Bidens jubilæum
Læsetid: 12 min.

Efter et år: Biden har mistet kontrollen over sit parti og stødt republikanerne fra sig

I det første halve år havde den nye amerikanske præsident vinden i ryggen. Men da det begyndte at blive svært, viste det sig, at Biden hverken havde den rå kraft eller lederevnen til at holde sammen på sit splittede parti. Han har tilmed stødt republikanerne fra sig. Et løfte om national forsoning er nu en saga blot
Det er en udbredt forventning, at republikanerne vinder flertallet i mindst ét af Kongressens to kamre ved midtvejsvalget i november. Herefter vil Bidens og demokraternes mulighed for at få bare et minimum af deres program vedtaget være lig nul.

Det er en udbredt forventning, at republikanerne vinder flertallet i mindst ét af Kongressens to kamre ved midtvejsvalget i november. Herefter vil Bidens og demokraternes mulighed for at få bare et minimum af deres program vedtaget være lig nul.

Chip Somodevilla

Udland
20. januar 2022
LYT ARTIKLEN
Vil du lytte til artiklen?
Prøv Information gratis i en måned og få fuld digital adgang
Kan du lide at lytte? Find vores seneste lydartikler her

Joe Biden er den atypiske præsident, der efter et år ved magten endnu ikke har gjort op med sig selv, hvad han står for, hvad han vil med magten, og hvilken fløj han tilhører i Det Demokratiske Parti.

Det er den altovervejende årsag til, at Bidens opbakning i meningsmålingerne er i brat fald og i sidste måling fra Instituttet Quinnipac er nået ned på 33 procent.

Biden har ikke håndfast greb om sit parti og dets lovgivere i Kongressen. Han evner ikke at bruge den mest effektfulde mikrofon i amerikansk politik – talerstolen i Det Hvide Hus – til at nå de amerikanske vælgere og få dem over på sin side i tidens vigtigste politiske slag.

Hvordan kunne det ske?

De første tre-fire måneder i Det Hvide Hus havde Biden vinden i ryggen. Han lancerede en velorganiseret vaccinationskampagne; amerikanerne vendte langsomt tilbage til et normalt liv, og han fik vedtaget en stor redningspakke i Kongressen, som hjalp en smadret økonomi på benene.

Bidens bedrifter

Coronapakken – Det tog kun to måneder for den nye præsident at få en gigantisk stor økonomisk redningspakke på 1,9 billioner dollar gennem Kongressen – uden støtte fra en eneste republikaner. Husstande under en vis indkomst fik en check på op til 1.400 dollar; et skattefradrag for børn blev hævet og udbetalt en gang om måneden, delstater og indianerreservater, private virksomheder, mindrebemidlede husejere og lejere modtog betydelige tilskud. Alt i alt bidrog pakken til at stimulere USA’s økonomi.

Infrastrukturpakken – Det er sjældent, at en så stor bevilling – 1,2 billioner dollar – bliver vedtaget med støtte fra begge partier. De seneste tre præsidenter havde hver prøvet at få Kongressen til at investere i udbedring af broer og tunneler, havne og lufthavne, mere kollektiv trafik, bedre vandforsyning og kloakering. Det lykkedes for Biden. Loven giver også tilskud til bygning af elbilladestationer og udbygning af bredbåndsnet i provinsen.

Pandemien – Biden-regeringen er blevet kritiseret for i perioder at have givet modsigende råd til befolkningen og investeret for lidt i hurtigtest, som der er opstået en akut mangel på denne vinter. Men i lyset af vaccineskepsis i USA er det ikke småting at have givet 204 millioner amerikanere to stik (63 procent af hele befolkningen) og 250 millioner mindst et stik (76 procent).

Økonomien – USA’s bruttonationalprodukt steg med syv procent i fjerde kvartal, og på årsbasis forventes væksten at blive 5,6 procent i 2021. Ledigheden faldt fra 6,3 procent i januar til 3,9 procent i december 2021. I løbet af året er inflationen steget med 6,8 procent. Energipriserne tegner sig for størsteparten, benzin koster i dag 50 procent mere end i 2020. Den gennemsnitlige lønstigning blev lidt over fire procent. Bidens faldende popularitet kædes blandt andet sammen med lønefterslæbet.

