Uffe Østergård

Seneste artikler af
Uffe Østergård
 • Danmark i 1000 år...

  I Danmark er identiteten mellem sprog, folk, politisk nation, kirke og stat blevet så ‘naturlig’ at man ikke kan acceptere forskelle
 • At rejse i tid og rum

  Fortiden er et fremmed land, som ikke eksisterer længere. Vi kan tro, vi ’er’ der, lys-levende, men nutiden er altid selv en del af historien
 • Holocaust i det 3. århundrede

  Hvordan har betegnelsen holocaust vundet indpas i europæisk sprogbrug Kommentaren Hvorfor tales der så meget om det nazistiske forsøg på at udrydde Europas jøder i disse år, over 50 efter udåden? Og hvordan kan det være at betegnelsen holocaust (med lille h) eller Holocaust (med stort H) har vundet så meget indpas i europæisk sprogbrug, at det nyoprettede danske center til studiet af folkemord har fået navnet Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier, DCHF? Begrebet stammer fra den græske udgave af det Gamle Testamente, Septuaginta, der oversætter det hebræiske ord for brændoffer, olah, med holo-kauston...
 • EU og nationalstaterne

  Velfærdsstaten fungerer også andre steder end i Danmark Fællesskab Det overnationale islæt var det nye element i det europæiske samarbejde som Robert Schuman og Jean Monnet tog initiativet til i 1950...
 • EU og mindretallene

  EU er den enkelte institution der har haft størst positiv betydning for mindretallenes forhold i Europa Unionen Det europæiske samarbejde efter 1945 blev ikke opfundet for at løse problemerne for de etniske og nationale mindretal, som i så høj grad havde belastet forholdene mellem staterne i Europa i mellemkrigstiden...
 • Når euroen bare falder og falder

  Vi handler mest med hinanden i Euroland - derfor er euroens kurs ikke så vigtig. Det vigtige er at cykle med, hævder en svoren Europa-tilhænger Økonomi & Politik Er euroens støt faldende kurs overfor dollaren et argument for at forblive udenfor den fælles valuta og afvente dens videre skæbne, sådan som mange danske vælgere tilsyneladende føler sig fristet til at gøre? Ja, det er det, hvis man tror, at de internationale valutahandlere afspejler markedets objektive fornuft og reagerer på sammenkoblingen af stærke og svage valutaer med mistillid? Det er helt rørende at læse ledere og kommentarer i organer som Financial Times og The Economist i disse uger...
 • Danmark er en multinational helstat

  Danmarkshistorien må sættes ind i en ny ramme, der imødekommer nutidens udfordringer Revision Danmark er (eller var i hvert indtil for nylig) en af de nationalt og socialt mest homogene stater i verden...
 • Den tyrkiske nationsopfattelse er europæisk

  Regeringen bør roses for sin modige tilslutning til Tyrkiets optagelse i EU Union At have den franske og amerikanske opfattelse af statsborgerskab formuleret i grundloven, som man har i Tyrkiet, er ikke ensbetydende med, at alt er fryd og gammen...
 • Tyrkiet er en nation som alle andre

  Nationalt tilhørsforhold er en daglig folkeafstemning, også i Tyrkiet, der klogt er blevet tilbudt plads i det europæiske selskab Nationalt EU's topmøde i Helsingfors tog et antal beslutninger, som sandsynligvis bliver skelsættende...

Sider

Mest læste
 1. I Danmark er identiteten mellem sprog, folk, politisk nation, kirke og stat blevet så ‘naturlig’ at man ikke kan acceptere forskelle
 2. Det er ikke så mærkeligt, at de nationalistiske partier står til stor fremgang ved valget til Europa-Parlamentet
 3. Det vigtigste for USA var at sikre, at Sovjetunionen ville gå ind i krigen mod Japan JALTA & EU Europa er og kan aldrig være andet end en proces, aldrig et færdigt produkt. Behandlingen af Tyrkiet, der har været associeret det Europæiske Fællesskab siden 1963, viser med al tydelighed, at diskussioner ikke er en garanti for optagelse...
 4. Han forstod tidligt, hvilken afgørende rolle religion og kultur spiller for udvikling, og han var tidligere ude end Samuel Huntington med tesen om kulturernes sammenstød. Tidligere vicedirektør for Verdensbanken Sven Burmester har skrevet en vellykket erindringsbog
 5. ’Zions vises protokoller’ er et af antisemitismens hovedværker, der gik sin sejrsgang over hele kloden. Godt at vi nu har skriftet i en videnskabelig udgave takket være Morten Thing
 6. Udviklingen af strukturen i det danske samfund er historien om en stat, der samlede al magt og alle ressourcer omkring en stadigt mere perifært beliggende hovedstad. En ubrudt udvikling fra enevælden til den seneste kommunalreform
 7. Er man dansker, hvis man er født her? Hvis man har danske forfædre? Hvis man taler sproget eller bare føler sig dansk? Selve ordet nation er latin og kommer af natio der betyder 'fødsel, afstamning, folk'...
 8. Mehdi Mozaffari skildrer kontroversielt i sin nye bog den moderne islamisme på linje med de totalitære ideologier fra det 20. århundrede, fascisme, kommunisme og nazisme. Det er dybt originalt