Nyliberalismens tid er forbi. Sådan lyder rygtet i hvert fald

Rygterne om nyliberalismens død breder sig særligt efter store chok i samfundet. Nu venter Trump og Orbáns autokratiske nationalkonservatisme eller en ny demokratisk socialisme. Eller måske er det for tidligt at erklære nyliberalismen helt død. I ny serie undersøger Information, hvad der kommer efter nyliberalisme
Port Charlotte, Florida, USA, 1961. I 1950’erne begyndte liberale økonomer og tænkere at udbrede ideer om den minimale stat og det maksimale marked, som senere erstattede 1960’ernes velfærdskapitalisme med skattelettelser, nedskæringer i velfærdsstaten, deregulering, privatisering af hidtil offentlige selskaber og svækkelse af fagforeningerne.

Port Charlotte, Florida, USA, 1961. I 1950’erne begyndte liberale økonomer og tænkere at udbrede ideer om den minimale stat og det maksimale marked, som senere erstattede 1960’ernes velfærdskapitalisme med skattelettelser, nedskæringer i velfærdsstaten, deregulering, privatisering af hidtil offentlige selskaber og svækkelse af fagforeningerne.

Akg-Images/Ritzau Scanpix

Udland
31. december 2021

Nyliberalismens tid er erklæret forbi en del gange. Ofte kommer det i bølger. Små og store ryk, hvor ikke mindst håbefulde venstreorienterede pludselig føler sig overbevist om, at den gamle orden vakler, og en ny trænger sig på.

En af nyliberalismens første og fremmeste kritikere, Harvard-økonomen Dani Rodrik, stillede allerede spørgsmålet i 2002: »Efter nyliberalismen, hvad nu?«

Året efter konstaterede Bolivias dengang kommende præsident, Evo Morales, at »nyliberalismen er død«. Og den nobelprisvindende keynesianske økonom Joseph Stiglitz har med slet skjult begejstring sagt endegyldigt farvel til nyliberalismen i 2008, 2016, 2018 og igen, da Information talte med ham i 2020.

Rygterne om nyliberalismens død breder sig særligt efter store chok i samfundet. Efter finanskrisen, Occupy Wall Street og den europæiske gældskrise, efter Brexit og Trump, og nu igen efter pandemien og efterårets forsyningskrise.

Denne gang virker rygterne anderledes overbevisende. Der er i hvert fald flere og vægtigere stemmer, der spreder dem. Både paven og USA’s præsident hvisker med, og over hele verden fornemmes en politisk forskydning mod staten og nationen, væk fra frihandel og globaliseringen.

En helt afgørende forskel er i hvert fald, at ingen længere forsvarer nyliberalismens idealer. Ingen vinder valg på at tale om de åbne markeders løfter, ingen påstår længere, at ulighed er prisen for vækst, eller at skattelettelser til de rigeste med tiden vil trille nedad og ende som ny velstand for de fattigste.

»Som sprudlende, aggressiv ideologi, som kæphøj, selvsikker og altovervindende doktrin, er neoliberalismen åbenlyst død,« sagde den britiske historiker Adam Tooze for nylig til New Statesman. »Der er ingen saft tilbage i den, på nuværende tidspunkt er det et dårligt brand«.

Spørgsmålet er, om der er tale om et rent retorisk skred. Selv OECD og IMF hævder nu, at uligheden er gået for vidt, og statsledere fra Joe Biden til Xi Jinping taler om en ny, mere retfærdig kapitalisme. Alligevel bliver uligheden ved med at stige. Ifølge en ny rapport fra Thomas Pikettys World Inequality Lab er dollarmilliardærernes andel af verdens samlede velstand vokset hurtigere end nogensinde før siden pandemiens udbrud.

På den måde minder den nye verden øjensynligt en del om den gamle.

Historiens mest neoliberale øjeblik

Inden vi ser nærmere på, hvad der kan gemme sig på den anden side, er det måske værd at meditere lidt over, hvad nyliberalisme egentlig er. Med god grund skaber begrebet ofte en vis forvirring. Nogle bruger det om en bestemt historisk periode, andre om et ideologisk program eller sæt af politikker, mens andre igen bruger det om snart sagt hvad som helst, de ikke bryder sig om.

