Forsyningskrise
Læsetid: 13 min.

Panikhøje energipriser gavner lige nu sort energi, der kan få forlænget levetiden

Naturgasprisen i Europa er på kort tid steget til højeste niveau nogensinde, og priser på olie, kul og el følger med. Energiknapheden skyldes et sammenfald af omstændigheder, der er kommet bag på alle, og den rammer både borgernes energiregninger og klimaet
Energiprisernes voldsomme himmelflugt kommer til at betyde, at den kommende vinter bliver dyrere for danskerne, specielt hvis det bliver en kold vinter, vil det give større el- og varmeregninger.

Energiprisernes voldsomme himmelflugt kommer til at betyde, at den kommende vinter bliver dyrere for danskerne, specielt hvis det bliver en kold vinter, vil det give større el- og varmeregninger.

Lars Laursen

Udland
9. oktober 2021

»Vi må sige det, som det er: Det bliver dyrere at være dansker den næste tid. Det bliver dyrere at få el, det bliver dyrere at varme sit hus op, og det bliver dyrere at transportere sig rundt. Det kan man ikke komme uden om,« siger Kristian Rune Poulsen, analytiker hos brancheorganisationen Dansk Energi (DE).

»Det er i virkeligheden en kæmpe succeshistorie,« siger hans chef, administrerende direktør i organisationen, Lars Aagaard.

De deltog begge forleden i et DE-webinar om de stigende energipriser, og det, der kunne lyde som manglende fodslag mellem chef og medarbejder, er i virkeligheden en afspejling af de komplekse sammenhænge, der karakteriserer den aktuelle situation med dramatik om priserne på de internationale energimarkeder.

Energiprisernes voldsomme himmelflugt vil uden tvivl belaste privatøkonomien og risikerer at true samfundsøkonomien, men den kan måske også føre noget godt med sig på sigt – det afhænger af øjnene, der ser, og hvordan der politisk reageres på prisstigningerne. Nogle drømmer om, at resultatet af krisen kan blive en levetidsforlængelse for den fossile energi og uventede gevinster til dem, der tjener penge på den.

Kristian Rune Poulsen og Lars Aagaard vender vi tilbage til. Netop nu taler brancheanalytikere i ind- og udland åbent om »alarm« og »panik« på energimarkederne.

Gasprisens amokløb

Mest kaotisk er udviklingen i naturgasprisen. Siden et lavpunkt under coronakrisen i marts 2020 er gasprisen i Europa næsten nidoblet, siden dette års start mere end seksdoblet og inden for de seneste tre uger fordoblet.

Tirsdag nåede gasprisen på energibørsen i Rotterdam 116 euro pr. megawatt-time, det højeste niveau nogensinde ifølge energihandelsselskabet Energi Danmark, der i et markedsnotat fortæller om »den voldsomt nervøse stemning på markedet, som fortsætter af frygt for formindskede lagre gennem vinteren«.

 

Prisen på nordsøolie stiger også og er med over 82 dollar pr. tønde mere end firedoblet siden foråret 2020 – prisen er højere end på noget tidspunkt siden 2018. Prisstigningen fortsatte tirsdag efter oliekartellet OPEC’s meddelelse om, at man ikke vil øge sin olieproduktion nævneværdigt for at imødekomme efterspørgselspresset.

Analytikere hos Bank of Americas Europa-afdeling skønner, at prisstigningen på nordsøolie kan fortsætte til 100 dollar pr. tønde omkring årsskiftet, hvis Europa løber ind i en kold vinter – det, der nu afventes nervøst i alle lejre som den store joker.

»Vejret er i en fart ved at blive den vigtigste faktor bag energimarkedets udvikling,« skriver Francisco Blanch, strategisk analytiker hos banken, i finansmediet The Street.

Benzinprisen følger råolien, og en liter blyfri benzin koster nu herhjemme omkring 14 kroner – en prisstigning på næsten 40 procent siden coronanedlukningen i foråret 2020.

Kulprisen i Europa er alene den seneste måned steget med næsten 40 procent.

Prisen for CO2-kvoter på EU’s kvotemarked nåede tirsdag med over 64 euro pr. ton CO2 det højeste niveau nogensinde.

Endelig er elprisen hastigt på vej op. På den nordiske Nord Pool-børs er den skudt over 60 procent i vejret den seneste måned, og på det tyske marked er elprisen denne uge blevet udsat for, hvad Energi Danmark kalder »ubegribeligt« høje priser.

Energipriserne er faldet en smule siden onsdag. Ifølge EnergiDanmark afspejler det den »stærkt nervøse situation«, og »hvordan markedet netop nu reagerer i panik«.

Bølgen af prisstigninger har taget alle på sengen og udløser nu et væld af spekulationer og bekymringer. Hvor meget stiger inflationen? Og renten? Undergraves den fornyede økonomiske vækst? Rammes aktiemarkedet af panikreaktioner, der kan destabilisere finanssektoren og dermed realøkonomien? Trækker energipriserne andre priser så meget op, at det skaber social nød, forstærket ulighed og utilfredshed? Hvem i den globale energiforsyningssektor skal nu gøre hvad for at bremse amokløbet?

Uheldige sammenfald

Årssagerne til prischokket er mange og ligner et sammenfald af tilfældigheder.

I Europa, Nordamerika og det østlige Asien betød en kold vinter sidste år kombineret med meget hjemmearbejde under pandemien et øget opvarmningsbehov, der skabte et stort træk på lagrene af naturgas anvendt i gasfyrede kraft- og varmeværker og private gasfyr. Dertil gav en meget varm sommer med hedebølger i blandt andet Asien og dele af Syd- og Nordamerika et nyt pres på reserverne som følge af et øget elbehov til aircondition.

På vore breddegrader har en længere periode med mindre vind nogle steder og mindre nedbør andre steder betydet et reduceret bidrag til elforsyningen fra såvel vindkraft som norsk vandkraft. Det har fået elprisen til at stige og samtidig naturgasprisen, fordi gasfyrede værker må skrue op, når den vedvarende energi periodisk yder mindre.

Parallelt med disse vejr- og klimapåvirkede processer har produktionen og leverancerne af gas været mindre end forventet flere steder på kloden. Herunder i Rusland, hvor det statslige Gazprom beskyldes for at holde gasleverancerne til det trængende Europa nede for dermed at presse EU til at fremskynde den sidste formelle godkendelse af Nord Stream 2-gasledningen. Den russiske vicepremierminister Alexander Novak sagde onsdag direkte, at »en hurtig fuldendelse af godkendelsesprocessen« kunne bidtage til at »mildne den aktuelle situation«.

Gazproms egne leveringsdata viser, at leverancerne til EU vitterlig faldt i løbet af september, men er steget en anelse de første dage i oktober.

En gruppe på 42 EU-parlamentarikere på tværs af partigrupperne anklager i en henvendelse til EU-Kommission Rusland for bevidst at bruge gasvåbnet og den tilstundende vinter som pression. EU-Kommissionen har meddelt, at man nu vil undersøge anklagerne fra parlamentarikerne.

I Kina har en uventet knaphed på kul ført til elrationering og midlertidige lukninger af mange virksomheder, men også til en jagt på naturgas – herunder om muligt fra Rusland – til hurtig erstatning for de knappe kul. Det presser gaspriserne i Asien og Europa yderligere.

Også nedlukning og afvikling af kulkraftværker i en række lande som led i den grønne omstilling har øget efterspørgselspresset på gas, vurderer Goldman Sachs.

En sidste faktor har været de stigende priser gennem længere tid i det europæiske CO2-kvotesystem, der – faktisk helt som tilsigtet ud fra en klimavinkel – har fået elselskaber til over en periode at skifte fra kul til gas, men dermed altså yderligere eskaleret den aktuelle naturgasknaphed og prisstigning.

I et forsøg på at fremkalde et politisk indgreb mod kvoteprisens stigning hævder Polen, Spanien og Tjekkiet ifølge Financial Times, at stigningen er spekulanters værk – EU-Kommissionen har svaret, at man ikke ser sådanne tegn på manipulation af kvotemarkedet.

Paradoksalt nok skiftes der nu flere steder i både EU og Storbritannien tilbage til kul på grund af det dyre naturgas, stik mod EU’s grønne omstillingsplaner. Det kan tages som et vidnesbyrd om, at CO2-priserne stadig ikke er høje nok, trods stigningen gennem længere tid.

Skiftet fra naturgas til kul presser også kullagrene og er med til at forklare, at også kulprisen er stigende. Det tyske elselskab Steag meddelte i sidste uge, at det ikke havde mere kul til sit kraftværk Bergamen-A i det vestlige Tyskland og derfor har måttet indstille værkets elproduktion midlertidigt.

»Som konsekvens af de høje gaspriser er der en jagt på kul i hele verden og også her på dette sted,« sagde selskabets talsmand til Reuters.

Hyperinflation?

De omtalte faktorer, der har gjort indhug i naturgaslagrene, falder sammen med, at det globale produktionsapparat og forbruget har taget overraskende markant og hurtig fart efter corona-genåbningen og dermed skabt et stort efterspørgselspres på energi – i sig selv en afgørende drivkraft bag prisstigningerne på både naturgas, el, kul og olie.

Det har rejst diskussionen, om regeringers historisk store hjælpepakker og centralbankers pengeudpumpning under og i kølvandet på pandemien måske har været for voldsomme – eller om tiden i det mindste er inde til nu at stramme op på den ekspansive økonomiske politik for at holde inflationsspøgelset i ave.

I USA spår for eksempel Ryan Dusek, direktør for risikorådgivning hos det finansielle rådgivningsselskab Opportune LLP, at fortsat pengeudpumpning kombineret med præsident Bidens store infrastrukturplan med dets massive offentlige investeringer vil løfte produktion og forbrug – og dermed også energiforbrug – så meget, at olieprisen drives yderligere i farlig opadgående retning med inflationen som følgesvend.

