Leder

Alternative für Deutschland gør stuerent og kommer et skridt tættere på magten

Med to glatte formænd med sjældne højreradikale smuttere er Alternative für Deutschland blevet en kende mere stuerent. Udadtil
Enkelte gange er der fløjet højreradikale begreber fra det nazistiske vokabularium ud af munden på Tino Chupalla, der indgår som ny formandsduo for AfD, og ses på billedet. Men generelt er hans retorik næsten lige så poleret som den genvalgte formand, Jörg Meuthens. 

Enkelte gange er der fløjet højreradikale begreber fra det nazistiske vokabularium ud af munden på Tino Chupalla, der indgår som ny formandsduo for AfD, og ses på billedet. Men generelt er hans retorik næsten lige så poleret som den genvalgte formand, Jörg Meuthens. 

Jens Jeske

4. december 2019

»Ulve i fåreklæder« eller »uskyldige ansigter – udadtil«.

Alternative für Deutschlands nye lederduo, der i weekenden blev valgt i en Volkswagen-hal i Braunschweig med demonstrativt tildækket VW-logo og 20.000 demonstranter foran, har allerede fået mange prædikater.

De spiller især på AfD’s ledende figurer bag de to formænd: den genvalgte 58-årige vesttyske økonom og europapolitiker Jörg Meuthen, en jovial herre med skarp sans for sit publikum, samt den charmerende 44-årige malermester fra østtyske Sachsen, Tino Chupalla.

AfD ville navnlig undgå kaos og for stærk indflydelse fra den højreekstreme del af partiet, der kaldes »Fløjen« og anføres af skarpretterne Andreas Kalbitz og Björn Höcke – to omvandrende trusler mod partiledelsens forsøg på at skabe et regeringsdueligt borgerligt parti.

Enkelte gange er der fløjet højreradikale begreber fra det nazistiske vokabularium ud af munden på Tino Chupalla som for eksempel »folkeudskiftning«. Men generelt er hans retorik næsten lige så poleret som Jörg Meuthens. Og han er spiselig for både den rabiate og den borgerlige fløj.

 

Få overblik og analyser af vor tids største og vigtigste begivenheder.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Eva Schwanenflügel
  • Bjarne Bisgaard Jensen
Eva Schwanenflügel og Bjarne Bisgaard Jensen anbefalede denne artikel

Kommentarer

"Den der ikke lärer af historien er dömt til at gentage den"...

Det er tragisk når gamle, ubehandlede skeletter välter frem fra skabe... Ligeledes rädselsväkkende. Og sörgeligt, ikke mindst. Der er åbenbart mange, mange tyskere der ikke föler sig repräsenterede af andre end AfD. Ellers opförte de sig nok anderledes... Synd, er det!

Det store problem her er at Den 2. Verdenskrig, (for ikke at tale om Den Förste), endnu ikke er blevet forstået af hverken den venstre eller den höjre flöj. I stedet arbejder de to flöje med to inkompatible tegneseriemodeller, og derfor er der risiko for at vi igen skal igennem en ligeså grum og umenneskelig periode som -de- to gigantiske og monströse tragedier. Forbandet! Må det blive anderledes...

Tegneseriemodeller er måske det forkerte ord at bruge i sammenhängen... Det der skete dengang var dödsens alvor, men ikke desto mindre er de to siders forståelse af sagen ikke kompatible, og, hverken den ene eller den anden er fyldestgörende. Vi har her at göre med hvad jeg ser som menneskehedens absolut störste problem, da jeg er overbevist om at det har potentiale til at udvikle sig til en 3. Verdenskrig hvis det ikke bliver talt ordentligt igennem. Derfor vil jeg her forsöge at overbringe en simpel gennemgang af höjreflöjens verdensbillede, i håb om at det kan öge forståelsen af hvad der foregår. Inden jeg går i gang, så bid venligst märke i at ca. 45 millioner Amerikanere har tyske aner, og er således den störste oprindelses-identitets-gruppe i Amerika. Disse mennesker har en stor interesse i sagen.

Så, höjreflöjens verdensbillede, kort fortalt:
1. Verdenskrig tabtes, og Versailles-traktaten pålagde Tyskland det fulde ansvar for krigens skader, og dermed krigsskadeerstatninger. Dette opleves som en hån og en grov uretfärdighed. Landet blev uhyre forarmet som fölge af udbetalingen af de kvälende erstatninger. Nogle jöder nöd godt af denne forarming, da de tjente penge på diverse måder som udnyttede den menige tyskers armod, og blev således enormt rige og magtfulde.