Et godt sted at starte er på toppen. Med højdepunktet, kulminationen, historiens mest neoliberale øjeblik.

I efteråret 2007, få måneder inden korthuset begyndte at vælte med finanskrisen, spurgte en schweizisk avis direktøren for den amerikanske centralbank, Alan Greenspan, hvilken kandidat han støttede ved det kommende præsidentvalg. Det betyder ikke noget, svarede han.

»Takket være globaliseringen er vi så heldige, at politiske beslutninger i USA i det store hele er erstattet af markedskræfterne. Ser man bort fra sikkerhedspolitik, gør det nærmest ingen forskel, hvem der bliver præsident. Verden bliver regeret af markedskræfterne«.

60 år tidligere var en lille kreds af Alan Greenspans ideologiske forbilleder samlet i en schweizisk landsby for at danne Mont Pelerin SocietyLiberale økonomer og tænkere som Ludwig von Mises, Friedrich Hayek og Milton Friedman, der udbredte ideer om den minimale stat og det maksimale marked. De var klar over, at de ideologiske vinde dengang blæste i modsat retning.

»En generation eller mere« kan der gå, før nye ideer vinder indpas, skrev Hayek, og Milton Friedman noterede siden, at kun kriser fører til egentlig forandring. Når de indtræffer, afgøres reaktionen af, »hvilke ideer der ligger og flyder«.

Efter 1970’ernes kriser var det deres ideer, Ronald Reagan og Margaret Thatcher samlede op. Skattelettelser, nedskæringer i velfærdsstaten, deregulering, privatisering af hidtil offentlige selskaber og svækkelse af fagforeningerne.

En ustoppelig kraft

Her er der igen grund til at stoppe op. Lige omkring Murens fald deler begrebet sig nemlig i to. Der er nyliberalismen som ideologisk program i de enkelte lande. I 1990’erne kravler de bærende principper i Thatcher og Reagans liberalisme over den politiske midte. Demokraten Bill Clinton erklærer i 1996, at »den store stats æra er forbi«, og i Storbritannien strækker Tony Blair sig så langt, at Margaret Thatcher siden pegede på hans New Labour som sin karrieres største bedrift:

»Vi tvang vores modstandere til at ændre synspunkt«.

Man ser »versioner« af denne politiske forskydning i stort set alle lande, forklarer James Meadway, der er direktør for tænketanken Progressive Economy Forum.

Sideløbende starter imidlertid en anden bevægelse, som mange også kalder nyliberalismen. En særlig liberal globalisering. Markederne åbner sig, verdenshandlen stiger betragteligt, og mulighederne for at flytte kapital udvider sig. Kina åbner sig mod verden i 1980’erne, Østblokken kollapser i 1990’erne, og ideologien bliver i højere grad indlejret i de institutioner, der faciliterer globaliseringen; verdenshandelsorganisationen, WTO, Den Internationale Valuta Organisation, IMF og Verdensbanken.

Der er åbenlyst en forbindelse mellem globaliseringen og de liberale strømninger i de enkelte lande – mellem nyliberalismen hjemme og nyliberalismen ude.

»Der bliver etableret et sæt regler, en international konkurrence, som gør det svært at undslippe udviklingen,« siger Meadway.

Ifølge Quinn Slobodian, der er professor ved Wellesley College og forfatter til bogen Globalists: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism, kan man også sige, »at lande i det globale syd og Østeuropa bliver påført nyliberalismen af institutioner som IMF, mens landene i det globale nord selv påfører sig den«.

Dog, påpeger han, er der også en implicit tvang forbundet med globaliseringen. »Der er intet alternativ,« sagde Thatcher. Og Tony Blair forklarede i 2005 sine kammerater i det gamle britiske arbejderparti, at de lige så godt kunne droppe deres indvendinger imod globaliseringen: »Vi kan lige så godt debattere, om efteråret skal komme efter sommeren«.