Minimumskat – Biden-regeringen tog initiativet til at genoplive forhandlinger i OECD-regi om en global minimumskat, der ellers var kørt fast. Man blev enige om en beskatning på mindst 15 procent. Aftalen blev underskrevet af 136 lande.

Men siden sommeren 2021 har det været op ad bakke for hans dagsorden.

Grunden til Bidens aktuelle genvordigheder blev lagt helt tilbage ved demokraternes primærvalg i 2020. Efter ydmygende nederlag i Iowa og New Hampshire i februar det år var den forhenværende vicepræsident tæt på at blive afskrevet som en konkurrencedygtig præsidentkandidat.

Så i slutningen af februar skete der noget overraskende. Det lykkedes for Biden at overtale det indflydelsesrige sorte kongresmedlem Jim Clyburn, en jævnaldrende politiker, til at støtte ham i South Carolinas primærvalg, hvor to tredjedele af vælgerne er afroamerikanere.

Bidens overbevisende sejr i South Carolina over de to progressive ikoner, Bernie Sanders og Elizabeth Warren, blev et vendepunkt i demokraternes spurt mod partikongressen i juli.

Og set i bakspejlet var det allerede på det tidspunkt – godt et år før Joe Biden blev indsat som USA’s 45. præsident – at kimen blev lagt til de øjensynligt uovervindelige hurdler, han gang på gang har været oppe imod i sit første regeringsår. Biden gav indrømmelser til den stærke progressive fløj i partiet, som han som præsident ikke kunne opfylde. 

Splittet parti

Her er et par eksempler på de hindringer, han er løbet ind i.

Det tog Biden hele efteråret at overbevise progressive demokrater i Repræsentanternes Hus om at stemme for en infrastrukturpakke vedtaget af et tværpolitisk flertal i Senatet i august. En helt nødvendig investering i landets transportsystem, som det aldrig var lykkedes for tre tidligere præsidenter at få igennem Kongressen.

Det burde have været en pærelet bevilling at stemme ja til, men de progressive demokrater stolede ikke på præsidentens forsikringer om, at moderate demokrater i Senatet som modydelse ville støtte hans skelsættende klima- og socialreformpakke, også kendt som Build Back Better.

Endelig i december opgav de fleste progressive demokrater deres modstand og stemte for infrastrukturpakken. Men i dag er de vrede og skuffede over, at Biden ikke har magtet – som han lovede – at få to demokratiske senatorer, Joe Manchin og Kyrsten Sinema, til at bakke op om en revideret og nedbarberet udgave af hans Build Back Better-reform.

Også Bidens lovforslag om at indføre nationale regler for stemmeafgivning i USA’s decentraliserede valgsystem er strandet i Senatet, fordi han ikke har kunnet overtale senatorerne Manchin og Sinema til at skrotte filibusterreglen, der kræver et flertal på 60, altså mindst 50 demokrater og ti republikanere, for at vedtage nye love.

Nederlaget har vakt vrede i Det Demokratiske Partis mest indflydelsesrige vælgerblok, afroamerikanere og deres politiske repræsentanter, hvor Bidens popularitet er faldende.

Bidens nederlag

Valgreform – På grund af smittefaren under valget i 2020 gav de fleste delstater vælgerne længere tid til at stemme tidligt og per brev. I 2021 rullede republikanskstyrede delstater disse nye regler tilbage. Demokraterne kræver, at den udvidede mulighed for at stemme på forskellige måder forankres i nationale regler. Biden har slået et slag for sådan en lov, men det nødvendige flertal på 60 stemmer i Senatet findes ikke.

Immigration – Allerede på sin første dag i Det Hvide Hus sendte Biden et forslag om en indvandrerreform til Kongressen, som vil tilbyde over ti millioner udlændinge, bosiddende i USA uden opholdstilladelse, legalisering af deres status. Men præsidenten har undladt at gøre reformen til et kardinalpunkt i sin politik, så reformen ligger død i Kongressen.

