Leder

Bidens protektionisme er nødvendig for at sikre grøn omstilling

Joe Biden har lavet en Donald Trump med sin »America first«-strategi. De grønne industrier i USA er glade. Kina ærgrer sig. Og i det nervøse Europa må vi indse, at protektionisme og grøn industristøtte er kommet for at blive
Fra ’Rust Belt’ til ’Battery Belt’ – Bidens protektionisme og industripolitik ser allerede så succesfuld ud, at den formentlig tegner de kommende års store kursændring i USA’s måde at udnytte og forme globaliseringen på.

Fra ’Rust Belt’ til ’Battery Belt’ – Bidens protektionisme og industripolitik ser allerede så succesfuld ud, at den formentlig tegner de kommende års store kursændring i USA’s måde at udnytte og forme globaliseringen på.

Dominick Reuter

Udland
29. november 2022

Set i bakspejlet virkede verden overskuelig under Donald Trump. Hans vulgære måde at udråbe handelskrige på og den måde, han med sit brugtvognsforhandlersmil holdt nye dekreter op i kameraet på, gav de fleste europæere kvalme. Den tossede Trump og hans America first, sagde vi gerne. Som om det handlede om Trump.

Nu har vi fået bekræftet, at Joe Biden går samme vej som Trump i forhold til Kina og handelspolitik. Det er umiddelbart dårligt nyt for Europa, der frygter en ny handelskrig. Men det kan være godt nyt for klimaet og kloden.

»I de forgangne år var ’Buy American’ et tomt løfte. Min regering vil gøre ’Buy American’ til virkelighed,« udtalte Biden sidste år. Og i august i år piskede Biden sin Inflation Reduction Act (IRA) igennem kongressen – en lovpakke, der trods navnet og en volumen på knap 400 milliarder dollar nærmere skal reducere importen og Kinas enorme handelsoverskud over for USA, end det skal reducere inflationen. I forgangne weekend har de amerikanske myndigheder tilmed forbudt importen af blandt andet mobilteknologi, kameraer og routere fra kinesiske koncerner som Huawei og ZTE.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Danny Hedegaard

Vi har med globaliseringen oplevet, at både de rigeste vestlige lande, og de nye vækst økonomier i Briks landene.
Har oplevet stigninger i bruttonational produktet.
Altså for begge parter, nominel vækst i egne økonomier.

Men med omvendt fortegn i de gamle højindkomst økonomier, og de ny lavindkomst økonomier.

I USA og EU medførte væksten en enorm omfordeling af velstand, og et katastrofalt tab af arbejdspladser.
For mennesker uden en videregående uddannelse.

Mens store dele af underklassen i Briks landene blev trukket ud af dyb fattigdom, og op i den lavere middelklasse.
På bekostning af den middelklasse i USA og EU, der mistede alle deres arbejdspladser til, i blandt verdens fabrik Kina.

På papiret og på børserne fremstod det som en gigantisk succes, også for USA og EU.
Som om begge parter vandt på globaliseringen, og ingen tabte.

Men i virkeligheden skete der jo det, at indkomster og formuer blev koncentreret hos, ikke en minimal højere middel, eller overklasse.
Men hos et ganske stort mindretal af lønmodtagere, med en videregående uddannelse

Som gav dem solide indkomster, betydelige formuer, og en heraf afledt kæmpe købekraft.
Som blev omsat i et stort forbrug, der igen kom til udtryk i grafer og søjler, der viste uendelig vækst.

Men sådan var virkeligheden jo ikke for den middelklasse, der samtidig gik tabt i de gamle økonomier.
De oplevede hele byer og samfund, der blev forvandlet til lukkede ruiner.
Der i dag fremstår som monumenter, over deres tab af tryghed, stolthed og status.

Mens de i en ren overlevelseskamp, er henvist til jobs til sultelønninger i den nye service økonomi.
Der er opstået som erstatning for alle de vellønnede produktionsjob, de mistede til, en nu tidligere underklasse i Briks landene.
Og som nu er udgør en ny middelklasse i netop Briks landene.

