Fremtidsdrøm
Læsetid: 9 min.

Her er Xi Jinpings ideelle Kina: Mere maskulint, mindre ulige og meget mere patriotisk

I snart ti år har Kinas leder, Xi Jinping, prædiket en drøm om kinesisk storhed. Men det er først nu, at kommunistpartiets vision om fremtidens idealsamfund for alvor tager form. Det er baseret på begrebet ’fælles velstand’ og skal føre til et stærkere, mere lige og spirituelt rent Kina
Det kinesiske kommunistparti stiller et samfund i udsigt, der er mindre forurenet, mere socialt retfærdigt og bedre til at imødekomme forventningerne fra den hovedsageligt urbane majoritet af kinesere. Til gengæld forventer partistaten, at borgerne retter ind. Kun partiet ved, hvad der er bedst for fællesskabet.

Det kinesiske kommunistparti stiller et samfund i udsigt, der er mindre forurenet, mere socialt retfærdigt og bedre til at imødekomme forventningerne fra den hovedsageligt urbane majoritet af kinesere. Til gengæld forventer partistaten, at borgerne retter ind. Kun partiet ved, hvad der er bedst for fællesskabet.

Bertha Wang/AFP/Ritzau Scanpix

Udland
25. oktober 2021

Som det sidste store land insisterer Kina på en nultolerancepolitik over for pandemien. De kinesiske grænser er fortsat tæt på coronalukkede. Set udefra virker det besynderligt. Smitten er under fuld kontrol, og flere end to milliarder doser vacciner er allerede stukket i armene på den kinesiske befolkning.

Forklaringen skal ikke kun findes i sundhedsvidenskaben. To store begivenheder venter i det nye år. Det er utænkeligt, at Kina åbner op for omverdenen, før vinterolympiaden skydes i gang i Beijing til februar. Præsident og partichef, Xi Jinping, var den øverste politiske ansvarlige, da Beijing i 2008 var vært for sommer-OL. Denne gang falder de olympiske lege i Kina det år, hvor Xi Jinping burde trække sig fra magten og overlade titlen som generalsekretær til en arvtager i partiet. Det er der ingen tegn på, at han gør.

Xi har afskaffet den kollektive ledelsesform, der blev indført for at undgå politisk enevælde i stil med de sidste kaotiske år under Mao Zedong. Han nærmer sig afslutningen på sine to femårige perioder, men når kommunistpartiet holder sin kongres næste år, tyder alt på, at han mod traditionen tager fem år mere. Mindst. Det er epokegørende for Kina – og for resten af verden, forklarer professor Steve Tsang, der leder Institut for Kinastudier ved London Universitet.

»Realiteten er, at Xi Jinping ikke kommer til at give magten videre. Han er 68 år. Medmindre der sker ham noget, kommer han til at definere Kina i mange år frem. Det får meget stor betydning for resten af verden også. Så det er vigtigt at sætte sig ind i, hvad han tænker, og hvad han ser som de fundamentale principper, der skal bruges til at lede Kina,« siger Steve Tsang.

I halvandet år har han stået i spidsen for et forskningsprojekt, der har til formål at undersøge Xi Jinpings ideologi, og hvordan den bliver ført ud i livet. I den periode er Xis politiske projekt for alvor begyndt at tage form.

Den kinesiske drøm

Det overordnede mål lagde Xi frem allerede få dage efter, han i november 2012 overtog ledelsen af kommunistpartiet. Det gjorde han under et besøg på Kinas nationalmuseum, hvor han for første gang talte om »Den store kinesiske drøm«. En formulering, der siden har fået status af politisk pejlemærke for partiet og hele nationen.

Drømmen, forklarede Xi under besøget, er ensbetydende med fornyelse af den kinesiske nation – en kinesisk renæssance og skabelsen af en ny storhedstid. Intet mindre. Visionen rækker frem til 2049, når Folkerepublikken Kina fylder 100 år. Til den tid skal Kina være et moderne socialistisk samfund, stærkt, kulturelt avanceret, harmonisk – og en global leder.

Idémæssigt bygger Xi videre på Marx, Lenin, Mao og de sidste generationers kinesiske ledere. Hans egen ideologiske tilføjelse er allerede skrevet ind i partiforfatningen og gjort til fast pensum i de kinesiske skoler. »Xi Jinpings lære om socialisme med kinesiske karakteristika for en ny æra«, hedder den. Tidligere var det kun Mao, der på den måde havde sin egen »lære«.