»Lettilgængelige penge og Biden-administrationens klimadagsorden kan presse råoliepriserne til et nyt og dramatisk rekordniveau,« skriver Ryan Dusek på selskabets hjemmeside, hvor han forudser prisstigninger næste år på amerikansk olie helt op til 180 dollar pr. tønde, ledsaget af »hyperinflation.«

Den fremtrædende amerikanske økonomiprofessor ved University of Pennsylvania, Jeremy Siegel, peger ligeledes på, at prisstigningerne på energi og dermed andre varer vil forstærke inflationen markant og mere end den amerikanske centralbank, The Fed, forestiller sig. Siegels frygt er imidlertid – modsat Dusek – at en overrasket centralbank føler sig presset til at træde for hårdt og hurtigt på bremsen og presser renterne op, hvorved kurserne på aktiemarkedet drives markant ned og skaber finansiel uro.

»Jeg tror, vi er på vej mod problemer … Jeg forudser turbulente tider i fjerde kvartal,« sagde den erfarne økonom til tv-stationen CNBC i søndags.

Direktør i Nationalbanken Per Callesen er en af dem, der ifølge Finans.dk tror, at stigende inflation og renter bliver et fænomen af kortere varighed, mens blandt andet den tidligere cheføkonom i IMF Olivier Blanchard tidligere i år har advaret om, at stigende energi- og råstofpriser kombineret med Biden-regeringens store coronahjælpepakker kan give overophedning, inflation og rentestigninger.

De ustyrlige energiprisstigninger har således rejst en allerede ret intens diskussion om, hvad der på kanten af en krise er den rette politik, herunder om fortsat store investeringer i grøn omstilling er løsning eller barriere i den aktuelle situation.

Det bringer os tilbage til Kristian Rune Poulsen og Lars Aagaard hos Dansk Energi.

Regningen til danskerne

»Har du et gasfyr, kan du se frem til nogle rigtig store prisstigninger,« sagde Kristian Rune Poulsen, da han på webinaret mandag skulle forklare, hvordan danskerne rammes, og hvem der rammes hårdest.

Han skønner, at det gennem vinteren betyder en ekstraregning på omkring 1.000 kroner om måneden for varmen, hvis man har gasfyr.

»Fyrer du derimod med en varmepumpe, er det måske 500 kr. om måneden,« sagde han.

For en gennemsnitshusstand vil der samtidig løbe 300-400 kr. om måneden på elregningen, fordi også elprisen er steget. Og for en elbilejer, der ikke har abonnement, men betaler for strømmen efter forbrug, kan den højere elpris betyde yderligere 300-500 kr. om måneden, afhængigt af hvor meget man kører.

»Det er cirka samme prisstigning som for benzinbiler, for benzinprisen er også steget,« understregede Kristian Rune Poulsen.

Altså en klar og følelig ekstraomkostning hen over vinteren for de danske forbrugere.

Det var oven på den ubekvemme besked, at Lars Aagaard kalde de stigende energipriser »en kæmpe succeshistorie«.

»Fossil energi og naturgas er blevet dyrere, grøn energi har vundet relativ konkurrencekraft, og det er jo den vej, vi skal. Vi skal have naturgassen ud af den europæiske økonomi i større stil, og vi skal have meget mere grøn energi ind, det vil sige vind og sol ikke mindst. Så potentielt er det her rigtig godt,« sagde Aagaard.

Risikoen er, advarede han, at nogle i det politiske system i Europa »får den lidt galt i halsen«. »Altså tænker, at alt, hvad der presser priserne op på kort sigt, må man gå imod. Det vil sige, at man skal subsidiere naturgassen og den fossile energi, sætte flere CO2-kvoter i omløb, så kvoteprisen falder igen, osv.«

Mere eller mindre sort energi

Det er præcis den diskussion, der i takt med de fortsatte prisstigninger nu tager til i styrke i og uden for EU. Hvor nogle ser de accelererende priser på naturgas, olie og kul som en bekræftelse på, at den fossile afhængighed må bringes til ophør hurtigst muligt, udlægger andre krisen som udtryk for, at den vedvarende energi slet ikke er klar til at tage over.

En del af forklaringen på krisen er jo, at vinden i en periode har blæst for lidt og nedbøren fyldt for lidt vand i de norske vandkraftmagasiner, sådan at både gaskraftværker og kulkraftværker har måttet træde til for at dække elbehovet. Vi kan ikke undvære de fossile kilder endnu, faktisk har vi brug for mere af dem, lyder argumentet.

For eksempel fra Jeff Currie, global chef for råvareresearch hos Goldman Sachs. Til finansmediet Bloomberg siger han, at investorer har været så forhippede på at hælde penge i de nye grønne teknologier, at fortsatte investeringer i fossil energi er blevet forsømt.

»Den ny økonomi er blevet overinvesteret, den gamle økonomi udsultet,« mener han.

Synspunktet følges op i The New York Times af økonomen Thomas Friedman, der betoner, at han er så grøn som nogensinde.

»Jeg frygter, at vi vil se et populistisk tilbageslag mod hele den grønne klimabevægelse. Man kan allerede lugte det komme i England,« skriver han med henvisning til, at en kold vinter, hvor folk ikke kan få varmet deres huse op eller må betale dyrt for det, vil vende stemningen mod de nye vedvarende energikilder, som tydeligvis ikke rækker til. Derfor er der ifølge Thomas Friedman både brug for mere naturgas og for atomkraft som overgangsløsninger, foruden en CO2-afgift der kan bane vej for vedvarende energi.

Hos branchemediet OilPrice.com skriver den hollandske energianalytiker Gerald Jansen, at den »aktuelle efterspørgsel på kul bør tvinge EU til at genoverveje sin holdning til kul – hvor forurenende det end er, kan det stadig bidrage til at afhjælpe energiknaphed i Europa, når situationen kræver det.«

Den tidligere østrigske udenrigsminister Karin Kneissl skriver i en kommentar, at »EU’s energikrise er selvskabt takket være fikseringen ved klimaændringer, mens andre aspekter ignoreres.«

Hun mener, at fornuften er sat over styr i klimaaktivismens navn med den konsekvens, at der er underinvesteret i fossil energi, og at der med høje energipriser, en kold vinter eller benzinmangel ikke er langt til social uro.

»Der bor en gul vest i enhver tysk bil,« advarer hun.

Hendes bekymring kan hente næring i et nyt studie fra University of Manchester, hvor professor Stefan Bouzarovski har vist, at der allerede før coronakrise og energipriskrise var 80 millioner husholdninger i EU, der kæmper med at kunne betale for at holde deres boliger varme.

I USA er tonen ikke mindre aggressiv hos Phil Flynn, seniorenergianalytiker hos finansrådgivningsselskabet The PRICE Futures Group.

»Den globale elite har ofret den globale økonomis sundhed og velfærd i planetredningens navn, alt mens de fattige er skubbet ud i kulden. Grønne energilobbyister har sikret billioner af dollar i investeringer kloden rundt og dermed øget deres egen levestandard, alt mens vi sænker standarden for millioner af mennesker,« skriver Flynn hos finansmediet investing.com

Som Karin Kneissl mener han, at den grønne dagsorden har presset de fossile energiselskaber til at neddrosle deres investeringer i at finde og producere nye forekomster af kul, olie og gas.

Hvad han ikke får med er, at den fossile sektor ifølge nye tal fra Den Internationale Valutafond, IMF, fortsat modtager 5,9 billioner dollar i årlige subsidier på globalt plan.

Klimadagsordenen truet

Netop nu er kul, olie og gas en god forretning – Financial Times kan fortælle, at amerikanske og britiske hedgefonde længe i stilhed har opkøbt mange af de aktier i olie- og gasselskaber, som mere klimabevidste investorer gennem nogen tid har skilt sig af med. Siden slutningen af september er aktiekurserne for Exxon, Chevron, Shell, PetroChina med flere bare steget, og det høster blandt andet hedgefondene frugten af.

»Det er sådan en god og nem idé,« siger Crispin Odey, stifter af hedgefonden Odey Asset Mangament, der har praktiseret de diskrete opkøb af sorte aktier og nu opnår »fantastiske udbytter«.

»Folk har ikke forstået, hvor mange penge man kan tjene på ting, som folk hader,« siger en anden, Joseph Young, medstifter af firmaet Bison Interest, der har praktiseret samme strategi.

Energipriskrisen truer nu med at lokke de fossile selskaber på banen igen med nye sorte investeringer og dermed rykke den energi- og klimapolitiske dagsorden baglæns.

Ligesom Lars Aagaard hos Dansk Energi advarer blandt andet Gonzalo Sáenz de Miera, klimachef ved det multinationale spanske energiselskab Iberdrola, mod en tilbagerulning af den grønne omstilling.

»De hastigt stigende energipriser kan bringe EU’s klimahandling i fare. Nogle EU-lande har vedtaget tiltag, der truer indsatsen for et hurtigt skift til rene energikilder,« siger han til EU-mediet Euractiv med henvisning til, at den spanske regering for eksempel har besluttet at holde gasprisen kunstigt nede.

De Miera frygter også, at energiknaphed i en kold november kan komme til at overskygge det vigtige klimamøde COP26 i Glasgow, der starter om tre uger.

Også EU-Kommissionens vicepræsident Frans Timmermans advarer.

»I stedet for at lade sig lamme eller sænke tempoet på grund af prishoppet i energisektoren burde vi øge hastigheden af omstillingen til vedvarende energi, så alle kan få adgang til vedvarende energi, de kan betale,« sagde han forleden i Europa-Parlamentet.