Det er symptomatisk, siger Slobodian. »Politikere som Blair forsøgte i vid udstrækning at naturalisere globaliseringen. At trække den ud af det politiske rum og præsentere verdensøkonomien som en dominerende kraft, de enkelte lande var nødt til at indordne sig efter.«

Det er dét, den tyske sociolog Jürgen Habermas har kaldt »degradering af politik til markedskonformitet«.

Hvilke nye ideer?

Så er vi trygt tilbage i 2020’erne, hvor Greenspan, Thatcher og Blairs kapitel i verdenshistorien angiveligt er ved at være forbi.

Foran en bogreol i Boston sidder en af USA’s førende samtidshistorikere, Gary Gerstle. Med bogen The Rise and Fall of the New Deal Order, 1930-1980 fra 1989 var han med til at indramme den epoke, der gik forud for nyliberalismen. I dag er han professor ved Cambridge i Storbritannien og udgiver til foråret opfølgeren The Rise and Fall of the Neoliberal Order.

»Se omkring i verden,« siger han. »Putin, Erdogan, Modi, Dutertre, Orbán. Det er ikke statsledere, som accepterer, eller lader som om de accepterer, en verden organiseret omkring fælles universelle principper. De er nationalister, der lever i en verden af kulturelle forskelle og grundlæggende modsætningsforhold,« siger han.

Amerikansk politik, fortsætter han, er nu domineret af to personer, som »aldrig var blevet skænket ét sekunds opmærksomhed i nyliberalismens hey-day«: Donald Trump og Bernie Sanders, som på hver sin måde sætter spørgsmålstegn ved ideerne om fri handel, fri bevægelighed og fri kapital.

Det er de »to veje«, der ligger efter nyliberalismen, mener Gerstle. De ideer, der med Milton Friedmans ord nu »ligger og flyder«. Trumps autokratiske nationalkonservatisme. Ellers Bernie Sanders stræben mod en mere fællesskabsorienteret økonomi.

»Sanders har på mange måder formet Joe Bidens projekt, og det er jo helt åbenlyst: at udvide velfærdsstaten, begrænse uligheden, sætte almindelige mennesker i centrum og i det store hele række tilbage mod New Deal-ordenen,« siger han.

Staterne er tilbage

Det er ikke kun i USA. Siden pandemien har det offentlige forbrug de fleste steder i Vesten nået nye højder med støtteordninger og genopretningspakker. I modstrid med nyliberale principper om en markedsdreven økonomi synes de store statslige projekter at være tilbage. I USA forsøger Joe Biden sig med en stor infrastrukturpakke, i EU er en Green New Deal på vej, og i Storbritannien vil Boris Johnson genrejse de afindustrialiserede områder i Nordengland gennem et stort investeringsprogram med navnet Levelling Up.

I lyset af Kinas fremgang vil både USA og EU desuden bruge flere penge på at støtte bestemte industrier og virksomheder, så de kan klare sig i den internationale konkurrence.

Og ude i verden har USA og Kina indledt en handelskrig. Institutioner som WTO, der engang faciliterede den økonomiske globalisering, er historisk svækket, og i OECD har man vedtaget en global bund under selskabsskatten for at stoppe det, USA’s finansminister Janet Yellen kalder et »30 år langt ræs mod bunden«.

»Hele den internationale dynamik, der har drevet globaliseringen, og nyliberalismen i de enkelte lande er ikke nær så stærk, som den var engang,« siger James Meadway fra tænketanken Progressive Economy Forum.

Derfor virkede efterårets forsyningskrise også så monumental. En af nyliberalismens store præstationer; de lange, globale forsyningskæder, som i princippet skal sikre optimal arbejdsdeling og lave priser over hele verden, stod og vibrerede, og de gigantiske tankskibe, der har gjort den økonomiske integration mulig, lå i prop foran verdens havne.

Som om globaliseringen, til trods for Blairs formaninger, alligevel var til diskussion. Som om sommer ikke nødvendigvis bliver fulgt af efterår længere.

Hvor er den nye, retfærdige kapitalisme?

Andre er ikke så overbeviste om, at det vi ser nu, er et egentligt opgør med nyliberalismen.

