Klima
Læsetid: 12 min.

Fransk forsker: Selv et barn kan se, at den globale klimapolitik er dømt til at fejle

Den Parisaftale, der ses som et gennembrud i global klimapolitik, er en skandale. For så snart klimamålene støder sammen med sociale fremskridt og vækst, svigter indsatsen, mener fransk forsker fra Columbia University, der frygter, at klimakrisen kan ende i et demokratisk sammenbrud
Indiens kulforbrug illustrerer ifølge den franske forsker Pierre Noël problemet ved den globale klimapolitik. Så længe klimamålene bygger på frivillighed, svigter indsatsen, når klima støder sammen med sociale fremskridt og økonomisk vækst.

Indiens kulforbrug illustrerer ifølge den franske forsker Pierre Noël problemet ved den globale klimapolitik. Så længe klimamålene bygger på frivillighed, svigter indsatsen, når klima støder sammen med sociale fremskridt og økonomisk vækst.

Ahmad Masood

Udland
20. november 2021

I snart halvanden time har Pierre Noël udfordret præmissen for hele interviewet. Egentlig ringede jeg til ham for at spørge, hvordan man kan styrke den internationale klimapolitik – i en erkendelse af, at den i årevis har svigtet.

I stedet tager jeg nu mig selv i at forsvare den selvsamme politik, mens den franske forsker i energipolitik fra Columbia University argumenterer for, at alt, hvad vi normalt hører om det globale klimadiplomati, er forkert.

At det, i takt med at vi konfronteres med realiteterne, står klart, at verdenssamfundet næppe kan løse problemet. Og at den klimaaftale, der ses som et historisk vendepunkt, lige nu undergraver det, den i 2015 blev sat i verden for at levere: hurtig og ambitiøs klimahandling.

»Parisaftalen, som alle hyldede som en stor bedrift, er et dybt problematisk dokument. Og alt, hvad der er sket, siden Parisaftalen blev underskrevet, illustrerer det. Og COP26 illustrerer det i allerhøjeste grad,« siger Pierre Noël over en telefonlinje fra Paris.

Ordene tilhører ikke en radikal klimaaktivist. Pierre Noël er Cambridge-uddannet, bærer slips og har arbejdet for tænketanken European Council on Foreign Relations med at lave analyser til EU-Kommissionen om de globale energimarkeder.

Men hans budskaber væver sig ind i den debat, som er opstået efter det netop afsluttede klimatopmøde i Glasgow. Virkeligheden er nemlig, at der eksisterer to sandheder om klimapolitikken, som Helen Mountford fra World Resources Institute har sagt det:

»Vi har gjort meget mere fremskridt, end vi nogensinde kunne have forestillet os for et par år siden. Men det er stadig ikke nær nok.«

Mængden af grønne energikilder i verden brager op. Men det samme gør det globale energiforbrug. For at overholde Parisaftalen skal de globale udledninger reduceres med 45 procent i 2030. Lige nu har de udsigt til at stige.

Det er den virkelighed, hvorfra Pierre Noëls analyse udspringer.

Et klimapolitisk tabu

Vil man forstå, hvorfor klimapolitikken svigter, må man ifølge Pierre Noël først forstå den fundamentale forandring, der er sket i verdenssamfundets centrale institution: FN’s klimakonvention.

Tilbage i 1997 indgik verdens rige lande en forpligtende aftale om at mindske klodens klimabelastning. Ud fra en opgørelse over, hvor meget CO2 atmosfæren kan tåle, fordelte man blandt de rige lande konkrete, bindende klimamål, som skulle opdateres hvert femte år.

Men under det famøse COP15-møde i København i 2009 kollapsede aftalen. Nok ville landene gerne tage del i klimaindsatsen – men de nægtede at være underlagt konkrete, FN-bestemte klimamål.

»Konceptet mislykkedes politisk. Det viste sig umuligt at håndhæve og implementere,« siger Pierre Noël.

I 2015 blev Kyotoaftalen så erstattet af Parisaftalen, som med franskmandens ord indeholder det »meget, meget ambitiøse mål« om at begrænse den globale opvarmning til under to grader og så tæt på 1,5 grader som muligt. Aftalen har dog den centrale svaghed, at den bygger på frivillighed.