Politireform – Efter politimordet på afroamerikaneren George Floyd i maj 2020 foreslog demokraterne at forbyde politibetjentes brug af kvælertag og myndighed til at bryde ind i mistænktes boliger uden en dommerkendelse. Ifølge et lovforslag fremlagt i 2021 skulle racediskriminering forebygges gennem træning, og det skulle gøres lettere at straffe politi for voldsanvendelse og mord. Republikanerne fremsatte deres egen reform. De to partier blev aldrig enige om et kompromis.

Industripolitik – I sommeren 2021 stemte et flertal i Senatet for et lovudkast, der bevilger 110 milliarder dollar til grundforskning i ny teknologi inden for kunstig intelligens, halvledere, computerchips, kvantemekanik og bioteknologi. Initiativet er et modtræk til Kinas investering i samme teknologier. Senatets lovforslag er strandet i Repræsentanternes Hus, og Biden har intet gjort for at promovere det.

Afghanistan – Efter 20 års krig var den amerikanske befolkning og de fleste politikere rede til at afslutte en dyr affære i menneskeliv og penge. Men det kaotiske exit med tabet af 13 soldater ved Kabuls lufthavn blev en national ydmygelse. Det kostede Biden opbakning fra vælgere, der havde troet, at en lang udenrigspolitisk erfaring rustede ham til at håndtere den type udfordringer.

National forsoning – Biden tiltrak i valgkampen 2020 støtte fra vælgere af moderat observans med sit budskab om national forsoning og tværpolitisk samarbejde efter fire år med Donald Trump. Men efter nogle halvhjertede forsøg på at bygge bro til republikanerne i Senatet tog Biden de progressive demokraters parti i spørgsmål som stemmerettigheder og en social bistandsreform.

Præsidentens manglende lederskab har således frastødt de to mægtigste fløje i partiet, de progressive og afroamerikanerne.

Men også moderate demokrater i Repræsentanternes Hus, som er på vippen i udsatte valgkredse til midtvejsvalget i november, er i oprør over præsidenten. De vil have ham til at rette sin politiske kurs ind mod midten.

Bidens vægelsind skyldes efter alt at dømme en kombination af hans fortid som en moderat og konsensussøgende politiker og valget til demokraternes leder på et tidspunkt, hvor der ikke længere findes en levedygtig midte i amerikansk politik, og demokraternes toppolitikere og mange vælgere er rykket markant til venstre.

 

Progressive får overtaget 

I 2020 og 2021 var det den progressive fløj, anført af Sanders, Warren, kongresmedlem Alexandria Ocasio-Cortez og andre unge demokratiske politikere, der satte den politiske dagsorden.

Efter partiets sejrrige midtvejsvalg til Kongressen i 2018 var disse demokrater overbeviste om, at Amerika var rede til at undergå radikale socialpolitiske og økonomiske reformer. Op til partikongressen i juli 2020 følte de sig så stærke, at de som modydelse for at føre aktiv kampagne for Biden i efterårets valgkamp mod Trump forlangte hans støtte til en Green New Deal og bistandsordninger, der ville kunne forvandle USA til en slags nordisk velfærdsstat.

Biden strakte sig langt for at tilfredsstille deres krav, selv om hans sejre i primærvalgene primært kunne tilskrives støtte fra partiets hvide moderate vælgere i storbyernes forstæder og i provinsen samt fra den sorte vælgerbefolkning, der overvejende er af moderat observans.

Men i valgkampen det efterår nedtonede Biden disse reformer i sine valgtaler og to tv-debatter med Trump til fordel for et budskab om national samling og samarbejde hen over midten med moderate republikanere. Mange af de vælgere og kommentatorer, der nu udtrykker utilfredshed med Bidens første år i Det Hvide Hus, føler, at præsidenten i dag ledes af sit parti frem for at være leder for alle amerikanere.

»Biden blev valgt til embedet af et rekordstort antal amerikanere – vælgere, der forventede, at han ville genindføre afmålt og kompetent ledelse i Det Hvide Hus. Men han har ikke fyldt skoene ud,« skriver journalist og forfatter David Von Drehle i en klumme i The Washington Post.