»Hvis vi lader klimakrisen forblive uløst, vil omfanget af social uro ikke blive til at bære. Vores børn vil ende i krige om vand og fødevarer, hvis vi ikke klarer klimakrisen.«

EU’s stats- og regeringschefer mødes den 21.-22. oktober for at diskutere en ’værktøjskasse’ af politiske og økonomiske tiltag, der kan forhindre, at energikrisen leder mennesker i social og økonomisk nød og at den grønne omstilling sættes i stå.

Serie

Velkommen til knaphedssamfundet?

Priserne på energi, råstoffer og fødevarer stiger, produktionen på kinesiske fabrikker stopper, det globale fragtmarked er ramt af flaskehalse, mange sektorer mangler arbejdskraft.

En verden på vej ud af corona-lammelsen er pludselig ramt af et kaotisk sammenfald af faktorer, der skaber knaphed, inflation og frygt for ny økonomisk krise. Er det starten på en ny knaphedsøkonomi eller blot tilfældige sammenfald, der varsler, hvad fremtiden vil bringe mere af?

Seneste artikler

 • Det, der kommer efter nyliberalismen, virker ikke specielt lovende

  28. oktober 2021
  Forsyningskrisen minder os om, at intet er vundet alene ved at rive det bestående ned. Globalisering er blevet et skældsord, og de nyliberale institutioner, venstrefløjen har bekæmpet i årtier, står for fald. Men umiddelbart bringer det os kun længere fra at løse tidens store udfordringer
 • Tidligere topdiplomat: »Forsyningskrisen er en form for eksistenskamp«

  26. oktober 2021
  Den aktuelle krise med prisstigninger og knaphed på energi, råstoffer og varer signalerer slutningen på en epoke, hvor Vesten har følt en historisk ret til at sætte sig på ressourcerne. Nu handler det om omfordeling eller sammenbrud, mener Jørgen Ørstrøm Møller, tidligere departementschef og firedobbelt ambassadør
 • Forsyningskrisen er et varsel om, at liberalismens epoke er forbi

  22. oktober 2021
  Globaliseringen er gået i stå! Landene vender sig indad! Siden Trump og Brexit i 2016 er der skrevet utallige nekrologer om den liberale verdensordens snart forestående fald. Den nuværende forsyningskrise er et varsel om, hvad der konkret kommer efter globaliseringens tidsalder
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Claus Bødtcher-Hansen

08/okt/2021

Det kan da også motivere til, at
der bliver bygget flere vindmøller :-) ...

Venlig hilsen
Claus

Bent Gregersen, Klaus Lundahl Engelholt, Martin Sørensen, Inge Lehmann, John Andersen og Leanette Nathalia Chresta Jensen anbefalede denne kommentar
Leanette Nathalia Chresta Jensen

Det bare på med uldtrøjen. Flere ind i bilerne og i øvrigt tænke over vores forbrug.
Igen en krise der giver os mulighed for at ændre adfærd til gavn for planeten og alle dens beboere

Inger Pedersen, jens christian jacobsen, Steen K Petersen, John Andersen, Carsten Munk, Per Larsen Andersen og Claus Bødtcher-Hansen anbefalede denne kommentar
Michael Iversen

Kernekraft - som ikke er sort energi - er den eneste energiform som er langsigtet.
Kunne være rart hvis politikerne undersøgte hvad kernekraft anno 2021 egentlig er.

Tommy Gundestrup Schou, Peter Høivang, Arne Thomsen, Emil Davidsen, Ulrik Hermann, Torben S Rose, Christian Gerhardt, Jakob Bonde, Thomas Koch og Per Torbensen anbefalede denne kommentar
Jan Fritsbøger

Michael nej kernekraft er absolut ikke den eneste langsigtede energiform, og selv her anno 2021 er den problematisk, ikke mindst som "løsning" på klimaproblemet,
hvor den faktisk kan være årsag til at vi sikrer et hurtigt klimakollaps hvis vi er dumme nok til at satse på den, tror du lader dig narre af lobbyister,
Akraft har så mange ulemper som du sikkert ignorerer fordi lobbyisterne gør det, Akraft er faktisk ikke engang klimaneutral og co2 fri som det ofte postuleres, heller ikke efter at værket er færdigt og producerer strøm, så det ville faktisk være helt sort at satse på den,
så du bør nok indstille dig på at bruge især mindre energi, og forbruge både mindre og mere bæredygtigt også på alle andre områder, men det er vel lige præcis det du ikke har lyst til.

Ole Svendsen, Claus Bødtcher-Hansen, Bent Gregersen, Leanette Nathalia Chresta Jensen, Inger Pedersen, Inge Lehmann, Steen K Petersen, John Andersen og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar
Børge Jacobsen

Hvis den dansk el forsyning var forblevet på offentlige hænder, som det før var tilfældet, ville der være stabile el priser uanset verdens spekulanter. Men privatisering skulle jo være sååå fantastisk med konkurrencedygtige priser.

De seneste 20 år har Danmark begået den ene tåbelighed efter den anden af ideologiske årsager og solgt alt arvesølv til ulvene.

Inger Hørup, Claus Bødtcher-Hansen, Ole Svendsen, Bent Gregersen, Per Kortegaard, Klaus Schwab, Torben Arendal, Martin Sørensen, Inger Pedersen, Inge Lehmann, Flemming Berger, Jacob O, Jeppe Bundgaard, Birte Pedersen, Steen K Petersen, John Andersen, Lars Løfgren, Jan Fritsbøger, Carsten Munk, Peter Wulff, Per Larsen Andersen, Kurt Nielsen, Per Torbensen, Finn Jakobsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Jan Fritsbøger

hmm Gert geo-termisk energi har da eksisteret i mange år bla, på island og som såkaldt jordvarme, men det er da rigtigt at man har opdaget at der er et stort potentiale i dybe boringer,
og der er andre potentielle energikilder som er på forsøgsstadiet, strømturbiner som udnytter havstrømme og bølgeenergi mfl. , men desværre er fokus på store kommercielle anlæg, med den kedelige følge at vi går glip af mulighederne i brugerejede decentrale energikilder som faktisk har kæmpe fordele, men som ikke er interessante for investorer, og derfor er de desværre ikke en del af strategien imod bæredygtighed, hvilket efter min mening er rigtig dumt.

A-kraft er den eneste mulighed.

Alt andet er hykleri.

Jeg hører kun det sædvanlige ævl om for mange mennesker og energireduktion. Vores velstand er uløseligt forbundet til vores energiforbrug.

Mvh
Thomas Koch

Tommy Gundestrup Schou, Kim Cort og Torben S Rose anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

Den aktuelle energikrise er et udtryk for en større og mere kompleks krise: miljøkatastrofe og investeringskrise. Miljøødelæggelser kender vi alle. Den altdominerende krise i kapitalismen er en investeringskrise.
Under den igangværende industrialisering af planeten har fossile brændstoffer været den dominerende energikilde bag global økonomisk ekspansion og politisk dominans. Selve ’stoffet’ i nutidens klimakrise puffer ud af udstødningen af ​​intensive og omfattende bølger af fossil kapitalakkumulering. Den grønne omstilling er en fare for denne drivkraft, og de fossile kapitalister er gået til modangreb.
I dag kommer størstedelen af ​​klimaemissionerne fra transport- og produktionssektorer i den industrielle økonomi. Ved næsten enhver fremskrivning vil de eksisterende produktions- og distributionssystemer og og væksten i dem, dømme planeten til et væld af øko-katastrofer - fra stigende havniveau og forsuring til ørkendannelse nogle steder og mere koncentreret nedbør i andre. Det er de fossile kapitalister ligeglade med. De tænker på deres investeringer.
Mod disse kommende katastrofer klynger miljøeksperter sig til en tekno-fremtidsvision om en verden, der kunne være anderledes end den, der i øjeblikket er tynget af kulbrinter. Men teknologi som løsning betyder accept af en forlænget kulbrinteafhængighed for det eksisterende produktionapparat skal udnyttes, indtil ny teknologi kan erstatte det.
Her er årsagen til de stigende priser på fossil energi. Sikre investeringer i fossil energi og kendt teknologi fremfor usikre investeringer i grøn energi med ukendte teknologier.
Men teknologiske energiovergange er ikke et spørgsmål om effektivt ingeniørarbejde, men om hvordan verden politisk kan overvinde krise-kapitalismens afhængighed af fossile energier. Konkret må befolkningerne presse på for politisk stop for fossil energi, omlægning af forbrug og transport og solidarisk udvikling mod global lighed, hvis verden skal overleve.

Martin Sørensen

På den korte bane, vil de høje fragt og energi priser naturligvis give både inflation. og øget forbrug af fossil energi. mens det ikke er tilfældet på den lange bane, hvor det faktisk er katalysatoren der vil sætte gang i den seriøse grønne omstilling og hvorfor nu det?

Jo. vindmøller og solceller er forsat den billigste energiform overhoved. elbilerne er ved og blive billigere og billigere og producere og V2G, vil blive et reelt energilager en buffer der gør vores. vedvarende energi mere forsyningssikker.

mens der vil blive sat mange flere møller op, og lavet power to x, og vi komme generelt også til at se mindre fragt, som vi trækker mere produktion ud af Kina, af både energi forsyningsikkerheds , og sikkerhedsmæssige årsager.

kinas dominans er nemlig på vej til at slutte. kina er på vej ind i den perfekte storm. med demografiske problemer, og den politiske linje som xi ping, føre, fjerner Kina væk fra verdens marked.

Med mindre fragt og overgangen til vedvarende energi og elbiler kommer vi helt enkelt til at bruge mindre energi i fremtiden, ja befolkningstallet falder også kraftigt i europa. og som vi bliver flere ældre og færre unge, vil energi forbruget falde, selv om vi vil se mere prodeduktion i europa.
Atomkraft er et energi fatamogana, for før atomkraftværklerne overhoved står færdig er paradimeskiftet i verdens økonomien gennemført og den nye atomkraft er nu renundant. ja totalt overflødig.