Ikke nok med at den højere middelklasse, akkumulerer broderparten af det samlede forbrug.
Den lukrerer på en og samme tid, på en ultra billig import fra Briks landene.
Som at den lukrerer som forbrugere i den nye service økonomi!
Hvor den alt for billigt lader sig betjene af et nyt patriarkat, af egne landsmænd i en ny underklasse.

Det er at træde på sine egne landsmænd!
Det er en hån mod alle de værdier de har, og det som de tror på!

Det er opskriften på polarisering, populisme og i sidste ende potentielt det der er meget værre.

Men det er jo ikke fordi at arbejdsløsheden er steget i USA og EU, som følge af globaliseringen - tværtimod!

Vi har bare fået mange flere fattige i arbejde, working poor, arms trotz arbiet.
Hvilket afspejler sig i en stadig mindre middelklasse, af samme årsag en stadig større underklasse.

I mens forskanser den højere middel og overklasse sig, i gated communities.
Mens det nye proletariat hos Amazon, Wolt og Wallmart, sørger for at de kan leve det gode liv.
Uden at betale den pris de burde betale!

Sådan at underklassen i den nye service økonomi, kunne få den samme løn, og opretholde den samme levestandard,.
Som de oplevede det i den produktions økonomi, der gik tabt da alle deres arbejdspladser blev outsourcet til Briks landene.

Det ville være fuldt ud muligt, men det får ikke lov til at ske:-(
For markedets logik hersker, og reproducerer på en og samme tid både ny velstand, og øget armod.

De åbne kilder, og de offentlige statistikker fremstiller tech industrien.
Som om at de kun er højproduktive, og med et lavintensivt forbrug af en ekstrem produktiv arbejdskraft, med en højere uddannelse.

Men bag facaden findes den virkelighed, de ikke ønsker at vi skal se.
Eksempelvis en hær af moderatorer på sociale medier, der som på call center fabrikker i Indien.
I USA til sultelønninger bestrider alle de manuelle processer, som stadig er arbejdskraft intensive.
Og som ingen højt uddannede elite medarbejdere, eller nogen teknologi kan erstatte.

Offentligt fremstår Tech industrien, som flere gange mere produktive.
End klassiske industrikoncerner, med en højintensiv anvendelse af faglært og lavt uddannet arbejdskraft.

Først nævnte har en gigantisk omsætning, og astronomiske overskud, i gennemsnit.
For hver medarbejder med en videregående uddannelse.

Sidstnævnte har også en gigantisk omsætning, men de har også samtidig langt mere beskedne overskud.
I gennemsnit for hver medarbejder med en kort uddannelse.

For begge industrier gælder det, at de er økonomisk sunde virksomheder.

Men førstnævnte industri kunne hæve lønnen for flertallet!
Samtidig med at de kunne drives fuldt ud forsvarligt, med lavere profitter.
Og dermed lavere udbytter til aktionærerne.

Nogle lønpakker i toppen kunne reduceres, og elite medarbejderne kunne betale både mere i skat, og mere for det forbrug de har.
Skidt for den højere middeklasse, men godt for middelklassen og for sammenhængskraften.

Kunne endda hænde, at de kunne flytte ud af deres gated communities:-)
Fordi de turde færdes trygt i et samfund, med den sammenhængskraft der er gået tabt.

Jeg er på ingen måde tilhænger af en renæssance for protektionisme, som vi kender den fra tiden mellem første og anden verdenskrig.

Danmark nød godt af det fællesmarked i det tidligere EF, og af globaliseringen.
Lige indtil EF blev til Schengen, EU med åbne grænser og arbejdskraftens forbandede frie bevægelighed.

En klog dansk fagbevægelse accepterede tab af hele sektorer.
I et tæt samarbejde med loyale arbejdsgiver modparter.
Og med tværpolitisk opbakning til omskoling og omstilling.

