Uffe Østergård

Seneste artikler af
Uffe Østergård
 • Scenarier for Europa

  De gamle regioners genopståen på tværs af nationale grænser, markerer det nye Europa. Regionerne vil ikke erstatte national-staterne, som nogle tror, men udgøre et nyttigt supplement til de skævheder, der er blevet udviklet under nationalstaternes epoke Lørdagskronikken Det næste tiårs store europæiske spørgsmål er, hvorvidt EU fortsat vil bestå af samarbejdende nationale stater, udvikle sig til en superstat - 'Europas Forenede Stater' - eller ændre sig til regioner som samarbejder på tværs af de eksisterende nationale grænser...
 • Socialdemokraterne har ikke æren

  Velfærdsstaten bygger på lutheranisme og økonomisk højkonjunktur Nordisk model Det er næppe i den fællesgermanske arv fra vikingetiden man skal finde årsagerne til lighederne mellem den nationale udvikling i de nordisk lande, især Danmark og Norge...
 • Er Norge Europas Kuwait?

  Vittighederne om den selv-hævdende norske nationalisme er forsvundet Olie Norge er muligvis for stort til Europa - det er i hvert fald det signal, nordmændene mere eller mindre tilsigtet har sendt gennem de to gange nej i 1972 og 1994...
 • ... dér har jeg rod

  Er man dansker, hvis man er født her? Hvis man har danske forfædre? Hvis man taler sproget eller bare føler sig dansk? Selve ordet nation er latin og kommer af natio der betyder 'fødsel, afstamning, folk'...
 • Vi gungrer stolt med

  "Danskerne, især skolelærere fra vuggestuer til universiteter, tror, at vi altid har været uskyldige ofre for de andres træskhed, og omvendt at vi har overlevet, fordi de andre blev overbevist af vores eksemplariske adfærd...
 • Hele Europa eller det halve?

  Ikke helt tilfældigt blev Rom-traktaten underskrevet - i Rom EU I analysen af den europæiske integration skal man holde sig for øje, at der i de toneangivende miljøer hele tiden har været en ærligt ment bestræbelse om at samle hele Europa i én overnational organisation...
 • Delingen af Europa

  Det vigtigste for USA var at sikre, at Sovjetunionen ville gå ind i krigen mod Japan JALTA & EU Europa er og kan aldrig være andet end en proces, aldrig et færdigt produkt. Behandlingen af Tyrkiet, der har været associeret det Europæiske Fællesskab siden 1963, viser med al tydelighed, at diskussioner ikke er en garanti for optagelse...
 • Luxembourg-mødet og nationalstatens fremtid

  På det principielle plan bliver det nemmere at være dansker i Europa i fremtiden EUROPA PÅ BAGGRUND af Luxembourg-mødets beslutning om at indlede forhandlinger om optagelse af 11 lande i Øst- og Centraleuropa er det sandsynligt, at 1997 vil markere begyndelsen på samlingen af Europa...
 • Hensigterne fejler ikke noget

  EU har besluttet sig for at åbne dørene for nye lande fra øst og syd, og det kan ikke mindst danskerne være tilfredse med - men det er ikke en udvidelse uden alvorlige skønhedsfejl NYT EUROPA Der skete meget for og i Europa i det forgangne år...

Sider

Mest læste
 1. Det er ikke så mærkeligt, at de nationalistiske partier står til stor fremgang ved valget til Europa-Parlamentet
 2. Udviklingen af strukturen i det danske samfund er historien om en stat, der samlede al magt og alle ressourcer omkring en stadigt mere perifært beliggende hovedstad. En ubrudt udvikling fra enevælden til den seneste kommunalreform
 3. I Danmark er identiteten mellem sprog, folk, politisk nation, kirke og stat blevet så ‘naturlig’ at man ikke kan acceptere forskelle
 4. Det vigtigste for USA var at sikre, at Sovjetunionen ville gå ind i krigen mod Japan JALTA & EU Europa er og kan aldrig være andet end en proces, aldrig et færdigt produkt. Behandlingen af Tyrkiet, der har været associeret det Europæiske Fællesskab siden 1963, viser med al tydelighed, at diskussioner ikke er en garanti for optagelse...
 5. Han forstod tidligt, hvilken afgørende rolle religion og kultur spiller for udvikling, og han var tidligere ude end Samuel Huntington med tesen om kulturernes sammenstød. Tidligere vicedirektør for Verdensbanken Sven Burmester har skrevet en vellykket erindringsbog
 6. ’Zions vises protokoller’ er et af antisemitismens hovedværker, der gik sin sejrsgang over hele kloden. Godt at vi nu har skriftet i en videnskabelig udgave takket være Morten Thing
 7. Er man dansker, hvis man er født her? Hvis man har danske forfædre? Hvis man taler sproget eller bare føler sig dansk? Selve ordet nation er latin og kommer af natio der betyder 'fødsel, afstamning, folk'...