Vi er på vej mod et pænt stort økonomisk kolaps. som vil sende verden i en ny krise. for på et tidspunkt vil indflasionen få os til at ændre adfærd. og med det vil forbruget falde ud over en kløft. og vi går direkte fra inflation til deflation. og dette er den nye permanente tilstand i økonomi drevet af billigere teknologi, og mange flere ældre og færre unge i hele OECD. BRIC minus I for indien,

Der er omkring 2-3 år fra projekt fasen til færdige møller og solceller ja solceller på private huse går endnu hurtigere og dem vil vi se mange flere af. lyn hurtigt. mens arbejdskraft er den største udfordring her, Et atomkraft værk har en projekt fase til færdig værk på omkring 10-20 år. og derfor er vi helt enkelt igennem denne forvandling før atomkraftværkerne overhoved kan stå færdige.

mindre globalisering mere lokaliseret produktion vil føre til mindre urbanisering i OECD. presset på de store storbyer vil helt enkelt stoppe, som der bliver større efterspørgsel på arbejdskraft uden for storbyerne, da både i tyskland frankring og ja lille danmark og de andre europæiske lande er ens på dette område, byerne er stort set uden industri, mens produktionen ligger i provinsen i både større og mindre provinsbyer ned til faktisk store landsbyer og det er her vi vil se den fremtidige vækst på bekostning af de store byer.

som vi går væk fra just in time og lean mod, større renundans, og ressisens vil vi se mindre urbanisering og globalisering. i processen mere decentralisering og mindre centralisering, i processen og det vil totalt ændre det vi tog for givet og ser som normen nu med lange transport veje for vare, og tjeneste ydeler. og give os helt enkelt et mindre behov for energi. automatisering og dyr fragt gør det helt enkelt dyre og producere langt væk.

så ja på den korte bane vil vi forbruge mere forssil energi men det er en meget kort bane på max, et to år. hvor efter fasen med mindre globalisering og mere lokalisering vil sætte ind som en stærkere kraft, som der vil tvinge fragt priserne og, energi priserne ned.

Vi ser det alleende med svine køds eksporten tiil Kina der er helt død. og den vil ALDRIG komme igen. og vi vil stå med et renundant produktions overskud som sender svinepriserne ned i kælderen og enden er at mange landmænd går konkurs, da der ikke er markeder der kan overtage så store mægter kød på engang, og lyn hurtigt. med det vil vi producere færre svin, behøve mindre soya som vi importere, og nok få lidt flere kvæg og får, og fragte mindre. med et mindre behov. og modsat vil vi se produktion der bliver sendt fra Kina og hjem til europa. da robotter og dyr fragt gør det billigere og producere her.

Denne fase i økonomien vil tage de næste 10-15 år. og i processen vil det udløse en ret stor økonomisk krise, der især vil gå ud over boligmarkederne i storbyerne, hvor der ja også bliver en redundant overflødig boligmasse. selv om det kan lyde som noget fra det ydre rum lige nu midt i at boligpriserne eksplodere i storbyerne, vi vil være nødtil at skære i velfærdsydelserne så man helt enkelt flytter "frivilligt" ud hvor der er jobs i provinsen, som vi ser det med dimententsasten for studernde, den skrigende mangel på arbejdskraft i provinsens produktion er kun lige begyndt.

fremtiden vil give os krise i storbyerne og vækst i provinsen,

Martin Sørensen

@jens christian jacobsen

jeg er meget enig i dine betrakninger og det er også med som årsag til den process som jeg ser, som det senarie vi går i møde

Vi vil helt enkelt se en forvandling, af økonomien, og den går hurtigt max 10-15 år. om 15 år er vi i et helt andet samfund, der er mere lokaliseret og meget mindre globaliseret. og med storbyer der vil se helt anderledes ud, som vi stopper med at lade dem vokse da der er et helt enkelt og markant behov for arbejdskraften uden for byerne..

jeg kan ikke se noget senarie hvor vi gennemføre en cirkulær økonomi, med fuldstændig genbrug af resurserne i en stærkt urbaniseret og globaliseret verden drevet 1.1 med power to x fra vindmøller. dem der råber atomkraft forstår ganske enkelt ikke at det er en process der tager ja 10-20 år og gennemføre og derfor er det en umulig løsning. da processen er gennnemført om ja 10-15 år.

det vil gå lynhurtigt og dem der tror at forvandlinger sker gradvist og langsomt forstår ganske enkelt ikke udviklingen og denne udvikling er både teknologi og real politisk drevet og især drevet af demogeografien.

Jeg håber vi kan blive enige om at det globale energiforbrug over de næste mange år kommer til at stige voldsomt. Og gudskelov for det, for vil betyde, at verdens fattigste har mulighed for at vinke farvel til deres kummerlige livsvilkår. VE har desværre ikke potentialet til at håndtere dette behov, hvilket den nuværende energikrise illustrerer med al tydelighed. Derfor er jeg helt enig med Thomas Koch. Der er kun en vej og det er atomkraft
Jeg er klar over, at for en del af informations læsere vil degrowth være løsningen, selvom jeg stadig magler et realistisk bud på, hvilken verden vi så helt præcist forventes at skulle leve i. Det er dog med sikkerhed en verden med energiunderskud og ressourceknaphed til skade for alle

@Jesper F
Det er korrekt at atomkraft udleder CO2. Dette gør sig gældende for alle typer energiproduktion. https://energyforhumanity.org/en/briefings/energy/nuclear-and-carbon-emi...

@Martin Sørensen
Atomkraft er den eneste energikilde, der historisk har kunnet udfase fossile energikilder i et tilstrækkeligt tempo. Dette kræver dog en ændring i den nuværende folkestemning og den tilhørende politiske vilje på området.

Peter Høivang, Emil Davidsen og Thomas Koch anbefalede denne kommentar

Kernekraft er løsningen, for kernekraft udleder ikke CO2 eller forurening, og samtidig virker et kernekraftværk også når det ikke blæser og om natten. Derfor er det ikke rimeligt at sammenligne prisen på atom strøm med vindmøllestrøm, for det er rigtig dyrt at købe erstatningsstrøm når det ikke blæser, samtidig holder en vindmølle nok ca. 20 år, med et ekstra sæt vinger efter 10 år, mens et kernekraftværk holder mindst 3 gange så længe. I Finland er Olkiluoto 3 lige startet, og det har fra start 50 års driftstilladelse og den kan forlænges.

Så det er en gigantisk fejlsatsning at Danmark i 70erne ikke fik bygget kernekraft, for så havde vi haft miljøvenlig energi i dag. Dem der vidste noget gad venstrefløjen ikke høre på, og folk der absolut intet vidste om emnet fik kernekraft udsat. Det har været rigtig dyrt for Danmark. Så få nu kernekraft tilbage i energiplanerne.

Tommy Gundestrup Schou, Peter Høivang, Thomas Koch, Emil Davidsen, Per Torbensen og Torben S Rose anbefalede denne kommentar

@Gert Romme
Det er altså en kvart sandhed du får formuleret der. Ja, efterspørgsel på energi er steget/normaliseret, men, ikke specielt meget, kan kun opfordre til at man selv undersøger det hvis man skulle være i tvivl. Det der driver priserne for tiden er for langt hovedpartens skyld en kombination af lav russisk gas leverance, lang vinter 2020/2021, ekstra lavt norsk nedbørsår og et rekord dårligt vind-sommerår. Hvis man ikke er klar over det, så har EU energi-delings aftaler som gør at lande på godt og ondt skal dele deres forsyning i et vist omfang. (Frankrig kunne f.eks. godt sænke deres energi priser hvis de kun skulle forsyne sig selv disse måneder).
F.eka. er England/UK på gaspris - ca 3 gange så hårdt ramt som resten af Europa pga. deres behov for et brexit. Rigtig mange af deres forsynings selskaber er gået konkurs pga. fast prisaftaler med forbrugerne. Kort sagt, det er på europæisk niveau man skal forstå nuværende energi"krise".

Til dem som siger akraft er for dyrt og langsommeligt, så er det ren og skær selvopfyldende indretning af vores snart 4 årtier lange atom-skræk i vesten. Kun rumfart har bare i nærheden af samme hysteriske krav til dokumentation, sikkerhed m.m. og det koster, til de færrestes overraskelse, kassen. Dette har ført til at meget få værker er blevet bygget igennem snart 30år hvilket igen har modvirket storskala-industrialisering og udvikling, i stærk kontrast til vind og sol energi som op til ca start 10erne har nydt godt af politisk medvind og subsidier en mass og stadig nyder godt af politisk medvind. Først derefter er disse teknologier blevet økonomisk rentable og godt for det.
En bæredygtig og stabil energi sammensætning over de næste 100år vil/burde/kan kun består af noget der ligner 20-40% akraft og så sol,vind,hydro etc. for det resterende. Alternativet er sort energi. Og her tales der på europæisk niveau. Det er der videnskablig konsensus om men det er politisk upopulært pga fortidens dogmatik.

Hvis man tror vi kan undvære det helt så har man intet begreb om størrelsen-ordnen på den energi mængde vi skal bruge samt hvad forsynings sikkerhed er for noget. "Heldigvis" har Indien, Kina og Rusland iværksat store udbygningen af deres akraftværker og så kan vi i vesten glæde os over at fremtidens ekspertise så også skal importeres fra østen...

Peter Høivang, Torben S Rose og Thomas Koch anbefalede denne kommentar

Kære Jørgen Steen Nielsen -
Tak for information. Tak for din utrættelige oplysende indsats.
Det kunne jeg vel have skrevet 1017 gange før,
okay ja, så skriver jeg det nu: tak.