»Den angivelige radikale omvæltning af kapitalismen, vi har set under pandemien er slet ikke så radikal,« skrev den britiske økonom Grace Blakely tidligere i år.

Centralbankerne har tonset penge ud på aktie- og obligationsmarkederne gennem de såkaldte kvantitative lempelser, som først og fremmest har begunstiget kapitalejere og gjort de rigeste rigere. Og det store statslige sikkerhedsnet med hjælpepakker blev ikke mindst spændt ud under de største virksomheder, fremfører hun.

»Den verden, der kommer ud på den anden side af krisen vil være præcis lige så ulige og ustabil som den, der trådte ind i den – den eneste forskel vil være et relativt højere niveau af offentlige udgifter.«

Historikeren Quinn Slobodian er tilbøjelig til at være enig. Sidste år var han redaktør for antologien The Nine Lives of Neoliberalism.

»Det slår mig, at der er utrolig meget snak, men meget lidt egentlig forandring,« siger han.

Det er rigtigt, at ingen længere forsvarer de »nyliberale værdier«. At den ideologiske »saft« er forsvundet, som Adam Tooze skriver. 

»På G7 i Davos og de største virksomheder taler alle om, at den uhæmmede kapitalismes tid er forbi. Men ingen har for alvor oplevet det i virkeligheden,« siger han.

Staten fylder måske mere, men det er stadig »kapitalen«, der er i centrum for forestillingen om fremtiden. EU vil nære de store europæiske virksomheder for at skabe European Champions, der kan konkurrere mod Kina, og den såkaldte forsyningskrise er »først og fremmest skabt af, at økonomien i al hast iler mod status quo,« siger Quinn Slobodian.

I USA, hvor han bor, er al radikaliteten blevet forhandlet ud af præsident Joe Bidens store reformer, mener Quinn Slobodian.

Ifølge James Meadway har den retoriske ændring dog også konkrete konsekvenser.

»Der er åbnet et rum for, at venstrefløjen kan stille krav om mere demokrati og mere retfærdig fordeling af midlerne,« siger han.

Men han er enig i, at en større stat ikke nødvendigvis er et skridt i den rigtige retning.

»At være imod nyliberalismen er ofte blevet reduceret til at være for mere stat. Mange steder vokser staten lige nu, men på en aldeles uønskværdig måde,« siger han.

»Spørgsmålet er nu, hvilken type demokrati og samfund vi vil sætte i stedet for, og hvordan vi kan indrette institutioner, der understøtter de bestræbelser.«

Altså det spørgsmål, Dani Rodrik stillede i 2002. »Efter nyliberalismen, hvad nu?«

Netop dét ser vi nærmere på i de kommende uger her i avisen.

Efter nyliberalismen

Tiden med skattelettelser og nedskæringspolitik i de enkelte lande og frihandel ude i verden synes forbi. Efter fire årtiers nyliberalisme er ‘globalisering’ nærmest et skældsord, og de institutioner, venstrefløjen har kæmpet imod, er historisk svage. Hvis én orden falder, er spørgsmålet hvad der kommer i stedet for? I en ny serie kigger Information på verden, som den kan komme til at se ud efter nyliberalismen

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anna Lønne Sørensen

Hvad kommer efter nyliberalismen?
Jamen det er da meget enkelt: Den store og allerstørste fortælling, nemlig Livets Fortælling / Naturens / Klodens Fortælling!

Nogen 'kloge hoveder' sagde de store fortællinger var forbi...??
Og vi glemte naturen, glemte vi selv er natur, flyttede til storbyerne, kom længere væk fra naturen og fik færre daglige naturoplevelser...
Nu minder naturen / kloden os alle om at vi selv er natur, at vi mishandler resten af naturen, at det er NU vi skal have gang i en grøn omstilling, som er en helhed og gælder for alt.
Ikke alt skal kasseres, meget er eviggyldigt, de vigtigste værdier er dem, der gælder til alle tider og for alle levende væsner.
Men alt skal natur-ligvis ses i forhold til VI ER NATUR og kun har EN KLODE at leve af, med, på.

