Protest
Læsetid: 8 min.

Massivt oprør i Holland mod strammere miljøkrav til landbruget

I en måned har hollandske landmænd gennemført omfattende protester mod nye miljømål om reduktion af kvælstof- og ammoniakudledning. Kravene kan føre til nedlæggelse af 30 procent af husdyrholdet i landet. Nødvendigt, siger regeringen, mens den ekstreme højrefløj forsøger at kapre protesterne med konspirationsteorier om Bill Gates og indvandrere
Hollandske landmænd har i ugevis protesteret over regeringens krav til landbruget om en markant reduktion af udledning af kvælstof og ammoniak.

Hollandske landmænd har i ugevis protesteret over regeringens krav til landbruget om en markant reduktion af udledning af kvælstof og ammoniak.

Vincent Jannink/Ritzau Scanpix

Udland
13. juli 2022

Op mod 40.000 landmænd samledes i sidste uge i protest mod den hollandske regerings krav om massive reduktioner af miljøpåvirkningen fra landbruget. Traktorer blokerede mandag i denne uge motorvejene til Tyskland, og i en række tilfælde har der været voldelige sammenstød mellem landmænd og politi.

Protesterne begyndte i juni, og demonstranterne er siden blevet gradvist mere konfrontatoriske. Man har set demonstrerende landmænd i traktorer, som har tændt bål i halmballer i byer og ved motorvejene, blokerede supermarkeder, og demonstranter, som brød gennem politiafspærringer ved natur- og kvælstofminister Christianne van der Wals hus. Politiet har arresteret en lang række demonstranter gennem forløbet.

De voldelige sammenstød med politiet har givet en særdeles anspændt stemning fyldt med anklager mellem politi og demonstranter. Onsdag i sidste uge skød politiet mod en traktor med en 16-årig og ramte. Kuglen passerede få centimer fra den 16-åriges hoved. Ifølge politiet forsøgte han og to andre at påkøre politiet. Den nationale kriminalefterforskningsafdeling foretager nu en uafhængig undersøgelse af episoden. Der har også været forsøg på at befri fængslede demonstranter fra hollandske fængsler.

Konflikten understreger, hvor svært det er for de europæiske regeringer at gennemføre miljøpolitik i landbrugssektoren. Det skal ske parallelt med energiprisstigningerne, hedebølge, risikoen for kommende energiknaphed og økonomisk smalhals i form af inflationen, der rammer trængte grupper.

»Nedskæringerne er så alvorlige, at landbosamfund vil blive fuldstændig ødelagt økonomisk, og det er grunden til, at vores landmænd tager til Stroe (hvor den største protest fandt sted, red.) i dag,« sagde Sander van Diepen, talsmand for landbrugsorganisationen LTO, til Reuters tidligere på måneden.

Premierminister Mark Rutte har indtil videre holdt fast i miljøkravene og har kritiseret de voldelige demonstrationer. »Ytringsfrihed og retten til at demonstrere er en vigtig del af vores demokratiske samfund, og jeg vil altid forsvare dem,« sagde Rutte i sidste uge. »Men … det er ikke acceptabelt at skabe farlige situationer, det er ikke acceptabelt at intimidere embedsmænd, det vil vi aldrig acceptere.«

50 procent reduktion i 2030

Baggrunden er, at regeringen har besluttet, at udledningen af kvælstof og ammoniak, som husdyrhold medfører, skal reduceres drastisk, særligt i nærheden af naturområder, der er en del af et netværk af beskyttede levesteder for truede planter og dyreliv. Husdyr producerer gylle, som, når den blandes med urin, frigiver ammoniak, en kvælstofforbindelse. Hvis det løber ud i søer og vandløb via landbrugets spildevand, kan for meget kvælstof skade følsomme naturlige levesteder og skabe iltsvind.