Hvor den kinesiske drøm er en vision for fremtiden, er Xi Jinpings lære tænkt som en slags teoretisk rettesnor, der skal lede derhen. Ligesom med maoismen er der ikke tale om tanker nedfældet i et enkelt værk. Når Xi siger noget eller får publiceret taler, bliver de vigtigste pointer og fraser ophøjet til hans ideologiske portefølje. Et væld af kinesiske tænketanke er allerede sat i verden til at tolke og formidle hans dessiner.

Den mest afgrænsede officielle udlægning består af otte temaer og 14 principper. Målet om national genoprejsning bliver slået fast i allerførste linje. Andre punkter handler om kommunistpartiets centrale rolle, om at opretholde socialistiske kerneværdier, skabe et slagkraftigt militær og om at lytte til folket.

Detaljegraden er ikke stor. Til gengæld mangler der ikke partijargon og paroler fra det ideologiske bagkatalog. Men hvor meget skal man lægge i den slags?

Kommunistpartiet har altid formået at tilpasse sig. Også ideologisk. Der er næsten ingen rammer for, hvad der kan stoppes ned i formuleringen ’socialisme med kinesiske karakteristika’. I årtier har kapitalismen og forbrugerismen skabt enorm velstand og topmoderne bysamfund opført på ryggen af hundredmillioner af fattige migrantarbejdere. Beijing er i dag den by i verden med flest dollarmilliardærer. Så hvor meget er indpakning, og hvor meget bunder i reel politisk overbevisning? Steve Tsang peger på, at mange af de grundlæggende idealer lever videre og har fået nyt liv under Xi.

»I sidste ende er det Xi Jinpings version af en kinafisering af marxismen. Xi gentager igen og igen, at han er marxist. Det er ikke proforma, som det tidligere har været. Han siger det med overbevisning, og han mener det. Derfor ser vi en tilbagekomst af socialismen som en ideologi i Kina,« forklarer han.

Xis fælles velstand

Det betyder, at staten skal være den primære sektor i den kinesiske økonomi. Den private sektor vil fortsat være tilladt, men den må fuldt og helt følge partiets linje og ledelse.

Styrkeforholdet mellem stat og marked er blevet slået fast i løbet af det sidste års tid. Det er gået ekstra hårdt ud over flere af Kinas enorme internet- og teknologiselskaber, der er blevet sat på plads med en regn af reguleringer, bøder og politisk armvridning.

I dag står det også mere klart, hvordan Xi ser forholdet mellem staten og den enkelte borger. Her er begrebet ’fælles velstand’ centralt. På kinesisk indgår tegnet for ’fælles’ også i ordet ’kommunisme’. I Xi Jinpings drømmesamfund er kollektivet under ledelse af partiet i centrum – ikke individet. Til gengæld lover han kineserne en ny social kontrakt, der ikke længere kun handler om materiel fremgang. En kontrakt mellem kommunistpartiet og middelklassen. Begrebet ’fælles velstand’ er ikke nyt, men har fået stor opmærksomhed efter en tale, Xi holdt tilbage i august. Den blev først forrige uge udgivet i hele sin ordlyd i kommunistpartiets tidsskrift Qiushi.

»På nuværende tidspunkt er indkomstulighed et fremtrædende problem over hele kloden. De rige og de fattige i nogle lande er polariseret og middelklassen brudt sammen. Dette har ført til social opløsning, politisk polarisering og voldsom populisme – læren for os er omfattende. Vores land skal resolut beskytte sig mod polarisering, styrke den fælles velstand og opretholde social harmoni og stabilitet,« siger Xi i talen.

Den kinesiske version af klassekampen er ikke længere et opgør mellem de udbyttede og udbytterne, hvor proletariatet skal vælte borgerskabet af pinden. Den handler i stedet om at skabe den størst mulige middelklasse. Indkomstfordelingen i samfundet skal ideelt set være formet som en oliven med få fattige, få rige og mange midt imellem. Kinas ultrarige vil fremover blive beskattet hårdere og tvunget til at give mere tilbage til samfundet. Forskellen mellem land og by skal mindskes og social og økonomisk lighed fremmes.

Men indkomst er ikke længere det eneste parameter. Størstedelen af den kinesiske befolkning kræver i dag mere af staten end at facilitere vækst. Officielt blev ekstrem fattigdom efter årtiers bekæmpelse sidste år udryddet i Kina. Den nye sociale kontrakt flytter fokus over mod indfrielse af middelklassens ønsker om renere luft, højere fødevaresikkerhed, bedre regeringsførelse og flere sundhedsydelser.