Der med succes skabte nye arbejdspladser til anstændige lønninger.
Til erstatning for alle de arbejdspladser, som vi tabte til globaliseringen.

I modsætning til USA, Storbritannien og Tyskland!
Hvor recepten stod på sultelønninger til en ny underklasse, i en ny serviceøkonomi.

Tysk industri valgte i stor stil, i modsætning til dansk industri.
At importere billig arbejdskraft, fremfor at udflytte produktion til lavindkomst lande.

Med en katastrofal stigning i jobs til tyskerne selv til følge, som endte i arbejde som arms trotz arbeit:-(

Eksempelvis blev gode faste jobs på slagterier, i stor stil nedlagt.
Og erstattet med østeuropæiske kolonne arbejdere, i daglejer jobs til sulteløn.

Danske landmænd var ikke sen til at se mulighederne heri.
I stor stil blev slagtegrise transporteret over lange afstande til Tyskland og Polen.
De fik en højere pris for deres grise.
Der efterfølgende blev importeret til Danmark, hvor danske forbrugere kunne købe billigt importeret dansk svinekød.

Med tab af arbejdspladser til følge for danske slagteriarbejdere.

Alt i alt ikke kun en dårlig udvikling, men sådan som det er foregået.
Har processen været for ureguleret, jungleloven og den stærkes ret har domineret for meget!

Nu står vi en situation hvor fagbevægelsen, bliver stadig mere svækket.
Den danske model er under pres, og de lavest lønnede, de ufaglærte er truet på deres levebrød.

Fordi at åbne grænser, og vandrende arbejdskraft, levner muligheden for.
At det er et overudbud af ufaglært arbejdskraft, der kan føre til en stadig stigende udbredelse af fattig i arbejde i Danmark.
Hvor danske arbejdere enten må acceptere sultelønninger, eller miste deres arbejde til sultne ufaglærte udlændinge.

Fordi at den danske model ikke formår at stå imod:-(
Og fordi at EU har presset en mindsteløn igennem, som et svar på udviklingen.
Fordi det kan hæve lønnen i bunden i nogen EU lande, mens det kan føre til en udvikling, som set i Tyskland og andre vestlige lande.
Også i Danmark, og det må for alt i verden ikke ske, også i Danmark:-(

Så Biden og denne leder har ret!

USA skal genindustrialiseres, og uhæmmet globalisering skal tæmmes.
Og gerne suppleres af, eller erstattes af en stadig mere udbredt regionalisering.

Som regionalt og nationalt, kan modvirke at middelklassen skrumper.
For at forhindre at underklassen vokser!

Det handler om at bevare den sociale sammenhængskraft!
Og at forsvare den gamle sociale samfundskontrakt.

Som både den socialdemokratiske fagbevægelse, og den klassiske social og stats konservative besiddende industri klasse.
Anerkendte som et nødvendigt værn mod revolutionære kræfter.

Som begge parter indså, at det var i deres fælles interesse at bekæmpe.

I modsætning til den fremherskende neu liberale anarko kapitalistiske dogmatik.

Hvor mantraet er, lad falde hvad ej kan stå.
Og fanden tager de sidste!

Det er opskriften på en ny Weimarrepublik, og nye falske profeter som Trump.

Det er tid til at drage lære af historien, for at den ikke må gentage sig!