Landene har accepteret at sætte »nationalt bestemte mål«, men det er fuldstændig op til dem selv at bestemme, hvor stort eller småt deres bidrag skal være.

»Vi har opgivet tanken om at give landene kvantitative mål. I stedet lader vi, som om en proces baseret på frivilligt engagement vil nå målet,« siger Pierre Noël.

»Hvis du viste det til et barn, vil det tage to minutter for vedkommende at forstå, at det dermed er umuligt for et land ikke at overholde Parisaftalen. Den aftale giver det internationale samfund absolut ingen chance for at garantere eller kontrollere, at vi når målet,« siger Pierre Noël.

Man kan derfor heller ikke være overrasket over, at COP-møderne gang efter gang viser sig som en fiasko, mener han. Skuffelsen er støbt ind i selve fundamentet.

»COP-møderne efter Kyoto plejede at skuffe, fordi det var umuligt at få landene til at acceptere deres kvantitative, bindende forpligtelser. I dag er COP-møderne skuffende, fordi vi indser, at lande kun er villige til at forpligte sig til ting, som ikke vil tage os frem til det kollektive mål.«

Alle deler naturligvis ikke Pierre Noëls syn. Blandt de fleste er der konsensus om, at selv om handlingen går for langsomt, er der substantiel fremgang. At COP-processen er vores bedste håb, og hvis ikke den fandtes, ville vi være nødt til at opfinde den.

Mange vil også fastholde, at FN-klimatopmøderne er den eneste retfærdige løsning. At ulande og klimasårbare østater i dette forum faktisk har en stemme. Og at fiaskoer ikke skyldes mekanismen, men obstruerende regeringer.

Det sidste er Pierre Noël uenig i.

Som eksempel peger han på COP26’s sidste timer, hvor lande som Indien, Kina og Indonesien formåede at ændre ordene om »udfasning« af kul til det svagere »nedfasning«. Spørger man ham, burde vi hylde de lande for protesten.

»Hvis de lande virkelig forpligtede sig til at stoppe brugen af kul inden for en rimelig tid, så ville den forpligtelse ikke være troværdig.«

For de fleste lande er der en konstant afvejning mellem klimahandling og økonomisk vækst. Landene gør, hvad de kan, så længe der ikke er nogen omkostninger ved det. Hér trækker de grænsen.

»Det ville være enormt dyrt for Indien at droppe kul. Og derfor gør de det ikke. De vil ikke forpligte sig til det, så længe de ved, at det vil være dyrt for dem.«

Et i-landsfænomen

Men hvad med det, man kender som ’Pariseffekten’, spørger jeg. Siden 2015 har det hvirvlet rundt med milliarder fra finanssektoren til grønne energier, alverdens storbyer har dannet klimanetværket C40, og prisen på vind og sol rasler ned, hvilket har boostet udbygningen af grønne energier.

Det kan godt være, at USA, Kina og Indien stadig modsætter sig ambitiøse mål. Men deres erhvervsliv, civilsamfund og kapital er i fuld gang. Cirkusset omkring klimatopmøderne, hvor typer som Leonardo DiCaprio, prins Charles og Bill Gates deltager, er et bevis på COP’ernes største succes: De mobiliserer og fastholder fokus.

Bare se på biodiversitetskrisen, der til sammenligning nærmest helt er glemt.

»Det er en fair pointe,« siger Pierre Nöel. »Men i forhold til prisen på grøn energi er jeg ikke enig i, at Parisaftalen har haft nogen som helst indflydelse på det.«

Godt nok er den lave pris på grøn energi måske dén ene ting, der flytter verden i den rigtige retning, tilføjer han. Men den proces begyndte for 15-20 år siden, da Tyskland valgte at subsidiere vindenergi massivt.

»Det var europæiske subsidier, der længe før Paris kickstartede vindmarkedet. Og så accelererede kineserne udviklingen med produktionen af solceller.«

Udviklingen har medført »et kollaps af prisen på grøn energi« og mange steder gjort vind og sol til den billigste energiform. Herfra er det simpel økonomisk logik, at finansmilliarderne selvfølgelig flytter sig. Problemet er bare, at den tendens udelukkende er, hvad Pierre Noël kalder et »rich world phenomenon«.

