Leder

Aborten kan godt være fri, selv om der findes restriktioner for den

Langt de fleste af os er tilhængere af fri abort. Men en ny abortlov i Norge rejser et kompliceret spørgsmål: Kan man egentlig sige, at vi har fri abort, når der er restriktioner for den?
I sidste uge stemte et stort flertal i Norge en ny abortlov igennem, som med ét har gjort debatten om abort mere kompliceret for mange af de mennesker, der ellers er tilhængere af fri abort. Her på billedet ses Erna Solberg, statsminister i Norge. 

I sidste uge stemte et stort flertal i Norge en ny abortlov igennem, som med ét har gjort debatten om abort mere kompliceret for mange af de mennesker, der ellers er tilhængere af fri abort. Her på billedet ses Erna Solberg, statsminister i Norge. 

Denis Balibouse

Udland
20. juni 2019

Det er en hård tid for kvinders ret til abort – også i de lande, vi normalt sammenligner os med.

I løbet af i år har den ene amerikanske stat efter den anden strammet deres abortlove gevaldigt, og i blandt andet Alabama har man indført noget, der næsten ligner et totalforbud. Lovene er ikke trådt i kraft og vil formentlig blive bremset ved domstolene, da de strider mod en forfatningsgaranteret ret til at afbryde svangerskabet.

Også i Europa har man de seneste år set forsøg på stramninger. For eksempel prøvede regeringen i Polen, der i forvejen har nogle af EU’s skrappeste abortlove, at gøre abort forbudt, medmindre kvindens helbred var truet af graviditeten. Lovforslaget blev mødt af massive protester og efterfølgende nedstemt.

For mange i Danmark er spørgsmålet om fri abort heldigvis let og ukompliceret: Retten til abort handler om kvinders ret til deres egne kroppe, og kvinder skal ikke have en grund såsom helbred eller økonomi for at ville afslutte en graviditet. Enhver kvinde, som ønsker en provokeret abort, skal få en provokeret abort. Sådan skal det være.

Men i sidste uge stemte et stort flertal i Norge en ny abortlov igennem, som med ét har gjort debatten om abort mere kompliceret for mange af de mennesker, der ellers er tilhængere af fri abort.

Den norske abortlov går ud på, at det ikke længere skal være muligt at få foretaget en såkaldt forsterreduktion, uden at beslutningen skal gennem et råd af fagpersoner først.

Hvis en kvinde i Norge er gravid med for eksempel tvillinger, kan hun altså ikke beslutte at få fjernet den ene tvilling og beholde den anden, uden at rådet er ind over. Vil hun have begge fostre fjernet og dermed fuldstændig afslutte sin graviditet, gælder de almindelige regler for abort – det kan hun altså frit gøre.

Kompliceret spørgsmål

I Danmark har vi allerede den lov, som nordmændene netop har stemt igennem. Her skal det også gennem et råd, hvis en kvinde ønsker at få fjernet et foster, men beholde det andet, uden at der er en helbredsmæssig grund. Modsat Norges nye lov er det dog i Danmark ikke nødvendigt med en godkendelse fra et råd, hvis kvinden er gravid med trillinger eller flere.

I Norge er der de siden februar 2016 blevet foretaget 24 forsterreduktioner. I Danmark er der de seneste fem år foretaget cirka 50, skriver DR.

Det primære argument imod fosterreduktion er, at det ikke kan sidestilles med spørgsmålet om fri abort, da man ved fosterreduktion ikke ønsker at afslutte graviditeten. Man ønsker i stedet at ’detailstyre’ den, hvilket man kan have forskellige grunde til.

Det primære argument for, at forsterreduktion uden et råd skal være lovligt, er det samme, som argumentet for abort generelt: Kvinden skal have den fulde ret til at tage beslutninger om sin egen krop. I forlængelse af dette argument mener nogle, at Norges nye abortlov er kvindefjendsk og går imod ligestilling.

Etisk råd delt i to lejre

Spørgsmålet om fosterreduktion er kompliceret – og langt mere kompliceret end debatten om ret til abort herhjemme generelt er. Da Etisk Råd i Danmark diskuterede problemstillingen tilbage i 2016, delte rådet sig for eksempel i to næsten lige store lejre.

