Afrika kaldes fremtidens centrum for vedvarende energi. Hvorfor holder investorer sig væk?

Der er et betydeligt uudnyttet grønt potentiale i Afrika – et kontinent med virkelig store mængder af soltimer, vind og vandkraft. Alligevel er kun to procent af de globale investeringer i vedvarende energi de seneste tyve år gået til kontinentet
Der er et betydeligt uudnyttet grønt potentiale i Afrika – et kontinent med virkelig 
store mængder af soltimer, vind og vandkraft. Alligevel er kun to procent af de globale investeringer i vedvarende energi de seneste tyve år gået til kontinentet

Sofie Holm Larsen

Udland
11. marts 2023
LYT ARTIKLEN
Vil du lytte til artiklen?
Prøv Information gratis i en måned og få fuld digital adgang
Kan du lide at lytte? Find vores seneste lydartikler her

Da Kenyas nyvalgte præsident, William Ruto, holdt en tale til nationen for et halvt år siden, fik det mange i både Kenya og det internationale samfund til at spidse øre. Hvad var mon den nye præsidents visioner for landet, der ses som en af de grønne frontløbere på kontinentet?

Da præsidenten trådte op på talerstolen i et mørkt jakkesæt og gult slips i hovedstaden Nairobi, var meldingen klar. Afrika har potentiale til at lede verden i en grøn retning, og det potentiale skal udnyttes.

»I Kenya vil vi overholde vores forpligtelse til en omstilling til 100 procent vedvarende energi i 2030. Vi opfordrer alle afrikanske stater til at slutte sig til os på denne rejse,« lød det fra præsidenten.

Ikke langt fra stadionet, hvor præsidenten holdt tale, sad Amos Wemanya med sine kolleger fra organisationen Power Shift Africa og lyttede med en vis lettelse. Når en ny præsident træder til, er det ikke altid til at vide, hvilken retning landet vil bevæge sig i, og for en organisation, der kæmper for en grøn udvikling i Afrika, var det positive vendinger, der kom fra talerstolen.

»Der er brug for ledere, der går forrest og samler kontinentet, så det kan presse på for en bæredygtig og grøn retning,« fortæller Amos Wemanya til Information nu, et halvt år efter talen.

Præsidentens udtalelser og Kenyas satsning på vedvarende energi er et billede på, hvordan man har formået at udnytte noget af det store potentiale, der er på kontinentet. Kenya benytter sig fortsat af fossile brændsler, men samtidig opfører man vindmølleparker, udvikler geotermisk energi og tiltrækker investeringer til landet.

Afrika har et enormt grønt potentiale med sine mange soltimer, vind og vandkraft, og kontinentet er blevet udråbt til at være fremtidens centrum for vedvarende energi. Men selv om potentialet er stort, er der fortsat ikke nok investeringer i de grønne løsninger. Og selv om nogle lande bevæger sig i en mere grøn retning, så fortsætter andre med at satse på nye udvindinger af fossile brændsler.

Skillevej

Nogle iagttagere beskriver det som en brydningstid for kontinentet. Skal landene gå den grønne vej og satse på vedvarende energiprojekter, selv om det er vanskeligt at få investeringer, eller skal de udnytte de sorte ressourcer og kopiere den udvikling, som de rige lande har været igennem, hvor vækst og velstand har været bygget på fossile brændsler, der har ført til de mere hyppige klimakatastrofer, der især rammer det afrikanske kontinent?

Ledere som præsident William Ruto i Kenya taler for en grønnere vej, mens andre argumenterer for, at de afrikanske lande har ret til samme vækst som de rige lande, og at den vækst er nødt til at inkludere fossile brændsler.

Netop det narrativ køber Amos Wemanya ikke. Han er en af de afrikanske klimaforkæmpere, der forsøger at ændre fortællingen. Han mener ikke, at udvikling og vækst er lig med et enormt forbrug af fossile brændsler, der er dårlige for kloden. I stedet har de afrikanske ledere og i særdeleshed de internationale aktører og investorer et ansvar for at hjælpe kontinentet til at gå en anden vej.

»Et land kan godt udvikle et helt basalt godt liv for sin befolkning uden fossile brændsler. Afrikanske ledere bliver ved med at pege fingre ad det globale nord og sige, at de også har ret til den samme udvikling, men det er en sovepude for ikke at gå den svære og ambitiøse vej og faktisk vise, at Afrika er i stand til at gøre noget andet,« siger han.

