Ugebrevet A4

Artikler
 • 23. juni 2008

  Tidlig indsats over for børn bliver ved snakken

  Trods politikernes erklærede mål om en tidlig indsats for udsatte børn, får misrøgtede børn ikke tidligere hjælp i dag end for fem år siden. Heller ikke den forebyggende indsats ser ud til at gå til de yngste
 • Nyhed
  16. juni 2008

  Offentligt ansatte dumper kvalitetsreform

  Hvis regeringen sætter sin lid til de mennesker, der skal føre kvalitetsreformen og dens mål om en højere kvalitet i den offentlige sektor ud i livet, gør den tilsyneladende regning uden vært
 • Nyhed
  21. januar 2008

  Unge får ingen særbehandling

  Få unge oplever, at deres arbejdsgiver gør en særlig indsats for at fastholde dem på arbejdspladsen, viser A4-undersøgelse. Hvis arbejdsgiverne ikke begynder at tage større hensyn til de yngre, kan det koste virksomhederne dyrt på længere sigt, advarer ekspert
 • Nyhed
  14. januar 2008

  Pensionskroner ruller ind i kapitalfonde

  Kapitalfonde kritiseres af tillidsrepræsentanter og eksperter for at ødelægge arbejdspladser, og de er ifølge økonomiprofessor for farlige at investere i. Alligevel skyder danske pensionskasser milliarder af kroner i kapitalfonde, viser Ugebrevet A4's kortlægning
 • 12. november 2007

  Privat sundhedsbehandling boomer

  De seneste fem år er omfanget af private sundhedsforsikringer og behandlinger på privat hospitaler vokset kraftigt, viser grundig kortlægning, som A4 har foretaget
 • Nyhed
  8. oktober 2007

  Indvandrernes døtre klarer sig godt på arbejdsmarkedet

  Indvandrerkvinder er markant underrepræsenteret både på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Men deres døtre er godt på vej til at bryde forældrenes kulturmønster og gøre sig gældende i det danske samfund, skriver ugebrevet A4
 • 15. august 2005

  Frontalangreb mod skævt boligmarked

  De tre spidskandidater til overborgmesterposten i København vil ændre hovedstadens boligmarked markant. Særlige lån skal skaffe boliger til lav- og mellemindkomstgrupper. Også Venstres Søren Pind er parat til at tvinge private bygherrer til at reservere nybyggeri til bestemte grupper
 • Nyhed
  22. august 2005

  Dansk statsstøtte svigter forskningen

  Selv om Danmark er et af de EU-lande, der giver allermest statsstøtte til erhvervslivet, står det sløjt til med støtten til forskning og udvikling. Kun Grækenland giver mindre statsstøtte til forskning end Danmark
 • Nyhed
  11. december 2006

  Et flertal af danskerne går ind for mindre velfærd til middelklassen

  Hver tiende vælger har skiftet holdning til dansk velfærdspolitik det seneste år. 6 ud af 10 er nu klar til at målrette ydelser som SU, børnecheck og efterløn til de mest trængende, skriver A4

Sider

 1. 8. december 2008

  Akademikere ser på eksamensbeviset, når de finder partner

  Højtuddannede er langt mere tilbøjelige til at vælge en kæreste eller en ægtefælle på samme uddannelsesniveau, end andre grupper i befolkningen er. Eksperter mener, at tendensen bliver mere og mere udbredt, og de frygter et mere opdelt samfund
 2. Nyhed
  13. september 2010

  Au pair-piger skal redde dansk ældrepleje

  Fremtidens ældreboom kalder på nye veje i ældreplejen. Derfor foreslår tidligere socialminister Eva Kjer Hansen en udvidelse af au pair-ordningen. Hun vil have filippinske og østeuropæiske unge til fremover at yde hjælp til vore gamle. Socialdemokraterne er oprørte, og FOA advarer mod udhuling af ældreplejen
 3. Nyhed
  8. september 2008

  Skoleledere: For mange forstyrrende børn i folkeskolen

  Børn med meget dårlig adfærd fylder nu så meget i folkeskolen, at det går ud over undervisningen af alle børn. Det siger otte ud af 10 skoleledere i København. De urolige børn lægger også så meget beslag på specialundervisningen, at det går ud over de børn, der 'kun' har faglige problemer