Leder

Regeringen vil bruge 800 millioner kroner på en gasledning. Det er helt gak

Regeringen vil bruge 800 millioner kroner på en gasledning til Lolland og Falster, som både er en ringe klimaløsning og en samfundsøkonomisk dårlig forretning
Kritikerne af gasledningen mener, at rørledningen risikerer at blive infrastruktur for almindelig sort gas i mange år fremover. Ikke mindst fordi ledningen også bliver tilsluttet det store Baltic Pipe-netværk, der ses på billedet, og som transporterer sort naturgas rundt i Nordeuropa og hovedsageligt til Polen.

Kritikerne af gasledningen mener, at rørledningen risikerer at blive infrastruktur for almindelig sort gas i mange år fremover. Ikke mindst fordi ledningen også bliver tilsluttet det store Baltic Pipe-netværk, der ses på billedet, og som transporterer sort naturgas rundt i Nordeuropa og hovedsageligt til Polen.

Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Udland
3. februar 2021

Trods heftig kritik har regeringen besluttet at bruge knap 800 millioner kroner på en ny gasledning til Lolland og Falster.

Det er især Nordic Sugar, som har sukkerfabrikker på Lolland og Falster, der er interesseret i en rørledning, fordi det for dem er den billigste måde at omstille væk fra kul og olie. Rørledningen vil nemlig kunne transportere både fossil gas og grøn biogas lavet af eksempelvis planterester.

På sigt vil rørledningen kunne bruges til at transportere grøn gas fra de Power-to-X-projekter (eksempelvis grøn brint lavet på vindmøllestrøm), som regeringen og erhvervslivet satser så stort på. Men det er stadig kun en drøm.

Meget usikker

Kritikerne af gasledningen mener modsat, at rørledningen blot risikerer at blive infrastruktur for almindelig sort gas i mange år fremover. Ikke mindst fordi ledningen også bliver tilsluttet det store Baltic Pipe-netværk, der transporterer sort naturgas rundt i Nordeuropa og hovedsageligt til Polen.

Desuden viser business-casen, som Energinet har lavet, at den samfundsøkonomiske gevinst ved rørledningen i bedste fald er meget usikker – i værste fald er det et dundrende underskudsprojekt.

Som Brian Vad Mathiesen, professor og ekspert i energiinfrastruktur ved Aalborg Universitet, skriver: »Jeg har aldrig set så dårlig en business-case.«

Endelig er der som sådan ingen umiddelbar grøn gevinst for klimaet, har klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) skrevet i et svar til Folketinget den 13. november sidste år.

»Etablering af en gasledning til Lolland og Falster vurderes ikke umiddelbart at kunne bidrage til en større produktion af biogas i Danmark.«

Kortsigtet tænkning

Det skyldes, at de penge, som staten skal investere i grøn biogasproduktion lokalt på Lolland – og som giver projektet en grøn profil – lige så godt kan investeres et andet sted i Danmark og give den samme klimaeffekt. Rørledningen i sig selv giver derfor ingen positiv klimaeffekt, som Dan Jørgensen skrev i sit svar til Folketinget i november:

»Den nationale biogasproduktion vil dermed være den samme, uanset om gasledningen til Lolland-Falster etableres eller ej.«

Alligevel vælger regeringen gasledningen i stedet for – som Klimarådet og eksperter fra blandt andre DTU har foreslået – at forsøge at elektrificere den tunge industri på Lolland og Falster.

Gas er marginalt bedre end kul og olie, men det er meget kortsigtet tænkning i en tid, der kræver, at politikerne har det lange lys på, når de binder os til ny energiinfrastruktur mange år frem. Det er faktisk helt gak.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jeppe Lindholm

Power-to-X er endnu et forsøg på at bilde os ind, vi kan fortsætte som hidtil uden konsekvenser. Præcis som biobrændsel.

Gitte Loeyche, Lars Knudsen, Poul Reynolds, Marianne Stockmarr, Bjarne Jensen, Claus Nielsen og Thomas Tanghus anbefalede denne kommentar
Jeppe Lindholm

I Danmark har vi besluttet, at nedlægge gas- og olieproduktionen i Nordsøen på vores egen territorier. Det betyder så, at vi fremover skal importere gas- og olie for at dække behovet. Hvad i al verden skal det gøre godt???