Regeringskoalitionen ønsker at reducere udledningerne af forurenende stoffer som kvælstof og ammoniak med 50 procent i hele landet inden 2030. Det forventes at indebære en reduktion på 30 procent af det hollandske landbrugs husdyrhold og endnu højere reduktionstal i landbrugsområder, der grænser op til naturreservater. Her kan der blive tale om reduktioner på op mod 95 procent i dyreholdet.

I Holland har der de seneste uger været sammenstød mellem politi og landmænd, som protesterer over regeringens nye krav til landbruget om at begrænse udledningen af kvælstof. Under en demonstration i byen Nijkerk foran supermarkedet Boni beder politiet landmænd om at fjerne deres blokade af traktorer.

I Holland har der de seneste uger været sammenstød mellem politi og landmænd, som protesterer over regeringens nye krav til landbruget om at begrænse udledningen af kvælstof. Under en demonstration i byen Nijkerk foran supermarkedet Boni beder politiet landmænd om at fjerne deres blokade af traktorer.

ROBIN VAN LONKHUIJSEN/Scanpix Ritzau

Regeringen kalder forslaget en »uundgåelig overgang«, der har til formål at forbedre luft-, jord- og vandkvaliteten. Holland er en af verdens største landbrugseksportører. Det tætbefolkede lands højintensive produktion af køer, svin og andre dyr har gjort det til Europas største udleder af de miljøødelæggende stoffer kvælstof og ammoniak. Regeringens plan har til formål at efterleve domme fra EU-Domstolen i 2018 og fra det hollandske statsråd i 2019, som konkluderede, at den hidtidige hollandske politik ikke havde formået at løse det langvarige problem. Det forventes blandt andet, at regeringen vil ekspropriere en række landbrugsjorde som følge af de nye og strammere miljøkrav.

Landmændene hævder, at de skrappe krav uretfærdigt bliver rettet mod dem, mens industrier som luftfart, byggeri og transport, der også bidrager til forureningen, er underlagt mindre vidtgående regler. Landbruget har efterlyst klarere meldinger fra regeringen om, hvordan fremtiden for sektoren ser ud, når de nye miljøkrav indføres.

»Det ærlige budskab … er, at ikke alle landmænd kan fortsætte deres virksomhed,« og at de, der kan fortsætte, sandsynligvis bliver nødt til at drive landbrug på en anden måde, sagde regeringen ifølge AP i en erklæring i denne måned, da den afslørede målene for reduktionen af landbrugets forurening.

Landbrugssektoren – fra mælkeproduktion til dyrkning af afgrøder på marker og i drivhuse – er en vigtig del af den hollandske økonomi. Ifølge den nationale landbrugslobbygruppe, LTO, er der næsten 54.000 landbrugsvirksomheder i Holland med en eksport i 2019 på i alt 94,5 milliarder euro.

Ny rapport giver landmænd håb

Mandag i denne uge fik landmændene dog et halmstrå at klynge sig til i form af en ikkeoffentlig rapport fra det hollandske finansministerium, som ifølge hollandske medier som NRC viser, at man kan skrue ned for kravene til landbruget, hvis blot Holland når sine klimamål i andre sektorer. Ifølge rapporten, som den er beskrevet i hollandske medier, har man ikke medregnet de fremtidige effekter af en række andre klima- og miljøtiltag – eksempelvis flere elbiler og strengere standarder for byggeriet – på udslippene af kvælstof og ammoniak. Disse andre klimatiltag vil således nedbringe kvælstofudledningen og dermed muliggøre, at landbruget måske kan slippe med at reducere mindre i produktionen.

Finansminister Sigrid Kaag har kaldt beregningerne for »ufuldstændige og ufærdige« ifølge avisen De Telegraaf. Holland har forpligtet sig til at reducere CO₂-udslippet med 55 procent i 2030, men hidtil har regeringen ikke levet op til målene, og den øgede reduktion af kvælstof fra de andre sektorer, som fremhæves i Finansministeriets rapport, kan kun opnås, hvis landet lever fuldt op til sine øvrige klima-- og miljømål. Blandt andet derfor kalder det hollandske landbrugsministerium den ikkepublicerede rapport for »teoretisk«.