Kommentatoren fortsætter: »Præsidenten er den eneste politiker, der vælges direkte af hele landet. Det pålægger ham en pligt og en mulighed for at hæve sig over alle slåskampene i Washington, D.C. I stedet er Biden blevet fanget i krydsilden.«

Biden har unægteligt udrettet værdifulde ting for amerikanere, som ofte ignoreres af politikerne i Washington – den lave middelklasse, de fattige, afroamerikanere og den indfødte befolkning. Sidste års månedlige udbetaling af børnepenge – normalt et årligt skattefradrag – arbejdsløshedsstøtte og ekstra bevilling til madkuponer er kommet disse grupper til gode.

Men de gode tider for disse uprivilegerede sociale grupper er nu forbi, eftersom de midlertidige støtteordninger fra pandemien er udløbet, og det endnu ikke er lykkedes for Biden at få sine sociale reformer gennem Kongressen.

Manchins tilbud

Det vækker især undren, at præsidenten i midten af december afviste et tilbud fra den demokratiske senator Joe Manchin fra West Virginia, der ville have ryddet vejen for en bevilling på 1,8 billion dollar over ti år.

Forslagets indhold kendes ikke i detaljer, men ifølge The Washington Post tilbød Manchin at stemme for en klimabevilling til 500 milliarder dollar samt generøse tilskud til børnefamiliers dagplejeudgifter indtil skolegang og øget subsidier til Barack Obamas sundhedsforsikring.

Manchin forpligtede sig også til at stemme for en indkomstskat pålagt dollarmilliardærer, der angiveligt ville have formindsket den økonomiske ulighed betydeligt og bidraget til at finansiere reformerne.

»En reform til 1,8 billioner dollar af denne type ville være en af de mest progressive og revolutionerende love vedtaget i nutidig historie. Det Hvide Hus burde have taget imod den med kyshånd,« siger Ben Ritz, budgetekspert ved tænketanken Progressive Policy Institute i Washington, til The Washington Post.

Det vides ikke med sikkerhed, hvorfor Biden sagde nej til Manchins tilbud. Hverken Det Hvide Hus eller senatoren har ønsket at udtale sig til pressen. Men et kvalificeret gæt går på, at progressive demokrater ville have stemt imod Manchins lovudkast, fordi han udelod Bidens forslag om at hæve skattefradraget for børn, betalt sygeorlov og højere boligstøtte.

Kort tid efter afbrød Manchin forhandlingerne med Biden og trak sit tilbud tilbage – en beslutning, han stadig står ved.

Det betyder, at Bidens håb om en klimabevilling, der ville yde betydelige skattefradrag til køb af elbiler og udvinding af mere vind- og solkraft samt investere anselige summer i at forberede USA’s energiinfrastruktur på en omstilling til vedvarende energikilder, kan være knust. Manchin har dog for nylig udtalt, at han vil stemme for en klimabevilling.

Bidens uafgjorte sager

Klima og ’Build Back Better’ – Ifølge Senatets regler er det kun tilladt en gang om året at vedtage en bevilling med et simpelt flertal på 51 stemmer. Resten af tiden kræves et flertal på 60. Det er årsagen til, at Biden fik puttet 500 milliarder dollar til klimabekæmpelse og en række nye bistandsordninger ind i én stor pakke. Men de mange komponenter gør det sværere at nå til enighed inden for Det Demokratiske Parti. Det er endnu uvist, om hele pakken bliver vedtaget i 2022.

Reform af Højesteret – Det var Trumps og republikanernes held at kunne udpege tre nye dommere til Højesteret. Det solide konservative flertal i domstolen vil kunne blokere for nogle af Bidens dekreter og regulativer, og har allerede gjort det. En løsning er at udvide antallet af dommere fra ni til 12, men den idé har Biden lagt ud til en kommission.

Udfordringen er, at det ifølge Senatets regler kun er tilladt at vedtage en bevilling om året med et simpelt flertal på 51 stemmer, hvilket demokraterne råder over, når vicepræsident Kamala Harris’ stemme tælles med. Det er grunden til, at alle demokraternes kæpheste i form af nye sociale initiativer er blevet puttet sammen med klimabevillingen i Build Back Better-pakken.