At et sådan skifte var undervejs, blev annonceret allerede ved den sidste partikongres for fire år siden. I bedste marxistiske stil ser kinesiske ledere samfundsudviklingen som drevet af modsatrettede kræfter. Hvis modsætningerne i samfundet bliver identificeret og adresseret, kan udviklingen fortsætte fredeligt. Hvis ikke fører det til kaos og sammenbrud.

Efter Mao Zedongs død udpegede partiledelsen den væsentligste modsætning til at være kløften mellem voksende materielle behov og muligheden for at indfri dem. Som et resultat blev økonomisk vækst den absolutte politiske topprioritet. Efter 36 år ændrede Xi den doktrin og bedyrede, at Kina nu står over for en primær modsætning mellem ubalanceret og utilstrækkelig udvikling og befolkningens voksende behov for et bedre liv.

Kommunistpartiet stiller et samfund i udsigt, der er mindre forurenet, mere socialt retfærdigt og bedre til at imødekomme forventningerne fra den hovedsageligt urbane majoritet af kinesere. Til gengæld forventer partistaten, at borgerne retter ind. Kun partiet ved, hvad der er bedst for fællesskabet.

Mere maskulint Kina

En række nye love og retningslinjer indført over det sidste halve års tid giver indblik i, hvad det betyder på landets uddannelser, i arbejdslivet og hjemme i familierne.

For at nå Kinas nationale udviklingsmål skal flere kinesere fremover uddannes til de sektorer, partiet ser som strategisk vigtige. Kinas arbejdsstyrke bliver mindre år for år. Og samtidig med at lønninger og andre omkostninger stiger, frygter den kinesiske ledelse, at fremstillingssektoren flytter ud af landet til billigere destinationer. Det vil ikke kun betyde færre arbejdspladser, men også et tab af innovation.

Derfor satser partiet stort på at opgradere arbejdsstyrken til fremtidens industrielle højteknologiske kapløb. Gennem hele uddannelsessystemet vil tekniske egenskaber komme til at fylde mere. Det kommer til at kræve hårdt arbejde, formaner Xi i sin tale. Ungdommen skal uddannes til at arbejde, og staten hjælper ikke de dovne. I sin tale om fælles velstand understreger Xi, at begrebet også inkluderer spirituel velstand og menneskelig udvikling.

Et sigende eksempel er nye instrukser fra myndighederne til landets tv-kanaler. De forbyder mænd med en »feminin stil og anden afvigende æstetik« fra programfladen. Instruksen er partiets modsvar til fremkomsten af en kommercialiseret fankultur. Fremover skal branchen opretholde et »patriotisk, dydigt og kunstnerisk moralsk syn«.

Indgrebet skal også ses i lyset af et ønske om at fastholde traditionelle familiemønstre, så kineserne får flere børn. I årtier var det kun tilladt at få et barn i Kina. Begrænsningen blev siden lempet. Først blev to og siden tre børn tilladt. Men det har ikke haft den store effekt. Derfor går Kina en fremtid i møde, hvor få kinesere i den arbejdsdygtige alder skal forsørge en meget stor ældre generation. Eksemplet med mindre feminin indflydelse står ikke alene. Partiet har længe efterlyst en mere maskulin mandekultur, der bedre matcher ambitionen om et stærkt Kina.

Så kommunistpartiet flytter igen ind i privatsfæren og forlanger en central placering i alle dele af samfundet, forklarer Steve Tsang fra London Universitet. Han beskriver det som et skifte fra et autoritært hen imod et totalitært styre. Ikke på samme niveau som under Mao, men tilpasset det 21. århundrede, hvor digitale løsninger udvider statens rækkevidde og mulighed for at blande sig i folks liv.

»Det handler om at skabe et ensrettet patriotisk folk. Uanset om der er tale om hankinesere, muslimske uighurere eller noget tredje, er patriotismen det vigtigste. Det vil sige en tro på, hvad partiet siger om Kina og den kinesiske historie, uanfægtet om den udlægning er historisk faktuel eller ej. Hvis partiet siger det, er det sådan, det er,« forklarer han.

»Xi har udtalt, at partiet, staten, militæret, det civile og uddannelsessektoren – øst, vest, syd, nord og centrum – alt ledes af partiet. Ikke noget ’men’, ingen undtagelser og ingen forbehold. Partiet leder alt«.

