Leder

Klimakanslerens fald bør få os til at kæmpe hårdere for en grøn omstilling

De skuffende tyske klimaambitioner er et ildevarslende tegn på, hvor politisk hjælpeløst Europa virker i en verden, der er langt fra at tage afsked med den fossile tidsalder
Der er haglet kritik ned over det tyske 'Klimakabinets' længe ventede klimapakke siden fredag. Klimapakken vil desværre blive husket som klimakanslerens fald, skriver Mathias Sonne i denne leder. 

Der er haglet kritik ned over det tyske 'Klimakabinets' længe ventede klimapakke siden fredag. Klimapakken vil desværre blive husket som klimakanslerens fald, skriver Mathias Sonne i denne leder. 

Ritzau Scanpix

23. september 2019

»En dårlig joke« og »et dokument over regeringens manglende mod«.

Siden fredag er der haglet kritik ned over det tyske ’Klimakabinets’ længe ventede klimapakke, som Angela Merkel nu er rejst til FN’s klimatopmøde med. Det var ventet. Men det overrasker, at denne beske kritik stammer fra den tyske regerings egne klimarådgivere.

Ved siden af mindre reguleringer af trafik- og boligsektoren vil den tyske regering fra 2021 nemlig sætte prisen på et ton CO2 til omkring 75 kroner – en femtedel af det niveau, som eksperterne anbefalede. Det er så latterligt lavt, at Tyskland næppe kan leve op til sine 2030-mål og Parisaftalen.

 

Få overblik og analyser af vor tids største og vigtigste begivenheder.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Steen K Petersen
  • Anders Olesen
  • Eva Schwanenflügel
  • Peter Beck-Lauritzen
  • Poul Erik Riis
Steen K Petersen, Anders Olesen, Eva Schwanenflügel, Peter Beck-Lauritzen og Poul Erik Riis anbefalede denne artikel

Kommentarer

Peter Beck-Lauritzen

Tyskland burde kunne gøre det bedre, da de er det land i EU med den bedste økonomi. Trist at politikkerne ikke kan læse kurven for temperatur-stigningen, trist at en svensk skolepige skal mobilisere unge mennesker, for at gøre politikkerne opmærksomme på vores miljøbelastning, de politikkere der har alle redskaber til rådighed til at stoppe denne dræbende udvikling.
Den kortsigtede profit slår os alle ihjel og vore politikkere er handlingslammede/profittens hjælpere.
Om 100 år er det sikkert forbi, men jorden lever ufortrødent videre uden "det tænkende menneske"!

Karsten Lundsby, Flemming Berger, Susanne Kaspersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Torben Lindegaard

@Mathias Sonne

Du skriver .... "Europas vildrede"

Europa er godt nok et vidt begreb som omfatter næsten 50 lande, hvis interesser stritter i alle retninger.

Ikke engang de 27/28 EU lande kan blive enige om en fælles holdning, hvilket selvfølgelig heller ikke bliver lettere af, at beslutninger på klimaområdet vedtages med konsensus.

EU's klimamål for 2020 er vidunderligt operationelle:

Vigtige EU-mål for 2020:
20 % mindre udledning af drivhusgasser i forhold til 1990
20 % af vores energi skal komme fra vedvarende energikilder
20 % stigning i energieffektiviteten

Men fordelingen på det enkelte land er et hundeslagsmål -
det er f. ex. slet ingen spøg at skulle overbevise polakkerne om, at de skal holde op med at fyre med kul og koks !!

Karsten Lundsby, Susanne Kaspersen og Torsten Jacobsen anbefalede denne kommentar
Torsten Jacobsen

Torben Lindegaard,

Du har på en måde ret, naturligvis. Dog synes jeg, at du i for høj grad kommer til at 'efterplapre' den sædvanlige måde at konceptualisere problemstillingen på:

For er det nu vitterligt sandt, at de europæiske landes interesser 'stritter i alle retninger'?

Hvis man anerkender at den globale opvarmning er menneskeskabt, og tillige anerkender at den globale opvarmning er den absolut største trussel mod den økonomiske og sociale stabilitet i Europa som et hele, ja hvilke andre interesser kan de enkelte europæiske nationer så sætte over at imødegå denne trussel?