Få investeringer

Potentialet på det afrikanske kontinent ligger i alt fra de enorme ørkenarealer med den brændende dagssol til de vindrige landområder, der ifølge nogle eksperter kan generere 90 gange så meget vindenergi som det, der genereres i verden i dag.

Indtil nu har man set en række succesfulde projekter skyde op rundt om på kontinentet, der viser potentialet for at investere i sektoren. Især lande i Nordafrika er førende i forhold til vedvarende energi, og i Marokko har man opført et af verdens største solparkanlæg. I Kenya er der opført Afrikas største vindmøllepark, og i 2021 kom 81 procent af landets elproduktion fra blandt andet vandkraft, vind- og solenergi.

Der er altså bevægelser i gang, og det har der været i et godt stykke tid, men i dag kommer størstedelen af kontinentets energi fortsat fra fossile brændsler, som også udgør 40 procent af eksporten. 

Den helt store udfordring, som flere eksperter på området peger på, er manglende investeringer. Af de globale investeringer i vedvarende energi har Afrika trods potentialet kun modtaget to procent de sidste to årtier, og det var lande som Sydafrika, Kenya, Marokko og Egypten, der modtog de fleste, viser tal fra det internationale agentur for vedvarende energi, IRENA. 

 

Det gør det svært at sætte gang i udviklingen for alvor. Som professor i energi- og udviklingspolitik Yacob Mulugetta udtrykker det, så kan der være nok så stort et potentiale, men hvis det ikke bliver transformeret til reel energi, kan det være ligegyldigt.

»Der er ingen tvivl om, at Afrika kan vise en grøn vej, men lige nu er det fortsat vanskeligt,« siger han.

Unuanceret syn

Yacob Mulugetta har i flere år arbejdet med energiudvikling i sit hjemland, Etiopien, og i dag er han direktør for masterprogrammet ved Department of Science, Technology, Engineering and Public Policy på University College London. Derudover har han været medforfatter på et afsnit om energisystemer i den femte IPCC-rapport. Han har derfor beskæftiget sig med emnet fra forskellige stole, og han peger på flere ting, der kan forbedres hos både de internationale aktører og de afrikanske ledere. Der er dels behov for at sikre bedre regeringsførelse og mere stabilitet i mange af landene både politisk og sikkerhedsmæssigt, fordi ustabiliteten er med til at afskrække investorer. Men der er også områder, hvor det internationale samfund kan gøre langt mere. 

Blandt andet viser et af Yacob Mulugettas seneste forskningsstudier, at det internationale samfund generaliserer for meget, når der bliver talt om og analyseret på Afrikas potentiale og grønne vej, og det er med til at bremse processen for at finde holdbare løsninger.

Yacob Mulugetta mener, at tonen i debatten og det politiske arbejde sættes for firkantet op. Enten er det vedvarende energi eller fossile brændsler, og de to diskurser ender med at arbejde mod hinanden i stedet for at tænkes sammen. I stedet bør man ifølge ham se på, hvilke meget forskellige udgangspunkter landene har, og hvordan nogle kan være nødt til at holde fast i de sorte brændsler for en stund, inden de går over til de vedvarende energikilder. Præcis som man ser det i de rige lande.

»Det kan lyde lidt banalt og som noget, man ville tænke var i gang, men der bliver ofte talt og analyseret meget bredt om Afrika. Man glemmer de mange nuancer og forskelligheder, der er afgørende for arbejdet med den grønne omstilling og løsningerne,« siger Yacob Mulugetta.

Der er eksempelvis forskel på, hvad lande som Kenya og Sydafrika skal igennem af transition. Kenya har udviklet en del vedvarende energi, og landets overgang til en grøn fremtid er mere ligetil. Sydafrika har derimod bundet sine energisystemer og eksport op på kul, og her er det en anden og større omstilling, der skal til.

 

Hvis potentialet for vedvarende energi for alvor skal udnyttes, skal det internationale samfund understøtte de mange nuancer, der er mellem landene, og udarbejde langt mere landespecifikke analyser, vurderer Yacob Mulugetta.

»Nogle lande har en meget mere kompleks rejse, og det er vigtigt at have med, når man træffer beslutninger og laver samarbejder, der skal være holdbare og forsvarlige,« siger han.