Steve Tsang vurderer, at mange af tiltagene har opbakning i den brede befolkning. Den menige kineser ønsker også et stærkt Kina, og kampagner mod korruption og bekæmpelse af forurening er populært. Men om kommunistpartiet rent faktisk forstår og handler ud fra, hvad den enkelte kineser mener, et bedre liv indbefatter, er et andet spørgsmål.

Muligheden for at fravælge partiets vision eksisterer ikke. Demokratisering og liberale værdier er vestlige koncepter, der skal holdes ude af det kinesiske samfund. I Xis Kina er politiske rettigheder en trussel. Selv den mere kompromissøgende kollektive partiledelse er borte.

»Der er kun én ubestridt leder. Det finder jeg skræmmende,« siger Steve Tsang.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

jens christian jacobsen

På verdensplan går det tilbage for det liberale flertalsdemokrati. I dag lever ca 68% af befolkningerne under andre og mere autoritære styreformer, og tallet har de sidste 20 år været stigende.
Karners forbilledlige fremstilling af Xis tanker angiver nogle af grundene, for det er ikke kun den kinesiske befolkning, der bakker op om mere handlekraftige styreformer, der kan nivellere ulighed, afskaffe fattigdom og bekæmpe ydre trusler mod folkesundheden (Covid-19 og klimaødelæggelser). Det gælder mange steder i verden. Flertaldemokratierne kommer ikke til effektivt at bekæmpe disse trusler - og 'vores' politiske ledere ved det godt.
Her et vestligt (svensk) link, der forsøger at 'forklare' denne udvikling. Læg mærke til hvad der ikke forklares::
https://www.v-dem.net/en/our-work/research-projects/case-democracy/

Torben Bruhn Andersen og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Christian de Thurah

Ak ja, gamle Marx kan bruges til lidt af hvert.

Martin Sørensen, Torben Bruhn Andersen, Kim Houmøller og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Malene Wiinblad

Blandt afrikanske lande er Rwanda et forbillede for mange. Et land leder af militæret som har skabt stabil udvikling i snart mange år. Har et ret effektivt statsapparat og bl.a. også forholder sig til og løser miljøproblemer fx med affald.

Børge Jacobsen

Tiden, hvor Vesten havde verden for sig selv er slut.

Mens Kina er godt i gang med at opbygge en velfærdsstat og samle folket, gøres der i Danmark og EU ALT hvad der kan gøres, for at nedbryde og ødelægge velfærdsstaten og stigmatisere de overflødige.

- Hvis ikke det var så tragisk katastrofalt, hvad Danmark og EU har gang i kunne man næsten grine af det.

Martin Sørensen

Demokrati eller kaos!

de autokratiske tendenser der er i verden vil alle som i ALLE. løbe panden mod en meget basat og nådesløs mur, ja man har alt for hurtigt dømt det liberale demokrati for dødt. ja man fristes til at citere mark twain, " rygterne, om min død er stærkt overdrevet".

Rygtet om at demokratiet er en svag ledeses form er stærkt overdrevet, ja hvad er det vi ser nu, vi ser en autokratisk krise. i økonomien, kina søger mod stadig mere autokratiske totalitære løsninger, for at løse deres fundementale problem at der fødes for få kinesere, ja et problem der er skabt af et autokratisk totalitært regime bliver nu vendt 180 grader rundt med nu nærmest tvang, om at man skal føde børn, og gerne mange børn, og hurtigt. Kina er historien om landet der blev gammelt før landet blev velhavende, om et land der er så pilrådnet af korruption så det er ja kinas største problem, evergrande skandalen er ganske enkelt et symtom på den krise der er i dette totalitære diktatur, der er dystopierens grimme cocktail.
Og også et eksembel på at det ikke nytter en flyvende fis, at staten ejer jorden som mange moderne neo maxister har våde drømme om at der skal ske, når man har privatiseret jordrenten, så er ejerskabet af jorden i relevant, hvilket vi som der evner og tænke georgistisk altid har vidst. modsat den klodsende stupide maxisme,

man kan godt kortvarig få succes med an autokratisk styreform mens verden stadig mangler og se, denne styreform konkurrere mod demokratiet . der er klart bedst til at løfte et helt land ud af fattigdom. Mit bevis for dette er enkelt,...

tager vi og måler verden i lande målt på BNP pr capita. og nu sortere vi landende fra, der har opnået et højt bnp med råstof udvinding, ja så vil demokratier bort set fra et enkelt eksembel singapore alle ligge i toppen af verden.

https://www.globalis.dk/Statistik/bnp-per-indbygger

Dette er IKKE en tilfældighed....... det liberale demokrati er nemlig indrettet til at skabe økonomisk dynamik og vækst og fordele velstanden ud i hele befolkningen, ved sin blotte demokratiske eksistens derfor vil kina ALDRIG ALDRIG ALDRIG udvikle sig ud af den krise landet er i nu, derfor kom japan vidre og derfor er taiwan meget rigere end kina, målt på bnp pr capita.