Hitler, som var en dekoreret krigshelt fra 1. Verdenskrigs skyttegrave, fandt i mellemkrigsårene Berlin i en tilstand af total moralsk oplösning, hvor nogle få, enormt rige og meget magtfulde jöder stod tydeligt ud mod baggrunden af fattigdom og nöd. Han startede sit National-Socialistiske parti for at redde Tyskland fra denne skändsel. Han blev valgt af den tyske befolkning i 1933, og nationaliserede som noget af det förste den tyske centralbank, og dette satte landet i stand til at blomstre op i en helt uhört väkst- og velstands-periode. De ser Hitlers Nüremberg-love som et mådelig og klogt greb på en u-udholdelig situation.

De ser den internationale boykot-kampagne som blästes igang med en Daily Express-artikel fra 1933, med overskriften "Judea declares war on Germany", som den förste krigshandling i 2. Verdenskrig.

At Tyskland gik ind i Polen i 1939 ser de som en rimelig og rigtig respons på at denne tidligere del af det Pröjsiske Rige oplevede sväre forfölgelser, foretaget af den polske regering, af mennesker af tysk oprindelse. Det ses således som et retfärdigt forsvar af den her udsatte gruppe.

Og så var krigen for alvor i gang...

På den ene side stod Tyskland, misforstået og uretfärdigt behandlet, sammen med Hendes allierede, og på den anden side stod den ganske verden, narret til at agere kor og här for et verdensomspändende jödisk komplot ledet af internationale finansspekulanter, storkapitalister, og medie-ejere. Det var en kamp for verdens fremtid, retfärd mod uretfärd, og det var til döden.

De bider märke i at der kom mange unge mänd fra mange dele af verden for at kämpe på den Tyske Härs side. Ligeledes at der var omkring 150.000 tyske jöder i Hitlers här.

De mest ekstreme af dem tror ikke på at Holocaust fandt sted, og stötter sig til diverse historiske anomalier i denne antagelse. Der er et ägte udseende dokument, tilsyneladende fra Röde Kors, der sätter det samlede dödstal, i samtlige tyske koncentrations-lejre til at väre omkring 300.000, og dödsårsagerne til primärt sygdom og sult. Der er ligeledes en ägte udseende jödisk almanak, der sätter det samlede antal jöder i krigen til omkring 13 millioner, og efter krigen til omkring 13,5 millioner. De bider desuden märke i en rapport af Fred Leuchter, en amerikansk ekspert i gaskamre og andre henrettelses-instrumenter, som efter et besög i Auschwitz erklärer at de dervärende gaskamre teknisk set ikke kan have väret brugt til at gasse mennesker på industriel skala.

De ser det som uhyre uretfärdighedheder at den Röde Härs soldater voldtog millioner af tyske kvinder under og efter at de invaderede landet, og at der udförtes omfattende bombetogter af de allieredes styrker efter krigens officielle ophör, som jävnede flere tyske byer med jorden, og kostede mange livet.

De ser Nüremberg-tribunalet som en urimelig farce, der kun tog den ene sides parti, og på ingen måde dömte retfärdigt.

...

Så vi ser at der er en dyb klöft imellem de to verdensforståelser!!! Dette er ikke noget der kommer til at gå väk af sig selv. Jeg er fast overbevist om at den eneste menneskelige og gode vej frem er ved at söge at skabe dialog imellem de to sider. Med ytringsfrihed, gensidig respekt, og höflighed. I Tyskland isär vil de väre nödt til at ophäve eller forandre de love der forbyder den tyske befolkning at stille spörgsmål ved dette kapitel af deres historie. Og så bliver der nödt til at väre en sober, moden dialog imellem voksne mennesker med gode intentioner.

Selvfölgelig har höjreflöjen ikke ret. Hitler var en syg og ond mand, og Holocaust fandt sted. Der er nogle ting der ikke hänger sammen hvad angår det sidste, men det er urimeligt og tåbeligt at forestille sig at så mange mennesker skulle have löjet om det, og at alle de jöder der mistede familie-medlemmer skulle have fundet på det. Dog må også medtänkes at de jöder der kom igennem dette helvede med livet i behold nok i mange tilfölde har väret i så ekstreme og desperate situationer at deres forståelse af situationen ikke har väret ganske rationel. Og det, skulle jeg mene, er mere end naturligt nok i den forbindelse!! Men det er desvärre et problem for Menneskehedens forståelse af hvad der dengang foregik.

Jeg håber ikke at jeg har såret nogen ved at skrive hvad jeg her har. Så må I i hvert fald vide at det på ingen måde er min hensigt. Min hensigt er opklaring, og fredelig.