Det bliver bestemt ingen spøg for polakkerne at omstille deres kulbaserede energiforsyning i løbet af få år, men er der nogen vej udenom? Og siden en sådan omstilling er i hele Europas interesse, er det da ikke kun ret og rimeligt, at Europa som et hele hjælper polakkerne med denne enorme udfordring?

Og det er jo blot ét eksempel. For der er andre lande i både Europa og i verden, som får brug for særdeles megen hjælp, hvis den globale trussel skal imødegås.

Hvem skal så betale broderparten? Det skal de rigeste lande i verden, naturligvis. Herunder Danmark. Udfordringen er betydelig: Ikke nok med at vi selv skal bringe vores eget hus i orden. Vi skal samtidig bruge procenter af vores samfundsbudget på at betale for en bæredygtig udvikling i klodens fattigere lande, hvor den nødvendige omstilling til en co2-neutral energiforsyning ellers vil ske for langsomt.

Hvis vi skal bruge store summer på vores egen omstilling, og samtidig bidrage til andre nationers, så bliver der ikke så frygteligt meget tilbage. Ikke så frygteligt meget at deles om. Der bliver smalhals på den materielle front, ikke helt ulig hvad man oplevede under den sidste verdenskrig:

Rationeringer eller endda helt mangel på luksusprodukter. Genbrug og genanvendelse af dagligdagens produkter bliver en nødvendighed. Sparsommelighed og samarbejde.

Den slags lyder selvfølgelig ganske modbydeligt. Ikke mindst hvis man tilhører en indkomstklasse, hvor en næsten ubegrænset adgang til luksus og komfort er selvfølgelig. Omvendt er vi dog også nogle, som i kortere eller længere tid har levet under åget af 'materiel nøjsomhed', og som på trods af det alligevel lykkes med at få en meningsfuld hverdag til at hænge sammen.

Det grundlæggende problem er, at politikerne ikke stoler på deres befolkninger: De har mistet tiltroen til, at vi er villige til at ofre blot den mindste grad af komfort og materiel tilfredsstillelse, selv når truslen om fremtidig ulykke er både overhængende og særdeles réel.

Så ja, du har selvfølgelig ret: Som politik forstås og bedrives i dag, så stikker de næsten 50 europæiske nationers interesser i alle retninger: Hver eneste nation søger en måde at slippe billigst muligt om ved problemet. Men som jeg her har forsøgt at illustrere, så findes der en anden måde - hinsides anakronistiske status quo-forestillinger - at anskue problemet på.

Det kræver såmænd bare lidt vilje, lidt fantasi, og lidt mod. Og så en stor grad af solidaritet, selvfølgelig: Viljen til at ofre noget af sit eget for andre, uden at man med sikkerhed får noget igen..

Achim K. Holzmüller, Steen K Petersen, Anders Olesen, Flemming Berger, Susanne Kaspersen og Troels Eske Ortvad anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Konkurencestaten i EU og den økonomisk liberalisme er det ‘modsatte’ af en vej rettet mod bæredygtig omstilling, EU er de laissez-faire liberalisme ‘såkalt frihandel’ der dræber alle vores børn.

EU vil aldrig frivilligt prøve, at løse de menneskeskabte klimaforandringer.

EU er liberal økonomisk Union kendetegnet ved:
Tager ikke ansvar.
Har ingen respekt for sociale normer.
Tilsidesætter hensynsløst andres sikkerhed.

Løsningen er enkel, EU er ikke løsningen EU er problemet, men det ‘er’ sandt, at der kommer ændring.

Fra link:
If solutions within the system are so impossible to find, maybe we should change the system itself.

We have not come here to beg world leaders to care.
You have ignored us in the past and you will ignore us again.
We have run out of excuses and we are running out of time.
We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not.

The real power belongs to the people.

Thank you.”
Citat den da 15 årige Greta Thunberg COP24 i december 2018 Katowice Polen.
Link:https://www.gbnews.ch/greta-thunbergs-speech-to-the-world/

Protect
Restore
Fund
Link: https://youtu.be/-S14SjemfAg

Råolie og civilisation er modsætninger.

Enrich
Not
Exploit

Steen K Petersen, Flemming Berger og Susanne Kaspersen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Det er giver ingen nogen menig, at begynde at beskrive, hvad de menneskeskabt klimakatastrofer omtrent bliver for en størrelse ved +3˚C.