I den fattige del af verden, hvor politiske, regulatoriske og valutamæssige usikkerheder påvirker prisen på kapital, går det stadig for langsomt. For investorerne er usikkerhederne markant større ved et solcelleprojekt i det sydlige Indien end i det nordlige Texas, og derfor ender pengene primært ved sidstnævnte.

»Jo, jo«, siger Pierre Nöel: Der er masser af grønne energiprojekter i gang i Indien – men prisen på kapital er høj sammenlignet med den vestlige del af verden.

»Den største forskel for klimaet vil være, hvis boomet i vedvarende energi ramte den anden del af verden – den del, der faktisk er finansielt usikker at investere i,« siger han.

For at reducere omkostningerne er der derfor brug for »gigantiske« offentlige investeringer i grønne teknologiers udvikling og infrastruktur.

»Hvis vi skal lykkes, er vi i Vesten nødt til at gøre med hele den industrielle økonomi, hvad vi har gjort med sol og vind. Og så er næste skridt at overføre udviklingen til den fattige del af verden, hvor energiforbruget over de kommende år vil fordobles – i Afrikas tilfælde tidobles.«

»Problemet er, at vi ikke kontrollerer timingen. Hvem ved, hvornår hydrogen bliver billigt? Jeg gør ikke. Hvad vi til gengæld ved er, hvor meget CO2 vi må lukke ud i atmosfæren – og det er virkelig ikke meget.«

Ren retorik

– Har du slet ingen tillid til, at COP-systemet kan skabe den nødvendige handling?

Stilhed.

»Altså … Jeg vil ikke lyde negativ, men blot minde dig om, at den kinesiske præsident ikke mødte op i Glasgow. Hvorfor? Fordi det ikke giver mening.«

»Den Parisaftale, som han har underskrevet, beder Kina om at indlevere nye klimamål hvert femte år. Det lever Kina op til. Fyren behøver ikke møde op. Der var intet i Glasgow, der kunne ændre, hvad Kina vil eller skal gøre.«

Han holder en tænkepause.

»Det opsummerer faktisk meget godt min pointe,« siger han så.

»Det, der sker ved COP-møderne post-Paris, ændrer hverken ved, hvad lande skal gøre, eller hvad lande kan gøre. Værsågod – der er mit svar.«

– Men det passer jo ikke. Vi har lige talt om passagen om kul. Samtidig skærper man målet til 1,5 grader, og man beder landene om at lave nye mål før 2023. Det er da væsentlige fremskridt skabt på COP26?

»Nogle af de fremskridt er ren retorik. Ren retorik,« siger Pierre Noël.

»Udfase eller nedfase? Undskyld mig, men før du udfaser noget, skal du først nedfase det. Ingen kan slukke for kullet over natten. Og alle lande, der bruger kul, er jo i gang med at nedfase det, fordi det er så helbredsskadeligt for deres folk. Se på de kinesiske byer for ti år siden eller New Delhi i dag. Alle prøver at nedfase kul. Den passage er ren retorik.«

Præciseringen om, at det globale klimamål nu er 1,5 grader og ikke bare »et stykke under to« som i Parisaftalen, overbeviser heller ikke Pierre Noël. 

»Man laver målet mere ambitiøst, men det ændrer jo ikke, hvad landene skal forpligte sig på ifølge Parisaftalen. Igen: Det er ren retorik.«

Min sidste indvending om, at landene nu allerede før 2023 skal sætte et nyt klimamål, griber han til gengæld. Næsten.

»Den del er interessant,« siger han. »Mit bud vil være, at det faktisk skaber et mere uformelt pres på landene. Hvis de fremover skal revidere deres mål hvert år, er de tvunget til at tænke over det næsten permanent.«

Det er dog stadig nationalt bestemte mål, påpeger han. Selv hvis Kina eller andre hæver deres mål i 2022, er der ingen garanti for, at de gør det igen året efter. Støder de på et problem, der kompromitterer sociale fremskridt eller økonomisk vækst, kan de bare beholde målet, så længe de vil. 

Blot en uge efter COP26 er der i Financial Times sågar allerede skabt tvivl om USA og Australiens vilje til at overholde løftet.

»Det er en ultralille forandring i retning af at øge presset på landene,« siger Pierre Noël.

