hvor Ungarn har stillet sig på Polens side, mens EU indførte hårde sanktioner mod Polen.

Jeg syntes ikke, at andre EU-lande kan være tjent med modvillige medlemmer, der modarbejder unionen.

Derfor syntes jeg, at EU skal gøre det ganske let for modvillige og udemokratiske lande at forlade unionen. Dette skal dog ikke afgøres af udemokratiske politikere, men EU bør formidle 2 folkeafstamninger med 12 måneders mellemrum, og hvis de viser demokratisk vilje til at komme ud af EU-samarbejdet, bør EU starte proceduren for udmeldelse.

Ole Svendsen, Alvin Jensen, Steffen Gliese, Anders Reinholdt, Jesper Sano Højdal, Kim Houmøller, Jørgen Mathiasen, Søren Fosberg, Jan Nielsen, Inger Pedersen, Inge Lehmann, Pietro Cini og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

@Gert Romme
God ide til sidst i dit indlæg. Blot vil jeg udvide det demokratiske responsum og lade alle landes befolkninger i EU tage stilling til striden, og om Polen skal ud af EU. Det vil tvinge Ministerråd og EU-kommision ind i en uvant folkeoplysende rolle. Samtidig vil en sådan afstemning i alle EU-lande vise, om befolkningerne fortsat vil acceptere EU-rettens udemokratiske dynamismer.

Nille Torsen, Per Torbensen, Gert Romme og Torben Arendal anbefalede denne kommentar
Bent Nørgaard

Nu kan vi starte i det små. Indfør samme system som de har i Svejts. ALT skal ud til folkeafstemning. Der er intet for små eller stort. Det kan blive til mange afstemninger på et år. Lyder det så godt? Ikke for alle, da man er bange for en hvis konservatisme i systemet. Men det er nok det tætteste vi komme på demokrati, folkestyre.

Ole Svendsen, Alvin Jensen, arne tørsleff og Per Torbensen anbefalede denne kommentar
Søren Fosberg

Kan man virkelig tro at det rigtige eller bedste demokrati er at sende al lovgivning ud til befolkningen? Kan man regne med at alle vælgerne har kræfter, kompetence og vilje til at sætte sig ind i alle forslag? Eller risikerer man ikke snarere at hele processen forsimplet i populisme og konservatisme?

Er det virkelig det tætteste man kommer på at ægte folkestyre? Eller er det repræsentative demokrati som det vi kender og hvor folk stemmer på partier og kandidater de har tillid til ikke snarere garanti for en mere kvalificeret lovgivningsproces?

Folkeafstemningen om euroen er et godt eksempel. Man kunne lige så godt have bedt befolkningen om at stemme om flaget eller dronningens portræt. Kun ganske få vælgere kunne overskue en brøkdel af konsekvenserne.

Men det demokrati vi har lider, ingen tvivl om det. Magten ligger ikke hos folket. Den fodslæbende klimapolitik viser ganske klart at det er det nationale og internationale erhvervsliv og økonomiske elite der bestemmer i alle kritiske spørgsmål.

Bjarne Jørgensen, Per Torbensen, Bent Nørgaard, Michael Gudnæs og Anders Reinholdt anbefalede denne kommentar
kjeld hougaard

1. Frihed I EU er frihed til at følge foreningens regler.
2. frihed i et demokrati er friheden til at følge befolkningens vilje.
I den konflikt ville jeg, om jeg var polak, helt enig med EU, modstander af den siddende regering. Så ville jeg nok føle ubehag over diktatet. Efter et næste valg – når jeg har befolkningens støtte, ville jeg ugerne EU bestemmer hvad min befolkning anser er ret – for dem!
Enig i at det burde være enkelt for et medlemsland at konvenerer medlemskab til associering som Norge og Schweitz har. Nåleøje er så snævert at EU bevæger sig mod en exkluderende enklave bag mure mod en verden der er så stor, så stor – og meget, meget anderledes. Europæisk kolonialismes endeligt.

Per Christiansen

Som udgangspunkt følger man reglerne i den klup, man melder sig ind i.
Især når man hæver et ikke uanseligt beløb i tilskud.
Politiske og religiøse udpeget dommere, er et uvæsen som i burde have gang på jord.
Ser kun en løsning på sagen, Polen må forlade EU.
EU kan ikke side denne provokation overhørig..

Alvin Jensen, Niels Jakobs og Gert Romme anbefalede denne kommentar

@ Bent Nørgaard

I princippet er jeg enig med dig, om at det folkevalgte demokrati bør gennemføres helt ud til det yderste.

Men netop erfaringerne fra Schweitz har vist, at beslutningerne svinger fra yderpunkt til yderpunkt alt efter den helt aktuelle folkelige stemning. Der mangler simpelt hen rimelig kontinuitet i disse beslutninger. Samtidig er den billigske vej til et givet mål også den korteste vej, og ikke svingning fra side til side.

Jeg har ikke løsningen på det ideelle demokrati, men der har jo gennem tusinde år været forskellige.

Mange af middelalderens små bystater, Genoa, Ragusa og andre havde en ordning, hvor en senator sad præcis 30 dage på magten. Ville han gøre noget godt for sit folk, havde han altså 30 dage til de, og det havde selvfølgelig visse fordele men også ulemper.

USA´s forfatning er ualmindelig kompliceret, og er skabt for at undgå misbrug af statsapparatet. Dette har også fordele, men har også ført til en blodig borgerkrig.

For tiden tror jeg, at EU er nær det ideelle, hvis altså at man justerer lidt på magten. Forfatningen er efter min opfattelse ganske rigtig. EU er designet til at parlamentet, der repræsenterer borgerne, har magten - dog via et kompliceret sikkerhedssystem. Men i praksis har ministerrådet ikke villet slippe beslutningsretten. Det gør ikke EU meget mere demokratisk uretfærdig, men det betyder, at EU kun med vanskelighed kan tage beslutninger, og det tager meget lang tid at opnå.

Steffen Gliese

Nej, Gert Romme, erfaringerne fra Schweiz viser, at beslutninger modnes over tid og befolkningen derfor vedtager også progressive love, de er klar til. Det er nærmest en evolutionær form for demokrati, tæt på de former, hvor man søger konsensus.
Desuden er det jo ikke alle love, der stemmes om, det er kun dem, hvor en andel af befolkningen har begæret afstemningen (eller politikere uden flertal for et forslag).
Det overses iøvrigt, at direkte demokrati nødvendigvis går på to ben: dels har alle stemmeret om forslag, men den udøvende magt skal jo også udpeges, og det er sker ved lodtrækning blandt alle borgere. Det samme gælder lægdommere.
Når det derimod gælder en overstatslig union, må man også lade repræsentanter bestemme på fællesskabets vegne, og udpegningen af dem kan jo antage mange former, herunder ved lodtrækning, men såmænd også bare den regering, der ikke har et flertal imod sig, som det gælder vore repræsentanter.
Nogle gange er det, som om det ikke rigtigt forstås, at der rent faktisk følger magt med, når magthavere udpeges.

Der er noget man har misforstået, hvis man tror at alternativet til EU for Polen er Rusland. Et opslag i polens historie ville fortælle at sådan noget aldrig ville komme på tale. Der er til gengæld måske chance for at de slår kludene sammen med USA, lige som England.
Demokratiet og retfærdigheden er en fattig størrelse i EU, når man ikke reagerer med tilsvarende rigiditet, når andre EU lande har fængslet polikerer og journalsiter. Eller lader kvinder og børn rådne op i lejre eller drukne i Middelhavet.