Kort kan det siges: der vil ikke længere, en eneste gang, blive talt om samlet set global økonomisk vækst!

Fra Global Sustainable Development Report 2019
“Emissions are once again on the rise globally, and if current trends continue, global warming is set to cross the 1.5oC benchmark between 2030 and 2052.

Even a temperature rise limited to 1.5oC above pre- industrial levels could damage the prospects for the Sustainable Development Goals, and put pressure on 500 million people exposed and vulnerable to water stress, 4 billion people exposed to heat waves, and tens of millions of people exposed to coastal flooding.

A 1.5oC temperature rise would also reduce agricultural yields and increase the levels of species extinction.

Should the actual temperature rise be higher, the scale of devastation would be worse.

Based on current policies and pledges, human-caused global warming is estimated to exceed 3oC by the end of this century.”

Global Sustainable Development Report 2019:
The Future is Now – Science for Achieving Sustainable Development, (United Nations, New York, 2019).
Link: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/24797GSDR_repo...

Bare vent til erkendelsen omkring luftfarten som den altoverskyggende årsag til opvarmningen efter anden verdenskrig breder sig i det politiske segment.

Det er lige så umuligt at stoppe luftfarten som at afvikle vores fossile slaraffenland. At flyve er at leve for såvel politikere som FN ansatte.

Erkendelsen er på vej, men hvad hjælper det ? Flyvning er i dag en menneskeret for eliten såvel som for pensionisten.

Hvis ikke konsekvenserne af vores flyvning over troposfæren flader ud i fremtiden, vil biodiversiteten udvikle sig i den rigtige retning, helt uden os. Det er måske slet ikke så dårlig en ende på historien ?

Karsten Lundsby, Torben Lindegaard og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Torsten Jacobsen

Peder Bahne,

Hvad bygger du den påstand på? At det nærmest alene er luftfarten, som forårsager den globale opvarmning? Det er jo nærmest revolutionerende nyt, og jeg tænker en så enestående sandhed kræver større opmærksomhed. Det betyder jo, at vi slet ikke behøver at bekymre os om olie- og kulbaseret energiproduktion, ej heller om co2-udledninger fra ikke luftbåren transport. Vi behøver formentlig heller ikke bekymre os om stigningen i atmosfærens indhold af methan?

Glædelige nyheder med andre ord!

Dog frygter jeg, sagt med al respekt, at dit ord alene ikke vil vise sig helt nok til at overbevise de mere skeptisk indstillede.

Så hvad baserer du din påstand på?

Niels Østergård og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

@Torsten Jacobsen

Jeg tror jeg ved det Peder Bahne taler som Ole P. Kristensen om ‘naturen’.

Fra Leder i Berlingske.
“Men ifølge prognoserne vil den globale efterspørgsel efter olie være stigende eller konstant frem til 2040.
I den kontekst kan det give mening politisk at begrænse det globale udbud af olie og gas, når naturen nu ikke gør det.”
Citat Ole P. Kristensen

Bestyrelsesformand, Riisfort Fonden , fhv. bestyrelsesformand, Stibo Fonden, fhv. bestyrelsesmedlem, CEPOS, fhv. direktør, Plantedirektoratet, fhv. koncerndirektør, Falck, fhv. professor, Aarhus Universitet

Link: https://www.berlingske.dk/ledere/danmark-skal-fortsat-udvinde-olie-og-gas

Torsten Jacobsen

Nej, Peder Bahne er meget klar i spyttet:

Hvis blot alle fly blev på jorden fra i dag og i al fremtid, så ville den globale middeltemperatur ligeså stille finde tilbage til et mere 'naturligt leje'. Rent vås, naturligvis, men jeg er alligevel interesseret i at høre, hvordan han dog er blevet så håbløst vildledt.. :)

Undskyld mit fravær her i høsttiden, men jeg vil gerne forklare min vildlednings basisoplevelse. Det tager udgangspunkt i 11. september 2001, hvor amerikansk militær groundede al kommerciel flyvning i nordamerikansk luftrum i tre døgn, fordi de ikke kendte omfanget af det angreb, der fandt sted den dag jeg fik min første fartbøde på vej hjem fra arbejde.

https://globalnews.ca/news/2934513/empty-skies-after-911-set-the-stage-f...