Indere og kinesere på en bar

Franskmanden holder en pause fra sin talestrøm i telefonen.

»Jeg håber ikke, at jeg gør dig deprimeret,« siger han.

– Nej, for man kan jo vende dit argument om: Når alverdens lande bruger uger på at slås om, hvorvidt der skal »udfase« eller »nedfase«, så er det, fordi det netop ikke er retorisk. De slås om enkeltord, fordi det er vigtigt?

»Det kan du godt have en pointe i,« svarer han. »Men hvad betyder ’vigtigt’?«

Franskmanden påpeger, at Kina og Indien i de sidste dramatiske timer af COP26 viste, hvad der for dem er vigtigt, da de obstruerede ordlyden om at udfase kul.

»De vil gerne opfattes som lande, der bidrager til løsningen. Men de bekæmper enhver beslutning, som kan presse dem til noget, de ikke har lyst til,« siger han.

Se omvendt på det, siger Pierre Noël. Selv hvis inderne og kineserne var gået på bar frem for at deltage i forhandlingerne, så ordet »udfasning« var endt i aftalen, ville det ikke have gjort en forskel. Der er ingen slutdato, intet skema for udfasningen.

Pierre Noël vil ikke misforstås – han er faktisk imponeret over Indiens præstationer på energiområdet, hvor sol og vind buldrer frem. Men det, som den indiske regering måles på derhjemme, har intet at gøre med forskellen på »udfasning« og »nedfasning«.

»Hjemme i New Delhi bliver regeringen draget til ansvar for, om bønderne fortsat får store tilskud til elektricitet, om energisektoren fortsat tjener penge, om folk i storbyerne fortsat skal næsten kvæles af røg,« siger han.

»De ting er ikke adskilt fra klimaspørgsmålet,« understreger han. »Men det sted, hvor Indien finjusterer forholdet mellem de lokale realiteter, befolkningens klimainteresse og politikernes globale forpligtelser, er i deres nationale klimamål.«

»Problemet er ikke svært at forstå. Men der mangler en ærlighed i den globale samtale. Om, hvor langt vi er, og hvad det er, verden virkelig bekymrer sig om,« siger Pierre Noël.

»Det er ikke, fordi vi er ligeglade med klimaet. Vi bekymrer os bare mere om andre ting.«

Krigsøkonomi

Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad vi skulle sætte i stedet. Hvis ikke COP-møderne, hvor så?

Ifølge Pierre Noël er udfordringen klimakrisens natur. Klimaforandringerne manifesterer sig ikke som en akut krise på samme måde som en pandemi eller en krig.

»Står vi pludselig i en akut klimakrise, vil det, vi har forsøgt at gøre i 30 år, blive gjort på ti år. Og jeg lover dig: Det bliver ikke på COP-møderne, beslutningerne bliver taget.«

I stedet vil vi se lande som USA, Kina, Japan og en række europæiske lande allokere deres ressourcer i ekstremt omfang til at forsvare sig mod yderligere klimakatastrofer, mener han.

»Det er bizart, jeg ved det godt, men hvis klimaforandringerne bliver ved med at manifestere sig som et langsomt problem ...«

– Det gør de vel heller ikke længere. Millioner er på flugt, Afrika oplever ekstrem tørke, Australien og Californien brænder, Great Barrier Reef er næsten væk, iskapperne smelter, selv i Europa dræber oversvømmelser hundredvis af mennesker?

»Og der har du svaret på dit spørgsmål. Bevæger vi os til en krigsøkonomi for at løse klimaforandringerne? Nej. Se på, hvad USA gjorde fra 1941 til 1942, på bare ét år. Hele det industrielle apparatur orienterede sig mod krigsindsatsen. Det finansielle system blev nationaliseret. Ser du det lige nu? Ser du alle verdens Blackrocks blive tvunget af centralbankerne til at flytte deres billioner over til vedvarende energi i Indien og Sydafrika? Jeg kan ikke se det.«

Demokratisk sammenbrud

Interviewet er gået en time over tid, og Pierre Noël har ikke fremsat et eneste håbefuldt budskab endsige en konstruktiv løsning for den globale klimapolitik. Sådan må interviewet nødigt ende, fortæller jeg ham.