Venlig hilsen
Danny Hedegaard

Claus Kjærsgaard, Arne Albatros Olsen og Thomas Barfod anbefalede denne kommentar
Ete Forchhammer

“..at staterne går forrest” o.k.! “Staterne” er vel os alle, og vi repræsenteres af politikere. Altså: politikerne går forrest! Ønskescenarie herhjemme så længe tallet 90 overstråler alt andet? Hm, suk…

Det er desværre alt for sent, og både EU og USA, skulle for 10 år siden have investeret meget for at opbygge en industri der i langt højere grad kunne være med til at nå de mål for vedvarende energi som man ønsker og som er nødvendige for at nedbringe afbrænding af fossil energi. Nu har Kina opbygget en stor viden, opskaleret teknologi som primært for 10-15 år siden er udviklet i USA og EU, og sidder igen som verdens fabrik af vedvarende energi som f.eks. solceller og solcelle moduler. I stedet er QE gået til at investerer i ejendomme, obligationer og aktier og andre aktiver, men skulle hellere have været brugt til at opbygge en hel fødekæde indenfor fleks. solceller. Vi har fabrikker der kan lave solcelle moduler, men alle de andre dele producerer primært i Kina og skal importeres. Men forventer at importen fra Kina til EU vil stige yderligere i 2023 for at fortsætte installationen af solceller. Energiselskaberne og udviklerne er glade, de kan forvente faldende priser på hardware i løbet af midt 2023 med 10-20% og samtidig forventer man at energipriserne fortsat vil være høje i hele 2023 og måske 2024. Så dem der bygger parkerne for billige ¨lånte" penge tjener på høje energipriser og lave omkostninger til billige men gode solcelle moduler.

jens christian jacobsen og Danny Hedegaard anbefalede denne kommentar
Claus Kjærsgaard

Kære Danny Hedegaard, det var dejligt at læse din kommentar, der er båret af klarsyn og sund fornuft. Det er bestemt ikke altid man kan læse tekster af den kvalitet i Information, der som regel er på den herskende klasses side, når lokale befolkninger skal udskammes og nedgøres, og når folkestyret skal gradbøjes så det passer bedre til lobbyisternes interesser. Der var en gang hvor denne avis påstod at spille på hold med den arbejdende klasse, den brede befolkning, det føles godt nok som længe siden. Jeg ved ikke hvordan andre har det med den sag? Er der ved at rejse sig et oprør, eller skal vi lige en tur ned i hullet alle sammen, og mærke konsekvenserne af fri leg og grøn omstilling, inden vi igen ser tingene i deres rette lys? Men til den tid har Information sikkert også fundet nye selvfede heste at holde på, hvis altså mediestøtten følger med.

Danny Hedegaard

Tusind tak for komplimenten Thomas Barfod

Men jeg deler ikke din anke, omkring Information.

Jeg er langt fra en gennemsnits læser af, og abonnent på Information.
Og er vel egentlig en mørkeblå socialdemokrat, med små borger tendenser.
Er ofte i opposition til avisen, men man kan ikke med rette beskylde avisen for, ikke at have øje for globaliseringens tabere.
Og dermed hvad der driver populismen.

Avisen har både i USA og hjemme, opsøgt samtalen med de overflødiges klasse.

Her synes jeg at avisen adskiller sig fra Politiken.
Ved ikke på samme måde at udgøre et talerør, for den politiske og økonomiske klasse, som jeg hudfletter i mit indlæg.

Tak til Information, og bliv endelig ved med det:-)

Et forslag til den næste podcast med langsomme samtaler?

Ron DeSantis Guvernør i Florida - eller er den for langt ude?

Venlig hilsen
Danny

Danny Hedegaard

Det må du altså meget undskylde Claus Kjærsgaard:-(

Jeg kom til at takke Thomas Barfod, i stedet for dig.

Det var dig jeg gerne ville sige tak til.