Gavne lokalbefolkningen

Fortællingen om Afrikas enorme potentiale for en grøn udvikling rummer også debatten om fortidens håndtering af kontinentets ressourcer. Selv om der i mange år er udvundet enorme mængder olie, kul, gas og mineraler, har det overordnet set ikke gavnet den brede afrikanske befolkning. I dag står man med flere lande, hvis befolkninger er fastholdt i fattigdom til trods for de store ressourcerigdomme, og over 600 millioner afrikanere ud af en befolkning på i dag 1,2 milliarder mennesker har ifølge det internationale agentur for vedvarende energi, IRENA, ikke adgang til elektricitet.

At skabe et bedre liv for lokalbefolkningerne og lære af fortidens fejl er blevet en af de vigtigste kampe for Amos Wemanya. Afrika skal ikke endnu engang være et sted, der udvinder ressourcer blot for at forsyne de rige lande, så de kan fortsætte deres væksteventyr. Som en stor kampagne, der kører på kontinentet, slår fast: Afrika er ikke Europas tankstation, og der skal investeres i vedvarende energi i stedet for.

Den grønne omstilling skal ifølge Amos Wemanya komme den afrikanske befolkning til gode og ikke som de tidligere energisystemer fortrænge de lokales behov, fratage dem rettigheder, ødelægge økosystemer og folks kultur. Det er den kamp, der får ham til at stå op hver morgen, som han udtrykker det.

»I alt for lang tid har Afrika svigtet sin egen befolkning og i stedet serviceret andres dagsordener og behov. Det er på tide, at Afrika laver et skifte og designer sin egen dagsorden for det afrikanske folk,« siger han.

Selv om Amos Wemanya kæmper for at ændre den måde, man udvikler og opfører energisystemer på, har der indtil nu været en række udfordringer med de grønne projekter i Kenya, der har opført anlæg for vedvarende energi. I juni 2022 udgav forskere fra Business and Human Rights Resource Centre et studie, hvor man havde undersøgt menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med etablering af vedvarende energi i det østafrikanske land. Her fandt man beviser på tab af levebrød, krænkelser af jord- og vandrettigheder og manglende respekt for de oprindelige samfunds rettigheder.

Eksempelvis har det store vindmølleprojekt i det nordlige Kenya, hvor man har opført 365 gigantiske vindmøller, haft det problem, at det er gennemført i strid med loven, fordi jorden blev overgivet til virksomheden uden samtykke fra de lokale stammer. Det slog en domstol fast i 2021, og siden er der lavet en aftale om erstatning.

»Bare fordi vedvarende energi er godt for kloden, skal man stadig respektere naturen og de lokales rettigheder og behov. Vi har potentialet og produkterne, men nogle gange svigter vi stadig befolkningen,« siger Amos Wemanya.

Kortsigtet vej

Selv om potentialet for vedvarende energi er stort i flere lande, ser man fortsat nye projekter, der satser på fossile brændsler, skyde frem. Fra det vestlige Uganda til Tanzanias kystlinje skal en ny olierørledning opføres, og en række lande såsom Mozambique og Senegal har åbnet for helt nye gasprojekter. 

Professor Yacob Mulugetta forstår landenes dilemma, og hvorfor man er fristet til at gå den vej, men han kalder den »farlig og kortsigtet«. Han savner, at de afrikanske ledere i højere grad studerer fremtidens marked for energi, inden de indleder nye store energiinsfrastrukturprojekter, der er bygget til fossile brændsler. De handler for meget på impulser, mener han.

Gennem sin forskning har han fundet, at der mangler langsigtede strategier i flere afrikanske lande for, hvad der er brug for af energisystemer til at opfylde landenes behov. Når de ikke er til stede, er det lettere for aktører udefra at tromle over med ideer og agendaer, der ikke er Afrikas egne. 

Lige nu har Europa en stigende efterspørgsel på fossilt brændsel, men det vil der ikke være på længere sigt.

»Det er et marked, der er ved at dø i visse dele af verden,« siger Yacob Mulugetta og fortsætter:

»Så de afrikanske ledere skal spørge sig selv, om det virkelig er her, de skal satse deres penge. Når alle de nye gasfelter og olieudvindinger er udviklet, vil de med stor sandsynlighed være strandet, fordi der ikke er noget marked for det på længere sigt,« siger han.

– Men er det ikke nemmere sagt end gjort, når det internationale samfund efterspørger fossile brændsler lige nu?