– Mener du alvorligt talt, at du ikke ser en realistisk vej for verdenssamfundet til at bekæmpe klimaforandringerne?

»Jeg er absolut ikke en pessimistisk person,« siger han og understreger, at vi nu bevæger os ind på yderst spekulativt område.

»Som jeg ser det, er der tre logiske muligheder.«

Den første er, at de stormagter, der faktisk har teknologien og pengene, tager sagen i egen hånd og mobiliserer alle deres finansielle ressourcer til den nødvendige energiomstilling.

Den anden mulighed er såkaldt geoengineering – eller som Pierre Noël kalder det: nødbremsen.

Kort fortalt er ideen, at man på obskure måder griber ind i jordens klimasystemer. Det kan være ved at hælde enorme mængder jern ud i havet, som får bestemte planktontyper til at vokse voldsomt og dermed suge CO2 ud af atmosfæren.

Den slags er yderst kontroversielt, og der findes meget lidt viden om konsekvenserne. Men hvis folks liv er i fare, vil Pierre Noël ikke udelukke, at Kina eller USA vil overveje »at trække i nødbremsen«.

Den tredje og sidste udvej, som Pierre Noël ser for sig, er heller ikke opmuntrende:

»Den sidste mulighed er, at der sker et totalt sammenbrud i vores samfund, fordi de to institutioner, der strukturerer vores liv – demokrati og kapitalisme – mister deres legitimitet på grund af klimakrisen,« siger han.

»At vi får en massiv destabilisering i udviklede samfund, fordi alle forstår, at vi er dødsdømt. Kapitalismen kan ikke bruges i den situation. Demokratiet svigter. Vi mister troen på, at institutionerne holder samfund sammen,« siger Pierre Noël og holder en kort pause.

»Det er et ekstremt scenarie, bestemt ikke positivt.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Det er et godt interview. Jeg troede at en af de “logiske” muligheder ville være at de store globale virksomheder sætter ind? (Det er dem der forurener og det er deres produktion, der skal kunne sælges i fremtiden.) Men det ligger måske implicit i det mål hvor banker omstiller økonomien til klimastabiliserende udvikling og allokerer penge til klimamål?
Ihvertfald meget tankevækkende. Mange tak!

Kurt Nielsen, Ejvind Larsen, Inger Pedersen, Niels-Simon Larsen og Arne Thomsen anbefalede denne kommentar

Når perspektiverne er så triste, som det her beskrives, kan jeg ikke lade være at tænke på den strøm vi her i Danmark har i vore stikkontakter og ledninger.
15% af den kommer fra fossil afbrænding, og det burde jo være nul.
Men 3% kommer fra atomkraft, der nok hovedsageligt er produceret på Ringhals ved Gøteborg, som nu har kørt i mere end 40 år.
Selv om der er atomskræk, generer de 3% åbenbart ikke, og hvis man øgede med 15% - op til ialt 18% kunne vi sige farvel til fossil energi til strøm i Danmark.
Hvad om vi spurgte Ringhals, om de kan/vil levere?
https://www.energifyn.dk/privat/el/vaerd-at-vide-om-el/hvor-kommer-strom...
https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals

Niels-Simon Larsen

Det kan vist ikke siges klarere.

Selvfølgelig ville mere atom-el fra Ringhals kun være en forløbig løsning, men det ville give os mennesker lidt mere tid til at finde en varig økologisk holdbar eksistens.

Virker nødbremsen, findes der en...måske?
Eller er det sidste del af artiklen der bliver virkeligheden om 20-30

Danny Hedegaard

Kan det være et rimeligt spørgsmål at stille sig selv?

Om man rent egoistisk kan glæde sig over at man er blevet så gammel, at de år man kan have igen, er færre end den tid man til nu har levet.

Eller om de unge kan håbe at de har en tid foran sig, hvor de ikke kigger ind i en katastrofe, men de kan håbe på at være med til at skabe de løsninger, der afværger katastrofen i deres tid?

Som jeg ser det er vi pisket til at acceptere præmissen, at klima ikke må stå i vejen for fremskridt i udviklingslande, og at de udviklede lande ikke kan gå drastisk ned i levestandard for at levere på klimamålene.

Det er selvfølgelig selvmål at fortsætte blindt på et grundlag af gamle energikilder, og kendt teknologi.