Kina formående med sit diktatur og nå samme nivue som mexiko....... og kiommer ALDRIG ALDRIG ALDRIG ALDRIG længere op. det autokratiske styre kan ganske enkelt ikke reformeres og vil altid være så pil rådnet af korruption at landet aldrig når et højere stade. derfor vil Indien nå vestens levestandard om 30-50 år. da landet er demokratisk og langt mindre autokratisk mit bud er så at CCP forsvinder i processen mens kina så stadig har en demokratisk udfordring af de helt gigantiske. landet kan dog ved og blive et demokrati nå et højere stade. kommunismens totaltirære måde og se og forstå verden forhindre landet fra at udvikle sig. alene det at man ser et idial for hvordan befolkningen skal opføre sig og regulere denne, fortæller alt.

måden ccp er på forhindre en fredelig Revulusuon ja den trejde fjere juni, 1989, på den himmelske fredsplads fortæller at det er umuligt, at CCP vil opgive magten uden vold. og at CCP vil gøre alt for at holde kina i sit totalitære jerngreb

jens christian jacobsen

@Martin Sørensen
Antallet af autokratier er steget voldsomt de sidste 20 år SAMTIDIG med, at de rige landes BNP er vokset meget betydeligt. Den 3. Verden og randstater til de rige lande har jo netop et lavere BNP, FORDI de rige lande har et højt. Det kaldes for mange ting. Jeg foretrækker betegnelsen udbytning.
Læs interviewet med kvinden fra Congo i dagens Inf. Eller om militærkuppet i Sudan idag. Disse begivenheder kan konkret forklare, hvorfor befolkningerne i stadig flere lande fravælger flertalsdemokratiet til fordel for handlekraftige autokratier.

Både højrefløjen og venstrefløjen er fyldt med skabede kællinger af det ene eller det andet køn. Lidt mere stat og lidt mindre individ, har jeg det fint med. Og nej - det skal ikke bero på flertalsafgørelse - dvs hvilket skrammel af information et flertal er blevet ekponeret mod i diverse skodmedier -

Daniel Joelsen

Jeg hører til dem der har svært ved at pege fingre af andre, når vi selv er fejlbare og skævrider demokrati med fejlslagende militære inventioner, pigtråd og druknedød over for flygtninge og lukning af en radiokanal blot fordi den ikke føjer et parti eller to.

Martin Sørensen

Alene udtrykket handlekraftige autokratier., For alt til at vende forkert inden i mig. Demokratier er lagt mere handlekraftige end,.
autokratier. Som drukner i korruption. Da man samler magten på få hænder

Magt korrumperet... Total magt korrumperer totalt.

Alle autokratiske samfund vil altid løbe ind i den mur. Da det nu er totalt afhængigt af en god lederes evne som der så sjældent er afløst af ja en lige så god leder.

Jeg mener ikke der er evidens for at autokratiske samfund er mere handlekraftige end demokratiske FAKTISK tværtimod.. så drukner den påstående handlekraft i korruptionen. Da alle gerne vil være tætte på den alt vidende leder, ( eller oligarki), summen er det samme. Et samfund der er gennemsyret af rent seeking. Hvor marked er sat ude af kraft og med en stærk tendens til monopolisering. Det giver ikke dynamiske samfund med ja et lavt BNP PR capita.

Læs mit link med BNP PR capita og forsvar igen den utopiske styreform Autokratisk ledelse igen. I små virksomheder kan Autokratisk styreform godt fungere men lige så snart man bliver stor så mister despoten overblikket og nu opstår korruptionen i alle hjørner og sprækker.

Demokrati som styreform er lang mere effektivt... Da man oftes handler i konsensus og derfor arbejder man i samme retning. Fra top til bund og nu uden den samme grad af korruption.