Corona er én af mange måder naturen nu viser os, at vi er så uendelig små i de store kredsløb, Universets Store Systemer. Visdom og viden skal gå hånd i hånd, mens menneskets tendens til selvfedme og manglende respekt for andet liv, for resten af naturen, igen har vist sig at være så ufattelig dumt.

Et rigtig godt grønt og vildt år til alle! ;o)

Kurt Nielsen, ingemaje lange, Marianne Borgvardt, Anders Hüttel, Søren Veje, Torben K L Jensen, erik pedersen, Torben Arendal, Palle Yndal-Olsen, Ib Christensen, Susanne Kaspersen, Thomas Petersen, Ole Olesen, Steffen Gliese, Niels Peter Nielsen, Franz Nitschke, jesper jacobsen, nanna Brendstrup, Dorte Sørensen, Steen K Petersen, Henning Andersen, Jan Fritsbøger og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Med til Anna Lønne Sørensens nytårshep skal ønsket om en rød omstilling være; uden et opgør med finanskapitalismen og vækstfilosofien, et stærkt udvidet folkedemokrati, en kraftig reduktion af den globale ulighed OG et drastisk nedsat forbrug som baserer sig på lokal produktion, lokale næringsprincipper og lav mobilitet, kan vi godt glemme alt om at ramme en balance der bare ligner noget grønt og bæredygtigt. Det grønne afhænger af det røde, det røde afhænger af en engageret, socialt intelligent og empatisk fungerende befolkning - og dens vilje/mod.

ingemaje lange, Morten Larsen, Lars Jørgensen, Troels Ken Pedersen, Marianne Borgvardt, jens christian jacobsen, Carsten Munk, Mogens Holme, Michael Waterstradt, Torben K L Jensen, Inger Pedersen, Torben Arendal, Torben Skov, Susanne Kaspersen, Erik Winberg, Eva Schwanenflügel, Jens Voldby Crumlin, Steen K Petersen, Niels Peter Nielsen, nanna Brendstrup og Karsten Wagener anbefalede denne kommentar
Jens Voldby Crumlin

Neoliberalismen tordner stadig hen over vores demokratiske suverænitet og udvider de store selskabers magt med paralle retssystemer og lobbyister centralt placeret i vores lovgivende organer. Bare kig på EU systemets grænseoverskridende investorbeskyttelse : Læs Coperate Europe Observatories rapport https://corporateeurope.org/en/2021/06/conquering-eu-courts

Jes Balle Hansen , Carsten Munk, Mogens Holme, Hanneh Christensen, Torben K L Jensen, Susanne Kaspersen, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen, Ole Olesen, Hanne Utoft og Niels Peter Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels Peter Nielsen

Selvom ingen længere vil være direkte fortalere for neoliberalisme, kan man dog langt fra slutte, at denne ideologi er død. At spille død kan tværtimod give fred for kritik og angreb.
Er enig med Jens Voldby Crumlin.
Når Big Tech koncerner og Big Business har købt sig ind og fået dominerende magt i det politiske system og derved truer demokratiet, vidner det om, at den blot er gået over i en ny fase med nærmest totalitære associationer. Tilsyneladende i samme grad som befolkningerne gør sig/bliver gjort afhængige af den digitale udvikling (og for den sags skyld c-19-vacciner).
I Nevada ses optakten til et sådant neoliberalt fremstød: Et lovforslag skal muliggøre, at de store milliard-koncerner (med alt indenfor computer, AI og robotter) kan etablere såkaldte "Innovation Zones" med Smartcities og egne regeringer......ja, EGNE REGERINGER !
Information havde desværre ikke plads til mit debatindlæg om dette, men læs om det her:
https://apnews.com/article/legislature-legislation-local-governments-nev...

ingemaje lange, Hanneh Christensen, Steen K Petersen, Susanne Kaspersen, Thomas Petersen, Ole Olesen og Hanne Utoft anbefalede denne kommentar

Niels Peter Nielsen, meget relevant henvisning - hvordan ser du på EU's politikker, som også har massive digitale sigtelinjer, influeres enormt af erhvervs- og sikkerhedslobbyister og i øvrigt faciliterer idéen om offentlige-private partnerskaber, udlicitering, udbud og strenge konkurrencekrav (som ekskluderer rent offentlige aktører i produktionsapparaterne m.m.)? I det store og hele virker EU's ageren også stærkt fremmende for neoliberalisme, men opmærksomheden på dette ligger så at sige også død, mens politikkerne arbejder videre.