Men hvis grøn energi skal have en gang på jord, kan vi ikke plastre hver en ledig mark til med solceller eller vindmøller på land.
Det må flyttes ud på havet, og atomkraft må ind i varmen igen, som det mindste af 2 onder.
Og udviklingen af teknologiske løsninger som ikke findes endnu, må have højeste prioritet.

At tro at markedet sørger for det af sig selv, og uden statslig indblanding er utopi.

Og hvis ikke man kompenserer underklassen og de gule veste, så får får vi en storm på bastillen, fordi eliten fører os mod den sociale massegrav.

Vi bør måske have en global klima krigsøkonomi, hvor staterne politisk allokerer private ressourcer mod politiske mål?

Mere end New deal, var det krigsøkonomien der førte USA ud af depressionen, og gjorde landet til den verdensmagt, som indre spændinger er i færd med afmontere i en lige deroute mod afgrunden.

Tænk hvis USA og Kina i stedet for at rivalisere, fandt sammen i kampen for klima, som USA og Sovjet gjorde det i kampen mod Nazismen.
Så ville verden kunne rykke, i stedet for at ressourcerne igen går til oprustning i kampen for at bevare eller at opnå førertrøjen.

Venlig hilsen
Danny Hedegaard

Niels-Simon Larsen

At kapitalismen bryder sammen er forudsagt af mange.
Demokratierne bliver nødt til at stramme op, og vi ser det med coronaen. Man kan blive nødt til at indføre diktaturlignende tilstande med restriktioner af mange slags fx rationeringer og forbud. Partiet Momentum havde rationering på programmet, så det ligger ikke så langt ude i fremtiden. Nogle af os kan huske rationeringsmærkerne.
Jeg tror, det kommer i ryk. Forsyningskrisen er et eksempel på det. Lige pludselig så, hovsa, hvad er nu det for noget, kan vi ikke få det, vi plejer at få, det var ikke så godt, hvad skal vi så gøre?

Søren Kristensen

Tænk hvis alle virksomheder var forpligtet til at tage deres forbrugte produkter/emballage tilbage og sørge for enten genbrug eller forsvarlig deponering/afskaffelse - af fx. biler, hvidevarer, elektronik, legetøj, møbler, cykler, tøj og byggematerialer. Så kunne det være vi fik mere hensigtsmæssige produkter og dermed reduceret forureningen af bl.a. havmiljøet, med særlig hensyn til plastik og kemikalier - og hvem ved, måske også en tiltrængt reduktion i udledning af drivhusgasser og forurening i det hele taget. Men en så omfattende ordning vil selvfølgelig kræve rigtig meget af både af virksomhederne og de politikere og institutioner der skal kontrollere at reglerne faktisk bliver overholdt - og hvem siger i øvrigt det kan svare sig økonomisk for enhver virksomhed, at sætte klimadagsordenen først, når der samtidig er en bundlinje at tage hensyn til? Så det kommer nok ikke til at ske. Men du må indrømme, at tanken er forjættende, ikke sandt?

Danny Hedegaard

Hvis det i mange udviklingslande politisk, konstant udgør en nødvendig kortsigtet prioritet at sikre borgerne det daglige brød, så består der overordnet intet langsigtet politisk råderum.

Det er selvfølgelig den lige vej til globalt selvmord, og en ignorant som Bolsanaro er så uden for pædagogisk rækkevidde.
Men det er de ikke politisk, hverken i Kina, Polen eller Sydafrika.
Putin og MBC er simple kleptokrater der bare vil blive ved med at rage til sig, og skide på fremtiden for verden og deres folk.

Min pointe er at det ikke er ond vilje der står i vejen for den grønne omstilling, men simpelthen et geopolitisk behov for at sikre den sociale orden.
Selv USA går for at være et godt land for 40 % af befolkningen, og et mindre godt land for 60 % af befolkningen.

Man taler meget om borgerløn til de på perronen efterladte.
Jeg tror at det i I landene vil være en god ide med borgerløn for op til måske 20 % af en befolkningen?
Til dem der ikke magter livslang læring, og som uværgerligt vil blive kørt over af en grøn omstilling, som de ikke evner at omstille sig til, som selvforsørgende ved egen indsats.