Vi har til stadighed 10000+ fly hængende oppe over troposfæren. Fly som udstøder vanddamp, co2 og varme, som vedligeholder en ekstra klimaskal uden om vores gamle oprindelige 'drivhus' med stor effekt, fordi den opsamler og udsender langbølget stråling, som tidligere havde kæmpet sig vej gennem den vandholdige troposfære og her undslap ud til universet. Nu reflekteres halvdelen tilbage ned mod troposfæren og får en tur til. Det forøger klodens samlede drivhuseffekt, og det er vanddampen, som har den største andel af strålingsoptaget, og fordi vanddamp har en kort levetid i atmosfæren, viser effekten af et flystop sig hurtigt og kan registreres efter få døgn i 2001. Jeg er ikke alene med mine betragtninger

https://ing.dk/artikel/flystriber-kan-opvarme-planeten-langt-mere-end-fl...

Man omtaler her kun kondensstriberne fra flyene og glemmer, at vanddamp generelt har stor drivhuseffekt, uanset om dampen kondenserer og bliver synlig eller ej. Min sidste link er desværre underlagt en betalingsmur, sorry.

https://ing.dk/artikel/trods-20-ars-forskning-flyrejsendes-vaerste-klima...

Hvis man holder udviklingen i stratosfære flyvningen op mod den globale temperatur efter ww2, er der stor proportionalitet. Vi har skabt en pipeline op i den knastørre stratosfære med et gigantisk sprinklersystem med konstant tilførsel af klodens primære drivhusgas vanddamp som en super efterisolering af kloden.

Luftfaren er forøget betydeligt siden 2001, så måske kræver det nu 14 dages flystop, inden det bliver rigtig koldt om natten, og om vinteren og specielt på (nord)polen, men klodens udstråling vil forøges fra det tidspunkt, sidste fly lander.

Philip B. Johnsen

Kære Peder Bahne
Dit link til Professor Keith Shine.
Link: https://ing.dk/artikel/flystriber-kan-opvarme-planeten-langt-mere-end-fl...

Det er et spændende studier du henviser til, der absolut intet har med din påstand at gøre om, at afskaffelse af flytrafik alene vil eliminere de menneskeskabte klimaforandringer, men Professor Keith Shine er medforfatter på en udtalelse i forbindelse med FN’s topmøde, publiceret for blot fire dage siden, du burde læse, efter som du nu referer til hans ekspert bedømmelse.

Tværtimod påpeger Professor Keith Shine, som 99,9% af verdens forskere de fakta der er den samlede bedste videnskablige ekspertisens konklusion af den bedste forhåndenværende videnskablige evidens.

EXPERT COMMENT:
CLIMATE ACTION REQUIRES 'WHOLESALE CHANGES TO OUR SOCIETY’

Professor Keith Shine, Regius Professor of Meteorology and Climate Science, University of Reading:

“We are coming to the end of another decade. Each of the past four decades has, when averaged over the whole planet, been 0.1 to 0.2 degrees Celsius warmer than the decade before; carbon dioxide levels have continued their relentless rise; and methane levels have grown much more rapidly than in the previous decade.

Unless things start to change markedly over the coming decade, it is going to get harder and harder to meet the goals of the UN’s Paris Agreement on climate change.”

Link: https://www.reading.ac.uk/news-and-events/releases/PR809880.aspx

Philip B. Johnsen

@Peder Bahne
En lille bemærkning mere til din vildfarelse, kan læses i samme artikel, der pointere præcis den misforståelse, som du har fået omkring de udledninger af drivhusgasser, der er i atmosfæren i forvejen, i tillæg til dem fra bl.a. flytrafik i dag og i morgen osv., som Professor Keith Shine ligeledes referere til i samme artikel.

“We recently published a study showing the number of people exposed to major heatwaves would increase from 330 million per year now to up to 8 billion per year in 2050 just 30 years away the number people exposed to drought would increase from 400 million per year to up to 1 billion per year, and the number of people affected by flooding from major rivers would increase from 15 million per year now to up to 100 million per year.

Reducing emissions now will reduce these impacts, but at the same time we also need to increase efforts to enhance resilience to the impacts that are inevitable following our emissions so far.”

Link: https://www.reading.ac.uk/news-and-events/releases/PR809880.aspx