Leder

Hvis Europas fælles flygtningeplan skal fungere, må nogen rent faktisk tage imod flygtninge. Altså, selvfølgelig

Ikke alle asylansøgere kan – eller skal – sendes tilbage. EU-Kommissionen lover, at EU’s nye plan for et fælles migrationssystem ikke er tvungen omfordeling af flygtninge. Men det passer ikke helt. Selvfølgelig ikke
Ophobningen af asylansøgere er blevet en humanitær katastrofe, se bare på Morialejren på Lesbos.

Ophobningen af asylansøgere er blevet en humanitær katastrofe, se bare på Morialejren på Lesbos.

ALKIS KONSTANTINIDIS

25. september 2020

Der skulle gå fem år fra flygtningekrisen i 2015, til EU-Kommissionen onsdag endelig fremlagde sit bud på en ny fælleseuropæisk flygtningepolitik.

Det er helt nødvendigt.

EU’s Dublin-regler er de facto brudt sammen. Ophobningen af asylansøgere er blevet en humanitær katastrofe, se bare på Moria-lejren på Lesbos. Det er svært at sende afviste migranter hjem – sidste år blev kun en tredjedel af de afviste sendt ud. Registrering og tilbageholdelse ved de ydre grænser fungerer dårligt.

Med sin nye »pagt« vil EU-Kommissionen oprette store, nye modtagecentre ved de ydre grænser, så frontlinjelandene kan løfte ansvaret for at asylbehandle og tilbageholde nyankomne.

Til gengæld skal de andre lande, som i dag nyder godt af deres geografiske placering langt fra Middelhavet, hjælpe med at hjemsende afviste migranter og tage imod godkendte flygtninge.

Det giver mening med en mere klar arbejdsdeling mellem landene, men det store tabu, som i fem år har blokeret for en fælles løsning, består: omfordeling.

 

Få overblik og analyser af vor tids største og vigtigste begivenheder.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • John Scheibelein
  • Poul Anker Sørensen
John Scheibelein og Poul Anker Sørensen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Torben Lindegaard

@Christian Bennike

Her til lands har vi jo vores kornfede Retsforbehold -
så al det flygtninge- & migrant-halløj må de andre 26 selv rode med.

Gitte Loeyche, Michael Hullevad, John Andersen og Bent Nørgaard anbefalede denne kommentar

I K K E M I N R E G E R I N G
Det eneste punkt Dk er interesserede i er: tvungne hjemsendelser og styrkelse af de ydre grænser. Hvilket ikke bar er aflad, men bevidste blodpenge: til eks Syriens diktator.
Det er korrekt, at penge kan bruges med fordel i nærområderne. Men også dette: at det ikke blot er migranter, men helt reelle flygtninge der har vores hjælp og solidaritet behov. I flere år har Dk brokket sig over "en manglende håndtering af (flygtninge)migrantproblematikken fra Eus side. Samtidig med, at vi selv (næsten) har undermineret det eksisterende system, ikke modtaget kvoteflygtninge og mødt samtlige asylansøgere med mistro, diskrimination, torturlignende forhold, fattigdom og decideret forfølgelse. Alt sammen fra skiftende regeringers hånd. Som i forhold til klimakatastrofen: nej. Flertallet af politikerne løser ikke problemer: de skaber dem. EU kommer i det mindste her med et forsøg. Ja: vi skal tage imod. Og ja: det er en menneskeret at søge asyl. Problemet med Eus model, i mine øjne er primært; mere satsning på Frontex (som er lobbyismeoptalt og militaristisk - ikke løser konflikter, men slår ihjel og gør flygtningenes vej endnu farligere) Og - punktet med "sandsynlighed". hvis det er sandsynligt (?) Du er flygtning, kan du gå videre til at søge asyl. Jeg frygter mange reelle flygtninge fra politisk hold helst erklæres: migranter.

Gitte Loeyche, Eva Schwanenflügel, John Andersen, Finn Jakobsen og Jørgen Mathiasen anbefalede denne kommentar
Margit Johansen

Nej, tallene viser, at det er de forkerte, som når frem til Europa. De der har det største behov for asyl og beskyttelse når ikke frem. Kvinder og børn, syge og folk med handicap.

Dette er formentlig det mest realistiske asyl- og migrationspolitik-forslag, som Ylva Johansson kan fremkomme med for EU.

Nu skal hendes forslag først til debat i EU-parlamentet, og her er der allerede lagt op til store ændringer. I sidste ende er det dog udelukkende EU-ministerrådet, der bestemmer. Men EU-kommissionen, der har meget klar accept fra de førende EU-lande, har faktisk meldt hård ud, og der bliver formentlig ikke mange ændringer.

Det, som det tyder på vil ske, det er, at de fleste lande vil accepterer det forslag, der kommer ud fra parlamentet. Og at disse lande kræver "obligatorisk solidaritet" fra de øvrige lande.

Og der er tilsyneladende lagt op til, fra kommissionen med støtte fra de førende EU-lande, at den omtalte "obligatoriske solidaritet" virkelig skal tages alvorlig.

Dette skal ses som helt helt nyt kapitel i EU-samarbejdet, og man vil ikke kunne kræve noget, at de 3 lande, der absolut ikke vil være solidariske med flertallet. Til gengæld tyder det på, at man vil tage EU-midler fra dem, så de på denne måde kommer til at betale deres del af den nye ordning.

Og så kan Danmark jo hygge sig med sine retlige forbehold. Men hvis flertallet i EU tager struktur- og socialfondsmidler fra Danmark, ligesom man tilsyneladende vil gøre det fra Poland og Hungary, kan det jo være, at Danmark ser anderledes på det.

Pietro Cini, John Andersen og Poul Søren Kjærsgaard anbefalede denne kommentar

Jeg synes at det er frygteligt, som man udnævner sig selv som værende ’børnenes statsminister’, for dernæst fuldstændigt at afvise tanken om at tage i mod uledsagede flygtningebørn, det er ikke bare grimt - det er decideret blottet for moral og empati.

Marie Vibe, Gitte Loeyche, Eva Schwanenflügel og Gert Romme anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Sagens kerne er, at vi i vesten selv har skabt grobund for krige og konflikter i andre lande, for slet ikke at tale om klimakrise, gæld, udnyttelse af ressourcerne, etcetera.

Man burde derfor også lave en plan for stop af våbensalg, hjælp til selvhjælp i fattige lande, støtte uddannelse af piger, eftergive den enorme gæld, støtte demokratibevægelser, hjælpe med klimasikring, egentlig en helt anden tilgang.

Hvad skal det hjælpe med alle de flygtningelejre?
Stop dog ulykken istedet.

Marie Vibe, Gert Romme, Gitte Loeyche og Trond Meiring anbefalede denne kommentar