Gitte Loeyche, Steen Bahnsen, Bent Gregersen, Marianne Stockmarr, John Andersen, Thomas Tanghus og Torben Arendal anbefalede denne kommentar

Vi er på vej mod at destruere selve fundamentet under vores civilisation og vores sammenhængskraft som resultat af et totalt fravær af naturvidenskabelig forståelse og selvskabt panik og snubletråde plus en udtalt privilegieblindhed.

Hvad gør vi en pissekold vindstille vinternat i 2030 ? Køber vi en gul vest, eller stiller vi statsministeren for en rigsret ?

At fravælge naturgas i overgangen fra det fossile samfund er ikke kun dumt. Det er imbecilt !

Hvornår opprioriterer vi naturvidenskabelig klimaforskning til fordel for klimapolitisk forskning i vores uddannelser ? Det haster.

Maia Aarskov, Bent Gregersen, Marianne Stockmarr, Morten Søfting og Niels Jacobs anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Jeppe Lindholm, om 22 år. Når alle andre også har nedlagt deres olie- og gasboringer.

Jeg synes at artiklen undervurderer gevinsterne ved biogas/biometan og grøn gas fra power-to-X i form af mindre afgasning til atmosfæren, produktion af gødning som substitut for kemisk produceret gødning og ikke mindst selve biogassen (som ikke kun er marginalt bedre end kul og olie, husk nu at skelne mellem naturgas og biogas). Biometanen (som er biogas hvor CO2 er fjernet) kan dække et behov hvor strøm kommer til kort, navnligt tung transport, luftfart og søfart.

Vi kommer til at blive ved med at producere landbrugsaffald og vi mennesker skaber selv biomasse som kan omdannes til biogas på spildevandsanlæg. Mao. vil grundlaget for produktionen af biogas bestå så længe vi er her. Desuden kan én grøn energibærer ikke trække os ud af klimakrisen, vi har brug for strøm OG gas. At afstå fra at investere i vores gasnet svarer til, ikke at bruge batterier fordi de potentielt kan lagre strøm produceret vha. kul. Det er helt gak. Information skylder at informere om grøn energi på en lidt mere oplyst måde, den hér leder er for tynd og ensidig.

Og selvfølgelig kan etableringen af en gasledning bidrage til mere produktion af biogas. Business casen for biogasanlæg afhænger i høj grad af afstanden mellem det organiske affald og biogasanlægget. Hvis der er belæg for at producere biogas andre steder handler det om at frigive midler til det projekt også, og dermed fortsat investere i den grønne omstilling.

Thomas Tanghus

Stephane Bosc

Vi har (endnu?) ikke biogas nok, hvorimod vi producerer stadigt mere "grøn" el.

"Landbrugsaffald" er organisk materiale, som gerne skal bruges til at forbedre de jorde, som er blevet udpint af kemiske smutveje til velstand gennem de sidste 50-60 år.

Power-2-X er en teknologi, som der bestemt skal forskes i, og forhåbentligt snart kan begynde(!) at tage seriøst i brug, men pt. er der for stort energitab i produktionen, og vi har brug for at bruge den strøm, vi producerer, på steder, som giver grønt resultat fra dag 1.

Men jeg er jo bare lægperson, så hvad ved jeg.

Lars Knudsen, Bent Gregersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Hej Thomas,

Det er rigtigt at vi ikke har udnyttet det fulde potentiale af biogas, men for at opnå dette skal der investeres, på samme måde som der er blevet investeret i grøn el i over flere årtier for at gøre den konkurrencedygtig. Vores fintmaskede gasnet er blevet til for at fragte sort energi, men det giver Danmark en stor fordel i, på sigt, at indfri potentialet af grøn gas.

Vi producerer stadig mere grøn el, men vi bruger også samtidig mere og mere strøm. Lad mig vende din tekst om vedr. grøn gas: El til tung industri, tung trafik, luftfart og søfart har et potentiale der skal forskes i men pt. er batterier for store og logistikken for upraktisk. Vi skal bruge den grønne energi (biometan) på de steder som giver grønt resultat fra dag 1.