Jeg er beklageligvis selv en der ikke var dygtig nok i skolen, og som ikke magter livslang læring:-(
Men jeg er lykkedes med at klare mig selv til nu, uden at ligge andre til last.
Og tiden har være med mig med ejerbolig og arbejdsmarkedspension.

Men som ung i dag med de krav det stiller til kunnen, viden og evne til konstant omstilling, der ville jeg ende som en taber.
Der ville jeg gå til grunde i en neuliberal økonomi, eller ville skulle leve for andres penge i en social blandingsøkonomi.

Social kompensation er nødt til at gå hånd i hånd med den grønne omstilling.
Der skal politisk være ro på bagsmækken, for hvis ikke der er det, så går vi til grunde i et oprør fra neden.

Venlig hilsen
Danny Hedegaard

Ejvind Larsen, Niels-Simon Larsen og Jacob Nielsen anbefalede denne kommentar

“All truth passes through three stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident.”

- Arthur Schopenhauer

Torben Skov, Ejvind Larsen, Jacob Nielsen og Arne Albatros Olsen anbefalede denne kommentar

@Martin Bahn

Efter et timelangt interview, når du selv frem til konklusionen at Noël ikke har fremsat "et eneste håbefuldt budskab... Sådan må interviewet nødigt ende".

Hvorfor må det ikke det? Fordi det skal ende med et konstruktivt løsningsforlag? Det ville da være dejligt, hvis du lige kunne ringe til Noël og så kunne i på en time nå frem til en eller anden form for løsning.

Hvad nu, hvis der ikke findes nogen løsning? Hvad nu hvis man vitterlig ikke kan bevæge sig hurtigere end lysets hastighed, selv hvis man bliver ved med at snakke om, hvordan det kunne lade sig gøre?

Hvad nu, hvis vi ikke vil se virkeligheden i øjnene? Hvad nu hvis vi ikke har nogen mulig løsning? Hvad nu hvis Noël har ret? Vil du så stædigt holde fast i at dit interview skal ende i dur og ikke i mol? Vil du være pianisten på dækket af Titanic?

Bag ved klimaet lurer noget langt værre, som du strejfer med det i kalder "biodiversitet". Jeg har skrevet det før, men her er nogle rå tal:

Menneskeheden "bruger" ca. 6e+20 J om året (TPES), ved at omsætte energi fra en energiform til en anden. Det svarer til ca. 1/10 af den energi biosfæren binder via fotosyntese (NPP). Det lyder måske ikke af meget, men den eneste grund til at vi kan bruge så meget energi er at vi havde et kæmpe lager af fossil energi.

Vi får stort set den energi vi bruger fra olie, kul og gas. Over 80%. Vi får til sammenligning under 2% fra Sol og vind (IEA 2019).

Vi bruger 1/3 af al den energi vi bruger globalt i fødevaresektoren (FAO). Energien bruges til alt fra gødningsproduktion, landbrug, logistik til køleskabe. Jeg kunne retorisk spørge, hvad der ville ske, hvis man pillede fossil energi ud af systemet? Svaret er at så ville de vindmøller vi indtil nu har bygget række som en skrædder i helvede. Mangel på mad fører til social uro, til kollaps af demokratier og selv diktaturer.

Løsningen er principielt, at alle lægger hvad de har i hænderne og begynder at bygge systemet om. Flere møller, flere solceller og sikkert også flere kernekraftværker. Ville det kunne lade sig gøre på den måde, rent tidsmæssigt? Måske, men omstillingen vi "skal igennem" er absurd enorm, og INGEN har forstået omfanget.

Vi kan ikke løse problemet med vindmøller, men:

De største (mest effektive) vindmøller vi pt. har er på 15 MW. De har en rotordiameter på 220 meter. Iflg. producenten producerer en sådan mølle ca. 75 GWh om året (hvis den stilles op off-shore). 75 GWh er 7,5e+7 KWh (AEP).

6e+20 J (TPES) er det samme som 1,7e+14 KWh. Hvis vi dividerer vores forbrug, med output fra en mølle kan vi udregne hvor mange 15 MW møller vi skulle bruge for at dække vores nuværende (voksende) TPES:

1,7e+14 KWh / 7,5e+7 KWh/mølle = 2,3 millioner møller.