I princippet kunne demokraterne skille klimakomponenten ud og vedtage den, men det ville betyde, at resten af pakken skal vedtages med støtte fra mindst ti republikanere. Hvis det ikke lykkes for Biden at samle alle 50 demokrater i Senatet og et flertal i Repræsentanternes Hus om et kompromis, vil USA således ikke kunne leve op til sin forpligtelse under Parisaftalen.

 

Tilsvining af republikanerne

Tiden er knap. Det er en udbredt forventning, at republikanerne vinder flertallet i mindst ét af Kongressens to kamre ved midtvejsvalget i november. Herefter vil Bidens og demokraternes mulighed for at få bare et minimum af deres program vedtaget være lig nul.

Trods disse mørke udsigter prioriterer Biden og de demokratiske partiledere nu at få en stemmeretslov vedtaget i Senatet, selv om de ikke har stemmerne. Formålet er øjensynligt at demonstrere over for sorte og progressive vælgere, at de har gjort alt, hvad de kunne.

Denne demonstrative politiske gestus blev præsenteret i en ekstrem form af Biden under et besøg i Georgia i sidste uge. Her beskyldte han republikanerne for at have genoplivet undertrykkelsen af sorte vælgeres stemmerettigheder med metoder, som racistiske sydstatsdemokrater benyttede i perioden med raceadskillelse fra 1875 til 1965.

I sin tale påstod præsidenten, at nye valglove i Georgia, der begrænser tidlig afstemning og adgang til brevafstemning, er »den slags indgreb, man ser i totalitære stater, ikke i demokratier.« Biden sammenlignede endda republikanere med racister som George Wallace, guvernør i Alabama og præsidentkandidat i 1960’erne og 1970’erne.

Det er blevet pure afvist af den republikanske mindretalsleder i Senatet, Mitch McConnell.

I et svar til Biden sagde McConnell i en tale:

»Jeg har i mange år kendt og respekteret Joe Biden personligt. I går kunne jeg ikke genkende det menneske på talerstolen, der kaldte millioner af vælgere for interne ’fjender’. Hans budskab var: Enten er du enig med mig, eller også er du fordomsfuld og snæversynet.«

Ikke alene har Biden mistet kontrollen over sit eget parti. Med sin tale i Georgia har han formentligt frastødt alle republikanske lovgivere.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Rolf Andersen

Ja, det er besynderligt at en erfaren politiker som Biden ikke er bedre i stand til at manøvrere i det politiske landskab..

Og i følge 'Verden ifølge Gram' på P1 forleden kunne man høre, hvordan Biden glemmer at 'fejre sine sejre'.

Trump sendte en børnecheck til borgere med børn under Corona-krisen, og han vedlage et 'personligt' brev fra ham selv, så borgerne viste , hvem de skulle takke.

Biden gav også et økonomisk tilskud til børnene under Corona-krisen, men hans tilskud løb bare ind på borgernes 'nem-konto' uden nogen synlig afsender.

Biden fik sin infrastruktur plan igennem, men han nævnte ikke succe'en med et ord. Han gik bare videre til næste sag.

Både i politik og i det private erhvervsliv et det meget vigtigt at 'fejre sine sejre'. Det booster moralen, og kan give anledning til offentligt at rose dem, der har medvirket til succe'en.

I 19 delstater har Republikanere fået vedtaget love og omtegnet valgdistrikter på en sådan måde, at sorte, 'people of color' og studerendes muligheder for at afgive stemmer eller få deres stemmer medtalt begrænses, Republikanerne kan så tilrane sig magten uden at have flertal bag sig.
At sorte og 'people of color' på den måde sættes uden for parlamentarisk indflydelse af hvide supremacister ligner faktisk en opdateret udgave af Jim Crow lovene.
Bidens tale i Georgia var temmelig 'spot on', og at Mitch McConnell afviser, demonstrerer kun Republikanernes hykleri!

Jeg tror, at hvis man stiller et menneske, der ikke er et geni, over for en tilsyneladende umulig opgave, så vil vedkommende fejle.

Burcharths beundring for Manchin er både påfaldende og ubegrundet. Manchin er en af de mest korrupte demokratiske senatorer.
https://www.rollingstone.com/politics/politics-features/joe-manchin-big-...