»Jo, det er enormt vanskeligt. Derfor har Vesten og også Kina et ansvar for de store konsekvenser, det har, når man fortsætter med at finansiere sort energi i Afrika. Det står ofte i baggrunden.«

Ifølge ham handler fortællingen om Afrikas grønne energiprojekter også om, at det internationale samfund skal gøre op med sig selv, hvilken rolle man egentlig vil spille på kontinentet.

Man har for eksempel på den ene side et EU, der taler for grøn omstilling og bekæmpelse af klimaforandringer, men samtidig er der europæiske virksomheder, der investerer i fossile brændsler, og man har set en øget eksport af gas og kul fra eksempelvis et land som Sydafrika til Europa. Den er gået 40 procent op siden krigen i Ukraine, fordi kulimporten fra Rusland stoppede brat.

Yacob Mulugetta mener, at det globale samfund har et ansvar for at støtte landene, hvis de virkelig går op i at bekæmpe klimaforandringerne. Ikke kun for landenes egen skyld, men også for den internationale dagsorden.

»De beslutninger, der bliver taget i dag, har stor indflydelse på de næste årtiers udvikling,« siger Yacob Mulugetta.

Afrikas grønne kamp

Ørkenen spreder sig i Sahel, og landsbyer oversvømmes i Sydafrika. Afrika er et af de steder, der rammes hårdest af klimaforandringerne. Samtidig har kontinentet et stort grønt potentiale. Information undersøger året igennem Afrikas grønne kamp. Projektet er støttet af Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje og Civilsamfund i Udvikling.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jesper Johannsen

Nu skal der jo først opbygges et ordentligt forbrug på det afrikanske kontinent før investorerne kommer. Inden da er der ingen penge i det.

Holger Nielsen, Malene Wiinblad og Per Christensen anbefalede denne kommentar
Svend Jespersen

”Hvorfor holder investorer sig væk?” spørges der i overskriften. En ellers informativ artikel undlader at tale om det nok største problem i den forbindelse: korruption. F.eks. omtales Kenya flere gange, men intetsteds nævnes den omfattende korruption i landet, som ifølge Transparency International er nr. 123 ud af 180 undersøgte lande.

Willy Johannsen, Carsten Bjerre, Michael Hullevad, Ole Olesen, Peter Beck-Lauritzen, Holger Nielsen, Mads Jakobsen, Claus Nielsen, Per Christensen, Alvin Jensen og Danny Hedegaard anbefalede denne kommentar
Peter Beck-Lauritzen

Despoter, kleptokrater, jihadister, ja også Putins Wagner og Xi's gældsposter i Afrika er store begrænsninger for denne oplagte energi-udbygning. Ærgerligt. Håber Kenya kommer igang og viser vejen. Husk at fordele værdierne og skabe efterspørgsel!

David Zennaro, Willy Johannsen, Leif Mathiasen, Michael Hullevad, Holger Nielsen, Søren Kristensen, Per Christensen, Steffen Gliese og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
Kim Morten Nissen

Måske fordi de lande der har den knowhow og ressourcerne/viden og teknologien til udvinding af ressourcerne til sådan et projekt ikke kommer til Afrika, for den Afrikanske befolknings skyld, og for at gøre den afrikanske befolkning "rigere".
Men for at gøre sig selv ringere. Selv de såkaldte "good guys" gør dette.
Og det udnytter så the really really bad guys, hvilet holder Afrika tilbage.
Og så er der alle de problemer, som der er i Afrika fra en del af Afrikas egen befolkning....

Dette dårlige miks gør, at Afrika ikke kan komme nogle vegne, før vi alle får styr på vores sh.t!

Gør vi det?
Får vi helt seriøst styr på vores sh.t?

Undskyld, lidt plat og intetsigende besked der bare gentager det vi alle ved...

Asimbonanga!

Jesper Johannsen

Vesten lever stadig i kolonitiden. Før udbyttede vi Afrika gennem direkte kolonisering med våben og tvang. Nu gør vi det økonomisk i stedet for.

https://www.information.dk/debat/2023/01/roden-klimakrisen-globale-gaeld...

erik pedersen, David Zennaro, Carsten Munk, Anne-Marie Esmann og Viggo Okholm anbefalede denne kommentar
Per Christensen

Mam skal ikke for vente at investorer er særligt interesserede indtil der faktisk er kunder nok til at købe den grønne energi.