Peter Høivang

Jan Fritsbøger er utallige gange blevet præsenteret for dokumentation for, atomkraft er mest CO2 neutral, sammen med offshore vindmøller.

Dokumentationen er fra samme FN organisation som har bevist at klimaforandringerne er menneskeskabte.

Men Jan Fritsbøger bliver ved med at lyve og kalde atomkraft CO2 udledende.

Jeg kalder det, at lyve når nu han har læst og besvaret flere af mine indlæg der indeholder dokumentation fra FN.

Hvis man skal lyve gang på gang for at få ret, så er man godt nok afhængig af at få ret og så deltager man ikke længere i en diskussion.

Hvis du føler dig kaldet til at svare Jan, kan du så ikke komme med dokumentation for dine påstande, noget jeg aldrig nogensinde har set dig gøre!!

Jan Fritsbøger

atomkraft kan ikke fungere uden miner hvor man udvinder uranmalm behøver du dokumentation for det, og uranen skal udvindes af malmen, og den skal transporteres til værkerne, og efter brug til midlertidige lagre indtil der findes en varig og sikker løsning, hvor meget af den proces tror du er co2 fri eller kan blive det ?
så hvem lyver egentlig, dig og Atomlobbyen eller vi andre som forholder os til virkeligheden, men find ægte og troværdig dokumentation for at jeg har løjet om noget eller bare nogen troværdige argumenter, den slags postulater er lidt for nemme at fyre af uden at argumentere for synspunktet.
i øvrigt er det et kendt retorisk trick at forlange dokumentation også for noget som er indlysende, og der er nok ekkokamre hvor enhver form for dokumentation kan findes også for alle løgne.

Hov!
Jeg fik skrevet til @Jesper F i min første kommentar. Det var naturligvis til Jan Fritsbøger. Når jeg nu alligevel skriver, kan jeg jo udnytte lejligheden til at spørge dig Jan, om vi kan blive enige om, at også sol og vind kræver minedrift og af samme grunde udleder omtrent lige så meget co2 som kernekraft jvf. linket i min kommentar?

Jan Fritsbøger

næh torben det kan vi vist ikke umiddelbart blive enige om for den minedrift som er nødvendig i forbindelse med sol og vind handler jo om opførelsesfasen, når vindmøllen er etableret skal der ikke være minedrift for at holde dem i gang, og minedriften i forbindelse med opførelsen af Akraftværket var jo ikke det jeg talte om, det var den minedrift som er nødvendig til selve driften, men hvorvidt udledningen i opførelsesfasen er sammenlignelig kan jeg afgjort sige nej, her er Atomkraften elendig på grund af mængden af beton, og mængden af metaller er helt ubetydelig i den sammenhæng, men falder muligvis også ud til ulempe for Akraft, det er dog ikke noget jeg ved, og så er der jo de øvrige potentielle fordele ved vind og solceller som godt nok ikke handler om co2 men vel alligevel bør have betydning for valget af energikilde.
men vi kan nemt blive enige om at der ved alle energikilder sker udledning på et tidspunkt, men det understøtter vel bare mit argument, at vi i stedet for at have travlt med at finde flere og nye energikilder bør finde veje til at nedsætte forbruget, og ikke bare forbruget af energi.

Jan Fritsbøger

"Jeg håber vi kan blive enige om at det globale energiforbrug over de næste mange år kommer til at stige voldsomt. Og gudskelov for det, for vil betyde, at verdens fattigste har mulighed for at vinke farvel til deres kummerlige livsvilkår."
hold da kæft skrev manden virkelig det !
jeg troede faktisk at trickle-down stråmanden var død og begravet,
og så relanceres den som et faktum,
vi har meget længe haft alt for meget vækst, hvilket overhovedet ikke har gavnet dem som lever en kummerlig tilværelse, ( så hvordan tro den vil gøre det nu ? )
og det skyldes at markedet overhovedet ikke gavner andre end dem med økonomisk magt, det er selve drivkraften bag uligheden, og det har skabt fattigdommen for de mange og rigdommen for de få,
men vi som befinder os i den vældig lukrative ende kan nemt få den ide at den vækst vi har er et gode for alle, ( som Løkke så ufatteligt dumt sagde, "vi har da alle fået flere penge mellem hænderne", og det har vi jo slet ikke alle fået )
det bliver det bare ikke sandt af så længe at væksten ender i lommen på dem som har overflod i forvejen, og det er hvad den altid gør,
den kan faktisk ikke andet så længe egoisme og grådighed er drivkraften,
men der vrøvles big time i denne tråd og vrøvlet handler om en helhjertet opbakning til netop grådigheden og egoismen og om en "nødvendig" fremtid med endnu mere overforbrug af energi, altså om et fiktivt "behov" for stadig vækst som skal tilfredsstille den eskalerende grådighed som selvfølgelig slet ikke bør tøjles, nej nej den er skam god og nødvendig og nærmest selve meningen med livet.

Jan Fritsbøger - her er en kilde fra GEUS om indhold af uran i diverse klipper.

http://mima.geus.dk/URAN_DK_2014_web.pdf side 4.

Lidt hurtig udregning vil afsløre at man ikke skal bryde ret meget uranmalm for at have uran nok til at dække hele levetiden for et værk.

Jeg vil tro at en terning på 30x30x30 meter dårlig uranmalm kan gøre det. Det er 27000 kubikmeter som skulle kunne give 27 tons uran.

Til sammenligning har man boret over 13 mio kubikmeter klippe ud for at bygge Gottard-Basistunnelen i Schweiz.

Vi oplever nu stigende energipriser på trods af at vi har investeret mange, mange penge i VE de sidste 30 år. Giver det slet ikke anledning til at du reflekterer over at VE måske ikke er den rigtige løsning?

Mvh
Thomas Koch

@Jan Fritsbøger
Jeg spørger egentlig ikke om hvorvidt du bryder dig om tingenes tilstand, men derimod om hvorvidt du vil medgive at verdens energiforbrug kommer til at stige. Vi kunne jo evt. kigge på FN's 17 verdensmål. Som der står " forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst." Alt sammen noget der kræver enorme mænger energi.

Peter Høivang

Så ingen dokumentation Jan?

Intet nyt under solen her.

Det er selvfølgelig svært at finde noget der modsiger fakta. Kun snak om, se hvor stort et atomkraftværk er, det må bruge meget CO2 at bygge. Et gennemsnitlig atomkraftværk producerer samme mængde strøm som 430 vindmøller. (Uden udsving på vindstille dage)

Vindmøller skal jo også bygges og sættes fast på havbunden. De skal også serviceres, opgraderes, have skiftet vinger osv.

Der er utrolig mange elementer der skal tages med i regnestykket og det er der heldigvis nogle kloge hoveder der har brugt meget tid på, at regne ud.

Resultatet er, at produktion, mining efter sjældne metaller/uran, servicering, opgradering, nedrivning, bortskaffelse af affald og alt andet er taget med og det viser at atomkraft er lige så CO2 neutral at bygge, drive og nedbryde som offshore vindmøller.

IPCC har beskrevet det i flere af deres mitagation rapporter, bla. her:

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/

Jan Fritsbøger

du har dokumenteret at med hensyn til C02 udledning vugge til grav kan Akraft næsten sammenlignes med vedvarende energi, men slet ikke at Atomkraft er CO2 fri som var påstanden fra din side, den påstand er IKKE dokumenteret, og du har endda indrømmet det når du siger at "at også sol og vind kræver minedrift og af samme grunde udleder omtrent lige så meget co2 som kernekraft"
men du påstår stadig at jeg lyver når jeg gør opmærksom på at Atomkraft faktisk medfører udledning i forbindelse med selve driften,
din måde at diskutere på får mig til at tænke på fænomenet overføring,
og det er jo typisk når man vil manipulere at vælge et aspekt hvor man kan gøre sin holdning plausibel, og så ignorere alle andre vigtige aspekter som viser noget andet, og det er derfor din såkaldte dokumentation kun handler om CO2 og ikke andet, både Aværker, vindmøller og solceller skal serviceres ja men hvor er dokumentationen af, at de øvrige aspekter ved de forskellige energiformer også er sammenlignelige, jeg taler jo slet ikke udelukkende om C02 netop fordi der er kedelige ulemper ved Akraft som ikke handler om klima,
og hvis du var ærlig ville du anerkende at en satsning på udbygning af Akraft vil medføre en stigning i udledning i årtier, for det er jo et faktum, omvendt vil en satsning på vind / sol skabe en noget mindre udledning i en meget kort periode ( uger for den enkelte mølle, det enkelte solpanel ) og vil langt hurtigere kunne give energi som kan kompensere denne udledning, du ignorerer tidsspektret nok fordi du har et (desperat ?) behov for at få ret som du postulerer jeg har ( mere overføring )

thomas, hvad har energipriser med klimaet at gøre ? du bruger et pseudoargument, vi taler slet ikke om økonomi.

Torben du vrøvler, det er ikke sandt at afskaffelse af fattigdom og sult kræver enorme mængder energi, det kan være rigtigt men kun hvis det absolut skal ske ved vækst i den samlede økonomi, ( som vi har haft i mange årtier helt uden at det har afhjulpet nogen fattigdom eller sult) og det skal det derfor ikke efter min mening,
det skal ske ved en mere retfærdig fordeling, som indebærer at væksten for alle med stor overflod skal væk og erstattes af reduktion af vores forbrug, hvilket faktisk muliggør også en reduktion af energiforbruget.

Jan Fritsbøger

tidsaspektet skulle der have stået.

Jan Fritsbøger

faktisk handler FNs verdensmål om at rette op på alle de kedelige konsekvenser af markedet og væksten, og derfor vil markedet og dets vækst slet ikke kunne bidrage, tværtimod. og "bæredygtig økonomisk vækst" er ikke andet end et fatamorgana, som grådige mennesker er tvunget til at tro på.