New York Times 5. Januar 2022

By Jimmy Carter
One year ago, a violent mob, guided by unscrupulous politicians, stormed the Capitol and almost succeeded in preventing the democratic transfer of power. All four of us former presidents condemned their actions and affirmed the legitimacy of the 2020 election. There followed a brief hope that the insurrection would shock the nation into addressing the toxic polarization that threatens our democracy.
However, one year on, promoters of the lie that the election was stolen have taken over one political party and stoked distrust in our electoral systems. These forces exert power and influence through relentless disinformation, which continues to turn Americans against Americans. According to the Survey Center on American Life, 36 percent of Americans — almost 100 million adults across the political spectrum — agree that “the traditional American way of life is disappearing so fast that we may have to use force to save it.” The Washington Post recently reported that roughly 40 percent of Republicans believe that violent action against the government is sometimes justified.
Politicians in my home state of Georgia, as well as in others, such as Texas and Florida, have leveraged the distrust they have created to enact laws that empower partisan legislatures to intervene in election processes. They seek to win by any means, and many Americans are being persuaded to think and act likewise, threatening to collapse the foundations of our security and democracy with breathtaking speed. I now fear that what we have fought so hard to achieve globally — the right to free, fair elections, unhindered by strongman politicians who seek nothing more than to grow their own power — has become dangerously fragile at home.
I personally encountered this threat in my own backyard in 1962, when a ballot-stuffing county boss tried to steal my election to the Georgia State Senate. This was in the primary, and I challenged the fraud in court. Ultimately, a judge invalidated the results, and I won the general election. Afterward, the protection and advancement of democracy became a priority for me. As president, a major goal was to institute majority rule in southern Africa and elsewhere.
After I left the White House and founded the Carter Center, we worked to promote free, fair and orderly elections across the globe. I led dozens of election observation missions in Africa, Latin America and Asia, starting with Panama in 1989, where I put a simple question to administrators: “Are you honest officials or thieves?” At each election, my wife, Rosalynn, and I were moved by the courage and commitment of thousands of citizens walking miles and waiting in line from dusk to dawn to cast their first ballots in free elections, renewing hope for themselves and their nations and taking their first steps to self-governance. But I have also seen how new democratic systems — and sometimes even established ones — can fall to military juntas or power-hungry despots. Sudan and Myanmar are two recent examples.
For American democracy to endure, we must demand that our leaders and candidates uphold the ideals of freedom and adhere to high standards of conduct.
First, while citizens can disagree on policies, people of all political stripes must agree on fundamental constitutional principles and norms of fairness, civility and respect for the rule of law. Citizens should be able to participate easily in transparent, safe and secure electoral processes. Claims of election irregularities should be submitted in good faith for adjudication by the courts, with all participants agreeing to accept the findings. And the election process should be conducted peacefully, free of intimidation and violence.
Second, we must push for reforms that ensure the security and accessibility of our elections and ensure public confidence in the accuracy of results. Phony claims of illegal voting and pointless multiple audits only detract from democratic ideals.
Third, we must resist the polarization that is reshaping our identities around politics. We must focus on a few core truths: that we are all human, we are all Americans and we have common hopes for our communities and our country to thrive. We must find ways to re-engage across the divide, respectfully and constructively, by holding civil conversations with family, friends and co-workers and standing up collectively to the forces dividing us.
Fourth, violence has no place in our politics, and we must act urgently to pass or strengthen laws to reverse the trends of character assassination, intimidation and the presence of armed militias at events. We must protect our election officials — who are trusted friends and neighbors of many of us — from threats to their safety. Law enforcement must have the power to address these issues and engage in a national effort to come to terms with the past and present of racial injustice.
Lastly, the spread of disinformation, especially on social media, must be addressed. We must reform these platforms and get in the habit of seeking out accurate information. Corporate America and religious communities should encourage respect for democratic norms, participation in elections and efforts to counter disinformation.
Our great nation now teeters on the brink of a widening abyss. Without immediate action, we are at genuine risk of civil conflict and losing our precious democracy. Americans must set
Jimmy Carter was the 39th president of the United States.