Det komplicerede ligger i, at det, vi kalder ’fri abort’ egentlig betyder ’ret til abort, men med visse restriktioner’. Ud over reglen om indskrænket ret til forsterreduktion har vi i Danmark også en regel om, at man som udgangspunkt senest kan få en abort i 12. uge af graviditeten. Man kan diskutere, om den grænse skulle være anderledes – i Sverige er den for eksempel 18 uger – men de færreste vil nok sige, at vi på grund af 12-ugersgrænsen ikke har fri abort i Danmark.

Set i lyset af de massive abortstramninger i for eksempel USA er det forståeligt, at en stramning af abortlovgivningen som den i Norge vækker stærke følelser. Og det er fuldstændig legitimt at diskutere, om reglen om fosterreduktion giver mening eller ej.

Det er faktisk glædeligt, at vi som samfund bliver ved med at diskutere grænserne for abort, for de vil aldrig være gudsgivne, og vi skal være på vagt, hver eneste gang de bliver udfordret. Vi skal holde fast i fri abort, kræve respekt for kvinders rettigheder og acceptere, at der altid vil være behov for visse restriktioner.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Der er fri abort, når en kvinde kan vælge den inden for nogle lægefagligt fastsatte grænser, altså videnskabeligt, men ikke hvis begrænsningerne er fastsat af religion, eller hun skal have sin beslutning "prøvet" af en eller anden instans.

Pia Larsen, Toke Andersen, Tue Romanow, Niels Duus Nielsen og David Zennaro anbefalede denne kommentar
Rolf Clausen

Altså hvornår danner cellerne sig til et subjektiv individ... ja. godt klinisk spørgsmål

men kerne er af sagen er jo det typisk PROlife syndrom. alt liv skal til, som taget ud af biblen.

Det op til mennesket der skal skabe en opvækst, som burde tag beslutningen.

dette handler ikke om at spytte børn ud i verden, man at skabe og fast holde det gode og værdig liv.

det trods alt logisk rationalitet.

Else Marie Arevad

Provokeret abort er ikke et gode, men et nødvendigt onde. Fosterdrab, kaldte man det før i tiden, og det er jo ikke usandt.

Steffen Gliese

Den konkrete sag handler jo om noget meget specifikt: fjernelse af et eller flere fostre, men efterladelse af et eller flere.
Det komplicerede ligger i den forskning, der i øjeblikket påviser, hvor stor påvirkning fostre er udsat for, og hvordan oplevelsen af 'verden udenfor' har konkret betydning for en senere udvikling.

nu bruger vi jo hjernedødskriteriet i den anden ende af livet, så kan vi vel også bruge det i begyndelsen.

Jørgen Wind-Willassen

Skru tiden tilbage.
Abort blev tilladt for at sikre at uønskede graviditeter ikke førte til fødsler der kuldkastede unge kvinder - og mænds liv.
IKKE for at kunne regulere om man ønskede et eller to børn.
Eller for at kunne kønssortere.
Det er nok på tide at få strammet lidt op på abort reglerne i Danmark.
Abort skal jo ikke være erstatning for prevention.

@Jørgen W. Nu er jeg hankøn, så jeg har ikke på den måde personlige erfaringer, men jeg har gennem livet været tæt nok på kvinder, der har fået abort, og jeg kan forsikre dig for, at fænomenet med at bruge det som prævention, ikke vil forekomme mere end een gang, men det er jo et argument abortmodstandere har brugt siden dag 1. For et par dage siden blev det offentliggjort, at menneskeheden skønnes at nå 9,5 mia i 2050, vi skal således sammenlignes visse fiskearter og insekter for at finde eksempler i naturen på en lignende talrighed og dermed ikke ligefrem udrydningstruede, hvorfor det skal og må være sådan, at hvert eneste barn, der kommer til verden, er et 100 % ønskebarn.

Line Palle Andersen , Herdis Weins, Steffen Gliese og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Marie Jensen

Det er jo heller ikke en erstatning for prævention nu, JWW. Det er en fordom unden hold i virkeligheden og den danske abortlov giver ikke bare lov til abort i hele graviditetsen. Det bliver heller ikke brugt til kønssortering. Man kan få fri abort indtil 12. uge og det er først ved den scanning man får i 20. uge at man måske kan se fosterets køn. Efter 12. uge kan man få abort frem til 22. Uge efter et abortsamråd af sociale årsager eller hvis barnet er misdannet eller har kromosomfejl. Hvis man venter flere end et barn kan man fjerne et eller flere fostre. Dette sker ofte når der er anvendt fertilitetsbehandling hvor resultatet oftere er flerfoldsgraviditeter.