Dette regnestykke er på alle måder "optimistisk". En gennemsnitlig amerikansk vindmølle i dag er på 1,7 MW og ikke 15 MW, men hvis vi skal til at bygge flere bør vi gøre det så effektivt så muligt. Derudover er AEP baseret på off-shore, men vi kommer til at bygge mange møller på land, hvor AEP falder drastisk.

2,3 millioner møller lyder ikke af meget i en Verden med 8 milliarder mennesker. Der er næsten 4000 mennesker til at bygge hver mølle. På den anden side: Hvis vi stillede de 2,3 millioner møller op ved siden af hinanden, uden mellemrum, så ville muren af møller strække sig:

2,3 millioner * 220 meter / 1000 km/meter ~ 500.000 km (!!!)

Det svarer til at muren kunne nå ca. 12 gange rundt om Ækvator!

Når vi havde fået bygget den mur kunne vi starte forfra, for møllerne holder kun 20 år. Derudover er der ALT det andet som skal omstilles: 1 milliard biller, og tæt på en halv milliard lastbiler og busser. Varmepumper, energilagring, termovinduer, isolering, omlægning af landbrug, recirkulering af fosfor (mm.), carbon capture, plast i havet, plus meget andet og mere, og selvfølgelig skal der foregå under hensyntagen til en pandemi som nu overgår til at være endemic.

Jeg er med på at det er deprimerende, men problemerne forsvinder ikke af at man prøver at dække dem med parfumeret cellofan.

Såe... What if we stopped pretending???

https://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/what-if-we-stopped-pr...

Mikael Velschow-Rasmussen, Torben Skov, Asbjørn Kabel, Ejvind Larsen, Nils Lauritzen, erik pedersen, Lars Jørgensen, Jacob Nielsen og Danny Hedegaard anbefalede denne kommentar

Nødbremsen lyder ikke sjov, jeg får med det samme associationer med fiktive skrækscenarier som f.eks. Snowpiercer filmen

@Balling; Godt indlæg som understreger alvoren og umuliggør den naive tro på, at vi kan undgå temperaturstigninger under mindst 2.7 grader, som er seneste vurdering. Politikere som tyske Merkel har fejlet , ved at etablere naturgas fra Rusland og afvise kernekraft. Finland, Frankrig og endda Kina er modsat godt i gang med kernekraft . I Danmark behøver vi det nok ej, medmindre folk fortsætter med at prioritere deres udsigt til vand og skov og mark, frem for vindmøller. Der er dog stadig et forsigtigt håb endnu. Fusions reaktorer kan måske blive en realitet, men er kun på test stadiet. Det er nok ikke realistisk, som væsentligt alternativ før år 2100. Derfor haster omstillingen . Vi må nok også til at bekoste anlæg, der ligefrem suger CO2 ud af atmosfæren. Billigt slipper vi ikke.

@Balling , du regner ikke helt skævt, så en OK nødbremse af den anstændige slags kan blive virkelig en dag, asap:

https://fortesmedia.com/

- omCO2 capture, storage and reuse - og lignende.

"Interviewet er gået en time over tid, og Pierre Noël har ikke fremsat et eneste håbefuldt budskab endsige en konstruktiv løsning for den globale klimapolitik. Sådan må interviewet nødigt ende, fortæller jeg ham."

De sætninger er nemlig interessante. Stort set alle former for nyhedsformidling er skåret efter nøjagtigt samme læst, hvor der altid afsluttes på en "high note". Uanset hvor grumt indholdet af det man er blevet præsenteret for de forudgående minutter ellers har været, ender de fleste TV-aviser med indslag om nyfødte dyreunger i ZOO eller børn der samler skrald i naturen.

Når journalisten på den måde aktivt efterspørger en happy ending til sit interview, er det vel udtryk for, at det er et fænomen der almindeligvis tilstræbes i journalistisk sammenhæng. Det leder vel igen til spørgsmålet om hvorvidt mediernes rolle er at genspejle virkeligheden, eller formidle feel-good indhold, der ikke efterlader deres publikum i deprimeret tilstand. Jeg har en mistanke om det sidste, da de færreste vel aktivt opsøger emner der gør dem nedtrykt.