Uffe Østergård

 • Anmeldelse
  19. juni 2020

  Ivan Krastev skriver veloplagt – og håbefuldt – om følgerne af pandemien

  I sidste ende vil coronakrisen vise os, at vi er afhængige af hinanden, skriver den anerkendte bulgarske europaforsker i fin lille bog
  Pandemien og den efterfølgende økonomiske recession kan give anledning til pessimisme om fremtiden for demokratiet, markedsøkonomien og menneskeheden. Men paradoksalt nok også til optimisme, idet det utænkelige pludselig bliver tænkeligt – mener Ivan Krastev – og der stilles spørgsmål ved de automatiske fremskrivninger med mere af alting fra fly og masseturisme til afskovning og CO2-udledning.
 • Kronik
  12. maj 2014

  EU er kommet tæt på borgerne – på godt og på ondt

  Det er ikke så mærkeligt, at de nationalistiske partier står til stor fremgang ved valget til Europa-Parlamentet
  I Frankrig blev Europa-dagen fejret i sidste uge. Andre steder i Europa er der stigende skepsis over for Den Europæiske Union.
 • Anmeldelse
  7. marts 2014

  Antisemitisk falskneri

  ’Zions vises protokoller’ er et af antisemitismens hovedværker, der gik sin sejrsgang over hele kloden. Godt at vi nu har skriftet i en videnskabelig udgave takket være Morten Thing
 • Anmeldelse
  25. oktober 2013

  Den hidtil bedste bog om islamisme

  Mehdi Mozaffari skildrer kontroversielt i sin nye bog den moderne islamisme på linje med de totalitære ideologier fra det 20. århundrede, fascisme, kommunisme og nazisme. Det er dybt originalt
  Mehdi Mozaffari skildrer kontroversielt i sin nye bog den moderne islamisme på linje med de totalitære ideologier fra det 20. århundrede, fascisme, kommunisme og nazisme. Det er dybt originalt
 • Anmeldelse
  18. oktober 2013

  Den globale danske nomade

  Han forstod tidligt, hvilken afgørende rolle religion og kultur spiller for udvikling, og han var tidligere ude end Samuel Huntington med tesen om kulturernes sammenstød. Tidligere vicedirektør for Verdensbanken Sven Burmester har skrevet en vellykket erindringsbog
 • Anmeldelse
  3. september 2013

  Ingen ende på Napoleon?

  For Napoleon var krig ikke et mål, men et middel. Alan Forrest forsøger i ny bog at forstå drivkraften og hensigten bag disse krige og overbeviser om, at der stadig er brug for ny fortolkning af Napoleon
  For Napoleon var krig ikke et mål, men et middel. Alan Forrest forsøger i ny bog at forstå drivkraften og hensigten bag disse krige og overbeviser om, at der stadig er brug for ny fortolkning af Napoleon
 • Kronik
  21. oktober 2011

  EUropa skal nok finde den rigtige vej — når alt andet er forsøgt

  Kombinationen af svage beslutningsstrukturer og krise har åbnet for voldsomme magtkampe i EU: mellem små og store lande, mellem keynesianere og tysk inflationsfrygt og mellem stereotype forestillinger om dovne og arbejdsomme. EU skal nok overleve, men sårene bliver dybe, hvis de store lande ikke indser, at de globalt set blot er konger i dværgenes rige
  Angela Merkel og Nicolas Sarkozy lægger planer for Europas fremtid. Desværre har de ikke helt så meget magt, som de selv tror.
 • Anmeldelse
  28. marts 2009

  Det skæve Danmark

  Udviklingen af strukturen i det danske samfund er historien om en stat, der samlede al magt og alle ressourcer omkring en stadigt mere perifært beliggende hovedstad. En ubrudt udvikling fra enevælden til den seneste kommunalreform
  Vintersol over Charlottenlund Fort. Anlæggget er en del af den befæstningsring, der blev lagt om hovedstaden i slutningen af 1800-tallet. Bogens gennemgang viser, at det omfattende anlægsarbejde primært havde til formål at splitte oppositionen og samle magten under Højre og kongen.
 • Kronik
  16. september 2002

  Det gode imperium

  Er USA selvisk som nationalstaterne, eller et tolerant ’rigtigt’ imperium? Fremtiden vil vise det

Sider

 1. 2. oktober 1997

  EU: socialdemokratisk eller liberalt projekt?

  Svaret er at finde hos Jean Monnet OPHAV POUL Nyrup Rasmussen og Ritt Bjerregaard har proklameret EU som et socialdemokratisk projekt. På hver sin måde begrunder de det med de socialdemokratiske fingeraftryk, der er blevet sat på unionen med Amsterdamtraktaten...
 2. 10. april 2002

  Danmark i 1000 år...

  I Danmark er identiteten mellem sprog, folk, politisk nation, kirke og stat blevet så ‘naturlig’ at man ikke kan acceptere forskelle
 3. Kronik
  16. september 2002

  Det gode imperium

  Er USA selvisk som nationalstaterne, eller et tolerant ’rigtigt’ imperium? Fremtiden vil vise det
 4. 23. marts 1998

  Delingen af Europa

  Det vigtigste for USA var at sikre, at Sovjetunionen ville gå ind i krigen mod Japan JALTA & EU Europa er og kan aldrig være andet end en proces, aldrig et færdigt produkt. Behandlingen af Tyrkiet, der har været associeret det Europæiske Fællesskab siden 1963, viser med al tydelighed, at diskussioner ikke er en garanti for optagelse...
 5. 2. februar 2000

  Danmark er en multinational helstat

  Danmarkshistorien må sættes ind i en ny ramme, der imødekommer nutidens udfordringer Revision Danmark er (eller var i hvert indtil for nylig) en af de nationalt og socialt mest homogene stater i verden...
 6. Anmeldelse
  7. marts 2014

  Antisemitisk falskneri

  ’Zions vises protokoller’ er et af antisemitismens hovedværker, der gik sin sejrsgang over hele kloden. Godt at vi nu har skriftet i en videnskabelig udgave takket være Morten Thing