Peter Høivang

Når jeg kalder atomkraft CO2 neutral er det ligesom, når jeg kalder sol og vind energi for CO2 neutral.

Du påstår: "Akraft vil medføre en stigning i udledning i årtier"

Er det endnu en af dine påstande eller har du noget fakta på dette?

Når man tænker på at uran giver mellem 3 og 10 millioner gange mere energi end biomasse (altså skov vi fælder i Nordamerika m.m.) er det svært at se at den smule minedrift på nogen måde er at betragte som en klima eller miljøbelastning - det er almindelig sund fornuft.
@Jan Fritsbøger: Dine argumenter bæger præg af at være et angreb på det vestlige samfund generelt. Den 3. verden får (heldigvis) brug for masser af energi i fremtiden og der er ingen lobby'er eller rige mennesker der har interesse i at stoppe den udvikling. Det bliver en bedre verden for alle, særligt hvis vi producerer energi med meget lavt CO2 aftryk, også når vinden ikke blæser - altså Kernekraft.

Peter Høivang, Torben S Rose og Thomas Koch anbefalede denne kommentar

Jan, økonomi er disciplinen omkring fordeling af knappe ressourcer. Gør du energi mere ustabil eller utilgængelig, da vil prisen stige til skade for dem der ingen penge har. Det vil ske uanset om du kører markedsøkonomi, planøkonomi eller hvad du nu drømmer om.

Du er derfor velkommen til at sige VE, så længe du husker at det rammer de fattigste først.

Mvh
Thomas Koch

Peter Høivang, Torben S Rose og Troels Hansen anbefalede denne kommentar

@Jan
Jeg er enig med Troels Hansen. Dine kommentarer virker unægteligt til at være et angreb på det vestlige samfund. Fair nok. Hvis dette rent faktisk er tilfældet, må vi nok bare konstaterer, at vores mål for verden ligger så langt fra hinanden, at denne diskussion er nytteløs. Hvis man ønsker en omvæltning af den vestlige civilisation, er kernekraft utvivlsom den sidste løsning, man skal benytte sig af. For mig at se, er det dog også det eneste scenarie hvor dette er tilfældet. Under alle andre forhold er kernekraft uden sammeligning den bedste løsning.

Jeg er dog nysgerrig på hvilken fremtid du ønsker for menneskeheden?

Jan Fritsbøger

ok thomas vi kan i så fald konstatere at økonomer slet ikke beskæftiger sig med økonomi, men snarere med at bakke op om de heldiges maximering af deres eget forbrug, for mig burde penge slet ikke styre nogen fordeling, behovet burde altid have første prioritet, og vi har jo slet ikke noget behov for den overflod vi har, vi har bare råd til den fordi vi er i den lukrative ende af "markedet" og fattigdom forekommer når man er i den modsatte ende.
Torben jeg ønsker såmænd bare en fremtid for kommende generationer, og derfor synes jeg det er noget møg at grådighed og egoisme er ved at eliminere fremtiden, især fordi sådan behøver det faktisk ikke at være, og nej Atomkraft er ikke en løsning på det problem snarere tværtimod, og noget tyder på at du ønsker at ødelæggelsen skal fortsætte og gerne i et endnu højere tempo som en følge af fortsat vækst som du ikke vil undvære. og Troels lyver jo når han postulerer at det er for de fattiges skyld vi har/skal have vækst.

@Jan, du skriver
“Torben jeg ønsker såmænd bare en fremtid for kommende generationer, og derfor synes jeg det er noget møg at grådighed og egoisme er ved at eliminere fremtiden, især fordi sådan behøver det faktisk ikke at være…”
Det er dog ikke rigtig det svar, jeg er ude efter. Vi ønsker vel alle en fremtid for kommende generationer, vi er bare ikke enige om, hvordan vi får det. Derfor spørger jeg til helt specifikt hvordan du forestiller dig fremtiden. Hvordan ser du, at vi når en bæredygtig fremtid for menneskeheden og hvordan ser den ud?
Du skriver et andet sted:
“det er ikke sandt at afskaffelse af fattigdom og sult kræver enorme mængder energi” Men hvad kræver det så? Hvordan vil du afskaffe fattigdom uden økonomisk vækst? Hvordan skal 8-11 milliarder mennesker sameksisterer uden det overskud af energi, der sikrer dem anstændige og sikre livsvilkår og basale livsfornødenheder? Hvordan skal vi kunne brødføde verdens befolkning uden teknologiske fremskridt indenfor f.eks. fødevareproduktion, som ligeledes kræver energi? Du taler konstant om nedbringelse af forbruget. På hvilket plan skal dette helt præcist ske? Hvad kan vi undvære og i hvilket omfang? Og måske vigtigst - hvilke konsekvenser forudser du at denne reduktion vil have?
Ønsker du en reduktion i verdens befolkning og i så fald hvordan? Skal vi tilbage til jæger/samler-stadiet eller leve som bonderøven eller på en helt ny måde?
Hvad er dine planer for at gennemføre dine ideer globalt, hvilket naturligvis er en nødvendighed?

Vi bliver vel nødt til at forholde os til den verden vi er en del af og kigge på hvad der rent faktisk sker i denne verden. Dette er efter min opfattelsen en bedre strategi end at drømme om en utopi og træffe beslutninger ud fra antagelser om denne.

Vi bør forholde os til udviklingen af energiproduktion over de seneste mange år, som er steget voldsomt - en trend som ser ud til fortsætte:
https://ourworldindata.org/grapher/electricity-prod-source-stacked

Vi skal forholde os til, at verdens befolkning kommer til at stige over de kommende 80 år og at disse mennesker, hvad end du siger, kræver energi i store mængder
https://ourworldindata.org/future-population-growth

Vi skal forholde os at antallet af ekstremt fattige, er faldet voldsomt på trods af befolkningsvæksten. Jeg finder det ligeledes her mest realistisk at denne trend vil fortsætte. Dette betyder igen øget energiforbrug.Jeg undrer mig i øvrigt over din kommentar om at vækst kun gavner de rige. Mig bekendt er antallet af mennesker i ekstrem fattigdom faldet fra et sted mellem 80-90% af den globale befolkning i 1800-tallet til under 10% idag, samtidig med at befolkningstallet er steget voldsomt.
https://tejkohlifoundation.com/blog/current-trends-in-global-extreme-pov...

Vi skal forholde os til, at trods voldsomme forøgelse af installeret sol og vind står disse kilder stadig kun for en meget lille del af den globale energiproduktion og at det i takt med at antallet af enheder stiger, vil blive mere og mere vanskeligt at opretholde stabil energiproduktion.

Ud fra disse forhold ser jeg ingen anden udvej end en forøgelse af kernekraft. Det du abonnerer på, vil i min optik sikre kollaps. Men gør mig gerne klogere ved at uddybe dine tanker eller henvise til litteratur der underbygger disse.

Jan Fritsbøger

fattigdom kan uden videre afskaffes ved omfordeling men kun hvis man vil, der er ingen mangel som ikke skyldes ulighed, der er til gengæld et monumentalt overforbrug fordi markedet og den økonomiske verdensorden giver massive fordele til alle som har rigeligt med kapital,
og den kollaps du mener mine holdninger vil føre til kommer, men ikke på grund af for lidt Atomkraft,
men på grund af pengemagtens rovdrift på alt der kan give profit,
men uanset om du benægter det vil en fremtid hvor mennesket lever bæredygtigt og som en integreret del af naturen være en mulighed, i hvert fald i teorien, men det kræver jo som første skridt at vi indser de fejl som er hele årsagen til problemet,
i øvrigt vælter du dig i uvederhæftige postulater, ikke fordi du lyver men bare fordi du har ladet dig overbevise af pengemagtens og grådigheden mange løgne,
antallet af ekstremt fattige er ikke faldet nær så meget som tallene viser, og det handler om at fattigdom opgøres i penge og ikke i livskvalitet,
rigtig mange er på papiret kommet ud af fattigdom, men samtidig er deres liv blevet markant forringet, men når man som dig lytter til magtens talsmænd så er der mange ting man tror på, som bekræfter at vækst er godt for alle, og at markedet kan skabe retfærdighed, og en masse andre tåbeligheder som nogen vil markedsføre, heriblandt at verden har brug for flere Akraftværker,
egentlig spilder jeg min tid på at forholde mig til det du skriver, for det vil jo ikke være muligt at give dig nogen reel indsigt, du ønsker slet ikke at blive klogere, du vil bare gerne finde noget du kan angribe, du hænger fast i din tro i lige så høj grad som en fundamentalistisk muslim, og din tro er muligvis lige så skadelig.

@Jan
Du har en pointe, når du skriver, at jeg er interesseret i at finde punkter jeg kan angribe. Men er det ikke lige præcis den måde, hvorpå vi bedste behandler de vanskelige spørgsmål? Ved vedholdende at prøve at påpege fejl ved modpartens argumenter. Hvis alle vores forsøg på på angreb bliver afvist med gode argumenter, må vi vel til sidst sande, at vi selv tog fejl og dermed er vi er blevet klogere. For mig at se, bliver det først fundamentalistisk, hvis vi herfra stadig holder fast i vores oprindelige ide.

Jeg har dog også en anden grund til vedholdende at at bede om konkrete bud på, hvilken fremtid degrowth vil medføre. Mange unge mennesker interesserer sig for klimakrisen, og for dem kan det utvivlsom lyde besnærende, at fattigdom let kan afskaffes via omfordeling, at mennesker ikke har brug for store mænger energi, hvis der ikke er vækst eller at klimakrisen let kan overkommes, hvis bare de uduelige politikere slipper ud af ondskabsfulde kapitalisters klør. Jeg mener, at det er meget vigtigt, at de unge blivet helt klar over, hvad degrowth vil betyde for dem, og alle der abonnerer på denne løsning, bør have klare svar til de unge. Jeg har selv efterspurgt svar gentagne gange, men har endnu ikke hørt nogen konkrete, overbevisende bud. Jeg mener, at vi skylder de unge, at gøre det klart, at der er tale om et ekstremt komplekst problem i en ekstremt kompleks verden.