Herdis Weins, Steffen Gliese, Niels Duus Nielsen, David Zennaro, Katrine Damm og Søren Bro anbefalede denne kommentar
Rolf Clausen

Jørgen Wind-Willassen jeg ved ikke om du klar over, når du har sex, som faktisk er en kemiskbiogligsk process, er der chance for at skabe et forplantning, denne forplantning kan få en "vækst" og dannes fra en enkelt celle til et individ. sæd celle?

du går jo ikke bare ud og forplanter dig med hvem som helst?. så som Søren skriver om 100 % barnet, skulle hver seksuel samkvem så være en legitimerede process som grundlag at hver reproducering process er gyldigt, og hvis man tager en voksen belslutning om at vælge den reproducering fra. lyder meget banalt, ikke desto mindre er det sand. man skal ikke presset som mennesket til at skulle skabe en opvækst, det faktisk fuldstændig forkasteligt.

Det sjovt nok mere religion der har haft sine prventionsregler, totalt paradoksalt. .

David Zennaro

Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor en kvinde ikke selv kan vælge at få fjernet et antal fostre og beholde et eller flere. Hvorfor skal det forbi et råd med læger, der som oftest nikker ja? Ja, det er da glimrende, at vi ikke længere har diskussionen på det kristne grundlag, men lad os da også få fjernet lægernes utidige magt som i dette spørgsmål.

Steffen Gliese

David Zennaro, bekymringen må gå på den påvirkning fra indgrebet, ikke-fjernede fostre påvirkes af.

Morten Erlandsen

Journalisten har næppe fanget den kontekst, ændringen af abortloven i Norge foregik i. Fosterreduktion er en etisk udfordring, det må være legitimt at diskutere, men i Norge blev det brugt som en gulerod for at få Kristeligt Folkeparti (KRF) med i en borgerlig regering. Den tidligere leder i KRF opfordrede til at skifte hest og samarbejde med den rødgrønne gruppe i Stortinget og dermed ville den borgerlige regering miste sit parlamentariske grundlag. KRF afholdt et landsmøde om vejvalget, hvor højrefløjen vandt, og lederen af KRF trak sig som leder. Statsministeren havde op til landsmødet ikke holdt sig tilbage og blandet sig i partiets interne diskussioner ved at love en eller anden form for iødekommenhed overfor abortmodstanderne i KRF. Forsterreduktion blev så den luns, hun kunne forære partiet, så den nye ledelse havde noget at kunne henvise til. I alle 3 borgerlige partier var der modvilje mod at imødekomme KRF, men det var så det kompromis, man kunne enes om. Ikke alene blandede statsministeren sig i KRF's vejvalg op til landsmødet, men hun brugte også et etisk spørgsmål som en ren handelsvare for at få etableret en flertals-regering. Det var ganske enkelt uværdigt og usmageligt

Malte Ramskov

Aborten er ikke fri i Danmark, og vi skal selvfølgelig ikke kalde den fri, når den ikke er fri. Ellers bidrager vi til vildledning og myter.
I Danmark har man ret til abort til og med 12.uge(ca 1/3 termin). Herefter kan man søge om abort indtil den 22.uge.
Hvis tilladelse/afslag alene blev vurderet på objektive medicinske præmisser, kunne man undskylde ordvalget en lille smule, men det er det ikke - slet ikke.

Enten kan man fosterreducere forsvarligt ellers kan man ikke.
Det vil ikke være et råd der laver denne vurdering, men den Kirurg der i givet fald skal foretage indgrebet.
Denne begrænsning er således noget uredeligt kvasi-religøst pjat, og må opfattes som endnu et benspænd for kvindens ret til at bestemme over egen krop.

Rolf Clausen

Men det jo altid problemet med Prolife, når de italesætter det, at det en tidsbestemt horisont for mord.det jo nok mere at man taler forbi hinanden.