De regionale myndigheder har fået et år til at fremlægge, hvordan de vil leve op til de nye nationale miljøkrav, som endnu ikke er udspecificerede. Selve lovgivningen om de nye miljøkrav til landbruget ventes først vedtaget næste år.

Det har mødt kritik fra professor i forfatningsret Paul Bovend’Eert fra Radboud-universitetet i Nijmegen. Han skriver i et indlæg hos mediet NRC, at lovgrundlaget for at bede de hollandske regioner gennemføre forberedelserne til reduktion af forureningen ikke er på plads på det tidspunkt, hvor indsatsen igangsættes. Denne »fremgangsmåde går ud på at bede provinserne om at træffe alle mulige beslutninger, som på nuværende tidspunkt ikke er i overensstemmelse med det juridiske udgangspunkt,« lyder hans kritik.

Kritikken fra de mere moderate stemmer i landbruget har blandt andet gået på, at myndighederne lægger brede krav ned over hele landbruget i stedet for at indføre mere præcise krav til de landbrug, som ligger tæt på naturområderne. Det har man gjort med vilje for at sikre en »solidarisk« model, der muliggør, at der fortsat vil kunne være en form for landbrug tæt på naturområderne, siger regeringen.

Holland skal frem mod 2030 reducere udslippet af kvælstof og ammoniak for at leve op til sine EU-forpligtelser i blandt andet nitratdirektivet. Husdyrproduktionen tegner sig for godt 81 procent af landbrugets kvælstoftilførsel til vandmiljøet og 87 procent af landbrugets ammoniakemissioner til atmosfæren.

Som det lød i en rapport fra EU-Kommissionen i 2021, så skal »nogle medlemsstater derfor hurtigst muligt træffe yderligere foranstaltninger for at nå målene i nitratdirektivet«, og her nævnes Holland specifikt som et land, der skal gøre mere for at nå målene.

Det ændrer ikke ved, at beslutningen om miljøkravene har ført til voldsom debat, og en række politikere og kritikere forsøger at læse en række gedulgte intentioner ind i miljøkravene. De sociale medier flyder over med en række falske videoer, som ikke stammer fra de hollandske protester, herunder en video af en politibil, som bliver trukket af en traktor.

Protesterne har skabt debat om, hvorvidt man er vidne til fødslen af en ny antiregeringsbevægelse, som man så det med De Gule Veste i Frankrig. Symbolerne er i hvert fald etableret. De hollændere, der er solidariske med landmændene, binder et rødt landmandstørklæde om halsen, mens de, der er imod regeringen generelt, hænger et omvendt hollandsk flag op. Bag dette banner samles vrede landmænd, gule veste, antivaxere og konspirationsteoretikere i en stor gruppe, forklarer avisen De Volkskrant. Protesterne bruges i den hårde højrefløjs opgør med »globalisterne«.

Ekstrem højrefløj udnytter situationen

Den ekstreme højrefløj både i Holland og uden for landets grænser forsøger at få det til at fremstå som om regeringen vil tage jorden fra landmændene for at bruge den til at bygge boliger til indvandrere. Et eksempel på denne ufunderede konspirationsteori kunne opleves på den ultrakonservative britiske tv-kanal GBNews i den forgangne uge. Den hårde højre-tv-kanal Rebel News har sågar sendt tre journalister til Holland for at dække protesterne og har oprettet en særlig hjemmeside til formålet.

Det illustrerer, hvordan den ekstreme højrefløj i en række lande forsøger at få konflikten til at spille ind i de samme temaer, man så ved trucker-protesterne ved ’Freedom Convoy’ i Canada tidligere i år. Protester over sundheds- og miljølovgivning har vist sig at være frugtbar jord for den yderste højrefløjs forsøg på at hverve nye støtter.