Per Torbensen, lars pedersen, Mogens Holme, Michael Waterstradt, Torben K L Jensen, Niels Peter Nielsen, Steen K Petersen, Inger Pedersen, Susanne Kaspersen, Erik Winberg og Knud Chr. Pedersen anbefalede denne kommentar
John Rohde Jensen

Endelig er man ved, at opdage, at den nyliberale kejser ikke har noget tøj på. Det faktum har været kendt længe.
https://www.theguardian.com/news/2017/nov/14/the-fatal-flaw-of-neolibera...

Hanneh Christensen, Steffen Gliese, Steen K Petersen, Inger Pedersen og Susanne Kaspersen anbefalede denne kommentar
Niels Peter Nielsen

Hanne Utoft. Det du beskriver, har jeg ikke været opmærksom på, men det lyder som samme korporatokratiske overtagelse af de (oprindeligt) demokratisk tænkte EU-strukturer.
Jeg åndede ellers lettet op, da TTIP-aftalen så ud til at være skrinlagt, men det du nævner om lobbyismens massive indflydelse, kan snart have lignende konsekvenser.

I artiklen er der følgende passage: "Verden bliver regeret af markedskræfterne".
Der menes stort set at, Verdens regeringer kun har betydning for sikkerhedspolitik.
Er det de liberale erhverv i USA, Rusland, Kina og EU, der manipulerer politikerne ?
Er de politiske magtkampe , som officielt foregår mellem diverse styreformer,
ikke andet end den sædvanlige kamp, om at opnå den største vækst og rigdom ?
Man fristes til at tro det, for mantraet om vækst er liberale økonomers naturlov.
Vækst er ok, hvis det repræsenterer udvikling til det bedre og med hensyn til miljøet. Men uhæmmet vækst, som medfører dominans er et sygdomstegn, ligesom en virus. Coronavirus i vækst er en succes for sig selv, men ikke for værten.
Liberalisme uden statslig kontrol, kan ved sin natur , ødelægge samfundet.
Det er da godt, hvis man er nu er mere opmærksom på dette.

Eva Schwanenflügel, Hanneh Christensen, Steffen Gliese og Inger Pedersen anbefalede denne kommentar

"Det du beskriver, har jeg ikke været opmærksom på, men det lyder som samme korporatokratiske overtagelse af de (oprindeligt) demokratisk tænkte EU-strukturer."

Tak for svar, Niels Peter Nielsen - omend jeg er uenig i at de (oprindeligt) tænkte EU-strukturer er demokratiske (lex bl.a. kommissionens roller og funktioner samt EU-domstolens fremskudte rolle som lovfortolker).

Anders Hüttel

Forskellen mellem fattig og rig.
Jeg spillede for første gang en ærøsk udgave af matador i aftes mens vi ventede.
Det var mere udfordrende end det gamle spil. Fordi hver spiller havde en hemmelig misson ved siden af at skaffe grunde, huse, hoteller og penge.

Hvis én spiller får det dobbelte hver gang den tager en omgang i forhold til de andre. Og hvis denne spiller samtidig er mere mobil.(har en ekstra terning). Da vil udfaldet ligge lige for.

I virkeligheden har rige 40 eller 10.000 terninger at slå med hver gang det er deres tur. Det vælter ind med indtægter bare i startbonus. De bliver hurtigt i stand at udkonkurrere alle på ingen tid.

Kapitalismen og liberalisme handler om at give alle andre baghjul og rejse til Mars.
Hamsteren inde i hjulet er den nyttige klovn.
Hvordan sammehold og stemmer kan vokse ud at dette er en gåde. Men ikke desto mindre virkeligt.