Desværre for Afrika, så er hjemmemarkedet stadig for lille. Eksport er helt afhængigt af at den grønne energi kan enten lagres+transporteres til Europa/andetsteds eller transporteres direkte via el-kabel. Ingen af delene er praktisk muligt i dag i nogen større skala.

Når der kommer mere gang i forbrug af hydrogen, ammoniak, etc. i Europa, så bliver investeringer i grøn energi i Afrika attraktive.

Ole Olesen, Holger Nielsen og Claus Nielsen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det er jo kerneproblemet med markedstænkning og kapitalisme, at man indsætter i og for sig irrelevante benspænd i de oplagte nødvendige og progressive initiativer.
Handling forudsætter ikke kapital, kapital genereres af handling.

Malene Wiinblad

De øvrige kommentatorer har givet svar på nogle af grundene til at det ikke er store investeringer i VE fx. mange på købekraft og korruption. Jeg hæfter mig ved at artiklen har meget fået konkrete tal. Der er en faktuel information som siger: "Af de globale investeringer i vedvarende energi har Afrika trods potentialet kun modtaget to procent de sidste to årtier". Nu er to årtier når vi taler om VE, så det ville være godt at få se på hvor meget investeringerne har udviklet sig per år i de sidste to årtier. Jeg vil tro at det vil vise en nærmest eksponentiel stigning. Med andre så er det mit indtryk at der sket ret meget på hele kontinentet men at det starter på et meget lavt niveau. Der er også spørgsmålet om hvor mange investeringer landene kan absorbere når man tager i betragtning at lovgivninger i mange lande ikke er gearet til VE og at el-nettet mange steder er svagt. Hvorfor skulle afrikanske lande satse 100% på vedvarende energy når ingen andre lande selv med de bedste betingelser ikke gør det?

erik jensen, Per Christensen, Ole Olesen, Thomas Andersen, Ejnar Søndergaard, Michael Hullevad og Carsten Munk anbefalede denne kommentar
Gunner Boye Olesen

Fra Danmark (og en række andre lande) har vi store muligheder for at ændre på situationen ved at give favorable lån til de grønne løsninger. En vindmølle kan lave billigere strøm end et kulkraftværk; men kun hvis den finansieres fornuftigt. Der kan vi fra Danmark gøre en forskel, bl.a. med statsgarantier til lån til grønne investeringer. Det løser ikke alle problemer; men det kan tippe udviklingen i en langt mere grøn retning

Steffen Gliese, Carsten Munk, Anne-Marie Esmann, Viggo Okholm og Poul Erik Riis anbefalede denne kommentar
Michael Hullevad

Investorer holder sig væk fordi landene er styret af politikere der kun varetager deres egne økonomiske interesser.

Willy Johannsen, Per Christensen og Mads Jakobsen anbefalede denne kommentar

Michael Hullevad:
Gad vide hvor disse korrupte har fået de ideer fra?
Det skulle vel ikke være fra os for i mit billede blev disse lande kun frie ved at de fortsat ville give os i Vesteuropa gode betingelser og de der har lært af os skummer så den fløde. Måske jeg overdriver lidt ,men grundlæggende tror jag at jeg desværre har ret.

Leif Mathiasen

Det er fortsat urimeligt at tale om Afrika som et samlet kontinent, hvilket det aldrig har været. Den vestlige kolonialisme er i dette århundrede i mange afrikanske stater nu afløst af kinesisk eller russisk indflydelse, der indtil videre - ligesom den tidligere kolonialisme - ikke har været til gavn for den fattige befolkning. Ifølge Aske Munck's artikel i Weekendavisen ("Da Frankrig tabte Afrika", WA 10/3-2023) gælder dette i lande som: Libyen, Sudan, Mozambique, Madagascar, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Gambia, Ghana, Sierra Leone, Niger, Mali og Bukina Faso.

Skulle det mon være helt umuligt at finde tilstrækkeligt stabile lande i Afrika, hvorfra vedvarende energi kunne eksporteres via Power-to-X: https://baeredygtighed.dtu.dk/teknologi/power-to-x ?

Det undrer mig at denne artikel ikke omtaler tyske firmaers massive investeringer i Afrika i vedvarende energi og produktion af grøn brint og grøn ammoniak.