Demokrati eller kaos..

jens christian jacobsen

@Martin Sørensen
Jeg HAR læst dit link, der jo bare viser at lande med et højt BNP har større velfærd end lande med et lavere. Gammel nyhed.
Nu er det jo sådan, Martin, at virkeligheden ikke altid stemmer overens med faktaboksene. Hvis du nu læser MIT link, vil du med en smule refleksion opdage, at selv veloplyste befolkninger i mange lande FRAVÆLGER flertalsdemokratiet til fordel for autokratiske styreformer, der er mere eller mindre demokratiske. Hvorfor? Fordi befolkningerne har erfaringer med udbytning fra folk og virksomheder fra den rige verden (lav løn, dårlige arbejdsforhold, store klimaødelæggelser mv) OG fordi de deres egne demokratisk valgte politikere bruger tiden på at skændes og på lyssky aftaler, der ikke tåler dagens lys.
Det kan du læse mere om i mit link.

Martin Sørensen

Og jeg siger at der er evidens for at man herved bliver fastlåst og ikke bevæger sig væk fra omkring 10000$ PR capita pro anno. altså forbliver et delvist udviklet land og kommer aldrig i toppen.

Det er styreformen der gør forskellen, med en undtagelse Singapore der er noget autoritært, i sin ledelsesstil. Denne ene undtagelse er unik, og skyldtes flere faktorer som der IKKE har noget med styreformen at gøre men fordi at Singapore er en lille ø stat med en unik beliggenhed. Og at man taler engelsk i Singapore. Som officielt sprog.

Årsagen til vestens succes er liberale demokratier. Det faktum at der ikke er begrænsede muligheder for individuel udfoldelse. Skaber en driftig økonomi med dynamik og fremdrift

Alene når man insisterer i infrastruktur i under udviklede lande, ja så stiger BNP pr capita uanset styreformen. Infrastruktur kan kun bringe os et stykke af vejen. De sidste trin op er forbeholdt demokratiske samfund. Ja man sidder ganske enkelt fast omkring 10000 $ pr capita. Hvilket er 1/6 del af den velstand vi har i Danmark som eksempel.

Så du kan udemærket ha ret i at mange nu vælger autokratiske samfund. Men du har ikke ret i at det er en mere handlekraftige styreform. Det er maxistisk vrøvl

Martin Sørensen

Og jeg siger at der er evidens for at man herved bliver fastlåst og ikke bevæger sig væk fra omkring 10000$ PR capita pro anno. altså forbliver et delvist udviklet land og kommer aldrig i toppen.

Det er styreformen der gør forskellen, med en undtagelse Singapore der er noget autoritært, i sin ledelsesstil. Denne ene undtagelse er unik, og skyldtes flere faktorer som der IKKE har noget med styreformen at gøre men fordi at Singapore er en lille ø stat med en unik beliggenhed. Og at man taler engelsk i Singapore. Som officielt sprog.

Årsagen til vestens succes er liberale demokratier. Det faktum at der ikke er begrænsede muligheder for individuel udfoldelse. Skaber en driftig økonomi med dynamik og fremdrift

Alene når man insisterer i infrastruktur i under udviklede lande, ja så stiger BNP pr capita uanset styreformen. Infrastruktur kan kun bringe os et stykke af vejen. De sidste trin op er forbeholdt demokratiske samfund. Ja man sidder ganske enkelt fast omkring 10000 $ pr capita. Hvilket er 1/6 del af den velstand vi har i Danmark som eksempel.

Så du kan udemærket ha ret i at mange nu vælger autokratiske samfund. Men du har ikke ret i at det er en mere handlekraftige styreform. Det er maxistisk vrøvl

Børge Jacobsen

Kineserne har i dag magt til at afskære store dele af vestens forsyningskæder. Såvel af vare som sjældne jordarter, som er afgørende nødvendig for især elektronik industrien. Lige som kineserne har de bedste kort på hånden for at blive førende på fremtidens altafgørende teknologi. Kunstig Intelligens.

Lige som de bogstaveligt talt har kapacitet til at ryge os ud ved at fortsætte med deres enorme CO2 udledning, som er verdens største - Hvis de ellers har en fordel ud af det.

jens christian jacobsen

@Børge Jacobsen
Prøv at erstat Kina med USA i dit indlæg. Det er derfor de to lande ikke kan li hinanden.

@Martin Sørensen,
Singapores succes skyldes nok mest at det er lykkedes landet regeringsparti PAP at forhindre korruption og skabe politisk stabilitet, udover geografi og demografi.
Hvad angår PRC må vi huske at det er vesten, der har bragt landet til hvor det økonomisk er i dag. Det er også vesten der fortsat sikrer landets økonomiske stabilitet, vil jeg mene. PRC har (stadigvæk) ligeså meget brug for os, som vi for dem.