Vi er stadig langt fra at nå vores aftalte mål og hér mener jeg at det er vigtigt at støtte alle grønne energiformer (og deres samspil, fx omdanne el til noget vi kan lagre i vores gigantiske eksisterende batteri: vores gasnet). Logisk nok er vi startet med at reducere CO2-udledningen de billigste og mest oplagte steder og vi må nok forberede os på at det bliver dyrere og dyrere at implementere de grønne løsninger.

Det kan være svært at kommunikere omkring biogas, fordi selve ordet gas kan have en negativ klang, som noget der lugter og forurener. Men produktionen af biogas rammer ind i fundamentet af cirkulær økonomi, fordi vi laver energi af det som indgår i menneskets stofskifte, det som kommer ind og kommer ud. Derfor må og skal det være en grundsten i vores grønne energimix.

Angående landbrugsaffald: Det skal ganske rigtigt bruges til at forbedre landbrugsjorden og det gøres det bedst ved at være kommet igennem et biogasanlæg, hvor det afgassede organiske materiale (digestat hvor næringsstofferne er intakte) kan spredes ud på jorden uden at der udledes mere gas til atmosfæren. Den gas er blevet opfanget under kontrollerede forhold i biogasanlægget.

Nina Olldag, Kirsten Sydendal og Bent Gregersen anbefalede denne kommentar
Thorkel Hyllested

Kunne det være, at rørledningen tænkes som en kommende del af en gasforbindelser til/fra Tyskland/Centraleuropa?

Torkel Hyllested
Du spørger, om det kunne være, at "rørledningen tænkes som en kommende del af en gasforbindelser til/fra Tyskland/Centraleuropa?"

Det er næppe tilfældet. Der er i forvejen rørledning til Tyskland gennem Jylland, og den kommende Baltic Pipe vil levere gas til Polen.

Hvis man vil drive biogas-anlæg på steder langt fra gas-nettet, så har den danske virksomhed Haldor Topsøe en mulig løsning, de gerne vil sælge: Konvertering af metangas til flydende brændstof i form af metanol, med et anlæg der passer til et typisk biogas-anlæg

De skulle være i gang med at afprøve et passende system i passende størrelse og pris ifølge:
https://ing.dk/artikel/topsoe-gar-ind-fremstilling-gron-methanol-229110

Hvis det virker, behøver aktører som Nature Energy, der bygger og driver biogas-anlæg, ikke et gasrør for at etablere biogas-anlæg på Lolland. Men både det at drive forretning/sælge gas og transport af færdigvaren er jo noget enklere med en rørledning.

Referatet af telefon-interview med Dan Jørgensen på Elektrificering af sukkerproduktion er ikke på tale
giver indtryk af at ministeriet ikke har interesseret sig for om sukkerfabrikken på nogen måde kunne hjælpes til en løsning med el.

Sukkerfabrikkens erklæring om at de ikke (ved egen hjælp, uden støtte) mener at være i stand til at finansiere en el-drevet løsning og få den til at virke pålideligt og rentabelt, virker til at være taget for pålydende, uden at sætte sig ind i om hindringerne kan overkommes. (med projekter der skal modne og demonstrere den konkrete type procesanlæg)

Hvis ministeriet og sukkerfabrikken har haft en seriøs snak om el-drevne muligheder, så er vi sikkert mange, der gerne vil høre nærmere om det!

De håndfaste argumenter mangler for Nordic Sugars fravalg af el-drevet proces-udstyr.
Altså hvorfor vil Nordic Sugar hellere true med at lukke sukkerfabrikkerne end at bede om hjælp til at håndtere og mindske usikkerheden ved eldrevne løsninger.

Jeg har ikke set offentliggjort materiale/argumenter der tydeligt forklarer hvorfor de fravalgte el og varmepumper. ikke dybere end at det var noget med risiko og tid.

Det er ikke tydeligt hvorfor staten ikke kunne yde tilstrækkelig hjælp med at modne og demonstrere teknologien til at gøre det mere attraktivt end at bruge gas som primært brændsel.

Når gas er en mangelvare i EU, forstået på den måde at 90 % importeres, heraf ca. 48 % fra Rusland, skal der gode argumenter til at hæve gas-forbruget.
Kritikken af at bruge godt 800 mio. kr. på et gasrør skyldes nok at argumenterne virker hullede, sådan som de præsenteres af ministeriet og Dan Jørgensen.