I Holland er højrefløjsstemmen Eva Vlaardingerbroek en central spiller. Hun har blandt andet optrådt hos Tucker Carlson på Fox News og en række andre højrefløjskanaler. Hendes twitterfeed er på engelsk, ikke hollandsk, og hun henvender sig til et globalt publikum. Ifølge hende er det »en global kommunistisk agenda«, som står bag den hollandske regerings miljøpolitik – foruden  Melinda Gates Foundation, som har investeret i et hollandsk vegetarisk madselskab – og målet er ikke miljørelateret, men derimod at stjæle hollandske landmænds jord for at gennemføre »den store udskiftning«, som er et nøglebegreb på den ekstreme højrefløj.

»Mark Rutte er meget dybt involveret i World Economic Forum, og det er tydeligt, at denne lov også er et produkt af disse globalistiske institutioner,« påstår Vlaardingerbroek blandt andet.

At påståede globale sammensværgelser står bag klima, sundheds- eller miljølovgivning er ikke en ny tendens fra den hårde højrefløj, det gik også igen under De Gule Vestes protester og under COVID-19-pandemien.

Det illustrerer, hvor vanskeligt farvand de hollandske myndigheder opererer i, når de skal forsøge at beskytte miljøet, vel vidende at forskellige grupper i befolkningen vil reagere imod det og føle det som et statsligt overgreb. Indtil videre fastholder den hollandske regering de nye miljøkrav trods kritikken fra landmænd, forfatningsretsprofessorer og opmærksomheden fra den globale ekstreme højrefløj.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

erik pedersen

Forhåbentlig holder regeringen fast - et forbillede for vores egne lovgivere der lefler for landbruget

Eric Mård, uffe hellum, Naja Abelsen, Allan Stampe Kristiansen, Kim Petersen, Carsten Munk, Poul Hansen, Steen K Petersen, Eva Schwanenflügel, Gitte Loeyche, Ete Forchhammer , Ole Olesen, David Zennaro, Thomas Helbo Hansen, Mogens Holme, Hans Larsen og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar

Jeg er helt sikker på vi vil få det samme problem i Danmark, når vi skal til at skære ned på det dyrkede areal. Måske griber vi det helt forkert an. I stedet for at bede områder hvor landbrug fylder rigtig meget, og hvor der ikke er mange alternative erhvervsmuligheder, om at skære ned, kunne vi måske bede kommuner med meget lidt landbrugserhverv i forhold til andre erhverv om helt at afskaffe landbrug og lægge den del af kommunen, der ikke er beboelse ud til natur med plads til store dyr vildtlevende og måske endda ulve og bævere, hvis de vil være der.

Man kunne ex begynde med Aarhus og Roskilde og så ser hvad der sker.
Man kunne risikere at de to kommuner efter få år vil være nogen af de mest attraktive steder at bo.

Naja Abelsen, svend christian tychsen og Svend-Erik Runberg anbefalede denne kommentar
Inger Pedersen

En ganske stor del af fallerede kvægbrug i min naboegn er gennem de sidste ca 10 - 15 år overtaget af hollændere.

Det har heddet sig, at det skyldtes, at de "havde penge med sig hjemmefra" - og noget om hollandske regler for arv og generationsskifte.
Skal vi nu tilføje miljøregler - og vil vi komme til at se danske miljøregler bøje af - "for ellers er der jo ikke nogen mere, der vil overtage kvægbrugene...?"

Eller er det allerede sket?

Naja Abelsen, uffe hellum, David Zennaro og Jens Christensen anbefalede denne kommentar
Thomas Vestergaard

Landbruget er og bliver et kæmpe problem for målet med en grønne omstilling vil altid gøre at det for konsekvenser for landbruget.
Et regenerativ landbrug hvor opbygger co2 i jorden samtidig med at humuslaget bliver større må være svaret. Det indbefatter færre husdyr, men til gengæld et højere bioderversitet og klima for det bedre..