Jeg er dog oprigtigt interesseret i holdninger/litteratur fra den anden side af debatten, selvom jeg godt er klar over, at jeg vil betragte indholdet i en en sådan litteratur gennem confirmation bias’ slørede briller.
Hvis du - eller andre i dette kommentarspor - kunne være interesseret i litteratur fra min side, vil jeg anbefale:
“The Dark Horse - Nuclear power and Climate change” af Rauli Partanen og Janne Korhonen, som i øvrigt også har skrevet “Climate gamble: Is Anti-Nuclear Activism Endangering Our Future?”

I særdeleshed førstnævnte tager sig seriøs og nuanceret af mange af de problemstillinger, vi her har berørt.

Jan Fritsbøger

nej hvis man springer alle andre argumenter over, dem som man ikke kan påvise er fejl, og på den måde bare forsøger at beklikke den andens troværdighed som i gør bliver ingen klogere,
og det er jo ikke helt forkert når jeg mener i IKKE har noget ønske om at blive klogere, i vil bare agitere for Akraft koste hvad det vil, og som jeg ser det ønsker i at jeg bliver "dummere",
og i vil heller ikke høre tale om at overfloden skal og kan begrænses, i bruger ihvertfald fremskrivninger af energiforbruget hvor det er en forudsætning at væksten og business as usual fortsætter,
degrowht kan sagtens ske alene ved at overforbruget hos de overprivilegerede barberes væk,
og et meningsfuldt liv som ikke handler om stræben efter større forbrug er en reel mulighed,
at du ikke finder noget af det overbevisende handler måske om at du tænker snævert, og ingen af de konsekvenser du har argumentret med har været overbevisende,
det er rent hykleri at mene det går ud over de fattige, og det er jo ikke engang din sande bekymring,
jeg kan i øvrigt anbefale "grænser for vækst" den har godt nok mange år på bagen og handler ikke om klima, og jeg kan faktisk ikke huske andet end at den fik mig til at droppe at have bil af etiske grunde, og gjorde mig opmærksom på det meningsløse i vækst for vækstens skyld, og konsekvenserne af vækst,
og den var medvirkende til at jeg fik et bedre og mere meningsfuldt liv, men måske er en del af dens argumenter lidt outdatede jeg ved det ikke,
med hensyn til dine anbefalinger, har jeg en mistanke om at jeg ikke vil finde bøgerne seriøse og nuancerede, de har jo muligvis den samme bias som dig, og det er derfor du finder dem seriøse,
og jeg vil gætte på de slet ikke beskæftiger sig med det som har været mine argumenter og mine ønsker for fremtiden, man kan sige de måske bare er en del af dit ekkokammer,
at problemet er komplekst er rigtigt og bla. derfor er konsekvenserne af degrowht delvist ukendte og det er direkte umuligt at give en færdig opskrift på en sådan fremtid,
det er faktisk lettere at forudsige hvad fortsat vækst vil medføre, det er jo derfor den må og skal væk, og vi er jo kun i gang med første skridt i processen imod en bedre verden, nemlig erkendelsen af problemet,
og problemet er at verden styres af markedet som er drevet af egoisme og grådighed, vi ved lidt om i hvilken retning ændringerne skal gå men vi kan slet ikke forestille os hvor vi ender, ud over at lykkes processen undgår vi den selvskabte katastrofe der er på vej, og som vil ramme hvis vi ikke ændrer adfærd meget hurtigt.

Jan Fritsbøger

faktisk er der ikke tale om kun en katastrofe, men om en perlerække af katastrofer også nogle som er i gang og har været det længe, nogle af de menneskeskabte ødelæggelser er nærmest fuldbyrdede, og grådighed er årsagen til dem alle.

@Jan
Jeg har vist ikke været tydelig nok i mit blik på verden, så lad mig indledningsvis slå nogle ting fast.
Jeg går ikke ind for grænseløs, ureguleret vækst og jeg er helt enig i, at kloden står overfor nogle ekstreme udfordringer, som hænger sammen med den måde vi lever vores liv på. Jeg mener på ingen måde, at et meningsfuldt liv handler om en stræben efter større forbrug og jeg er også helt enig med dig i, at rigdom ikke nødvendigvis fører til et sådant meningsfuldt liv. Dette vil jeg dog påstå først gør sig gældende, når man når et vist velfærdsniveau, og dermed er jeg ikke enig i, at mennesker ikke bliver lykkeligere af at blive løftet ud af ekstrem fattigdom.

Måske er jeg naiv, men jeg tror faktisk på, at bæredygtig vækst, er en mulighed, selvom der unægteligt er langt derhen endnu. Måske har du ret, når du skriver, at jeg tænker for snævert, men jeg har meget svært ved at se, at et forsøg på at nedbringe vores co2-udledning gennem degrowth ikke skaber en kædereaktion af utilsigtede følgevirkninger, som i sidste ende vil resulterer et kollaps, hvorunder en verdensbefolkning på mellem 8 og 11 mia. mennesker virkelig vil være på den.

Du skriver flere steder, at vi let kan gøre det ene og det andet, hvis bare vil vil. Men jeg spørger til præcist hvordan, og jeg spørger til konsekvenserne. Hvis man ikke har en helt konkret plan og hvis men ikke kan udregne konsekvenserne af denne plan, har man ikke en løsning. At påstå, at jeg er uvillig til at ændre holdning (at blive klogere), baseret på at jeg ikke vil tilslutte mig en ide uden indhold og uden risikovurdering er ikke rimelig.
Der er dog noget interessant i det du skriver. Du påstår, at jeg er for opslugt af én tanke (tanken om kernekraft) til at kunne ændre holdning. Den amerikanske professor Philip Tetlock, har gennem studier vist, at mennesker, der overvejende baserer deres holdninger på én overordnet ide (helt overvejende mennesker på de politiske yderfløje) er dårligst til at forudsige fremtiden, og dermed også at finde realistiske løsningsmodeller. Derfor kan du jo have en pointe i denne udtalelse. Du laver dog en fejlslutning her, for atomkraft er ikke mit udgangspunkt. Min opbakning til atomkraft er baseret på personlige analyser af den verden jeg er en del af, og ud fra disse vurderer jeg, at kernekraft er vores bedste redskab lige nu. Bliver jeg præsenteret for reelle, realistiske løsninger baseret på degrowth, ændrer jeg gerne holdning.

Det virker som om at alle herinde er blinde overfor ny teknologi. I tror vores fremtid kommer til at være et valg mellem forskellige teknologier, der grundlæggende var nye teknologier for ca. 30-40år siden.
I kan tage til Indien og købe et 500mwh Thorium kraftværk som ikke kommer ud af kontrol, bruger næsten alt sit brændsel, og som kan bygges på 4år.
Alternativt har vi i Danmark en spiller på markedet, der hedder Copenhagen Atomics. Dette selskab har udviklet en Molten Salt Reaktor på 1mwh der fylder det samme som et køleskab og koster 600000kr. Denne reaktor mener C.A. at de kan ombygge til enten at køre på Thorium eller Uran i løbet af 2 år. Herefter kan de producere måske 30 "køleskabe" dagligt svarende til et nyt atomkraftværk hver 14 dag. Men det kræver jo først at den danske regering vil give dem tilladelse til at eksperimentere med radioaktive materialer. Det er snart et år siden at de meddelte at de mangler tilladelser.
Endvidere er der massevis af andre teknologier på vej.
12. december 2021 vil der i Stokholm blive fremvist en 100watt LED lampe der kun bruger 4watt/timen. Denne lampe kan bruges til at gro grøntsager indendørs og har et prisskilt på 25dollar (men de skal sælge 1mio før de sætter den i produktion. Ved samme lejlighed bliver dens storebror E-cat SKL fremvist (den er IKKE godkendt endnu). Det er en LENR generator, der laver strøm og varme, og jeg har hørt om et prisskilt på max 350dollar per kwh output.
Ellers er der mange andre nye energikilder på vej, vores største problem i dag er ikke mangel på nye måder at lave energi på, men derimod, at samtlige regeringer støtter de dyreste energi former. I stedet burde de ofre nogle midler på at bringe nye og bedre teknologier på banen.
Som Tesla fandt ud af for mange år siden, regeringer støtter kun power teknologi, hvis de kan sætte en måler på det.

Peter Høivang

Som jeg også har nævnt utallige gange i debatter med Jan og andre atomkraft modstandere, så er min støtte til atomkraft ikke en drøm om uendelig forbrug og vækst

Det er en erkendelse af hvor voldsomme ændringer der skal til, for at imødegå klimaforandringerne.

Vi skal så at sige spille på alle heste. Bare se på hvor lidt VE fylder i vores samlede energiforbrug, selv efter årevis af massive investeringer.

Heldigvis er FN og nu også EU enige om, at atomkraft er en del af løsningen. Så nogle få atomkraft modstandere, der hænger fast i en beslutning de tog i 60'erne eller 70'erne er jo til at overse.

Det ville dog klæde dem, at afstå fra løgne, påstande og flyvske floskler. Det kunne jo være der var et guldkorn i blandt deres lange indlæg om intet.

Alt jeg beder om er underbygning af påstande så jeg kan blive klogere, men det har jeg spurgt efter gang på gang og det har endnu ikke båret frugt.