Venlig hilsen
Danny Hedegaard

jens christian jacobsen

Inden vi kammer over af begejstring over Bidens Inflation Reduction Act (IRA) så nogle fact om aftalen:
IRA betyder, at USA slipper trykket en smule på bremsen, men uden at trykke særlig meget på speederen til den grønne omstilling. Succeen af IRA afhænger også af en række faktorer, som vil kræve vedvarende og øgede investeringer fra den føderale regering, fra delstater og fra lokale myndigheder, den private industri og fra civilsamfundet.
IRA satser på incitamenter og kke på kontrol. IRA er et typisk udspil fra en stat der fuldt og fast tror på, at det private marked skal klare den grønne omstilling. De føderale myndigheder lader befolkningen betale for skattelettelserne til industri og landbrug.
IRA giver skattelettelser til investeringer i ren energi, i el-biler og NB! - til atomkraftproduktion. Målet er en reduktion i udledninger med op mod 40% inden 2030 (Danmark satser på mindst 70%). Desuden tillader IRA nye olieefterforskninger i hidtil beskyttede områder i landet gennem øgede midler til Department of Energy, til Federal Energy Regulatory Commission og til Indenrigsministeriet.
IRA vil nærme USA til EU-klimastandarder, men vil cementere USA som fossil energiforbruger de nærmeste årtier.
IRA-incitamenterne kommer aldrig i nærheden af at halvere USAs emissioner inden 2030 - det har USA ellers lovet iflg. Paris-aftalen fra 2015 og mere alvorligt så tager IRA heller ikke stilling til, hvem eller hvorfra de råmaterialer skal leveres, der er nødvendige for at kunne realisere IRAs ambitioner om rene energiteknologier. Måske er det her Trumps (og Bidens?) forslag om at købe Grønland kommer ind?
Så ro på - der sker heller ikke her noget, der kan reducere den globale klimabelastning.

Danny Hedegaard

Tak
jens christian jacobsen

Men kan du skrive noget om, hvad det kommer til at betyde for beskæftigelsen i det gamle rustbælte i USA.
Altså vil der opstå gode jobs til den klasse, der mistede sådanne jobs i alt den tunge industri som lukkede.
Hvor de alle blev de store tabere, og kom til at udgøre en ny underklasse i den ny serviceøkonomi.

Det er jo også det som det handler om!
Igen at få skabt den store brede middelklasse, der udgør ryggraden i et stabilt demokrati, i en højtudviklet økonomi.

Lykkes det ikke, er jeg bange for at USA går en fremtid i møde.
Hvor landet ikke forbliver stabilt nok til rollen som supermagt, og leder af den frie verden.

Venlig hilsen
Danny Hedegaard

jens christian jacobsen

@Danny Hedegaard
Der er gode initiativer i Bidens IRA: Det vil uden tvivl fremme beskæftigelsen i de virksomnheder der vil have gavn af fradrags-incitamenterne. Også i det gamle rust-bælte. Og der er positive tiltag i at understøtte indgåede aftaler mellem fagforeninger og arbejdsgivere (og straffe de arbejdsgivere der ikke overholder aftalerne) samt beskytte mindstlønnen på $ 15 i timen.
https://www.lawandtheworkplace.com/2021/01/significant-workplace-changes...
Bidens og det politiske systems store problem i USA er 1. at man ud fra en libertær tradition meget nødigt indarbejder en føderal kontrol i lovgivningen samt at 2. der er tusind smuthuller i IRA, når alle interessenter skal tilgodeses: Enhver højre-republikansk politiker vil kunne udvande (og udsætte) lovgivningen. En landsdækkende klimapolitik har af samme grunde været relativt sjælden i de to kamre. IRA er mig bekendt det første eksempel på føderal klimalovgivning, der omfatter skatteincitamenter til fremme af vedvarende energikilder og CO2-opsamling og -binding. Men det er helt usikkert i hvilket omfang de enkelte stater bare vil acceptere IRA bl.a. fordi det kræver ny skattelovgivning - noget som de enkelte stater ellers har monopol på.

Jens Christian Jacobsen, det er for mig svært at forstå hvad du mener når du bruger de forkerte forkortelser. På amerikansk betyder forkortelsen IRA Individual Retirement Account og oversættes til dansk som Privat opsparingsordning.
Enten sidder du og opfinder dine egne forkortelser, ellers tror jeg du har misforstået Bidens hensigter. Jeg har i hvert i fald meget svært ved at forstå sammenhængen i det du anser for Bidens og IRAs politik.