Christa If Jensen, Naja Abelsen, Allan Stampe Kristiansen, Steen K Petersen, Carsten Troelsgaard, Eva Schwanenflügel, Thomas Tanghus, Mikael Benzon, Ete Forchhammer , David Zennaro og erik pedersen anbefalede denne kommentar
Carsten Troelsgaard

Gad vide om EU ville eksistere uden subsidierne til landbrugene. Det var en forudsætning da vi blev medlem. At flytte på landbrugenes preference-stilling i samfundet bliver op ad bakke. For Danmarks vedkommende ejer de jo 62% af vores areal - så har de vel osse ret til at bestemme 62% af, hvordan her skal være. Skulle man tro.

At det er svært i Holland antyder at det bliver next-to-impossible i Danmark. Se på tallene (nogle tal er ikke sammenlignelig med artiklens tal)

Holland versus Danmark:
samlet arealer ens
Danmark Holland
Mennesker +5 mill 17 mill
anvendt areal 62% 48%
areal under plov 50% 25%
Overskud 119mia 693mia
grise/100 inhab 215 70

https://gylle.dk/fremtidens-landbrug-skal-levere-langt-mere-end-billigt-...

aside:
Vi har verdens største ratio land-omkreds/land-areal .. altså den korteste vej til den store kemiske skraldespand (havet). Holland er nok faldet for den samme fristelse.

uffe hellum, Naja Abelsen, Erik Tvedt og David Zennaro anbefalede denne kommentar
Carsten Troelsgaard

ups ..
dårlig oversættelse af "formatteringen"

David Zennaro

Gylle er det blandingsprodukt, som opstår af husdyrenes urin, møg og strøelse. Det er urinen (ajlen), som indeholder store mængder ammoniak.

Se https://da.wikipedia.org/wiki/Gylle

Ete Forchhammer

“Landbruget er og bliver et kæmpe problem….” Ja, og KUNDERNE bidrager til det!

Naja Abelsen, Kim Petersen og erik pedersen anbefalede denne kommentar

I Frankrig begår en landmand selvmord hver anden dag. De får en meget dårlig pris for deres varer, mens storproducenterne(raffinering) og supermarkedskædernes (begge ofte i lovligt skattely) profit buldrer derudaf og gives til allerede rige investorer.
Det er sådan tyveri fra arbejderne foregår.
Men det er også de rigeste landmænd med mest overskud som protesterer. EU’s landbrugspolitik blev skabt på den(falske) premis, at det var for at støtte mindre brug så livet uden for byerne kunne opretholdes. De har svigtet på alle parametre.

Naja Abelsen, Kim Houmøller, Carsten Munk, Lise Lotte Rahbek og Steen Piper anbefalede denne kommentar
Christina Petterson

Jeg havde forstået at en af de væsentlige bevæggrunde for protesterne var at landmændene havde fået besked på at reducere kvælstof, men uden nogen form for støtte i form af forskningsbaseret hjælp til omlægning og strukurelle løsningsforslag. At de blot havde fået besked på at sørge for det. Ved hver dybtgående omlægning af erhverv, det være sig landbrug, dyreproduktion, kulkraft osv, er det altså nødvendigt med langsigtet planlægning, der kan hjælpe folk med at omlægge flere generationers erhverv og sikre fremtiden. Man kan ikke bare kaste penge efter folk og forvente at det ordner problemerne.

Carsten Troelsgaard

Ete Forchhammer skriver
"“Landbruget er og bliver et kæmpe problem….” Ja, og KUNDERNE bidrager til det!"