Tysklands økonomi- og klimaminister, vicekansler Robert Habeck, var eksempelvis i december i Namibia for at indgå samarbejdsaftaler med Namibias regering om et projekt til 10 milliarder euro, hvor tyske ENERTRAG vil etablere 600 vindmøller, 2 solcelleparker, et elektrolyseanlæg og en ammoniakfabrik i Namibias ørken, som inden 2030 kan producere 1,7 mio. ton grøn ammoniak, hvilket svarer til halvdelen af Tysklands forbrug af ammoniak. Dette anlæg planlægges herefter udbygget, så det i 2040 kan producere op til 15 mio. ton ammoniak.

Dette projekt har fået stor opmærksomhed i tyske medier, bl.a. i tagesschau:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/namibia-gruener-wass...

Udover Namibia samarbejder Tyskland også med Sydafrika, Angola, Marokko, Mauretanien, Niger og Ægypten om tilsvarende brintprojekter baseret på sol og vind. Så Tyskland er altså i høj grad blevet opmærksom på Afrikas hidtil uudnyttede potentiale.

Steffen Gliese, Michael Hullevad, erik jensen, Carsten Bjerre, Per Christensen, Erik Bresler og Anne-Marie Esmann anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Esmann

Der er vel ikke noget at sige til, at mange afrikanske lande er skeptiske. Vi i Vesten satte nogle streger på et kort og vupti så var lande og befolkninger skildt unaturligt ad. Vi udnyttede afrikanerne og tyvstjal deres ressourcer. Ja afrikanere hjalp også til med slaveri. Hvorfor mon. Vi i Vesten støttede op om de diktatorer, som blev valgt og samarbejdede i øvrigt med dem. Vi har været så grusomme og er det til dels den dag i dag. Og så taler vi om kinesere og russere som om de kun gør ondt værre. Sådan tror jeg ikke afrikanerne ser på det. Og nu skal de så pludselig være hele verdens grønne omstilling. Der skal komme dem selv til gavn - det er dem der skal tjene på det. Vi skal investere og betale dem i overensstemmelse med markedet. Der er mange problemer i Afrikanske lande. Nærmest uoverskuelige. Vi i Vesten har formentlig tabt kontinentet og det kan vi kun takke os selv for. Og det der med korruption har vi i Vesten vist da et hyklerisk forhold til tror jeg. Ja jeg tænker på Ukraine. Gad vide hvis kommer vores overvældende hjælp falder i. Nå det var bare en tanke. Vi skal vist skynde os hvis vi vil have del i det afrikanske kontinents udvikling.

David Zennaro, Viggo Okholm og Carsten Munk anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Man kan ganske simpelt ikke tjene penge på de langtids investringer der er nødvendige for at skabe en selvkørende økomnomi der også er bæredygtig. Forbrugere skal have et arbejde - et arbejde der bearbejder de råvarer der ligger under fødderne - til det skal man bruge en velfugerende infrastruktur der er altomfattende - fit for produktion over eksport til handelaftaler. Der er faktisk nogen ud over kineserne der kan gøre og det er selvfølgelig Verdensbanken - i alt for mange misbrugt af USA til at plyndre u-landene for deres ressourcer så den "kunne" uden videre stille den risikovillige kapital til rådighed for tredjelandene hvis Paris-aftalen skal overholdes.

Søren Jensen

Forestil dig at du havde en million kroner, som du ville investere i grøn energi. Det havde jeg, faktisk flere, men jeg sendte dem ikke til Afrika. Det var alt for svært at skabe dem til at starte med, så jeg brugte dem på et svensk vindmølle firma i stedet og det har godt kunne betale sig. Ville du sende din mio til Afrika?

Michael Hullevad

Man er nødt til at betragte de enkelte landes formåen på individuel basis.. Jeg kan godt finde projekter som både gavner de lokale interesser og giver et rimeligt afkast på den investerede kapital. Men der er langt imellem! 3-4 stykker max. Når man tager den politiske risiko med i en beregning er der ikke meget at vælge imellem.
Kan sort energi være en løsning? Ja, hvis Syd Afrika omstiller fra kul til brug af naturgas som har en noget mindre udledning af CO2 osv.

Jan Kauffmann

Tyskland er i gang med investeringer i Namibia til et 10 Mia USD Green Hydrogen anlæg, saa noget sker der da.

https://www.energymonitor.ai/tech/hydrogen/namibia-stakes-its-future-on-....

https://www.dw.com/en/germany-eyes-namibias-green-hydrogen/a-63970296