Helle Wisbech, Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen og Hanne Utoft anbefalede denne kommentar

Anders Hüttel, dét sammenhold og dét fællesskab som vokser ud af den kapitalistiske/liberale samfundsstruktur og økonomitænkning er i vid udstrækning pseudo-fællesskaber og nytteorienterede sammenhold, som i vid udstrækning finder sted på bekostning af umiddelbart svagere konkurrende parter (seneste iøjnefaldende eksempel, blandt flere andre, er den ganske skæve og åbenlyst chauvenistiske fordeling af medicinsk udstyr, hjælpemidler og vacciner under Coronakrisen - hvor de stærkeste, kapitalistiske fællesskaber primært hjalp sig selv).

Eva Schwanenflügel, Per Dørup, Steen K Petersen, Anders Hüttel og Inger Pedersen anbefalede denne kommentar
Torben Larsen

"Hvordan sammenhold og stemmer kan vokse ud at dette er en gåde".
"Men ikke desto mindre virkeligt"
Ja Hüttel; du giver selv sandsynligvis svaret.
Vi menneskers empati er ikke fordelt ligeligt på vore medmennesker.
Vi ønsker ikke at støtte alle ligeligt.
Primært forfordeles kernefamilien, sekundært tildeles venner og bekendte, og allersidst kan der formidles en smule til alle de ukendte , som vi ikke har noget imod.
Dem vi ikke kan li' skal vi tvinges til at til at hjælpe.
Det er desværre indbygget i vores gener, tror jeg.
Det er en overlevelses strategi, som den grumme Natur har fundet bedst egnet.
Desværre udleves den ekstremt ved den kolossale koncentration af rigdom i Verden. Strategien fejler klart i den civiliserede Verden.
Den er måske umulig at få has på.
Der er nok et ønske hos den almindelige borger om at blive unik og beundret.
Det er den drøm liberalisterne vil sælge til os. På bekostning af de anonyme andre.

Eva Schwanenflügel, Steen K Petersen og Anders Hüttel anbefalede denne kommentar
Helle Wisbech

Tak for denne start på en artikelserie, som jeg glæder mig til at følge - også de dertil knyttede debatter.

Niels Peter Nielsen, Steen K Petersen, Eva Schwanenflügel og Jens Thaarup Nyberg anbefalede denne kommentar
Anders Hüttel

Hvad er så anderledes - nu!
Vi ved at drømmen er død om de frie markeder. Når Mette taler om grønne fly inden 2030 bliver det som i 80érne. Kun for de rige og VIPér uden en skype-forbindelse.

Kunne den energi ikke bruges mere fornuftigt. Skal vi opdrage alle Jordens folkslag til at flyve. De kigger jo med og har gjort det længe.

Flere og flere vil handle bæredygtigt for fremtiden og alene derfor kan ingen regere i Norden uden at tage dette hensyn.

Desværre som Torben Larsen nævner er vi styret af nogle gener, handler på en bestemt måde som Jung engang skrev. Og er opdraget til at tro på Gud og vores arbejdsgivere. Dette skaber en træghed imod forandringer.

Det internet som bragte os sammen i begyndelsen. Nu kunne alle påvirke alle.
Siden da, Har flere ekkokamre og politiske agendaer mudret mange fremskridt. Der er en årsag til at FE har lavet et cyberforsvar.

Vi er allerede en midaldrende befolkning. Derfor importeres arbejdskraft til Vestjylland og lysten til forandring knægtes. Det udnytter politikerne når de taler ind i kernefamilien og småborgerligheden (navlen).

Alle er unikke bortset fra klonerne. Mennesket i sig selv er bare et menneske formet af gener, et ophav, en række kulturer og en masse møder og handlinger.

Vi udleder ene og alene mere fordi vi er flere. Så det er handlingerne som vi først må forandre.

Hvis jeg ikke tager meget fejl

-hvilket jeg i øvrigt har gjort siden ca. 1948 -

Så vil mennesket da som altid (næsten da) handle rationelt også i relation til de problemer vi står overfor i disse tider.