Hvordan det? Fordi vi har brug for varen?
Dit synspunkt er belastet af, at 60% af hyldevare-prisen kan være brugt på reklame (60% amerikanere arbejder med pr). Havde den ihærdighed været brugt til at skabe upartisk sammenlignelig og reel information, så har vi kunnet bruge dét som basis for et valg. Handlende påstår, at prisen er dét kunderne ser på .. ja, så længe dét der er brug for ikke eksisterer. Og jeg skal hilse og sige, at der er rigtig langt til at nå de handlendes respekt i den sammenhæng.

Det er tragisk, at så mange familier stadigvæk ikke 'tror' på økologiske produkter. Det er rå priser, men de første produkter på dét markedet (gullerødder) har længe ligget kun lidt over konventionelt .. og det er den vej det frie marked forventes at virke når kunderne kommer til og ikke bare, prismæssigt, behandles som en posh, stily oddity der har råd til det.

Carsten Troelsgaard

Christina Petterson, der er virkelig en pointe i dét du skriver. At dyrke uden gødning. Jeg har et 'bon mot' fra Gabe Brown (gogl ham & regenerative farming): "vi skal væk fra at vurdere produkterne på mængde i stedet for på kvalitet". Det fordre, at der er muligt at måle kvalitets-forskelle, og det kan danske bønder nok ikke være med på.

Man kan ikke forlade Gabe Browns timelange videoer uden stort håb (og uden at være godt underholdt). Lad os kalde det økologisk dyrkning. Ideen er, at natur-grundlaget (jorden) over tid og med dét mål for øje, at forbedre den, at den så vil give et bedre udbytte (og, aktuelt bedre retention og optag af kvælstof). Det er stik modsat retning af det konventionelle landbrug. Måske fordi det er venstrehånds-arbejde at lave mad til de mange grise.

På den anden side. Bønderne er selvstændige folk med en stærk organisation bag sig og burde ikke have nødigt at komme på den offentlige skolebænk. Dét kan kun forstærke dét der allerede er på vej: når det kommer til forandringer definerer de sig måske ved det de ikke kan og ikke det de kan. Det kan bedst betale sig. Og helt forskelligt fra det konventionelle: stolte mennesker i et job med en fremtid og til alles gavn på mange fronter.

Der er lige så meget brug for drastiske reduktioner af den animalske (og for den sags skyld af den vegetabilske) landbrugsproduktion i Danmark, men her sker det (endnu) ikke.
Modstandernes "ræsonnementer' lader til at være, at vi stadig skal have landbrug i Danmark, og derfor skal der slet ikke gøres noget, eller at andre vil forurene endnu mere, hvis vi forurener mindre.

Ete Forchhammer

Carsten Troelsgaard, hvordan kunderne bidrager til at landbruget, det såkaldt "traditionelle", er et kæmpe problem, nu i forhold til reel bæredygtighed?
I det sidste halve århundrede, mindst, har kunderne kunnet købe økologisk, men har i vid udstrækning valgt det fra. Givet, bl.a. pga. reklamers påvirkning, som du påpeger, men det aktive fravalg har nok flere årsager.
i en årrække kom jeg en del i Schweiz, og jeg var de første år vildt imponeret af både Coop og Migros der begge virkelig anbragte mange økologisk varer så man skulle forbi dem for at komme til de konventionelle... sådan var det ikke mere sidst jeg var dernede... nu gjaldt det om at være målrettet og se godt efter...
Samme deroute har jeg observeret herhjemme i butikker der lagde idealistisk ud... deroute fordi kunderne havde svigtet. Valgt fra, vil jeg sige, for nok er økologi lidt dyrere generelt, ikke altid, men så er den heller ikke dyrere, hvis altså man planlægger lidt og i øvrigt ikke dyrker et overforbrug.
Og her er vi tilbage ved den nødvendige omstilling... Jeg tænker da især på middelklassen og derover; de kunne hvis de ville... og hvis de ville, ville det hjælpe på både efterspørgsel og priser, så endnu flere kunne være med...