Jan Fritsbøger

Peter, din stil er ikke sober, det er så nemt at postulere at folk lyver, postulerer, og argumenterer med flyvske floskler, men jeg ved godt hvorfor du ikke dokumenterer det !
og det er nemt at sige man ønsker at blive klogere, men det er jo løgn og blot en påstand og ja faktisk blot en floskel som skal får dig selv til at fremstå seriøs,
og der er slet ikke noget underligt i at magthavere lige som dig er tilhængere af Akraft, for dem er løsningen perfekt med store investeringer som vil give afkast i mange år og sikre kontrollen over energiforsyningen, ingen af jer er objektive i har alle en bias for Akraft som løsning,
men du er jo selektivt blind og ingen argumenter som går imod din mening har nogen validitet uanset hvor indlysende rigtige de er,
du har ikke accepteret det faktum at en udbygning af Akraft vil medføre ekstra udledning af CO2 i årtier,
du mener du har imødegået eller ligefrem modbevist dette med tal fra et FN panel som har beregnet at Akraft er tæt på at være lige så CO2 fri som vindkraft, men altså fra "vugge til grav" hvilket jo handler om at den store udledning som opførelsen medfører ikke er synlig i rapporten fordi værket efterfølgende leverer tæt på CO2 fri energi i rigtig mange år,
men det samme problem har vind og solceller jo ikke så en udbygning med dem vil give en meget hurtigere reduktion, og en hurtig reduktion er nødvendig, at du tror vi SKAL spille på alle heste handler uanset om du benægter det, at du er uvillig til at overveje nedsættelse af alt (over)forbrug som en af de heste der skal spilles på, men årsagen til at VE fylder så relativt lidt er jo at energiforbruget stiger som en følge af at vi stadig har travlt med at skabe vækst,
at du forlanger dokumentation handler vel om at du udmærket ved at det er meget sværere at finde dokumentation når man tænker "nye" tanker,
og du har selv adgang til hele propagandaapparatet som argumenterer for pengemagtens agenda, men faktisk er links til "beviser/dokumentation" noget man først og fremmest bruger når man vil sælge de officielle løgne, postulater og flyvske floskler som har til formål at legitimere noget i virkeligheden forkert og skadeligt,
det er sådan man "sælger" militarismen, markedet, væksten, og så altså også Akraft.
men du bliver ved med at beklikke andre meninger med retoriske lettere betændte postulater, men det er altså for det meste mere uklædeligt end seriøst,
og modstanden imod Akraft er langt større end du antyder, den er bare ikke så udbredt i blandt magtmennesker, det er jo ikke almindelige mennesker som sidder og tager beslutninger i hverken FN eller EU.

Anders Hüttel

Prisen for at leve kapitalistisk.
Det er ganske amatøragtigt at de ikke har overblik og er i stand til at afbøde urimelige fald og særligt stigninger. De private styrer det meste er borgerne solgt til stanglakrids.

Anders Hüttel

Prisen for at leve kapitalistisk.
Det er ganske amatøragtigt at de ikke har overblik og er i stand til at afbøde urimelige fald og særligt stigninger. De private styrer det meste er borgerne solgt til stanglakrids.

Peter Høivang

@ Jan

Dine indlæg er mega interessante.

Du taler åbenlyst som om kun du kender sandheden og at jeg er bærer af løgne.

Men det er mig der kontinuerligt linker til viden, som ikke alene er Peer rewieved, men er udgivet af de samme instanser som fortæller os, at klimaforandringerne er menneskeskabte og hvor hurtigt kloden varmer op.

Du kommer med beskyldninger om, at atomkraft tilhængere er lobbyister, magtmennesker og jeg ved ikke hvad du ellers brygger på.

Du har aldrig henvist til hvor din viden er fra, heller ikke engang når jeg har prøvet at provokere det ud af dig.

Jeg kan dog konstatere at du ikke har tillid til FN eller andre institutioner hvor magtmennesker færdes.

Det må jo så betyde, at du ikke har tillid til det de fortæller om klimaforandringer.

Ikke for at bruge skældsord, men med din udviklet sans for benægtelse af videnskabelige fakta, må jeg sætte dig i bås med Trump, Johnson og de andre fakta benægter.

Peter Høivang

Du kan jo starte med noget så simpelt som mit videnskabeligt underbyggede argument om, at fra vugge til grav udleder atomkraft mindst CO2 pr. kWh af alle energikilder, sammen med offshore vindmøller.

Se link til Intergovernmental panel on climate change længere oppe i debatten, som beskriver netop dette.

Så kommer din påstand, som du så vidt jeg ved, har trukket op af en gammel hat.

Den lyder nogenlunde sådan her: et atomkraftværk er så stort og der udledes så meget CO2 til opstart og bygning af dette, at det vil tage årtier før gevinsten ved nærmest CO2 neutral strøm viser sig.

Har du dokumentation for dette og hvor mange år drejer det sig om?

Jeg tror det er tiende gang jeg spørger dig efter dokumentation og du har endnu ikke kunnet give noget,men måske denne gang er anderledes. Man har jo lov, at håbe.

Jan Fritsbøger

typisk byggetid for et Akraftværk er ca 20 år, og det burde du vide, og at der bruges vildt meget beton er vist heller ingen hemmelighed som behøver dokumentation for at være troværdigt, så der går ca 2 årtier inden den allerførste energi kan leveres, og så er hele værkets levetid den tid der går inden energien næsten har skabt balance i co2 regnskabet sammenlignet med vind ifølge dit "bevis"
kan du slet ikke tænke logisk så du er nødt til at få alt serveret i form af dokumentation,
jeg påstår jo ikke at vugge til grav sammenligningen er forkert, men påpeger kun at byggefasen vil give et midlertidigt boost i udledning som medfører at det er en dårlig ide, fordi vi ikke har flere årtier til at redde klimaet, men bliv du bare ved med de samme argumenter som faktisk ikke holder vand, det skal nok gavne din troværdighed, faktisk har du IKKE rigtig argumenteret imod noegen af mine betragtninger, du har bare forsøgt at latterliggøre dem, med omformuleringer og "morsomme" bemærkninger om gamle hatte, men det du kalder en påstand er fakta selv om du med din omskrivning får det til at lyde som noget en tåbe ville sige, men tåben er jo dig når du omskriver i stedet for at citere det jeg faktisk har sagt.

Peter Høivang

Og hvor har du fakta fra Jan?

Peter Høivang

Og du taler om, at tale sober.

"magthavere lige som dig ", "du er jo selektivt blind", "vil sælge de officielle løgne, postulater og flyvske floskler", "kan du slet ikke tænke logisk", "lyde som noget en tåbe ville sige, men tåben er jo dig".

Du spilder godt nok min tid med dine udokumenterede påstande.

Jan, det er rigtigt at det tager meget lang tid at opføre værker i vesten. Men UAE har fået en sydkoreansk virksomhed til at opføre et værk på 6 år.

Det er fire stk af 1400MW til omkring 200 mia kr.

De lange byggetider er, såvidt jeg ved, en konsekvens af vores tilgang til problemet i vores del af verden.

Mvh
Thomas

Peter Høivang

@ Thomas

De lange ventetider skyldes også, at tidligere ekspertise og fabrikker til, at bygge de store elementer nærmest er væk.

Tyskland og Frankrig byggede deres værker på kort tid, men der var ekspertisen og fabrikkerne der også.

Så man kan sagtens bygge sikre værker over kort tid. Det er gjort i stor stil før.
6 år er nok meget realistisk hvis man begynder at bygge flere værker på en gang.

Jan Fritsbøger

"og der er slet ikke noget underligt i at magthavere lige som dig er tilhængere af Akraft, "
det er citatfusk når du klipper en del af en sætning ud af sin af sin sammenhæng, og hvis man ikke er selektivt blind når man ignorerer almindelig viden hvad er man så ? jeg fandt tallet 20 år i en artikel om et specifikt kraftværk som blev bygget husker dog ikke hvor, men her er en anden artikel som nævner et gennemsnit på 14,5 år
https://inbetweenerz.com/da/7-grunde-til-at-nuklear-energi-er-ikke-svare...
"vil sælge de officielle løgne, postulater og flyvske floskler" er endnu et amputeret citat fra din side, og mit spørgsmål om du ikke kan tænke logisk har du også amputeret, og når jeg skrev at tåben er dig er det ganske enkelt fordi det er dig der skrev det, ikke mig,
citatet du omskrev i sin helhed ;
"men det du kalder en påstand er fakta selv om du med din omskrivning får det til at lyde som noget en tåbe ville sige, men tåben er jo dig når du omskriver i stedet for at citere det jeg faktisk har sagt." der er altså ikke tale om en beskyldning om at du er en tåbe men blot en konstatering af at det var dig og ikke mig som skrev noget som lød tåbeligt. mere omskrivning og fejltolkning fra din side bevidst brugt til at få mig til at fremstå useriøs, for det er jo det du forsøger, i stedet for at forholde dig til alle mine argumenter.

Peter Høivang

Tak for et link Jan.

Det svarer dog ikke på din påstand om, at et atomkraftværk skal levere strøm i årtier inden det har sparet den CO2 det har kostet at bygge.

Der er nogle pointer i teksten, selvom den virker lidt kluntet. Jeg kan nuancere det meste, noget giver ikke mening og andet er jeg delvis enig i.

Problemet er, at personen der har skrevet det, ikke har nogle kilder angivet.

Når jeg klikker på hans navn så ryger jeg direkte til en russisk hjemmeside, som ikke virker til at have noget med klima eller atomkraft at gøre.

Organisationen bag hjemmesiden er en gratis hjemmeside generator, så det giver intet billede af hvem vi har med, at gøre.

I en debat for noget tid siden syntes du, at det var utroværdig, at jeg linkede til Wikipedia.

Jeg tror kritikken ville være mere skrap fra din side, hvis jeg havde linket til en side som ovenstående, der talte min sag. Den slags fansider kan jeg finde en del af, men de er utroværdige.

Sider